Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Magistrater - fynske

Archive Contents
Assens Kommune Ansøgninger til kommunale bestillinger (1869 - 1870)
Assens kommune, Socialudvalg Alfabetisk register til forhandlingsprotokol (1867 - 1933)
Assens kommune, Socialudvalg Forhandlingsprotokol for Fattigudvalget (1867 - 1933)
Assens kommune, Socialudvalg Protokol for Børneforsørgelsesforstanderen (1875 - 1911)
Assens Magistrat Assens Magistrat - Register over borgerskaber (1613 - 1852)
Assens Magistrat Borgerbevæbningen (1801 - 1816)
Assens Magistrat Dokumenter vedr. folketælling (1769 - 1850)
Assens Magistrat Fattigkommissionens forhandlingsprot. (1803 - 1866)
Assens Magistrat Fortegnelser over fæstere (1783 - 1840)
Assens Magistrat Fæsteprotokol (1736 - 1807)
Assens Magistrat Grund- og bygningstakstprotokol (1839 - 1874)
Assens Magistrat Grund- og bygningstakstprotokoller (1737 - 1858)
Assens Magistrat Hångerningsskole for pigebørn (1841 - 1862)
Assens Magistrat Navneregister til fattigkommissionens forhandlingsprotokol (1803 - 1866)
Assens Magistrat Register til fæsteprotokol (1736 - 1807)
Assens Magistrat Rådstueprotokol (1613 - 1852)
Assens Magistrat Rådstueprotokol over love (1662 - 1701)
Assens Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprot. (1810 - 1864)
Bogense kommune, Skattevæsen Folketællingslister (1887 - 1936)
Bogense kommune, Skolekommission Ansøgninger om lærerstillinger (1905 - 1918)
Bogense Magistrat Bogense Magistrat - Register over borgerskaber (1625 - 1866)
Bogense Magistrat Borgerskabsregistre (1798 - 1859)
Bogense Magistrat Dok. ang. borgervæbningen (1801 - 1836)
Bogense Magistrat Fattigkommissionens forhandlingsprotokol (1803 - 1856)
Bogense Magistrat Grundtakstprotokol (1807 - 1858)
Bogense Magistrat Rådstueprotokol (1625 - 1866)
Bogense Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprotokol (1804 - 1864)
Dalum-Sanderum skolekommission Skoleprotokol for Hjallese Skole (1808 - 1874)
Fåborg Kommune, Byråd Vedtægter og dokumenter vedr. bestillingsmænd (1869 - 1913)
Fåborg Kommune, Socialudvalg Forhandlingsprotokol for Fattigudvalget (1860 - 1933)
Fåborg Magistrat Elevprotokol for den indbyrdes (1836 - 1866)
Fåborg Magistrat Fattigkommissionens forhandlingsprotokoller (1803 - 1860)
Fåborg Magistrat Fåborg Magistrat - Register over borgerskaber (1592 - 1858)
Fåborg Magistrat Grund-, bygnings- og næringstakst 1 (1721 - 1749)
Fåborg Magistrat Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Fåborg Magistrat Jordebog (1812 - 1863)
Fåborg Magistrat Mandtals- og folketællingslister (1711 - 1834)
Fåborg Magistrat Rådstueprotokol (1592 - 1858)
Fåborg Magistrat Skatteprotokol for formueskat m.m. (1789 - 1789)
Fåborg Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprot. (1803 - 1848)
Fåborg Magistrat Skoleprotokol for den danske skole (1740 - 1812)
Kerteminde kommune, Skattevæsen Folketællingsliste (1914 - 1927)
Kerteminde Kommune, Socialudvalg Protokol over udbetalt fattighjælp (1855 - 1901)
Kerteminde Magistrat Bidrag til fattigvæsenet (1685 - 1731)
Kerteminde Magistrat Dokumenter vedr. borgervæbningen (1801 - 1866)
Kerteminde Magistrat Fattigkommissionens forhandlingsprotokoller (1803 - 1861)
Kerteminde Magistrat Folketællingslister (1829 - 1860)
Kerteminde Magistrat Fortegnelse over borgerskaber (1766 - 1909)
Kerteminde Magistrat Grund- og næringstakster (1721 - 1767)
Kerteminde Magistrat Grund- og næringstakstprotokol (1824 - 1838)
Kerteminde Magistrat Grundtakster (1682 - 1782)
Kerteminde Magistrat Grundtakstprotokol (1854 - 1854)
Kerteminde Magistrat Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Kerteminde Magistrat Kassebog for fattigvæsenet (1754 - 1865)
Kerteminde Magistrat Protokol over almisseuddelingen (1843 - 1854)
Kerteminde Magistrat Register over borgerligt ombud (1768 - 1784)
Marstal fattigkommission Protokol over blokpenge og uddeling til de fattige (1799 - 1842)
Marstals skolekommission Forhandlingsprotokol (1821 - 1846)
Middelfart Kommune, Byråd Ansøgning om arrestforvarerstilling (1877 - 1909)
Middelfart Kommune, Byråd Ansøgning om politibetjentstilling (1873 - 1905)
Middelfart Kommune, Byråd Dokumenter vedr. bestillingsmænd (1896 - 1909)
Middelfart Kommune, Byråd Dokumenter vedr. Svendeprøver (1869 - 1911)
Middelfart Kommune, Byråd Næringssager dirverse (1873 - 1905)
Middelfart kommune, Socialudvalg Fattigbestyrelsens fødselsanmeldelsesprotokol (1902 - 1906)
Middelfart Magistrat Eksamensprotokol for Fænø (1839 - 1860)
Middelfart Magistrat Fattigkommissionens forhandlingsprotokol (1803 - 1852)
Middelfart Magistrat Fortegnelse over borgere i Middelfart (1805 - 1858)
Middelfart Magistrat Grundtakster (1682 - 1827)
Middelfart Magistrat Grundtakstprotokokol (1822 - 1854)
Middelfart Magistrat Hovedrulle over borgervæbningens 2. afdeling (1832 - 1836)
Middelfart Magistrat Hussøgnings- og mandtalsprotokol (1790 - )
Middelfart Magistrat Jordebog (1846 - 1846)
Middelfart Magistrat Legatprotokol for skolevæsenet (1747 - 1874)
Middelfart Magistrat Mandtals- og folketællingslister (1709 - 1861)
Middelfart Magistrat Middelfart Magistrat - Register over borgerskaber (1681 - 1867)
Middelfart Magistrat Navneregister til fattigkommissionens forhandlignsprotokol (1827 - 1840)
Middelfart Magistrat Rådstueprotokol (1597 - 1867)
Nyborg kommune, Byråd Ansøgninger til diverse stillinger (1869 - 1894)
Nyborg kommune, Byråd Borgerskabsbreve (1869 - 1918)
Nyborg kommune, Byråd Borgerskabsprotokol m.m. (1901 - 1916)
Nyborg Magistrat Ansøgninger om bestillinger (1851 - 1868)
Nyborg Magistrat Bilag til fattigvæsenregnskaber (1832 - 1835)
Nyborg Magistrat Borgerskabsbreve (1821 - 1868)
Nyborg Magistrat Dokumenter vedr. borgervæbningen (1801 - 1868)
Nyborg Magistrat Fattigkomm. forhandlingsprot. (1790 - 1864)
Nyborg Magistrat Fattigregnskabsprotokol (1667 - 1868)
Nyborg Magistrat Fortegnelse over borgerskaber (1845 - 1845)
Nyborg Magistrat Grundtakstprotokol 1 (1683 - 1754)
Nyborg Magistrat Hussøgningsprotokol (1683 - 1790)
Nyborg Magistrat Konfirmationsundervisningsprot. (1831 - 1859)
Nyborg Magistrat Kronologisk register over borgerskaber (1780 - 1897)
Nyborg Magistrat Nyborg Magistrat - Register over borgerskaber (1662 - 1900)
Nyborg Magistrat Nyborg Magistrat - Register til fæsteprotokol (1716 - 1859)
Nyborg Magistrat Proklamaprotokol (1665 - 1775)
Nyborg Magistrat Rådstueprotokol (1662 - 1900)
Odense Kommune, Byråd Firmaregister (1862 - 1889)
Odense Kommune, Skolekommission Skolekommissionens kopibog (1853 - 1889)
Odense Kommune, Socialudvalg Plejebørn på opdragelseshjem (1887 - 1897)
Odense Kommune, Socialudvalg Register til Til- og Afgangsliste for fattigvæsenet (1864 - 1897)
Odense Kommune, Socialudvalg Til- og afgangsliste for fattigvæsenet (1864 - 1897)
Odense Magistrat Almisseprotokol (1738 - 1767)
Odense Magistrat Borgerskabsprotokol (1808 - 1903)
Odense Magistrat Brandforsikringsprotokol (1801 - 1867)
Odense Magistrat Concept til rådstueprotokol (1638 - 1639)
Odense Magistrat Fattigforsørgelsesplan (1805 - 1868)
Odense Magistrat Fattigkommissionens journalsager (1804 - 1868)
Odense Magistrat Folketællingsliste (1769 - 1801)
Odense Magistrat Grundtakstprotokol (1616 - 1817)
Odense Magistrat Hovedstamrulle for borgervæbningen (1828 - 1856)
Odense Magistrat Hussøgningsprotokol (1760 - 1819)
Odense Magistrat Jordebog (1797 - 1797)
Odense Magistrat Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn (1409 - 1868)
Odense Magistrat Mandtalsprotokol over fattige (1805 - 1814)
Odense Magistrat Næringstaksterne på Odense borgerskab (1771 - 1792)
Odense Magistrat Odense Magistrat - Register over borgerskaber (1611 - 1887)
Odense Magistrat Odense unge karles bataillon (1797 - 1870)
Odense Magistrat Prot. over borgerskabets næring mm. (1751 - 1751)
Odense Magistrat Protokol for 1. og 3. borgerkompagni (1801 - 1836)
Odense Magistrat Protokol for det ridende kompagni (1751 - 1838)
Odense Magistrat Register til fattigforsørgelsesplan (1864 - 1867)
Odense Magistrat Register til rådstueprotokol (1816 - 1861)
Odense Magistrat Rådstueprotokol (1611 - 1861)
Odense Magistrat Skolekommissionens kopibog (1819 - 1853)
Odense Magistrat Stedregister til brandforsikringsprotokol (1801 - 1820)
Rudkøbing Magistrat Borgervæbningsprotokol (1741 - 1848)
Rudkøbing Magistrat Dokumenter vedr. bestillingsmænd (1738 - 1833)
Rudkøbing Magistrat Folketællingslister (1787 - 1845)
Rudkøbing Magistrat Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Rudkøbing Magistrat Protokol over byens borgere mm. (1789 - 1802)
Rudkøbing Magistrat Rudkøbing Magistrat - Register over borgerskaber (1650 - 1851)
Rudkøbing Magistrat Rådstueprotokol (1650 - 1886)
Rudkøbing Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprotokol (1813 - 1868)
Rudkøbing og Ærø Politi, Rudkøbing og Ærøskøbing Politi; afdelingen i Ærøskøbing Fortegnelse over næringsbeviser på udskænkning og handel med stærke drikke, udstedt på åremål, Ærøskøbing købstad og Ærø herred (1914 - 1946)
Svendborg kommune, Skattevæsen Udskrift af matrikel for Svendborg købstads bygrunde (1869 - 1970)
Svendborg Magistrat Borgerskaber (1825 - 1847)
Svendborg Magistrat Dokumenter vedr. bestillingsmænd (1700 - 1859)
Svendborg Magistrat Dokumenter vedr. folketælling (1834 - 1860)
Svendborg Magistrat Grundtakstprotokol (1825 - 1843)
Svendborg Magistrat Hussøgningsprotokol (1790 - 1790)
Svendborg Magistrat Jordebog (1838 - 1890)
Svendborg Magistrat Matrikel over markjorderne (1844 - 1870)
Svendborg Magistrat Rådstueprotokol (1664 - 1867)
Svendborg Magistrat Svendborg Magistrat - Register over borgerskaber (1664 - 1872)
Ærøskøbing Kommune, Byråd Borgerskabsprotokol (1867 - 1896)
Ærøskøbing Kommune, Socialudvalg Forhandlingsprotokol (1866 - 1902)
Ærøskøbing Kommune, Socialudvalg Register til forhandlingsprotokol (1882 - 1902)
Ærøskøbing Magistrat Kopskatteregister (1762 - 1769)
Ærøskøbing Magistrat Rådstueprotokol (1663 - 1773)
Ærøskøbing Magistrat Ærøskøbing Magistrat - Register over borgerskaber (1663 - 1796)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Protokol for R. K. Clausens legat (1818 - 1843)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Protokol for uddeling af Ærøskøbing kirkebloks penge til kirken, skolen og de fattige (1762 - 1867)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Regnskab over kirkens og de fattiges kapitaler (1734 - 1829)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Ærøskøbing fattigkommissions forhandlingsprotokol (1832 - 1866)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Skolekommission Eksamensprotokol for Ærøskøbing Borgerskole (1813 - 1862)
Rådstuearkiverne har sit udspring i købstædernes privilegier, som udstedtes af kongemagten, og som regulerede de retslige forhold i købstaden (Stadsretten). En fast del af disse privilegier var, at købstaden udgjorde en selvstændig retskreds, afgrænset fra de omgivende landområders retskredse (herreder, birker). Konsekvensen var et uskønt jurisdiktionsrod i købstaden, da der både var en kongelig udnævnt foged, som bestred det meste af retsvæsenet, og en ifølge privilegierne udnævnt kreds af rådmænd, som også varetog en række opgaver indenfor retsvæsenet. Byens styrelse var i høj grad lagt i hænderne på borgerskabet, som typisk valgte et råd til at bestyre byens daglige forretninger, og som traf en række beslutninger vedr. især den civile administration af købstaden, herunder især tildeling af borgerskab, ligning og opkrævning af person- og bygningsskatter og tilsyn med håndværkerlavenes virksomhed. Beslutninger om købstadens forhold blev typisk truffet på møder i rådstuen, hvortil alle med status som borgere i købstaden havde adgang til at deltage. Senest i 1551 bliver det pålagt købstæderne at føre en protokol (rådstueprotokol) over de forhandlinger og beslutninger, som blev resultatet af møderne på rådstuen. Efterhånden udvides magistratens opgaver, eks. i forbindelse med forsøg på etablering af offentligt fattigvæsen, første gang i 1708, og endelig i 1803. Etableringen af offentlige skoler i købstæderne bliver for Fyns Stifts vedkommende lovfæstet i 1806. I arkivmæssig henseende afsluttes rådstuearkivernes epoke i 1868, hvor der vedtages en ny lovgivning for købstadskommunernes forhold med virkning fra 1869.