Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Ringsted Byfoged

Archive Contents
Ringsted Byfoged Af- og tilgangslister for lægd 409-11 (1857 - 1914)
Ringsted Byfoged Af- og tilgangslister for lægd 60-77 (1857 - 1894)
Ringsted Byfoged Af-og tilgangsliste for 71. lægd (1882 - 1911)
Ringsted Byfoged Alimentationsjournal (1905 - 1920)
Ringsted Byfoged Arbejdsprotokol for Ringsted Arresthus (1905 - 1931)
Ringsted Byfoged Arkivfortegnelser (1796 - 1813)
Ringsted Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Sorø Amt I (1600 - 1919)
Ringsted Byfoged Arrestprotokol (1832 - 1907)
Ringsted Byfoged Arveafkald og kvitteringer (1729 - 1815)
Ringsted Byfoged Auktionsdokumenter (1760 - 1916)
Ringsted Byfoged Auktionsprotokol (1793 - 1939)
Ringsted Byfoged Bilag til firmaanmeldelsesprotokol (1877 - 1889)
Ringsted Byfoged Boopgørelser (1840 - 1911)
Ringsted Byfoged Borgerskaber og næringsbeviser (1859 - 1916)
Ringsted Byfoged Brandretsdokumenter (1789 - 1872)
Ringsted Byfoged Brandretsprotokol (1761 - 1862)
Ringsted Byfoged Brudstykke af dokument (1600 - 1700)
Ringsted Byfoged Cirkulærekopibog (1807 - 1812)
Ringsted Byfoged Div. dokumenter (1686 - 1896)
Ringsted Byfoged Div. løsøreauktionsdokumenter (1833 - 1860)
Ringsted Byfoged Div. regnskaber for alm. regnskabsvæsen (1786 - 1851)
Ringsted Byfoged Div. sager vedr. politiforvaltningen (1770 - 1847)
Ringsted Byfoged Dokumenter vedr. indgåelse af borgerlige ægteskaber (1901 - 1916)
Ringsted Byfoged Domprotokol (1814 - 1919)
Ringsted Byfoged Domsakter (1889 - 1910)
Ringsted Byfoged Ekstraretsprotokol (1907 - 1921)
Ringsted Byfoged Firmaanmeldelsesprotokol (1865 - 1889)
Ringsted Byfoged Fogeddokumenter (1775 - 1916)
Ringsted Byfoged Fogedprotokol (1805 - 1946)
Ringsted Byfoged Fortegnelse over udbetalte renter (1817 - 1853)
Ringsted Byfoged Indkomne breve (1747 - 1800)
Ringsted Byfoged Journal (1802 - 1923)
Ringsted Byfoged Journalsager (1801 - 1919)
Ringsted Byfoged Justitsdokumenter (1733 - 1918)
Ringsted Byfoged Justitsprotokol (1748 - 1920)
Ringsted Byfoged Kassebog for alm. regnskabsvæsen (1866 - 1896)
Ringsted Byfoged Kassebog for ting- og arresthuset (1906 - 1919)
Ringsted Byfoged Knud Pedersens skiftesag (1804 - 1804)
Ringsted Byfoged Koncepter til fortegnelse over foranstaltninger og udkast til journal (1827 - 1864)
Ringsted Byfoged Konkursboer (1874 - 1918)
Ringsted Byfoged Kopibog (1794 - 1919)
Ringsted Byfoged Kopibog (1818 - 1855)
Ringsted Byfoged Kopibog over indkomne breve (1794 - 1794)
Ringsted Byfoged Korrespondance m.m. (1847 - 1861)
Ringsted Byfoged Kuratelprotokol (1902 - 1922)
Ringsted Byfoged Lægdsruller (1856 - 1868)
Ringsted Byfoged Markedsprotokol (1854 - 1882)
Ringsted Byfoged Navneregister i skøde- og panteprotokol (1748 - 1844)
Ringsted Byfoged Navneregister til skifteprotokol (1790 - 1919)
Ringsted Byfoged Navneregister til strafferegister (1854 - 1933)
Ringsted Byfoged Navneregister: Løsørepant (1852 - 1927)
Ringsted Byfoged Notarialdokumenter (1794 - 1911)
Ringsted Byfoged Notarialprotokol (1780 - 1922)
Ringsted Byfoged Omskrevne tilgangslister for lægd 60-77 og 409-11 (1893 - 1928)
Ringsted Byfoged Omskrevne tilgangslister forlægd 60-77, litr. Y-Q (1873 - 1892)
Ringsted Byfoged Opholds- og vandrebog (1901 - 1914)
Ringsted Byfoged Oppebørselsregistre for kgl. skatter (1803 - 1829)
Ringsted Byfoged Overformynderiprotokol (1677 - 1867)
Ringsted Byfoged Overformynderiregnskaber (1800 - 1869)
Ringsted Byfoged Pas-, vandre- og skudsmålsprotokol (1891 - 1901)
Ringsted Byfoged Pasprotokol (1815 - 1915)
Ringsted Byfoged Politidokumenter (1774 - 1889)
Ringsted Byfoged Politiprotokol (1777 - 1777)
Ringsted Byfoged Politiprotokol (1789 - 1920)
Ringsted Byfoged Protokol over arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandske arbejdere (1908 - 1917)
Ringsted Byfoged Protokol vedr. kontrol med udførslen af slagtede dyr (1905 - 1908)
Ringsted Byfoged Realregister: 1. sæt (1748 - 1875)
Ringsted Byfoged Realregister: 2. sæt (1870 - 1935)
Ringsted Byfoged Register over borgerskaber i Ringsted (1646 - 1855)
Ringsted Byfoged Register til boopgørelser (1840 - 1911)
Ringsted Byfoged Register til tyendeprotokol (1854 - 1921)
Ringsted Byfoged Regnskab vedr. alimentationsvæsen (1903 - 1906)
Ringsted Byfoged Sagelister til justitsprotokol (1881 - 1919)
Ringsted Byfoged Saglister til politiprotokoller (1814 - 1919)
Ringsted Byfoged Skattehovedbog (1870 - 1891)
Ringsted Byfoged Skiftebreve (1801 - 1865)
Ringsted Byfoged Skiftedesignationer (1849 - 1919)
Ringsted Byfoged Skiftedokumenter (1753 - 1919)
Ringsted Byfoged Skiftekassebog (1841 - 1881)
Ringsted Byfoged Skifteprotokol (1790 - 1919)
Ringsted Byfoged Skøde- og panteprotokol (1748 - 1927)
Ringsted Byfoged Strafferegister (1854 - 1896)
Ringsted Byfoged Syns- og taksationsforretninger (1758 - 1807)
Ringsted Byfoged Sættedommersag (1858 - 1859)
Ringsted Byfoged Tiendekonstateringsprotokol (1864 - 1874)
Ringsted Byfoged Tilgangslister for lægd 60-77 (1895 - 1914)
Ringsted Byfoged Tilgangslister for lægd 60-77 og 409-41, litr. N-R (1915 - 1919)
Ringsted Byfoged Tvangsauktionsdokumenter (1893 - 1919)
Ringsted Byfoged Tvangsauktionsdokumenter vedr. løsøre (1898 - 1908)
Ringsted Byfoged Tyendeprotokol (1854 - 1921)
Ringsted Byfoged Ujournaliserede sager (1802 - 1817)
Ringsted Byfoged Visitationsprotokol for arresten (1848 - 1906)
Ringsted Byfoged Vurderingsforretninger (1880 - 1916)
Ringsted Byfoged Værge- og kuratorbeskikkelser (1881 - 1912)
Ringsted Købstads Husdyrvoldgift Husdyrvoldgiftssager (1907 - 1939)
Ringsted Købstadskommune Arkivregistratur for Ringsted Kommune (1842 - 1986)
Ligesom mange andre arkiver efter retsbetjente (by- og herredsfogeder m.fl.) spænder Ringsted byfogedarkiv lige fra justitsprotokoller, dvs. rets- og dombøger, og skiftearkivalier til strafferegistre, pas- og tyendeprotokoller, alimentationsjournaler (om faderskab til børn, født uden for ægteskab) og lægdsruller. Ringsted byfogedarkiv er derfor et glimrende eksempel på, at et retsbetjentarkiv kan udnyttes til mange forskellige slags forskning - fra studier af bestemte slægter til undersøgelser af handelsnetværk og kulturhistorie. Derimod indeholder byfogedarkivet kun få dokumenter om den kommunale administration i Ringsted før 1919. De øvrige kommunale arkivalier om bl.a. brandforsikring samt fattig-, skole- og skattevæsen findes i Ringsted rådstuearkiv.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.