Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - indenrigske afdeling

Archive Contents
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Beretninger m.v. fra kaptajn P. Løvenørns rejse til Sankt Petersborg (1787 - 1787)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Brevveksling mellem fyrstehusene (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale m.v. vedrørende søfartskonvention af 9. juli 1780 om frihed for den neutrale handel og skibsfart mellem Danmark og Rusland (1779 - 1782)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale og forhandlinger med Rusland vedrørende handelstraktaten af 8. oktober 1782 (1782 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser med elefantordenen (1808 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser om mægling over for England (1813 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende det russiske korps i Holsten i 1814 (1814 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende grænserne mellem Norge og Rusland (1771 - 1813) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende danske og russiske erstatningskrav (reklamationer) (1779 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til det kejserlig russiske hovedkvarter i Tyskland (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende krigen mellem Rusland og Frankrig samt Sveriges oprustning (1812 - 1812)
German Chancellery, Foreign Division Rusland: Vedr. grænserne i Lapland (1593 - 1730) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Om sejlads nord om Norge til Rusland (1582 - 1592) Norske Afdeling
Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig Person- og stedregister til Hertugdømmet Slesvigs forestillingsprotokoller (1851 - 1865)
Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, Sekretariatet Forordninger med fortegnelse (1848 - 1864)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancellisystemet. Udarbejdet på Rigsarkivets 2. afdeling til undervisningsbrug af Niels Petersen (1973 - 1973)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske embedsudnævnelser under Tyske Kancelli (1730 - 1737)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende Rusland og Polen (1575 - 1576)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Den nordborgske konkurs- og eksekutionskommission af 2.7.1666 Akter fra og om den nordborgske konkurs- og eksekutionskommission af 2. juli 1666 (1666 - 1676)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Den sønderborgske konkurs- og eksekutionskommission af 7.6.1666 Akter fra og om den sønderborgske konkurs- og eksekutionskommission af 7. juni 1666 (1665 - 1669)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Giovan Maria Borchts embedsarkiv Akter og breve, tilhørende købmand og kgl. Herold Giovan Maria Borcht (1568 - 1600)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 15.6.1709 til undersøgelse af den arresterede sekretær Henrik Kummerfelds papirer Akter fra kommissionen af 15. Juni 1709 til undersøgelse af den arresterede sekretær Henrik Kummerfelds papirer (1709 - 1709)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 18.11.1718 til Undersøgelse af Gehejme-Krigsråd Müllers Forhold Akter fra kommissionen af 18. nov. 1718 til undersøgelse af gehejme-Krigsråd MüIIers forhold (1713 - 1718)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 19.8.1816 til at afgive betænkning om en holstensk stænderforfatning Bilag til protokol fra kommissionen af 19.8.1816 til at afgive betænkning om en holstensk stænderforfatning (1816 - 1819)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 19.8.1816 til at afgive betænkning om en holstensk stænderforfatning Koncepter fra kommissionen af 19.8.1816 til at afgive betænkning om en holstensk stænderforfatning (1816 - 1819)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 19.8.1816 til at afgive betænkning om en holstensk stænderforfatning Protokol fra kommissionen af 19.8.1816 til at afgive betænkning om en holstensk stænderforfatning (1816 - 1819)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 21.3.1724 til undersøgelse af administrationen af de plønske lande Akter fra kommissionen af 21. marts 1724 til undersøgelse af administrationen af de plønske lande (1724 - 1724)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 22.12.1730 vedr. den aldenburgske formynderskabssag Akter fra kommissionen af 22. dec. 1730 vedr. den aldenburgske formynderskabssag (1730 - 1731)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 26.12.1661 ang. de sønderborgske hertugers deputatspenge Akter fra og om kommissionen af 26. dec. 1661 ang. de sønderborgske hertugers deputatpenge (1662 - 1664)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 27.10.1766 til udarbejdelse af skatteregulativ for Slesvig bys frihuse Akter fra kommissionen af 27. oktober 1766 til udarbejdelse af skatteregulativ for Slesvig bys frihuse (1766 - 1774)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen af 6.4.1717 vedr. den aldenburgske formynderskabssag Akter fra kommissionen af 6. apr. 1717 vedr. den aldenburgske formynderskabssag (1717 - 1717)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen i Hamburg af 26. marts 1707 til afgørelse af mellemværendet med den gottorpske hertug Akter fra kommissionen i Hamburg af 26. marts 1707 (1707 - 1711)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen i Oldenburg af 1.2.1716 Akter fra kommissionen i Oldenburg af 1. feb. 1716 (1716 - 1717)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen i Oldenburg af 12.7.1684 Journal fra kommissionen i Oldenburg af 12. juli 1684 (1684 - 1684)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen i Oldenburg af 12.7.1684 Sager fra kommissionen i Oldenburg af 12. juli 1684 (1684 - 1685)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen i Oldenburg af 12.7.1684 Supplikationer fra kommissionen i Oldenburg af 12. juli 1684 (1684 - 1684)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen i Oldenburg af 19.6.1699 Akter fra kommissionen i Oldenburg af 19. juni 1699 (1696 - 1699)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Kommissionen vedr. sagen mod kammerråd Ernst v. Felden i Oldenburg Kommissionsakter i sagerne mod kammerråd Ernst v. Felden i OIdenburg (1680 - 1706)
Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling, Reunionskommissionen af hertugdømmet Slesvig 1684 Protocollum der Reunions Commission im Hertzogthumb Schleswig 1684 (1684 - 1684)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Acta betro die von denen Vasallen und Besitzern der Lehn-Gühter in . . . Oldenburg und Delmenhorst geschene Muhtung der Lehne (1699 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afhandlinger om arvefølgen (1812 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af akter i regeringskancelliet i Glückstadt's Arkiv (1630 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af akter vedr. "de erfarne mænd" og deres forhandlinger om stænderforfatningen for hertugdømmerne (1832 - 1832)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af aktstykker fra det 17. og 18. årh.vedr. Oldenburg og Delmenhorst (1600 - 1800)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af aktstykker vedr. Forpommern og Rügen (1322 - 1717)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af breve fra hertug Adolf i anledning af Peter Rantzaus fordring på det holstenske gods Wulfsdorf (1580 - 1580)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af diverse forhandlingsakter og relationer i anledning af stridigheder mellem Danmark og Gottorp (1677 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af forestillinger (1840 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter af Åbenrå og Slesvig byers privilegier, indsendte iht. patent af 15. maj 1723 (1723 - 1723)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Afskrifter vedr. Danmarks forhold til Gottorp (1700 - 1711)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akten betro die Inkorporation und Erbhuldigung der sambtIichen Stande des vorm. fürstlichen Antheils des Hzgth. Schleswig (1713 - 1731)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter (i afskr.) vedr. konferencen i Rendsborg til drøftelse af hertug Frederiks arvehylding (1695 - 1695)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter (i afskrift) vedr. arvehyldingen af hertug Frederik 3 af Gottorp dec. 1616 (1616 - 1616)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. delingen af arven efter Hans den Ældre (1580 - 1584)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. erstatning for de under krigen i hertugdømmerne ødelagte huse (1814 - 1823)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. erstatning for krigsskade i hertugdømmerne (1814 - 1821)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. kondemnering af skibet Narhvalen og dets ladning (1811 - 1816)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. opbringelsen af de amerikanske skibe Ariel, Fair Trader og Minerva Smyth (1810 - 1820)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. overtagelsen af det gottorpske Slesvig (1699 - 1726)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. prisepenge og belønninger for opbringelsen af skibe og anholdelsen af varer (1810 - 1824)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. ulovlig proviantering af Anholt mv. (1811 - 1814)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter ang. vareundersøgelseskommissionerne i Tønning, Husum, Glückstadt og Altona (1810 - 1831)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter fra 1563 (og ældre afskrifter) vedr. forleningen med Holsten ved hertugen af Sachsen-Lauenburg og Lübeck biskop og domkapitel (1563 - 1563)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter fra kommissionerne af 7. marts 1698 og 22. jan. 1701 vedr. den aldenburgske formynderskabssag (1697 - 1701)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter fra og om kommissionen af 6. maj 1650 til undersøgelse af Svavsted amts indtægter m.v. (1644 - 1653)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter hidrørende fra politiske forhandlinger ang. ridderskabet og stænderforsamlingerne mv. (1840 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i friherrerne af Kielmanseggs sag mod Paul Kohlblatt (1705 - 1725)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i processen mod Otto Mauritius (1677 - 1677)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i retssagen mellem Ingeborg v. Manderfeldt og grev Chr. Conrad Danneskjold-Laurvigs arvinger (1788 - 1798)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen borgmester og råd i Flensborg ctr. præst ved Mariekirken samt Joachim Sturm (1653 - 1653)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen generalsuperintendent Josua Schwartz ctr. præst i Flensborg Otto Strandiger (1703 - 1716)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen herredsfoged i Ugle Hrd. Markvard Jessen ctr. amtmand i Flensborg Claus Ahlefeldt (1609 - 1610)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen hertug Henrik af Braunschweig L. vs. Wolf Pogwisch (1551 - 1551)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen hertugerne af Rethwisch ctr. amtsforvalter Venninghausen (1715 - 1727)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen mellem Chr. Albrecht Brockdorff og generalmajor Jacob de Bruin ang. Bredsted udendigsland (1711 - 1720)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen mod den afsatte diakon i Haderslev Christian Zoega (1670 - 1694)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen mod grev Wilhelm Adolf Rantzau, anklaget for broderrnord (1722 - 1727)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen mod Hinrich Salomon fra AItona som anklaget for mordet på Hans Nielsen Colding (1708 - 1714)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter i sagen mod kancelliråd J. C. Dippel i Altona (1718 - 1719)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr . de kgl. og hertugelige rådersmøder, rådslagninger og beslutninger (1569 - 1579)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. "de erfarne mænd" og deres forhandlinger om stænderforfatningen for hertugdømmerne (1832 - 1832)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. amortisation af indløsningssummerne for præsteboligerne i hertugdømmet Slesvig iht. patent af 8. okt. 1805 (1805 - 1825)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. anlæggelsen af Glückstadt by og fæstning (1615 - 1653)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. anordning af en stænderforfatning, provinsialregering og overappellationsret for Holsten (1816 - 1844)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. arvehylding af hertug Frederik 4. i Slesvig og Holsten (1695 - 1695)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Beck (Glücksborg), Gottorp og andre fyrstelige huse (1689 - 1826)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. borgmester i Flensborg Peter Pomerenings processer (1564 - 1583)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. brugen af det danske sprog i hertugdømmet Slesvig (1811 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Christian 4.s hylding i Flensborg 1590 mv. (1589 - 1592)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Christian 4.s og hertug Philips valg på landdagen i Kiel 1588 samt vedr. stændernes besværinger (1588 - 1589)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Christian 4.s overtagelse af regeringen i hertugdømmerne (1593 - 1594)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Daniel Rantzaus og hans arvingers fordringer (1563 - 1599)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Dannebrogsmænd (1810 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. de lüneburgske saltværksgodser (1599 - 1726)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. de nedersachsiske og westfalske stænders kongres i Hildesheim (1796 - 1799)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. de oppositionelle bevægelser i hertugdømmerne (1830 - 1839)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. de Reinfeld kloster tidligere tilhørende saltværksgodser i Luneburg (1586 - 1657)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. de ved de dansk-svenske fredsunderhandlinger fremsatte krav om tilfredsstillelse af den gottorpske hertug (1658 - 1658)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. de yngre kgl. liniers forlening med deres andel i hertugdømmet Slesvig og Femern (1623 - 1707)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den gottorpske hertugs proces mod friherrerne Hans Henrich, Friedrich Christian og Hans Adolph v. Kielmansegg (1681 - 1682)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den hamburgske post (1733 - 1810)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den lüneburgske salt-oktroj i hertugdømmerne og dens ophævelse (1718 - 1739)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den omstridte højhedsret over Slesvig stift (1579 - 1652)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den plønske successionssag (1722 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den slesvig-holstenske Landkommission (1768 - 1768)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Den slesvigske Forening (1842 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den slesvigske Landret (1711 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den slesvigske Overrets personale (1726 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. den til afgørelse af stridighederne mellem kongen og den gottorpske hertug nedsatte kommission af 7. sep. 1694 (1692 - 1696)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. det hamburgske domkapitel (1730 - 1784)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. det slesvig-holstenske ridderskabs klage til den tyske forbundsdag (1822 - 1823)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. det slesvigske Overkonsistorium (1735 - 1767)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. distriktsinddelingen af de adelige godser i hertugdømmerne og vedr. distrikternes deputerede (1814 - 1815)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. diverse stridsspørgsmål mellem kongen og den gottorpske hertug (1563 - 1668)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. en stænderanordning for hertugdømmerne (1831 - 1832)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forfatningsreskriptet af 28. jan. 1848 og de politiske forhold i hertugdømmerne jan.-marts s. A. (1848 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forhandlinger ang. en fornyelse af unionen mellem kongeriget og hertugdømmerne (1634 - 1643)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forhandlinger med enkedronning Dorothea og Hans den Yngre om den gejstlige jurisdiktion på Als og Ærø mv. (1567 - 1609)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forhandlingerne i Altona mellem kongen og den gottorpske hertug (1687 - 1689)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forhandlingerne i Pinneberg (TraventhaI og Hamburg) mellem kongen og den gottorpske hertug (1696 - 1701)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forhandlingerne med Gottorp om våbenstilstand og fredsslutningen i TraventhaI (1700 - 1700)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forhandlingerne om hertugdømmernes adskillelse fra Rigsbanken (1815 - 1818)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forleningen med hertugdømmet Slesvig (1569 - 1569)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. formynderskabet for Fred. Carl af Carlstein, senere hertug af Pløn (1707 - 1726)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forskeIlige landretssager (1568 - 1647)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. forskellige officerers fordringer (1565 - 1590)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. fængslingen af Johann Adolph Kielman v. Kielmansegg og hans sønner Hans Henrich, Friedrich Christian og Hans Adolph (1675 - 1676)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Gehejmekonseillet og dets ophævelse (1770 - 1771)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Generalmajor Bauer, især krigsretssagen imod ham, samt andre militære retssager (1625 - 1647)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Grev Günther af Schwarzburgs og hans ritmestres fordringer (1564 - 1583)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. grev Lynars afskedigelse som statholder i Oldenburg og Delmenhorst (1765 - 1765)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Hans den Yngres forlening med Holsten og vedr. hans stridigheder med ridderskabet (1581 - 1616)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. hertug Johan Adolfs hylding 1592 (1591 - 1593)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Holstens forbindelse med det tyske rige (1741 - 1792)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Huset Augustenborg (1651 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Huset Glücksborg (1727 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Huset Pløn (1714 - 1776)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. hyldingen 1676 i Oldenburg og Delmenhorst (1676 - 1676)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Jacob Johan Wasmers konkurssag (1725 - 1731)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Johan Neves forhandlinger ved det gottorpske hof (1708 - 1712)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Jørgen v. Holle, især hans og hans arvingers fordring på den danske konge (1559 - 1656)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Kancelliets personale (1621 - 1771)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. kommissionen af 1. nov. 1825 om oprettelse af en holstensk overappellationsret og provinsialregering (1825 - 1828)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. konfirmationen af Wismar bys privilegier (1675 - 1675)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. kongehuset (1730 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. krigen med Sverige (1644 - 1645)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. landdrost i Oldenburg Kurt v. Witzlebens processager (1697 - 1714)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Nationalbankens forhold til hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg (1818 - 1838)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. næringsloven for hertugdømmerne (1835 - 1845)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. oberst Lorentz GreiITenwalds fordring på arv efter August Friedrich v. Wohnsfleth (1720 - 1728)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. oppositionelle politiske forsamlinger i Holsten (1846 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. oprettelsen af en overappellationsret og provinsialregering for Slesvig, Holsten og Lauenburg (1832 - 1834)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. ordningen af administrationen af det storfyrstelige Holsten under storfyrst Povls mindreårighed (1762 - 1763)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. politiske forsamlinger i hertugdømmerne og det herimod rettede cirkulære af 13. dec. 1838 (1835 - 1844)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. politiske forsamlinger og andre demonstrationer i hertugdømmerne (1843 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. regeringskommissionen i Slesvig af 3. april 1848 (1848 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Reinfeld kloster (1565 - 1677)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. reunionen af den gottorpske del af Slesvig (1683 - 1684)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Ribe biskops jurisdiktion i hertugdømmet Slesvig (1483 - 1668)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. sagen mellem den danske krone og det tyske rige om højheden over Slesvig stift (1533 - 1559)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. sagen mod fhv. herredsfoged i Bredsted Paul Wildfang (1608 - 1609)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. sagen mod Uwe Jens Lornsen (1830 - 1832)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. saltværkerne i København og Norge (1737 - 1745)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. sekvestrationen af den gottorpske del af Slesvig (1676 - 1679)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. skibsbyggerne David Balfour og Peter Michelsen (1611 - 1629)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. Slesvigs forhold til Holsten og en holstensk Stænderforfatning (1815 - 1818)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. statholderskabet (1646 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. striden mellem Kongen og Hertugerne Hans og Adolf om udredelse af rigsskatten (1556 - 1556)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. stridigheder mellem kongen og Hans den Ældre ang. jurisdiktionsgrænser mv. (1562 - 1576)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. stridighederne mellem enkedronning Sophie og Christian 4 om hans yngre brødres krav på en deling af hertugdømmerne (1593 - 1596)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. stridighederne mellem general superintendent Gebhardi og professor Würffel i Greifswald (1716 - 1719)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. tolden i Stade (1688 - 1768)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. traktaten i Rendsborg 10. Juli 1675 mellem Christian 5 og Christian Albrecht af Gottorp (1675 - 1675)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. uddeling af oprørske skrifter i Nordslesvig (1847 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. udvidelsen af plakat af 27. dec. 1842 ang. den baptistiske sekt i kongeriget til også at gælde for hertugdømmerne (1842 - 1845)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter, hidrørende fra forhandlingerne i Odense 1567 om forleningen med hertugdømmet Slesvig (1567 - 1569)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Alfabetisk fortegnelse over samtlige præster i Slesvig og Holsten (1820 - 1820)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Alfabetisk register over bestallinger gennem Tyske Kancelli, registreret af C.M.A. Matthiessen (1660 - 1724)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Allerunterth. Bedenken betro den Antrag der Holsteinischen Standeversammlung hinsichtIich einer Reform der Gelehrtenschulen in den Hzt. Schleswig und Holstein (1846 - 1846)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Almindelige sager vedr. håndværk og anden næring (1736 - 1768)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Anciennitetslister over de under T. Kancelli sorterende embedsmænd af rang (1701 - 1759)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Andreas Weises relationer fra Forpommern og Rügen (1716 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ansøgninger fra fhv. sekretær Heinrich Kummerfeld og hans søster Catharina Saucken (1703 - 1715)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ansøgninger om konfirmation af bestallinger (1746 - 1766)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Arvehyldingsakter (1721 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Arveprins Frederiks breve (1773 - 1784)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Betreffend die Schuld- und Pfandprotokolle im Herzogthum Schleswig (1827 - 1831)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Betænkninger i den holstenske forleningssag (1762 - 1788)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Bevillinger på indsamlinger i Forpommern og Rügen (1717 - 1720)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Bilag til udfærdigede skibspas (1746 - 1752)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Bjergværksregistrant (1538 - 1541) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra den hertugelige gottorpske familie (1666 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra enkedronningerne Dorothea og Sophie (1564 - 1611)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra Hertug Christian Albrecht af Gottorp (1666 - 1689)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra Hertug Christian Albrecht af Gottorp (1671 - 1694)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertug Hans Adolf af Pløn (1661 - 1701)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertug Hans Adolf af Pløn vedr. en alliance med Wolfenbiittel (1692 - 1693)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertug Hans August af Gottorps formyndere og fra ham selv (1655 - 1667)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertug Hans den yngre og hans gemalinde Agnes Hedvig (1565 - 1619)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertuger og hertuginder af de sønderborgske linier til storkansler Conrad ReventIow og oversekretærerne Th. B. v. Jessen, Chr. Sehested og Frantz v. Hagen (1680 - 1703)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertuger og hertuginder af Nordborg og Glücksborg (1624 - 1699)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertuger og hertuginder af Pløn (1630 - 1722)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertuger og hertuginder m. v. af de sønderborgske linier (1607 - 1731)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertuger og hertuginder m.v. af Holsten-Wiesenburg (1647 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertugerne til kongen ang. land- og retsdagene (1564 - 1568)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertuginde Christine, gift med hertug Adolf af Gottop (1581 - 1603)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra kansler Ditlev Reventlow og relationer fra ham som amtmand i Haderslev amt (1633 - 1651)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra kgl. historiograf Andreas Hojer ang. det ham overdragne historiske arbejde (1722 - 1733)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra kgl. historiograf Chrf. Heinrich Amthor (1713 - 1720)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra vicestatholder Frederik Ahlefeldt og Carl Ahlefeldt til grevskabet Langeland (1699 - 1727)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra vicestatholder Frederik Ahlefeldt til oversekretær Th. B. v. J essen (1690 - 1698)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra, til og vedr. greverne Rantzau Breitenburg (1641 - 1736)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til arkivsekretær Eskel Lohmannm. fl. sager ang. erhvervelsen af Ulrik Petersens samlinger (1735 - 1736)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Christian 2 fra hertug Frederik 1 af Slesvig-Holsten-Gottorp (1516 - 1522)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Christian 3 fra hertug Adolf af Gottorp (1544 - 1559)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Christian 3 fra hertug Hans den Ældre (1539 - 1558)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Christian 3 og Frederik 2 fra hertugerne Hans og Adolf i fællesskab. (1544 - 1559)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Christian 4 fra hertug Frederik 3 af Gottorp (1616 - 1648)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Christian 4 fra Hertug Johan Adolf af Gottorp (1589 - 1616)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Christian 4 fra hertuginde Augusta, gift med Johan Adolf af Gottorp (1596 - 1635)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Frederik 2 fra hertug Adolf af Gottorp (1559 - 1559)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Frederik 2 fra Hertug af Gottorp (1586 - 1587)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Frederik 2 fra hertug Hans den Ældre (1559 - 1580)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Frederik 2 og Christian 4 fra hertug Philip af Gottorp (1587 - 1590)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Frederik 3 fra hertug Christian Albrecht af Gottorp (1660 - 1667)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Frederik 3 fra hertug Christian Albrecht af Gottorp (1668 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til Frederik 3 fra hertug Frederik 3 af Gottorp (1648 - 1659)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til gehejmeråd C. B. v. Ehrenschild vedr. stridighederne med Gottorp (1696 - 1696)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til generalkrigskommissærer (1626 - 1627)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til gottorpsk kansler Chr. Ernst Reichenbach fra forskellige kgl. ministre (1695 - 1695)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til og fra gottorpsk regeringspræsident Johann Adolph Kielman v. Kielmansegg (1661 - 1682)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve til oversekretær Th. B. v. Jessen fra vicekansler Johan Hugo v. Lente i Glückstadt (1691 - 1691)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve vedr. brødrene Chr. Ditlev og Wilhelm Adolf Rantzaus arvestrid (1711 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve vedr. reunionen af den gottorpske del af Slesvig (1684 - 1684)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Brevveksling mellem Kongehuset og Abbedissen for Vallø (1743 - 1795)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Christian Rantzaus relationer (1648 - 1663)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Chronologischer Militair Extract 1800-15 (1800 - 1816)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Constitutionen, Verftigungen und Nachrichten, welche den Kirchenstaat in den Herzogth. Schleswig und Holstein betreffen (1540 - 1724)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Die Furstenthumbe Schleswig Holstein angehende Bundtnusse, Vertrage, Recesse etc. (1312 - 1589)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse afskrifter (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse akter vedr. Det Ostindiske Kompagni og Guinea (1618 - 1659)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse akter vedr. forholdet til Lübeck (1734 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse akter vedr. forleningen med hertugdømmet Slesvig (1328 - 1650)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse akter vedr. grænsen (1740 - 1805)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse akter vedr. Slesvig stift og kapitel (1525 - 1636)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse attester, bestallinger, pas mv. (1581 - 1816)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse breve, forhandlingsakter og relationer m.m. vedr. forholdet mellem Danmark og Gottorp (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse designationer og Chartequer (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse ekstrakter, betænkninger mm. ang. grevskaberne Oldenburgs og Delmenhorst's finansielle stilling (1680 - 1685)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse justitssager (1840 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse kancelliakter, udtagne af Stemanniana (1804 - 1839)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse militære akter fra Christian 3.s tid (1535 - 1557)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse militære akter fra Frederik 2.s tid (1560 - 1579)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse møntsager (1523 - 1619)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse oldenburgske processager (1660 - 1701)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse processager (1691 - 1729)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse projekter (1702 - 1727)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse rentekammersager (1582 - 1650)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager (1644 - 1645)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager (1770 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager (1773 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager vedr. stænderforsamlingerne i hertugdømmerne (1832 - 1846)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager vedr. trykning af bøger, blade o.l. og vedr. censurvæsen (1592 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager, forefundne bI. hertugdømmernes rentekammersager (1474 - 1657)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse sager, opført på Kleins Liste (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse specielle sager vedr. ridderordenerne (1812 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse universitets- og skolesager (1743 - 1845)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Documenta, so der Secretaire Hoyer von dem H. Geheime Raht von Jessen empfangen (1731 - 1731)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Edelige forsikringer fra skippere om ikke at sejle på kejserens land, men på England, Skotland. mv. (1536 - 1536)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Efterretninger om et af Gottorp ydet lån på 160,000 rdlr. (1711 - 1711)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ein Stück von einern Registranten von Inländischen Sachen (1667 - 1668)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Einländisch de annis 1614-17 (1614 - 1617)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ekspeditionsoptegnelser (1622 - 1622)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ekspeditionsordrer fra oversekretæren til kancelliforvalteren (1735 - 1751)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ekstrakter af forestillinger til kongen i stændersager vedr. dansk sprog i hertugdømmet Slesvig (1844 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ekstrakter af inden- og udenlandske ekspeditioner (1684 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ekstrakter og afskrifter af recesser og forlig, indgåede med Gottorp (1500 - 1800)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ekstrakter vedr. arvehyldingen i hertugdømmerne Slesvig og Holsten (1616 - 1695)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Embedseder (1728 - 1766)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Embedseder (1771 - 1795)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Entwurf der gesetzlichen Vorschriften einer neuen Land-Militair und Remont-Ordnung (1800 - 1800)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Erklæringer, afgivne af fakulteter og retslærde i den slesvigske lenssag (1576 - 1651)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Fattigvæsenssager (1796 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forestillinger, på hvilke der ikke er faldet resolution (1797 - 1846)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forhandlinger og beregninger vedr. ordningen af stænderforsamlingernes valgdistrikter i Slesvig og Holsten (1831 - 1834)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forhandlingsakter og afskrifter vedr. Holsten, H.Glückstadt, H. Pinneberg og S.H. Glücksborg (1616 - 1750)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Formularbog (1600 - 1648)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forordninger for hertugdømmet Lauenburg (1727 - 1802)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forskellige breve, især fra hertug Adolf af Gottorp som kredsoberst, vedr. hertug Erich af Braunschweigs felttog (1563 - 1577)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forskellige forslag ang. saIthandel (1630 - 1633)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forskellige kirkelige sager (1534 - 1742)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forskellige rejse- og fortæringsregnskaber (1586 - 1671)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forslag fra kommissionen af 15. marts 1843 til at revidere indkvarteringsanordningerne for kongeriget og hertugdømmerne (1843 - 1846)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Forslag til hofordninger (1536 - 1559)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Fortegnelse over breve fra enkedronning Sophie og hertugerne Hans og Adolf (1545 - 1556)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Fortegnelse over breve fra råder og embedsmænd i hertugdømmerne (1546 - 1564)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Fortegnelse over de under kongens norske rejse indkomne breve (1749 - 1749)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Fuldmagter til arvehyldingen (1721 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Fælles og hertugelige trykte åbne breve (1563 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Gemein Cantzlei Register Georg Corpernn. Angefangen am Mitwochen nach Laurentij Anno 1537 (1537 - 1538)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Generalkommissariatsprotokol (1626 - 1627)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Gottorpsk kansler Chr. Ernst Reichenbachs breve til storkansler Conrad Reventlow og oversekretær Th. B. v. Jessen (1692 - 1696)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Gottorpske sager (Kleins liste) (1670 - 1700)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Gratialekstrakter med kgl. resolutioner (1746 - 1767)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Gratialprotokol (1738 - 1745)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Hamburgske pressesager (1735 - 1775)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Henlagte sager (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Holstenske lenssager (i afskrift) (1548 - 1671)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Hyldnings- og konfirmationsakter (1730 - 1766)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Hyldningsprotokol (1721 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ikke afgåede kgl. missiver (til dels med indlæg) (1523 - 1580)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ikke afgåede kgl. patenter (1538 - 1544)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger fra den kgl. slesvig-holstenske regering på Gottorp om beslaglæggelse af blade og skrifter i Nordslesvig (1845 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger fra den slesvig-holstenske regering på Gottorp om de i det foregående kvartal ledig blevne præsteembeder i Slesvig og Holsten (1841 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger iht. kgl. missive af 30. april 1730 fra præster i Slesvig om præstekaldenes indkomster (1737 - 1737)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger og ansøg. fra de okkuperede og inddragne gottorpske landsdele (1676 - 1689)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger om byernes tilstand 1770 mv. (1758 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger, afgivne iht. kgl. reskript af 11. jan. 1757 af amtmænd og magistrater i Slesvig ang. uafgjorte sager (1771 - 1772)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger, afgivne iht. kgl. reskript af 16. sept. 1809 ang. fortjente mænd under kancelliets ressort (1809 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger, afgivne iht. kgl. reskript af 4. aug. 1800 ang. afholdelsen af en almindelig folketælling (1800 - 1800)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger, betænkninger, udkast mv. (1772 - 1837)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger, indkomne iht. kgl. reskript af 1. okt. 1808, om anholdte engelske varer (1808 - 1811)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indberetninger, indkomne iht. kgl. reskript af 3. feb. 1814, om de ved hertugdømmet Slesvigs besættelse med fremmede tropper foranledigede skader (1814 - 1815)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Index allerhandt Privilegiorurn, Recesse und Lehenbrieffe m.v. (1326 - 1661)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Index de Annis 1619 (1619 - 1621)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indholdsfortegnelser til Inländische Registratur (1670 - 1726)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne ansøgninger fra oldenburgske undersåtter (1669 - 1699)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve (1774 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve fra indbyggerne på Rügen (1678 - 1679)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve fra Wismar by (1676 - 1680)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve til arkivaren i Tyske Kancelli og hans koncepter (1718 - 1747)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve til Christian 4 og Frederik 3 (1588 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve til Frederik 2 (1559 - 1588)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve til kancellipræsident Carl MoItke med hans koncepter (1846 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve til kancellipræsident Møsting med hans koncepter (1805 - 1808)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve uden datum (1620 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve, kronologisk ordnede (1461 - 1554)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne breve, udtagne af variapakkerne (1772 - 1844)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indkomne sager vedr. Oldenburg og Delmenhorst (1752 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländisch (1658 - 1658)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländisch (1659 - 1659)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländisch (1662 - 1662)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländisch (1667 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländisch Registrant (1632 - 1632)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländische Registranten (1664 - 1665)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländische Registratur (1541 - 1609)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländische Registratur (1638 - 1638)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländische Registratur (1640 - 1657)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländische registratur (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Inländischer Registrant (over åbne breve) (1533 - 1536)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Journal over udgåede breve (1668 - 1675)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kabinetsordrer (1770 - 1784)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli KanceIIiets forestilling af 6. april 1819 vedr. arkidiakon i Kiel Claus Harms (1819 - 1819)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kancellikorrespondance (1536 - 1644)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kancellikorrespondance (1700 - 1700)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kancelliprotokol (1670 - 1676)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kg1. forordninger og plakater mv. (1771 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kgl. ordrer til Johan Hugo Lente i Hamburg (1701 - 1701)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kgl. ordrer til statholder grev Anton af Aldenburg (af denne kommunicerede Kancelliet) (1679 - 1680)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kgl. reskripter og forestillinger med vedføjede resolutioner (1814 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kgl. reskripter til regeringen i Forpommern og Rügen (1616 - 1620)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kgl. resolutioner vedtegnede ekstrakter af sager, som har været forelagt i konseillet (1705 - 1705)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kgl. skovforordninger for grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst (1677 - 1680)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kirkesager (1671 - 1795)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kladde til et repertorium over akter vedr. fideikommisser, stiftelser og legater i hertugdømmerne (1820 - 1823)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Komiteen af 24. nov. 1832 ang. en stænderanordning for hertugdømmerne (1833 - 1835)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til forordninger og patenter mv. af alm. karakter (1807 - 1843)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til Inländische Registratur (1670 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til Inländische Registratur vedr. Oldenburg (1672 - 1749)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til kancelliskrivelser og indberetninger vedr. specielle tilfælde (1806 - 1845)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til patenten (1670 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til patenten og rescripten (1771 - 1844)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til Patenten vedr. Oldenburg (1672 - 1754)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg til Registratur der Confirmationen über die freye und privilegirte Güter in den Graffschaften (1688 - 1688)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg, lagt efter Patenten-Extracten (1730 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter og indlæg, lagt efter Rescripten Extracten (1731 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter til kgl. missiver (1642 - 1658)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter til missiver, påtegnede "Registrirt", men forgæves eftersøgte i registranterne (1681 - 1727)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter til og ekstrakter af forestillinger og betænkninger i forskellige stændersager (1841 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter til patenter, som ikke er indførte i kancelliets registranter (1670 - 1731)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter til Tabellarische Übersicht der Bewerber um Schleswigsche Pastorate (1839 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter til Verzeichnisse der Bewerber Übriger Ämter in Schleswig und Holstein (1835 - 1844)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Koncepter, til dels med indlæg, til ikke indførte kgl. missiver og kancelliekspeditioner (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kopibog over kgl. bestallinger og over embedsmænds reversaler (1523 - 1527)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Kopier og ekstrakter af gottorpske skrivelser (1547 - 1696)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Korrespondance og indberetninger ang. forråd af salpeter, krudt, bly og svovl, indkomne iht. patenterne af 25. sep. og 27. nov. 1807 (1807 - 1808)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Korrespondance vedr. den slesvigske stænderforsamling (1846 - 1846)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Korrespondance vedr. sagen Hamburg magistrat ctr. oberstløjtnant Johan Chrf. Hagedorn (1664 - 1664)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Korrespondanceakter vedr. den aldenburgske formynderskabssag i Oldenburg (1664 - 1773)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Krieg und fremde Truppen vor 1807 (1796 - 1803)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Krieg und Verwaltung vom Jahre 1848 (1848 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Krigskommissær Joachim Mietzlaffs relation om Ernst af Mansfelds og Johan Ernst af Sachsen-Weimars felttog i Ungarn og Schlesien (1627 - 1627)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Königl. Gravamina gegen Holstein-Gottorf (1670 - 1700)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Königliche Schreiben an unterschiedliche Fürsten aus dem Hause Schleswig Holstein (1662 - 1664)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Landdagsakter (1533 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Landdagsakter (1670 - 1681)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Landdagsakter (1711 - 1712)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Landdagsakter i afskrift (1646 - 1674)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Landdagsakter i afskrift (1669 - 1675)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Liste over juridiske kandidater, eksaminerede i Glückstadt og på Gottorp (1796 - 1818)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Lotterisager mv. (1567 - 1653)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Memorialer fra Forpommern og Rügen (1715 - 1718)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Memorialer vedr. hertugdømmernes kgl. undersåtters commercium (1627 - 1704)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Militair Extract (1800 - 1820)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Militære akter fra Christian 4.s tid (1610 - 1648)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Militære akter fra Frederik 3.s tid (1648 - 1660)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Militære bestallinger og reverser m.v. (1610 - 1659)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli MisceIlanea (1628 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Miscellanea Oldenburgica (1647 - 1702)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Mønstringsruller, fortegnelser over officerer og mandskab, lister over indkvarterede m.v. (1612 - 1645)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Mønstringssedler, lister over afregninger, beregninger over lønninger mv. (1559 - 1579)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Månedsekstrakter af inden- og udenlandske ekspeditioner (1746 - 1768)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Månedsekstrakter af indenlandske ekspeditioner mv. (1746 - 1768)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Nachrichten von Predigern, Schulmänner und theologischen Candidaten (1800 - 1800)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Navneregister til indkomne breve i Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling (1515 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Normsager vedr. de kgl. ridderordener (1761 - 1845)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Normsager vedr. den borgerlige næring på landet (1732 - 1761)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Normsager vedr. den slesvigske Overret (1684 - 1808)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Normsager vedr. prælater og ridderskab (1815 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Normsager vedr. Tyske (Slesvig-Holsten-Lauenburgske) Kancelli (1628 - 1843)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Oldenburgske designationer (1665 - 1823)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Oldenburgske og delmenhorstske lenssager (1730 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Optegnelser ang. sagernes behandling og ekspedition. (1600 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Optegnelser og bestemmelser om sold, afregninger, obligationer og restsedler (1626 - 1658)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ordrer af Frands Rantzau m. fl. om udfærdigelse af restsedler, obligationer o.l (1628 - 1632)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Originale akter og afskrifter ang. forhandlinger med hertuglinierne, navnlig den gottorpske og sønderborgske (1490 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Originale akter og afskrifter vedr. forhandlinger med hertugen af Holsten-Pløn og Nordborg-Pløn (1564 - 1756)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Originale bestallinger og concessioner (1818 - 1842)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Originale forestillinger med påtegnet kgl. resolution (1806 - 1829)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Originale kgl. bestallinger og vidimerede kopier (1524 - 1668)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Originale kgl. åbne breve og missive (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Oversekretærens resolutioner, sendte kancelIiråd Johan Moth (1699 - 1699)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Oversigt over fonds, legater, milde stiftelser o. l., sorterende under Slesvig-holsten-lauenburgske kancelli (1848 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Papirer, beslaglagte iht. kgl. ordre af 10. nov. 1722 hos den gottorpske hofråd Steffens hustru i Slesvig (1722 - 1722)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Patenten (1596 - 1602)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Patenten (1622 - 1622)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Patenten (1626 - 1627)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Patenten (1626 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Patenten (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Patenten Extracten (1730 - 1771)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Patenten Extracten (1773 - 1789)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Perækvations-akter (1650 - 1663)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Politiske aktstykker (1842 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Protocolla CancelIariæ Germanicæ (1674 - 1675)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Protocollum Consilii (1707 - 1714)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Protokol over forhandlinger i stænderkomiteen af 4. juni 1831 (1831 - 1832)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Protokol over forhandlingerne i Odense 1569 om forleningen med hertugdømmet Slesvig og korrespondance om samme (1576 - 1579)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Protokol over forhandlingerne i Odense 1579 om forleningen med hertugdømmet Slesvig (1579 - 1579)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Protokol over forhandlingerne mellem Christian 4 og hertug Philip af Gottorp om højheden over Slesvig stift (1580 - 1584)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Recesser og forlig (i afskrift), indgåede med Holsten og Holsten-Gottorp (1435 - 1712)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register aller und yetzlicher contract, handl vnd begnadung, so in zeit meiner Wolfen v. Utenhouen cantzlers ... ausgangen (1524 - 1533)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register der besteIten Diener (1545 - 1554)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register der Bestellungen (1540 - 1544)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til bjergværksregistrant (1538 - 1541) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Inländisch (1658 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Inländisch Registrant (1632 - 1632)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Inländische Registratur (1541 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Inländische Registratur (1658 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Patenten (1596 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Patenten (1670 - 1747)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Patenten Extracten (1730 - 1771)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Patenten Extracten (1773 - 1789)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Register aller und yetzlicher contract (1524 - 1533)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Register til Inländische Registranten (1664 - 1665)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til registrant Konigl. Maitt. bestaltten Rethe mv. (1555 - 1573)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Rescripten Extracten (1730 - 1792)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Resolutiones und Bescheide (1582 - 1646)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register til Vorstellungen (1772 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register uber die.. . an den Hertzogen zu Gottorff und die . . . Sonderburgische Herrn abgelassene Schreiben (1664 - 1667)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Register und Extract uber die. . . Schreiben an inlandische . .. Bediente (1664 - 1667)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Registrant Konigl. Maitt. bestaltten Rethe, Diener, Befelchs-, Haupt- vnd Krigsleutte (1555 - 1573)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Registrant over mililære forordninger og bestallinger (1611 - 1612)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Registratur der Confirmationen über die freye und privilegirte Güter in den Grafschafften (1688 - 1688)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Registrerede koncepter (og Indlæg) til Inländische Registratur (1538 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Registrerede Koncepter (og Indlæg) til patenter (1525 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Registrerede koncepter til bestallinger (1559 - 1571)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Registrerede koncepter til Resolutiones und Bescheide (1611 - 1651)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Regnskabssager (1623 - 1646)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Admiralitetet (1705 - 1707)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Amtmand i Flensborg amt Bertram Ahlefeldt (1554 - 1570)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra amtmand i Flensborg amt Cai Ahlefeldt (1630 - 1656)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Bertram og Gregers Ahlefeldt (1546 - 1549)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Caspar Fuchs (1547 - 1564)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra de kgl. kommissærer under forhandlingerne med Gottorp om frakturskriften i fællespatenter (1704 - 1710)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra de til forhandling med hertugen af Gottorp forordnede råder (1694 - 1694)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra forskellige kgl. embedsmænd, hvem særlige kommissioner har været overdraget (1703 - 1718)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra forstanderne for Blankenburg Kloster (1700 - 1728)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra gehejmeråd Chrf. Gensch v. Breitenau (1701 - 1731)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra generalguvernøren i Forpommern og Rügen (1715 - 1720)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra generalkrigskommissær i Glückstadt Heinrich v. d. Wisch (1662 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra generalmajor Jobst v. Scholten (1712 - 1716)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra generalsuperintendent Gebhardi i Greifswald (1717 - 1720)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra generalsuperintendent i hertugdømmerne Theodor Dassow (1709 - 1720)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Godske Buchwald, provst for Ütersen og Verbitter for Itzehoe kloster (1680 - 1687)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Guvernør i Glückstadt Christian Pentz (1629 - 1648)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Guvernør i Glückstadt og amtmand i Hanerau Markvard Rantzau (1628 - 1637)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra J. Fr. v. d. Lühe som overlanddrost i Wismar (1716 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Johan Rantzau. (1539 - 1564)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Justitskancelliet på Gottorp (1685 - 1689)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra kansler i Oldenburg Chrf. Gensch v. Breitenau (1679 - 1702)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra kommandant i Glückstadt, Eggerich Johan Lübbes (1649 - 1656)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra kommandant i Glückstadt, generalmajor Henrik Rüsensteen (1672 - 1673)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra konsistorium, generalsuperintendenten og forskellige gejstlige i Oldenburg og Delmenhorst (1665 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra landdrosterne i Oldenburg (1682 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra landfogeder, Advocati fisci m. fl. embedsmænd i Oldenburg og Delmenhorst (1683 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Magistraten i byen Delmenhorst (1699 - 1711)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Overretten på Gottorp (1714 - 1724)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Politi- og kommercekollegiet (1705 - 1716)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra regeringen i Oldenburg (1667 - 1730)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra regeringskanceIIiet i Stralsund (1716 - 1721)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Regeringskancelliet i Glückstadt (1649 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Regeringskancelliet i Glückstadt (1672 - 1724)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra sekretær Hans Statius Hagedorn i Slesvig (1692 - 1696)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra statholderne i hertugdømmerne (1700 - 1722)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra Søetatens Generalkommissariat (1705 - 1707)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer fra udsending ved det gottorpske hof sekretær M. Fr. Thombsen (1696 - 1699)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer og forslag fra Andreas Weise vedr. ordningen af den pommerske Etat (1715 - 1716)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationer vedr. digevæsenet i Oldenburg (1681 - 1727)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationes aus Schleswig de annis 1699 et 1700 (1699 - 1700)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Relationes von denen zur gemeinschaftlichen Landes-Commission verordneten Herren Commissarien (1711 - 1712)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Repertorium Archivi Oldenhurgensis (1773 - 1773)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Repertorium über die Gottorfischen Schreiben (1668 - 1675)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Rescripten Extracten (1730 - 1771)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Rescripten Extracten (1773 - 1792)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Resolutioner angående konfirmation af testamenter (1752 - 1836)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Resolutiones und Bescheide (1600 - 1651)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ridderskabets ansættelse til rostjeneste m. m. samt landregistre for hertugdømmerne (1530 - 1626)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Rotuli Referendorum mit den Vorstellungen der Teutschen Cantzeley (1770 - 1771)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Sager ang. katalogisering og overførelse til København af det gottorpske bibliotek (1734 - 1750)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Sager ang. militære udgifter (1803 - 1820)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Sager fra kanceIIidirektør A. G. Carstens' arkiv (1780 - 1795)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Sager vedr. den adrianiske gældsfordring på russisk storfyrste Carl Peter Ulrik (1753 - 1754)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Sager vedr. den danske hvervning mv. i Hamburg (1734 - 1769)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Sager vedr. sjette- og tiendepenge (1736 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Sager vedr. udgivelsen af de for hertugdømmerne gældende forordninger, navnlig Cronhelms Corpus Constitutionum Regio-Holsaticarum (1736 - 1806)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Seddelregistratur 22:Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling (1460 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Skolesager (1819 - 1842)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Skrifter til forsvar for Frederik 1.s overtagelse af regeringen 1523 (1523 - 1523)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Skrivelser fra den militære reguleringskommission af 22. nov. 1813 og kommissionen af 18. jan. 1814 til påny at tage hertugdømmerne i besiddelse (1813 - 1814)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Skrivelser fra Wolf Pogwisch ang. hans sønners drab på Ditlev Rathlou (1548 - 1549)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Slesvig bys grundtakst, approberet 5. dec. 1735, med forakter (1734 - 1735)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Specielle prisesager (1809 - 1823)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Specielle rangsager (1771 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Stadt Hamburg. Militair Sachen (1771 - 1804)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Statholder Frederik Ahlefeldts relationer (1663 - 1676)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Statholder Gert Rantzaus relationer (1599 - 1627)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Statholder Henrik Rantzaus relationer (1555 - 1598)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Statholder Prins Frederiks (3) relationer (1646 - 1648)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Statholderne Breide Rantzaus og Bertram Ahlefeldts relationer (1546 - 1555)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Strandingssager (1737 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Stridsskrifter vedr. mellemværendet mellem kongen og den gottorpske hertug (1675 - 1714)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Stændersager vedr. sprogforholdene i den nordlige del af hertugd. Slesvig og vedr. brugen af dansk i den slesvigske stænderforsamling (1836 - 1844)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Tabell. Übersicht der Bewerber um Schleswigsche Pastorate (1839 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Tabellarische Ubersicht der Bewerber Übriger Ämter in Schleswig und Holstein (1829 - 1834)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Tabellarische Übersicht der Bewerber um Pastorate in Schleswig und Holstein (1804 - 1838)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Tabellarisk oversigt over kancelliets forestillinger (1805 - 1807)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Toldsager (1550 - 1691)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Trykte fælles forordninger (1670 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Trykte fælles, kgl. og hertugelige åbne breve (1670 - 1720)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Trykte kgl. forordninger (1567 - 1770)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Tyske Kancellis kontorformularbøger mv. (1660 - 1760)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Udaterede koncepter samt brudstykker af sådanne (1600 - 1800)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Udaterede koncepter til kgl. missiver (1541 - 1667)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Udaterede koncepter til patenter (1536 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Udaterede landdagsakter (1549 - 1648)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Udkast (i koncept eller afskrift) til en stænderanordning for hertugdømmerne (1831 - 1833)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Udkast til en stænderanordning for hertugdømmerne med afskrifter af de kgl. resolutioner af 25. og 30. okt. og 1. nov. 1833 (1833 - 1833)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Udkast til en traktat mellem Danmark og Gottorp (1692 - 1692)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Uregistrerede koncepter til bestallinger samt reversaler og kvittancer, kautioner og forpliglelser fra kgl. betjente (1536 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Uregistrerede koncepter til kgl. missiver (1526 - 1670)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Uregistrerede koncepter til patenter (1533 - 1669)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Uregistrerede koncepter til Resolutiones und Bescheide (1630 - 1645)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Varia Acta nr. 1-7 vedr. Oldenburg (1699 - 1737)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Vejledende Arkivregistratur VII. Tyske Kancelli I (1223 - 1851)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Verzeichnis samtlicher Predigerstellen in den Hzt. Schleswig und Holstein nach alphabetischer Ordnung (1812 - 1812)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Verzeichnisse der Bewerber Übriger Ämter in Schleswig (1835 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Verzeichnus, wann es zur vhede kerne, wie dj heuser und annders zu bestellen (1539 - 1539)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Vorstellungen (1772 - 1849)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Vorstellungs-Protokoll fürs 4. Departement (1842 - 1848)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Vorstellungsprotocoll for Sekretariatskontoret for 1. og 4. Departement (1830 - 1834)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ægteskabssager vedr. diverse specielle sager (1794 - 1847)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ægteskabssager vedr. forlovelse, vielse og forhold der forhindrer ægteskab (1738 - 1844)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Ægteskabssager vedr. skilsmisse, adoption og bevilling på navneforandring (1783 - 1844)
De digitaliserede arkivalier fra Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling består af materiale, der dækker perioden fra 1312 og frem til 1864, og er organisatorisk struktureret i følgende afdelinger: Indenrigske Afdeling, med arkivserier fra perioden 1312 til 1849 Ministeriet for Slesvig, med arkivserier fra perioden 1848 til 1864 Materialet indeholder bl.a. følgende arkivserier: Diverse kommissionsakter Korrespondancesager Indkomne breve fra embedsmænd m.m. Brevkopibøger - åbne breve indførtes i kopibøger, kaldet "Patenten". Lukkede breve indførtes i "Inländische Registratur" Kongelige resolutioner skrevet på forestillinger og ansøgninger

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.