Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli

Archive Contents
Den Slesvig-Holstenske Speciesbank, Bankdirektionen i Altona Direktionens protokoller (1788 - 1825)
Den Slesvig-Holstenske Speciesbank, Bankdirektionen i Altona Emneregister til direktionens protokoller (1788 - 1825)
Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat Forestillinger og kgl. resolutioner (1798 - 1816)
Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat Register til forestillinger og kgl. resolutioner (1797 - 1816)
Kommercekollegiet, Tyske Sekretariat Protokol over kgl. ekspeditioner (1772 - 1797)
Kommercekollegiet, Tyske Sekretariat Register til protokol over kgl. ekspeditioner (1772 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til forestillingsprotokol (1786 - 1816)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til resolutionsprotokol (1703 - 1772)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Designation über die königl. Resolutionen (1705 - 1705)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Kgl. resolutioner, ikke indført i resolutionsprotokollen (1700 - 1753)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Register til Rentekammerets tyske resolutioner (1703 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret, Tyske Afdeling (1700 - 1848)
Species-, Giro- og Lånebanken i Altona Direktionens protokol (1776 - 1788)
Rentekammeret var betegnelsen for den funktion i den danske statsadministration, som varetog økonomiske og materielle anliggender under enevælden. Der var opgaver som bogholderi samt udbetalinger og told- og skatteopkrævning; det indbefattede også administration af statens ejendom som skove, veje og bygninger og udstedelse af kongelige privilegier. Rentekammeret blev nedlagt i 1848, da der blev indført ministerialstyre, og opgaverne blev da overdraget til de nyoprettede ministerier, hvoraf Finansministeriet fik hovedparten. En del af arkivdannelsen bestod af resolutionsprotokoller, som indeholder beslutninger i de sager, som kammerkancelliet behandlede. Her finder du oplysninger vedrørende skatter og afgifter, domæner og landvæsen, dige-, forst- og jagtvæsen samt mønt- og toldvæsen i hertugdømmerne Slesvig-Holsten (inklusive Sønderjylland).