Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

Archive Contents
Amtsvorsteher des Amtsbezirk Hörup Akthefter, Fag I-IV (1877 - 1920)
Berlin, diplomatisk repræsentation og militærmission Afleveringsfortegnelser, Berlin, diplomatisk repræsentation og militærmission (1711 - 1991)
Berlin, diplomatisk repræsentation og militærmission Akter vedr. likvidationen af de preussiske krav for forplejning af det danske auxiliærkorps i 1814 (1814 - 1816)
Danish Commissioners' Office, London Alfabetisk register (skibes navne) til Register of Ships and Reports (1808 - 1818) Ny Skanning i farver
Danish Commissioners' Office, London Danish Commissioners' Ledger (1807 - 1818) Ny Skanning i farver
Danish Commissioners' Office, London Index to the Ledger (1807 - 1817) Ny Skanning i farver
Danish Commissioners' Office, London Register of Ships and Reports (1808 - 1818) Ny Skanning i farver
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakt af russiske acta (1631 - 1644)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakter af svenske acta (1575 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Engelske acta (1670 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Franske acta (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hollandske sager (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Instruksbog og udenlandssager i almindelighed, undtagen svenske og russiske (1613 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejserlige acta (1671 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncept til register til Svenske akter (1657 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til instruksbog 1613-1669 samt indlæg til ikke indførte ekspeditioner (1618 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til kopibøgerne (1670 - 1690)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til russiske acta (1632 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kopibog i udenlandske sager (1541 - 1660)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polske akter (1673 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til Svenske akter (1637 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Russiske Acta (1631 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Danske Kancellis Udenrigske Afdeling (1571 - 1698)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske acta (1670 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske acta (1571 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske indlæg (1663 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tyske akter (1670 - 1672)
Dep. for de udenlandske anliggender, Kommissionen vedr. arvefølgesagen Gruppeordnede sager: Arvefølgesagen: Korrespondance, sager og betænkninger vedrørende arvefølgen i Slesvig, Holsten og Lauenburg (1837 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Diverse sager (1770 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Sager vedrørende forholdet til Algier (1771 - 1838)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Sager vedrørende fredsbruddet med Algier (1769 - 1778)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Sager vedrørende presenter til deyen i Algier (1772 - 1824)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende ekspeditioner til Barbareskerne (1783 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende forholdet til Barbareskerne (1771 - 1835)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende opbragte danske skibe (1779 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende udveksling af presenter med Barbareskerne (1773 - 1855)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne: Akter vedrørende striden med Algier 1770 (1769 - 1771)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Breve fra udenrigsministrene (1788 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender E 2 Traktater (1700 - 1879)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Engelske postsager (1795 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Juridisk betænkning af professor J. F. W. Schlegel om opbragte danske handelsskibe (1800 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Materiale vedrørende diverse traktater (1788 - 1793)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Materiale vedrørende fredsbruddet med England i 1807 (1807 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart (1793 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende beslaglagt engelsk ejendom under krigen 1807-1814 (1796 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England (1782 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne (1811 - 1812)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i Dublin (1781 - 1786)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i London (1740 - 1740)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende den engelske besættelse og tilbagelevering af Anholt (1811 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende det hollandske skib "de Herstelder" (1795 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande (1820 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende erstatning for de af englænderne opbragte skibe og andre beslaglæggelser (1799 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende forholdsregler mod englændere og engelsk ejendom under krigen 1807-1814 (1807 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende fredsbruddet med England i 1801 (1800 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende fredsbruddet med England i 1801 (1800 - 1801) Farvescanning
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende fregatten Freyas opbringelse (1800 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende greve J. Bernstorffs sendelse til London i 1813 vedrørende påtænkte fredsforhandlinger (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende Helgolands afståelse til England (1814 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende optagelse af et statslån (1824 - 1827)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende tilbagegivelsen af de Dansk-Vestindiske Øer (1801 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende tilbageleveringen af de danske kolonier i Ost- og Vestindien efter fredsslutningen 1814 (1814 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Forestillinger (1770 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankfurt am Main: Sager vedrørende Carlsbader konferencen 1819 om pressecensur (1819 - 1819)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankfurt am Main: Sager vedrørende den politiske bevægelse i Tyskland (1834 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankfurt am Main: Sager vedrørende den tyske forbundshærs krigsberedskab (1846 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Diverse sager (1771 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Paris, E. F. Walterstorff, under dennes rejse med kejser Napoleon (1811 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Wien, grev Christian Bernstorff, under dennes sendelse til de allierede magters hovedkvarter (1815 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra F. J. Kaas på dennes sendelse til kejser Napoleons hovedkvarter i Dresden (1813 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra kommissæren hos fyrsten af Pontecorvo, kammerjunker J. Godsche Levetzau (1808 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Korrespondance med de franske fyrster (1771 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Korrespondance vedrørende gesandtskabets arkiv og kapel (1787 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Korrespondance vedrørende kammerjunker J. Godsche Levetzaus sendelse til fyrsten af Pontecorvo som dansk kommissær (1808 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Materiale vedrørende forhandlinger om og indgåelse af alliancetraktater med Frankrig (1807 - 1818)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Materiale vedrørende handels- og søfartstraktater (1798 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende betaling for den danske del af de allieredes okkupationshær i Frankrig (1815 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske fordringer på den franske regering for de franske troppers ophold i Danmark, leverancer til de franske hære i Königsberg, påtvungne fragtrejser, m.m. (1807 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske søfolks tjeneste i den franske flåde (1808 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer i Frankrig på opbragte skibe (reklamationer) (1793 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer på de franske myndigheder for de i 1813 i Hamburg beslaglagte varer (1813 - 1826)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark (1808 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende det danske hjælpekorps i Frankrig (1814 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende det franske toldvæsen ved den danske grænse (1807 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende forfatningsændringer i Frankrig (1791 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende franske myndigheders standsning af skibsfarten på Elben og Trave (1807 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig (1811 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Frankrig 1814 (1814 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende kolonialvarers udførsel fra Holsten og andre varers ud- og indførsel fra og til Danmark (1808 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende Lauenburgske undersåtters krav på den franske regering for troppers indkvartering m.m. (1813 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende overordentlige sendelser til Frankrig (1810 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Salpeter, skyts og krudt, overladt af den franske regering til Danmark, og forlangende om tilladelse til at udføre et kvantum klumpebly (1808 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gehejmeregistratur ført i Wien (1814 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: A: Diverse (litra A) (1770 - 1836)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Arkiver: Sager vedrørende adgang til, eftersøgning af og udlevering af arkivalier m.v. (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Augustenborg: Sager vedrørende den Augustenborgske hertugfamilie (1772 - 1838)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: B: Diverse sager (litra B) (1781 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Bernstorff: Greverne Bernstorff og deres afgang 1810 (1796 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Bernstorff: Korrespondance mellem greverne Bernstorff og medlemmer af det danske og andre fyrstehuse (1772 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Bernstorff: Materiale fra A. P. Bernstorffs dødsbo (1764 - 1797)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Blokade: Sager vedrørende forskellige magters blokader af havne, floder, byer m.v. (1798 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Dampskibe: Sager vedrørende diverse dampskibsruter og dampskibe (1828 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Dueller: Sager vedrørende dueller (1776 - 1819)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Eskadrer: Sager vedrørende eskadrebesøg (1771 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed (1773 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Finans: Sager vedrørende statslån, statsgæld, statsafgifter, bankvæsen m.v. (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Fængsler: Sager vedrørende fængslers indretning (1841 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Gehejmestatskonseillet: Diverse korrespondance vedrørende Gehejmestatskonseillet og Gehejmestatsrådet (1771 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Grønland: Diverse sager vedrørende sejlads på Grønland (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Guinea: Diverse sager vedrørende diverse forhold på Guineakysten (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Handelssager: Sager vedrørende handel og skibsfart (1779 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Hertugdømmerne: Diverse korrespondance vedrørende styrelsen af Hertugdømmerne (1834 - 1837)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: I: Diverse (litra I) (1795 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Indfødsret: Sager vedrørende ansøgninger om opnåelse af dansk indfødsret (1782 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island (1741 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Jagt: Sager vedrørende jagt- og forstvæsen (1803 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Jernbane: Jernbanesager (1840 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Juridica: Korrespondance vedrørende lovgivningsspørgsmål og gældende retsgrundlag (1817 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Jøder: Sager vedrørende jøder og jødiske menigheder (1778 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: K: Diverse sager (litra K) (1776 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kabinetsordrer: Sager vedrørende indsendelse af kabinetsordrer (1772 - 1784)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier (1779 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kongehuset: Diverse sager vedrørende tiltrædelser, bryllupper, rejser og arvefølgen m.v. i kongehuset (1770 - 1853)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer (1779 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Korn: Sager vedrørende udførsel af korn (1773 - 1812)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kunst: Sager vedrørende understøttelse af kunstnere, indhold af kunst m.v. (1789 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Licenser: Sager vedrørende licenser og lejebreve for skibsfarten (1809 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Medaljer: Sager vedrørende medaljer (1816 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: N: Diverse sager (litra N) (1782 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Naturalisationer: Sager vedrørende indfødsret (1776 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Neutralitet: Sager vedrørende Danmarks og andre staters neutralitet, skibsfart og handel (1756 - 1806)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Officerer: Sager vedrørende danske officerer i fremmed tjeneste (1771 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Patenter: Sager vedrørende patenter og privilegier (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Politi: Sager vedrørende mindre lovovertrædelser og deres politimæssige behandling (1817 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Post: Postsager (1772 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Prisesager (1771 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe (1794 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: S: Diverse sager (litra S) (1758 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Skibsfart: Sager vedrørende pas, certifikater samt afgifter (lastepenge) for skibsfarten (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse (1792 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold til Danmark (1844 - 1844)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Stænderforfatning: Diverse betænkninger, beretninger m.v. vedrørende stænderforfatninger og -forsamlinger (1814 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Telegrafi: Sager vedrørende telegrafi (1812 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser (1779 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Thygeson: Sag vedrørende en eventuel sammensværgelse mellem stiftamtmand Thygeson og et par norske stortingsmænd (1821 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter (1797 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager (1778 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Tortolianske kaperier: Prisesager, behandlede af prisedomstolen på øen Tortola (1771 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Udvandring: Sager vedrørende håndværkersvendes udvandring (1783 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte (1791 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Veje: Vejsager (1815 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien (1778 - 1834)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Våben: Sager vedrørende det danske rigsvåben, det lauenburgske våben m.v. (1816 - 1841)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold (1771 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Østersøen: Sager vedrørende Østersøens lukning (1781 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore (1779 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sag vedrørende en eventuel forandring af retningen for landevejene mellem Hamburg og Lübeck (1831 - 1841)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende anlæg af en jernbane fra Hamburg til Lübeck gennem Lauenburg (1840 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte hanseatiske og lybske skibe og varer (reklamationer) (1807 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende forhandlinger med Hamburg om toldspørgsmål (1786 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende Hamburgs klager over udvidelse af Altonas havn (1821 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hansestæderne: Sager vedrørende stridigheder med Hamburg og Lübeck om transittolden i Holsten (1825 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hessen-Kassel: Brevveksling mellem fyrstehusene (1771 - 1807)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Afhandlinger (betænkninger) vedrørende den Plönske og Glücksborgske hjemfaldsret til linjen Holsten-Beck (1755 - 1828)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Holstenske investitursager (1763 - 1792)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Korrespondance vedrørende det holstenske ridderskabs klage til Forbundsdagen i Frankfurt om Holstens forfatning (1817 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Materiale vedrørende Holstens indlemmelse i kongeriget Danmark (1806 - 1806)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Materiale vedrørende indførelsen af stænderforfatning i Slesvig og Holsten (1832 - 1834)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Materiale vedrørende konstitutionens indførelse i det Tyske Forbunds stater, især Holsten (1814 - 1824)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende greverne af Limburg-Stirums arvekrav på Holsten (1768 - 1791)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionen omhandlende den yngre holsten-gottorpske gæld (1768 - 1792)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionerne omhandlende den ældre og den yngre hertugelige gottorpske gæld (1768 - 1790)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende mageskiftet af 1. juni 1773 af Oldenburg og Delmenhorst mod den gottorpske del af Holsten (1773 - 1777)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Depecher omhandlende forhandlingerne med Hannover (1815 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende den Lauenburgske Likvidationskommission af 1817 (1817 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende Elbskibsfart, Elbtold m.m. (1823 - 1832)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende likvidationen af den lauenburgske gæld (1816 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende samt repertorium over til Danmark afleverede lauenburgske arkivalier (1319 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende underhandlinger om Lauenburgs overdragelse til Danmark i stedet for Pommern (1702 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende vejanlæg i Lauenburg (1825 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Lybske postsager (1697 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck (1799 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende mageskifte af noget jord, tilhørende lybske stiftslandsbyer i Holsten (1773 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende underhandlinger med Lübeck om dens enklavers optagelse i det holstenske toldsystem (1842 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Marokko: Sager vedrørende ophævelse af den årlige tribut til Marokko (1843 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Marokko: Sager vedrørende presenter til Marokko (1772 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Materiale vedrørende handels- og skibsfartstraktaten af 21. marts 1841 (1822 - 1841)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Materiale vedrørende Oldenburgs optagelse i det nye holstenske toldsystem (1836 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende de hertugelige oldenburgske fideikommisgodser (1774 - 1856)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende diverse traktater og konventioner med Oldenburg (1775 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende grænseregulering med Oldenburg (1803 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende Likvidationskommissionen vedrørende mageskiftet mellem den storfyrstelige del af Holsten og Oldenburg-Delmenhorst (1773 - 1786)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Polen: Depecher (1771 - 1793)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Portugal: Sager vedrørende opbragte danske skibe og erstatningskrav m.v. (reklamationer) (1807 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Brevveksling mellem det danske og det preussiske kongehus (1771 - 1807)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Materiale og sager vedrørende handelstraktat med Preussen af 17. juni 1818 og dens fornyelse (1817 - 1827)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende afslutningen af en handelstraktat med Preussen (1781 - 1783)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende anlæg af jernbanen Hamburg-Berlin (1840 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende betalingen for forplejning af danske tropper i Preussen 1814-1816 (1816 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende erstatningskrav m.v. (reklamationer) angående opbragte skibe (1808 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende forhandlinger med Preussen om udlevering af forbrydere (kartelkonvention) (1818 - 1822)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende fornyelsen af handelstraktaten af 17. juni 1818 (1838 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende fredsbruddet med Preussen 1813 og fredsforhandlinger 1814 (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende hemmelige underhandlinger med Preussen om militære foranstaltninger m.v. (1799 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m. (1785 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Realregister over samlede sager (1784 - 1866)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Register over samlede sager (1784 - 1866)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Register til forestillinger (1770 - 1790)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Beretninger m.v. fra kaptajn P. Løvenørns rejse til Sankt Petersborg (1787 - 1787)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Brevveksling mellem fyrstehusene (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale m.v. vedrørende søfartskonvention af 9. juli 1780 om frihed for den neutrale handel og skibsfart mellem Danmark og Rusland (1779 - 1782)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale og forhandlinger med Rusland vedrørende handelstraktaten af 8. oktober 1782 (1782 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser med elefantordenen (1808 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser om mægling over for England (1813 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende det russiske korps i Holsten i 1814 (1814 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende grænserne mellem Norge og Rusland (1771 - 1813) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende danske og russiske erstatningskrav (reklamationer) (1779 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til det kejserlig russiske hovedkvarter i Tyskland (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende krigen mellem Rusland og Frankrig samt Sveriges oprustning (1812 - 1812)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Seddelregistratur 42: Departementet for Udenrigske Anliggender, Almindelig del (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Seddelregistratur 43: Departementet for Udenrigske Anliggender, Speciel del (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Subject files: Puerto Rico (1767 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Subject files: West India selected files (1764 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Diverse sager vedrørende grænsen mellem Norge og Sverige (1776 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Diverse sager vedrørende grænsen mellem Norge og Sverige (1776 - 1808) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Forskellige betænkninger vedrørende det politiske forhold til Sverige (1771 - 1774)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med amtmand H. Lachmann vedrørende svenske anliggender og spiontjenesten i Sverige (1774 - 1787)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med amtmand H. Lachmann vedrørende svenske anliggender og spiontjenesten i Sverige (1774 - 1787) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med det danske konsulat i Göteborg (1788 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med og om det svenske kongehus (1771 - 1844)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Marinerapporter fra krigsskibschefer og fra Admiralitetet (1794 - 1796)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale og korrespondance vedrørende forhandlingerne med Sverige om Norges afståelse (1814 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale vedrørende den dansk-svenske søvæbningskonvention mod Marokko af 15. februar 1845 (1844 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale vedrørende gesandt N. Rosenkrantzs sendelse til fredsforhandlingerne i Jönköping (1809 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale vedrørende konventionen af 1. september 1819 om Norges andel i monarkiernes fælles statsgæld (1819 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale, anekdoter m.v. fra og vedrørende det svenske hof (1773 - 1798)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Protokol over udveksling mellem Danmark og Norge af effekter, dokumenter m.m. i henhold til konventionen af 1. september 1819 (1819 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Rapporter m.v. vedrørende den svenske hærs oprustning og bevægelser (1784 - 1784)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende arkivafleveringer til Norge (1814 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende baron G. M. Armfelts pågribelse (1794 - 1794)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende betaling til undersåtter i Slesvig og Holsten for leverancer til den svenske hær i henhold til Kielertraktaten (1814 - 1826)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende danske og svenske forbrydere og desertører (1772 - 1829)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende danske skibe, opbragte af svenskerne (1788 - 1796)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende de af russerne på Bornholm anbragte svenske krigsfanger (1789 - 1791)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske handel og skibsfart (1782 - 1863)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 16. marts 1832 (1814 - 1832)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 17. september 1847 (1847 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den danske afbrydelse af handelsforbindelsen med Norge og Norges kornforsyning (providering) (1814 - 1818)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den specielle og endelige opgørelse med Norge i forlængelse af konventionen af 1. september 1819, sluttet 20. april 1820 (1815 - 1826)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den svenske konges besøg i København fra den 29. oktober til den 5. november 1787 (1787 - 1788)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende det danske felttog i Sverige 1788 (1774 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende det påtænkte attentat mod den russiske flåde i København 1789 (1789 - 1796)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende det påtænkte ægteskab mellem kong Gustav IV Adolph af Sverige og prinsesse Louise Charlotte af Mecklenburg-Schwerin (1795 - 1797)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende forhandlinger med repræsentanter for de allierede magter om Norges forening med Sverige (1814 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende forhandlinger med Sverige efter freden i 1814 (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende forholdet til Sverige og fredsbruddet 1813 (1812 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende generaladjudant K. F. Juels sendelse til kronprinsen af Sverige (1814 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende gesandtskabsarkivet i Stockholm (1810 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende kammerherre Edmund Bourkes diplomatiske sendelse til det svenske hovedkvarter i anledning af fredsforhandlingerne (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende karantænevæsenet (1805 - 1822)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende kommandørkaptajn C. A. Rothes sendelse til Norge for at modtage de dér stationerede krigsfartøjer, der i henhold til Kielertraktaten skulle udleveres (1815 - 1818)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende konventionen af 27. marts 1794 mellem Sverige og Danmark om beskyttelse af den neutrale handel og skibsfart (1794 - 1797)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende krigen med Sverige, freden i Jönköping m.m. (1790 - 1790)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende og indberetninger fra generaladjudant H. Kaas' ekspeditioner til Sverige og andre efterretninger fra Sverige (1790 - 1792)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende pensioner til svenskere (1774 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge (1721 - 1751)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende salget af grevskabet Laurvig i 1817 (1815 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske emissærer i Norge (1790 - 1791)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske emissærer i Norge (1790 - 1791) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere (1807 - 1827)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende sølvtransport gennem Sverige fra Norge (1782 - 1784)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende toldbehandling af norske skibe i Danmark (1814 - 1824)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse (1741 - 1771)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse (1741 - 1771) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende tronfølgen i Sverige og valgrigsdagen i Örebro (1810 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende underhandlinger mellem danske og svensk-norske kommissærer om Kielertraktatens opfyldelse (1815 - 1819)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende ændring i konventionen af 28. februar 1828 om postbesørgelse mellem Danmark og Norge (1846 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager, materiale m.v. vedrørende konventionen af 8. november 1822 om betalinger i henhold til konventionen af 1819 med Norge (1822 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige: Tømmerflødning v. den sv.-no. grænse (1772 - 1782) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Tripolis: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Tripolis (1796 - 1798)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Tripolis: Sager vedrørende presenter til Tripolis (1771 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Tunis: Sager vedrørende presenter til Tunis (1772 - 1799)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathilde og Struensee (1771 - 1775)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathildes efterladenskaber (1766 - 1766)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Depecher fra departementschef N. Rosenkrantz i Wien til gehejmestatsminister H. E. Schimmelmann (1814 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Hemmelig beretning fra gesandt J. Bernstorff i Wien om Spaniens hemmelige démarche over for Begge Sicilier samt reaktioner herpå (1822 - 1822)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris (1814 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Sager vedrørende udgifter til departementschef N. Rosenkrantzs rejse med kongen til Wienerkongressen (1814 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Sager vedrørende underhandlinger og traktat med Preussen om Lauenburgs overdragelse til Danmark i stedet for Pommern (1815 - 1815)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Forhandlingsprotokol for den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1820)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Journal for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1823)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Kopibøger for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1823)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Sager til journalen for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1823)
Det Kongelige Statholderskab i Livland Indkomne breve til det Kongelige Statholderskab og andre akter og dokumenter dette vedrørende (1560 - 1578)
German Chancellery, Foreign Division Aachen stad: Breve fra Magistraten i Aachen til kong Christian V vedrørende eventuel fredskongres i Aachen (1694 - 1696)
German Chancellery, Foreign Division Akter og dokumenter vedr. kong Christian III's gravmonument i Roskilde domkirke (1573 - 1575)
German Chancellery, Foreign Division Akter og dokumenter, afleverede af etatsråd v. Esmarck til Departementet i 1768 (1659 - 1758)
German Chancellery, Foreign Division Amtmand over Flensborg amt Ditlev Ahlefeldts arkiver fra hans sendelser og andre offentlige hverv (1662 - 1668)
German Chancellery, Foreign Division Anhalt: Brevveksling mellem fyrstehusene (1549 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Arenberg: Breve, med koncepter til besvarelse, fra hertug Karl af Arenberg til kong Frederik V (1755 - 1755)
German Chancellery, Foreign Division Auersperg: Breve fra fyrst Johann Weikhard af Auersperg til kong Frederik III (1653 - 1666)
German Chancellery, Foreign Division Augsburg stad: Indkomne breve fra Magistraten og borgerskabet samt andre akter vedrørende personer fra Augsburg (1529 - 1705)
German Chancellery, Foreign Division Augsburg stad: Korrespondance med og angående huset Fugger og andre handelshuse i Augsburg, deres kontrakter med de danske konger, privilegier i Danmark, samt deres faktorer m.m. betræffende (1525 - 1600)
German Chancellery, Foreign Division Augsburg Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra biskopper af Augsburg til medlemmer af det danske kongehus (1730 - 1766)
German Chancellery, Foreign Division Ausländische Schreiben und deren Beantwortung (1623 - 1625)
German Chancellery, Foreign Division Baden: Brevveksling mellem fyrstehusene (1561 - 1771)
German Chancellery, Foreign Division Bamberg Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra biskopper af Bamberg og biskopper af Bamberg og Würzburg til danske konger (1693 - 1757)
German Chancellery, Foreign Division Barbareskerne: Akter vedrørende kongelige undersåtter, som holdtes fangne i Algier (1616 - 1752)
German Chancellery, Foreign Division Barbareskerne: Akter vedrørende konsulatet i Algier (1747 - 1751)
German Chancellery, Foreign Division Barby og Mühlingen: Breve, til dels med bilag, fra greverne af Barby og Mühlingen til danske konger (1560 - 1598)
German Chancellery, Foreign Division Barth stad: Kvittering for modtagelse af et brev fra kong Christian IV til rådet i Barth (1611 - 1611)
German Chancellery, Foreign Division Bayern: Brevveksling mellem fyrstehusene (1579 - 1771)
German Chancellery, Foreign Division Bayern: Malte Juuls relation om hans rejse til kurfyrsten (1643 - 1643)
German Chancellery, Foreign Division Bodenwerder stad: Brev fra borgmester og råd til kong Christian IV med beretning om Tillys troppebevægelser i omegnen og anmodning om råd og hjælp (1625 - 1625)
German Chancellery, Foreign Division Boizenburg stad: Brev fra borgmester og råd til kong Christian IV med bøn om befrielse for troppeindkvartering (1627 - 1627)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Ansbach: Brevveksling mellem fyrstehusene (1587 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Ansbach: Diverse (1462 - 1462)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Bayreuth: Brevveksling mellem fyrstehusene (1595 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Kulmbach: Brevveksling mellem fyrstehusene (1699 - 1731)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Kulmbach: Diverse (1515 - 1552)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Preussen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Brandenburg (1504 - 1701)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Preussen: Breve til storkansler Conrad Reventlow fra envoyé extraordinaire Hans Henrik von Ahlefeldt og legationssekretærerne Franz von Hagen og Johann Gottfried Masius (1699 - 1706)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Preussen: Brevveksling mellem fyrstehusene (1511 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Preussen: Duplikata af gesandtskabsrelationer med bilag (1704 - 1768)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Preussen: Gesandtskabsrelationer med bilag (1556 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Preussen: Landråd Ditlev von Ahlefeldts gesandtskabsarkiv: Fortegnelse over kongelige ordrer (1657 - 1680)
German Chancellery, Foreign Division Brandenburg-Preussen: Landråd Ditlev von Ahlefeldts gesandtskabsarkiv: Kongelige ordrer med bilag (1657 - 1680)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Calenberg: Breve fra hertugerne m.fl. (1520 - 1578)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Grubenhagen: Breve fra hertugerne af Grubenhagen (1561 - 1583)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Lüneburg: Akter og dokumenter vedrørende afslutningen af ægteskabskontrakten mellem prins Frederik, ærkebiskop af Bremen, og prinsesse Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg (1642 - 1683)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Lüneburg: Breve fra hertuger og hertuginder (1521 - 1692)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Lüneburg: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1544 - 1692)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Wolfenbüttel: Akter og dokumenter vedrørende forhandlingerne i Nordhausen om overhøjheden over Hohnstein Amt (1608 - 1608)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Wolfenbüttel: Breve fra hertugerne af Wolfenbüttel m.fl. (1522 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig-Wolfenbüttel: Usikre bilag til breve fra hertug Friedrich Ulrich af Wolfenbüttel og hans gemalinde Anna Sofie (1570 - 1570)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til de forskellige braunschweigske hertugdømmer (1519 - 1713)
German Chancellery, Foreign Division Braunschweig: Breve fra staden Braunschweig (1546 - 1646)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Afskrifter (1522 - 1644)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Akter og dokumenter angående udvælgelsen af hertug Frederik (III), Christian IV's søn, til koadjutor og successor i Bremen Stift (1614 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende Christian IV's søn hertug Frederiks anerkendelse som successor i stifterne Bremen og Verden m.v. (1630 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i stiftet (1521 - 1646)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende en strid mellem ærkebiskop Frederik (III) og staden Bremen angående genindførelsen af gudstjeneste efter den Augsburgske Konfession i domkirken i Bremen m.v. (1636 - 1636)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende udvælgelsen af Christian III's broder hertug Frederik til koadjutor og tilkommende ærkebiskop i Bremen (1544 - 1555)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende uenigheden mellem Kapitlet, stænderne og Landskabet Bremen om valget af Johann Friedrich af Schleswig-Holstein-Gottorf til ærkebiskop og vedrørende den dansk-mecklenburgsk-gottorpske mægling (1490 - 1490)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Breve fra Domkapitlet i Bremen til danske konger (1545 - 1660)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Breve fra ærkebiskop Frederik (III) til Christian IV (1634 - 1648)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Breve fra ærkebiskop Johann Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf til Christian IV (1596 - 1627)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Breve fra ærkebiskopperne Christoph, Georg og Heinrich til danske konger (1519 - 1583)
German Chancellery, Foreign Division Bremen Stift: Breve fra ærkedegn dr. Joachim Hinck til Frederik II (1563 - 1579)
German Chancellery, Foreign Division Breslau stad: Breve, hvoraf et enkelt med bilag, fra rådet til kongerne Frederik II, Christian IV og Frederik III (1560 - 1650)
German Chancellery, Foreign Division Breslau Stift: Brev med bilag fra biskop Kaspar von Logau til kong Frederik II (1563 - 1563)
German Chancellery, Foreign Division Breve fra udenlandske adelige m.fl. (1550 - 1700)
German Chancellery, Foreign Division Breve fra udenlandske universiteter og lærde mænd (1530 - 1690)
German Chancellery, Foreign Division Breve med bilag fra engelsk præst Johannes Duræus til kong Christian IV og tysk kansler Ditlev Reventlow samt koncept til et brev fra Jesper Brochmand til kongen (1634 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Brudstykker af registranter om ekspeditioner vedr. udenlandske sager (1650 - 1666)
German Chancellery, Foreign Division Büdingen: Brev fra grev Wolfgang af Isenburg-Büdingen til kong Frederik II (1559 - 1559)
German Chancellery, Foreign Division Budissin stad: Brev fra borgmester og råd til kong Christian IV vedrørende forlænget orlov for bøssemester på Kronborg Anton Röhrscheidt (1595 - 1595)
German Chancellery, Foreign Division Buxtehude stad: Breve fra borgmestre og råd til kongerne Christian IV og Frederik III (1621 - 1649)
German Chancellery, Foreign Division Calbe flække: Brev fra samtlige borgere og indvånere til kong Christian IV vedrørende troppeindkvarteringen (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Calvörde stad: Brev fra borgmester og menighed til kong Christian IV vedrørende troppeindkvarteringen (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Cantzley register mein Georg Corpern, darinne etliche briue vnd hendel registrirt furneme sachen (1537 - 1538)
German Chancellery, Foreign Division Castell: Breve, med koncepter til besvarelse, fra medlemmer af grevehuset til kong Christian VI (1735 - 1744)
German Chancellery, Foreign Division Chiffer (1670 - 1709)
German Chancellery, Foreign Division Conrad Biermanns kopibog over udgående skrivelser til danske ministre i udlandet (1675 - 1675)
German Chancellery, Foreign Division Croy: Breve, til dels med bilag, fra medlemmer af hertughuset til danske konger (1634 - 1682)
German Chancellery, Foreign Division Danica, Allemannica, Gallica, Polonica, Svecica, Brandenburgica, Belgica (1658 - 1660)
German Chancellery, Foreign Division Danzig: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Danzig (1533 - 1698)
German Chancellery, Foreign Division Danzig: Breve fra borgmestre og råd (1524 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Danzig: Relationer fra sekretærer, agenter, kommissærer, konsuler og residenter i Danzig (1566 - 1737)
German Chancellery, Foreign Division Dohna: Breve fra borggrever og grever af Dohna til danske konger (1559 - 1607)
German Chancellery, Foreign Division E 1 Forholdet til udlandet. Pergamentsbreve (1454 - 1751)
German Chancellery, Foreign Division E 1 Forholdet til udlandet. Pergamentsbreve (1454 - 1751) Farvescanning
German Chancellery, Foreign Division E 1 Traktater (1454 - 1699)
German Chancellery, Foreign Division Eichstätt Stift: Breve fra biskop Marquard II Schenk von Castell til kong Christian V (1676 - 1680)
German Chancellery, Foreign Division Einbeck stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV med anmodning om entledigelse af Hans Schwartzkopf fra dansk tjeneste, så han atter kunne varetage sit embede som Einbecks stadskaptajn (1627 - 1627)
German Chancellery, Foreign Division Ekstraktprotokol over indkomne relationer (1736 - 1760)
German Chancellery, Foreign Division Ekstraktregister til udenlandske sager i almindelighed (1657 - 1698)
German Chancellery, Foreign Division Elbing stad: Breve fra borgmestre og råd til kong Christian IV (1611 - 1644)
German Chancellery, Foreign Division England: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til England (1401 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division England: Akter og dokumenter vedrørende søfart og handel, særlig gensidige besværinger over anholdte skibe og lignende (1432 - 1621)
German Chancellery, Foreign Division England: Breve fra forskellige engelske stats- og hofembedsmænd samt andre til kong Christian IV, prins Christian og til de to kanslere Christen Friis til Borreby og Christen Friis til Kragerup samt til dr. Jonas Charisius (1588 - 1644)
German Chancellery, Foreign Division England: Breve fra kong Henry VI til kong Erik af Pommern (1435 - 1439)
German Chancellery, Foreign Division England: Breve, til dels med bilag og afskrifter af eller koncepter til svarskrivelser, fra kongerne Henry VIII og Edward VI samt dronningerne Mary og Elizabeth til kongerne Hans, Christian III, Frederik II og Christian IV samt til Rigsrådet (1510 - 1510)
German Chancellery, Foreign Division England: Breve, til dels med bilag og koncepter til svarskrivelser, fra medlemmer af huset Stuart til medlemmer af det danske kongehus og enkelte andre (1602 - 1714)
German Chancellery, Foreign Division England: Breve, til dels med bilag, fra Oliver og Richard Cromwell og fra Parlamentet til kong Frederik III (1613 - 1689)
German Chancellery, Foreign Division England: Forskellige akter og dokumenter, fornemlig afskrifter (1535 - 1756)
German Chancellery, Foreign Division England: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag og andre beretninger (1653 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Englische Acta (1664 - 1666)
German Chancellery, Foreign Division Erbach: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grever af Erbach til medlemmer af det danske kongehus (1694 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Erfurt stad: Brev med PS fra byfogden og assessorerne ved den kurfyrstelig Mainziske verdslige domstol i Erfurt til kong Christian V vedrørende den af kongen forlangte udlevering af Hoyer, som udgav sig for Friedrich von Hagenau, og hans papirer (1698 - 1698)
German Chancellery, Foreign Division Essen stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd til kong Frederik III vedrørende strid med abbedissen af Essen om Essens status som fri rigsstad (1669 - 1669)
German Chancellery, Foreign Division Esslingen stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian V med anmodning om støtte til stadens ansøgning om nedslag i stadens rigsskatter (1686 - 1686)
German Chancellery, Foreign Division Ferrara og Modena: Breve fra hertug Ercole II af Ferrara og Modena (1549 - 1550)
German Chancellery, Foreign Division Frankfurt am Main: Breve fra borgmestre og råd, til dels med indlæg og koncepter til svar (1641 - 1760)
German Chancellery, Foreign Division Frankrig: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Frankrig (1512 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Frankrig: Akter og dokumenter vedrørende handelstraktaten af 14. februar 1663 og alliancetraktaten af 3. august 1663 (1662 - 1663)
German Chancellery, Foreign Division Frankrig: Akter og dokumenter vedrørende opbragte skibe (1537 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Frankrig: Breve, til dels med bilag og koncepter til svarskrivelser, fra medlemmer af det franske kongehus og enkelte andre til medlemmer af det danske kongehus (1512 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Frankrig: Gesandtskabsrelationer, for en stor del med bilag, samt indberetninger fra agenter og korrespondenter (1625 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Fulda Stift: Breve med koncepter til besvarelse fra abbeder og biskopper af Fulda til danske konger (1737 - 1759)
German Chancellery, Foreign Division Fürstenberg: Brev med bilag fra fyrst Frobein Ferdinand af Fürstenberg-Möskirch til kong Frederik IV (1719 - 1719)
German Chancellery, Foreign Division Fürstenberg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af fyrstehuset til medlemmer af det danske kongehus (1740 - 1762)
German Chancellery, Foreign Division Fürstenberg: Usikkert bilag, mærket litra C, angående greverne Egon og Wilhelm af Fürstenberg (1658 - 1658)
German Chancellery, Foreign Division Gandersheim Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra abbedisser af Gandersheim til medlemmer af det danske kongehus (1626 - 1768)
German Chancellery, Foreign Division Gehejmeregistratur (1676 - 1847)
German Chancellery, Foreign Division Gelnhausen stad: Brev fra borgmestre og råd samt gejstligheden i rigsstaden Gelnhausen til kong Christian V med anmodning om kollekt i Danmark-Norge til fordel for genopførelsen af stadens brandlidte kirke (1670 - 1699)
German Chancellery, Foreign Division Giech: Brev fra grev Christian Friedrich Carl af Giech til kong Frederik V (1759 - 1759)
German Chancellery, Foreign Division Goslar stad: Afskrifter af privilegie- og andre breve vedrørende Goslar (1390 - 1422)
German Chancellery, Foreign Division Goslar stad: Brev fra rådet i Goslar til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Greifswald og Anklam stæder: Kreditiv for stædernes gesandter Hieronymus Westphal og licentiat Georg Götzsche, m.m. (1611 - 1611)
German Chancellery, Foreign Division Greifswald stad: Breve fra borgmestre og råd til kong Christian IV (1621 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Greifswald stad: Breve fra borgmestre og råd til kong Frederik I vedrørende Søren Norby og hans udliggere (1526 - 1526)
German Chancellery, Foreign Division Grev Lynars relationer ved mæglingen i Kloster-Zewen (1757 - 1758)
German Chancellery, Foreign Division Grevesmühlen stad: Brev fra borgmestre, råd og borgere til kong Christian V vedrørende troppeindkvartering (1675 - 1675)
German Chancellery, Foreign Division Guastalla: Breve fra medlemmer af hertughuset (1714 - 1753)
German Chancellery, Foreign Division Güstrow stad: Breve fra borgmestre og råd og fra de fyrstelig Mecklenburgske tilforordnede bygherrer ved opførelsen af en skole i Güstrow til kong Frederik II med anmodning om finansiel støtte til skolens opførelse (1579 - 1579)
German Chancellery, Foreign Division Göttingen stad: Korrespondance vedrørende krigshandlingerne, troppeindkvartering m.m. (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Hagenau stad: Brev fra borgmestre og råd og den lutherske menighed i Hagenau til kong Christian V med anmodning om en kollekt til fordel for stadens genopbygning efter krigshandlingerne (1680 - 1680)
German Chancellery, Foreign Division Halberstadt Stift: Akter og dokumenter fra politiske forhandlinger (1615 - 1615)
German Chancellery, Foreign Division Halle stad: Pergamentsbrev (1575 - 1575)
German Chancellery, Foreign Division Hamburg: Afskrift af manuskript til dr. Adam Tratzigers Hamburgkrønike samt diverse afskrifter (0377 - 1625)
German Chancellery, Foreign Division Hamburg: Akter og dokumenter vedrørende højheden over Elbstrømmen og Elbtolden (1580 - 1727)
German Chancellery, Foreign Division Hamburg: Akter og dokumenter, især korrespondancesager vedrørende dansk-norske og hamburgske undersåtters anliggender (1523 - 1732)
German Chancellery, Foreign Division Hamburg: Breve fra borgmestre og råd m.fl. til medlemmer af det danske kongehus, til dels med bilag og koncepter til svar (1521 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Hamburg: Brudstykke af undersøgelse af spørgsmålet om kongens og det fyrstelig gottorpske hus' overhøjhed over Hamburg (1621 - 1660)
German Chancellery, Foreign Division Hamburg: Gesandtskabsrelationer med bilag (1634 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Hameln og Hannover stæder: Afskrifter af en citation fra general Tilly og af korrespondance desangående mellem stæderne og med hertug Friedrich Ulrich af Braunschweig-Wolfenbüttel (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Hanau: Breve fra grever af Hanau-Lichtenberg til danske konger (1587 - 1673)
German Chancellery, Foreign Division Hannover stad: Breve, hvoraf et enkelt med bilag, fra rådet til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering og andre forhold i forbindelse med krigshandlingerne, m.m. (1623 - 1632)
German Chancellery, Foreign Division Hansestæderne: Afskrifter af akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Hansestæderne (1369 - 1507)
German Chancellery, Foreign Division Hansestæderne: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Hansestæderne (1510 - 1700)
German Chancellery, Foreign Division Hansestæderne: Breve, til dels med bilag, fra forskellige Hansestæder til danske konger (1509 - 1606)
German Chancellery, Foreign Division Hansestæderne: Breve, til dels med bilag, fra Hansestæderne i fællesskab til danske konger (1540 - 1705)
German Chancellery, Foreign Division Hansestæderne: Forskellige akter og dokumenter samt afskrifter (1330 - 1651)
German Chancellery, Foreign Division Hansestæderne: Privilegier for enkelte Hansestæder (1202 - 1624)
German Chancellery, Foreign Division Hansestæderne: Privilegier for flere Hansestæder under ét (1250 - 1530)
German Chancellery, Foreign Division Hardegg: Breve fra grever af Hardegg til kong Frederik II (1560 - 1581)
German Chancellery, Foreign Division Hatzfeld: Breve fra medlemmer af greve- og fyrstehuset Hatzfeld til danske konger (1719 - 1749)
German Chancellery, Foreign Division Helmstedt stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Henneberg: Breve fra grev Georg Ernst af Henneberg(-Schleusingen) til kong Frederik II (1562 - 1568)
German Chancellery, Foreign Division Herford stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre, Schöffen og råd til kong Christian IV (1607 - 1627)
German Chancellery, Foreign Division Herford Stift: Brev til Christian IV fra hertug Alexander af Slesvig-Holsten-Sønderborg, hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg-Kalenberg og greverne af Schwarzburg-Arnstadt vedrørende strid om valg af ny abbedisse af Herford (1621 - 1621)
German Chancellery, Foreign Division Herford Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, om og fra abbedisser i Herford til danske konger (1765 - 1765)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen under dansk besættelse: Ansøgninger fra ridderskabet og fra stæderne Stade og Buxtehude samt aftryk af patenter m.m. (1712 - 1715)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen under dansk besættelse: Indberetninger fra den kongelige regering i hertugdømmerne Bremen og Verden, med indlæg (1712 - 1715)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen under dansk besættelse: Indberetninger fra kammerdirektør i hertugdømmerne Bremen og Verden, etatsråd Andreas Weyse, med indlæg (1712 - 1715)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i hertugdømmerne Bremen og Verden (1649 - 1676)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen: Diverse (1604 - 1604)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen: Gesandtskabsrelationer fra Godske von Buchwald, Paul von Klingenberg, Georg Lincker og Frederik Gersdorff (1677 - 1678)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen: Paul von Klingenbergs, Wilhelm Heespens, Godske von Buchwalds og Georg Linckers gesandtskabsarkiver (1676 - 1678)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen: Relationer fra Paul von Klingenberg og Wilhelm Heespen angående forhandlinger om Bremen og Verdens immediatet og om delingen af disse hertugdømmer (1677 - 1677)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen: Relationer med bilag fra Gustav Adolf Baudissin, Wilhelm Heespen og Paul von Klingenberg (1675 - 1676)
German Chancellery, Foreign Division Hertugdømmet Bremen: Sø- og handelssager: Brev fra den svenske regering i Bremen og Verden angående en sag vedrørende tolden i Elsfleth (1692 - 1692)
German Chancellery, Foreign Division Hessen-Darmstadt: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af det Hessen-Darmstadtske fyrstehus til medlemmer af det danske kongehus (1598 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Hessen-Kassel: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af det Hessen-Kasselske fyrstehus til medlemmer af det danske kongehus og enkelte andre (1558 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Hessen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til de forskellige hessiske landgrevskaber (1528 - 1749)
German Chancellery, Foreign Division Hessen: Breve, til dels med bilag, fra landgrev Philipp I til danske konger samt enkelte andre (1527 - 1560)
German Chancellery, Foreign Division Hessen: Diverse akter og dokumenter (1528 - 1764)
German Chancellery, Foreign Division Hessen: Løse bilag til breve fra landgrev Philipp I (1525 - 1548)
German Chancellery, Foreign Division Hildesheim: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Hildesheim Stift (1551 - 1640)
German Chancellery, Foreign Division Hildesheim: Brev fra biskop Jobst Edmund von Brabeck til Frederik IV (1700 - 1700)
German Chancellery, Foreign Division Hildesheim: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd til Christian IV, Christian V og Frederik IV (1595 - 1705)
German Chancellery, Foreign Division Hildesheim: Breve, til dels med bilag, fra hertug Frederik af Slesvig-Holsten, udvalgt biskop af Hildesheim, til Christian III (1550 - 1558)
German Chancellery, Foreign Division Hohenems: Brev fra feltmarskal grev Franz Rudolf af Hohenems til kong Frederik V, med tilhørende sagsakter (1751 - 1751)
German Chancellery, Foreign Division Hohenlohe-Neuenstein: Breve fra medlemmer af grevehuset til medlemmer af det danske kongehus (1590 - 1683)
German Chancellery, Foreign Division Hohenlohe: Hohenlohe-Bartenstein, Hohenlohe-Kirchberg, Hohenlohe-Langenburg, Hohenlohe-Schillingsfürst og Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af fyrstehuset til danske konger (1740 - 1767)
German Chancellery, Foreign Division Hohenlohe: Hohenlohe-Ingelfingen, Hohenlohe-Kirchberg, Hohenlohe-Öhringen og Hohenlohe-Weikersheim: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af grevehuset til danske konger og deres ministre (1730 - 1756)
German Chancellery, Foreign Division Holsten: Afskrifter vedrørende forleningen med Holsten (1625 - 1817)
German Chancellery, Foreign Division Hoya: Akter og dokumenter vedrørende en strid mellem grev Jost II af Hoya og Bruchhausen og Franz von Holle til Rinteln (1524 - 1542)
German Chancellery, Foreign Division Hoya: Beretning om forholdet mellem Gustav Vasa og grev Johan af Hoya og dennes søn Johannes, biskop af Osnabrück (1560 - 1574)
German Chancellery, Foreign Division Indkomne breve (1513 - 1675)
German Chancellery, Foreign Division Indkomne breve (1676 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Jülich-Kleve-Berg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Jülich-Kleve-Berg (1543 - 1611)
German Chancellery, Foreign Division Jülich-Kleve-Berg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra hertug Wilhelm af Jülich, Kleve og Berg til Christian III og Frederik II (1538 - 1586)
German Chancellery, Foreign Division Jülich-Kleve-Berg: Diverse afskrifter (1543 - 1596)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Acter og documenter betreffende den Holstenske Thronbelehning tilligemed den over Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst og det dertil hørende Elsfliether toldregale (1650 - 1752)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Akter angående det kejserlige gesandtskabskapel i København (1757 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til kejseren (1474 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Akter vedrørende forhandlingerne om lensmodtagelsen af Holsten (1474 - 1674)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Akter vedrørende freden i Lübeck 1629 (1627 - 1629)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Brevveksling mellem fyrstehusene (1522 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Diverse (1556 - 1760)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Gesandtskabsrelationer med bilag (1521 - 1696)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Memorialer og breve fra kejserlige afsendinge i København og Hamburg (1700 - 1727)
German Chancellery, Foreign Division Kejseren: Relationer med bilag fra kongelige agenter (residenter) (1620 - 1695)
German Chancellery, Foreign Division Kempten Stift: Korrespondance vedrørende fyrstabbeden af Kemptens rekurs imod Rigskammerrettens afgørelse i en sag mellem fyrstabbeden og rigsstaden Kempten (1749 - 1749)
German Chancellery, Foreign Division Kgl. undersåtters anliggender ved fremmede hoffer og på fremmede steder (1751 - 1766)
German Chancellery, Foreign Division Kolberg stad: Breve fra borgmestre og råd i Kolberg til danske konger (1525 - 1611)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter og indlæg til akter, som er registrerede i Franske akter eller sandsynligvis har været det (1664 - 1667)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter til breve og kancelliekspeditioner vedr. udenlandske sager, påtegnede: 'Registreret', men forgæves eftersøgt i kancelliets nu eksisterende registranter (1538 - 1675)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter til breve og kancelliekspeditioner vedr. udenlandske sager, som ikke er indført i kancelliets nu eksisterende registranter (1509 - 1676)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter til brudstykker af registranter over ekspeditioner vedr. udenlandske sager (1651 - 1666)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter til latinske ekspeditioner, som ikke ses at være registrerede (1662 - 1669)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter til regeringsråders kopibog (1611 - 1613)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter til resolutioner, beskeder, recepisser, kvitteringer samt ratifikationer, bestallinger m.m., med og uden påtegning: Registreret (1544 - 1675)
German Chancellery, Foreign Division Koncepter til skrivelser fra Conrad Biermann (1675 - 1676)
German Chancellery, Foreign Division Kong Hans' brevbog (1506 - 1512)
German Chancellery, Foreign Division Kopibog Latina (1563 - 1661)
German Chancellery, Foreign Division Kopibog over udgåede skrivelser fra de i København hjemmeladte regeringsråder (1611 - 1613)
German Chancellery, Foreign Division Kopibog over udgåede skrivelser på tysk vedrørende udlandet (1540 - 1756)
German Chancellery, Foreign Division Korrespondance om vandkunsten på Kronborg (1577 - 1584)
German Chancellery, Foreign Division Korrespondancesager m.v. ang. indenlandske og udenlandske privatpersoners forhold (1519 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Korrespondancesager vedr. Tyske Kancellis personale samt danske og fremmede gesandters og konsulers anliggender (1583 - 1792)
German Chancellery, Foreign Division Kurland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Kurland (1562 - 1711)
German Chancellery, Foreign Division Kurland: Akter og dokumenter vedrørende overdragelsen af Kurland Stift til kong Stefan af Polen 28. februar 1585 (1593 - 1593)
German Chancellery, Foreign Division Kurland: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra medlemmer af hertughuset til medlemmer af det danske kongehus og enkelte andre (1562 - 1737)
German Chancellery, Foreign Division Kurland: Forskellige akter og afskrifter (1223 - 1762)
German Chancellery, Foreign Division Köln: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Köln ærkestift og kurfyrstendømme (1538 - 1761)
German Chancellery, Foreign Division Köln: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra ærkebiskopperne og kurfyrsterne af Köln til konger af Danmark-Norge (1554 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Königsberg stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Königsberg til kong Frederik I vedrørende fejden med Søren Norby (1525 - 1525)
German Chancellery, Foreign Division Königsberg stad: Breve og memorialer, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Königsberg og fra de forordnede kurfyrstelig Brandenburgske regeringsråder i Preussen til kongerne Frederik II og Christian IV (1569 - 1640)
German Chancellery, Foreign Division Köslin stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd til kong Frederik II vedrørende forliset af et dansk orlogsskib, ført af Thomas Bagge (1569 - 1569)
German Chancellery, Foreign Division Landet Hadeln og Otterndorf stad: Brev fra Schulzen, Schöffen, borgmestre, råd og samtlige indvånere i Landet Hadeln og staden Otterndorf til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1627 - 1627)
German Chancellery, Foreign Division Leipzig stad: Brev fra Rådet i Leipzig til kurfyrst August af Sachsen vedrørende hemmelige danske soldaterhvervninger (1563 - 1563)
German Chancellery, Foreign Division Leipzig stad: Breve, til dels med bilag, fra Rådet og Stadsretten i Leipzig til kongerne Christian IV og Christian V (1601 - 1698)
German Chancellery, Foreign Division Lemgow stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV vedrørende frigivelse af beslaglagte varer tilhørende forskellige borgere i Lemgow (1625 - 1625)
German Chancellery, Foreign Division Lindau stad: Brev fra borgmestre og råd i Lindau til kong Christian V med anmodning om støtte i stadens strid med det adelige stift i Lindau (1693 - 1693)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Livland (1228 - 1560)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Akter og dokumenter vedrørende godset Kolk (1527 - 1544)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i staden Riga til Christian III, Frederik II og Christian IV (1536 - 1647)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Breve, til dels med bilag, fra den Tyske Ordens landmestre i Livland til Christian III og Frederik II samt enkelte andre (1534 - 1562)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Breve, til dels med bilag, fra hertug Magnus, biskop af Øsel, Wiek og Kurland samt administrator af Reval Stift, til Frederik II og enkelte andre (1559 - 1578)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Breve, til dels med bilag, fra Wilhelm af Brandenburg, ærkebiskop af Riga, til Christian III og Frederik II samt enkelte andre (1533 - 1565)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Forskellige akter og dokumenter, mest afskrifter (1214 - 1721)
German Chancellery, Foreign Division Livland: Indkomne breve, til dels med bilag, fra myndigheder, stænder og indbyggere på Øsel samt andre akter vedrørende forholdene på øen (1686 - 1686)
German Chancellery, Foreign Division Lothringen: Breve fra medlemmer af fyrstehuset til danske konger og koncepter til breve fra danske konger til medlemmer af fyrstehuset (1547 - 1736)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck Stift: Akter og dokumenter vedrørende tilfangetagelsen af biskoppen af Lübeck Balthasar Rantzau ved Martin von Waldenfels (1534 - 1549)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck Stift: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra biskopper og domkapitel (1524 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck: Afskrifter og tryksager (1350 - 1760)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til staden Lübeck (1523 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck: Akter og dokumenter vedrørende staden Lübecks besiddelse af øen Bornholm (1525 - 1577)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd m.fl. til medlemmer af det danske kongehus, Rigsrådet og enkelte andre (1523 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck: Gesandtskabsrelationer med bilag (1519 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Lübeck: Privilegier, forordninger m.v. (1250 - 1663)
German Chancellery, Foreign Division Lüneburg stad: Breve fra borgmestre og råd i Lüneburg til kong Frederik I (1523 - 1532)
German Chancellery, Foreign Division Lüneburg stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd, stadssekretæren med flere i Lüneburg til danske konger samt statholder Henrik Rantzau med flere (1546 - 1667)
German Chancellery, Foreign Division Magdeburg: Afskrifter af breve til administratorerne i ærkebispedømmet Magdeburg (1546 - 1625)
German Chancellery, Foreign Division Magdeburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til stiftet Magdeburg (1563 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Magdeburg: Breve, til dels med bilag, fra administratorer i ærkebispedømmet Magdeburg til danske konger (1568 - 1665)
German Chancellery, Foreign Division Magdeburg: Breve, til dels med bilag, fra staden Magdeburg til danske konger (1548 - 1668)
German Chancellery, Foreign Division Magdeburg: Gesandtskabsrelationer (1625 - 1681)
German Chancellery, Foreign Division Mainz: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra ærkebiskopper af Mainz til danske konger og enkelte andre (1548 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Mansfeld: Breve, til dels med bilag, fra greverne Albrecht, Oluf og Christian Friedrich samt enkegrevinde Margareta af Mansfeld (1537 - 1653)
German Chancellery, Foreign Division Mantova: Breve fra hertuger af Mantova (1629 - 1708)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende det danske kongehus' ejendomme i Mecklenburg og fordringer på hertughuset sammesteds (1619 - 1665)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Mecklenburg (1523 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende hertug Christophs fangenskab i Polen og løsladelse (1567 - 1569)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende hertug Johann Albrecht I's og markgrev Hans af Küstrins fordægtige rustninger (1565 - 1566)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende stridigheder mellem hertugerne Johann Albrecht I og Ulrich III (1555 - 1556)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem hertug Christoph af Mecklenburg og prinsesse Dorothea, Frederik I's datter (1565 - 1608)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem hertug Magnus III af Mecklenburg-Schwerin og Frederik I's datter, prinsesse Elisabeth, samt mellem denne og hertug Ulrich III af Mecklenburg (1542 - 1556)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra hertuger af Mecklenburg-Schwerin til danske konger og dronninger samt enkelte andre (1520 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra Rostocks borgmestre og råd samt enkelte andre til danske konger (1538 - 1730)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra hertug Ulrich III af Mecklenburg til danske konger og enkelte andre (1553 - 1624)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra hertuginde Elisabeth, hertug Ulrich III's første gemalinde. til danske konger og enkelte andre (1544 - 1586)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra Wallenstein som hertug af Mecklenburg til Christian IV (1629 - 1634)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra Wismars borgmestre og råd til danske konger, formynderregeringen, hertug Ulrich III af Mecklenburg og statholder Henrik Rantzau (1545 - 1624)
German Chancellery, Foreign Division Mecklenburg: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1545 - 1712)
German Chancellery, Foreign Division Memmingen stad: Brev fra borgmestre og råd i Memmingen til kong Frederik IV med anmodning om tilladelse for stadens kollektant Johann Georg Mohndahl til at indsamle bidrag til opførelse af en luthersk kirke med præstegård og skole i Diettersried (1716 - 1716)
German Chancellery, Foreign Division Minden og Paderborn Stifter: Akter vedrørende dr. Heinrich Stallmeisters og Frederik Günthers hverv (1619 - 1622)
German Chancellery, Foreign Division Minden stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Minden til kongerne Frederik II og Christian IV (1582 - 1643)
German Chancellery, Foreign Division Modena: Breve fra medlemmer af hertughuset (1673 - 1761)
German Chancellery, Foreign Division Mühlhausen stad: Breve fra borgmestre og råd i Mühlhausen til danske konger med flere (1688 - 1730)
German Chancellery, Foreign Division Münster Stift: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra biskopper, administratorer, statholdere, domkapitel og magistrat til danske konger og andre (1517 - 1718)
German Chancellery, Foreign Division Navneregister til Ausländisch Registrant (1540 - 1542)
German Chancellery, Foreign Division Neckarsteinach stad: Memorialer fra den lutherske menighed i Neckarsteinachs udsending Johann Hornbläser med anmodning om støtte imod stedets katolske herskab, friherrerne af Metternich-Müllenarck (1753 - 1753)
German Chancellery, Foreign Division Nederlandene: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Nederlandene (1519 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Nederlandene: Akter og dokumenter vedrørende og protokol over forhandlingerne i Stade mellem danske og nederlandske sendemænd angående toldpålæggene i Norge og i Øresund (1641 - 1641)
German Chancellery, Foreign Division Nederlandene: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra Generalstaterne til danske konger og enkelte andre (1582 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Nederlandene: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra statholderne og medlemmer af huset Oranien til medlemmer af det danske kongehus m.fl. (1556 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Nederlandene: Breve, til dels med bilag, fra nederlandske stæder til danske konger og enkelte andre (1524 - 1705)
German Chancellery, Foreign Division Nederlandene: Gesandtskabsrelationer og indberetninger, til dels med bilag, samt breve fra forskellige (1608 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Nederlandene: Trykte bilag til gesandtskabsrelationer (1692 - 1752)
German Chancellery, Foreign Division Niederwesel stad: Breve, hvoraf et med bilag, fra borgmestre, Schöffen og råd til kong Frederik II (1564 - 1577)
German Chancellery, Foreign Division Northeim stad: Breve fra rådet i Northeim og fra Paul Bohnsack i Northeim til hertugen af Braunschweig-Calenberg-Göttingens kansler og råd i Münden vedrørende Bohnsacks på Øsel beslaglagte varer og penge (1568 - 1568)
German Chancellery, Foreign Division Northeim stad: Breve, til dels med bilag, fra rådet i Northeim til kong Christian IV vedrørende krigshandlingerne og troppeindkvartering (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Nürnberg stad: Afhandling om borgen Nürnbergs historie (1000 - 1427)
German Chancellery, Foreign Division Nürnberg stad: Breve fra Nürnberg (1548 - 1610)
German Chancellery, Foreign Division Oebisfelde stad: Breve, hvoraf et med bilag, fra borgmestre, råd og borgerskab i Oebisfelde til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter om og fra konferencen i Uetersen 1648 og i Rendsburg 1649 om successionen i Oldenburg og Delmenhorst (1648 - 1651)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende arvedelingen og arvestriden mellem greverne Johann XVI, og efter ham hans søn Anton Günther af Oldenburg, og Anton II af Delmenhorst samt striden mellem grev Johann XVI og grev Enno III af Ostfriesland (1594 - 1616)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende biskoppen af Münsters og domkapitlet i Bremens fordring på grevskabet Delmenhorst (1520 - 1520)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende den af hertug Joachim Ernst af Plön og de øvrige hertuger af det Sønderborgske hus nedlagte protest mod aftalen om successionen i grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst (1641 - 1641)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst (1513 - 1669)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende forhandlingerne med huset Braunschweig-Lüneburg om forleningen med Stadt- og Butjadingerland (1648 - 1653)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende lensinvestituren på grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst 1531 samt de Frederik II og hertugerne Hans og Adolf samt deres efterkommere meddelte ekspektancer på disse (1531 - 1664)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende stridigheder mellem grev Johann XVI af Oldenburg og greverne Edzard II og Enno III af Ostfriesland (1587 - 1600)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Akter vedrørende Wesertolden (1111 - 1624)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra greverne af Oldenburg til danske konger m.fl. (1512 - 1667)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Breve, til dels med bilag, fra forskellige fyrstelige personer til danske konger (1580 - 1698)
German Chancellery, Foreign Division Oldenburg: Oldenburgske forlig og overenskomster, væsentlig afskrifter (1633 - 1664)
German Chancellery, Foreign Division Olmütz Stift: Notifikationsskrivelse til kong Frederik IV fra Wolfgang Hannibal von Schrattenbach, ærkebiskop af Olmütz, om dennes ophøjelse til kardinal (1712 - 1712)
German Chancellery, Foreign Division Oplysningsbog vedr. hertugdømmerne Slesvig og Holsten (og grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst) (1326 - 1661)
German Chancellery, Foreign Division Originale, delvis uafgåede, ekspeditioner (1534 - 1674)
German Chancellery, Foreign Division Osnabrück: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Osnabrück Stift og stad (1564 - 1653)
German Chancellery, Foreign Division Osterode stad: Breve fra borgmestre og råd i Osterode til kong Christian IV vedrørende tildeling og overholdelse af kongelige beskærmelsesbreve (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Ostfriesland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Ostfriesland (1507 - 1778)
German Chancellery, Foreign Division Ostfriesland: Breve, til dels med bilag, fra grever og grevinder af Ostfriesland til danske konger m.fl. (1701 - 1701)
German Chancellery, Foreign Division Papirer, hidrørende fra den politiske efterretningstjeneste (1742 - 1763)
German Chancellery, Foreign Division Parma og Piacenza: Breve fra hertugerne Francesco og Antonio af Parma og Piacenza (1690 - 1727)
German Chancellery, Foreign Division Passau Stift: Brev til kong Frederik III fra Karl Joseph af Østrig, biskop af Passau, Olmütz og Breslau, stormester for den Tyske Orden (1663 - 1663)
German Chancellery, Foreign Division Passau Stift: Breve til kong Frederik IV fra kardinal Johann Philipp, greve af Lamberg, fyrstbiskop af Passau, i dennes egenskab af kejserlig proncipalkommissær ved den stedsevarende Rigsdag i Regensburg (1702 - 1706)
German Chancellery, Foreign Division Pavestaten: Korrespondance med paver, kardinaler, pavelige nuntier og verdslige fyrster (1513 - 1714)
German Chancellery, Foreign Division Peder Schumachers håndbog (1541 - 1667)
German Chancellery, Foreign Division Petershagen stad: Breve fra borgmestre og råd i Petershagen til kong Christian IV vedrørende fri passage for fødevarer til staden (1625 - 1625)
German Chancellery, Foreign Division Pfalz: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Pfalz (1535 - 1718)
German Chancellery, Foreign Division Pfalz: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra kurfyrster og hertuger af Pfalz og fra pfalzgrever til danske konger og dronninger m.fl. (1535 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Afskrifter af forskellige akter og dokumenter (1514 - 1759)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Polen (1419 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Akter vedrørende handel og søfart (1563 - 1774)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Bilag til gesandtskabsrelationer (1764 - 1764)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra polske konger, dronninger og prinser til danske konger og dronninger (1526 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Duplicata af gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1704 - 1768)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Gesandtskabsrelationer og -beretninger, til dels med bilag, fra gesandter, korrespondenter og andre (1645 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Polen: Tryksager (1673 - 1766)
German Chancellery, Foreign Division Pommern: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Pommern (1530 - 1642)
German Chancellery, Foreign Division Pommern: Akter og dokumenter vedrørende grænsestridigheder mellem de fyrstelige huse Pommern og Mecklenburg og deres bilæggelse (1269 - 1577)
German Chancellery, Foreign Division Pommern: Akter og dokumenter vedrørende Rügens forhold til Roskilde Stift og særlig de Ralswickske godser (1431 - 1646)
German Chancellery, Foreign Division Pommern: Akter og dokumenter vedrørende stridigheder mellem Danmark og Pommern om Reinfeld Klosters i Pommern beliggende godser (1537 - 1555)
German Chancellery, Foreign Division Pommern: Breve, til dels med bilag, fra hertugerne af Pommern til danske konger m.fl. (1512 - 1650)
German Chancellery, Foreign Division Pommern: Forskellige akter og dokumenter vedrørende godser m.v. (1559 - 1665)
German Chancellery, Foreign Division Portugal: Breve, til dels med koncepter til svar, fra medlemmer af det portugisiske kongehus til danske konger (1546 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Preussen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Preussen (1516 - 1605)
German Chancellery, Foreign Division Preussen: Blandede akter, særlig vedrørende forholdet mellem Preussen og Polen (1525 - 1643)
German Chancellery, Foreign Division Preussen: Brevveksling mellem fyrstehusene (1526 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Preussen: Gesandtskabsrelationer (1556 - 1567)
German Chancellery, Foreign Division Quedlinburg Stift: Breve, til dels med bilag, koncepter til besvarelse og anden korrespondance, fra abbedisser og konvent i Quedlinburg til danske konger, m.m. (1730 - 1756)
German Chancellery, Foreign Division Rathenow stad: Brev fra borgmestre og rådmænd i Rathenow til kong Christian IV vedrørende kongens forråd af mel i staden (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Ratzeburg Stift: Akter vedrørende Ratzeburg Stift (1554 - 1627)
German Chancellery, Foreign Division Ratzeburg: Akter og dokumenter vedrørende den påtænkte udvælgelse af kong Frederik II's søn hertug Ulrik til koadjutor i Ratzeburg Stift (1591 - 1603)
German Chancellery, Foreign Division Ravensburg stad i Schwaben: Brev fra borgmestre og råd i Ravensburg til kong Christian V med anmodning om kongens støtte til nedsættelse af stadens bidrag til rigsskatterne (1692 - 1693)
German Chancellery, Foreign Division Realia (1255 - 1550)
German Chancellery, Foreign Division Regensburg stad: Breve fra Magistraten i Regensburg til kong Frederik IV (1703 - 1720)
German Chancellery, Foreign Division Register til Ausländisch Registrant (1576 - 1745)
German Chancellery, Foreign Division Register til gehejmeregistraturen (1676 - 1774)
German Chancellery, Foreign Division Register til Georg Corpers kopibog (1537 - 1538)
German Chancellery, Foreign Division Register til kopibog Latina (1563 - 1661)
German Chancellery, Foreign Division Register til kopibog over skrivelser m.v. vedr. krigen (1658 - 1660)
German Chancellery, Foreign Division Registrant 63A - register til registrant 63, lærde mænds breve m.m. (1530 - 1690)
German Chancellery, Foreign Division Registrant nr. 63 - lærde mænds breve m.m. (1530 - 1690)
German Chancellery, Foreign Division Registrantbog over udlændiske sager i almindelighed (1673 - 1698)
German Chancellery, Foreign Division Registrerede og uregistrerede koncepter til udenlandske sager, som ikke er indført i nogen nu eksisterende kopibog (1754 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Reutlingen: Breve med bilag fra Magistraten i Reutlingen med flere til kong Frederik IV med anmodning om kirkekollekt i Danmark-Norge til fordel for den brandlidte stad (1726 - 1728)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Akter fra rigsdagen i Regensburg og kurfyrstekollegiet i Nürnberg (1630 - 1652)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Akter fra rigsdagen i Worms (1544 - 1545)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Aktstykker fra rigsdagen i Regensburg (1640 - 1641)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Forskellige tyske anliggender vedkommende (1539 - 1704)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1544 - 1771)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Protokol holdt i Rigsdagens Fyrsteråd (1640 - 1641)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Protokol holdt på rigsdagen i Regensburg (1594 - 1608)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigs- og kredsdagsafskede m.v. (1540 - 1557)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigsdagsakter (1546 - 1582)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigsdagsakter (1653 - 1654)
German Chancellery, Foreign Division Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigsdeputationskonventet i Frankfurt am Main (1655 - 1657)
German Chancellery, Foreign Division Rigskammerretten: Korrespondanceakter m.m. vedrørende Rigskammerretten i Speyer (1545 - 1685)
German Chancellery, Foreign Division Rigskammerretten: Procesakter (1521 - 1521)
German Chancellery, Foreign Division Rigskredsene: Nedersachsiske Kreds: Nedersachsiske kredsakter (1544 - 1684)
German Chancellery, Foreign Division Rostock stad: Brev fra borgmestre og råd i Rostock til kong Frederik I vedrørende krigen mod Søren Norby (1527 - 1527)
German Chancellery, Foreign Division Rostock stad: Forskellige breve fra og vedrørende Rostock (1604 - 1689)
German Chancellery, Foreign Division Rügenwalde stad: Brev fra borgmestre og råd i Rügenwalde til kong Christian IV vedrørende omstrejferen Andres Thies (1639 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Rusland: Vedr. grænserne i Lapland (1593 - 1730) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sachsen-Altenburg: Breve fra hertugerne af Sachsen-Altenburg (1586 - 1668)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen-Lauenburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sachsen-Lauenburg (1533 - 1699)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen-Lauenburg: Akter og dokumenter vedrørende hertug Magnus II's arrestation i Danmark i 1572 og hans senere strid med Frederik II i anledning af hans optræden i Livland (1571 - 1579)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen-Lauenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af hertughuset til danske konger m.fl. (1524 - 1684)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen-Lauenburg: Forskellige akter og dokumenter (1565 - 1635)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen-Lauenburg: Protokol fra mødet i Lüneburg til mægling mellem hertugerne Magnus II og Franz II, med dertil hørende bilag (1581 - 1582)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Akter og dokumenter fra forhandlingerne om prinsesse Magdalene Sibylle, den udvalgte prins Christians enkes livgeding og tilbagebetaling af hendes medgift (1647 - 1653)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende den dansk-brandenburgske forligsmægling mellem kurfyrst August og hertug (forhen kurfyrst) Johann Friedrich I og markgrev Albrecht Alchibiades (1553 - 1554)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sachsen (1525 - 1768)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem den udvalgte prins Christian og hertuginde Magdalene Sibylle, datter af kurfyrst Johann Georg I af Sachsen (1633 - 1633)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem hertug (senere kurfyrst) August af Sachsen og prinsesse Anna af Danmark, kong Christian III's datter (1548 - 1554)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem kurfyrst Christian II af Sachsen og prinsesse Hedvig af Danmark, kong Frederik II's datter (1602 - 1651)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Breve, til dels med bilag og koncepter til svarskrivelser, fra kurfyrster af Sachsen til danske konger m.fl. (1520 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Forskellige akter og dokumenter (1555 - 1764)
German Chancellery, Foreign Division Sachsen: Gesandtskabsrelationer med bilag (1557 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Salzburg Stift: Skrivelser fra kardinal Guidobald, greve af Thun og Hohenstein, ærkebiskop af Salzburg og biskop af Regensburg, til kong Frederik III (1667 - 1667)
German Chancellery, Foreign Division Salzwedel stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og rådmænd i Salzwedel til danske konger (1552 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Savoyen: Breve fra medlemmer af hertughuset (1662 - 1724)
German Chancellery, Foreign Division Schaaken: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra prinsesse Henriette af Waldeck, abbedisse af Schaaken, til dronning Juliane Marie (1756 - 1759)
German Chancellery, Foreign Division Schaumburg-Lippe-Alverdissen: Akter vedrørende eksekutionen af det af afdøde enkegrevinde Dorothea Amalie af Schaumburg-Lippe-Alverdissen, født hertuginde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, oprettede testamente (1728 - 1729)
German Chancellery, Foreign Division Schaumburg-Lippe-Alverdissen: Brev fra grev Philipp Ernst II af Schaumburg-Lippe-Alverdissen til kong Christian VII (1769 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Schaumburg-Lippe-Bückeburg: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grevinder af Schaumburg-Lippe-Bückeburg til danske konger (1665 - 1749)
German Chancellery, Foreign Division Schaumburg-Lippe-Bückeburg: Korrespondanceakter vedrørende greven af Schaumburg-Lippe-Bückeburgs successionsstrid med greven af Lippe-Detmold for Rigshofrådet i Wien, m.v. (1734 - 1740)
German Chancellery, Foreign Division Schaumburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Schaumburg (1559 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Schlesien: Breve fra medlemmer af hertughuset til medlemmer af det danske kongehus (1553 - 1676)
German Chancellery, Foreign Division Schwarzburg: Akter vedrørende kong Frederik II's påtænkte ægteskab med prinsesse Juliane af Nassau og de deraf opståede misforståelser mellem kongen og grev Günther XLI af Schwarzburg-Blankenburg (1569 - 1573)
German Chancellery, Foreign Division Schwarzburg: Breve, til dels med bilag, fra greverne af Schwarzburg til kong Frederik II m.fl. (1650 - 1650)
German Chancellery, Foreign Division Schwarzenberg: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra medlemmer af friherre-, greve- og fyrstehuset til danske konger (1563 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Schweiz: Breve fra stæder og andre (1598 - 1764)
German Chancellery, Foreign Division Schwerin Stift: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Schwerin Stift, særlig udvælgelsen af kong Christian IV's yngre sønner, hertugerne Frederik og Ulrik til administratorer (1611 - 1638)
German Chancellery, Foreign Division Schwerin Stift: Breve, til dels med bilag, fra administratorer og domkapitel til kong Christian IV og enkelte andre (1593 - 1633)
German Chancellery, Foreign Division Schwerin Stift: Forskellige akter og dokumenter vedrørende Schwerin Stift og de derunder liggende godser (1584 - 1624)
German Chancellery, Foreign Division Seddelregistratur 37: Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Almindelig del (1900 - 1950)
German Chancellery, Foreign Division Seddelregistratur 37: Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Speciel del (1214 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Skotland: Afskrifter og ekstrakter af akter vedrørende Orkney, øernes pantsættelse og forhandlingerne om deres tilbagegivelse (1266 - 1661)
German Chancellery, Foreign Division Skotland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Skotland (1491 - 1640)
German Chancellery, Foreign Division Skotland: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem James VI af Skotland og Frederik II's datter, prinsesse Anna (1589 - 1593)
German Chancellery, Foreign Division Skotland: Breve fra konger og dronninger i Skotland samt skotske regeringsmyndigheder til danske konger samt til det danske Rigsråd (1487 - 1619)
German Chancellery, Foreign Division Skotland: Forskellige akter (1859 - 1859)
German Chancellery, Foreign Division Skrivelser, til dels med bilag, fra kansler Anders Barby til kong Christian III (1551 - 1559)
German Chancellery, Foreign Division Solms: Breve, til dels med bilag, fra grever af Solms til danske konger og enkelte andre (1587 - 1727)
German Chancellery, Foreign Division Spanien: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Spanien (1557 - 1768)
German Chancellery, Foreign Division Spanien: Akter og dokumenter vedrørende handel og søfart (1585 - 1769)
German Chancellery, Foreign Division Spanien: Breve, til dels med koncepter til svar, fra spanske konger og dronninger til danske konger (1550 - 1771)
German Chancellery, Foreign Division Spanien: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1640 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Spanske Nederlande: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til de Spanske Nederlande (1447 - 1447)
German Chancellery, Foreign Division Spanske Nederlande: Akter og dokumenter vedrørende handel og søfart (1316 - 1594)
German Chancellery, Foreign Division Spanske Nederlande: Akter og dokumenter vedrørende statholder i hertugdømmerne Slesvig og Holsten Henrik Rantzaus fordring på staden Antwerpen (1570 - 1606)
German Chancellery, Foreign Division Spanske Nederlande: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra regenter og statholdere til danske konger og dronninger (1508 - 1693)
German Chancellery, Foreign Division Spanske Nederlande: Forskellige akter og dokumenter (1535 - 1653)
German Chancellery, Foreign Division Spanske Nederlande: Gesandtskabsrelationer og indberetninger, til dels med bilag, fra forskellige gesandter og kommissærer (1590 - 1697)
German Chancellery, Foreign Division Speyer stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Speyer til danske konger (1550 - 1718)
German Chancellery, Foreign Division Speyer Stift: Breve fra biskopper af Speyer til danske konger (1662 - 1716)
German Chancellery, Foreign Division Stade stad: Akter og dokumenter vedrørende en strid mellem Magistrat og borgerskab i Stade og den i denne anledning stedfundne mægling fra dansk side (1619 - 1620)
German Chancellery, Foreign Division Stade stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd samt individuelle borgere i Stade til danske konger og andre (1545 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Stade stad: Kreditiver for og memorialer fra stadens afsendinge til den danske konge og regering, til dels med bilag (1613 - 1648)
German Chancellery, Foreign Division Staden Bremen: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i staden Bremen (1532 - 1759)
German Chancellery, Foreign Division Staden Bremen: Breve fra Bremens borgmestre og råd til medlemmer af det danske kongehus m.fl. (1537 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Stadthagen stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Stadthagen til den Holsten-Schauenburgske regering i Bückeburg vedrørende den danske konges hærs ultimatum om troppeindkvartering (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Stendal og Tangermünde stæder: Akter vedrørende tre bedragere, som var undveget til København (1597 - 1597)
German Chancellery, Foreign Division Stendal stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
German Chancellery, Foreign Division Stettin stad: Akter og dokumenter vedrørende staden Stettins besværinger over krænkelser af deres privilegier i Skåne og på Dragør, hvorom der forhandledes med de danske afsendinge til freden i Stettin (1452 - 1548)
German Chancellery, Foreign Division Stettin stad: Akter og dokumenter vedrørende staden Stettins gesandter til kong Frederik II, rådmand Ambrosius Hademar og sekretær Elias Schlecker, til forhandlinger om Sundtolden (1566 - 1568)
German Chancellery, Foreign Division Stettin stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Stettin til danske konger og til regeringsråderne under kong Christian IV's mindreårighed (1545 - 1640)
German Chancellery, Foreign Division Stolberg-Gedern: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af greve- og fyrstehuset til medlemmer af det danske kongehus (1696 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Stolberg-Gedern: Notarielt bekræftet afskrift af grev Ludwig Christians testamente (1699 - 1699)
German Chancellery, Foreign Division Stolberg-Stolberg: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grever af Stolberg-Stolberg til danske konger (1739 - 1766)
German Chancellery, Foreign Division Stolberg-Wernigerode: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra grev Christian Ernst af Stolberg-Wernigerode til danske konger og dronninger og til oversekretærerne, samt korrespondance med danske gesandter vedr. grevehusets anliggender (1735 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Stolberg: Breve fra grever af Stolberg til danske konger (1586 - 1603)
German Chancellery, Foreign Division Stralsund stad: Brev fra borgmestre og råd i Stralsund til kong Frederik I vedrørende fejden med Søren Norby (1525 - 1525)
German Chancellery, Foreign Division Stralsund stad: Breve fra borgmestre og rådmænd med flere i Stralsund til danske konger (1545 - 1616)
German Chancellery, Foreign Division Strassburg stad: Brev fra professor ved Universitetet i Strassburg, dr.jur. Gerhard von Stöcken til kong Christian V med tak for udnævnelsen til kongelig råd (1681 - 1681)
German Chancellery, Foreign Division Strassburg stad: Breve, til dels med bilag, fra Magistraten i Strassburg til kongerne Frederik II og Christian IV (1587 - 1647)
German Chancellery, Foreign Division Strassburg Stift: Breve fra biskopperne og andre akter vedrørende Strassburg Stift (1612 - 1685)
German Chancellery, Foreign Division Suhl stad: Brev fra Schultheiss, borgmestre og råd i Suhl til kong Frederik II med Suhl-borgeren Claus Tammermitts fuldmagt til sønnen Wilhelm Tammermitt til at retsforfølge sønnen Jörg Tammermitts morder i København (1568 - 1568)
German Chancellery, Foreign Division Summarisk beretning om forholdet til Moskva og efterretning om de laplandske grænseforhold (1493 - 1675)
German Chancellery, Foreign Division Sverige-Norge: Sager, materiale m.v. vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 16. april 1814 (1735 - 1751)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende danske private og deres ejendomme i de til Sverige ved traktaterne i Roskilde og København afståede lande m.m. (1658 - 1746)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sverige (1400 - 1412)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sverige (1400 - 1412) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende forhandlingerne i Kalmar om en forbundstraktat (1540 - 1540)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende freden i Stettin 13. december 1570 (1507 - 1569)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende fredsmøderne i Roskilde (1568) og Knærød (1569) (1568 - 1570)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende fredsmødet i Rostock (1563 - 1564)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende grænsemøderne ved Knærød og Flakkebæk (1602 - 1603)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende handel og søfart (1600 - 1701)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende Lübecks deltagelse i fredsforhandlingerne i Roskilde (oktober-november 1568) (1567 - 1570)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende mødet i Nyløse (1541 - 1541)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende påtænkte fredsmøder i Kalmar (september 1566) og i Falkenberg (25. januar 1567) samt fredsmødet i Stralsund (maj 1567) (1565 - 1567)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende sagerne mellem grev Johann af Hoyas arvinger og Gustaf I, staden Lübeck og Gustaf I samt Bernhard von Mehlen og Gustaf I, hvori Christian III søgte at mægle (1536 - 1544)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem kong Karl XI af Sverige og prinsesse Ulrikke Eleonora, Frederik III's datter (1679 - 1680)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Brev fra C. Rantzau ang. grænseregulering i Bohus og Akershus len (1739 - 1739) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Breve, til dels med bilag og koncepter til eller afskrifter af svarskrivelser, fra medlemmer af det svenske kongehus til medlemmer af det danske (1534 - 1771)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Breve, til dels med koncepter til svar, fra det svenske Rigsråd til det danske (1472 - 1657)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: De befuldmægtigede kommissærer til grænsemødet ved Brømsebro rigshofmester Corfitz Ulfeld, kansler Christen Thomesen Sehested og rigsråderne Christoffer Urne og Jørgen Seefelds gesandtskabsarkiv (1644 - 1645)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: De overordentlige ambassadører og befuldmægtigede kommissærer ved traktaterne i Lund grev Anton af Aldenburg, baron Jens Juel og gehejmestatssekretær Conrad Biermanns gesandtskabsarkiv (1676 - 1676)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Forskellige akter og dokumenter (1276 - 1752)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Forskellige svenske breve (1501 - 1521)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Gensidige klager fra befolkningen v. grænsen ml. Sverige og Norge (1615 - 1615) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Indberetninger fra forskellige agenter og residenter (1622 - 1639)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Kontrakter, overenskomster og skøder samt jordebog over jordegods i Skåne, der skulle afstås som vederlag for Bornholm (1661 - 1661)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Kopibog med bilag vedrørende det politiske forhold til Sverige (1563 - 1567)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Kopibog over Charles Dançays forhandlinger for at få sluttet fred mellem Danmark og Sverige (1563 - 1570)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Kopibog over forskellige forhandlinger og traktater mellem Danmark og Sverige (1524 - 1532)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Memorialer og breve, til dels med indlæg, fra feltmarskal, grev Magnus Stenbock, og enkelte breve til ham samt andre akter vedrørende ham (1712 - 1717)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Om lappernes skatskyldighed (1591 - 1592) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Om sejlads nord om Norge til Rusland (1582 - 1592) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Relationer, indberetninger og breve, til dels med bilag, fra forskellige afsendinge (1645 - 1660)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Sammenhæftede afskrifter af akter fra fredsforhandlingerne i Stettin (1570 - 1570)
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Vedr. et bjergværk i Nordlandene (1636 - 1638) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Vedr. Finmarken og dens grænser (1610 - 1740) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Vedr. grænsereg. ml. Bohus len og de beholdne len (1660 - 1661) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Vedr. grænseregulering ml. Sverige og Norge (1658 - 1658) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Vedr. grænseregulering og grænsestridigheder, særlig træfældning og tømmerflødning, ml. Sverige og Norge (1733 - 1766) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Vedr. grænserne i Finmarken (1607 - 1609) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Sverige: Vedr. regulering af den svensk-norske grænse ved Skurven (1690 - 1690) Norske Afdeling
German Chancellery, Foreign Division Tartariet: Breve fra tartarkhanen på Krim og andre, med oversættelser og koncepter til svar (1655 - 1682)
German Chancellery, Foreign Division Tartariet: Tartariske breve (1660 - 1677)
German Chancellery, Foreign Division Tecklenburg: Brev med bilag fra grevinde Charlotte, grev Johann Adolf af Bentheim-Tecklenburgs gemalinde, til kong Christian V (1683 - 1683)
German Chancellery, Foreign Division Teschen: Breve fra hertuger af Teschen til danske konger (1576 - 1598)
German Chancellery, Foreign Division Thurn und Taxis: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af fyrstehuset til danske konger (1731 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Thurn: Brev fra grev Franz af Thurn-Valsassina til hertug Magnus (1562 - 1562)
German Chancellery, Foreign Division Toscana: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra medlemmer af det storhertugelige hus i Toscana til medlemmer af det danske kongehus (1590 - 1745)
German Chancellery, Foreign Division Treptow an der Rega stad. Brev med bilag fra borgmestre og råd i Treptow i Pommern til den danske formynderregering med kreditiv for stadens afsendinge til forhandling om fornyelse af Treptow Skånefarerkompagnis privilegier i Dragør (1591 - 1591)
German Chancellery, Foreign Division Treptow an der Rega stad: Brev fra rådmændene i Neuen Treptow an der Rega til kong Frederik I vedrørende fejden mod Søren Norby (1526 - 1526)
German Chancellery, Foreign Division Trier: Breve, til dels med bilag, fra kurfyrsterne af Trier til danske konger (1560 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Tyske Orden: Breve fra stormestre og ordensregeringen til danske konger (1665 - 1761)
German Chancellery, Foreign Division Udenlandske privatsager (1723 - 1766)
German Chancellery, Foreign Division Ulm stad: Afskrift af brev fra kejseren til staden Ulm vedrørende stadens krig mod markgrev Albrecht af Brandenburg (1552 - 1552)
German Chancellery, Foreign Division Ulm stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Ulm til kong Frederik IV med anmodning om støtte til stadens ansøgning til Rigsdagen i Regensburg om moderation i Ulms bidrag til rigsskatterne (1716 - 1716)
German Chancellery, Foreign Division Ungarn og Valakiet: Breve fra fyrsterne af Siebenbürgen (1528 - 1630)
German Chancellery, Foreign Division Uregistrerede koncepter, opsatte af gehejmeråd v. Ehrenschild og oversekretær v. Jessen (1679 - 1699)
German Chancellery, Foreign Division Waldeck: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af greve- og fyrstehuset til danske konger (1574 - 1765)
German Chancellery, Foreign Division Wallbrunn: Promemoria af J. E. Freiherr von Wallbrunn vedrørende den Württembergske religionssag (1741 - 1741)
German Chancellery, Foreign Division Vejledende Arkivregistratur XI. Tyske Kancelli II (1214 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Vejledende Arkivregistratur XVI. Danish Department of Foreign Affairs until 1770 (1214 - 1770)
German Chancellery, Foreign Division Verden Stift: Afskrifter (1529 - 1618)
German Chancellery, Foreign Division Verden Stift: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i stiftet (1555 - 1555)
German Chancellery, Foreign Division Verden Stift: Breve fra biskopperne og Domkapitlet til kongerne Frederik II og Christian IV (1567 - 1642)
German Chancellery, Foreign Division Wetzlar stad: Brev fra borgmestre, rådmænd og den evangeliske menighed i Wetzlar an der Wetterau til kong Frederik III med anmodning om økonomisk støtte til opførelsen af en luthersk kirke i staden (1669 - 1669)
German Chancellery, Foreign Division Wied: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra grever af Wied til danske konger (1754 - 1754)
German Chancellery, Foreign Division Wied: Breve, til dels med bilag, fra grev Johann Friedrich Alexander af Wied-Neuwied som direktør for det Westfalske Rigsgrevekollegium til kong Frederik V (1752 - 1758)
German Chancellery, Foreign Division Windsheim stad: Brev fra borgmestre og råd i Windsheim i Franken til kong Christian VI med anmodning om støtte til stadens ansøgning om befrielse for rigsskatter på grund af en omfattende brand (1734 - 1734)
German Chancellery, Foreign Division Virmont: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra greveparret til kong Christian VI (1732 - 1744)
German Chancellery, Foreign Division Wismar stad: Breve fra borgmestre og råd i Wismar til kong Frederik I vedrørende fejden mod Søren Norby m.m. (1526 - 1526)
German Chancellery, Foreign Division Wittenberg stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Wittenberg til den danske formynderregering vedrørende Herman Lippert af Københavns studiegæld i Wittenberg (1595 - 1595)
German Chancellery, Foreign Division Wittstock stad: Brev med bilag fra borgmester og råd i Wittstock til markgrev Georg Friedrich af Baden-Durlach, den danske konges generaloberstløjtnant, med forbøn for den sindsforvirrede Georg Dolle, der var arresteret som kejserlig agent (1627 - 1627)
German Chancellery, Foreign Division Wolfstein: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grev Christian Albrecht af Wolfstein til kong Christian VI og oversekretær Johan Sigismund von Schulin samt en redegørelse (species facti) vedrørende forholdene efter den mandlige linjes uddøen (1730 - 1738)
German Chancellery, Foreign Division Wolfstein: Korrespondanceakter og dokumenter vedrørende det af kong Christian VI til grev Christian Albrecht af Wolfstein den 1. november 1735 ydede lån af 30.000 rigsdaler (1735 - 1735)
German Chancellery, Foreign Division Worms stad: Breve, til dels med bilag, fra Stättmeister, borgmestre og råd i Worms til danske konger og embedsmænd (1555 - 1735)
German Chancellery, Foreign Division Worms stad: Korrespondanceakter vedrørende en strid mellem staden Worms og Worms stift angående den biskoppelige Hofret og vedrørende nedsættelse i staden Worms' matrikulærbidrag (1750 - 1751)
German Chancellery, Foreign Division Württemberg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Württemberg (1621 - 1767)
German Chancellery, Foreign Division Württemberg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af hertughuset til medlemmer af det danske kongehus (1540 - 1768)
German Chancellery, Foreign Division Würzburg Stift: Brev til grev Schulin fra Zacharias Fränckels arvinger i Fürth angående en proces med det fyrstelige Hofkammer i Würzburg (1748 - 1748)
German Chancellery, Foreign Division Würzburg Stift: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra biskopper af Würzburg til danske konger (1755 - 1755)
German Chancellery, Foreign Division Ysenburg-Büdingen: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af greve- og fyrstehuset til danske konger og oversekretærer i Tyske Kancelli (1635 - 1675)
Gesandtskabet på Forbundsdagen i Frankfurt a.M. Diverse sager (1815 - 1848)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Korrespondancesager vedr. mageskiftet mellem den storfyrstelige del af Holsten og Oldenburg-Delmenhorst (1768 - 1778)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabet i Regensburg: Afskrifter af relationer med bilag fra gottorpsk kansler, dr. Adam Tratziger fra Rigsdagen i Speyer (1570 - 1571)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabet i Regensburg: Diarier fra Regensburg (1630 - 1641)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabet i Regensburg: Sager vedrørende Rigsdagen og Rigskammerretten, alfabetisk ordnet (1660 - 1770)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: J. H. E. Bernstorffs gesandtskabsarkiv: Akter vedrørende Bernstorffs sendelse til Frankfurt (1741 - 1743)
Grevskabet Oldenburg Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende traktaten af 1. juli 1653 om adskillelse af allodium og len i grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst (1483 - 1668)
Grevskabet Oldenburg, Grev Anton Günther af Oldenburg og Delmenhorst Blandede Oldenburgske akter (1589 - 1621)
Grevskabet Oldenburg, Grev Anton I af Oldenburg og Delmenhorst Indkomne breve m.v. (1536 - 1572)
Grevskabet Oldenburg, Grev Christoph af Oldenburg og Delmenhorst Indkomne breve, bestallinger m.v. (1547 - 1565)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Frederik Günthers gesandtskabsarkiver (1618 - 1644)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Jacob Ulfeldts og Holger Rosenkrantzs gesandtskabsarkiv (1621 - 1621)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Josias van Vosbergens gesandtskabsarkiv (1626 - 1627)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Palle Rosenkrantzs gesandtskabsarkiv (1628 - 1628)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Peder Charisius' gesandtskabsarkiv (1650 - 1669)
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu Glückstadt Brevveksling mellem Regeringskancelliet i Glückstadt og den hannoverske regering i Stade om retslige anliggender vedr. de respektive undersåtter (1713 - 1757)
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu Glückstadt Diverse vedrørende Oldenburg og Delmenhorst (1592 - 1728)
Kongehuset Christian 3. Hertug Magnus, Den hertugelige regering i Livland Indkomne og udgåede breve samt andre akter og dokumenter (1560 - 1569)
Kongehuset, Vilhelm, landgreve og prins af Hessen-Kassel, officer Breve til landgrev Vilhelm fra søstrene Marie og Auguste (1805 - 1867)
London, diplomatisk repræsentation Korrespondancesager (1801 - 1846)
Madrid, diplomatisk repræsentation Spanien: Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv (1640 - 1641)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Akter vedr. embedsreglementet for de tidl. gottorpske dele af Hertugdømmerne (1714 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Originale kgl. reskripter og resolutioner (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Pommern Protocollum Commissionis et Taxationis über die Güther Zürkewitz, Woldenitz und Lanken cum pertinentiis (1722 - 1722)
Regeringskancelliet i Stralsund Ekspeditionsjournal (1717 - 1720)
Regeringskancelliet i Stralsund Protocolla worinnen die eingebrachte Supplicata und Schriften angeführet sind, wie auch Journal wegen derer expedirten Rescriptorum, Bescheide etc. (1716 - 1720)
Regeringskancelliet i Stralsund Supplikprotokol (1716 - 1721)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til forestillingsprotokol (1786 - 1816)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til resolutionsprotokol (1703 - 1772)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Designation über die königl. Resolutionen (1705 - 1705)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Kgl. resolutioner, ikke indført i resolutionsprotokollen (1700 - 1753)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Register til Rentekammerets tyske resolutioner (1703 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancellisystemet. Udarbejdet på Rigsarkivets 2. afdeling til undervisningsbrug af Niels Petersen (1973 - 1973)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske embedsudnævnelser under Tyske Kancelli (1730 - 1737)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske Kancellis Udenrigske afdeling mv. Filmfortegnelser nr. 1 (1975 - 1975)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Akter vedr. Kielerfreden og dens opfyldelse (1814 - 1819)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Korrespondancesager vedr. Øresundstolden (1840 - 1842)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv (1660 - 1660)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Jens Juels gesandtskabsarkiv (1664 - 1669)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Overordentlig ambassadør Tage Thotts gesandtskabsarkiv (1635 - 1635)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident og gesandt Peder Juels gesandtskabsarkiv: Brevregister med kort angivelse af brevenes indhold (1649 - 1654)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident og gesandt Peder Juels gesandtskabsarkiv: Generalkopibog (1639 - 1639)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident Peder Juels og Mogens Høegs gesandtskabsarkiver: Ekstraktprotokol over relationer, indlæg og andre udgående skrivelser, med indholdsfortegnelse (1647 - 1649)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident Peder Juels og Mogens Høegs gesandtskabsarkiver: Ordrer og breve m.m. (1648 - 1655)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident Peder Vibes gesandtskabsarkiv (1635 - 1643)
Svensk Pommern, Regeringskancellierne i Stettin og Wolgast Akter vedrørende forholdet mellem Svensk-Pommern og Polen (1641 - 1660)
Svensk Pommern, Regeringskancellierne i Stettin og Wolgast Kopibog over ind- og udgående korrespondance (1638 - 1659)
Svensk Pommern, Regeringskancellierne i Stettin og Wolgast Miscellanea zu der Rubrique von Pommern gehörig (1639 - 1676)
De fleste arkivalier vedrørende Danmarks udenrigspolitik i tiden indtil 1770 er registreret i Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkiv. I tilknytning hertil er også registreret arkivalier af samme art fra Danske Kancellis arkiv indtil omkring 1676, hvor behandlingen af de udenlandske sager helt og holdent blev Tyske Kancellis forretningsområde. Udskillelsen af en særlig udenrigsk afdeling fra Tyske Kancellis øvrige organisation ser ud til at være sket omkring 1670, men i første omgang uformelt. Først fra 1736 er der utvetydige vidnesbyrd om eksistensen af et "Udenlandsk Departement". Foruden Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkivalier omfatter arkivet også store mængder arkivalier fra danske gesandtskaber i udlandet og gesandtskabsregnskaber. Endelig omfatter arkivet protokoller m.m. fra forhandlingerne i Gehejmekonseilet, som fra 1670 var den forsamling - kongens "hemmelige råd" - hvor ikke mindst de udenrigske anliggender blev drøftet.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.