Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Transportministeriet

Archive Contents
By- og Boligministeriet, 4. Kontor Register til bygnings- og have journal (1935 - 1970)
Danske Statsbaner, Baneafdelingen, DSB Bygning Ældre bygningstegninger (1854 - 1947)
Indenrigsministeriet, Ejendomsafdelingen Register til bygnings- og havejournaler (1873 - 1919)
Jernbanekommissionen af 10. december 1835 Kongelige resolutioner ang. anlægget af jernbaner i Danmark (1844 - 1848)
Jernbanekommissionen af 10. december 1835 Vorstellungen (1840 - 1842)
Sjællandske Statsbaner, Bygningskomiteen for København-Roskilde Forhandlingsprotokol m. bilag (1847 - 1848)
Trafikministeriet, Kommissionen af 10.03.1919 angående Plan til en By ved Hirtshals Betænkning, kloakafgift, byplan og kort (1919 - 1949)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Bevillinger og bestallinger for færgefart (1836 - 1897)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Bygnings- og havejournaler (1849 - 1935)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Fortegnelse over færgesager (1875 - 1916)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Fortegnelse over færgesteder (1905 - 1905)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Færgesager vedr. Fur og Salling (1804 - 1893)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Jernbanejournal (1844 - 1952)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journal for færgevæsenet (1849 - 1872)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journal for kanal- og havnesager (1850 - 1952)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journal for vej- og færgesager (1873 - 1919)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalregister for færgevæsenet (1849 - 1872)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalregister for kanal- og havnesager (1850 - 1952)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalregister for vej- og færgesager (1873 - 1919)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Register over bevillinger og bestallinger (1830 - 1875)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Register over færgevæsensbevillinger (1830 - 1897)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Register til Jernbanejournal (1844 - 1952)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Register til Vejjournal (1849 - 1972)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Registre til bygnings- og havejournaler (1849 - 1925)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Vejjournal (1849 - 1872)
Det ministerium, vi i dag kender som "Transportministeriet" blev oprettet i 1849 som "Ministeriet for Offentlige Arbejder". Det beskæftigede sig primært med anlæg af jernbaner, veje og færgeruter.