Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Transportministeriet

Archive Contents
By- og Boligministeriet, 4. Kontor Register til bygnings- og have journal (1935 - 1970)
Danske Statsbaner, Baneafdelingen, DSB Bygning Ældre bygningstegninger (1854 - 1947)
Indenrigsministeriet, Ejendomsafdelingen Register til bygnings- og havejournaler (1873 - 1919)
Jernbanekommissionen af 10. december 1835 Kongelige resolutioner ang. anlægget af jernbaner i Danmark (1844 - 1848)
Jernbanekommissionen af 10. december 1835 Vorstellungen (1840 - 1842)
Sjællandske Statsbaner, Bygningskomiteen for København-Roskilde Forhandlingsprotokol m. bilag (1847 - 1848)
Trafikministeriet, Kommissionen af 10.03.1919 angående Plan til en By ved Hirtshals Betænkning, kloakafgift, byplan og kort (1919 - 1949)
Transportministeriet Bevillinger og bestallinger for færgefart (1836 - 1897)
Transportministeriet Bygnings- og havejournal (1849 - 1935)
Transportministeriet Fortegnelse over færgesager (1875 - 1916)
Transportministeriet Fortegnelse over færgesteder (1905 - 1905)
Transportministeriet Færgesager vedr. Fur og Salling (1804 - 1893)
Transportministeriet Jernbanejournal (1844 - 1952)
Transportministeriet Journal for færgevæsenet (1849 - 1872)
Transportministeriet Journal for kanal- og havnesager (1850 - 1952)
Transportministeriet Journal for vej- og færgesager (1873 - 1919)
Transportministeriet Journalregister for færgevæsenet (1849 - 1872)
Transportministeriet Journalregister for kanal- og havnesager (1850 - 1952)
Transportministeriet Journalregister for vej- og færgesager (1873 - 1919)
Transportministeriet Register over bevillinger og bestallinger (1830 - 1875)
Transportministeriet Register over færgevæsensbevillinger (1830 - 1897)
Transportministeriet Register til Jernbanejournal (1844 - 1952)
Transportministeriet Register til Vejjournal (1849 - 1972)
Transportministeriet Registre til bygnings- og havejournaler (1849 - 1925)
Transportministeriet Vejjournal (1849 - 1872)
Det ministerium, vi i dag kender som "Transportministeriet" blev oprettet i 1849 som "Ministeriet for Offentlige Arbejder". Det beskæftigede sig primært med anlæg af jernbaner, veje og færgeruter.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.