Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Indenrigsministeriet 1848-

Archive Contents
By- og Boligministeriet, 4. Kontor Register til bygnings- og have journal (1935 - 1970)
Departementet for Det Indre Journal (1848 - 1848)
Departementet for Det Indre Journalregister (1848 - 1848)
Departementet for Det Indre Kronologisk register (1848 - 1848)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Anvisningsbøger (1850 - 1907)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Brevregister (1878 - 1966)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Emneregister over patentsager (1864 - 1894)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Faste journalnumre (1848 - 1940)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Forslag om ændring af lov af 28.5.1880 om spare- og lånekasser (1909 - 1909)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Forslag til lov om arbejde i fabrikker mv. samt det offentliges tilsyn dermed (1911 - 1911)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Lov af 6.4.1906 om arbejder i brød- og kagebagerier samt konditorier (1894 - 1905)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Lovsager (indfødsret) (1850 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Lukkeloven af 19.6.1908 (1903 - 1908)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Realregister (1878 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register over rigsdagsjournalsager (1848 - 1920)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til Registrant (1848 - )
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til resolutionsprotokol (1848 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til rigsdagsjournal (1848 - 1866)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register til Visdomsbog (1837 - 1931)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Registrant (1848 - 1909)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Resolutionsprotokol (1848 - 1967)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Rigsdagsjournal (1848 - 1968)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Sager/indberetninger vedr. lov af 21.8.1908 om anvendelse af udenlandske arbejdere (1906 - 1914)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Sekretær C.A. Vagn-Hansens visdomsbog (1937 - 1944)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Visdomsbog (1837 - 1931)
Indenrigsministeriet, 2. Kontor Lægdsruller, 7. Udskrivningskreds (1911 - 1931)
Indenrigsministeriet, 3. Kontor Journal til socialt og kulturelt byggeri (1933 - 1942)
Indenrigsministeriet, Ejendomsafdelingen Register til bygnings- og havejournaler (1873 - 1919)
Indenrigsministeriet, Kommissionen iflg. lov af 8. april 1851 angående Selvejendoms indførelse på det Staten Tilhørende Bøndergods Aldersattester ved køb af fæstesteder for Odsherred Gods (1847 - 1853)
Indenrigsministeriet, Sekretariatet Bekendere af den mosaiske tro (1848 - 1849)
Kanal- og Havneinspektoratet Journal over anlægget af Frederik den VII's Kanal (1852 - 1861)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Bilag til forhandlingsprotokol (1860 - 1862)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Forhandlingsprotokol (1860 - 1865)
Komitéen til Frederiksborg Slots Genopførelse Kopibog (1860 - 1862)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Forestillinger og resolutioner (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Journal (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Journalregister (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Register til forestillinger og resolutioner (1855 - 1858)
Ministeriet for Monarkiets Fælles Indre Anliggender Register til kopibog (1855 - 1858)
Overdirektoratet for De Kongelige Haver Journal for de kongelige haver (1849 - 1859)
Overdirektoratet for De Kongelige Haver Register til journal for kgl. haver (1849 - 1859)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Bygnings- og havejournaler (1849 - 1935)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Registre til bygnings- og havejournaler (1849 - 1925)
Her finder du foreløbigt resolutionsprotokoller (journaler) fra Indenrigsministeriets Kommune- og købstadskontor.