Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Sønderborg købstad

Archive Contents
Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg Lehrverträge (1900 - 1920)
Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg Protokoll des Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg (1899 - 1920)
Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg Protokoll über die Gesellenprüfungen des Prüfungsausschusses für die Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg (1902 - 1920)
Sønderborg Byfoged Auktionssager (1859 - 1867)
Sønderborg Byfoged Bilag til kæmnerretsprotokol (1826 - 1855)
Sønderborg Byfoged Bilag til retsprotokol (1851 - 1852)
Sønderborg Byfoged Bürgermeister-Protocoll zu Sonderburg (1781 - 1863)
Sønderborg Byfoged Diverse fortegnelser over formynderskaber, arvedelinger, konkurs- og kriminalssager samt behandlede og uafgjorte justits- og politisager (1849 - 1863)
Sønderborg Byfoged Formynderisager (1718 - 1867)
Sønderborg Byfoged Formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg Byfoged Fuldmagter og koncepter til fuldmagter (1781 - 1864)
Sønderborg Byfoged Indkomne skrivelser med indlæg vedr. testamenter, overformynderi- og skiftesager (1853 - 1865)
Sønderborg Byfoged Konkurssager (1851 - 1867)
Sønderborg Byfoged Kämmerey-Gerichts Protocoll der Stadt Sonderburg (1834 - 1863)
Sønderborg Byfoged Register til formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg Byfoged Retsprotokol (1735 - 1867)
Sønderborg Byfoged Skifte- og testamentesager udt. af Sønderborg byarkiv (1822 - 1866)
Sønderborg Byfoged Testamentesager (1717 - 1867)
Sønderborg Byfoged Udsigelsessager (1801 - 1866)
Sønderborg Kræmmercompagnie Protokoll der Sonderburger Crämer-Compagnie (1825 - 1874)
Sønderborg Købstad, Giftefoged Duplikat af ægteskabsbog (1925 - 1969)
Sønderborg Købstadskommune, Byplansudvalget Betænkninger og udkast (1950 - 1970)
Sønderborg Købstadskommune, Byplansudvalget Dispositionsplan (1946 - 1970)
Sønderborg Købstadskommune, Byplansudvalget Forhandlingsprotokol (1954 - 1970)
Sønderborg Købstadskommune, Byplansudvalget Korrespondance (1957 - 1974)
Sønderborg Personregisterfører Døde, biregister (1874 - 1973)
Sønderborg Personregisterfører Fødte, biregister (1874 - 1973)
Sønderborg Personregisterfører Viede, biregister (1874 - 1925)
Sønderborg Skyttelaug Sager (1732 - 1962)
Sønderborg Sogn Alfabetisk register over viede (1618 - 1717)
Sønderborg Sogn Hovedministerialbog (1618 - 1960)
Sønderborg Sogn Konfitentregister (1764 - 1925)
Sønderborg Sogn Kontraministerialbog (1764 - 1957)
Her kan du finde oplysninger om hele byens offentlige liv, bl.a. om byens forfatning, borgerskaber, embeds- og tjenestefolk, justits- og politisager, finansvæsen, bygnings- og vejsager, post, told,søfart, handels- og næringssager, militærsager, kirker, skoler, fattigvæsen m.m.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.