Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Lavsarkiver

Archive Contents
Aabenraa Skyttelaug Lavsprotokol (1734 - 1865)
Assens Bagerlav Assens Bagerlav - Register til lavsprotokol (1749 - 1861)
Assens Bagerlav Lavsprotokol (1749 - 1861)
Assens Felberederlav Assens Felberederlav - Register til lavsprotokol (1749 - 1856)
Assens Felberederlav Lavsprotokol (1749 - 1856)
Assens Handskemagerlav Assens Handskemagerlav - Register til lavsprotokoller (1715 - 1857)
Assens Handskemagerlav Lavsprotokol (1715 - 1857)
Assens Handskemagersvendelav Lavsprotokol (1717 - 1745)
Assens Ligbærerlav Medlemsfortegnelse (1825 - 1906)
Assens Ligbærerlav Regnskabsbog (1825 - 1900)
Assens Skomagerlav Assens Skomagerlav - Register til lavsprotokoller (1714 - 1889)
Assens Skomagerlav Kopier af lærekontrakter (1796 - 1860)
Assens Skomagerlav Lavssamling (1714 - 1850)
Assens Skomagerlav Protokol for skomagerlavets ligkasse (1782 - 1860)
Assens Snedkerlav Lavsprotokol (1740 - 1883)
Assens Snedkersvendelav Assens Snedkerlav - Register til lavsprotokoller (1740 - 1862)
Bogense Skomagerlav Bogense Skomagerlav - Register til lavsprotokoller (1823 - 1869)
Bogense Skomagerlav Lavsprotokol for mestre (1823 - 1869)
Bogense Skomagersvendelav Lavsprotokol for svende (1823 - 1861)
Das löbliche Schumacher-Amt zu Tondern Amts-Buch (1821 - 1872)
Der löblichen Bruderschaft Tondern Protokol for svendelavet (1777 - 1874)
Fåborg Kommune, Svendeprøvekommissionen Protokol for frivillige svendeprøver (1865 - 1908)
Fåborg Kommune, Svendeprøvekommissionen Register til protokol for frivillige svendeprøver (1865 - 1908)
Fåborg Ligbærerlav Lavsprotokol (1747 - 1862)
Fåborg Skrædderlav Fåborg Skrædderlav - Register til lavsprotokoller (1735 - 1870)
Fåborg Skrædderlav Lavsprotokol (1735 - 1850)
Fåborg Skrædderlav Lavsprotokol (1748 - 1870)
Guds Legems Lav Deliberationsprotokol (1840 - 1863)
Guds Legems Lav Indskrivningsprotokol over lavets karle og drenge (1747 - 1860)
Guds Legems Lav Protokol nr. 1 (Ålborg kompagni købmandslav) (1750 - 1840)
Guds Legems Lav regnskabsbog (1778 - 1863)
Haderslev Skomagerlaug Breve, domme og tingsvidner med mere (1631 - 1892)
Haderslev Skomagerlaug Brudstykker af en lavsprotokol (1640 - 1647)
Haderslev Skomagerlaug Fortegnelser over skomagere i Haderslev Amt (1777 - 1825)
Haderslev Skomagerlaug Frimesterkoncessioner (1737 - 1747)
Haderslev Skomagerlaug Kongebreve og forordninger med mere (1594 - 1853)
Haderslev Skomagerlaug Lavskråer og brevfortegnelser (1631 - 1670)
Haderslev Skomagerlaug Lavsprotokol (1638 - 1899)
Haderslev Skomagerlaug Lærebreve (1832 - 1865)
Haderslev Skomagerlaug Regnskaber (1842 - 1844)
Haderslev Skræddersvendes Lav Lavsskråer (1633 - 1813)
Haderslev Skræddersvendes Lav Regnskabsbog (1807 - 1867)
Haderslev Skræddersvendes Lav Svendebog (1806 - 1866)
Hanschmacher-, Buntmacher- und Peltzer Amt im Hadersleben Lavsprotokol (1697 - 1864)
Hattemagermestrenes Lav, Viborg Diverse dokumenter (1715 - 1859)
Hattemagermestrenes Lav, Viborg Lavsprotokol (1822 - 1858)
Helsingør Bagerlav Ind-og udskrivning af drenge (1825 - 1864)
Helsingør Bagerlav Lavsprotokol med indskrivning af mestre og drenge (1681 - 1871)
Helsingør Bagerlav Svendenes sygeprotokol (1802 - 1870)
Helsingør forenede Ligbærer-Selskabs og Broderskabs Forening Medlemmer og deres besørgede ture (1815 - 1894)
Helsingør Færgelav Færgemænd, færgekarle og makkerskaber (1820 - 1882)
Helsingør Færgelav Lavsbog (1683 - 1767)
Helsingør Færgelav Vedtægtsprotokol (1831 - 1841)
Helsingør Handelsforening Indkomne ansøgninger om understøttelse (1862 - 1877)
Helsingør Handskemager- og Peltznerlav Drengeprotokol (1744 - 1859)
Helsingør Handskemager- og Peltznerlav Lavsprotokol (1744 - 1857)
Helsingør Handskemager- og Peltznerlav Svendeprotokol (1744 - 1859)
Helsingør Købmandslav Indskrivningsprotokol for drenge (1745 - 1861)
Helsingør Købmandslav indskrivningsprotokol for svende (1745 - 1859)
Helsingør Lille Ligbærerkompagni Artikler mv. (1744 - 1815)
Helsingør Lods- og Jordejerlav Lavsprotokol (1715 - 1825)
Helsingør Skomagerlav Drengebog (1669 - 1802)
Helsingør Skomagerlav Lavsbog (1623 - 1864)
Helsingør Skomagerlav Svendenes Lavsbog (1662 - 1861)
Helsingør Skrædderlav Svendenes regnskabsbog (1826 - 1867)
Helsingør Slagterlav Diverse dokumenter (1755 - 1850)
Helsingør Slagterlav Drengebog (1684 - 1753)
Helsingør Slagterlav Oldgesellens regnskabsprotokol (1801 - 1860)
Helsingør Smedelav Lavsbog (1592 - 1702)
Helsingør Smedelav Svendenes Sorte Bog (1608 - 1673)
Helsingør Snedkerlav Das Schwartze Buch (1651 - 1733)
Helsingør Snedkerlav Diverse dokumenter (1635 - 1691)
Helsingør Snedkerlav Diverse sager (1604 - 1862)
Helsingør Snedkerlav Lavsprotokol (1683 - 1842)
Helsingør Snedkerlav Pergament fragment: Der Tischler Buch (1634 - 1751)
Helsingør Store Ligbærerkompagni Lavsprotokol (1654 - 1815)
Hillerød Ligklædelav Ligklædebog (1735 - 1798)
Hillerød Skomagerlav Lavsprotokol (1693 - 1862)
Hillerød Skomagerlav Lavsprotokol for svendene (1708 - 1862)
Hillerød Skomagerlav Lærekontraktbog (1814 - 1860)
Hobro Skomager Lav Lavsprotokol (1813 - 1860)
Holbæk Bagerlav Lavsprotokol (1748 - 1861)
Holbæk Skomagerlav Ind- og udskrivningsbog for drenge (1717 - 1809)
Holbæk Skomagerlav Indskrivningsbog for svende (1724 - 1861)
Holbæk Skomagerlav Lavsprotokol (1623 - 1750)
Holbæk Skrædderlav Lavsprotokol (1684 - 1866)
Holbæk Skrædderlav Regnskabsbog for ligkassen (1782 - 1860)
Holbæk Smedelav Indskrivningsbog for drenge (1804 - 1809)
Holbæk Smedelav Indskrivningsbog for svende (1727 - 1836)
Holbæk Smedelav Lavsprotokol (1655 - 1868)
Holbæk Snedkerlav Lavsprotokol (1711 - 1861)
Horsens Feldberederlav Kontraktbog (1686 - 1746)
Horsens Skomagerlav Indskrivningsbog (1725 - 1835)
Horsens Skomagerlav Lavsprotokol (1750 - 1861)
Horsens Trædrejerlav Lavsprotokol (1751 - 1861)
Innungs-Ausschuss der vereinigten Innungen des Kreises Sonderburg Protokol des Innungs-Ausschusses des Kreises Sonderburg (1899 - 1919)
Kalundborg Skomagerlav Ind- og udskrivning af drenge (1816 - 1861)
Kalundborg Skomagerlav Lavsbog (1683 - 1860)
Kalundborg Skomagerlav Register til lavsprotokol (1695 - 1860)
Kalundborg Skomagerlav Svendenes lavsbog (1709 - 1812)
Kerteminde Skomagerlav Lavsprotokol (1749 - 1878)
Kerteminde Skomagerlav Register til Lavsprotokoller (1734 - 1878)
Kerteminde Skrædderlav Lavsprotokol (1754 - 1890)
Kerteminde Skrædderlav Register til Lavsprotokol (1754 - 1890)
Kolding Bagerlav Lavsprotokol (1707 - 1820)
Kolding Købmandslav Lavsprivilegie og regnskabsbog (1673 - 1687)
Kolding Pelsner og Handskemagerlav Lavsbog (1684 - 1857)
Kolding Skrædderlav Lavsprotokol (1704 - 1861)
Kolding Smedelav Lavsbog (1661 - 1865)
Kolding Smedelav Skrå (1671 - 1671)
Kolding Smedesvendes Lav Lavsbog (1670 - 1863)
Kronborg Geværfabriks Svendelav Diverse papirer (1755 - 1868)
Kufer- und Böttcher-Amt zu Apenrade Zünft-Buch (1825 - 1889)
Københavns Blikkenslagerlav Arbejdsanvisningsprotokol (1800 - 1846)
Københavns Blikkenslagerlav Arbejdskortprotokol (1846 - 1861)
Københavns Blikkenslagerlav Forhandlingsprotokol (1834 - 1908)
Københavns Blikkenslagerlav Fortegnelse over begravelseskassens medlemmer (1869 - 1899)
Københavns Blikkenslagerlav Ind- og udskrivningsprotokol for drenge (1669 - 1754)
Københavns Blikkenslagerlav Indskrivningsbog for mestre (1678 - 1749)
Københavns Blikkenslagerlav Indskrivningsbog for mestre (1728 - 1793)
Københavns Blikkenslagerlav Kontingentprotokol vedr. mestrene (1848 - 1872)
Københavns Blikkenslagerlav Medlemsprotokol (1895 - 1901)
Københavns Blikkenslagerlav Svendebog (1714 - 1792)
Københavns Bødkerlav Formandens bog over medlemmer og kontingenter (1888 - 1903)
Københavns Bødkerlav Fortegnelse over svende og drenge (1829 - 1854)
Københavns Bødkerlav Ind- og udskrivningsprotokol for drenge og svende (1825 - 1875)
Københavns Bødkerlav Interessentbog for mestrene (1833 - 1871)
Københavns Bødkerlav Journal vedr. oldermandsregnskab, mestertilsigelser mv. (1855 - 1884)
Københavns Bødkerlav Lavsprotokol (1770 - 1831)
Københavns Bødkerlav Medlems- og bidragsbog for bødkersvendenes understøttelsesforening (1869 - 1870)
Københavns Bødkerlav Medlems- og kontingentprotokol for bødkersvende (1870 - 1916)
Københavns Bødkerlav Register over drenge (1770 - 1831)
Københavns Bødkerlav Svendebog for Bødkersvendeforeningen (1866 - 1872)
Københavns Bødkersvendeforenings Sygekasse Begravelsesmedlemsbog (1893 - 1911)
Københavns Bødkersvendeforenings Sygekasse Kontingent-, indtægts-, udgifts- og statistikbog (1912 - 1921)
Københavns Bødkersvendeforenings Sygekasse Kontingentmedlemsbog (1893 - 1923)
Københavns Bødkersvendeforenings Sygekasse Medlems-, udgifts- og indtægtsbog (1884 - 1900)
Københavns Garverlav Arkivregistratur, Københavnske Lavsarkiver. Udgivet af Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m. København, 1971 (1403 - 1970)
Københavns Hattemagerlav Hattemagersvendenes protokol (1784 - 1913)
Københavns Hattemagerlav Lærebreve og skrivelser (1793 - 1876)
Københavns Hattemagerlav Medlemsprotokol for Hattemagersvendeforeningen (1882 - 1909)
Københavns Hattemagerlav Vandrebog for Carl Laurids Olsen (1874 - 1874)
Københavns Hattemagerlav Vandrebog for Louis Waldbeck (1839 - 1852)
Københavns Hjul- og Karetmagerlav Diverse sager (1682 - 1922)
Københavns Høkerlav Forhandlingsprotokol (1817 - 1877)
Københavns Isenkræmmerlav Indskrivningsprotokol for drenge og svende (1809 - 1848)
Københavns Isenkræmmerlav Lavsprotokol (1808 - 1861)
Københavns Isenkræmmerlav Register til indskrivningsprotokol for drenge og svende (1809 - 1848)
Københavns Kobbersmedelav Bog over kvartalspenge mv. (1741 - 1848)
Københavns Kobbersmedelav Kopibog over lærlingekontrakter (1759 - 1803)
Københavns Kobbersmedelav Lavsprotokol (1684 - 1844)
Københavns Kobbersmedelav Mesterbreve, lærebreve og lærekontrakter (1647 - 1849)
Københavns Kobbersmedelav Protokol over svendenes tidepenge (1846 - 1861)
Københavns Kobbersmedelav Register over lavsprotokol (1741 - 1844)
Københavns Kobbersmedelav Register over mestre (1741 - 1848)
Københavns Kobbersmedelav Register over svende (1832 - 1848)
Københavns Possementmagerlav Lavsprotokol (1634 - 1906)
Københavns Possementmagerlav Protokol over til- og bortrejsende svende (1662 - 1801)
Københavns Possementmagerlav Svendenes Geschenk- og indskrivningsbog (1781 - 1881)
Københavns Possementmagerlav Svendenes regnskabsbog (1740 - 1863)
Københavns Possementmagerlav Svendeprotokol (1675 - 1860)
Københavns Possementmagerlav Tidepengebog (1777 - 1906)
Københavns Possementmagerlav Tidepengeprotokol (1675 - 1863)
Københavns Sadelmagerlav Bog over ankomne og afrejste svende (1850 - 1860)
Københavns Sadelmagerlav Drengebog (1682 - 1767)
Københavns Sadelmagerlav Lavsprotokol (1567 - 1864)
Københavns Sadelmagerlav Pergamentsbreve (1460 - 1549)
Københavns Sadelmagerlav Regnskab over tidepenge med medlemsfortegnelse (1735 - 1868)
Københavns Skipperlav og -forening Alfabetisk register over eksaminerede styrmænd (1825 - 1837)
Københavns Skipperlav og -forening Borgerbreve mv. (1759 - 1854)
Københavns Skipperlav og -forening Eksaminationsprotokol (1774 - 1839)
Københavns Skipperlav og -forening Fortegnelse over modtagere af understøttelse (1825 - 1886)
Københavns Skipperlav og -forening Fortegnelse over skippere og styrmænd (1785 - 1826)
Københavns Skipperlav og -forening Generalmandtal over lavsbrødre (1702 - 1741)
Københavns Skipperlav og -forening Journal over indbetalte årskontingenter (1868 - 1903)
Københavns Skipperlav og -forening Kronologisk register over eksaminerede styrmænd (1837 - 1839)
Københavns Skipperlav og -forening Lavets regnskaber (1757 - 1864)
Københavns Skipperlav og -forening Lavsprotokol (1704 - 1842)
Københavns Skipperlav og -forening Mandtalsrulle (1750 - 1900)
Københavns Skipperlav og -forening Oldermandens dagbog (1703 - 1922)
Københavns Skipperlav og -forening Passkriverens dagbog (1704 - 1720)
Københavns Skipperlav og -forening Pensionsprotokol (1850 - 1903)
Københavns Skipperlav og -forening Register til dagbogen (1800 - 1887)
Københavns Skipperlav og -forening Register til eksaminationsprotokol (1774 - 1839)
Københavns Skipperlav og -forening Skipperforeningens regnskabsbøger (1865 - 1912)
Københavns Skipperlav og -forening Understøttelseskassens kvitteringsprotokol (1887 - 1926)
Københavns Skipperlav og -forening Vedr. enkekassens interessenter (1829 - 1834)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Amtsprotokol (1734 - 1879)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Drengeprotokol med register (1777 - 1851)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Fortegnelse over mestre med svende (1856 - 1876)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Fortegnelse over skomagere med mesterprøve (1857 - 1864)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Indskrivningsbog for aflagte svendeprøver (1875 - 1900)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Kladdebog for ligkassen (1730 - 1839)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Kronologisk fortegnelse over interessenter (1790 - 1884)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Ligkasseprotokol (1730 - 1870)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Register til ligkasseprotokol (1730 - 1870)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Samlingsbog for lavets fattige (1746 - 1875)
Københavns Skomagerlav og Skomagermesterforeningen Topografisk fortegnelse over skomagermestre (1850 - 1850)
Københavns Smedelav Ind- og udskrivningsprotokol for drenge og lærlinge (1635 - 1820)
Københavns Smedelav Lavsprotokol (1647 - 1665)
Københavns Smedelav Register til ind- og udskrivningsprotokol for drenge og lærlinge (1789 - 1820)
Københavns Strømpevæverlav Svendekonernes ligkassebog (1840 - 1860)
Københavns Tobaksspinderlav Kopibog for lærekontrakter, lærebreve, erklæringer mv. (1756 - 1804)
Københavns Tobaksspinderlav Lavsprotokol (1750 - 1838)
Københavns Tobaksspinderlav Regnskabsbog for svendenes lig- og sygekasse (1744 - 1822)
Københavns Tømrerlaug Ind- og udskrivningsprotokol for læredrenge (1682 - 1703)
Københavns Tømrerlaug Journal over lærebreve (1825 - 1861)
Københavns Tømrerlaug Kopibog (1712 - 1799)
Københavns Tømrerlaug Lavs-, regnskabs- samt ind- og udskrivningsprotokol (1749 - 1831)
Københavns Tømrerlaug Lavsprotokol (1625 - 1706)
Københavns Tømrerlaug Protokol med register over svendenes til- og afgang (1853 - 1861)
Københavns Tømrerlaug Register til ind- og udskrivningsprotokol for læredrenge (1682 - 1703)
Københavns Tømrerlaug Regnskabsprotokol (1676 - 1749)
Københavns Tømrerlaug Svendelavets hovedbog (1691 - 1826)
Københavns Tømrerlaug Svendenes sygeprotokoller (1741 - 1805)
Københavns Tømrerlaug Svendenes til- og afgang (1849 - 1861)
Københavns Urtekræmmer-, Isenkræmmer- og Sukkerbagerlav Indskrivningsprotokol med navneregister (1693 - 1860)
Københavns Urtekræmmer-, Isenkræmmer- og Sukkerbagerlav Lavsprotokol (1693 - 1862)
Københavns Urtekræmmer-, Isenkræmmer- og Sukkerbagerlav Lærlingeprotokol med register (1816 - 1861)
Københavns Urtekræmmer-, Isenkræmmer- og Sukkerbagerlav Register til lavsprotokol (1801 - 1862)
Københavns Urtekræmmer-, Isenkræmmer- og Sukkerbagerlav Svendeprotokol med navneregister (1696 - 1861)
Køge Bagerlav Lavsprotokol (1702 - 1864)
Køge Handskemager- og Peltznerlav Lavsprotokol (1749 - 1862)
Køge Skomagerlav Ind- og udskrivning af drenge (1755 - 1892)
Køge Skomagerlav Lavsprotokol (1673 - 1906)
Køge Skomagerlav Oldermandens opkrævningsliste (1842 - 1905)
Køge Skomagerlav Regnskabsbog (1780 - 1823)
Køge Skomagerlav Svendenes lavsbog (1674 - 1906)
Køge Smedelav Lavsbog (1609 - 1864)
Køge Smedelav Lavsbog for svendene (1637 - 1848)
Køge Smedelav Svendenes sorte bog (1638 - 1649)
Køge Snedkerlav Forsamlingsprotokol (1750 - 1885)
Køge Snedkerlav Ind- og udskrivningsbog for drenge (1828 - 1883)
Køge Snedkerlav Lavsbog (1623 - 1828)
Køge Snedkerlav Mestrenes regnskabsbog (1782 - 1884)
Køge Snedkerlav Svendenes regnskabsbog (1624 - 1884)
Køge Vognmandslav Protokol over kørselsomgangen (1713 - 1752)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Lavsarkiver i Landsarkivet for Søndejylland (1996 - 1996)
Maribo Ligbærerlav Lavsbog (1751 - 1874)
Maribo Skomagerlav Lavsbog (1696 - 1867)
Maribo Skrædderlav Lavsprotokol (1686 - 1861)
Maribo Skrædderlav Regnskab over ligkassens indtægter og udgifter (1790 - 1867)
Maribo Smedelav Lavsbog (1717 - 1842)
Maribo Smedelav Lavsprotokol (1717 - 1861)
Maribo Snedker- og Drejerlav Lavsbog (1718 - 1869)
Maribo Snedker- og Drejerlav Regnskabsbog for tidepenge (1753 - 1865)
Maribo Væverlav Lavsprotokol (1832 - 1861)
Middelfart Ligbærerlav Lavsprotokol (1694 - 1843)
Middelfart Marsvinejægerlav Lavsforsamlinger (1822 - 1898)
Murersvendenes Lav i Haderslev Rechnungs-Buch für die Todten-Lade (1818 - 1881)
Nakskov Bagerlav Kopibog (1758 - 1862)
Nakskov Handskemager- og Peltznerlav Kontrabog (1707 - 1804)
Nakskov Handskemager- og Peltznerlav Lavsbog (1707 - 1857)
Nakskov Handskemager- og Peltznerlav Lavsprotokol (1807 - 1857)
Nakskov Ligbærerlav Kopibog (1735 - 1861)
Nakskov Murer- og Tømrerlav Kontrabog (1753 - 1835)
Nakskov Murer- og Tømrerlav Lavsbog (1757 - 1835)
Nakskov Skomagerlav Kontrabog (1828 - 1861)
Nakskov Skomagerlav Lavsbog (1685 - 1713)
Nakskov Skrædderlav Lavsbog (1748 - 1840)
Nakskov Smedelav Lavsbog (1682 - 1861)
Nakskov Snedkerlav Kontrabog (1738 - 1835)
Nakskov Snedkerlav Regnskabsprotokol (1818 - 1862)
Nakskov Væverlav Lavsbog (1683 - 1861)
Nyborg Bødkerlav Emneordnede sager (1719 - 1856)
Nyborg Bødkerlav Register til lærekontrakter (1721 - 1782)
Nyborg Købmandslav Lavsprotokol (1665 - 1687)
Nyborg Skomagerlav Diverse dokumenter (1631 - 1836)
Nyborg Skomagerlav Register til lavsprotokol (1739 - 1848)
Nyborg Skomagerlærlingelav Nyborg Skomagerlærlingelav - Register til lavsprotokol (1739 - 1848)
Nyborg søliglav Forhandlings- og regnskabsprotokol (1784 - 1908)
Nykøbing Falster Ligbærerlav Bisiddernes kontrabog (1724 - 1946)
Nykøbing Falster Ligbærerlav Forhandlingsprotokol (1859 - 1947)
Nykøbing Falster Ligbærerlav Lavsbog (1632 - 1909)
Nykøbing Falster Skomagerlav Svendenes Lavsbog (1700 - 1865)
Nykøbing Falster Skrædderlav Lavsbog (1683 - 1862)
Nykøbing Falster Smedelav Lavsbog (1625 - 1862)
Nykøbing Falster Snedkerlav Lavsprotokol (1729 - 1862)
Nysted Ligbærerlav Lavsprotokol (1654 - 1826)
Nysted Smedelav Lavsprotokol (1727 - 1862)
Nysted Snedker- og Tømrerlav Lavsprotokol (1726 - 1862)
Nysted Væverlav Lavsprotokol (1723 - 1862)
Næstved Bagerlav Ind- og udskrivningsprotokol for drenge (1731 - 1803)
Næstved Skomagerlav Ind- og udskrivningsprotokol for drenge (1826 - 1878)
Næstved Skomagerlav Lavsprotokol (1767 - 1878)
Næstved Smedelav Bog over skelme (1639 - 1735)
Næstved Smedelav Indskrivningsbog for drenge (1682 - 1806)
Næstved Smedelav Indskrivningsbog for udlærlinge (1832 - 1864)
Næstved Smedelav Lavsprotokol (1644 - 1862)
Næstved Smedelav Svendenes lavsbog (1641 - 1749)
Næstved Smedelav Tegnebog (1606 - 1617)
Næstved Smedelav Udskrivningsbog for drenge (1721 - 1832)
Odense Bagerlav Ind- og udskrivningsbog for svende og drenge (1821 - 1861)
Odense Bagerlav Lavsbog (1672 - 1860)
Odense Bagerlav Odense Bagerlav - Register til lavsprotokoller (1672 - 1861)
Odense Bogbinderlav Kopibog for lærekontrakter (1694 - 1830)
Odense Bogbinderlav Lavsbog (1694 - 1861)
Odense Bogbinderlav Odense Bogbinderlav - Register til lavsprotokoller (1694 - 1927)
Odense Bødkerlav Kopibog for lærekontrakter (1719 - 1860)
Odense Bødkerlav Lavsbog (1719 - 1872)
Odense Bødkerlav Navneregister til lærekontrakter (1719 - 1860)
Odense Bødkerlav Odense Bødkerlav - Register til lavsprotokoller (1719 - 1872)
Odense Bødkersvendelav Protokol for svendene (1842 - 1862)
Odense Bødkersvendelav Svendebog (1719 - 1826)
Odense Drejerforening Odense Drejerlav - Register til lavsprotokoller (1686 - 1880)
Odense Drejersvendelav Indskrivningsbog for svende (1793 - 1830)
Odense Felberederlav Lavsbog (1688 - 1803)
Odense Felberederlav Odense Felberederlav - Register til lavsprotokol (1674 - 1803)
Odense Glarmesterlav Kopibog for lærekontrakter (1828 - 1849)
Odense Glarmesterlav Lavsbog (1741 - 1861)
Odense Glarmesterlav Odense Glarmesterlav - Register til lavsprotokoller (1741 - 1861)
Odense Guldsmedelav Lavsprotokol (1664 - 1861)
Odense Guldsmedelav Odense Guldsmedelav - Register til lavsprotokol (1664 - 1861)
Odense Handskemagerlav Indskrivningsbog for svende og drenge (1685 - 1740)
Odense Handskemagerlav Kopibog for lærekontrakter (1741 - 1868)
Odense Handskemagerlav Lavsprotokol (1684 - 1868)
Odense Handskemagerlav Odense Handskemagerlav - Register til lavsprotokoller (1684 - 1868)
Odense Handskemagersvendelav Lavsprotokol VIII (1744 - 1845)
Odense Handskemagersvendelav Odense Handskemagersvendelav - Register til lavsprotokol (1744 - 1845)
Odense Hattemagersvendelav Lavsprotokol (1669 - 1880)
Odense Hattemagersvendelav Odense Hattemagerlav - Register til lavsprotokoller (1669 - 1880)
Odense Kræmmerlav Emneordnede sager (1731 - 1848)
Odense Kræmmerlav Fortegnelse over lavets medlemmer (1724 - 1861)
Odense Kræmmerlav Kopibog for lærekontrakter (1727 - 1850)
Odense Kræmmerlav Lavsbog (1725 - 1862)
Odense Kræmmerlav Odense Kræmmerlav - Register til lavsprotokol (1724 - 1862)
Odense Kræmmerlav Odense Kræmmerlav - Register til lavsprotokol (1724 - 1862) Fra M-film
Odense Kræmmerlav Register til fortegnelse over lavets medlemmer (1724 - 1761)
Odense Kræmmerlav Register til kopibog for lærekontrakter (1727 - 1850)
Odense Ligbærerlav Lavsprotokol 1 (1688 - 1799)
Odense Ligbærerlav Lavsprotokol 2 (1823 - 1851)
Odense Malerlav Indskrivningsbog for drenge og svende (1704 - 1885)
Odense Malerlav Lavsbog (1704 - 1852)
Odense Malerlav Odense Malerlav - Register til lavsprotokoller (1704 - 1885)
Odense Murerlav Ind- og udskrivningsbog for drenge og svende (1830 - 1861)
Odense Murerlav Kopibog for lærekontrakter (1823 - 1841)
Odense Murerlav Lavsprotokol I (1683 - 1830)
Odense Murerlav Lavsprotokol II (1751 - 1798)
Odense Murerlav Navneregister til lavsprotokol 1 (1683 - 1830)
Odense Murerlav Odense Murerlav - Register til lavsprotokoller (1674 - 1864)
Odense Murersvendelav Kontingentprotokol (1898 - 1935)
Odense Murersvendelav Medlemsprotokol for begravelseskassen (1889 - 1921)
Odense Murersvendelav Regnskab og indskrivning (1775 - 1864)
Odense Murersvendelav Regnskabsbog (1734 - 1855)
Odense Parykmagerlav Lavsbog (1742 - 1824)
Odense Parykmagerlav Odense Parykmagerlav - Register til lavsprotokol (1742 - 1824)
Odense Pottemagerlav Indskrivningsbog for drenge (1742 - 1873)
Odense Pottemagerlav Indskrivningsbog for svende (1742 - 1862)
Odense Pottemagerlav Indskrivningsbog for svende (1742 - 1873)
Odense Pottemagerlav Lavsprotokol IV (1742 - 1861)
Odense Pottemagerlav Odense Pottemagerlav - register til lavsprotokol (1742 - 1873)
Odense Rebslagerlav Indskrivningsbog for svende (1746 - 1882)
Odense Rebslagerlav Lavsprotokol II og III (1745 - 1875)
Odense Rebslagerlav Odense Rebslagerlav - Register til lavsprotokoller (1745 - 1882)
Odense Sadelmager- og Tapetsererlav Odense Sadelmagerlav - Register til lavsprotokoller (1685 - 1931)
Odense Sadelmager- og Tapetsererlav Svendenes indskrivningsbog (1760 - 1868)
Odense Skomagerlav Fortegnelse over mestrene (1784 - 1829)
Odense Skomagerlav Indskrivningsbog for drenge 1 (1775 - 1852)
Odense Skomagerlav Indskrivningsbog for drenge 2 (1818 - 1862)
Odense Skomagerlav Kopibog for lærekontrakter 1 (1753 - 1811)
Odense Skomagerlav Kopibog for lærekontrakter 2 (1810 - 1861)
Odense Skomagerlav Lavsprotokol I-II (1629 - 1725)
Odense Skomagerlav Lavsprotokol V (1683 - 1875)
Odense Skomagerlav Odense Skomagerlav - Register til lavsprotokoller (1629 - 1875)
Odense Skomagerlav Register til indskrivningsbog for drenge (1775 - 1862)
Odense Skomagerlav Register til lavsprotokol (1650 - 1875)
Odense Skomagersvendelav Odense Skomagersvendelav - Register til indskrivningsbog (1788 - 1861)
Odense Skrædderlav Indskrivningsbog for svende (1709 - 1807)
Odense Skrædderlav Kopibog for lærekontrakter (1745 - 1865)
Odense Skrædderlav Lavsprotokol III (1750 - 1920)
Odense Skrædderlav Odense Skrædderlav - Register til lavsprotokoller (1674 - 1865)
Odense Skrædderlav Protokol for enkekassen (1733 - 1900)
Odense Skrædderlav Register til kopibog for lærekontrakter (1799 - 1865)
Odense Smedelav Lavsprotokoller (1553 - 1943)
Odense Smedelav Medlemskontingenter for ligkassen (1886 - 1954)
Odense Smedelav Odense Smedelav - Register over smedesvende (1885 - 1939)
Odense Smedelav Odense Smedelav - Register til lavsprotokoller (1624 - 1930)
Odense Snedkerlav Kopibog for lærekontrakter (1722 - 1859)
Odense Snedkerlav Lavsprotokol V (1684 - 1860)
Odense Snedkerlav Lavsprotokol VI og VII (1730 - 1930)
Odense Snedkerlav Odense Snedkerlav - Register til lavsprotokoller (1674 - 1860)
Odense Tømrerlav Indskrivningsbog for svende (1753 - 1862)
Odense Tømrerlav Odense Tømrerlav - Register til indskrivningsbog (1753 - 1862)
Odense Vognmandslav Lavsprotokol (1742 - 1829)
Odense Vognmandslav Odense Vognmandslav - Register til lavsprotokol og breve m.v. (1674 - 1829)
Odense Væverlav Forsamlingsprotokol m. udskrivning af mestre (1824 - 1862)
Odense Væverlav Indskrivningsbog for svende (1767 - 1859)
Odense Væverlav Lavsprotokol I (1623 - 1737)
Odense Væverlav Lavsprotokol II (1684 - 1824)
Odense Væverlav Lavsprotokol IV (1751 - 1864)
Odense Væverlav Odense Væverlav - register til lavsprotokol (1623 - 1864)
Randers Bødkersvendes Lav Hovedbog for syge og rejsende (1821 - 1858)
Randers Bødkersvendes Lav Kassebog (1847 - 1868)
Randers Bødkersvendes Lav Lavsbog (1799 - 1868)
Randers Feldberedermestres Lav Diverse dokumenter (1720 - 1825)
Randers Feldberedermestres Lav Lavsbog (1686 - 1858)
Randers Feldberedermestres Lav Regnskabsbog (1697 - 1875)
Randers Feldberedermestres Lav Tidepengebog (1738 - 1740)
Randers Hattemagermestres Lav Lavsbog (1688 - 1868)
Randers Hattemagersvendes Lav Lavsprotokol (1719 - 1868)
Randers Murermestres Lav Lavsbog (1739 - 1840)
Randers Skomagermestres Lav Diverse dokumenter (1675 - 1859)
Randers Skomagersvendes Lav Indskrivningsprotokol (1667 - 1866)
Reifer-Amt zu Apenrade Amts-Buch (1751 - 1874)
Reifer-Amt zu Apenrade Lavsartikler (1751 - 1880)
Reifer-Amt zu Apenrade Lavsprotokol over rebslagersvende (1752 - 1866)
Ribe Skomagerlav Lavsprotokol (1728 - 1864)
Ribe Smedelav Lavsprotokol (1696 - 1853)
Ringkøbing Vognmandslav Genpart af lavsprotokol (1709 - 1714)
Ringsted Skomagerlav Ind- og udskrivningsprotokol for drenge (1749 - 1868)
Ringsted Skomagerlav Lavsprotokol (1750 - 1883)
Ringsted Skomagerlav Ligkassebog (1793 - 1868)
Ringsted Skomagerlav Svendenes Lavsprotokol (1750 - 1859)
Roskilde Ligbærerlav Lavsprotokol (1718 - 1870)
Roskilde Skomagerlav Lavsbog (1736 - 1883)
Roskilde Skomagerlav Ligkassebog (1720 - 1867)
Roskilde Skrædderlav Ind- og udskrivningsbog for drenge (1835 - 1858)
Roskilde Skrædderlav Lavsprotokol (1743 - 1861)
Roskilde Skrædderlav Medlemsfortegnelse for sygekassen (1862 - 1873)
Roskilde Skrædderlav Sygekassens indskrivningsbog (1862 - 1877)
Roskilde Smedelav Arkivregistratur, Sjællandske og Lolland-Falsterske Lavsarkiver (1491 - 1946)
Roskilde Smedelav Lavsskrå (1623 - 1623)
Roskilde Smedelav Læredrengenes kontrakter (1683 - 1725)
Roskilde Smedelav Mestrenes indskrivningsprotokol (1719 - 1906)
Roskilde Smedelav Mestrenes opslagsbog (1735 - 1873)
Roskilde Smedelav Register til læredrengenes kontrakter (1683 - 1725)
Roskilde Smedelav Svende der forbryder sig (1666 - 1749)
Roskilde Smedelav Svendenes lavsbog (1663 - 1860)
Roskilde Snedkerlav Lavsbog (1611 - 1686)
Roskilde Snedkerlav Lavsprotokol (1682 - 1850)
Rudkøbing Skomagerlav Lavsprotokol (1722 - 1845)
Rudkøbing Skomagerlav Rudkøbing Skomagerlav - Register til lavsprotokol (1722 - 1845)
Rudkøbing Skomagersvendelav Lavs- og tidepengeprotokol (1787 - 1851)
Rødby Skomagerlav Lavsprotokol (1695 - 1864)
Sakskøbing Handskemagerlav Lavsprotokol (1759 - 1860)
Sakskøbing Skrædderlav Lavsprotokol (1731 - 1862)
Sakskøbing Snedker-, Smede- og Murerlav Lavsprotokol (1732 - 1863)
Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg Lehrverträge (1900 - 1920)
Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg Protokoll des Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg (1899 - 1920)
Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg Protokoll über die Gesellenprüfungen des Prüfungsausschusses für die Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg (1902 - 1920)
Schneider-Amt Lügumkloster Korrespondance og sager med mere (1744 - 1873)
Schneider-Amt Lügumkloster Protocolle des Schneider Amts ins Flecken Lügum Kloster (1780 - 1869)
Skanderborg Skomagerlav Lavsprotokol (1750 - 1872)
Skomagerlauget i Lÿgumkloster Protokol for dødekassen (1855 - 1882)
Skælskør Skomagerlav Ind- og udskrivningsbog for drenge (1729 - 1786)
Skælskør Skomagerlav Lavsprotokol (1720 - 1782)
Skælskør Skomagerlav Svendenes lavsprotokol (1736 - 1862)
Skælskør Skomagerlav Svendenes regnskab over udbetalt rejsestyr (1748 - 1783)
Skælskør Smedelav Drengenes kontraktbog (1737 - 1853)
Skælskør Smedelav Lavsprotokol (1734 - 1860)
Skælskør Smedelav Smedelavets sorte bog (1858 - 1859)
Slagelse Skomagerlav Svendenes protokol (1774 - 1862)
Slagelse Smedelav Lavsprotokol (1791 - 1865)
Slagelse Smedelav Skrivebog (1638 - 1828)
Slagelse Smedelav Svendenes protokol for syge- og tidepenge (1846 - 1861)
Snedkerlauget for Sønderborg Amt Verhandlungs-Protokoll der Tischler- und Glaser-Innung zu Sonderburg (1879 - 1899)
Sorø Ligbærerlav Protokol over døde (1842 - 1868)
Stubbekøbing Skomagerlav Lavsbog (1750 - 1861)
Svendborg Bødkerlav Lavsprotokol I (1726 - 1857)
Svendborg Bødkerlav Lavsprotokol II (1753 - 1863)
Svendborg Bødkerlav Svendborg Bødkerlav - Register til lavsprotokol (1726 - 1872)
Svendborg Felberederlav Lavsprotokol I (1722 - 1861)
Svendborg Felberederlav Lavsprotokol II (1686 - 1719)
Svendborg Felberederlav Lavsprotokol III (1749 - 1860)
Svendborg Felberederlav Svendborg Felberederlav - Register til lavsprotokol (1722 - 1861)
Svendborg Handskemagerlav Lavsprotokol (1748 - 1859)
Svendborg Handskemagerlav Svendborg Handskemagerlav - Register til lavsprotokol (1748 - 1859)
Svendborg Skrædderlav Lavsprotokol 2 (1821 - 1861)
Svendborg Skrædderlav Lavsprotokol I (1748 - 1859)
Svendborg Skrædderlav Svendborg Skrædderlav - Register til lavsprotokol (1748 - 1861)
Svendborg Smedelav Lavsprotokol (1819 - 1872)
Svendborg Smedelav Svendborg Smedelav - Register til lavsprotokol (1819 - 1872)
Svendborg Snedkerlav Lavsprotokol (1727 - 1862)
Svendborg Snedkerlav Svendborg Snedkerlav - Register til lavsprotokol (1727 - 1862)
Sønderborg Skyttelaug Sager (1732 - 1962)
Vejle Skomagerlav Lavsbog (1638 - 1870)
Vejle Smedemestres Lav Lavsprotokol (1706 - 1862)
Vejle Smedesvendes Lav Lavsprotokol (1757 - 1873)
Viborg Købmandslav Lavsbog (1622 - 1719)
Viborg Skomagerlav Indskrivningsprotokol for skomagersvendenes broderskab (1858 - 1866)
Viborg Skomagerlav Lavsprotokol (1737 - 1864)
Viborg Snedkerlav Lavsprotokol (1710 - 1860)
Vordingborg Ligbærerlav Lavsprotokol (1740 - 1864)
Vordingborg Sankt Knudslav Lavsprotokol (1630 - 1657)
Vordingborg Skomagerlav Svendenes lavsbog (1738 - 1861)
Ærøskøbing Skrædderlav Lavsprotokol (1744 - 1868)
Ærøskøbing Skrædderlav Ærøskøbing Skrædderlav - Register til lavsprotokol (1744 - 1868)
Ærøskøbing Skrædderlav Ærøskøbing Skrædderlav - Register til lavsprotokol (1744 - 1868) Fra M-film
Ålborg Bagermestres Lav Lavsbog (1683 - 1887)
Ålborg Bagermestres Lav Register til lavsbog (1683 - 1887)
Ålborg Bagersvendes Lav Lavsbog (1784 - 1845)
Ålborg Bagersvendes Lav Register til svende-protokol (1846 - 1893)
Ålborg Bagersvendes Lav Svende-protokol (1846 - 1893)
Ålborg Bødkersvendes Lav Lavsbog (1733 - 1888)
Ålborg Bødkersvendes Lav Tidepengebog (1729 - 1817)
Ålborg Feldberedermestres Lav Lavsbog (1749 - 1856)
Ålborg Feldberedermestres Lav Regnskaber for feldberedernes stampemølle (1645 - 1645)
Ålborg Guldsmedemestre Lav Lavsbog (1713 - 1831)
Ålborg Handelsforening Medlemsfortegnelse over overordentlige medlemmer (1863 - 1863)
Ålborg Hattemagermestres Lav Ind- og udskrivningsbog for drenge (1662 - 1766)
Ålborg Hattemagermestres Lav Lavsbog (1685 - 1855)
Ålborg Hattemagersvendes Lav Lavsbog (1664 - 1879)
Ålborg Malermestres Lav "Aalborg Mahler Amåtz Boog" (1749 - 1838)
Ålborg Malermestres Lav Lavsbog (1706 - 1865)
Ålborg Skomagermestres Lav Fortegnelse over skomagerlavets interesserede (1839 - 1843)
Ålborg Skomagermestres Lav Lavsbog (1672 - 1864)
Ålborg Skomagermestres Lav Skomagerdrengenes protokol (1784 - 1872)
Ålborg Skomagersvendes Lav "Ladebog" (1874 - 1904)
Ålborg Skomagersvendes Lav Indskrivningsbog (1766 - 1906)
Ålborg Skræddermestres Lav Lavsbog (1712 - 1870)
Ålborg Skræddersvendes Lav Indskrivningsbog (1819 - 1861)
Ålborg Skræddersvendes Lav Lavsbog (1653 - 1772)
Ålborg Smedelav Drengebog (1716 - 1909)
Ålborg Smedelav Lavsbog (1672 - 1909)
Ålborg Smedelav Skrå (1662 - 1682)
Ålborg Smedesvendes Lav Lavsbog (1714 - 1873)
Ålborg Smedesvendes Lav Regnskabsbog (1839 - 1888)
Ålborg Snedkermestres Lav "Quartall-Boog" (1763 - 1850)
Ålborg Snedkermestres Lav Ind- og udskrivningsbog for drenge (1723 - 1749)
Ålborg Snedkermestres Lav Lavsbog (1625 - 1870)
Ålborg Snedkermestres Lav Regnskabsbog (1741 - 1758)
Ålborg Snedkersvendes Lav Lavsbog (1715 - 1840)
Ålborg Tømrermestres Lav Lavsbog (1685 - 1887)
Ålborgske Liglav "Liig-Laugs Kledis bog" (1704 - 1823)
Ålborgske Liglav Bog for det almindelige liglav i Ålborg (1749 - 1878)
Ålborgske Liglav Lavsprotokol (1657 - 1707)
Århus Hattemagermestres Lav Filtmagernes lavsbog (1698 - 1857)
Århus Ligbærer Lav Lavsprotokol (1700 - 1851)
Århus Murerlaug, Generalforsamlingen Mødereferater (1880 - 1946)
Århus Murersvendelaug Laugsprotokol (1749 - 1863)
Århus Rebslagerlaug Laugsprotokol (1749 - 1903)
Århus Skipperlaug Kontingentbøger (1906 - 1943) Ny Scanning i farver
Århus Skipperlaug Registre til kontingentbøger (1806 - 1943) Ny Scanning i farver
Århus Skipperlaug, Bestyrelsen Forhandlingsprotokoller (1690 - 1970)
Århus Skomagerlaug Laugsprotokol (1726 - 1837)
Århus Skrædderlaug Laugsprotokol (1645 - 1683)
Århus Skrædderlaug, Bestyrelsen Forhandlingsprotokoller (1884 - 1934)
Århus Skræddermestres Lav Lavsprotokol (1709 - 1861)
Århus Skræddermestres Lav Protokol over rejsende svende (1823 - 1860)
Århus Smedelaug Laugsprotokol (1736 - 1905)
Århus Smedelaug Register til laugsprotokol (1736 - 1905)
Århus Smedesvendes Lav Lavsprotokol (1810 - 1877)
Århus Snedkerlaug Laugsprotokoller (1724 - 1864)
Århus Snedkerlaug, Bestyrelsen Forhandlingsprotokoller (1880 - 1967)
Århus Snedkermester Lav Lavsprotokol (1708 - 1864)
Århus Snedkermester Liglav Lavsprotokol (1708 - 1762)
Århus Tømrerlaug, Bestyrelsen Forhandlingsprotokol (1913 - 1920)
Her kan du få hjælp til at finde dine forfærdre, hvis de har været mestre eller svende i et håndværkerlav.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.