Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tønder Købstad

Archive Contents
Das löbliche Schumacher-Amt zu Tondern Amts-Buch (1821 - 1872)
Der löblichen Bruderschaft Tondern Næringsvæsen, Protokol for svendelavet (1777 - 1874)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Glimt af Tønders historie. Udstilling arrangeret af Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Tønder Museums lokaler (1963 - 1963)
Stadt Tondern Bekendtgørelser (1900 - 1911)
Stadt Tondern Borgmesterembedet (1868 - 1910)
Stadt Tondern Bürgeliches Brauhaus (1910 - 1910)
Stadt Tondern Bürger-Rolle der Stadt Tondern (1869 - 1914)
Stadt Tondern Bygningsvæsen, Indberetning om gamle bygninger og monumenter (1879 - 1880)
Stadt Tondern Communal-Steuer-Cataster (1873 - 1892)
Stadt Tondern Elværket (1910 - 1910)
Stadt Tondern Fattigvæsen, Foreningen til betleriets afskaffelse (1879 - 1881)
Stadt Tondern Forhandlingsprotokol for bykollegierne (1869 - 1922)
Stadt Tondern Forlystelser og forlystelsesafgiftsregister (1895 - 1911)
Stadt Tondern Forvaltningsberetninger (1865 - 1890)
Stadt Tondern Gasværket (1863 - 1876)
Stadt Tondern Gewerbescheine (1868 - 1872)
Stadt Tondern Gewerbesteuer (1867 - 1902)
Stadt Tondern Hochzeit des Prinzen Wilhelms (1880 - 1880)
Stadt Tondern Klassensteuer (1867 - 1892)
Stadt Tondern Kommissioner og udvalg (1901 - 1915)
Stadt Tondern Militærsager, Fritagelse for militærtjeneste (1871 - 1889)
Stadt Tondern Militærsager, Krigen 1870-1871 (1870 - 1871)
Stadt Tondern Militærsager, Stamruller (1842 - 1855)
Stadt Tondern Mutterrolle (1898 - 1926)
Stadt Tondern Næringsvæsen, Mål og vægt (1865 - 1887)
Stadt Tondern Oppebørsel, Skatte- og restancelister (1864 - 1874)
Stadt Tondern Protocoll über unterstützte Reisende (1880 - 1891)
Stadt Tondern Regnskabs- og økonomisager, Forskudskonto (1876 - 1893)
Stadt Tondern Rekrutirungs-Stamm-Rolle der Stadt Tondern (1867 - 1911)
Stadt Tondern Skattesager, Kredsskat (1870 - 1874)
Stadt Tondern Skattesager, Nyordning af de direkte skatter (1867 - 1882)
Stadt Tondern Skattesager, Real- og personskatregister (1872 - 1888)
Stadt Tondern Skattesager, Realbyrdeafløsning (1869 - 1889)
Stadt Tondern Statistiske efterretninger (1874 - 1883)
Stadt Tondern Valgsager, Landdagsvalg (1867 - 1885)
Stadt Tondern Valgsager, Rigsdagsvalg (1867 - 1887)
Stadt Tondern Valgsager, Valglister og protokoller (1870 - 1912)
Stadt Tondern Vandværket (1898 - 1902)
Stadt Tondern Verhandlungsprotokoll der Magistrat der Stadt Tondern (1869 - 1967)
Tønder By Personregisterfører Døde, biregister (1874 - 1973)
Tønder By Personregisterfører Fødte, biregister (1874 - 1973)
Tønder By Personregisterfører Viede, biregister (1874 - 1925)
Tønder Købstad Acta Tunderensia (1243 - 1731)
Tønder Købstad Acta und Register über öffentlichen Brünnen (1830 - 1890)
Tønder Købstad Acten über Strassenpflasterung und Wegeangelegenheiten (1834 - 1876)
Tønder Købstad Anlage zum Pas- und Wanderbücherprotocoll (1820 - 1868)
Tønder Købstad Arkivregistraturer (1354 - 1923)
Tønder Købstad Armengelder (1819 - 1869)
Tønder Købstad Ausschreibung für die Strassenpflasterung (1841 - 1872)
Tønder Købstad Aussereheliche Geburten (1811 - 1845)
Tønder Købstad Beilagen zu dem Polizeiamts-Protokoll (1811 - 1848)
Tønder Købstad Beilagen zu dem Polizeigerichts-Protocoll (1822 - 1865)
Tønder Købstad Beilagen zum Hebungs-Journal (1834 - 1847)
Tønder Købstad Berichte und sonstigen Correspondance der Polizei-Amts (1811 - 1869)
Tønder Købstad Borgerskabssager (1765 - 1852)
Tønder Købstad Borgmesterembedet (1607 - 1822)
Tønder Købstad Brand-Cataster (1744 - 1864)
Tønder Købstad Brandcasse-Sachen (1744 - 1850)
Tønder Købstad Brandforsikringsafgiftsprotokol (1844 - 1863)
Tønder Købstad Brandforsikringsvedtægter, forordninger og bekendtgørelser (1782 - 1858)
Tønder Købstad Brandkasseregnskabssager (1834 - 1844)
Tønder Købstad Brandsachen (1698 - 1876)
Tønder Købstad Brandsager (1725 - 1725)
Tønder Købstad Brandverordnungen (1656 - 1843)
Tønder Købstad Brodt, Brodtangelegenheiten und Brodtaxen (1755 - 1840)
Tønder Købstad Bruchregister und Bruchsachen (1811 - 1863)
Tønder Købstad Bürger-Protocol der Stadt Tondern (1700 - 1869)
Tønder Købstad Byens jorder, Bortforpagtning af jord med mere (1836 - 1861)
Tønder Købstad Byens jorder, Dige- og kogssager (1554 - 1842)
Tønder Købstad Byens jorder, Interessentbog (1844 - 1844)
Tønder Købstad Byens jorder, Matrikler (1562 - 1841)
Tønder Købstad Byens jorder, Stavnsforfatningens ophævelse (1752 - 1777)
Tønder Købstad Byens jorder, Vandløbsstridigheder (1736 - 1753)
Tønder Købstad Bygningsvæsen, Anlægs- og reperationsregnskaber (1731 - 1734)
Tønder Købstad Bygningsvæsen, Byens hus i Østergade (1766 - 1767)
Tønder Købstad Bygningsvæsen, Rådhus og fængsel (1773 - 1847)
Tønder Købstad Bygningsvæsen, Sygehuset (1855 - 1855)
Tønder Købstad Byskrå (1555 - 1560)
Tønder Købstad Bystatutter og sager (1848 - 1888)
Tønder Købstad Bystyre- og forvaltningssager (1850 - 1863)
Tønder Købstad Chausse-Steuer (1844 - 1849)
Tønder Købstad Collectenbuch für das Hospital in Tondern (1703 - 1709)
Tønder Købstad Commissional-Setzungs-Register von Kopff-, Carossen- und Pferde-Steuer (1744 - 1744)
Tønder Købstad Commissional-Setzungs-Register von Vermögen- und Nährungs-Steuer (1744 - 1744)
Tønder Købstad Correspondance (1791 - 1828)
Tønder Købstad Diarier (1715 - 1836)
Tønder Købstad Ein Viertel-Procent-Steuer (1783 - 1824)
Tønder Købstad Einkünfte-Steuer (1810 - 1849)
Tønder Købstad Einnahme und Ausgabe der Armengelder (1785 - 1836)
Tønder Købstad Einquartierungs- und Fuhrenvergütungssteuer (1808 - 1862)
Tønder Købstad Embeds- og bestillingsmænd (1606 - 1901)
Tønder Købstad Erklärungen um Erlangung eines Attestes von Magistrat (1805 - 1836)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Byggeregnskab for fattigboder (1793 - 1795)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Byggeregnskabssager (1703 - 1878)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Fattigarbejdsanstalten (1822 - 1843)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Fattighaverne (1821 - 1862)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Fattigkassejournal (1842 - 1874)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hjemstedsretssager (1834 - 1841)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hospitalets alumner og ansøgninger om optagelse (1811 - 1896)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hospitalsjorde og legatejendomme (1741 - 1879)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hospitalsobligationer og kapitaler (1542 - 1763)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Kontrabog for fattigkassens huse (1842 - 1850)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Kontrabøger for apotekerne (1791 - 1874)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Korrespondancesager (1832 - 1874)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Legater og stiftelser med mere (1635 - 1850)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Legatjorder (1855 - 1862)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Registre over personer under forsorg (1832 - 1863)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Regnskab for fattigbøssen (1790 - 1870)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Regnskabssager (1822 - 1845)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Sager (1789 - 1870)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Uddeling af brød fra hospitalet (1795 - 1795)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Uddeling af brød og brændsel (1812 - 1816)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Uddeling af linned til hospitalslemmer (1843 - 1869)
Tønder Købstad Fegeprotokol der Schornsteinfäger (1779 - 1840)
Tønder Købstad Folketællingssager og kvægtællingssager (1835 - 1890)
Tønder Købstad Forhandlingsprotokol for bykollegierne (1834 - 1869)
Tønder Købstad Forhandlingsprotokol for deputeretkollegiet (1832 - 1868)
Tønder Købstad Formularbog (1795 - 1851)
Tønder Købstad Forretningskalendere (1839 - 1867)
Tønder Købstad Forvaltningssager, Stridigheder med borgmester og råd (1625 - 1795)
Tønder Købstad Freiwillige Anleihe (1809 - 1809)
Tønder Købstad Gebührenbuch (1842 - 1846)
Tønder Købstad Geburtsheimath uneheliche Kinder (1842 - 1851)
Tønder Købstad Gewerbesachen, Marktwesen und Landhandel (1823 - 1847)
Tønder Købstad Grund- und Hypotekensteuer (1848 - 1848)
Tønder Købstad Grænseregulering og juridstiktionsforhold (1595 - 1875)
Tønder Købstad Haus- und Land-Steuer (1802 - 1863)
Tønder Købstad Haus-Steuer und Bank-Zinsen (1809 - 1844)
Tønder Købstad Havnesager, Kanalen og Møllestrømmen (1730 - 1866)
Tønder Købstad Havnesager, Skibbro- og kanalregnskabssager (1812 - 1834)
Tønder Købstad Havnesager, Skibbro- og kanalsager (1760 - 1875)
Tønder Købstad Hundesteuer (1811 - 1868)
Tønder Købstad Hundesteuer-Protocoll (1814 - 1868)
Tønder Købstad Husstands- og indbyggerfortegnelser (1708 - 1855)
Tønder Købstad Indsamlinger (1735 - 1839)
Tønder Købstad Inhafterungs-Protocoll (1812 - 1842)
Tønder Købstad Inventarier (1815 - 1910)
Tønder Købstad Jernbanesager (1844 - 1881)
Tønder Købstad Journal (1811 - 1850)
Tønder Købstad Kirkesager (1579 - 1868)
Tønder Købstad Kirkesager, Begravelsesvæsen (1814 - 1865)
Tønder Købstad Kirkesager, Bælgtrædere, kantorer og organister (1631 - 1841)
Tønder Købstad Kirkesager, Den nye kirkegård (1808 - 1852)
Tønder Købstad Kirkesager, Diakonatet og ærkediakonatet (1729 - 1851)
Tønder Købstad Kirkesager, Gravbog (1814 - 1865)
Tønder Købstad Kirkesager, Jøders fødsel, vielse og død (1841 - 1847)
Tønder Købstad Kirkesager, Kirkeinventarier (1794 - 1802)
Tønder Købstad Kirkesager, Præster (1612 - 1836)
Tønder Købstad Kirkesager, Præstevalgsprotokoller (1751 - 1844)
Tønder Købstad Kirkesager, Stolestadsregister (1718 - 1845)
Tønder Købstad Koch- und Speise-Anstalt (1830 - 1847)
Tønder Købstad Kongebesøg (1824 - 1868)
Tønder Købstad Konsulat-Armenbüsche (1812 - 1910)
Tønder Købstad Kopff- und Character-Steuer (1762 - 1849)
Tønder Købstad Kornpreise (1806 - 1821)
Tønder Købstad Korrespondance, Indkomne breve (1520 - 1851)
Tønder Købstad Korrespondance, Koncepter til udgående breve (1834 - 1866)
Tønder Købstad Korrespondance- og reskriptjournal (1727 - 1910)
Tønder Købstad Korrespondancesager (1783 - 1888)
Tønder Købstad Kranken-Protocoll (1820 - 1833)
Tønder Købstad Landbuch (1578 - 1769)
Tønder Købstad Landdagsrecesser (1654 - 1673)
Tønder Købstad Landhandel und Landhandwerk (1709 - 1709)
Tønder Købstad Liste über Handwerksgesellen (1820 - 1842)
Tønder Købstad Love, forordninger og bekendtgørelser (1850 - 1855)
Tønder Købstad Mann-Zahl-Register der Auserordentliche Steuer (1764 - 1848)
Tønder Købstad Medicinalsager, Byggeregnskab for sygehuset (1855 - 1855)
Tønder Købstad Medicinalsager, Koleraepidemi (1831 - 1854)
Tønder Købstad Medicinalsager, Læger, apotekere og jordemødre (1661 - 1853)
Tønder Købstad Medicinalsager, Regnskabsbilag for militærlazarettet (1849 - 1849)
Tønder Købstad Militærsager (1783 - 1870)
Tønder Købstad Militærsager, Borgervæbningsruller (1848 - 1848)
Tønder Købstad Militærsager, Indkvarteringsrulle (1708 - 1764)
Tønder Købstad Militærsager, Krigen 1848-1850 (1848 - 1851)
Tønder Købstad Militærsager, Krigene 1801-1814 (1803 - 1814)
Tønder Købstad Militærsager, Krigs-, indkvarterings- og rekvisitionssager (1627 - 1750)
Tønder Købstad Militærsager, Landeværnslister (1801 - 1808)
Tønder Købstad Militærsager, Landmilitærsessionsprotokol (1849 - 1849)
Tønder Købstad Militærsager, Lægdsruller (1850 - 1865)
Tønder Købstad Militærsager, Udskrivningssager (1841 - 1876)
Tønder Købstad Monatliche Schatzungs-Anlage (1664 - 1833)
Tønder Købstad Mützen- und Strümpf-Fabrik (1783 - 1835)
Tønder Købstad Møllesager, Grubemøllen (1796 - 1798)
Tønder Købstad Møllesager, Malerbøger for Tønder vandmølle (1744 - 1794)
Tønder Købstad Møllesager, Nørre Mølle (1762 - 1786)
Tønder Købstad Møllesager, Regnskab for Tønder møllekasses kapitaler (1777 - 1785)
Tønder Købstad Møllesager, Solvig vandmølle (1737 - 1786)
Tønder Købstad Nachtwechter-Protocoll (1812 - 1862)
Tønder Købstad Nachtzettel-Protocoll (1841 - 1843)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Bissekræmmerhandel (1837 - 1844)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Erhvervs-, håndværker og laugssager (1624 - 1854)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Fabrikker, manufakturer og håndværk (1811 - 1866)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Handel, rederi og søfart (1615 - 1840)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Kniplingssager (1659 - 1844)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Kommercekollegiet (1738 - 1753)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Korrespondancesager (1708 - 1870)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Markeder (1704 - 1878)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Mestre, svende og lærlinge (1777 - 1874)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Møntsager (1788 - 1856)
Tønder Købstad Næringsvæsen, Stadskok og stadsmusikant (1670 - 1866)
Tønder Købstad Oppebørsel, Arveafgift (1686 - 1845)
Tønder Købstad Oppebørsel, Dødsfortegnelser til halvprocentskat (1810 - 1837)
Tønder Købstad Oppebørsel, Ekstraskatter (1624 - 1844)
Tønder Købstad Oppebørsel, Halvprocentskat (1811 - 1840)
Tønder Købstad Oppebørsel, Halvprocentskat af auktionspenge (1813 - 1840)
Tønder Købstad Oppebørsel, Halvprocentskatprotokol (1810 - 1844)
Tønder Købstad Oppebørsel, Hovedskatregister (1718 - 1720)
Tønder Købstad Oppebørsel, Kop-, nærings- og karosseskatten (1710 - 1721)
Tønder Købstad Oppebørsel, Krigsskatter 1789 (1789 - 1789)
Tønder Købstad Oppebørsel, Krigsskatter under Treårskrigen (1849 - 1854)
Tønder Købstad Oppebørsel, Ligningstabeller (1825 - 1835)
Tønder Købstad Oppebørsel, Privilegerede personer og ejendomme (1645 - 1805)
Tønder Købstad Oppebørsel, Skattekvitteringsbog (1753 - 1764)
Tønder Købstad Oppebørsel, Skattesager (1852 - 1855)
Tønder Købstad Oppebørsel, Undersøgelsesprotokol til halvprocentskat (1810 - 1849)
Tønder Købstad Oppebørsels- og restancesager (1675 - 1869)
Tønder Købstad Pas-Angelegenheiten (1811 - 1863)
Tønder Købstad Pas-Protocolle über ausgestellte Pässe (1802 - 1906)
Tønder Købstad Pas-Visirungs-Protocolle (1812 - 1866)
Tønder Købstad Pflugzahl der Stadt Tondern (1835 - 1854)
Tønder Købstad Politi, Bissekræmmerbeviser (1845 - 1867)
Tønder Købstad Politi, Censursager (1830 - 1901)
Tønder Købstad Politi, Forordninger, reskripter og bestemmelser (1672 - 1841)
Tønder Købstad Politi, Forvaltningssager og politiembedsmænd (1808 - 1846)
Tønder Købstad Politi, Hittegods og konfiskerede sager (1812 - 1848)
Tønder Købstad Politi, Omrejsende skuespillere og gøglere med mere (1812 - 1865)
Tønder Købstad Politi, Overnatningsprotokol (1857 - 1860)
Tønder Købstad Politi, Pasprotokol for gæstgiverierne (1841 - 1843)
Tønder Købstad Politi, Strafferegister (1831 - 1846)
Tønder Købstad Politi, Sygeforhørsprotokol over håndværkssvende (1868 - 1869)
Tønder Købstad Politi, Tyendebogsudstedelsesprotokol (1841 - 1874)
Tønder Købstad Politi, Tyendefortegnelse (1834 - 1845)
Tønder Købstad Politi, Tyendeprotokol (1837 - 1894)
Tønder Købstad Politi, Udlændinges ophold (1808 - 1813)
Tønder Købstad Politiske sager (1848 - 1864)
Tønder Købstad Polizei-Steuer-Anlage (1812 - 1871)
Tønder Købstad Polizeiamts-Protocolle (1811 - 1866)
Tønder Købstad Polizeigerichts-Protocolle (1811 - 1866)
Tønder Købstad Postsager (1652 - 1851)
Tønder Købstad Protcoll über die verzeigte Wanderbücher (1830 - 1867)
Tønder Købstad Protocoll Strassenpflasterung (1843 - 1862)
Tønder Købstad Protocoll über die ausgestellten Wanderbücher (1830 - 1867)
Tønder Købstad Protocoll über die Veränderungen bey dem Brand-Versicherungs-Cataster (1785 - 1874)
Tønder Købstad Protocoll über ertheilten Händler-Scheine (1826 - 1850)
Tønder Købstad Protocoll über rapporte der Nachtwechter (1812 - 1842)
Tønder Købstad Protocollum Votorum (1738 - 1764)
Tønder Købstad Protokoll enthaltend die nach der Verrordning von 8ten Febr. 1810 angezeigten Todesfälle (1825 - 1874)
Tønder Købstad Rangsteuer (1850 - 1867)
Tønder Købstad Rechnung der Tondernsche Stadt-Casse und Schatzungs-Cataster (1606 - 1909)
Tønder Købstad Registratur über das Archiv des Polizei-Amts (1700 - 1858)
Tønder Købstad Regnskabs- og økonomisager, Gæld og renter (1600 - 1773)
Tønder Købstad Regnskabs-, oppebørsels- og økonomisager (1619 - 1865)
Tønder Købstad Relationsprotokol (1727 - 1873)
Tønder Købstad Rente-Schatzungs-Anlage (1721 - 1833)
Tønder Købstad Repartition der Schulkosten (1835 - 1871)
Tønder Købstad Repartitionsliste über die Brandversicherungsabgabe (1838 - 1872)
Tønder Købstad Repertorium des Polizeiamts zu Tondern (1811 - 1844)
Tønder Købstad Rådhusvinkælderen (1596 - 1839)
Tønder Købstad Sager diverse (1605 - 1867)
Tønder Købstad Sager diverse, Ludwig Andresens samlinger (1643 - 1925)
Tønder Købstad Sager vedrørende personer (1698 - 1881)
Tønder Købstad Schatzungs-Cataster der Stadt Tondern für alle vier Quartiere (1835 - 1870)
Tønder Købstad Schützencorps-Akten (1848 - 1853)
Tønder Købstad See-Enrollirungs-Sachen (1800 - 1876)
Tønder Købstad Seerolle (1804 - 1845)
Tønder Købstad Segl (1546 - 1844)
Tønder Købstad Setzungs-Liste der wochentliche Armengelder (1841 - 1869)
Tønder Købstad Sportler og gebyrer (1692 - 1870)
Tønder Købstad Stadt-Spinnerei (1766 - 1804)
Tønder Købstad Steckbriefe (1808 - 1867)
Tønder Købstad Strandingssager, Auktioner (1864 - 1865)
Tønder Købstad Stænderandragender (1836 - 1846)
Tønder Købstad Todten-Kasse (1815 - 1860)
Tønder Købstad Toldvæsen, Kopibøger (1853 - 1861)
Tønder Købstad Toldvæsenssager (1637 - 1850)
Tønder Købstad Tonderensia (1384 - 1860)
Tønder Købstad Untersuchungsacten und Protocollen (1813 - 1863)
Tønder Købstad Valgsager, Den slesvig-holstenske landsforsamling (1850 - 1850)
Tønder Købstad Valgsager, Rigsrådsvalg (1855 - 1863)
Tønder Købstad Valgsager, Stændervalg (1834 - 1860)
Tønder Købstad Valgsager, Stændervalg (1839 - 1861)
Tønder Købstad Wanderbücher (1800 - 1878)
Tønder Købstad Wasser-Rönne und Siele (1723 - 1794)
Tønder Købstad Vejsager, Chausséer (1844 - 1844)
Tønder Købstad Vejsager, Den røde bro (1844 - 1844)
Tønder Købstad Vejsager, Veje, vandløb og kloaker (1843 - 1881)
Tønder Købstad Verzeichnis der Landmilitair-Reserven (1803 - 1840)
Tønder Købstad Verzeichnis über die Häuser der Stadt Tondern, welche für Ganze, Halbe und Viertel Häuser gerechnet wird (1801 - 1801)
Tønder Købstad Verzeichniss über Auslegene des Polizeiamts (1819 - 1842)
Tønder Købstad Zwangsanleihe (1813 - 1865)
Tønder Købstad Öffentliche Bausachen (1843 - 1876)
Tønder Købstad, Brandkommission Akten der Brandkommission (1848 - 1850)
Tønder Købstad, Brandkommission Protokoll der Brandkommission (1847 - 1909)
Tønder Købstad, Bygningskommission Bygnings- og vejsager (1841 - 1870)
Tønder Købstad, Bygningskommission Protocoll der Baucommission (1838 - 1851)
Tønder Købstad, Callisens Stiftelse Sager (1847 - 1849)
Tønder Købstad, Cand. theol. P. Chr. Johansens Legat Sager (1778 - 1778)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Indkvarterings- og rekvisitionslister (1864 - 1864)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Indkvarterings- og rekvisitionssager (1864 - 1868)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Indkvarterings- og rekvisitionssager, Krigen 1848-1850 (1849 - 1853)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Journal (1864 - 1864)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Rechnungen und Beilage (1848 - 1853)
Tønder Købstad, Enke Johanne Christibe Cramers Legat Sager (1849 - 1849)
Tønder Købstad, Enkekassen Forhandlingsprotokol (1834 - 1923)
Tønder Købstad, Enkekassen Fortegnelse over indleverede attester (1834 - 1919)
Tønder Købstad, Enkekassen Fortegnelse over udlånte kapitaler (1831 - 1923)
Tønder Købstad, Enkekassen Hovedbog for den faste formue (1833 - 1923)
Tønder Købstad, Enkekassen Hovedbog for den løse formue (1833 - 1923)
Tønder Købstad, Enkekassen Kassebog (1834 - 1923)
Tønder Købstad, Enkekassen Kvitteringsbog (1845 - 1923)
Tønder Købstad, Enkekassen Mitglieder der Tonderischen Witwenkasse (1874 - 1922)
Tønder Købstad, Enkekassen Regnskabsbilag (1838 - 1910)
Tønder Købstad, Enkekassen Sager (1838 - 1910)
Tønder Købstad, Enkekassen Statutter (1840 - 1871)
Tønder Købstad, Enkekassen Udbetalingsprotokol over pensionberettigede enker (1874 - 1922)
Tønder Købstad, Fattiggården Gørrismark Regnskabsbilag (1860 - 1860)
Tønder Købstad, Festersens Legat Sager (1635 - 1635)
Tønder Købstad, Hans Friedrich Leo Sager og regnskaber (1800 - 1812)
Tønder Købstad, Jomfru Anna Barbara Tonnesens Legat Regnskab (1819 - 1819)
Tønder Købstad, Kenckels Legat Sager (1684 - 1738)
Tønder Købstad, Krøgers Stiftelse Sager (1735 - 1867)
Tønder Købstad, Lorenzens Legat Ejendommen i Gallehus (1871 - 1900)
Tønder Købstad, Lorenzens Legat Fundats (1889 - 1923)
Tønder Købstad, Lorenzens Legat Regnskabsbog (1889 - 1923)
Tønder Købstad, Pastor Paulsens Legat Sager (1853 - 1891)
Tønder Købstad, Raadmand Paul Popsen og Hustrus Legat Sager (1801 - 1924)
Tønder Købstad, Richtens Legat Ansøgninger til legatet (1859 - 1866)
Tønder Købstad, Richtens Legat Kvitteringsbog (1898 - 1900)
Tønder Købstad, Richtens Legat Sager (1768 - 1821)
Tønder Købstad, Richtens Legat Verteilung zu Osteren, Michaelis und Weihnachten (1815 - 1823)
Tønder Købstad, Schmalenbergs Legat Sager (1750 - 1775)
Tønder Købstad, Strucks Legat Sager (1854 - 1863)
Tønder Købstad, Tychsens Fideikommis Sager og regnskaber (1780 - 1869)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Bücher-Verlag der Tondernsche Waisenhauses (1738 - 1797)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Bücher-Verlag der Tondernsche Waisenhauses (1741 - 1800)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Eingekommene Schreipte und Briefe (1745 - 1803)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Fattigvæsen, Inventarier (1816 - 1816)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Fattigvæsen, Legat-, hospitals- og vajsenhussager (1813 - 1852)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Fattigvæsen, Vajsenhus- og legatregnskabssager (1729 - 1852)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Sager (1813 - 1850)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Stiftungs-, Hospitals und Weisenhasusachen (1849 - 1882)
Tønder Købstads Byfoged Auktionsprotokol, auktionsoppebørselsregister og forskelligt vedr. auktionsvæsenet (1834 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Betr. in der Stadt Tondern ausgestellte Uhrfehden (1593 - 1635)
Tønder Købstads Byfoged Bilag til dekretprotokol (1861 - )
Tønder Købstads Byfoged Bilag til retsprotokol og tingbog (1595 - 1732)
Tønder Købstads Byfoged Consulat-Protocolle (1812 - 1866)
Tønder Købstads Byfoged Dekretprotokoller (1782 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Formynderbog (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige formyndersager (1817 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige købekontrakter (1765 - 1845)
Tønder Købstads Byfoged Forskelligt (testamenter, kontrakter m.m.) (1778 - 1840)
Tønder Købstads Byfoged Fortegnelse over umyndiges midler under Tønder købstad, som årlig skal indsendes til den slesvigske overret (1771 - 1871)
Tønder Købstads Byfoged Kautionsbeviser, købekontrakter, licitationer m.m. (1845 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Koncepter til protocollum judiciale (1722 - 1722)
Tønder Købstads Byfoged Konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Kontraktprotokol over kirkestole og begravelser (1846 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Købe- og overladelseskontrakter (1592 - 1798)
Tønder Købstads Byfoged Lachbietungs-Protocoll (1754 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Licitationsprotokol over grundejendomme (1855 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Lovbydningsprotokol over solgte immobilier (1786 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Notarialprotokol for byskriveren (1862 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocolla judicialia (1573 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocollum votorum (1721 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Register over formynderne (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Register til forligsprotokol (1812 - 1858)
Tønder Købstads Byfoged Register til konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Register til retsprotokol (1785 - 1856)
Tønder Købstads Byfoged Register zu Konkurs-Protocollum (1655 - 1775)
Tønder Købstads Byfoged Sagregister til licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Skiftesager (1653 - 1857)
Tønder Købstads Byfoged Testamenter (1725 - 1790)
Tønder Sogn Hovedministerialbog (1653 - 2003)
Tønder Sogn Konfitentregister (1758 - 1937)
Tønder Sogn Kontraministerialbog (1763 - 2003)
Tønder Statsseminarium, Provst Petersens Stiftelse Kvitteringsbog (1840 - 1867)
Tønder Statsseminarium, Provst Petersens Stiftelse Sager (1847 - 1856)
Her kan du finde oplysninger om hele byens offentlige liv i perioden (1243) 1543-1919, bl.a. om byens forfatning, borgerskaber, embeds- og tjenestefolk, justits- og politisager, finansvæsen, bygnings- og vejsager, post, told,søfart, handels- og næringssager, militærsager, kirker, skoler, fattigvæsen m.m.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.