Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

De sønderjyske fyrstearkiver

Archive Contents
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler De Hansborgske registranter (1943 - 1949)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur IX: F 4 Fyrstlige arkiver, Hans d. Ældre (Hansborgarkivet) (1433 - 1580)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur X: F 5 Fyrstlige arkiver, Gottorp (1059 - 1707)
Sønderjyske Fyrsteark. Sønderb.-Plön-Nordb., Det Hertugelige Kammer i Plön og Nordborg Amtsregnskab for de nordborgske len (1707 - 1726)
Sønderjyske Fyrsteark. Sønderb.-Plön-Nordb., Det Hertugelige Kammer i Plön og Nordborg Hertugdømmet Nordborgs regnskaber (1699 - 1707)
Sønderjyske Fyrsteark. Sønderb.-Plön-Nordb., Det Hertugelige Kammer i Plön og Nordborg Sager vedrørende administrationen af de alsiske og ærøske len (1678 - 1728)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende de sønderborgske hertugers andel i den haderslevske, gottorpske og rendsburgske told (1624 - 1685)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende forleningen med Holsten (1623 - 1767)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende forleningen med Slesvig (1623 - 1764)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende Gråsten Amt på Ærø og Ærøskøbing (1522 - 1622)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende hertugernes toldfrihed (1636 - 1746)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende Landdagen (1627 - 1675)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende rostjenesteydelsen (1625 - 1642)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Akter vedrørende striden mellem de sønderborgske hertuger og kongen og Gottorp om den oldenburgske succession, arvehyldningen og frøkenskat (1667 - 1671)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Almindelige sager vedrørende kirkelige forhold (1637 - 1779)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Breve til embedsmænd (1634 - 1778)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Diverse dokumenter, hovedsagelig afskrifter, vedrørende arvedelingen af de sønderborgske lensgodser m.m. (1564 - 1667)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Diverse hofreglementer (1667 - 1705)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Diverse regnskaber og regnskabsbilag (1623 - 1777)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Diverse sager vedrørende administrationen (1600 - 1778)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Diverse sager vedrørende Gråsten Amt på Ærø og Ærøskøbing (1634 - 1750)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Diverse sager, som ikke ses direkte at vedrøre Glücksburg (1620 - 1774)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Ekspeditionsprotokol (1757 - 1757)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Forpagtningskontrakter, fæstebreve samt diverse sager vedrørende driften af godserne (1641 - 1771)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Hertugelige forordninger (1639 - 1777)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Hofregnskaber (1643 - 1773)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Indtægtsregnskab for de glücksburg-angelske len (1768 - 1778)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Inventarier på slottet Glücksburg (1624 - 1774)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Jordebog over byerne Broager og Mølmark, opmålt og udskiftet 1774 (1774 - 1774)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Kancelli- og retsprotokol (1719 - 1727)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Kasserede obligationer samt koncepter til obligationer (1648 - 1771)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Koncepthæfter og koncepter (1623 - 1778)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Konsistorialprotokoller og konsistorialretssager (1624 - 1777)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Regnskaber for Gråsten Amt og Ærøskøbing (1753 - 1753)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Regnskaber og kvitteringer vedrørende hertuginde Christiane (1707 - 1723)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Regnskaber over indtægter og udgifter (1622 - 1768)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Reskripter og forordninger i kirkelige spørgsmål (1650 - 1757)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende arven efter hertug Christian og Ærøs deling (1628 - 1635)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende hertug Johan Adolf af Nordborgs salg af gårdene Østerholm, Melsgård og Rumohrsgård til hertug Alexander af Sønderborg (1624 - 1624)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende kirke og skole, præster m.m. (1502 - 1622)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende kongens og hertugen af Gottorps skattekrav (kontribution) (1623 - 1717)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende kontributionen (skattekrav) (1675 - 1717)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende køb, salg og mageskifte af jordegods (1583 - 1774)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende salget af den glücksborgske andel af Ærø til kongen (1748 - 1750)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende stridigheder om den kirkelige overhøjhed over kirker i Sundeved og på Als (1623 - 1740)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende stridigheder om forskellige rettigheder og forpligtelser m.m. (1622 - 1754)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Skolesager (1674 - 1778)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Plön Diverse sager (1626 - 1653)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Plön Gründlicher Bericht von der fürstlichen Holstein-Plöenischen streitigen Successionssache (1724 - 1724)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Plön Indberetninger og ansøgninger fra Søbygårds Len på Ærø (1634 - 1671)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Plön Indtægts- og udgiftsregnskaber fra Søbygårds Len på Ærø (1635 - 1671)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Plön Korrespondance vedrørende hertug Augusts overtagelse af Gudsgaves Len (1681 - 1689)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Plön Striden om Søbygårds lenskvalitet (1683 - 1684)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Christian af Glücksburg Breve til hertug Christian (1662 - 1692)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Christian af Glücksburg Diverse sager (1659 - 1700)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Christian af Glücksburg Sager vedrørende arvedelingen efter hertug Philip (1663 - 1667)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Christian af Glücksburg Sager vedrørende hertug Christians formæling med Sibylle Ursula 1663 og med Agnes Hedevig 1672 (1662 - 1672)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Christian af Glücksburg Sager vedrørende hertug Christians og hertuginde Agnes Hedevigs testamenter, død og efterladenskab (1682 - 1699)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Frederik af Glücksburg Akter vedrørende forhandlinger om den plönske succession (1739 - 1759)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Frederik af Glücksburg Akter vedrørende striden mellem hertug Frederik og hertug Philip Ernsts enke Marie Charlotte om de hende tilkommende enkepenge (1723 - 1723)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Frederik af Glücksburg Breve til hertug Frederik og hertuginde Henriette Augusta (1730 - 1766)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Frederik af Glücksburg Diverse, mest personlige sager, udnævnelser m.m. vedrørende hertug Frederik (1716 - 1776)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Frederik Henrik Vilhelm af Glücksburg Breve til hertug Frederik Henrik Vilhelm (1767 - 1779)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Frederik Henrik Vilhelm af Glücksburg Sager vedrørende hertug Frederiks død og testamente og hertuginde Henriette Augustas død (1766 - 1777)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Breve fra hertug Philips faktor i Hamburg Egidius Henninges (1655 - 1663)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Breve fra hertug Philips søn Christians hofmester Christian von Rüssel under hertugens ophold ved tyske hoffer (1656 - 1661)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Breve til hertug Philip (1627 - 1663)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Breve til hertug Philip angående krigsurolighederne (1643 - 1660)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Breve til hertug Philip og hertuginde Sofie Hedvig fra deres børn (1635 - 1663)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Korrespondance vedrørende hertug Philips tilgodehavende hos kongen (1635 - 1651)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Sager vedrørende hertug Philips børns formælinger og død m.m. (1640 - 1660)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip af Glücksburg Sager vedrørende hertuginde Hedvig af Braunschweigs testamente og efterladenskab (1643 - 1657)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip Ernst af Glücksburg Breve til hertug Philip Ernst (1698 - 1728)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip Ernst af Glücksburg Personlige dokumenter vedrørende hertug Philip Ernst og hertuginde Christiane (1680 - 1727)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Glücksb., Hertug Philip Ernst af Glücksburg Sager vedrørende hertuginde Christianes arvefordringer (1700 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg-Plön, Hertug Bernhard af Plön-Søbygård Forpagtningskontrakter og korrespondance vedrørende Søbygård (1671 - 1675)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Amtsregnskaber (1716 - 1728)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Arvesager (1622 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Diverse regnskaber (1646 - 1713)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Diverse retssager (1596 - 1706)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Diverse sager vedrørende de sønderborgske hertuger, forholdet til den danske konge m.m. (1580 - 1697)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Ekstrakter af regnskaber for Femern, Løgumkloster, Nordstrand og Tønder Amt (1568 - 1579)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Fortegnelser over tabene ved de kejserlige troppers ophold (1628 - 1629)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Godsregnskaber (1601 - 1672)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Indkomne breve (1564 - 1714)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Inventarier (1704 - 1708)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Jordebøger og lignende (1581 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Konkurssager og ægteskabssager (1626 - 1709)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Privilegier og forordninger m.m. for købstæderne (1335 - 1600)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Regnskaber og fortegnelser over beboerne i Åbenrå, Tønder og Løgumkloster (1706 - 1707)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende administrationen (1622 - 1713)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende brande og oprettelse af brandkasse (1610 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende de fremmede troppers ophold i Åbenrå, Løgumkloster og Tønder byer og amter (1627 - 1657)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende digevæsen, inddæmning og afvanding (1630 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende domkapitlet i Lübeck (1546 - 1664)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende embedsmænd (1601 - 1713)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende erobringen og opmålingen af Ditmarsken (1559 - 1571)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende forholdet til den danske konge, de sønderborgske hertuger samt de adelige jurisdiktioner (1328 - 1533)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende forskellige erhverv (1492 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende Generallandsvisitationskommissionen (1674 - 1710)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende hertugelige godser og ejendomme (1579 - 1713)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende kirke, skole og fattigvæsen (1583 - 1713)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende landsbyvedtægter, pligtarbejde, øde gårde m.m. (1598 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende møller (1589 - 1714)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende privilegeret gods og fæstegods m.m. (1443 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende regnskabs- og skattevæsen for Åbenrå, Tønder og Løgumkloster byer og amter (1565 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende skov, jagt og tørvemoser (1608 - 1712)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende strid mellem hertug Frederik af Gottorp og Christian den Ældre, udvalgt biskop af Minden, hertug af Braunschweig-Lüneburg (1620 - 1623)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende stridigheder om markskel, græsningsret m.m. (1500 - 1586)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sydslesvigske amtsregnskaber (1548 - 1691)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Told- og licentregnskaber for Åbenrå og Tønder (1694 - 1707)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Vejledende Arkivregistratur X. De Sønderjyske Fyrstearkiver (1269 - 1816)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De schauenburgske hertuger af Sønderjylland og grever af Holsten Forskellige dokumenter (1406 - 1460)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De schauenburgske hertuger af Sønderjylland og grever af Holsten Regnskaber (1438 - 1457)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De schauenburgske hertuger af Sønderjylland og grever af Holsten Sager vedrørende de Schauenburgske hertuger i Sønderjyllands forhold til Erik af Pommern (1409 - 1424)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, Hans den Yngres døtre Sager vedrørende Hans den Yngres datter Annas formæling og ægteskab (1601 - 1630)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, Hans den Yngres døtre Sager vedrørende Hans den Yngres datter Marie, abbedisse i Itzehoe (1610 - 1668)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, Hans den Yngres døtre Sager vedrørende Hans den Yngres døtre Sofie, Elisabeth, Margrethe, Anna Sabina og Eleonora Sofies formælinger m.m. (1603 - 1658)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Akter vedrørende forhandlinger mellem kongen og Hans den Yngre om arven efter Hans den Ældre (1580 - 1581)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Akter vedrørende forleningen med Holsten og hertugens krav om successionsret til Oldenburg og Delmenhorst, hylding af stænderne og frøkenskat (1590 - 1621)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Akter vedrørende forliget i Odense 1580 og forleningen med Slesvig 1582 og 1589 (1579 - 1589)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Akter vedrørende mageskifterne med kongen (1579 - 1584)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Akter vedrørende striden mellem kongen og Hans den Yngre om den kirkelige overhøjhed over Als og Ærø og en del bønder sammesteds (1571 - 1590)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Diverse sager vedrørende Hans den Yngre, sagligt ordnet (1341 - 1514)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Koncepter og indkomne breve (1600 - 1611)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Personlige sager vedrørende Hans den Yngre og hans familie (1569 - 1622)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Sager vedrørende Hans den Yngres arv efter svigerfaderen hertug Ernst af Braunschweig-Grubenhagen og efter moderen dronning Dorothea (1559 - 1572)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Sager vedrørende Hans den Yngres deputatpenge (1564 - 1570)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Sager vedrørende Hans den Yngres ægteskaber med Elisabeth af Braunschweig og Agnes Hedevig af Anhalt (1567 - 1617)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Sager vedrørende hertug Magnus og det liflandske spørgsmål (1574 - 1583)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Yngre, hertug af Sønderborg Svineregnskab for skovene i Sundeved og på Als (1604 - 1604)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Breve til andre (1525 - 1579)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Diverse regnskaber (1545 - 1574)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Diverse sager (1491 - 1578)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Dokumentation over for den kejserlige fiskal af Slesvigs lensforhold til Danmark (1558 - 1558)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Femernske akter (1558 - 1558)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Forskellige sager vedrørende Ditmarsken (1473 - 1500)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Forskellige sager vedrørende forholdet til kejseren og det Tyske Rige (1543 - 1565)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Forskellige sager vedrørende styrelsen og indre forhold i Hertugdømmerne (1330 - 1566)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Indkomne breve (1534 - 1581)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Koncepter (1543 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Landretsdomme (1564 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Lukkede breve (1543 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Registrant over ditmarsiske sager (1559 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Registrant over instruktioner (1544 - 1565)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Registrant over udenlandske breve (1543 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Registre over stævninger til Landretsdagene (1565 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende concordieformlen (1569 - 1579)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende delingen af Hertugdømmerne (1544 - 1544)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende Ditmarskens erobring og deling m.m. (1559 - 1578)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende dronning Sofies livgeding (1525 - 1575)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende dronning Sofies og hertuginde Dorotheas testamenter (1567 - 1576)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende forholdet til Lifland (1539 - 1556)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende forholdet til Pfalz og Nederlandene (1543 - 1548)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende forleningen med Holsten og fælleshånden på Oldenburg og Delmenhorst (1434 - 1434)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende forleningen med Slesvig (1545 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende hertug Hans' søster Dorothea, hertuginde af Mecklenburgs underhold (1550 - 1575)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende hertug Magnus og Lifland og Kurland (1567 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende Kredsdagene (1544 - 1577)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende købet af godset Revsø 1573 (1572 - 1576)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende Landdagen og forhandlinger med regeringsråderne (1548 - 1577)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende møntvæsen (1559 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende Rusland og Polen (1575 - 1576)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende stridigheder mellem Hans den Ældre og hertug Adolf, dronning Dorothea, hertugen af Sachsen-Lauenburg og Frantz og Gregorius von Ahlefeldt til Søgård om grænseskel (1550 - 1572)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende stridighederne mellem Hans den Ældre og kongen om den gejstlige og verdslige jurisdiktion i Haderslev, Tørning og Tønder Herreder, grænseskel m.m. (1250 - 1575)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende stændernes privilegier og frøkenskatten 1543 (1460 - 1544)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende tyske Rigsdage (1530 - 1576)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Sager vedrørende tyske rigsskatter og Holstens andel deri (1542 - 1560)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Seddelregistratur 69: Register til Hansborgregistrant over lukkede breve (1543 - 1559)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Stævninger og retsprotokoller til Amtsretsdagene i Haderslev (1576 - 1578)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Åbne breve og domme (1544 - 1580)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Christian af Ærø Ærø amtsregnskab (1627 - 1628)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Amtsregnskaber (1489 - 1510)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Hertug Frederiks registrant (1508 - 1513)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Koncepter (1505 - 1523)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Regnskaber vedrørende hofholdning og centralstyre (1488 - 1520)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Regnskabsopgørelser i anledning af delingen af Hertugdømmerne (1490 - 1490)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Sager vedrørende udlandet (1495 - 1523)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertug Frederik (1.) Toldregnskaber (1490 - 1519)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Nordborg Jordebog for det fyrstelige hus Nordborg og de dertil liggende hovedgårde (1649 - 1650)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Akter vedrørende arveforliget mellem hertug Johan Christian og hans brødre 1633 og striden om de deri fastsatte deputatpenge (1633 - 1665)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Akter vedrørende forleningen med Slesvig og Holsten (1623 - 1663)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Akter vedrørende stridigheder mellem hertug Johan Christian og hertug Frederik af Nordborg om vedligeholdelse af hegn mellem Østerholm og Hunslev (1637 - 1637)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Diverse akter væsentlig vedrørende fyrstehuset (1623 - 1650)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Koncepter til ekspeditioner samt indkomne breve (1625 - 1668)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Kopibog (1631 - 1637)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Regnskaber (1642 - 1651)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg Sager overført fra Glücksburgarkivet (1619 - 1665)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg, tillæg: Augustenborg Adkomstbreve m.m. vedrørende Rumohrsgård og landsbyen Bro (1667 - 1816)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hertuger af Sønderborg, tillæg: Augustenborg Indkomne breve m.m. (1672 - 1688)
Indeholder en samling af fyrstearkiver med tilknytning til Sønderjylland/Slesvig. Samlingen indeholder meget lokalhistorisk stof til Sønderjyllands historie, men også til Danmarkshistorien, hvor de sønderjyske fyrster ofte spillede en central rolle. I samlingerne kan man finde fyrstehusenes korrespondance, sager om grænsestridigheder, regnskaber, oppebørselslister, domme, sager om embedsmænd, kirke- og skolesager med meget mere.
Read more about De sønderjyske fyrstearkiver

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.