Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Informationsbrochurer og andre tryksager

Archive Contents
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: "Til fædrelandets bedre flor". Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, af Henrik Vedel-Smith (1996 - 1996)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Alle skrives i mandtal. Folketællinger og deres brug (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Amtmanden var med til det hele. Amtsarkiver og deres brug, af Hans H. Worsøe (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Brand, vand, mug og grimme dyr, af Arne Møller Pedersen (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Bygninger før i tiden. Brandforsikring og bygningshistorie (1996 - 1996)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: De gamle købstæders hukommelse. Rådstuearkiver og deres brug, af Ole Degn (1994 - 1994)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Foreningshistorie og retsbetjentarkiver, af N.H. Frandsen (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Hvad præsten skrev - i kirkebogen. Kirkebøger og deres brug (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Kongens told. Toldarkiver og deres brug (1994 - 1994)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Kort - om kort og tegninger, af Jørgen Nybo Rasmussen (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Mark og skilling, kroner og øre. Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 360 år (1640 - 1999)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Menighedsrådene og deres arkiver, af Margit Mogensen og Erik Nørr (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Nærsamfundet. Kommunernes arkiver som historiske kilder indtil 1970, af Harry Christensen (1999 - 1999)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Preussiske arkiver fra Nordslesvig. Den statslige og kommunale forvaltning (1999 - 1999)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Pund og alen. Danske mål- og vægtenheder fra 1683-reformen til i dag (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Selv dødsboer fortæller. Skifteretssager og deres brug, af Finn Andersen (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Tog og historie. Jernbanearkiver og deres brug (1996 - 1996)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Vælgere i organisation. Om vælgerforeningshistorie, af Sigurd Rambusch (1991 - 1991)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsserien: Bag tremmer. Ældre straffeanstalter og deres arkivalier (2002 - 2002)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsserien: Det grænseløse arkiv. En brugervejledning til Dansk Data Arkiv (2002 - 2002)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsserien: Folkeregistre. Historie, lovgrundlag og benyttelse af de kommunale folkeregistre (2002 - 2002)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsserien: Hvad er en journal? - og hvad kan jeg bruge den til? (2002 - 2002)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsserien: I kommissionens klør. Kommissiondomstolene - Dansk forvaltnings særlige undersøgelses- og domstolsinstanser (2002 - 2002)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsserien: Veje i Danmarks historie og kilder til Danmarks vejhistorie (2002 - 2002)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Fremmed arbejdskraft i Danmark før 1. verdenskrig. En arkivudstilling (1977 - 1977)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Gymnasieskoler - En skolehistorisk udstilling i elleve temaer (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Ejendomshistorie i Sønderjylland. En arkivvejledning (1996 - 1996)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Glimt af Tønders historie. Udstilling arrangeret af Landsarkivet for de Sønderjyske Landsdele i Tønder Museums lokaler (1963 - 1963)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Brochure om Rigsarkivets nye læsesal (1991 - 1991)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danish-English translations of archival terms (1800 - 2015)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danmark gennem 800 år. Rigsarkivets udstilling af historiske dokumenter i Riddersalen på Rosenborg Slot 1947 (1947 - 1947)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Den tyske kapitulation 4. maj 1945. Udstilling i Rigsarkivet 5.-18. maj 1970 (1970 - 1970)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Highlights fra Statens Arkivers samlinger (2012 - 2012)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Hvordan benytter man kilderne i Rigsarkivet til belysning af ejendomshistorie på landet. Udstilling på Rigsarkivet 1981 (1981 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Indfødsretten 15. januar 1776. Udstilling på Rigsarkivet i anledning af 200-årsdagen 15. januar 1976 (1976 - 1976)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 01: Folketællinger 1787-1950 (2006 - 2006)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 02: Private personarkiver (2006 - 2006)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 03: Skibstegninger i Rigsarkivet (1994 - 1994)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 04: Den kongelige civilliste (1994 - 1994)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 05: Fra spørgsmål til arkivalier (2006 - 2006)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 06: Slægtsforskning i Rigsarkivet (2004 - 2004)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 07: Besættelsestidens historie. Kilder om enkelte landssvigere (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 08: Besættelsestidens historie. Kilder om deltagere i modstandsbevægelsen (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 09: Lægdsruller I (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 10: Lægdsruller II (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 11: Roots in Denmark (1996 - 1996)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 12: Embedsudnævnelser (1996 - 1996)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 13: Militære stambøger (1996 - 1996)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 14: De slesvigske krige 1848-1850 og 1864 (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 15: Journalguiden. Rentekammersystemet (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 17: Rigsarkivets Danicasamling (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 18: Journalguiden. Journalplansystemet (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 19: Danica fra Rusland (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 20: Ministermøder 1900-1971 (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 22: Danica fra England og USA (1998 - 1998)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 22: Danica fra Tyskland (1998 - 1998)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 23: Journalguiden. Udenrigsministeriets arkivsystem efter 1909 (1998 - 1998)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 24: Våbener og segl i Rigsarkivet (1999 - 1999)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 26: Skrifttyper. Nygotisk (1999 - 1999)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 27: Testamenter (2006 - 2006)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 28: Ejendomshistorie i Rigsarkivet (2000 - 2000)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 29: Skåne, Halland og Blekinge (2000 - 2000)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 30: Fødselsstiftelsen (2001 - 2001)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 31: Lokalhistorie før 1848 (2001 - 2001)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 32: Lægdsrulleforkortelser (2002 - 2002)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 33: Trykte kildeudgaver (2003 - 2003)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 34: Dansk Vestindien (2004 - 2004)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 35: The Danish West Indies (2004 - 2004)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Informationsbrochure nr. 36: Indfødsretssager 1776-1972 (2006 - 2006)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kollektiv trafik. Vestibuleudstillling i Rigsarkivet (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler List of Institutions relates to the Danish West Indies (1600 - 1917)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Programoplæg til nybyggeri for Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland-Lolland-Falster og Bornholm (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Projektkonkurrence for Rigsarkivet og Landsarkivet (1996 - 1996)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Projektkonkurrence for Rigsarkivet og Landsarkivet. Dommerkomitéens betænkning (1996 - 1996)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivets udstilling af historiske dokumenter (1951 - 1951)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivets udstilling på Danehoffet i Nyborg fra 16. maj til 17. juni 1956 (1956 - 1956)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsdagens Jubilæumsudstilling 1949 med udstillede genstande fra Rigsarkivet. Afholdt 6.-18. januar 1950. (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Ældre kort og tegninger fra Hærens Arkiv, Rigsarkivets 3. afdeling. Udstilling på Rigsarkivet 3.-13. maj 1973 (1973 - 1973)
Her kan du finde de brocurer, foldere og andre tryksager, som Rigsarkivets afdelinger har fremstillet gennem tiden.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.