Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Toldvæsen

Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat: Navnekartotek til Generaltoldkammerets ansøgninger om toldembeder (1775 - 1848)