Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Generalkommissariatet (Søetaten), Søfiskalen: Søfiskal Peder Knudsens dagbog (1657 - 1657)