Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Overkrigsretsprotokoller (1701 - 1715)

Contents