Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Søfart

Admiralitetet (Søetaten), Overadmiralitetsretten: Register til voteringsprotokol (1806 - 1918)