Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Forsvar (Vestindien)

Arkiv Indhold
Den Vestindiske Hærstyrke Centrale sager. Kopibøger (1887 - 1895)
Den Vestindiske Hærstyrke Centrale sager. Kopier af regnskabsbilag (1824 - 1826)
Den Vestindiske Hærstyrke Lokale sager. Indkomne skrivelser til chefen for Christiansfort, St. Thomas (1815 - 1865)
Den Vestindiske Hærstyrke Lokale sager. Protokol for St. Croix frivillige korps (1819 - 1828)
Den Vestindiske Hærstyrke Lokale sager. Protokoller for Kongens Liveskadron, St. Croix (1815 - 1828)
Den Vestindiske Rekruttering Af- og tilgangslister (1849 - 1907)
Den Vestindiske Rekruttering Afgangsliste fra Den vestindiske Rekruttering (1853 - 1882)
Den Vestindiske Rekruttering Afskedsdusører (1835 - 1856)
Den Vestindiske Rekruttering Afskedsdusører. Pensioner og understøttelser (1856 - 1919)
Den Vestindiske Rekruttering Afskrifter af instrukser og andre principielle skrivelser til Hvervningen (1804 - 1888)
Den Vestindiske Rekruttering Alfabetisk register til stambøger (1805 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Attester for ugift stand (1888 - 1915)
Den Vestindiske Rekruttering Daglig ekstrakt over indtægt og udgift ved Den vestindiske Hvervning (1832 - 1839)
Den Vestindiske Rekruttering Diverse (1870 - 1917)
Den Vestindiske Rekruttering Ekstraktregnskab for hvert finansår (1855 - 1862)
Den Vestindiske Rekruttering Erklæringer over ansøgninger om ansættelser (1839 - 1848)
Den Vestindiske Rekruttering Hvervningsprotokol (1906 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Indkomne skrivelser (1805 - 1918)
Den Vestindiske Rekruttering Inventarjournaler (1833 - 1883)
Den Vestindiske Rekruttering Kasse- og inventarregnskab (1833 - 1918)
Den Vestindiske Rekruttering Kassebog for Den vestindiske rekrutkaserne (1833 - 1855)
Den Vestindiske Rekruttering Kassebøger (1837 - 1919)
Den Vestindiske Rekruttering Kopibog A (1834 - 1888)
Den Vestindiske Rekruttering Kopibog B (1834 - 1888)
Den Vestindiske Rekruttering Korrespondance og ekstraktregnskaber for hvervningen (1804 - 1838)
Den Vestindiske Rekruttering Korrespondancebog med Generalkommissariatskollegiet (1833 - 1851)
Den Vestindiske Rekruttering Korrespondancebøger (1889 - 1918)
Den Vestindiske Rekruttering Korrespondancejournal (1835 - 1839)
Den Vestindiske Rekruttering Liste over de fra Den vestindiske Hærstyrke afgåede menige (1883 - 1917)
Den Vestindiske Rekruttering Lister over anhvervede rekruter (1799 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Lønnings- og afregningsbøger for de vestindiske rekrutter (1823 - 1831)
Den Vestindiske Rekruttering Lønningsbog for Den vestindiske Hvervning (1833 - 1834)
Den Vestindiske Rekruttering Månedlig ekstrakt over indtægt og udgift ved Den vestindiske Hvervning (1833 - 1836)
Den Vestindiske Rekruttering Protokol over hjemkomne vestindiske militære som forplejes ved Hvervningen m.v. (1834 - 1847)
Den Vestindiske Rekruttering Rapportbøger for Den vestindiske Hvervning (1848 - 1871)
Den Vestindiske Rekruttering Register til straffeprotokol (1870 - 1892)
Den Vestindiske Rekruttering Registraturbøger (1883 - 1918)
Den Vestindiske Rekruttering Regnskab for Den vestindiske Hvervning (1840 - 1845)
Den Vestindiske Rekruttering Regnskabsbog for de vestindiske tropper (1833 - 1836)
Den Vestindiske Rekruttering Stam- og straffebøger for korporaler, underkorporaler og menige (1907 - 1917)
Den Vestindiske Rekruttering Stambog for befalingsmænd (1876 - 1914)
Den Vestindiske Rekruttering Stambøger (1805 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Stamlister A (Straffelister) (1884 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Stamlister B (Straffelister) (1871 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Straffelister (1831 - 1883)
Den Vestindiske Rekruttering Straffeprotokol (1870 - 1892)
Den Vestindiske Rekruttering Straffeprotokol 2 (1890 - 1893)
Den Vestindiske Rekruttering Talruller (1861 - 1910)
Den Vestindiske Rekruttering Undermunderings- og afregningsbøger (1836 - 1858)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Depotets lagerfortegnelse (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Hovedbøger for inventarsager (1908 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Inventar- og depotregnskaber mm. (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Journal over anskaffelser (1911 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Journal over indkøb og afleveringer (1915 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Kopibog (1915 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Regnskabsprotokol for kontant salg fra depotet (1913 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Depotet i Christiansted, St. Croix Stambog for heste (1911 - 1915)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet i Frederiksted, St. Croix Indgåede skrivelser (1907 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet i Frederiksted, St. Croix Kassebøger (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet i Frederiksted, St. Croix Kopibøger (1908 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på Kingshill, St. Croix Kassebog (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på Kingshill, St. Croix Kopibøger (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på Kingshill, St. Croix Registratur (1910 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på Kingshill, St. Croix Sager til registratur (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på St. Thomas Fortrolige sager (1914 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på St. Thomas Indgåede skrivelser til detachementet (1907 - 1914)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på St. Thomas Kassebog (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Detachementet på St. Thomas Kopibøger (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Dagsbefalingsbøger (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Fortrolig kopibog (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Fortrolige sager (1903 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Indsendte tjenesterapporter fra Detachementet i Frederiksted (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Indsendte tjenesterapporter fra Detachementet på Kingshill (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Indsendte tjenesterapporter fra Detachementet på St. Thomas (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Kassationsprotokol (1907 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Kassebog (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Kasseopgørelse (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Kopibøger A (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Kopibøger B (1910 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Korpsbefalinger (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Korpsrapportbøger (1914 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Lønningsberegningsbøger (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Mandskabsruller for Gendarmerikorpset (1907 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Månedsregnskaber indsendt fra detachementerne (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Registraturbog A (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Registraturbog B (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Regningsprotokol (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Regnskabsprotokol for lønninger (1915 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Sager til registraturbøger (1914 - 1917)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Stambog for befalingsmænd (1916 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Stambogsblade for menige (1914 - 1916)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Straffebog for Gendarmerikorpset (1915 - 1917)
Generalauditøren for Vestindien Skrivelser fra Den vestindiske Regering (1790 - 1790)
Generalguvernementet Instruktioner for orlogschefer i Vestindien (1777 - 1800)
Generalguvernementet Kopibøger A (1829 - 1846)
Generalguvernementet Referatprotokoller A (1830 - 1841)
Generalguvernementet Sager til referatprotokol A (1828 - 1836)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (5.) - Miltære forhold (1815 - 1888)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Koncepter med indlæg vedr. de militære forhold (1874 - 1883)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibog for guvernementsbefalinger vedr. militære forhold (1906 - 1917)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Refratprotokol (journal) for Guvernøren vedr. gendarmerisager (1916 - 1917)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den borgerlige milits i Christiansted (1838 - 1853)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den militære afdeling i Christiansted (1876 - 1898)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den militære afdeling i Frederiksted (1872 - 1892)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den militære jurisdiktion på St Croix (1817 - 1904)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for garnisonsauditoriatet på St. Croix (1898 - 1917)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Kopibog for garnisonsauditoratet mm. (1899 - 1917)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Sager vedr. den militære jurisdiktion (1865 - 1917)
Generalguvernementet, St. Croix militære skifteret Skiftebrevsprotokoller (1767 - 1785)
Generalguvernementet, St. Croix militære skifteret Skifteretssessionsprotokoller mm. (1767 - 1785)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Auktionsprotokol (1802 - 1807)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Bilag til krigsforhør (1774 - 1777)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Justitsprotokol for St. Thomas og St. Jan borgervæbning (1823 - 1829)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Justitsprotokoller fra St. Thomas og St. Jan (1769 - 1914)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Bilag til forestilling vedr. en forandret organisation af de regulære tropper (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Forestilling vedr. en forandret organisation af de regulære tropper på De dansk-vestindiske øer (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Kgl. anordning vedr. en forandret organisation af de regulære tropper i Vestindien (1830 - 1830)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Militærreglement (1838 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Munderingssager (1805 - 1846)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Sikkerhedsforanstaltninger i Christiansteds og St.Thomas' havne (1804 - 1840)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Ældre akter vedr. det militære i vestindien (1830 - 1844)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Af- og tilgangslister for den vestindiske hærstyrke (1840 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Det vestindiske militærvæsen vedk. Efterretninger og beregninger (1764 - 1851)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Dokumenter vedk. forsvarsvæsenet og fortifikationerne i Vestindien samt Oxholms rejse 1778ff (1775 - 1832)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Sager til Vestindisk journal: Diverse (1772 - 1850)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Stemannske papirer. Miscellania vedk. det vestindiske handels- og toldvæsen samt militær (1785 - 1833)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Zahlruller over de militære tropper i Vestindien (1762 - 1770)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 5. Militære forhold (1744 - 1865)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Afdøde militæres efterladenskaber (1852 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Den vestindiske hærstyrke (1820 - 1906)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Den vestindiske rekruttering (1829 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Den vestindiske rekrutterings kasseregnskaber (1857 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Den vestindiske rekrutterings regnskaber (1906 - 1910)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fortegnelser over udsendt mandskab til den vestindiske hærstyrke (1847 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Gendarmerikorpset (1904 - 1924)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Kopi af kvartalsindberetninger fra Guvernementet over de af kolonialkasserne afholdte militære udgifter (1858 - 1871)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Milice og brandkorps (1851 - 1907)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Orlogsmænd i Skt. Thomas havn (1875 - 1917)
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber Antegnelser til regimentkvartermesterens regnskaber (1759 - 1782)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Artikler for soldaterne (1683 - 1683)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Ordonnance for Landmilitsen på St.Thomas (1693 - 1693)
Vestindiske Regering, Munderingskommissionen for St. Croix Borgervæbning Forhandlingsprotokol (1829 - 1833)
Vestindiske Regering, Overkrigskommissionen af 6/5 1837 Undersøgelsesprotokol (1837 - 1838)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermesteren for Den vestindiske hærstyrke Diverse regnskabssager (1759 - 1793)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermesteren for Den vestindiske hærstyrke Hovedregnskaber (1758 - 1792)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermesteren for Den vestindiske hærstyrke Kopibog over pengeregnskabet (1758 - 1791)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermesteren for Den vestindiske hærstyrke Lønningsregnskaber (1755 - 1771)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermesteren for Den vestindiske hærstyrke Menageregnskab (1803 - 1807)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermesteren for Den vestindiske hærstyrke Regnskabsekstrakter og -designationer (1780 - 1786)
Vestindiske Regering, Regimentskvartermesteren for Den vestindiske hærstyrke Revisionsantegnelser til regnskaber (1755 - 1774)
Her finder du oplysninger om Forsvaret i Dansk Vestindien. Det bestod grundlæggende af tre dele: En hærstyrke med rytteri, infanteri og artilleri garnisoneret i byerne, en flådestyrke som oftest bestod af et par orlogsskibe stationeret i de største byer og en borgermilits, som ligeledes var centreret i de tre byer. I 1906 ophævedes hærstyrken og blev erstattet af det vestindiske gendarmerikorps, som også udførte politiarbejde.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.