Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Pergamenter

Arkiv Indhold
Bjørn, Johan Bjørnsen Pergamentsbrev (1454 - 1454)
Bjørn, Johan Bjørnsen Pergamentsbrev (1509 - 1509)
Bjørn, Tilluf Eriksen Pergamentsbrev (1496 - 1496)
Bjørnsen, Jørgen Pergamentsbreve (1659 - 1659)
Bockholt, Johan Pergamentsbrev (1583 - 1583)
Brahe, Axel Axelsen og hustru Sophie Holgersdatter Rosenkrantz Pergamentsbreve (1529 - 1533)
Brahe, Axel Ottesen og 2. hustru Kirsten Eriksdatter Hardenberg Pergamentsbrev (1604 - 1604)
Brahe, Axel Pedersen Pergamentsbrev (1481 - 1481)
Brahe, Henrik Jensen og hustru Lene Tagesdatter Thott Pergamentsbreve (1577 - 1589)
Brahe, Jens Axelsen Pergamentsbreve (1542 - 1555)
Brahe, Jørgen Tygesen og hustru Inger Johansdatter Oxe Pergamentsbreve (1578 - 1580)
Brahe, Knud Pergamentsbrev (1611 - 1611)
Brahe, Lave Axelsen og hustru Gørvel Fadersdatter Sparre Pergamentsbreve (1552 - 1572)
Brahe, Niels Nielsen og hustru Anne Pedersdatter Lang Pergamentsbreve (1509 - 1539)
Brahe, Otte Tygesen Pergamentsbreve (1561 - 1562)
Brahe, Ove Pergamentsbrev (1515 - 1515)
Brahe, Ove Pergamentsbrev (1581 - 1581)
Brahe, Peder, til Krogholm Pergamentsbrev (1595 - 1595)
Brahe, Steen Ottesen Pergamentsbreve (1594 - 1610)
Brahe, Tyge Axelsen og 2. hustru Sophie Rud Pergamentsbrev (1522 - 1522)
Brock, Axel Laugesen Pergamentsbreve (1455 - 1495)
Brockenhuus, Frands Pergamentsbreve (1555 - 1559)
Brockenhuus, Johan Pergamentsbrev (1615 - 1615)
Brockenhuus, Just Pergamentsbrev (1616 - 1621)
Brockenhuus, Laurids og hustru Karen Pedersdatter Skram Pergamentsbreve (1572 - 1615)
Brockenhuus, Mikkel Pergamentsbrev (1532 - 1532)
Brockenhuus, Oluf Pergamentsbrev (1583 - 1583)
Brockenhuus, Peder Pergamentsbrev (1484 - 1484)
Brockenhuus, Peder Mikkelsen Pergamentsbrev (1541 - 1541)
Gøye, Christoffer Pergamentsbrev (1639 - 1639) Norske Afdeling
Helsingør Snedkerlav Pergament fragment: Der Tischler Buch (1634 - 1751)
Kalø Gods Christian Vs mageskifteskøde til grev Conrad Reventlow på en del bøndergods (1693 - 1693)
Katholm Gods Skøde på Katholm fra Margrete Sophie Ramel med Fuldmagt af hendes husbond Jens Maltesen Sehested til oberst Palle Krag (1691 - 1691)
Kongehuset Christian 4., Christian Ulrik og Ulrik Christian Gyldenløve Ulrik Christian Gyldenløve, pergamentsbreve (1635 - 1657)
Krummedige, Hartvig Pergamentsbreve (1453 - 1474) Norske Afdeling
Københavns Sadelmagerlav Pergamentsbreve (1460 - 1549)
Landsarkivet for Fyn, Arkivfunktionen for Samlinger Dannet af Landsarkivet for Fyn Assens Sognekald; Pergament (1475 - 1581)
Landsarkivet for Fyn, Arkivfunktionen for Samlinger Dannet af Landsarkivet for Fyn Brahesborg Gods; Pergament, tingsvidne (1484 - 1661)
Landsarkivet for Fyn, Arkivfunktionen for Samlinger Dannet af Landsarkivet for Fyn Fyns Bispeembede; Pergament, Odense Latinskoles breve (1568 - 1731)
Landsarkivet for Fyn, Arkivfunktionen for Samlinger Dannet af Landsarkivet for Fyn Fåborg Magistrat; Pergament, Fåborg Byes privilegier (1524 - 1650)
Landsarkivet for Fyn, Arkivfunktionen for Samlinger Dannet af Landsarkivet for Fyn Odense; Pergament, topografi (1437 - 1680)
Lerkenfeld Gods Kongen skøder til Peder Lerche til Lerkenfeldt jus patr. til Østerbølle, Vesterbølle, Stenild og Durup kirker (1684 - 1684)
Meilgård Gods Skøde (1587 - 1587)
Munk, Erik Pergamentsbreve (1570 - 1583) Norske Afdeling
Nettelhorst, Gerløf Pergamentsbrev (1623 - 1623) Norske Afdeling
Pergamentsamlingen Borgmester og råd samt en del borgere i Ålborg vidner, at så længe de kan mindes har Henrik Knudsen (Gyldenstjerne) og Knud Henriksen (Gyldenstjerne) haft jus patronatus til Sønderholm og Frejlev kirker (1477 - 1477)
Pergamentsamlingen Legitimationsbrev for Jens Steen Sehested (1676 - 1676)
Pergamentsamlingen Skøde til fru Eline Gøye til Klausholm fra Eskild Gøye til Gunderslevholm på gods i Nørre Dyrs og Sønderhald herreder (1554 - 1554)
Pergamentsamlingen Tingsvidne af Nørhalds herredsting erhvervet af Christen Lundgård i Tørslev om Markskel mellem Tørslev og Glenstrup (1569 - 1569)
Pergamentsamlingen Tingsvidne af Onsild herredsting erhvervet af Oluf Banner på Ågård, om lavhævd på Kellerup gård m.m. (1515 - 1515)
Prip, Iver Pergamentsbrev (1641 - 1641) Norske Afdeling
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Orig. kasserede kgl. skøder til Griffenfeld på norsk gods (pergament) (1671 - 1673) Norske Afdeling
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af arkivalier dannet af Rigsarkivet Aftagne fragmenter (0850 - 1600) Farvescanning
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af arkivalier dannet af Rigsarkivet Ny kronologisk række (0943 - 1450)
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af arkivalier dannet af Rigsarkivet Ny kronologisk række (0943 - 1450) Farvescanning
Skifteforretning efter Mogens Ulfeldt Pergamentsbrev (1614 - 1614)
Statsforfatning B 1 Håndfæstninger. Pergamentsbreve (1483 - 1650)
Særligt Stillede Landskaber og Unionsriger D 9 Norge. Pergamentsbreve (1453 - 1563) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling E 1 Forholdet til udlandet. Pergamentsbreve (1454 - 1751)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling E 1 Forholdet til udlandet. Pergamentsbreve (1454 - 1751) Farvescanning
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Halle stad: Pergamentsbrev (1575 - 1575)
Ulfeldt, Jacob Jacobsen Pergamentsbreve (1602 - 1627)
Ulfeldt, Jacob Knudsen Pergamentsbrev (1571 - 1571)
Ulfeldt, Jacob Knudsen Pergamentsbreve (1563 - 1580)
Ulfeldt, Knud Christophersen og hustru Edel Rosenkrantz Pergamentsbreve (1645 - 1647)
Ulfeldt, Laurids Jacobsen Pergamentsbreve (1633 - 1646)
Ulfeldt, Palle Andersen, og hustru Regitze Olufsdatter Godov Pergamentsbrev (1477 - 1477)
Ulfeldt, Peder Nielsen Pergamentsbreve (1452 - 1462)
Ulfeldt, Stig Axelsen Pergamentsbrev (1459 - 1459)
Ulfstand, Arvid Jensen Pergamentsbreve (1521 - 1539)
Ulfstand, Gert Jensen og hustru Görvel Abrahamsdatter Gyldenstierne Pergamentsbreve (1536 - 1558)
Mange af de ældste dokumenter er skrevet på pergament, ofte forsynet med flotte segl. Mangel omhandler køb og salg af ejendom (skøder) eller stadfæstelse af rettigheder (tingsvidner), men der er også privilegiebreve og meget andet.