Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Registraturer - Landsarkivet for Fyn

Arkiv Indhold
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1970 - 1970)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Posthuse på Fyn. En arkivregistratur (1997 - 1997)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur over retsbetjente (1980 - 2015)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur til skøde- og pantevæsen (1980 - 2015)
Odense Rådstue Magistratsarkiver indtil 1868 i Landsarkivet for Fyn (1409 - 1868)
Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Fyn har udgivet gennem tiden. En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy. De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.