Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Registraturer - Landsarkivet for Nørrejylland

Arkiv Indhold
Alhedens Kolonifunktionærer Arkivregistraturer 4. Godsarkiver 2: Hedekolonierne (1679 - 1927)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Oversigt over udskrivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland. 1. udgave, 3. oplag (1700 - 1788)
Hjørring Amt Oversigt over journalgrupper - Hjørring Amt (1801 - 1970)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Amtslægekredse og lægekredse fra "Danmarks administrative inddeling" (1915 - 1983)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivalier i Landsarkivet for Nørrejylland fra tiden før 1559 (1389 - 1559)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistraturer 2: Håndskriftsamlingen (1500 - 1960)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistraturer 2: Håndskriftsamlingen. Tillæg I (1600 - 1977)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler De nørrejyske købstæders og landsognes lægdsbetegnelser (1789 - 1970)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler De nørrejyske rets- og politikredse indtil 1973 (1660 - 1973)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Ebeltoft. Kommunen - Arkivet - Historien 1842-1970 (1989 - 1989)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Amtmænd i Jylland (1848 - 1965)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Embedslæger (1915 - 1960)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over retsbetjente og magistratspersoner, samt birke-, by og herredsskrivere (1660 - 1847)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Herredernes tilhørsforhold til branddirektoraterne -1872. Uddrag af "De Nørrejyske branddirektorater indtil 1872. Oversigt over arkiverne under Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger" (1800 - 1872)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Herredsregister til provstearkiverne (1700 - 2000)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Herredsregister til amtsarkiverne (1660 - 1970)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Jyllands brevkiste. Landsarkivet for Nørrejylland 1891-1966 (1966 - 1966)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1980 - 1988)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Nørrejyske toldarkiver før 1969 (1995 - 1999)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over arkivalier vedr. borgerskaber og næringstilladelser i Landsarkivet for Nørrejylland (1470 - 1956)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Posthuse i Nørrejylland. En arkivregistratur (1996 - 1996)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Privatbanearkiver. Arkivregistraturer nr. 6 (1978 - 1978)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Register til fortegnelse over retsbetjente og magistratspersoner, samt birke-, by og herredsskrivere (1660 - 1847)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Retsbetjente i Jylland (1848 - 1919)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Retsbetjente i Jylland (1919 - 1960)
Randers Amt Oversigt over faderskabssager - Randers Amt (1786 - 1969)
Randers Amt Oversigt over journalgrupper - Randers Amt (1777 - 1970)
Ribe Stiftamt Oversigt over faderskabssager - Ribe Amt (1829 - 1970)
Ribe Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Ribe Amt (1731 - 1970)
Ringkøbing Amt Oversigt over faderskabssager - Ringkøbing Amt (1806 - 1970)
Ringkøbing Amt Oversigt over journalgrupper - Ringkøbing Amt (1773 - 1970)
Ringkøbing Amt Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver (1690 - 1944)
Ringkøbing Statsamt Oversigt over faderskabssager - Ringkøbing Statsamt (1970 - 1979)
Skanderborg Rytterdistrikt Arkivregistraturer 3. Godsarkiver 1: Ryttergodserne (1670 - 1767)
Statsamtet Ribe Oversigt over faderskabssager - Ribe Statsamt (1970 - 1979)
Statsamtet Århus Oversigt over faderskabssager - Århus Statsamt (1970 - 1979)
Thisted Amt Oversigt over journalgrupper - Thisted Amt (1793 - 1970)
Vejle Amt Oversigt over faderskabssager - Skanderborg Amt (1804 - 1970)
Vejle Amt Oversigt over journalgrupper - Skanderborg Amt (1795 - 1970)
Vejle Amt Oversigt over journalgrupper - Vejle Amt (1797 - 1970)
Viborg Landsting Hovedgårde og bøndergods nord for kongeåen 1624-1805 handlet og beskrevet i Viborg Landstings skøde- og pantebøger. En oversigt over protokollerne og en vejledning i deres benyttelse. (1624 - 1805)
Viborg Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Viborg Amt (1790 - 1970)
Ålborg Stiftamt Oversigt over faderskabssager - Ålborg Amt (1798 - 1969)
Ålborg Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Ålborg Amt (1793 - 1970)
Århus Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Århus Amt (1799 - 1970)
Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Nørrejylland har udgivet gennem tiden. En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy. De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.