Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Militær og forsvar

Arkiv Indhold
1. Auxiliærkorps Krigsfanger (1813 - 1814)
1. Auxiliærkorps Lister over faldne, sårede og fangede (1813 - 1813)
1. Auxiliærkorps Rapporter og meldinger (1813 - 1814)
1. Auxiliærkorps Sager angående dekorationer (1813 - 1814)
4. Jyske Rytterregiments Gods Register til skifteprotokol (1680 - 1712)
4. Jyske Rytterregiments Gods Skifteprotokol (1680 - 1712)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment 2. regiments skifteprotokol (1714 - 1719)
Andet Fynske Nationale Rytterregiment Det Fynske Ryttergods - Register til fæsteprotokol og fæstebreve (1670 - 1764)
Christiansø Fæstning, Auditøren Div. navnelister (1812 - 1813)
Christiansø Fæstning, Kommandanten Bilag til Skilsmisseforhandlingsprotokol (1823 - 1845)
Christiansø Fæstning, Kommandanten Krigsretsprotokol (1714 - 1759)
Christiansø Fæstning, Kommandanten Mønsterruller (1750 - 1855)
Christiansø Fæstning, Kommandanten Overformynderiprotokol (1831 - 1854)
Christiansø Fæstning, Kommandanten Skilsmisseforhandlingsprotokol med bilag (1823 - 1845)
Det danske militære Institut Emneregister til stambøger (1799 - 1811)
Det danske militære Institut G. Stambøger (1799 - 1811)
Det danske militære Institut Navneregister til stambøger (1799 - 1810)
Feltgeneralkommissariatet Kopibog (1712 - 1719)
Feltgeneralkommissariatet Memorialer (1712 - 1716)
Feltgeneralkommissariatet Protokol over forestillinger (1713 - 1716)
Feltgeneralkommissariatet Protokol over indkomne ordrer og resolutioner (1711 - 1714)
Feltgeneralkommissariatet Register til kopibog (1712 - 1713)
Feltgeneralkommissariatet Register til protokol over indkomne ordrer (1712 - 1713)
Feltgeneralkommissariatet Register til Registratur over indkomne breve, memorialer m.v. (1713 - 1719)
Feltgeneralkommissariatet Registratur over indkomne breve, memorialer m.v. (1713 - 1719)
Feltkommissariatet Kopibog (1758 - 1763)
Feltkommissariatet Register til kopibog (1758 - 1758)
Feltkommissariatet Register til registratur over ordrer (1758 - 1764)
Feltkommissariatet Registratur over ordrer (1758 - 1764)
Feltkommissariatet i Hertugdømmerne Ekstraktprotokoller over indkomne sager (1803 - 1805)
Feltkommissariatet i Hertugdømmerne Emneregister til register over ekspeditioner (1803 - 1804)
Feltkommissariatet i Hertugdømmerne Emneregister til register over indkomne sager (1803 - 1804)
Feltkommissariatet i Hertugdømmerne Register over ekspeditioner (1803 - 1804)
Feltkommissariatet i Hertugdømmerne Register til indkomne sager (1803 - 1804)
Feltpræsten ved Det holstenske Rytter- og Husarregiment Enesteministerialbog (1805 - 1807)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 (1848 - 1850)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Amerika (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Befalingsmænd (1876 - 1943)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Marinen (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Norge og Sverige (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Senere ansøgninger (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Sønderjyder (1920 - 1943)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Uberettigede (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Udfærdigede - ikke afhentede (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1848-1850 og 1864, Udlandet (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Arkivfunktionen for Forsvarets Arkivers Originale Medaljesager Ansøgninger om erindringsmedalje 1864 (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver (FOARK), Generalia Victor Krohn, samling (1500 - 1935)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Berliens kartotek over danske og norske officerer (1679 - 1721)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Berliens kartotek over Den Danske Landarmé 1660- (1850 - 1950)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' fortegnelse over danske og norske officerer (1888 - 1907)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over civile personer (1888 - 1907)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over danske og norske officerer (1648 - 1814)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over regimenter (1888 - 1907)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over våbentegninger (1888 - 1907)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over ansøgere til told- og andre stillinger (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artilleriets Underofficerer (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artilleriets Underofficerer, Frisedler (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artilleriets Underofficerer, Frisedler før 1842 (1700 - 1841)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artillerikadetter, stykjunkere og officersaspiranter (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Bøssemagere, Arsenalbetjente og Sadelmagere (1750 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Centralkorporalskolen, Kommandoskoler, Artillerikadetter, Stykjunkere (1848 - 1868)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Drabantgarden (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i 1848-50 og 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i Istedslaget (1850 - 1850)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i krigen 1864, Hærens folk (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i krigen 1864, Marinen (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Feltpræster (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Fodfolkets underofficerer (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Fodfolkets underofficerer og spillemænd (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Frivillige 1848 og 1864 herunder også skandinaviske frivillige (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over fæstningers justitsprotokoller (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Generalinspektoratet for Artilleriet: Personelle arkiver i Bryghuset (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol (1712 - 1763)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Hæderstegnet for Slaget på Reden (1801 - 1802)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler (1650 - 1850)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over justitsprotokol, 1.- 3. Slesvigske Kyrasserregiment (1781 - 1842)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over kadetattester (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Kirurger, Feltskærere, Dyrlæger og Kursmede (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Kommandoskolen (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens Justitsprotokol nr. 4 (1684 - 1687)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens Justitsprotokol nr. I-VI (1680 - 1696)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens musikarkiv (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Marinekorpset 1803 (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Medaljesager, Veteraner søgt efter 1884 (1884 - 1924)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Menige og civile (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Officerer (1600 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Officerer, hvis sager findes i Rigsarkivet (1600 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Underofficerer (1600 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over mønstringer i Rendsborg (1748 - 1748)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over navnelister, Overkrigssekretærens håndbreve (1744 - 1744)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over notater om Artilleriofficerer (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Officerer, der har stået i nr. ved 6. Regiment (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over personelsager i Carl af Hessens arkiv (1889 - 1975)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Raket-, Sappeur- og Ingeniørkorpsets Underofficerer (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Reserveofficersaspirantskolen (1861 - 1868)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over ruller i Rigsarkivet (1675 - 1763)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 2. Dragonregiment (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer, forstærkninger og reserver (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer, Nyt kartotek (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Skandinaviske frivillige 1848-1849, der hverken er nævnt hos Schöldström eller Anker (1848 - 1849)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Skandinaviske frivillige i krigen 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Slesvigske Gendarmerikorps (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1. Dragonregiments Justitsprotokol nr. 1 (1813 - 1843)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1. Feltartilleriregiments justitsprotokoller (1794 - 1812)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1.- 4. Dragonregiments Justitsprotokoller II-IV (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 2. Dragonregiments Justitsprotokoller nr. 1 - 2 + 4 (1802 - 1829)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 3. Dragonregiments Justitsprotokol nr. 1 (1782 - 1794)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 4. Dragonregiments justitsprotokoller 1-2 (1731 - 1751)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 4. Dragonregiments Justitsprotokoller 1-3 (1731 - 1754)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Holstenske Infanteriregiments edsprotokol (1779 - 1789)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Holstenske Infanteriregiments officerer efter conduitelisterne 1808 og 1814 (1808 - 1814)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Justitsprotokoller, C.L.L. von Cohl (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Justitsprotokoller, C.L.L. von Cohl, diverse enheder (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Livgardens Justitsbilag (1723 - 1723)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kilderegister til 15. Bataillons officersfortegnelse (1778 - 1902)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Lütkens kartotek over personalia for artilleriofficerer (1965 - 1965)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Norske, svenske og finske frivillige officerer og læger i den danske hær og flåde i krigene 1848-1850 og 1864 af Kaptajn Hector Boeck (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Rockstrohs kartotek over erhverv i Københavns garnisons journaler (1663 - 1671)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Rockstrohs kartotek over navne i Københavns garnisons journaler (1663 - 1671)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sagregister til personelsager i Carl af Hessens arkiv (1889 - 1975)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sct. Helena Medaljen, navnekartotek (1857 - 1859)
Forsvarets Auditørkorps, Auditøren ved Kongens Artilleriregiment A. Domsakter (1951 - 1961)
Forsvarets Auditørkorps, Auditøren ved Kongens Artilleriregiment F. Justitsprotokoller (1835 - 1920)
Forsvarets Auditørkorps, Auditøren ved Kongens Artilleriregiment Register til justitsprotokol (1889 - 1903)
Forsvarskommandoen, Garnisonskommandanten i København A. Indgåede skrivelser til kommandanten (1778 - 1972)
Fynske Livregiment (6. Regiment), 4. Bataillon G. Stambøger (1758 - 1932)
Fæstningskommandanten på Kronborg V. Materiale vedr. stokhus og slaver på Kronborg (1665 - 1878)
Første Fynske nationale Rytterregiment 1. regiments skifteprotokol (1681 - 1718)
Første Fynske nationale Rytterregiment Navneregister til 1. regiments skifteprotokol (1681 - 1718)
Generalauditøren F. Designationer til justitsprotokoller (1750 - 1914)
Generalauditøren F. Justitsprotokol (1750 - 1849)
Generalauditøren F. Register over underofficerer og menige nævnt i justitsprotokollerne (1741 - 1849)
Generalauditøren F. Register til justitsprotokol (1753 - 1796)
Generalauditøren Seddelregistratur 59: Excerpter af militære skiftesager fra Generalauditørens arkiv (1743 - 1856)
Generalauditøren, Auditøren for Fredericia Fæstning F. Justitsprotokoller (1808 - 1912)
Generalauditøren, Auditøren for Fredericia Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1848 - 1912)
Generalauditøren, Auditøren for Kronborg Fæstning C. Kopibog (1841 - 1856)
Generalauditøren, Auditøren for Kronborg Fæstning F. Justitsprotokoller (1716 - 1912)
Generalauditøren, Auditøren for Kronborg Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1785 - 1898)
Generalauditøren, Auditøren for Nyborg Fæstning F. Justitsprotokoller (1743 - 1869)
Generalauditøren, Auditøren for Nyborg Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1869)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning A. Indgåede tjenestelige skrivelser vedr. Stokhuset (1828 - 1837)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Ekstrakt af kancellipatenter og collegialordrer vedr. slaveriet (1816 - 1847)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Forhør over forvalter Borre ved Garnisonshospitalet (1858 - 1858)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Justitsprotokol (1710 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Registre til justitsprotokoller (1847 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning F. Skifteprotokol (1840 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning G. Stambøger (1789 - 1847)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning Register til skifteprotokol (1840 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning Register til stambøger (1789 - 1847)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Armédivision F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Artilleribataljon F. Justitsprotokoller (1867 - 1920)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Artilleribataljon F. Registre til justitsprotokoller (1887 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Alfabetisk navneregister til justitsprotokoller (1899 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Justitsprotokoller (1769 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Originale Domme (1756 - 1812)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Register over krigsretsdomme (1899 - 1901)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1813 - 1855)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Dragonregiment F. Register til justitsprotokol nr. 3 (1854 - 1855)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Dragonregiment F. Strafferegister (1854 - 1855)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Forstærknings-Jægerkorps F. Justitsprotokol (1849 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Frederikshavnske Bataljon F. Justitsprotokol (1786 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Frederikshavnske Bataljon F. Navneregister til justitsprotokoller (1786 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 1. Reserve-Jægerkorps F. Justitsprotokol (1848 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved 10. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 10. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1851 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 11. Bataljon F. Justitsprotokoller (1747 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 11. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1747 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 11. Regiment F. Justitsprotokol (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon F. Justitsprotokoller (1750 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon F. Navneregister til justitsprotokoller (1786 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1805 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 12. Regiment F. Justitsprotokol (1911 - 1918)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Bataljon F. Justitsprotokoller (1778 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1842 - 1859)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Regiment F. Justitsprotokol (1911 - 1916)
Generalauditøren, Auditøren ved 13. Regiment F. Register til justitsprotokol (1911 - 1916)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1861 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Regiment F. Justitsprotokol (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 14. Regiment F. Registre til justitsprotokoller (1910 - 1916)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Bataljon B. Korrespondancebog (1820 - 1839)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Bataljon F. Alfabetisk strafferegister (1778 - 1824)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Bataljon F. Justitsprotokoller (1778 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1852 - 1871)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Regiment F. Justitsprotokol (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 15. Regiment F. Registre til justitsprotokoller (1910 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Auktionsprotokol (1821 - 1841)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Justitsprotokoller (1779 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Navneregister til justitsprotokoller (1779 - 1810)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Notariatsprotokol (1838 - 1842)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Overformynderiprotokol (1839 - 1845)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Register til notariatsprotokol (1838 - 1842)
Generalauditøren, Auditøren ved 16. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1862 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 17. Bataljon F. Interimsprotokoller (1832 - 1835)
Generalauditøren, Auditøren ved 17. Bataljon F. Justitsprotokoller (1747 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 17. Bataljon F. Register over underofficerer, menige og hustruer, der i egne anliggender er mødt til forhør (1819 - 1824)
Generalauditøren, Auditøren ved 17. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1747 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 18. Bataljon F. Justitsprotokoller (1788 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 18. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1788 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 19. Bataljon B. Korrespondancebog (1855 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 19. Bataljon B. Register til korrespondancebog (1855 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 19. Bataljon F. Justitsprotokoller (1797 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 19. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1797 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Armédivision F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Bataljon F. Justitsprotokol for den på Kronborg garnisonerede bataljon (1689 - 1692)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Bataljon F. Justitsprotokoller (1767 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Bataljon F. Register til justitsprotokoller (1809 - 1859)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Justitsprotokol indeholdende kommissionssagen mod Løjtnant Wasmer (1816 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1802 - 1910)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1854 - 1907)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Dragonregiment F. Strafferegister (1852 - 1897)
Generalauditøren, Auditøren ved 2. Frederikshavnske Bataljon F. Justitsprotokol (1786 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 20. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 20. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Fortegnelse over de til Overformynderiet under Slesvigske Jægerkorps, senere 4. Jægerkorps henhørende umyndiges midler (1832 - 1862)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Justitsprotokoller (1852 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Register til skifteprotokol (1840 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1853 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon F. Skifteprotokol (1840 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 21. Bataljon Journal til justitsprotokol for 4. jægerkorps (1854 - 1862)
Generalauditøren, Auditøren ved 22. Bataljon F. Justitsprotokoller (1827 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 22. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1852 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 23. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1869 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 23. Reservebataljon F. Sagsakter (1869 - 1876)
Generalauditøren, Auditøren ved 24. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1874 - 1877)
Generalauditøren, Auditøren ved 25. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 25. Reservebataljon F. Sagsakter (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 26. Reservebataljon F. Justitsprotokol (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 26. Reservebataljon F. Sagsakter (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 28. Reservebataljon F. Justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 28. Reservebataljon F. Registre til justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 29. Reservebataljon F. Justitsprotokoller (1869 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 29. Reservebataljon F. Registre til justitsprotokoller (1869 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 29. Reservebataljon F. Sagsakter (1869 - 1879)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Armédivision F. Justitsprotokoller (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Feltjustitsprotokol (1806 - 1809)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1782 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1808 - 1920)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Krigsretssag mod rytter Jesper Hansen (1756 - 1756)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1794 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1851 - 1915)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Dragonregiment F. Retsprotokol (1711 - 1717)
Generalauditøren, Auditøren ved 3. Grenaderbataljon F. Justitsprotokol (1789 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved 30. Reservebataljon F. Justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 30. Reservebataljon F. Registre til justitsprotokoller (1867 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 30. Reservebataljon F. Sagsakter (1875 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Bataljon F. Justitsprotokoller (1757 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1851 - 1863)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Bataljon F. Strafferegister (1722 - 1800)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment B. Korrespondancebog (1865 - 1866)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Justitsprotokoller (1731 - 1919)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Krigsretsdomme til kongelig stadfæstelse (1725 - 1781)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Registre til justitsprotokoller (1776 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Dragonregiment F. Skifteprotokol for ritmester von Schlemann (1778 - 1778)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Reserve-Bataljon F. Justitsprotokol (1848 - 1848)
Generalauditøren, Auditøren ved 4. Reserve-Bataljon F. Sagsakter (1849 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved 5. Bataljon B. Korrespondancebøger (1808 - 1846)
Generalauditøren, Auditøren ved 5. Bataljon F. Justitsprotokoller (1741 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 5. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1743 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved 6. Bataljon F. Justitsprotokoller (1782 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 6. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1849 - 1870)
Generalauditøren, Auditøren ved 6. Bataljon F. Sagsakter (1809 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon B. Korrespondancebøger (1867 - 1873)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Justitsprotokoller (1722 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Krigsforhørerne over musketer Chr. Rathlev (1743 - 1743)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1722 - 1874)
Generalauditøren, Auditøren ved 7. Bataljon F. Sagsakter (1861 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 8. Bataljon F. Justitsprotokoller (1842 - 1885)
Generalauditøren, Auditøren ved 8. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1878)
Generalauditøren, Auditøren ved 9. Bataljon F. Justitsprotokoller (1751 - 1880)
Generalauditøren, Auditøren ved 9. Bataljon F. Registre til justitsprotokoller (1853 - 1878)
Generalauditøren, Auditøren ved Artillerikorpset F. Justitsprotokoller (1689 - 1835)
Generalauditøren, Auditøren ved Artillerikorpset F. Registre til justitsprotokoller (1768 - 1794)
Generalauditøren, Auditøren ved Den aktive Armé F. Intermistiske justitsprotokoller (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Den aktive Armé F. Justitsprotokoller (1850 - 1852)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest B. Korrespondancebog (1824 - 1853)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Justitsprotokoller (1744 - 1866)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Register til sagsakter (1687 - 1738)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Registre til justitsprotokoller (1744 - 1858)
Generalauditøren, Auditøren ved Den Kongelige Livgarde til Hest F. Strafferegister (1779 - 1862)
Generalauditøren, Auditøren ved Det kongelige Christians Plejehus F. Justitsprotokol (1834 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Detachementet i Ratzeburg F. Justitsprotokoller (1824 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Detachementet i Ratzeburg F. Registre til justitsprotokoller (1824 - 1832)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Bilagsmappe (1850 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokol for Flankekorpset (1849 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokol for Generalkommandoen på Als (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokoller for underlagte afdelinger (1849 - 1853)
Generalauditøren, Auditøren ved Flankekorpset F. Justitsprotokoller til midlertidig benyttelse ved underlagte afdelinger (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Frederiksværks Korps F. Justitsprotokoller (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Frederiksværks Korps F. Sagsakter (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Fynske geworbene Infanteriregiment F. Bilag til justitsprotokoller (1785 - 1785)
Generalauditøren, Auditøren ved Fynske geworbene Infanteriregiment F. Justitsprotokoller (1782 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved Fynske geworbene Infanteriregiment F. Register til justitsprotokoller (1782 - 1789)
Generalauditøren, Auditøren ved Fæstningsartilleriregimentet F. Justitsprotokoller (1868 - 1920)
Generalauditøren, Auditøren ved Fæstningsartilleriregimentet F. Registre til justitsprotokoller (1889 - 1904)
Generalauditøren, Auditøren ved fæstningskommandantskabet i Frederiksort F. Justitsprotokoller (1735 - 1838)
Generalauditøren, Auditøren ved fæstningskommandantskabet i Frederiksort F. Navnregister (1735 - 1838)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Justitsprotokol (1754 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Justitsprotokoller (1691 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonskommandantskabet for Citadellet i Frederikshavn F. Registre til justitsprotokoller (1807 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonsregimentet F. Justitsprotokol (1740 - 1745)
Generalauditøren, Auditøren ved Garnisonsregimentet F. Register til justitsprotokoller (1740 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Nørrejylland F. Justitsprotokoller (1807 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Nørrejylland F. Registre til justitsprotokoller (1807 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Slesvig F. Intermistisk justitsprotokol for afdelingerne i Sydslesvig (1851 - 1852)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen i Slesvig F. Justitsprotokoller (1851 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Justitsprotokol for underlagte tropper (1848 - 1850)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Justitsprotokoller (1809 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Justitsprotokoller (1848 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Registre til justitsprotokoller (1809 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Fyn F. Registre til justitsprotokoller (1850 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Langeland F. Alfabetisk register over straffede (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Generalkommandoen på Langeland F. Justitsprotokoller (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Grenaderkorpset F. Justitsprotokoller (1712 - 1763)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Jægerkorps F. Justitsprotokol (1785 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Jægerkorps F. Navneregister til justitsprotokol (1785 - 1787)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Jægerkorps F. Sagsakter (1785 - 1788)
Generalauditøren, Auditøren ved Holstenske Lansenerregiment F. Justitsprotokoller (1713 - 1828)
Generalauditøren, Auditøren ved Jyske Skarpskyttekorps F. Justitsprotokoller (1790 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Jyske Skarpskyttekorps F. Registre til justitsprotokoller (1790 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet i Glückstadt F. Justitsprotokoller (1796 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet i Glückstadt F. Sagsakter (1738 - 1785)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet på Als F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet på Samsø og Kyholm F. Justitsprotokoller (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandantskabet på Samsø og Kyholm F. Register til justitsprotokol (1808 - 1813)
Generalauditøren, Auditøren ved Kommandoen på Als F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Kongens Livjægerkorps F. Justitsprotokoller (1807 - 1868)
Generalauditøren, Auditøren ved Kongens Livjægerkorps F. Register til justitsprotokoller (1807 - 1868)
Generalauditøren, Auditøren ved Kongens Livkorps F. Justitsprotokol (1809 - 1849)
Generalauditøren, Auditøren ved Kronborgske Bataljon F. Justitsprotokol (1785 - 1790)
Generalauditøren, Auditøren ved Kronborgske Bataljon F. Navneregister til justitsprotokol (1785 - 1790)
Generalauditøren, Auditøren ved Kystartilleriet F. Sagsregistre (1921 - 1932)
Generalauditøren, Auditøren ved Københavns Borgervæbning F. Justitsprotokoller (1802 - 1869)
Generalauditøren, Auditøren ved Københavnske Infanteriregiment F. Justitsprotokoller (1808 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Københavnske Infanteriregiment F. Register til justitsprotokol (1808 - 1816)
Generalauditøren, Auditøren ved Laboratorieafdelingen F. Justitsprotokoller (1867 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved Laboratorieafdelingen F. Registre til justitsprotokoller (1891 - 1902)
Generalauditøren, Auditøren ved Landkadetkorpset F. Justitsprotokoller (1738 - 1841)
Generalauditøren, Auditøren ved Landkadetkorpset F. Registre til justitsprotokoller (1738 - 1807)
Generalauditøren, Auditøren ved Landkadetkorpset F. Sagsakter (1814 - 1841)
Generalauditøren, Auditøren ved Landstormen B. Journal (1923 - 1932)
Generalauditøren, Auditøren ved Lejrkommandantskabet i Hald F. Justitsprotokol (1868 - 1904)
Generalauditøren, Auditøren ved Lejrkommandantskabet i Hald F. Sagsakter (1868 - 1904)
Generalauditøren, Auditøren ved Marineregimentet F. Justitsprotokoller (1798 - 1810)
Generalauditøren, Auditøren ved Marineregimentet F. Navneregister til justitsprotokoller (1798 - 1803)
Generalauditøren, Auditøren ved Nørrejyske Armékorps F. Justitsprotokoller (1848 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Nørrejyske Armékorps F. Registre til justitsprotokoller (1849 - 1851)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Artilleriet F. Justitsprotokol (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé B. Brevbog (1864 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé F. Justitsprotokoller (1864 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé F. Rapporter over fjendtlige desertører og diverse sager (1864 - 1864)
Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé Journal (1864 - 1865)
Generalauditøren, Auditøren ved Raketkorpset F. Forhørsprotokol (1823 - 1842)
Generalauditøren, Auditøren ved Raketkorpset F. Sagsakter (1823 - 1841)
Generalauditøren, Auditøren ved Sappeurkorpset F. Justitsprotokol (1808 - 1814)
Generalauditøren, Auditøren ved Sappeurkorpset F. Strafferegister (1808 - 1815)
Generalauditøren, Auditøren ved Sjællandske Infanteriregiment F. Justitsprotokoller (1776 - 1804)
Generalauditøren, Auditøren ved Sjællandske Infanteriregiment F. Personregister til justitsprotokoller (1776 - 1792)
Generalauditøren, Auditøren ved Sjællandske Infanteriregiment F. Strafferegister (1761 - 1801)
Generalauditøren, Auditøren ved Sjællandske Kyrasserregiment F. Justitsprotokoller (1710 - 1767)
Generalauditøren, Auditøren ved Slesvig-Holstenske Bataljon F. Justitsprotokol (1753 - 1764)
Generalauditøren, Auditøren ved Slesvig-Holstenske Bataljon F. Sagsakter (1747 - 1762)
Generalauditøren, Auditøren ved Slesvigske Kyrasserregiment F. Justitsprotokoller (1781 - 1842)
Generalauditøren, Auditøren ved Søndre- og Nordre Jyske Infanteriregiment F. Justitsprotokol for Detachementet i Helsingør (1759 - 1761)
Generalauditøren, Auditøren ved Tøjhusafdelingen F. Justitsprotokoller (1842 - 1909)
Generalauditøren, Auditøren ved Tøjhusafdelingen F. Registre til justitsprotokoller (1892 - 1909)
Generalauditøren, Auditøren ved Viborgske Infanteriregiment F. Justitsprotokol (1786 - 1789)
Generalauditøren, Krigskommissioner Protokol for kommissionen i sagen mod skriverkarl Hans Rondrup for tyveri af arkivsager (1754 - 1755)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Justitsprotokol for 1. Brigade (1815 - 1817)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Justitsprotokol for 2. Brigade (1815 - 1815)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Justitsprotokol for brigaden ved det danske kontingent af okkupationsarmeen i Frankrig (1818 - 1818)
Generalauditøren, Overauditøren ved 3. Auxiliærkorps F. Register til justitsprotokol for 2. Brigade (1815 - 1815)
Generalauditøren, Overkrigsretten F. Dombøger (1908 - 1920)
Generalauditøren, Overkrigsretten F. Forhandlingsprotokol (1909 - 1920)
Generalauditøren, Overkrigsretten F. Journal (1908 - 1919)
Generalindkvarteringskommissionen Forhandlingsprotokol (1788 - 1820)
Generalkommissariatet (Søetaten), Admiral Niels Juel - embedsarkiv Kopibog (1676 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Admiral Niels Juel - embedsarkiv Krigsrådsprotokol (1676 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders inspektør Husbøger over Nyboder (1721 - 1797)
Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders inspektør Register til husbøger over Nyboder (1721 - 1797)
Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders kommandantskab Husbøger for Nyboders beboere. (1732 - 1924)
Generalkommissariatskollegiet, Generalkommandoen over Holsten A. Indkomne sager (1772 - 1824) Norske Afdeling
Hærauditøren, Auditøren ved Sjællandske Artilleriregiment F. Justitsprotokol (1814 - 1919)
Hærauditøren, Auditøren ved Sjællandske Artilleriregiment F. Register over krigsretsdomme (1774 - 1861)
Hærauditøren, Auditøren ved Sjællandske Artilleriregiment F. Registre til justitsprotokoller (1852 - 1918)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet G. Frimandsprotokol (1803 - 1808)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet G. Stambøger (1790 - 1810)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet G. Til- og afgangsliste (1803 - 1806)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet V. Varia (1803 - 1810)
Hæren (Rytteriet), Gardehusarregimentet G. Stambøger (1778 - 1937)
Håndskriftssamlingen, Praktiske fag Søkadettens dagbog (1812 - 1812)
Kasernekommandantskabet på Kastellet, Bestyrelsen for Kastelskirken A. Indgåede skrivelser (1879 - 1954)
Kommandanten i København, Kasernekommandantskabet på Kastellet A. Indgåede skrivelser (1854 - 1958)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Optælling af afregningssummerne for det frivillige mandskab fra København (1801 - 1801)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Referatprotokoller (1801 - 1853)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Register til referatprotokollerne (1801 - 1826)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Register til referatprotokollerne og korrespondancebøgerne (1826 - 1850)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Register til rulle over pressede (1801 - 1801)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Register til rulle over soldater ved bataillen 2. april 1801 (1801 - 1801)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Register til ruller over mandskab i sørullen og fra landet (1801 - 1801)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Rulle over "Soldatesqven" ved bataillen 1801 2. april (1801 - 1801)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Rulle over frivillige ved kongens søtjeneste (1801 - 1801)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Rulle over frivillige ved kongens søtjeneste (1801 - 1801)
Kommissionen til Understøttelse for Kvæstede og Faldnes Efterladte Rulle over pressede (1801 - 1801)
Kongens Livjægerkorps G. Stambøger (1814 - 1937)
Krigskancelliet, Kommissionen i Norge Ekstrakt til kommissionsprotokollen (1718 - 1718)
Krigskancelliet, Kommissionen i Norge Instruktion (1718 - 1718)
Krigskancelliet, Kommissionen i Norge Protokol (1718 - 1719)
Krigskancelliet, Kommissionen vedr. Magnus Stenbock Ekstrakt A (1714 - 1714)
Krigskancelliet, Kommissionen vedr. Magnus Stenbock Protokol (1714 - 1714)
Krigskancelliet, Kommissionen vedr. Magnus Stenbock Register til Ekstrakt A (1714 - 1714)
Krigskancelliet, Kommissionen vedr. Magnus Stenbock Register til protokol (1714 - 1714)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Diverse vedr. registrene til Krigskancelliets indkomne breve 1679-1699 (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Emnekartotek til Krigskancelliets indkomne sager (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Emnekartotek til Krigskancelliets refererede sager (1701 - 1714)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Krigskancelliets indkomne sager (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Krigskancelliets memorialer (1699 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Krigskancelliets supplikationer (1680 - 1697)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Overkrigssekretærens indkomne breve (1679 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navneregister til Krigskancelliets supplikationer (1680 - 1697)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Personregister til Krigskancelliets indkomne sager 1679-1699 (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Register til Krigskancelliets indkomne breve (1660 - 1678)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Register til Krigskancelliets memorialer 1699-1763 (1699 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Register til Overkrigssekretærens indkomne breve (1679 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Sagregister til Krigskancelliets indkomne sager (1679 - 1699)
Københavns Garnisonsbataljon G. Stambøger (1848 - 1849)
Københavns Søbefæstning, 1. Artilleribataljon G. Stambøger (1867 - 1919)
Marineministeriet Troppetransportsager (1864 - 1864)
Mønstringskontoret i København Register over ikke-værnepligtige og udlændinge (1904 - 1945)
Overkommandoen over Den aktive Armé, 1. Forstærkningsbataljon G. Stambøger (1848 - 1852)
Præstø Amt Kompagnistamruller (1815 - 1815)
Ryttergodset under Rantzaus Regiment Register til skifteprotokol (1694 - 1703)
Ryttergodset under Rantzaus Regiment Skifteprotokol (1694 - 1703)
Skanderborg Rytterdistrikt Krigs- og portionsjordebog (1726 - 1726)
Skanderborg Rytterdistrikt Register til krigs- og portionsjordebog (1726 - 1726)
Slesvigske Fodregiment (2. Regiment), 3. Bataljon G. Stambøger (1831 - 1932)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Præsentationsbøger (1751 - 1815)
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Præsentationsbøger over antagelse og afmønstring af 1. divisions 10 kompagnier (1746 - 1768)
Søværnets Materielkommando, Søminevæsenet Tegninger vedr. søminemateriel (1900 - 1958)
En meget blandet samling med materiale fra og om militære myndigheder og militærvæsen.