Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Rentekammeret

Arkiv Indhold
Bankkontoret i København Bankkontorets kopibøger (1773 - 1777)
Bankkontoret i København Direktionens og Finanskollegiets deliberationsprotokol (1773 - 1805)
Bankkontoret i København Register til Bankkontorets kopibog (1773 - 1774)
Den overordentlige Finanskommission af 02.05.1787 Kommissionens sager (1787 - 1788)
Rentekammeret Arkivregistratur. Matriklerne 1664 og 1688 (1664 - 1688)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer (1681 - 1683)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Matrikelbøger (1688 - 1691)
Rentekammeret Christian 5.s matrikel. Modelbøger (1682 - 1688)
Rentekammeret Folioregistratur 251: Matriklerne 1664 og 1688 ved J.O. Bro-Jørgensen. 2. udgave (1664 - 1688)
Rentekammeret Kort og tegninger (1600 - 1920)
Rentekammeret Matriklen af 1662 (1662 - 1662)
Rentekammeret Matriklen af 1664 (1664 - 1673)
Rentekammeret Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret (1660 - 1848)
Rentekammeret Register til Chr. 5.s matrikel. Modelbøger (1707 - 1707)
Rentekammeret Register til person- og stednavne i Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Rentekammeret Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Rentekammeret Rentekammerets kongelige resolutioner (1720 - 1812)
Rentekammeret Vejledende Arkivregistratur II. Rentekammeret, Generaltoldkammeret og Kommercekollegiet (1660 - 1848)
Rentekammeret Vejledende Arkivregistratur XII. Rentekammeret I. Danske og norske afdelinger 1660-1848 (1660 - 1848)
Rentekammeret Danske Afdeling, Bygningsadministrationen Arkivregistratur. Statens Civile Bygningsadministration (1738 - 1917)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Christian 5.s matrikel. Møllebog (1684 - 1765)
Rentekammeret Danske Afdeling, Landmålingsarkivet Hartkornsspecifikationer indsendt i h.t. rentekammerordre af juni-juli 1788 (1788 - 1794)
Rentekammeret Danske Afdeling, Revisionskontoret for Danske Købstadsregnskaber Markedslister (1776 - 1799)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån i faste ejendomme (1834 - 1837)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vejkontoret Obligationer for lån til færgemænd (1817 - 1839)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til forestillingsprotokol (1786 - 1816)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til resolutionsprotokol (1703 - 1772)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Designation über die königl. Resolutionen (1705 - 1705)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Kgl. resolutioner, ikke indført i resolutionsprotokollen (1700 - 1753)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Register til Rentekammerets tyske resolutioner (1703 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
Rentekammeret, Ekstraskattekommissionen i København Regnskab for formueskatten for købstæder og amter (1789 - 1789)
Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen Sager vedr. indsamlingen til Christiansborgs genopførelse (1794 - 1800)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret, Tyske Afdeling (1700 - 1848)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende Antvorskov og Vordingborg domæner (1768 - 1770)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende banken og lottoet (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden (1778 - 1782)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende ekstraskatten og statsgælden, banken og lottoet (1762 - 1778)
Statsbalance- og Overskattedirektionen Deliberationsprotokoller vedrørende handel, fiskeri og fabriksvæsen (1776 - 1782)
Under Enevælden 1660-1848 hørte statens økonomi til i Rentekammeret. Her er oplysninger om skat og told, bygningsdrift, udstedelse af privilegier, udbetalinger, ansættelser og meget andet. Folketællinger hørte også til her, men dem finder du under temaet Folketælling.