Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Private personer

Arkiv Indhold
Anders Schmidt Anetavle (1913 - 1947)
Arkivet efter C. Brandt Uddrag af de ældste kirkebøger i Odense i kopi (1640 - 1705)
Bassen, Jochim Friedrich von Rapport i en retssag vedrørende v. Bassen, 1674. (1674 - 1674) Norske Afdeling
Bjørn, Johan Bjørnsen Pergamentsbrev (1454 - 1454)
Bjørn, Johan Bjørnsen Pergamentsbrev (1509 - 1509)
Bjørn, Johan Olufsen Afskrift (fra 1539) på Stiftelsesbrev på Vikarie i Heddingemagle Kirke (1411 - 1411)
Bjørn, Tilluf Eriksen Brev forseglet med Sigillum ad causas (1496 - 1496)
Bjørn, Tilluf Eriksen Pergamentsbrev (1496 - 1496)
Brahe, Axel Pedersen Pergamentsbrev (1481 - 1481)
Brahe, Henrik Jensen og hustru Lene Tagesdatter Thott Pergamentsbreve (1577 - 1589)
Brahe, Jens Axelsen Brev fra ukendt brevskriver (1538 - 1538)
Brahe, Jens Axelsen Pergamentsbreve (1542 - 1555)
Brahe, Jørgen Nielsen Originalt dokument (1555 - 1555)
Brahe, Jørgen Ottesen Korrespondance m.m. (1582 - 1598)
Brahe, Jørgen Tygesen og hustru Inger Johansdatter Oxe Dokumenter (1541 - 1589)
Brahe, Jørgen Tygesen og hustru Inger Johansdatter Oxe Korrespondance (1541 - 1591)
Brahe, Jørgen Tygesen og hustru Inger Johansdatter Oxe Pergamentsbreve (1578 - 1580)
Brahe, Jørgen Tygesen og hustru Inger Johansdatter Oxe Regnskaber (1546 - 1591)
Brahe, Knud Pergamentsbrev (1611 - 1611)
Brahe, Lave Axelsen og hustru Gørvel Fadersdatter Sparre Originale dokumenter (1547 - 1547)
Brahe, Lave Axelsen og hustru Gørvel Fadersdatter Sparre Pergamentsbreve (1552 - 1572)
Brahe, Margrete Axelsdatter Afskrift (fra 2. halvdel af 16. årh.) af gavebrev fra 1471 (1471 - 1471)
Brahe, Niels Nielsen og hustru Anne Pedersdatter Lang Kongelige åbne breve, diverse dokumenter, regnskaber, diverse optegnelser (1512 - 1545)
Brahe, Niels Nielsen og hustru Anne Pedersdatter Lang Pergamentsbreve (1509 - 1539)
Brahe, Otte Steensen Originale dokumenter, 1625, 37. (1625 - 1637)
Brahe, Otte Tygesen Kongelige åbne breve, kongeligt missive, pantebrev, regnskaber (1555 - 1570)
Brahe, Otte Tygesen Pergamentsbreve (1561 - 1562)
Brahe, Ove Pergamentsbrev (1515 - 1515)
Brahe, Ove Pergamentsbrev (1581 - 1581)
Brahe, Peder, til Krogholm Pergamentsbrev (1595 - 1595)
Brahe, Steen Ottesen Korrespondance m.m. (1577 - 1607)
Brahe, Steen Ottesen Pergamentsbreve (1594 - 1610)
Brahe, Tyge Axelsen Privatbrev (1639 - 1639)
Brahe, Tyge Axelsen og 2. hustru Sophie Rud Korrespondance m.m. (1502 - 1525)
Brahe, Tyge Axelsen og 2. hustru Sophie Rud Pergamentsbrev (1522 - 1522)
Brahe, Tyge Ottesen Korrespondance m.m. (1571 - 1599)
Dahlerup, Carl Emil Dokumenter og sager vedr. Amtmand og Herredsfoged Carl Emil Dahlerup, emneopdelt (1861 - 1894)
Ditlev Ross Anetavle (1842 - 1905)
Familien de Dompierre de Jonquières Adkomstbreve (1171 - 1686)
Hans Andersen Schmidt Anetavle (1693 - 1789)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Afskrift at betænkning fra N. Cohn vedrørende hertug Ernst Günthers besiddelser i Nordslesvig (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Afstemningerne (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Avisudklip og afskrifter, diverse tryksager (1918 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Besættelsen af 1. Zone (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Breve og dokumenter vedrørende Tysklands sammenbrud og Nordslesvig, sept.-nov. 1918 (1918 - 1918)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Claudel-Heftye-linjen (Brev fra H.V. Clausen) (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Den tresidede traktat (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Den tyske side i grænsekampen (1918 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse afskrifter vedrørende sammenslutning af Vest- og sønderjysdk Kreditforening og den Ny sønderjyske Kreditforening (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse danske og tyske avisudklip fra afstemningstiden og genforeningen (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse korresp. vedr. indførelsen af dk lovg. i N.sl. (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse kort over den nye statsgrænse (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse notitser (uden år), telegrammer m.m. (1918 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse sager vedrørende Genforeningen (1919 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Diverse smædebreve til H. P. Hanssen i anledning af Genforeningen (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Embedsansøgninger (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Forslag til lov om oprettelsen af en centralkommission i Sønderjylland (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand H.P. Hansen: Manuskript om Genforeningens historie (1920 - 1936)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Kopi af breve og aktstykker, som jeg 21. nov. 1918 har overgivet grev Carl Moltke, kgl. gesandt i Berlin (1918 - 1918)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondance vedrørende levnedsmiddelsforsyningen til Nordslesvig (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedr. de dansk-tyske forhandlinger om forskellige spørgsmål vedrørende Nordslesvigs afståelse til Danmark (1921 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende en militær besættelse af 1. zone. (1920 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende fastlæggelsen af grænsen ml. Dk og Ty (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende fastsættelse af reglerne for afstemningen i 1. og 2. zone (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende jus practicandi for tyske læger og tandlæger (1922 - 1922)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende ordningen af kirke- og skoleforhold i N.sl. (1920 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Korrespondancesager vedrørende valutaspørgsmålet (1919 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Privatarkiver: Rigsdagsmand H. P. Hanssen, d. 1936 og hustru fru Helene Hanssen, f. Iversen, d. 1935 (1862 - 1936)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Referat af forhandling i det politiske udvalg 28/6 1919 om H. P. Hanssens udnævnelse til minister (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand SAger vedr. overenskomst med Tyskland angående krigsinvalider og pensionister (1921 - 1922)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Vedrørende den dansk-slesvigske delegation på freskonferencen (1919 - 1919)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Vedrørende H.P. Hansens virke som minister for de sønderjyske anliggender (1919 - 1920)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Vedrørende økonomiske og sociale forhold (1919 - 1921)
Hanssen, Hans Peter, Rigsdagsmand Verrier om Zoneinddelingen (1919 - 1919)
Hartvig Philip Ree Anetavle (1778 - 1859)
Jacob Thomsen Anetavle (1771 - 1836)
Klim, Kristen og Niels Kristensen Hoved- og kassebog (1776 - 1801)
Klim, Kristen og Niels Kristensen Navneregister til skifteprotokol (1743 - 1796)
Klim, Kristen og Niels Kristensen Skifteprotokol (1743 - 1796)
Larsen, Svend Svend Larsens samling (1530 - 1930)
Lemvigh, Christian, major Private arkivalier vedr. Chr. V. Lemvigh (1754 - 1826)
Lichtenberg, Paul Gerhard Tycho Honnens de, styrmand Dagbog fra Scoresbysund-ekspeditionen (1924 - 1924)
Mangelsen, Johan Skifteakter (1694 - 1769) Norske Afdeling
Peter Christensen Smed Anetavle (1735 - 1820)
Pio, Louis Breve fra Friedrich Engels (1872 - 1872)
Rantzau, familien Godske Rantzau og hustru Anna, født Blone (1613 - 1641)
Reviderede Regnskaber, Videnskabelige Institutioner og Undervisningsanstalter m.m. Kaptajn C. Niebuhrs rejser (bilag) (1760 - 1767)
Reviderede Regnskaber, Videnskabelige Institutioner og Undervisningsanstalter m.m. Regnskaber vedr. Kaptajn C. Niebuhrs rejse (1759 - 1771)
Rossen Slægtsbog - Slægten Rossen (1556 - 1974)
Sachmann-slægterne Anetavle (1640 - 1944)
Saldern, Casper v. Kopi af originaler vedr. Casper v. Salderns diplomatiske virke (1748 - 1763)
Schmidt, slægten Slægtstavle for slægten Schmidt fra Nordals (1400 - 1850)
Schoppe, Axel "Optegnelser om begivenhederne 1914-1917" (1914 - 1922)
Skeel, Anders Dom ang. arvelod i Otto Skeels dødsbo (1699 - 1699)
Skeel, Anders, og hustru Charlotte Amalie, født Charisius Testamente og skiftedokumenter (1764 - 1788)
Skeel, Christen Ottesen Samfrændeskifte (1671 - 1671)
Slægten Schoof Anetavle (1697 - 1909)
Slægten Steenfeldt Anetavle (1669 - 1882)
Slægten Stehr Anetavle (1725 - 1921)
Slægten Thyge Thyssen Anetavle (1639 - 1939)
Slægten Thyssen Anetavle (1716 - 1942)
Slægten Wanned Anetavle (1688 - 1853)
Slægten Zachariasen Anetavle (1692 - 1937)
Vig-Nielsen, Søren Planer og tegninger (1900 - 1964)
Wulff, slægten Slægten Wulff, forskelligt (1800 - 1941)
Private personers papirer, f.eks. breve, skøder, regnskabsbøger, billeder og meget andet.