Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Private personer

Arkiv Indhold
Anders Schmidt Anetavle (1913 - 1947)
Ditlev Ross Anetavle (1842 - 1905)
Hans Andersen Schmidt Anetavle (1693 - 1789)
Hartvig Philip Ree Anetavle (1778 - 1859)
Jacob Thomsen Anetavle (1771 - 1836)
Klim, Kristen og Niels Kristensen Hoved- og kassebog (1776 - 1801)
Klim, Kristen og Niels Kristensen Navneregister til skifteprotokol (1743 - 1796)
Klim, Kristen og Niels Kristensen Skifteprotokol (1743 - 1796)
Lemvigh, Christian, major Private arkivalier vedr. Chr. V. Lemvigh (1754 - 1826)
Peter Christensen Smed Anetavle (1735 - 1820)
Rantzau, familien Godske Rantzau og hustru Anna, født Blone (1613 - 1641)
Rossen Slægtsbog - Slægten Rossen (1556 - 1974)
Sachmann-slægterne Anetavle (1640 - 1944)
Saldern, Casper v. Kopi af originaler vedr. Casper v. Salderns diplomatiske virke (1748 - 1763)
Schmidt, slægten Slægtstavle for slægten Schmidt fra Nordals (1400 - 1850)
Skeel, Anders Dom ang. arvelod i Otto Skeels dødsbo (1699 - 1699)
Skeel, Anders, og hustru Charlotte Amalie, født Charisius Testamente og skiftedokumenter (1764 - 1788)
Skeel, Christen Ottesen Samfrændeskifte (1671 - 1671)
Slægten Schoof Anetavle (1697 - 1909)
Slægten Steenfeldt Anetavle (1669 - 1882)
Slægten Stehr Anetavle (1725 - 1921)
Slægten Thyge Thyssen Anetavle (1639 - 1939)
Slægten Thyssen Anetavle (1716 - 1942)
Slægten Wanned Anetavle (1688 - 1853)
Slægten Zachariasen Anetavle (1692 - 1937)
Vig-Nielsen, Søren Planer og tegninger (1900 - 1964)
Wulff, slægten Slægten Wulff, forskelligt (1800 - 1941)
Private personers papirer, f.eks. breve, skøder, regnskabsbøger, billeder og meget andet.