Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Militære stambøger og personalefortegnelser

Arkiv Indhold
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Koncepthovedbog for 3. division og Kadetkorpset (1727 - 1730)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Register til skibsbog for 1. division (1739 - 1753)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Register til skibsbog for 2. division (1740 - 1753)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Register til skibsbog for 3. division (1739 - 1758)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Register til skibsbog for 4. division (1759 - 1761)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Skibsbog for 1. division (1739 - 1753)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Skibsbog for 2. division (1740 - 1753)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Skibsbog for 3. division (1739 - 1758)
Admiralitetet (Søetaten), Divisionsinspektørerne Skibsbog for 4. division (1759 - 1761)
Admiralitetet (Søetaten), Sødefensionen i Køge Kommende og gående rulle (1810 - 1812)
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 1. Division (1770 - 1856)
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 1. Division (1770 - 1856) S/H
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 2. Division (1770 - 1856)
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 2. Division (1770 - 1856) S/H
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 3. Division (1771 - 1813)
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 3. Division (1771 - 1813) S/H
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 4. Division (1771 - 1813)
Chefen for Orlogsværftet Divisionsbog for 4. Division (1771 - 1813) S/H
Chefen for Orlogsværftet Hovedruller for Holmens faste stok (1783 - 1846)
Chefen for Orlogsværftet Hovedruller for håndværkerkorpset (1820 - 1880)
Chefen for Orlogsværftet Mandtalsbøger for håndværkerstokken. (1777 - 1816)
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 1. Division (1770 - 1856)
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 1. Division (1770 - 1856) S/H
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 2. Division (1770 - 1856)
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 2. Division (1770 - 1856) S/H
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 3. Division (1771 - 1813)
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 3. Division (1771 - 1813) S/H
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 4. Division (1771 - 1813)
Chefen for Orlogsværftet Register til divisionsbog for 4. Division (1771 - 1813) S/H
Christiansø Fæstning, Kommandanten Mønsterruller (1750 - 1855)
Danske Livregiment (1. Regiment), 1. Bataillon G. Stambøger (1783 - 1936)
Danske Livregiment (1. Regiment), 1. Bataillon Navneregister til stambøger (1803 - 1936)
Den kongelige Livgarde, 1. Bataljon, Den kongelige Livgarde G. Stambøger (1769 - 1932)
Den kongelige Livgarde, 1. Bataljon, Den kongelige Livgarde G. Stambøger (1875 - 1947)
Den kongelige Livgarde, 1. Bataljon, Den kongelige Livgarde Navneregister til stambøger (1823 - 1932)
Den kongelige Livgarde, 2. Bataljon, Den kongelige Livgarde G. Stambøger (1868 - 1936)
Den kongelige Livgarde, 2. Bataljon, Den kongelige Livgarde Navneregister til Stambøger (1895 - 1936)
Den kongelige Livgarde, 3. Bataljon, Den kongelige Livgarde G. Stambøger (1853 - 1931)
Den kongelige Livgarde, 3. Bataljon, Den kongelige Livgarde Navneregister til stambøger (1870 - 1923)
Den Kongelige Militære Højskole G. Navneregister til stambøger (1830 - 1866)
Den Kongelige Militære Højskole G. Stambøger (1830 - 1866)
Den Vestindiske Rekruttering Alfabetisk register til stambøger (1805 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Stambog for befalingsmænd (1876 - 1914)
Den Vestindiske Rekruttering Stambøger (1805 - 1916)
Det danske militære Institut Emneregister til stambøger (1799 - 1811)
Det danske militære Institut G. Listebog (1809 - 1811)
Det danske militære Institut G. Stambøger (1799 - 1811)
Det danske militære Institut Navneregister til stambøger (1799 - 1810)
Det militære Gendarmerikorps G. Stambøger (1885 - 1894)
Det militære Gendarmerikorps Navneregister til stambøger (1885 - 1894)
Det slesvigske Gendarmerikorps G. Stambøger (1851 - 1865)
Direktionen for Garnisonsskolevæsenet i København og Citadellet Frederikshavn G. Diverse stambøger (1819 - 1855)
Direktionen for Garnisonsskolevæsenet i København og Citadellet Frederikshavn G. Diverse stambøger: Navneregister til børnelisteprotokollerne (1822 - 1868)
Falsterske Fodregiment (5. Regiment), 7. Bataillon G. Stambøger (1699 - 1932)
Falsterske Fodregiment (5. Regiment), 7. Bataillon Navneregister til stambøger (1844 - 1944)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' fortegnelse over danske og norske officerer (1888 - 1907)
Forsvarets Intendanturkorps G. Stambøger (1862 - 1949)
Forsvarsakademiet, Søværnets Officersskole Ruller over søkadetkorpset (1716 - 1847)
Fredericia Rådstue, Fredericia Købstads Borgervæbning Stambog for borgervæbningens 1ste kompagni (1858 - 1867)
Fynske Livregiment (6. Regiment), 4. Bataillon G. Stambøger (1758 - 1932)
Fynske Livregiment (6. Regiment), 4. Bataillon Navneregister til stambøger (1878 - 1932)
Fynske Livregiment (6. Regiment), 5. Bataljon G. Stambøger (1748 - 1931)
Fynske Livregiment (6. Regiment), 5. Bataljon Navneregister til stambøger (1878 - 1930)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning G. Stambøger (1789 - 1847)
Generalauditøren, Auditøren for Rendsborg Fæstning Register til stambøger (1789 - 1847)
Generalkommissariatet (Søetaten) Gagebog for søfolk, der skal følge arméen (1813 - 1813)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for batteriet Prøvestenen (1807 - 1814)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for batteriet Trekroner (1802 - 1843)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for blokskibene ved Prøvestenen (1803 - 1815)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for Christiansø (1812 - 1816)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for roflotiller (1805 - 1814)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for skibe (1780 - 1850)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for skøtbåde (1801 - 1810)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandskabsjournaler for søekvipagen i Glückstadt (1801 - 1814)
Generalkommissariatet (Søetaten) Mandtalsrulle fra slaget på reden 2. april 1801 (1801 - 1801)
Generalkommissariatet (Søetaten) Skibsjournaler (Styrmandens kladdejournal) (1794 - 1855)
Generalkommissariatet (Søetaten) V. Skibsjournaler (1650 - 1993)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Adskillige afregninger (1678 - 1680)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Afregningsbog for månedstjenere antagne i Holsten (1678 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Afregningsbog for månedstjenere, hvorefter betalingerne er sket ført af N. Klaumann (1683 - 1687)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Afregningsbog for tømmermændene ved Holmen (1678 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Alfabet over de udi Holland antagne månedstjenere (1675 - 1677)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Alfabet over månedstjenere antagne ved Bremerholm (1675 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Alfabet over årstjenere ved Rodsteens Eskadre) (1678 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Alfabet på Admiralitetets og amsterdamske månedstjenere (1683 - 1683)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Betalingsbog (1677 - 1677)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Bog over de fra købstæderne i Danmark og Holsten udskrevne søfolk (1679 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Bog over de i Hamborg antagne søfolk (1679 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Bog over de i Holsten antagne søfolk ved Admiral Jens Rodsteens Eskadre (1678 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Bog over matroserne udskrevne i holstenske købstæder under admiral Jens Rodsteens eskadre (1677 - 1677)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Bremerholms månedstjenere (1675 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Eskadreskriver Johan Nielsens afregningsbog over de udi Holland antagne månedstjenere under Generaladmiral M. Rodsteens Eskadre (1675 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Eskadreskriver Johan Nielsens afregningsbog over årstjenere under Generaladmiral M. Rodsteens Eskadre (1677 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Gagebog (1676 - 1676)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Gagebog for galajkompagniet i Christianssand (1693 - 1693)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Gagebog for mandskabet ved jagterne i Glückstadt (1693 - 1693)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Gagebog for norske månedstjenere (1673 - 1676)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Gagebog for søofficerer og Holmens betjente (1688 - 1707)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Hollandske månedstjeneres afregninger (1676 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Holstenske månedstjenere (1678 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Hovedbøger over skibenes officerer og besætning, deres gagebetaling m.v. (1678 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Månedskostbog (1677 - 1680)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Månedstjenere antagne i Holland, Holsten, Danmark og Norge (1677 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Månedstjenere antagne udi Holland (1675 - 1677)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Månedstjenere antagne ved Bremerholm (1675 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Månedstjenere hvervede i Holsten af kaptajn Søren Hansen Deign (1684 - 1684)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Penges betaling angående (1677 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til adskillige afregninger (1678 - 1680)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til afregningsbog for tømmermændene ved Holmen (1678 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til betalingsbog (1677 - 1677)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til bog over de fra købstæderne i Danmark og Holsten udskrevne søfolk (1679 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til bog over de i Hamborg antagne søfolk (1679 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til Bremerholms månedstjenere (1675 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til eskadreskriver Johan Nielsens afregningsbog over de udi Holland antagne månedstjenere under Generaladmiral M. Rodsteens Eskadre (1675 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til eskadreskriver Johan Nielsens afregningsbog over årstjenere under Generaladmiral M. Rodsteens Eskadre (1677 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til gagebog for galajkompagniet i Christianssand (1693 - 1693)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til gagebog for søofficerer og Holmens betjente (1688 - 1707)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til hollandske månedstjeneres afregninger (1676 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til holstenske månedstjenere (1678 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til hovedbøger over skibenes officerer og besætning, deres gagebetaling m.v. (1678 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til månedstjenere antagne udi Holland (1675 - 1677)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til månedstjenere antagne ved Bremerholm (1679 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til månedstjenere hvervede i Holsten af kaptajn Søren Hansen Deign (1684 - 1684)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til penges betaling angående (1677 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til udskrevne fra købstæderne (1678 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Register til årstjenernes gagebog ved Jens Rodsteens Eskadre (1678 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Repartition af adskillig provision i søen (1679 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Skibsregister til repartition af adskillig provision i søen (1679 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Skipperregnskaber for orlogsskibet Delmenhorst (1673 - 1675)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Skipperregnskaber for orlogsskibet Norske Løve (1681 - 1683)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Udskrevne fra købstæderne (1678 - 1679)
Generalkommissariatet (Søetaten), Eskadreskriverne Årstjenernes gagebog ved Jens Rodsteens Eskadre (1678 - 1678)
Generalkommissariatet (Søetaten), Kommissionen af 22.11. 1792 for Den waldenske tjæremaskine Forhandlingsprotokol (1792 - 1797)
Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders inspektør Register til husbøger over Nyboder (1721 - 1797)
Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders kommandantskab Husbøger for Nyboders beboere. (1732 - 1924)
Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders kommandantskab Parolbøger. (1819 - 1840)
Generalkommissariatet (Søetaten), Nyboders kommandantskab Vagtprotokol for Nyboder (1831 - 1847)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Anmeldelsesbog (1814 - 1827)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Indkomne sager koppehuset vedkommende (1824 - 1829)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Kommende og gående mandtalsrulle (1771 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Kommende og gående rulle over koppepatienter (1830 - 1831)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Koppeanstaltens tjenestefolk (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance angående inventar til koppeanstalten (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance om ansatte og inventar (1816 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondance om patienter mv. (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Korrespondanceprotokoller (1723 - 1852)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Lister over betalende og ikke betalende koppepatienter (1832 - 1834)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbog (1798 - 1799)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbog over fattige, syge og almisselemmer (1733 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbøger over almisselemmer og fattige (1782 - 1790)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbøger over fast mandskab (1785 - 1809)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalsbøger over udkommanderede syge søfolk (1788 - 1815)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Mandtalslister over koppepatienter (1824 - 1835)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til kommende og gående mandtalsrulle (1771 - 1781)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til mandtalsbog over fattige, syge og almisselemmer (1733 - 1785)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til mandtalsbøger over almisselemmer og fattige (1782 - 1786)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til mandtalsbøger over fast mandskab (1785 - 1809)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Register til rulle over "Division Håndværkstokken og det indrullerede mandskab" (1788 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Registre til Direktionens referatprotokoller (1778 - 1846)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Rulle over "Division Håndværkstokken og det indrullerede mandskab" (1788 - 1788)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Rulle over konfirmander (1790 - 1801)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Ruller over koppepatienter (1824 - 1829)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Sager vedr. koppehospitalet (1824 - 1831)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Sygejournaler for skibe og afdelinger (1781 - 1806)
Generalkommissariatet (Søetaten), Søkvæsthuset Sygeprotokol for 1. Division (1801 - 1803)
Holmens chef (Søetaten), Fabrikmesteren på Holmen (Søetaten) Kommissionen af 28.5.1774 i Christianssand og Frederiksværn: Brevjournal og diverse afskrifter. (1774 - 1781) Norske Afdeling
Holmens chef (Søetaten), Søtøjhuset Acciseruller over Tøjhusets og Bremerholmens folk, samt orlogsmatroserne (1713 - 1720)
Hoveddepotet i Citadellet G. Stambøger (1848 - 1848)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet G. Frimandsprotokol (1803 - 1808)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet G. Stambøger (1790 - 1810)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet G. Til- og afgangsliste (1803 - 1806)
Hæren (Infanteriet), Marineregimentet V. Varia (1803 - 1810)
Hæren (Rytteriet), Den Kongelige Livgarde til Hest G. Liste over officerer (1763 - 1763)
Hæren (Rytteriet), Den Kongelige Livgarde til Hest G. Mønstringsruller (1693 - 1864)
Hæren (Rytteriet), Den Kongelige Livgarde til Hest G. Nationsliste (1758 - 1758)
Hæren (Rytteriet), Den Kongelige Livgarde til Hest G. Stamrulle over krigsreserven (1864 - 1864)
Hæren (Rytteriet), Gardehusarregimentet G. Stambøger (1778 - 1937)
Hæren (Rytteriet), Gardehusarregimentet G. Stamruller (1774 - 1906)
Hæren (Rytteriet), Gardehusarregimentet G. Til- og afgangsprotokol for rekrutter (1857 - 1886)
Hærens Elevskole Navneregister til stambog (1814 - 1888)
Hærens Elevskole Stambog (1814 - 1850)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 1. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 2. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 3. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 4. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 5. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Søruller, 6. Udskrivningskreds (1861 - 1912)
Kongens Jyske Fodregiment (7. Regiment), 10. Bataillon G. Stambøger (1833 - 1942)
Kongens Jyske Fodregiment (7. Regiment), 10. Bataillon Navneregister til stambøger (1883 - 1944)
Kongens Jyske Fodregiment (7. Regiment), 12. Bataillon M. Listebøger (1758 - 1929) Ny Skanning i farver
Kongens Jyske Fodregiment (7. Regiment), 2. Bataljon G. Stambøger (1662 - 1931)
Kongens Jyske Fodregiment (7. Regiment), 2. Bataljon Navneregister til stambøger (1855 - 1930)
Kongens Livjægerkorps G. Register til Stambog (1836 - 1855)
Kongens Livjægerkorps G. Stambøger (1814 - 1937)
Kongens Livkorps G. Stambøger (1801 - 1863)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Anciennitetslister for officerer i den danske og norske armé (1693 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Anciennitetslister for stabsofficerer i den dansk-norske armé (1702 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Mønsterrulle for Landkadetkompagniet (1723 - 1723)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Mønsterruller (1689 - 1689)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Ruller (1676 - 1762)
Københavns Garnisonsbataljon G. Stambøger (1848 - 1849)
Københavns Garnisonsbataljon G. Stambøger (1863 - 1864)
Københavns Søbefæstning, 1. Artilleribataljon G. Stambøger (1867 - 1919)
Nyboders Kommandantskab, Søetatens Skoler Fortegnelse over børn i kommunens skoler (1866 - 1866)
Nyboders Kommandantskab, Søetatens Skoler Fortegnelser over elever fra 1. og 2. division (1838 - 1898)
Nyboders Kommandantskab, Søetatens Skoler Protokol over drenge i Søetatens faste skole (1854 - 1866)
Nyboders Kommandantskab, Søetatens Skoler Protokoller over drengene i 3.-9. klasse samt tegneskolen og geometriskolen. (1834 - 1840)
Nyboders Kommandantskab, Søetatens Skoler Ruller for drengeskolen (1816 - 1865)
Nyboders Kommandantskab, Søetatens Skoler Skoleprotokol for pigeskolen i Klerkegade (1820 - 1826)
Orlogsværftet Mandtalsbøger (1790 - 1870)
Overkommandoen over Den aktive Armé, 1. Forstærkningsbataljon G. Stambøger (1848 - 1852)
Prinsens Livregiment (3. Regiment), 6. Bataljon G. Stambøger (1790 - 1933)
Prinsens Livregiment (3. Regiment), 6. Bataljon Navneregister til stambøger (1809 - 1929)
Prinsens Livregiment (3. Regiment), 9. Bataljon G. Stambøger (1758 - 1931)
Prinsens Livregiment (3. Regiment), 9. Bataljon Navneregister til stambøger (1836 - 1931)
Sjællandske Livregiment (4. Regiment), 11. Bataillon G. Stambøger (1747 - 1931)
Sjællandske Livregiment (4. Regiment), 11. Bataillon M. Listebøger (1772 - 1903) Ny Skanning i farver
Sjællandske Livregiment (4. Regiment), 11. Bataillon Navneregister til stambøger (1748 - 1931)
Sjællandske Livregiment (4. Regiment), 17. Bataillon G. Stambøger (1781 - 1932)
Sjællandske Livregiment (4. Regiment), 8. Bataillon G. Stambøger (1842 - 1939)
Sjællandske Livregiment (4. Regiment), 8. Bataillon Navneregister til stambøger (1870 - 1931)
Slesvigske Fodregiment (2. Regiment), 18. Bataillon G. Stambøger (1800 - 1931)
Slesvigske Fodregiment (2. Regiment), 18. Bataillon Register til stambog for 18. regiment, 8. kompagni (1855 - 1897)
Slesvigske Fodregiment (2. Regiment), 3. Bataljon G. Stambøger (1831 - 1932)
Slesvigske Fodregiment (2. Regiment), 3. Bataljon Navneregister til stambøger (1878 - 1932)
Søindrulleringen Afgangs- og tilgangslister samt præsteattester (1804 - 1821)
Søindrulleringen Diverse danske søhovedruller (1802 - 1802)
Søindrulleringen Folkelister (1792 - 1828)
Søindrulleringen Gagebog for Kristiansand Distrikt (1770 - 1771)
Søindrulleringen Gagerulle for alle distrikter (1790 - 1790)
Søindrulleringen Indrulleringsbøger for danske og slesvigske distrikter (1779 - 1806)
Søindrulleringen Indrulleringsbøger for norske distrikter (1794 - 1803)
Søindrulleringen Indrulleringsbøger for norske stifter (1779 - 1791)
Søindrulleringen Købstadsruller (1802 - 1819)
Søindrulleringen Lægdssedler for Samsø (1814 - 1825)
Søindrulleringen Ruller over det mandskab af Sjællandske Distrikt og Københavns By, der har været under hvervningen (1800 - 1821)
Søindrulleringen Sessionsprotokol for Sjællandske Distrikt (1797 - 1826)
Søindrulleringen Skipperjournaler (1780 - 1828)
Søindrulleringen Søindrulleringsregister (1790 - 1790)
Søindrulleringen Sørulle for Sjællands distrikt - aparterulle (1740 - 1775)
Søindrulleringen Søruller for Samsø (1814 - 1815)
Søindrulleringen Søruller for Samsø: Korrespondance m.v. (1815 - 1815)
Søindrulleringen Søruller for staden København (1803 - 1828)
Søindrulleringen Zahlkammerrulle for samtlige distrikter (1790 - 1790)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Husbøger for Nyboder (1712 - 1785)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Hædersmedaljebøger (1801 - 1826)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Præsentationsbøger (1751 - 1815)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Register til husbøger for Nyboder (1712 - 1785)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Registre til hædersmedaljebøger (1815 - 1826)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Skibsruller (1791 - 1791)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Sygelister for Håndværkerstokken (1800 - 1807)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Sygelister for Søkvæsthuset (1790 - 1790)
Søkrigskancelliet (Søetaten), 3. Departements Kontor Sygelister for Søkvæsthuset, oversigter (1785 - 1790)
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Banquebetalingsbog over udbetalinger til dimitterede norske matroser (1782 - 1783) Norske Afdeling
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Halvgage og kostpenge for Bergens og Trondhjems stifter samt Christianssands, Akershus og andre norske distrikter (1788 - 1791) Norske Afdeling
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Indkomne sager vedrørende Frederiksværn (1776 - 1778) Norske Afdeling
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Korrespondancebog for Frederiksværns værft (1755 - 1784) Norske Afdeling
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Matrikler for Søetatens Lægder angående Akershus, Bergens, Christianssands og Tronds stifter (1776 - 1776) Norske Afdeling
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Præsentationsbøger over antagelse og afmønstring af 1. divisions 10 kompagnier (1746 - 1768)
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Register til indkomne sager vedrørende Frederiksværn (1776 - 1778) Norske Afdeling
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Register til korrespondancebog for Frederiksværns værft (1755 - 1779) Norske Afdeling
Søkrigskancelliet (Søetaten), Mønsterskriveren ved Søfolket Registratur over Paquet Snoven Echos Inventar (1777 - 1777) Norske Afdeling
Søværnets Lægevæsen, Sygeafdelingen på Søværnets kaserne Mandtalsbog (1810 - 1841)
Søværnets Lægevæsen, Sygeafdelingen på Søværnets kaserne Mandtalsrulle (1806 - 1842)
Søværnets Lægevæsen, Sygeafdelingen på Søværnets kaserne Patientjournal (1825 - 1845)
Søværnets Lægevæsen, Sygeafdelingen på Søværnets kaserne Rulle over Søetatens faste mandskab med koner og børn, som har nydt kur og pleje (1838 - 1838)
Oplysninger om menige og officerer i hær og flåde.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.