Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Formynderi og værgemål

Arkiv Indhold
Aabenraa Byfoged Formynderregnskaber (1737 - 1789)
Aabenraa Byfoged Formyndersager (1846 - 1847)
Alhedens Kolonifunktionærer Dokumenter vedr. skifte- og overformynderivæsenet (1795 - 1847)
Amtsgericht zu Augustenburg Fortegnelse over samtlige formynderskaber og kurateler (1868 - 1869)
Amtsgericht zu Augustenburg Register til fortegnelse over samtlige formynderskaber og kurateler (1868 - 1868)
Amtsgericht zu Tondern Formynderprotokol (1867 - 1870)
Amtsgericht zu Tondern Register til formyndersager (1867 - 1870)
Amtsgericht zu Visby Overformynderens kassekonto (1866 - 1877)
Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged Overformynderbog (1807 - 1869)
Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged Overformynderiprotokol (1793 - 1833)
Anst-Slavs-Jerlev og (til 1876) Brusk Herredsfoged Overformynderiregister (1798 - 1798)
Augustenborg Herredsfogderi Formynderbeskikkelsesprotokol (1865 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Formynderprotokol (1764 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Sager til formynderprotokollen (1771 - 1777)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Formynderprotokol (1796 - 1850)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Register til formynderprotokol (1796 - 1850)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokoller (1826 - 1855)
Bjerre-Hatting Herredsfoged Overformynderiprotokol (1761 - 1858)
Bølling-Nørre Horne Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Børglum Herredsfoged Overformynderiprotokol (1795 - 1862)
Christiansø Fæstning, Kommandanten Overformynderiprotokol (1831 - 1854)
Det Fynske Rytterdistrikt Overformynderiprotokol (1718 - 1764)
Det Fynske Rytterdistrikt Overformynderisager (1718 - 1765)
Det Fynske Rytterdistrikt Register til overformynderiprotokol (1718 - 1764)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Dokumenter vedrørende værgemål (1806 - 1845)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Fortegnelser over bestillingsmænd, kuratorer og værger (1867 - 1884)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Indberetninger om godsernes skifte og overformynderi (1799 - 1850)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Kassebog for Overformynderiet (1857 - 1869)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Koncepter til overformynderiregnskaber m.m. (1795 - 1869)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Korrespondance m.m. vedr. skifte og overformynderi (1795 - 1871)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Overformynderiprotokol (1796 - 1868)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Overformynderiregnskaber (1827 - 1869)
Dronninglund Herredsfoged Kassebog for overformynderiet (1840 - 1869)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Ekstrakt af Koldinghus amts overformynderiprotokol for s. v. herrederne angår (1794 - 1794)
Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Overformynderiprotokol (1828 - 1843)
Fanø Birkedommer Overformynderiprotokol (1826 - 1832)
Fjellebro gods Dokumenter vedr. skifter og overformynderivæsen (1770 - 1831)
Fjends-Nørlyng Herredsfoged Overformynderiprotokol (1810 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Auszug aus dem Vormunderbuche der vormaligen Gram Harde, enthaltend die im Kirchspiele Jels vorhandenen Vormundschaften (1867 - 1867)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Register til formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Galten-Houlbjerg Herredsfoged Overformynderidokumenter, Galten-Houlbjerg herreder (1796 - 1820)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Overformynderisager (1820 - 1848)
Gjerlev-Onsild Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1858)
Gram Herred Formynderbog (1771 - 1868)
Gram Herred Register over formynderne (1771 - 1836)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Formynderi-sager (1734 - 1846)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Protokol over formynderregnskaber (1816 - 1843)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Overformynderibog for øen Anholt (1826 - 1844)
Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged Overformynderiprotokol for Nørre Herred (1802 - 1869)
Gråstenske Godsers Birkedommer Gravensteinisches Vormünder-Protocoll (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til formynderprotokol (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gørding-Malt Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1868)
Haderslev Byfoged Formynderregnskabsbog (1720 - 1867)
Haderslev Byfoged Formynderskabsprotokol (1672 - 1870)
Haderslev Byfoged Forskellige formynderskabssager (1718 - 1857)
Haderslev Byfoged Register til (1762 - 1773)
Haderslev Byfoged Register til formynderskabsprotokol (1762 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Register til formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Skifte- og formynderisager (1763 - 1867)
Hads Herreds Provsti Dokumenter vedr. skifte- og overformynderivæsen (1793 - 1816)
Hads-Ning Herredsfoged Overformynderiprotokol (1816 - 1851)
Hammerum Herredsfoged Forskellige dokumenter overformynderiet vedk. (1826 - 1895)
Hammerum Herredsfoged Forskellige overformynderiregnskaber og anmærkninger til (1837 - 1839)
Hammerum Herredsfoged Kassebog for overformynderiet (1840 - 1869)
Hammerum Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Hammerum Herredsfoged Overformynderiregnskaber (1820 - 1863)
Hasle-Vester Lisbjerg-Framlev-Sabro Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1864)
Hassing-Refs Herredsfoged Overformynderiprotokol (1793 - 1869)
Hatting Herredsfoged Overformynderiprotokol (1857 - 1867)
Hellum-Hindsted Herredsfoged Overformynderiprotokol (1828 - 1869)
Hillerslev-Hundborg Herredsfoged Overformynderiprotokol (1807 - 1867)
Hjelmslev-Gjern Herredsfoged Overformynderiprotokol (1786 - 1844)
Hjerm-Ginding Herredsfoged Overformynderiprotokol (1805 - 1866)
Hjørring Byfoged Overformynderiregnskaber (1762 - 1918)
Hjørring Byfoged Værgemålsregnskaber (1903 - 1913)
Holstebro Byfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1863)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1845)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Overformynderiprotokol, Horns Hrd. (1852 - 1869)
Horns Herredsfoged-Frederikshavn Byfoged Overformynderiregnskaber (1866 - 1919)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Kopier af de til amtet årligt indsendte overformynderiregnskaber (1794 - 1831)
Hornum-Fleskum Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1868)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formynderbøger (1820 - 1870)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formyndersager (1798 - 1851)
Højer Birk og Herred Formynderprotokol (1775 - 1867)
Højer Birk og Herred Register til formynderprotokol (1775 - 1867)
Højris Gods Overformynderiprotokol (1827 - 1850)
Kær Herredsfoged Overformynderiregnskaber (1794 - 1910)
Kær-Hvetbo Herredsfoged Overformynderiprotokol (1773 - 1869)
Københavns Overformynderi Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier (1600 - 1919)
Københavns Overformynderi Hofrettens overformynderiprotokol (1751 - 1774)
Københavns Overformynderi Hovedbog over værgemål (1668 - 1817)
Københavns Overformynderi Overleveringsforretning, hofretten (1751 - 1771)
Københavns Overformynderi Overleveringsforretning, søetaten (1771 - 1771)
Københavns Overformynderi Overleveringsforretning, Vor Frue provsti m.fl. (1774 - 1774)
Københavns Overformynderi Register til hovedbog over værgemål (1668 - 1817)
Ladegård Gods Birkedommer Formynderbøger (1818 - 1866)
Ladegård Gods Birkedommer Register til formynderbøger (1818 - 1866)
Lindenborg Birkedommer Overformynderiprotokol (1826 - 1848)
Lundtoft Herredsfoged Formynder- og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Register til Formynder og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Register til formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Vormünder-Buch der freigekauften Grüngrifft Hufler in Tombüll (1778 - 1823)
Lysgård-Hids Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Læsø Birkedommer Overformynderiprotokol (1785 - 1869)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Overformynderiprotokol (1851 - 1866)
Løgstør Birkedommer, Løgstør Byfoged samt Års-Slet Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Løgumkloster Birk Register til formynderprotokol for Løgumkloster Birk (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk Vormünder-Protocollum des Bircks Lügum-Closter (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1746 - 1841)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1822 - 1868)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1746 - 1821)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1852 - 1868)
Marselisborg Gods Skifte- og overformynderisager (1698 - 1814)
Merløse Herreds Provsti Gejstlig formynderprotokol (1753 - 1808)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Overformynderiprotokol (1825 - 1847)
Middelsom-Sønderlyng Herredsfoged Overformynderiprotokol (1847 - 1869)
Morsø Nørre-Morsø Sønder Herredsfoged Overformynderiprotokol (1794 - 1857)
Nibe Byfoged Overformynderiregnskaber (1868 - 1902)
Nybøl Herredsfogderi Formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nybøl Herredsfogderi Register til formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nykøbing Mors Byfoged Overformynderiprotokol (1776 - 1869)
Nørhald-Støvring Herredsfoged samt Glenstrup Birkedommer Overformynderidokumenter, Nørhald-Støvring H. -Glenstrup Birk (1796 - 1829)
Nørhald-Støvring-Galten Herredsfoged Overformynderiprotokol (1820 - 1868)
Nørvang-Tørrild Herredsfoged Overformynderriprotokol (1799 - 1869)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Overformynderiprotokol (1782 - 1862)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Overformynderiprotokol for Riberhus og Hunderup birker (1796 - 1829)
Ribe Byfoged-Riberhus Birkedommer Register over myndlinge under Riberhus birks overformynderi (1847 - 1847)
Ribe Herredsfoged Overformynderiprotokol (1865 - 1868)
Ribe Overformynderi Dokumenter til overformynderiprotokollen (1759 - 1846)
Ribe Overformynderi Overformynderiprotokol (1643 - 1868)
Rinds-Gislum Herredsfoged Overformynderiprotokol, Gislum Herred (1829 - 1851)
Rinds-Gislum Herredsfoged Overformynderiprotokol, Rinds Herred (1828 - 1869)
Ringsted Byfoged Overformynderiprotokol (1677 - 1867)
Ringsted Byfoged Overformynderiregnskaber (1800 - 1869)
Ringsted Byfoged Værge- og kuratorbeskikkelser (1881 - 1912)
Rougsø-Sønderhald-Øster Lisbjerg Herredsfoged Overformynderiprotokol (1772 - 1867)
Rødslet Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1819 - 1850)
Sallinglands Herredsfoged Navneregister til overformynderiprotokol for Sallingland (1810 - 1831)
Sallinglands Herredsfoged Overformynderiprotokol (1810 - 1868)
Silkeborg Byfoged-Silkeborg Birkedommer Overformynderiprotokol (1854 - 1871)
Skast Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1868)
Skast-Gørding-Malt Herredsfoged Overformynderiprotokol (1775 - 1800)
Skodborg-Vandfuld Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1846)
Slogs Herredsfoged Overformynderiprotokol (1822 - 1871)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Formyndersager (1767 - 1803)
Sønderborg Amtsret Formynderprotokol (1825 - 1870)
Sønderborg Amtsret Register til formynderprotokol (1825 - 1870)
Sønderborg byfoged Diverse fortegnelser over formynderskaber, arvedelinger, konkurs- og kriminalssager samt behandlede og uafgjorte justits- og politisager (1849 - 1863)
Sønderborg byfoged Formynderisager (1718 - 1867)
Sønderborg byfoged Formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg byfoged Indkomne skrivelser med indlæg vedr. testamenter, overformynderi- og skiftesager (1853 - 1865)
Sønderborg byfoged Register til formynderprotokol (1743 - 1870)
Tyrsting-Vrads Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1869)
Tyrstrup Herredsfoged Formynderbog (1802 - 1873)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Akter vedr. formynderskabet for Fred. Carl af Carlstein, senere hertug af Pløn (1707 - 1726)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Breve fra hertug Hans August af Gottorps formyndere og fra ham selv (1655 - 1667)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Korrespondanceakter vedr. den aldenburgske formynderskabssag i Oldenburg (1664 - 1773)
Tønder Herred Formynderprotokol (1735 - 1871)
Tønder Købstads Byfoged Formynderbog (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige formyndersager (1817 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Register over formynderne (1725 - 1870)
Tønder og Højer Herreder "Haupt-Protocoll der Vormundschaften in Tonder und Hoyer-Harden in soweit die Vormündere einige Pupillen Gühter zu administriren haben" (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Fortegnelse over de bestaltede formyndere (1824 - 1831)
Tønder og Højer Herreder Register til hovedformynderprotokol vedr. formynderskab af gods (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Vormünder-Protocoll über die von den Vormündern in Tondern und Hoyer-Harden ausgestellten Versicherungen (1778 - 1811)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Overformynderiafkald (1853 - 1864)
Ulfborg-Hind Herredsfoged Overformynderiprotokol (1843 - 1869)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Overformynderiprotokol for Ø. og V. Horne herreder (1826 - 1861)
Varde Byfoged, Øster Horne-Vester Horne Herredsfoged Værge og kurator beskikkelser (1843 - 1884)
Varde Byfoged, Øster-Vester-Nørre Horne Herredsfoged Overformynderiprotokol for Ø. og V. Horne herred (1799 - 1824)
Varnæs Birkedommer Protocoll die Tutel- und Curatel-Angelegenheiten des Birkes Warnitz betreffend (1835 - 1871)
Varnæs Birkedommer Register til Protocol die turel- und Curatel-Angelegenheiten des Birkes Warnitz betreffend (1835 - 1871)
Vennebjerg Herredsfoged Overformynderiprotokol (1827 - 1861)
Vennebjerg Herredsfoged Protokol over værge- og kuratorbeskikkelser (1875 - 1925)
Vennebjerg Herredsfoged Sager til værgemålsprotokoller (1890 - 1913)
Visborggård Gods Skifte- og overformynderidokumenter (1768 - 1835)
Voer-Nim Herredsfoged Overformynderiprotokol (1824 - 1869)
Øster Han-Vester Han Herredsfoged Overformynderiprotokol (1826 - 1869)
Ågård Gods Skiftedesignationer, skifte- og overformynderidokumenter (1819 - 1845)
Ålborg Byfoged Overformynderiprotokol (1803 - 1869)
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt Formynderprotokol over de formynderskaber udi Ålborghus amt (1708 - 1712)
Her finder du oplysninger om umyndiges båndlagte arv samt værgemål.