Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skoler

Arkiv Indhold
Abildrod Skole Dagbog (1911 - 1928)
Abildrod Skole Eksamensprotokol (1888 - 1914)
Abildrod Skole Gymnastikprotokol (1892 - 1912)
Abildrod Skole Sangprotokol (1895 - 1905)
Abildrod Skole Skolejournal (1888 - 1911)
Asperup-Roerslev Kommune, Skolekommissionen Vaccinationsprotokol (1871 - 1931)
Assens Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1810 - 1864)
Assens Rådstue, Skolekommissionen Hångerningsskole for pigebørn (1841 - 1862)
Avnslev-Bovense Skolekommission Eksamensprotokol (1835 - 1845)
Balslev-Ejby Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1966)
Barløse Skole Eksamensprotokol (1841 - 1958)
Barløse Skole Skoledagbog (1830 - 1943)
Bogense kommune, Skolekommissionen Ansøgninger om lærerstillinger (1905 - 1918)
Bogense Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1804 - 1864)
Brunhøjskolen, Holbæk Arkivregistratur, Brunhøjskolen (1968 - 1979)
Brændekilde-Bellinge Kommune, Skolekommissionen Skolevæsensprotokol for Brændekilde (1808 - 1956)
Bøstrup Skolekommission eksamensprotokol (1811 - 1836)
Bøstrup Skolekommission Skolejournal (1811 - 1816)
Danske Kancelli Efterretninger om skolevæsenet i købstæderne i Danmark, indsendte i henhold til cirkulære af 20. december 1783 (1784 - 1784)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Indberetninger fra stiftsøvrighederne i Danmark og Norge om de danske skolers tilstand i købstæderne (1806 - 1807)
Det Kongelige Danske Kunstakademi Afgangseksamensprotokol for elever (1864 - 1905)
Det Kongelige Danske Kunstakademi Elevliste (1764 - 1835)
Det Kongelige Danske Kunstakademi Elevregister (1826 - 1953)
Det Kongelige Danske Kunstakademi Ikke identificerede elevlister (1891 - 1905)
Det Kongelige Danske Kunstakademi Opgaver og oprykningslister (1811 - 1900)
Det Kongelige Danske Kunstakademi Protokol for adskillige klasser (1870 - 1890)
Die Schule in Enderupskov Skolesager, Eksamens- og forsømmelseslister (1815 - 1856)
Die Schule in Enderupskov Skolesager, Gram og Nybøl Godser (1774 - 1898)
Diernæs Sogn Skolebesøgsprotokol (1841 - 1848)
Direktionen for Det kongelige Museum for Naturvidenskaberne Forhandlingsprotokoller (1829 - 1850)
Direktionen for Det kongelige Museum for Naturvidenskaberne Journaler over indkomne sager i museet (1829 - 1845)
Direktionen for Det kongelige Museum for Naturvidenskaberne Register til forhandlingsprotokol (1829 - 1850)
Direktionen for Det kongelige Museum for Naturvidenskaberne Register til journali over indkomne sager (1829 - 1845)
Dreslette Skolekommission Skoleprotokol (1811 - 1820)
Døveskolen i Randersgade Arkivregistratur, Døveskolen i Randersgade (1988 - 1988)
Ellerup Skole Dagbog (1823 - 1917)
Ellerup Skole Navneprotokol (1825 - 1852)
Eskildstrup Skole Dagbog for II og IV klasse (1915 - 1937)
Eskildstrup Skole Eksamensprotokol (1915 - 1931)
Eskildstrup Skole Gymnastikprotokol (1915 - 1915)
Fattiggården Gørrismark Diverse sager vedr. fattiganstalten (1847 - 1856)
Fjellerup Friskole Fjellerup Friskoles Elevprotokol (1877 - 1882)
Flemløse Skole Elevprotokol (1809 - 1821)
Frederiks Tyske Kirke, København Elevprotokol for skolekommissionen (1864 - 1873)
Frederiksborg Amt Journal for skolevæsenssager (1808 - 1811)
Frederikssund Kommuneskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Frederikssund Kommune (1838 - 1970)
Frørup kommune, Skolekommission Vaccinationsprotokol (1864 - 1899)
Føns-Ørslev Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1818 - 1965)
Fåborg Borger- og Realskole Eksamens- og karakterprotokol for Borgerskolen (1851 - 1874)
Fåborg Borger- og Realskole Eksamens- og karakterprotokol for Fåborg Realskole (1908 - 1911)
Fåborg Borger- og Realskole Kvartals- og årskarakterprotokol for Realskolen (1908 - 1919)
Fåborg Friskole Eksamens- og karakterprotokol for Friskolen (1857 - 1875)
Fåborg Friskole Elevprotokol (1864 - 1877)
Fåborg Kommune, Skoleudvalget Forhandlingsprotokol (1849 - 1970)
Fåborg Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1803 - 1848)
Fåborg Rådstue, Skolekommissionen Skoleprotokol for den danske skole (1740 - 1812)
Gammel Bakkehus Hovedprotokol over eleverne (1855 - 1927)
Gammel Bakkehus Register til hovedprotokol over elever (1855 - 1927)
Gestelev Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1872 - 1961)
Gram og Nybøl Godser Skolesager, Gram og Nybøl Godser (1720 - 1907)
Gudbjerg Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1868 - 1934)
Gudbjerg Skole Dagbog (1879 - 1937)
Gudbjerg Skole Eksamensprotokol (1865 - 1938)
Harritslev Skole Dagbog for førstelæreren (1915 - 1926)
Harritslev Skole Dagbog for lærerinden (1915 - 1926)
Harritslev Skole Eksamensprotokol (1875 - 1924)
Harritslev Skole Gymnastikprotokol (1892 - 1928)
Harritslev Skole Karakterprotokol (1875 - 1944)
Harritslev Skole Skolejournal (1885 - 1949)
Heden Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1892 - 1934)
Herlufsholm Skoles Gods Register til skifteprotokol (1786 - 1812)
Herlufsholm Skoles Gods Skifteprotokol (1719 - 1812)
Herringe Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1825 - 1973)
Hesselager Højere Almenskole Eksamensprotokol for Mellemskoleklassen (1907 - 1917)
Hesselager Højere Almenskole Eksamensprotokol for Realklassen (1908 - 1917)
Hesselager Højere Almenskole Forberedelseseksamensprotokol (1904 - 1911)
Hesselager Højere Almenskole Studentereksamensprotokol (1906 - 1915)
Hjadstrup Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1961)
Hjallese Skole Skoleprotokol for Hjallese Skole (1808 - 1874)
Hylleholt Private Realskole Eksamensprotokol for almindelig forberedelseseksamen (1890 - 1910)
Hylleholt Private Realskole Elevprotokol (1887 - 1909)
Højby Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Lejre Kommune (1819 - 1980)
Hårslev Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1965)
Kalø Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Sakskøbing Kommune (1809 - 1985)
Kirurgisk Akademi Dekanatsprotokol (1826 - 1841)
Kirurgisk Akademi Deliberationsprotokol (1785 - 1842)
Kirurgisk Akademi Kirurgisk eksamen, Protokol over den anatomiske prøve i dissektion (1798 - 1836)
Klinte-Grindløse Kommune, Skolekommission Forhandlingsprotokol (1808 - 1934)
Kommissionen for universitetet og de latinske (lærde) skoler Kommissionens forhandlinger (1787 - 1805)
Korup-Ubberud Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1884 - 1917)
Korup-Ubberud Kommune, Skolekommissionen Journal for privatskolen (1893 - 1901)
Kreisstadt Sonderburg Volksschulsachen: Besoldungsverhältniss pp. Lehrpersonen (1871 - 1921)
Kunstakademiet, Akademiforsamlingen Dagbog (1754 - 1946)
Kunstakademiet, Akademiforsamlingen Register til dagbog (1754 - 1840)
Københavns Tekniske Skole Arkivregistratur, Håndværkeruddannelserne i København. Københavns tekniske Skoles arkiv 1843 - ca. 1988. Udgivet af Københavns tekniske Skole og Landarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1998 (1843 - 1988)
Københavns Universitet teologiske fakultet, Bibelrevisionskommissionen Bibelrevisionsprotokoller (1739 - 1755)
Københavns Universitet, Den akademiske lærerforsamling Forhandlingsprotokol (1850 - 1969)
Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Vejledende Arkivregistratur XXI. Københavns Universitet (1479 - 1978)
Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Alfabetisk register over petita til juridiske og statsvidenskabelige embedseksaminer (1736 - 1899)
Københavns Universitet, Det teologiske fakultet Acta facultatis theologiæ (1684 - 1776)
Køng Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1932)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 3: Vejledning i benyttelse af skolehistorisk materiale vedrørende landsbyskolevæsenet ca. 1814-1841 i Landsarkivet for Fyn (1978 - 1978)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Gymnasieskoler. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Loland-Falster og Bornholm. Udgivet af Arkivaria og Selskabet for Dansk Skolehistorie 1989 (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver på Møn (1982 - 1982)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Stenlille Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Suså Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Tornved Kommune (1991 - 1991)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Gymnasieskoler - En skolehistorisk udstilling i elleve temaer (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skoleforeningen (1976 - 1976)
Langstrup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Asminderød-Grønholt Kommune (1823 - 1980)
Langå Skole Skoleprotokol (1808 - 1809)
Lumby Skolekommission Forhandlingsprotokol (1827 - 1843)
Lunde Skole Forsømmelsesprotokol (1847 - 1858)
Lunde Skole Skoleprotokol (1808 - 1813)
Lyngby Seminarium Konduiteprotokol (1813 - 1872)
Lyø Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1885 - 1930)
Løgumkloster Herredsfogderi Sager vedr. politisk politi og skolevæsen (1872 - 1889)
Marslev-Birkende Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1845 - 1914)
Marstals skolekommission Forhandlingsprotokol (1821 - 1846)
Mesinge Skole Dagbog (1832 - 1912)
Mesinge Skole Eksamensprotokol (1864 - 1893)
Metropolitanskolen Ligbog (1711 - 1797)
Metropolitanskolen Regnskabsbog over ligpenge (1711 - 1798)
Middelfart Rådstue, Skolekommissionen Legatprotokol for skolevæsenet (1747 - 1874)
Møns Navigationsskole samt Stege Regne- og Skriveskole Indholdsfortegnelse til Inspektionens protokol (1697 - 1736)
Møns Navigationsskole samt Stege Regne- og Skriveskole Inspektionens protokol over ind og -udgående sager m.m. (1697 - 1736)
N. Zahles Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Natalie Zahles Skole (1851 - 1978)
Nivå Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Karlebo Kommune (1840 - 1980)
Nyborg Latinskole Forskellige sager (1782 - 1839)
Nyborg Latinskole Hovedprotokol over disciplene (1800 - 1840)
Nyborg Latinskole Regnskabsbog for fattige elever (1667 - 1754)
Nykøbing Sjælland Latinskole Regnskabsprotokol (1692 - 1739)
Nykøbing_Rørvig Private Pigeskole Dagbog (1893 - 1902)
Nørre Herlev Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Hillerød Kommune (1804 - 1977)
Nørre Lyndelse Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1815 - 1966)
Odense Katedralskole Censurprotokol (1802 - 1809)
Odense Katedralskole Censurprotokol (1850 - 1855)
Odense Katedralskole Eksamensprotokol (1803 - 1906)
Odense Katedralskole Hovedcensurprotokol over disciplene (1802 - 1816)
Odense Katedralskole Navneregister til Hovedcensurprotokol for disciple (1802 - 1816)
Odense Katedralskole Navneregister til protokol over disciplene (1802 - 1864)
Odense Katedralskole Opførselsprotokol (1844 - 1876)
Odense Katedralskole Protokol over disciplene (1757 - 1912)
Odense Katedralskole Protokol over disciplene (1882 - 1918)
Odense Katedralskole Register til protokol over disciple (1864 - 1918)
Odense Katedralskole Stamlister over disciplene (1818 - 1874)
Odense Kommune, Skolekommissionen Kopibog (1853 - 1889)
Odense Latinskole Odense Katedralskole - Register til fæsteprotokol (1680 - 1856)
Odense Rådstue, Skolekommissionen Skolevæsensprotokol (1819 - 1853)
Plov, Christine Brevskriverliste, lærerinde Christine Plov (1850 - 1945)
Probstei Hadersleben Visitations-Protocoll (1840 - 1883)
Provst Petersens Stiftelse Kvitteringsbog (1840 - 1867)
Ribe Katedralskole Konceptskrifter fra det gods, der er tillagt rektoren i Ribe (1744 - 1799)
Ribe Katedralskole Register til konceptskrifter fra det gods, der er tillagt rektoren i Ribe (1744 - 1799)
Ribe Katedralskole Register til skifteprotokol for det gods Ribe Domskoles rektor er tillagt (1770 - 1809)
Ribe Katedralskole Skifteprotokol for det gods Ribe Domskoles rektor er tillagt (1770 - 1809)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 175a: Foreløbig oversigt over Universitetets arkiv. Udarbejdet af Victor Petersen (1923 - 1923)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet I: Navnekartotek til skolelæreransøgninger (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet VI: Navnekartotek over petita til filologisk-historiske skoleembedseksaminer (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet VIII: Navnekartotek til Eksamen Artium, petitaskolerne (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Direktionen for Universitetet og De Lærde Skoler samt Patronen for Københavns Universitet (1794 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1611 - 1667)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1668 - 1739)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1740 - 1829)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 13: Den Kongelige Direktion for Universitetet og De Lærde Skoler (1805 - 1849)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVII: Universitetets arkiv (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udnævnelser inden for kirke, højere skoler og universitetet (1661 - 1980)
Ringe Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1970)
Rudkøbing Rådstue, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1813 - 1868)
Rudkøbing Søndagsskole Skoleprotokol (1840 - 1847)
Ryslinge Forskole Dagbog (1889 - 1928)
Sakskøbing Sogns Kirkeinspektion Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 1. bind: De gejstlige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie, 1971 (1574 - 1963)
Sanderum Skole Skoleprotokol for Sanderum Skole (1809 - 1811)
Selskabet for de Massmannske Søndagsskoler Bedømmelses- og præmiefortegnelser (1800 - 1876)
Skamby Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1966)
Skolekommissionen, Allested-Vejle Forhandlingsprotokol (1808 - 1875)
Skolekommissionen, Avernakø Forhandlingsprotokol (1809 - 1829)
Skolekommissionen, Brenderup Forhandlingsprotokol (1808 - 1867)
Skolekommissionen, Brændekilde-Bellinge Skolevæsensprotokol for Bellinge (1808 - 1911)
Skolekommissionen, Dalby-Stubberup Forhandlingsprotokol (1808 - 1899)
Skolekommissionen, Egense Forhandlingsprotokol (1822 - 1858)
Skolekommissionen, Espe-Vantinge Forhandlingsprotokol (1808 - 1905)
Skolekommissionen, Fjelsted-Harndrup Forhandlingsprotokol for Fjelsted (1837 - 1849)
Skolekommissionen, Fjelsted-Harndrup Forhandlingsprotokol for Harndrup (1808 - 1856)
Skolekommissionen, Fjelsted-Harndrup Protokol over Fjelsted skoleungdoms kirkegang (1848 - 1864)
Skolekommissionen, Flemløse Forhandlingsprotokol (1808 - 1872)
Skolekommissionen, Flødstrup-Ullerslev Forhandlingsprotokol (1808 - 1862)
Skolekommissionen, Fraugde Forhandlingsprotokol (1808 - 1832)
Skolekommissionen, Fraugde Navneregister til skoleprotokol (1808 - 1813)
Skolekommissionen, Fraugde Skoleprotokol (1808 - 1813)
Skolekommissionen, Frørup Forhandlingsprotokol (1812 - 1867)
Skolekommissionen, Gelsted-Rørup Protokol ang. skolevæsenet (1808 - 1860)
Skolekommissionen, Helnæs Forhandlingsprotokol (1808 - 1858)
Skolekommissionen, Højby Forhandlingsprotokol (1808 - 1852)
Skolekommissionen, Kullerup-Refsvindinge Forhandlingsprotokol (1826 - 1881)
Skolekommissionen, Kværndrup Forhandlingsprotokol (1808 - 1861)
Skolekommissionen, Kærum Forhandlingsprotokol (1808 - 1841)
Skolekommissionen, Langå-Øksendrup Forhandlingsprotokol (1818 - 1871)
Skolekommissionen, Lindelse Forhandlingsprotokol (1811 - 1898)
Skolekommissionen, Lindelse Skoleprotokol (1811 - 1814)
Skolekommissionen, Lyø Forhandlingsprotokol (1808 - 1852)
Skolekommissionen, Magleby Eksamensprotokol (1846 - 1857)
Skolekommissionen, Magleby Forhandlingsprotokol (1841 - 1885)
Skolekommissionen, Nørre Næraa-Bederslev Forhandlingsprotokol (1808 - 1871)
Skolekommissionen, Nørre Søby Forhandlingsprotokol (1808 - 1844)
Skolekommissionen, Odense Vor Frue Landsogn Forhandlingsprotokol (1819 - 1837)
Skolekommissionen, Oure-Vejstrup Forhandlingsprotokol (1808 - 1867)
Skolekommissionen, Pårup Forhandlingsprotokol (1808 - 1858)
Skolekommissionen, Rønninge-Rolfsted Deliberationsprotokol- Rønninge (1808 - 1870)
Skolekommissionen, Rønninge-Rolfsted Forhandlingsprotokol - Rolfsted (1808 - 1884)
Skolekommissionen, Sct. Hans Landsogn Forhandlingsprotokol (1811 - 1899)
Skolekommissionen, Sct. Knud Landsogn Forhandlingsprotokol - Hunderup (1808 - 1852)
Skolekommissionen, Skeby-Otterup Forhandlingsprotokol (1808 - 1886)
Skolekommissionen, Skellerup-Ellinge Forhandlingsprotokol (1818 - 1866)
Skolekommissionen, Skovby Forhandlingsprotokol (1808 - 1858)
Skolekommissionen, Skårup Forhandlingsprotokol (1808 - 1893)
Skolekommissionen, Strynø Forhandlingsprotokol (1805 - 1826)
Skolekommissionen, Søllested-Vedtofte Forhandlingsprotokol (1808 - 1867)
Skolekommissionen, Søllinge-Hellerup Forhandlingsprotokol (1808 - 1852)
Skolekommissionen, Sønder Nærå Forhandlingsprotokol (1808 - 1845)
Skolekommissionen, Sønderby Forhandlingsprotokol (1808 - 1900)
Skolekommissionen, Sørup-Sankt Jørgen Forhandlingsprotokol (1815 - 1855)
Skolekommissionen, Tranderup Forhandlingsprotokol (1827 - 1858)
Skolekommissionen, Vester Hassing Vaccinationsprotokol (1818 - 1862)
Skolen ved Frederiks Tyske Kirke Elevprotokol (1826 - 1853)
Skovby Skole Dagbog (1910 - 1914)
Skovby Skole Eksamensprotokol (1873 - 1914)
Skovby Skole Skoleforsømmelseslister (1875 - 1900)
Skårup Statsseminarium Eksamensprotokol (1836 - 1912)
Skårup Statsseminarium Indskrivnings- og dimittendprotokol (1843 - 1911)
Skårup Statsseminarium Navneregister til indskrivnings- og dimittendprotokol (1843 - 1909)
Skårup Statsseminarium Optagelsesprøveprotokol (1851 - 1926)
Slagelse Latinskole Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 2. bind: De verdslige arkiver, med tillæg omfattende både gejstlige og verdslige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie (1525 - 1971)
Statens Skole for Døve i København Arkivregistratur, Det Kongelige Døvstummeinstitut i København (1807 - 1979)
Svendsen, Nicolai Privatarkiv nr. 712: Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen (1873 - 1966)
Søgaard Gods Skolesager (1723 - 1886)
Sønderborg Rådstue, Skolekommissionen Skolesager (1827 - 1872)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende kirke og skole, præster m.m. (1502 - 1622)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Skolesager (1674 - 1778)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende kirke, skole og fattigvæsen (1583 - 1713)
Torp, Alfred Brevskriverliste, lærer Alfred Torp (1896 - 1933)
Tryggelev Skole Navnebog ved den indbyrdes undervisning i Tryggelev Skole (1840 - 1870)
Tryggelev-Fodslette Kommune, Skolekommission Vaccinationsprotokol for skolepligtige børn som ikke går i offentlig skole (1871 - 1887)
Trøjborg Godsarkiv Skolesager (1642 - 1835)
Tvede Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Ravnsborg Kommune (1822 - 1970)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Diverse universitets- og skolesager (1743 - 1845)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Skolesager (1819 - 1842)
Tømmerup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Kalundborg Kommune (1845 - 1973)
Tønder og Højer Herreder Kirke, skole og fattigsager i de blandede distrikter. Rubr. VI (1670 - 1815)
Tønder Rådstue, Kæmnerkontoret Repartition der Schulkosten (1835 - 1871)
Tørninglen Provsti Skolevisitatsprotokol (1855 - 1869)
Udby Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1966)
Uggerslev-Nørre Højrup Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1923)
Undervisningsministeriet, Udvalget af 25.08.1955 vedrørende Undervisning af Talelidende, Svagthørende og Læseretarderede Børn i Folkeskolen Arkivregistratur. Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet (1278 - 1966)
Universitetskvæsturen Bilag til landgildeberegningen (1836 - 1836)
Universitetskvæsturen Landgildeprotokol over Corpus theologici primi gods m.m (1738 - 1830)
Universitetskvæsturen Landgildeprotokol over Universitetets gods i Jylland (1774 - 1806)
Universitetskvæsturen Referat- og resolutionsprotokol for kvæsturens sekretariat (1806 - 1833)
Universitetskvæsturen Referats- og resolutionsjournaler (Sekretariatet) (1844 - 1885)
Universitetskvæsturen Register til beregning af landgilde (1836 - 1836)
Universitetskvæsturen Sager vedr. landgildeberegning (1836 - 1836)
Universitetskvæsturen Visdomsbog til universitetets, kommunitetets og Sorø Akademis journaler (Sekretariatet) (1893 - 1894)
Vemmelev Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Korsør Kommune (1804 - 1980)
Viborg Katedralskole Navneregister til skifteprotokol for Viborg konrektorats tillagte jordegods (1757 - 1817)
Viborg Katedralskole Skifteprotokol for Viborg konrektorats tillagte jordegods (1757 - 1817)
Voldtofte Skole Elevprotokol (1809 - 1821)
Vordingborg Latinskole Discipelprotokol (1767 - 1845)
Vordingborg Latinskole Regnskabsprotokol (1617 - 1846)
Ærøskøbing Rådstue, Skolekommissionen Eksamensprotokol for Ærøskøbing Borgerskole (1813 - 1862)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. overbestyrelsen af skolevæsnet på landet (1738 - 1791)
Århus Katedralskole Register til skifteprotokol for konrektoratet (1777 - 1807)
Århus Katedralskole Register til skifteprotokol for lektoratet (1747 - 1806)
Århus Katedralskole Register til skifteprotokol for rektoratets gods (1735 - 1806)
Århus Katedralskole Skifteprotokol for konrektoratet (1777 - 1807)
Århus Katedralskole Skifteprotokol for lektoratet (1747 - 1806)
Århus Katedralskole Skifteprotokol for rektoratets gods (1735 - 1806)
Årslev Kommune, Skolekommissionen Forhandlingsprotokol (1808 - 1934)
Her finder du arkivalier fra mange forskellige skoler, universitetet, lærere osv.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.