Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skoler

Arkiv Indhold
Asperup-Roerslev kommune, Skolekommission Vaccinationsprotokol (1871 - 1931)
Assens Magistrat Hångerningsskole for pigebørn (1841 - 1862)
Assens Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprot. (1810 - 1864)
Avnslev-Bovense Skolekommission Eksamensprotokol (1835 - 1845)
Barløse kommune, Barløse skole Eksamensprotokol (1841 - 1958)
Barløse kommune, Barløse skole Skoledagbog (1830 - 1943)
Bogense kommune, Skolekommission Ansøgninger om lærerstillinger (1905 - 1918)
Bogense Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprotokol (1804 - 1864)
Brunhøjskolen, Holbæk Arkivregistratur, Brunhøjskolen (1968 - 1979)
Bøstrup Skolekommission eksamensprotokol (1811 - 1836)
Bøstrup Skolekommission Skolejournal (1811 - 1816)
Dalum-Sanderum skolekommission Skoleprotokol for Hjallese Skole (1808 - 1874)
Danske Kancelli Efterretninger om skolevæsenet i købstæderne i Danmark, indsendte i henhold til cirkulære af 20. december 1783 (1784 - 1784)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Indberetninger fra stiftsøvrighederne i Danmark og Norge om de danske skolers tilstand i købstæderne (1806 - 1807)
Det kongelige danske kunstakademi Elevregister (1826 - 1953)
Die Schule in Enderupskov Skolesager, Eksamens- og forsømmelseslister (1815 - 1856)
Die Schule in Enderupskov Skolesager, Gram og Nybøl Godser (1774 - 1898)
Diernæs Sogn Skolebesøgsprotokol (1841 - 1848)
Dreslette Skolekommission Skoleprotokol (1811 - 1820)
Døveskolen i Randersgade Arkivregistratur, Døveskolen i Randersgade (1988 - 1988)
Fjellerup Friskole Fjellerup Friskoles Elevprotokol (1877 - 1882)
Fjelsted-Harndrup Skolekommission Protokol over Fjelsted skoleungdoms kirkegang (1848 - 1864)
Flemløse Skole Elevprotokol (1809 - 1821)
Fraugde skolekommission Navneregister til skoleprotokol (1808 - 1813)
Fraugde skolekommission Skoleprotokol (1808 - 1813)
Frederiks Tyske Kirke, København Elevprotokol for skolekommissionen (1864 - 1873)
Frederiksborg Amt Journal for skolevæsenssager (1808 - 1811)
Frederikssund Kommuneskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Frederikssund Kommune (1838 - 1970)
Frørup kommune, Skolekommission Vaccinationsprotokol (1864 - 1899)
Fåborg Borger- og Realskole Eksamensprotokol for Borgerskolen (1851 - 1874)
Fåborg Borger- og Realskole Eksamensprotokol for Fåborg Realskole (1908 - 1911)
Fåborg Borger- og Realskole Kvartals- og årskarakterprotokol for Realskolen (1908 - 1919)
Fåborg Friskole Eksamensprotokol for Friskolen (1857 - 1875)
Fåborg Friskole Elevprotokol (1864 - 1877)
Fåborg Kommune, Skoleudvalg Forhandlingsprotokol for byrådets skoleudvalg (1849 - 1970)
Fåborg Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprot. (1803 - 1848)
Fåborg Magistrat Skoleprotokol for den danske skole (1740 - 1812)
Gram og Nybøl Godser Skolesager, Gram og Nybøl Godser (1720 - 1907)
Gudbjerg Kommune, Skolekommission Forhandlingsprotokol (1868 - 1934)
Gudbjerg Skole Dagbog (1879 - 1937)
Gudbjerg Skole Eksamensprotokol (1865 - 1938)
Herlufsholm Skoles Gods Register til skifteprotokol (1786 - 1812)
Herlufsholm Skoles Gods Skifteprotokol (1719 - 1812)
Herlufsholm Skoles Gods Skifteregister (1719 - 1772)
Højby Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Lejre Kommune (1819 - 1980)
Kalø Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Sakskøbing Kommune (1809 - 1985)
Kreisstadt Sonderburg Volksschulsachen: Besoldungsverhältniss pp. Lehrpersonen (1871 - 1921)
Københavns Tekniske Skole Arkivregistratur, Håndværkeruddannelserne i København. Københavns tekniske Skoles arkiv 1843 - ca. 1988. Udgivet af Københavns tekniske Skole og Landarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1998 (1843 - 1988)
Københavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet Vejledende Arkivregistratur XXI. Københavns Universitet (1479 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 3: Vejledning i benyttelse af skolehistorisk materiale vedrørende landsbyskolevæsenet ca. 1814-1841 i Landsarkivet for Fyn (1978 - 1978)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Gymnasieskoler. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Loland-Falster og Bornholm. Udgivet af Arkivaria og Selskabet for Dansk Skolehistorie 1989 (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver på Møn (1982 - 1982)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Stenlille Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Suså Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Tornved Kommune (1991 - 1991)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Gymnasieskoler - En skolehistorisk udstilling i elleve temaer (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skoleforeningen (1976 - 1976)
Langstrup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Asminderød-Grønholt Kommune (1823 - 1980)
Langå-Øksendrup Skolekommission Forhandlingsprotokol (1818 - 1871)
Lindelse Skolekommission Forhandlingsprotokol (1811 - 1898)
Lumby skolekommission Forhandlingsprotokol (1827 - 1843)
Lyngby Seminarium Konduiteprotokol (1813 - 1872)
Løgumkloster herredsfogderi Sager vedr. politisk politi og skolevæsen (1872 - 1889)
Marstals skolekommission Forhandlingsprotokol (1821 - 1846)
Middelfart Magistrat Legatprotokol for skolevæsenet (1747 - 1874)
N. Zahles Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Natalie Zahles Skole (1851 - 1978)
Nivå Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Karlebo Kommune (1840 - 1980)
Nørre Herlev Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Hillerød Kommune (1804 - 1977)
Nørre Nærå-Bederslev Skolekommission Forhandlingsprotokol (1808 - 1871)
Odense Katedralskole Hovedcensurprotokol over disciplene (1802 - 1816)
Odense Katedralskole Navneregister til Hovedcensurprotokol for disciple (1802 - 1816)
Odense Katedralskole Navneregister til protokol over disciplene Bd. III-IV (1802 - 1864)
Odense Katedralskole Stamlister over disciplene (1818 - 1874)
Odense Kommune, Skolekommission Skolekommissionens kopibog (1853 - 1889)
Odense Latinskole Odense Katedralskole - Register til fæsteprotokol (1680 - 1856)
Odense Magistrat Skolekommissionens kopibog (1819 - 1853)
Plov, Christine Brevskriverliste, lærerinde Christine Plov (1850 - 1945)
Probstei Hadersleben Visitations-Protocoll (1840 - 1883)
Ribe Katedralskole Konceptskrifter fra det gods, der er tillagt rektoren i Ribe (1744 - 1799)
Ribe Katedralskole Register til konceptskrifter fra det gods, der er tillagt rektoren i Ribe (1744 - 1799)
Ribe Katedralskole Register til skifteprotokol for det gods Ribe Domskoles rektor er tillagt (1770 - 1809)
Ribe Katedralskole Skifteprotokol for det gods Ribe Domskoles rektor er tillagt (1770 - 1809)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Folioregistratur 175a: Foreløbig oversigt over Universitetets arkiv. Udarbejdet af Victor Petersen (1923 - 1923)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet I: Navnekartotek til skolelæreransøgninger (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet VI: Navnekartotek over petita til filologisk-historiske skoleembedseksaminer (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet VIII: Navnekartotek til Eksamen Artium, petitaskolerne (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Direktionen for Universitetet og De Lærde Skoler samt Patronen for Københavns Universitet (1794 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1611 - 1667)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1668 - 1739)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1740 - 1829)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur 13: Den Kongelige Direktion for Universitetet og De Lærde Skoler (1805 - 1849)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregistratur XVII: Universitetets arkiv (1890 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udnævnelser inden for kirke, højere skoler og universitetet (1661 - 1980)
Rudkøbing Magistrat Skolekommissionens forhandlingsprotokol (1813 - 1868)
Rudkøbing søndagsskole Vedr. Rudkøbing søndagsskole (1840 - 1847)
Sakskøbing Sogns Kirkeinspektion Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 1. bind: De gejstlige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie, 1971 (1574 - 1963)
Skolekommissionen, Vester Hassing Vaccinationsprotokol (1818 - 1862)
Skolen ved Frederiks Tyske Kirke Elevprotokol (1826 - 1853)
Slagelse Latinskole Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 2. bind: De verdslige arkiver, med tillæg omfattende både gejstlige og verdslige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie (1525 - 1971)
Statens Skole for Døve i København Arkivregistratur, Det Kongelige Døvstummeinstitut i København (1807 - 1979)
Svendsen, Nicolai Privatarkiv nr. 712: Amtsskolekonsulent Nicolai Svendsen (1873 - 1966)
Søgaard Gods Skolesager (1723 - 1886)
Sønderborg Købstad Skolesager (1827 - 1872)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Sager vedrørende kirke og skole, præster m.m. (1502 - 1622)
Sønderjyske Fyrstearkiver Sønderborg, Hertuger af Glücksburg Skolesager (1674 - 1778)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende kirke, skole og fattigvæsen (1583 - 1713)
Torp, Alfred Brevskriverliste, lærer Alfred Torp (1896 - 1933)
Tryggelev Skole Navnebog ved den indbyrdes undervisning i Tryggelev Skole (1840 - 1870)
Tryggelev-Fodslette Kommune, Skolekommission Vaccinationsprotokol for skolepligtige børn som ikke går i offentlig skole (1871 - 1887)
Trøjborg Godsarkiv Skolesager (1642 - 1835)
Tvede Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Ravnsborg Kommune (1822 - 1970)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Diverse universitets- og skolesager (1743 - 1845)
Tyske Kancelli, Slesvig-holsten-lauenburgske Kancelli Skolesager (1819 - 1842)
Tømmerup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Kalundborg Kommune (1845 - 1973)
Tønder Købstad Repartition der Schulkosten (1835 - 1871)
Tønder og Højer Herreder Kirke, skole og fattigsager i de blandede distrikter. Rubr. VI (1670 - 1815)
Tønder Statsseminarium, Provst Petersens Stiftelse Kvitteringsbog (1840 - 1867)
Tønder Statsseminarium, Provst Petersens Stiftelse Sager (1847 - 1856)
Tørninglen Provsti Skolevisitatsprotokol (1855 - 1869)
Undervisningsministeriet, Udvalget af 25.08.1955 vedrørende Undervisning af Talelidende, Svagthørende og Læseretarderede Børn i Folkeskolen Arkivregistratur. Skolehistoriske arkivalier i Rigsarkivet (1278 - 1966)
Vemmelev Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Korsør Kommune (1804 - 1980)
Viborg Katedralskole Navneregister til skifteprotokol for Viborg konrektorats tillagte jordegods (1757 - 1817)
Viborg Katedralskole Skifteprotokol for Viborg konrektorats tillagte jordegods (1757 - 1817)
Voldtofte Skole Elevprotokol (1809 - 1821)
Vordingborg Latinskole Discipelprotokol (1767 - 1845)
Vordingborg Latinskole Regnskabsprotokol (1617 - 1846)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Skolekommission Eksamensprotokol for Ærøskøbing Borgerskole (1813 - 1862)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. overbestyrelsen af skolevæsnet på landet (1738 - 1791)
Århus Katedralskole (amtslig) Register til skifteprotokol for konrektoratet (1777 - 1807)
Århus Katedralskole (amtslig) Register til skifteprotokol for lektoratet (1747 - 1806)
Århus Katedralskole (amtslig) Register til skifteprotokol for rektoratets gods (1735 - 1806)
Århus Katedralskole (amtslig) Skifteprotokol for konrektoratet (1777 - 1807)
Århus Katedralskole (amtslig) Skifteprotokol for lektoratet (1747 - 1806)
Århus Katedralskole (amtslig) Skifteprotokol for rektoratets gods (1735 - 1806)
Her finder du arkivalier fra mange forskellige skoler, universitetet, lærere osv.