Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Sociale forhold, sundhedsvæsen, hospitaler og stiftelser

Arkiv Indhold
Avnslev-Bovense Fattigkommission Fattigkommissionens forhandlingsprotokol (1803 - 1867)
Dansk Arbejdsgiverforening Deltagelse i det socialpolitiske arbejde (1902 - 1934)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Lejekontrakt, Walkendorfsgade (1858 - 1888)
Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen Navneregister til protokol vedr. plejeanbringelser (1905 - 1937)
Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen Protokol med navneregister vedrørende plejeanbringelser (1905 - 1937)
Djurs Sønder-Mols Herredsfoged Korrespondance angående fattigvæsenet (1803 - 1821)
Flakkebjerg Ungdomshjem Stambog (1836 - 1968)
Flemløse Fattigkommission Forhandlingsprotokol (1803 - 1865)
Gram Sogns Fattigkommission Fattigvæsensregnskabsbilag (1903 - 1907)
Gram Sogns Fattigkommission Forhandlingsprotokol (1869 - 1892)
Gram Sogns Fattigkommission Kopibog (1879 - 1885)
Hjørring Byfoged Gaver til de fattige (1820 - 1850)
Hjørring Sundhedskommission Forhandlingsprotokol (1848 - 1939)
Hjørring Sundhedskommission Vedtægter og diverse dokumenter (1863 - 1901)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 10: Benyttelse af købstadsfattigvæsensarkiver fra perioden 1869-1890. En vejledning belyst med eksempler fra Odense Fattigvæsens arkiv (1980 - 1980)
Lumby fattigkommission Forhandlingsprotokol (1803 - 1848)
Lunde Fattigkommission Forhandlingsprotokol (1803 - 1891)
Maribo Amt Forhandlingsprotokol for separations- og skilsmissesager (1858 - 1970)
Marstal fattigkommission Protokol over blokpenge og uddeling til de fattige (1799 - 1842)
Mødrehjælpen i København Journal over faderskabssager (1905 - 1932)
Mødrehjælpen i København Journalregister (1905 - 1932)
Nørre Lyndelse Fattigkommission Fattigkommissionens forhandlingsprotokol (1803 - 1855)
Psykiatrisk Hospital Risskov Generalregister o, indlagte patienter (1852 - 1932)
Psykiatrisk Hospital Risskov Navneregister til protokol over optagne patienter (1852 - 1934)
Psykiatrisk Hospital Risskov Protokol over optagne patienter (1852 - 1934)
Sallinglands Herredsfoged Indkomne breve vedrørende fattigvæsenet (1803 - 1807)
Sallinglands Herredsfoged Kopibog angående fattigvæsenet (1803 - 1819)
Slagelse Rådstue Forhandlingsprotokoller for fattigkommissionen (1803 - 1868)
Sorø Amt, Oversundhedskommission Forhandlingsprotokol (1905 - 1913)
Stadt Tondern Fattigvæsen, Foreningen til betleriets afskaffelse (1879 - 1881)
Sundhedsstyrelsen Epidemiberetninger om kolera (1850 - 1854)
Sundhedsstyrelsen Oplysninger om influenzaen i Danmark (1918 - 1919)
Sønderjyske Fyrstearkiver, De Gottorpske Hertuger Sager vedrørende kirke, skole og fattigvæsen (1583 - 1713)
Tryggelev-Fodslette Fattigkommission Registrering af fattigboer (1846 - 1860)
Tønder Købstad Armengelder (1819 - 1869)
Tønder Købstad Beilagen zum Hebungs-Journal (1834 - 1847)
Tønder Købstad Collectenbuch für das Hospital in Tondern (1703 - 1709)
Tønder Købstad Einnahme und Ausgabe der Armengelder (1785 - 1836)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Byggeregnskab for fattigboder (1793 - 1795)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Byggeregnskabssager (1703 - 1878)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Fattigarbejdsanstalten (1822 - 1843)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Fattighaverne (1821 - 1862)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Fattigkassejournal (1842 - 1874)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hjemstedsretssager (1834 - 1841)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hospitalets alumner og ansøgninger om optagelse (1811 - 1896)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hospitalsjorde og legatejendomme (1741 - 1879)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Hospitalsobligationer og kapitaler (1542 - 1763)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Kontrabog for fattigkassens huse (1842 - 1850)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Kontrabøger for apotekerne (1791 - 1874)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Korrespondancesager (1832 - 1874)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Legater og stiftelser med mere (1635 - 1850)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Legatjorder (1855 - 1862)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Registre over personer under forsorg (1832 - 1863)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Regnskab for fattigbøssen (1790 - 1870)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Regnskabssager (1822 - 1845)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Sager (1789 - 1870)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Uddeling af brød fra hospitalet (1795 - 1795)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Uddeling af brød og brændsel (1812 - 1816)
Tønder Købstad Fattigvæsen, Uddeling af linned til hospitalslemmer (1843 - 1869)
Tønder Købstad Geburtsheimath uneheliche Kinder (1842 - 1851)
Tønder Købstad Koch- und Speise-Anstalt (1830 - 1847)
Tønder Købstad Konsulat-Armenbüsche (1812 - 1910)
Tønder Købstad Mützen- und Strümpf-Fabrik (1783 - 1835)
Tønder Købstad Setzungs-Liste der wochentliche Armengelder (1841 - 1869)
Tønder Købstad Stadt-Spinnerei (1766 - 1804)
Tønder Købstad Todten-Kasse (1815 - 1860)
Tønder Købstad, Callisens Stiftelse Sager (1847 - 1849)
Tønder Købstad, Cand. theol. P. Chr. Johansens Legat Sager (1778 - 1778)
Tønder Købstad, Enke Johanne Christibe Cramers Legat Sager (1849 - 1849)
Tønder Købstad, Fattiggården Gørrismark Regnskabsbilag (1860 - 1860)
Tønder Købstad, Festersens Legat Sager (1635 - 1635)
Tønder Købstad, Hans Friedrich Leo Sager og regnskaber (1800 - 1812)
Tønder Købstad, Jomfru Anna Barbara Tonnesens Legat Regnskab (1819 - 1819)
Tønder Købstad, Kenckels Legat Sager (1684 - 1738)
Tønder Købstad, Krøgers Stiftelse Sager (1735 - 1867)
Tønder Købstad, Lorenzens Legat Ejendommen i Gallehus (1871 - 1900)
Tønder Købstad, Lorenzens Legat Fundats (1889 - 1923)
Tønder Købstad, Lorenzens Legat Regnskabsbog (1889 - 1923)
Tønder Købstad, Pastor Paulsens Legat Sager (1853 - 1891)
Tønder Købstad, Raadmand Paul Popsen og Hustrus Legat Sager (1801 - 1924)
Tønder Købstad, Richtens Legat Ansøgninger til legatet (1859 - 1866)
Tønder Købstad, Richtens Legat Kvitteringsbog (1898 - 1900)
Tønder Købstad, Richtens Legat Sager (1768 - 1821)
Tønder Købstad, Richtens Legat Verteilung zu Osteren, Michaelis und Weihnachten (1815 - 1823)
Tønder Købstad, Schmalenbergs Legat Sager (1750 - 1775)
Tønder Købstad, Strucks Legat Sager (1854 - 1863)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Fattigvæsen, Inventarier (1816 - 1816)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Fattigvæsen, Legat-, hospitals- og vajsenhussager (1813 - 1852)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Fattigvæsen, Vajsenhus- og legatregnskabssager (1729 - 1852)
Tønder Købstad, Vajsenhuset Stiftungs-, Hospitals und Weisenhasusachen (1849 - 1882)
Viborg Rådstue, Fattigvæsenet Fattig-distributionsprotokol (1783 - 1810)
Viborg Rådstue, Fattigvæsenet Genparter af Viborg Købstads fattigregnskaber (1724 - 1736)
Viskinge-Avnsø Pastorat Fattigkommissionens forhandlingsprotokol (1803 - 1822)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Protokol for R. K. Clausens legat (1818 - 1843)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Protokol for uddeling af Ærøskøbing kirkebloks penge til kirken, skolen og de fattige (1762 - 1867)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Regnskab over kirkens og de fattiges kapitaler (1734 - 1829)
Ærøskøbing Magistrat, Ærøskøbing Fattigkommission Ærøskøbing fattigkommissions forhandlingsprotokol (1832 - 1866)
Ålborg Hospital Mandtalslister over lemmerne (1715 - 1867)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Amtmandens og biskoppens overtilsyn med fattigvæsnet (1773 - 1793)
Her finder du forskellige arkivalier med forbindelse til socialvæsenet, gamle, syge og fattige.