Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Fængsler, tugt- og forbedringshuse

Arkiv Indhold
Assens Arrest Arrestprotokol (1854 - 1890)
Assens Arrest Protokol over arrestanternes arbejde (1847 - 1859)
Bogense arrest Arrestprotokol (1848 - 1915)
Christianshavns Arrest Journal over kvindelige arrestanter (1895 - 1918)
Christianshavns Arrest Journal over mandlige arrestanter (1872 - 1919)
Christianshavns Arrest Register til journal over kvindelige arrestanter (1895 - 1918)
Christianshavns Arrest Register til journal over mandlige arrestanter (1871 - 1919)
Christianshavns Straffeanstalt Div. fotos (1885 - 1906)
Christianshavns Straffeanstalt Forhørsprotokol (1858 - 1938)
Christianshavns Straffeanstalt Generalieprotokol (1873 - 1919)
Christianshavns Straffeanstalt Register over kvindefanger (1841 - 1928)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Forhandlingsprotokol (1843 - 1852)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Koncept og udkast til betænkning af 14. maj 1842, med voteringer og andre bilag (1840 - 1842)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Korrespondance og diverse dokumenter (1840 - 1848)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Sager til forhandlingsprotokol (1845 - 1848)
Danske Kancelli, 3. Departement Brevsager (1800 - 1848)
Fåborg arrest Distriktslægens eftersyn i arresten (1869 - 1920)
Fåborg arrest Visitationsprotokol for arresten (1869 - 1932)
Hjørring Byfoged Arrestantsager (1819 - 1891)
Horsens Fængselsselskab Forhandlingsprotokol (1859 - 1931)
Justitsministeriet, kommissionen til prøve af de indkomne concoursarbejder af 07.11.1854 (ang. Vridløselille) Materiale (1854 - 1860)
Kerteminde arrest Arrestprotokol (1899 - 1955)
Kommission af 3/8 1815 til undersøgelse og påkendelse af tumulter i Tugt- rasp- og forbedringshuset d. 31/7 1815 Forhørsprotokol (1815 - 1816)
Kvindefængslet på Christianshavn (Præsteembedet) Hovedministerialbog (1813 - 1891)
Kvindefængslet på Christianshavn (Præsteembedet) Kirkebog for Børnehuset (1710 - 1813)
Kvindefængslet på Christianshavn (Præsteembedet) Kontraministerialbog (1813 - 1933)
Københavns Stokhus Arkivregistratur, Fængselsarkiver København og Møn (1662 - 1919)
Københavns Stokhus Navneregister til signalementsprotokol (1807 - 1849)
Københavns Stokhus Register til slaverulle (1774 - 1826)
Københavns Stokhus Register til slaverulle (1801 - 1816)
Københavns Stokhus Register til slaverulle (1817 - 1857)
Københavns Stokhus Sclaven-Protocoll/ Slave-Protokol for Kiøbenhavns Fæstning (1774 - 1826)
Københavns Stokhus Signalementsprotokol (1807 - 1849)
Københavns Stokhus Slaverulle (1741 - 1777)
Københavns Stokhus Stambog (1817 - 1857)
Københavns Stokhus Stamme bog over.../ Protocoll over... (1801 - 1819)
Middelfart arrest Arbejdsprotokol for arresten (1840 - 1846)
Middelfart arrest Arrestantprotokol (1840 - 1877)
Middelfart arrest Distriktslægen besøg i arresten (1875 - 1882)
Middelfart arrest Indsat for drukkenskab (1881 - 1890)
Middelfart arrest Navneregister til arrestantprotokol (1855 - 1877)
Middelfart arrest Visitationsprotokol for arresten (1840 - 1875)
Middelfart arrest Visitationsprotokol for arresthuset i Middelfart (1840 - 1958)
Møns Tugt- og Forbedringshus Mandtalsbog (1787 - 1851)
Møns Tugt- og Forbedringshus Mandtalsbog over betlere (1790 - 1792)
Møns Tugt- og Forbedringshus Register til mandtalsbog (1787 - 1851)
Møns Tugt- og Forbedringshus Register til mandtalsbog over betlere, kvinder (1790 - 1792)
Møns Tugt- og Forbedringshus Register til mandtalsbog over betlere, mænd (1790 - 1792)
Nibe Arresthus Sager til arrestjournaler (1918 - 1939)
Nyborg arrest Arbejdsprotokol for arrestanterne. (1847 - 1856)
Nyborg arrest Arrestantprotokol (1846 - 1914)
Nyborg arrest Navneregister til protokoller over forkyndte domme for arrestanter (1871 - 1919)
Nyborg arrest Protokoller over forkyndte domme for arrestanter (1871 - 1919)
Nyborg Statsfængsel Charteques gemt til illustration af sagsindhold (1913 - 1947)
Nyborg Statsfængsel Forhørsprotokoller (1920 - 1965)
Nyborg Statsfængsel Personlige breve mm. (1914 - 1949)
Nyborg Statsfængsel Rulleblade (1913 - 1932)
Odense Byfoged, Arrestforvarer Arrestantprotokol (1815 - 1883)
Odense Ting- og Arresthus Arrestjournal (1884 - 1980)
Odense Ting- og Arresthus Arrestjournal (1884 - 1980) Ny Skanning i farver
Odense Ting- og Arresthus Arrestprotokol for Odense herred (1897 - 1933)
Odense Ting- og Arresthus Arrestprotokol fra Bjerge-Åsum Herred (1890 - 1919)
Odense Ting- og Arresthus Arrestprotokol fra Lunde-Skam herred (1901 - 1919)
Odense Ting- og Arresthus Navneregister til visitation- og arrestjournal. (1918 - 1942)
Odense Tugthus Bog over tugthusfanger (1752 - 1865)
Odense Tugthus Fundats for Odense tugt- og manufakturhus (1752 - 1752)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Fortegnelse over de i Tugt-, Rasp og Forbedringshuset i København den 30. november værende fanger (1850 - 1853)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Fortegnelse over kvindefanger i samtlige straffeanstalter (1853 - 1885)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Fortegnelser over fanger (1849 - 1900)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Journal (1848 - 1910)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Journalregister (1848 - 1910)
Overinspektionen for Fængselsvæsenet Register over fanger (1849 - 1900)
Randers Arresthus Arrestjournal (1847 - 1930)
Ringkøbing Ting- og Arresthus Straffeprotokol for Ringkøbing arrest (1871 - 1919)
Rudkøbing arrest Arrestantprotokol (1829 - 1933)
Rudkøbing arrest Indsatte i detentionslokalet (1884 - 1933)
Rudkøbing arrest Regnskabsbog for arresten (1828 - 1840)
Staden Kjøbenhavns Civile Fængsler Generaliekort over kvindelige fanger (1911 - 1924)
Statsfængslet i Horsens Afskrift af Christianshavns straffeanstalts protokol af 55 fanger overført til Horsens (1853 - 1865)
Statsfængslet i Horsens Afskrift af stamrullen (1904 - 1904)
Statsfængslet i Horsens Beskadigede fotografier af fanger (1890 - 1929)
Statsfængslet i Horsens Besøgsprotokol (1893 - 1920)
Statsfængslet i Horsens Fangefotos ikke identificeret (1890 - 1929)
Statsfængslet i Horsens Fangeprotokol, cellefanger (1875 - 1896)
Statsfængslet i Horsens Fangeprotokol, fællesfanger (1873 - 1896)
Statsfængslet i Horsens Fangeregister (1914 - 1937)
Statsfængslet i Horsens Forhørsprotokol (1857 - 1945)
Statsfængslet i Horsens Fotografier af fanger (1866 - 1929)
Statsfængslet i Horsens Indsættelsesbog (1906 - 1926)
Statsfængslet i Horsens Kirkebog (1857 - 1884)
Statsfængslet i Horsens Kvartalsrapporter (1905 - 1911)
Statsfængslet i Horsens Lister over fangeplaceringen (1925 - 1928)
Statsfængslet i Horsens Løsladelses- og indsættelsesbog (1853 - 1898)
Statsfængslet i Horsens Løsladelsesbog (1868 - 1957)
Statsfængslet i Horsens Navneregister til fangeprotokol, cellefanger (1879 - 1879)
Statsfængslet i Horsens Navneregister til straffeprotokollen (1853 - 1905)
Statsfængslet i Horsens Navneregister, indsatte fanger (1853 - 1926)
Statsfængslet i Horsens Sager til forhørsprotokollen (1884 - 1892)
Statsfængslet i Horsens Stambog (1853 - 1909)
Statsfængslet i Horsens Stambog (1853 - 1909) Ny skanning i farver
Statsfængslet i Horsens Stambog, Tugthus (1909 - 1933)
Statsfængslet i Horsens Statistik fra 1870'erne og 1880'erne (1870 - 1889)
Statsfængslet i Horsens Straffeprotokol (1853 - 1942)
Statsfængslet i Horsens Ældre fotografier af bygninger og interiører (1900 - 1920)
Statsfængslet i Horsens, Fangekolonierne på Heden (Gedhus og Flyndersø) Register over fanger på heden (1899 - 1899)
Statsfængslet i Horsens, Fangekolonierne på Heden (Gedhus og Flyndersø) Register over fanger på heden I (1907 - 1907)
Statsfængslet i Vridsløselille Forhørsprotokoller (1862 - 1982)
Statsfængslet i Vridsløselille Forseelsesprotokol (1860 - 1944)
Statsfængslet i Vridsløselille Generalieprotokol (1890 - 1924)
Statsfængslet i Vridsløselille Navneregister til stamrulle (1859 - 1932)
Statsfængslet i Vridsløselille Protokol over fællesfanger (1892 - 1922)
Statsfængslet i Vridsløselille Register til Generalieprotokol (1890 - 1924)
Statsfængslet i Vridsløselille Stamrulle (1859 - 1932)
Statsfængslet i Vridsløselille Supplement til stamrulle (1863 - 1921)
Statsfængslet i Vridsløselille Årsberetninger (1911 - 1931)
Svendborg Politikreds, Svendborg Arrest Journal for arrestforvalteren ved Svendborg Arresthus (1916 - 1932)
Svendborg Politikreds, Svendborg Arrest Register til Arrestjournal (1916 - 1932)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Actuariatets forhørsprotokol (1813 - 1858)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Akter vedr. mytteriet 25/6 1817 (1817 - 1818)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Bog over indlagte og udskrevne fanger (1853 - 1861)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Diverse fangefortegnelser (1790 - 1879)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Domprotokol (1813 - 1856)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Foranstaltninger vedr. koppeepidemien i 1824 (1824 - 1824)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelse over Actuariatets sager (1836 - 1858)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelse over afdøde fanger (1832 - 1907)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelse over døde fanger, fanger og børn (1831 - 1867)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelse over fanger fra Landmilitair-Etatens Jurisdiction (1833 - 1856)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelse over fødte og døde (1814 - 1887)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelser over Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets fanger (1831 - 1861)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Journal over indkomne fanger, 1810 - 1814 (1810 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Liste over dovne mænd (1848 - 1870)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtal over Forbedringshusets lemmer (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtalsbog for Børnehuset samt Tugt- og Rasphuset (1772 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtalsbog for Tugt- og Rasphuset (1812 - 1823)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Protokol over mandsfanger (1817 - 1870)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over fanger i Rasphuset (1778 - 1815)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over indkomne fanger i Tugthuset (1778 - 1815)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over indkomne fruentimmerfanger i Forbedringshuset (1790 - 1821)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over indkomne mandfolkefanger i Forbedringshuset (1790 - 1821)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over mandsfanger (1841 - 1870)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til journal over indkomne fanger, kvinder (1814 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til journal over indkomne fanger, mænd (1814 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til mandtal over Forbedringshusets lemmer (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til mandtalsbog for Børnehuset samt Tugt- og Rasphuset (1772 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Straffeprotokol (1814 - 1816)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Straffeprotokol vedr. disciplinære straffe (1846 - 1873)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Sygehusets forandringsbog (1837 - 1849)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Sygehusets sygeprotokol (1829 - 1830)
Tønder Købstads Byfoged Inhafterungs-Protocoll (1812 - 1842)
Vestermark Sogn Kontraministerialbog (1853 - 1989)
Viborg Tugthus Bemærkningsprotokol (1865 - 1870)
Viborg Tugthus Dagbog (1812 - 1875)
Viborg Tugthus Fangeprotokol (1763 - 1874)
Viborg Tugthus Fangeprotokol, cellefanger (1862 - 1874)
Viborg Tugthus Fangeprotokol, kvindefanger (1850 - 1870)
Viborg Tugthus Fangeprotokol, mandsfanger (1849 - 1874)
Viborg Tugthus Fortegnelse over fødte børn (1831 - 1835)
Viborg Tugthus Fortegnelse over løsladte (1860 - 1875)
Viborg Tugthus Journal over fødte børn (1813 - 1870)
Viborg Tugthus Løsladelsesbog (1853 - 1874)
Viborg Tugthus Meddelelser vedrørende løsladelse (1868 - 1875)
Viborg Tugthus Recidivprotokol (1865 - 1875)
Viborg Tugthus Register til fangeprotokol, cellefanger (1862 - 1874)
Viborg Tugthus Register til fangeprotokol, kvindefanger (1850 - 1870)
Viborg Tugthus Register til fangeprotokol, mandsfanger (1849 - 1874)
Viborg Tugthus Register til recidivprotokol (1865 - 1875)
Viborg Tugthus Skifteprotokol (1768 - 1831)
Viborg Tugthus Straffeprotokol for mandsfanger (1770 - 1874)
Viborg Tugthus Sogn Kontraministerialbog (1828 - 1875)
Vordingborg Byfoged Arrestjournal (1846 - 1917)
Vridsløselille Fængsels Sogn Kontraministerialbog (1892 - 1893)
Ærøskøbing arrest Arbejdsprotokol for arresthuset (1880 - 1932)
Ærøskøbing arrest Arrestantprotokol (1858 - 1932)
Oversigter overindsatte, fangefotos og mange andre arkivalier fra fængslerne.

Dele af arkivserien er afskrevet:

Statsfængslet i Horsens: Fotografier af fanger

Statsfængslet i Horsens: Stambog (1853-1909)

Statsfængslet i Vridsløselille: Navneregister til stamrulle

Statsfængslet i Vridsløselille: Stamrulle

Hvis det billede, du har åbent, er afskrevet, kan du se et tekstikon yderst til højre i billedviseren Klik på ikonet, og du kommer til afskriften af arkivaliet.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.