DK-flag UK-flag

Fængsler, tugt- og forbedringshuse

Arkiv Indhold
Børnehuset på Christianshavn Register over indkomne fanger i Tugthuset (1740 - 1815)
Christianshavns Straffeanstalt Div. fotos (1885 - 1906)
Christianshavns Straffeanstalt Forhørsprotokol (1858 - 1938)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Forhandlingsprotokol (1843 - 1852)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Koncept og udkast til betænkning af 14. maj 1842, med voteringer og andre bilag (1840 - 1842)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Korrespondance og diverse dokumenter (1840 - 1848)
Danske Kancelli Fællesafdelingen, Kommissionen til at overveje, hvilken betydning der i Danmark og Holsten bør tillægges nyere systemer for straffeanstalters indretning Sager til forhandlingsprotokol (1845 - 1848)
Danske Kancelli, 3. Departement Brevsager (1800 - 1848)
Hjørring Byfoged Arrestantsager (1819 - 1891)
Horsens Fængselsselskab Forhandlingsprotokol (1859 - 1931)
Horsens Tugthus Sogn Kontraministerialbog (1853 - 1989)
Justitsministeriet, Kommisionen til prøve af de indkomne concoursarbejder af 07.11.1854 (ang. Vridløselille) Materiale (1854 - 1860)
Kommission af 3/8 1815 til undersøgelse og påkendelse af tumulter i Tugt- rasp- og forbedringshuset d. 31/7 1815 Forhørsprotokol (1815 - 1816)
Kvindefængslet på Christianshavn (Præsteembedet) Hovedministerialbog (1813 - 1891)
Kvindefængslet på Christianshavn (Præsteembedet) Kirkebog for Børnehuset (1710 - 1813)
Kvindefængslet på Christianshavn (Præsteembedet) Kontraministerialbog (1813 - 1933)
Københavns Stokhus Arkivregistratur, Fængselsarkiver København og Møn (1662 - 1919)
Københavns Stokhus Navneregister til signalementsprotokol (1807 - 1849)
Københavns Stokhus Register til slaverulle (1774 - 1826)
Københavns Stokhus Register til slaverulle (1801 - 1816)
Københavns Stokhus Register til slaverulle (1817 - 1857)
Københavns Stokhus Sclaven-Protocoll/ Slave-Protokol for Kiøbenhavns Fæstning (1774 - 1826)
Københavns Stokhus Signalementsprotokol (1807 - 1849)
Københavns Stokhus Slaverulle (1741 - 1777)
Københavns Stokhus Stambog (1817 - 1857)
Københavns Stokhus Stamme bog over.../ Protocoll over... (1801 - 1819)
Møns Tugt- og Forbedringshus Mandtalsbog (1787 - 1851)
Møns Tugt- og Forbedringshus Register til mandtalsbog (1787 - 1851)
Odense Tugthus Bog over tugthusfanger (1752 - 1865)
Odense Tugthus Fundats for Odense tugt- og manufakturhus (1752 - 1752)
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af kopier dannet af Rigsarkivet M-film, Landsarkiv Nørrejylland (1950 - 1972)
Statsfængslet i Horsens Afskrift af Christianshavns straffeanstalts protokol af 55 fanger overført til Horsens (1853 - 1865)
Statsfængslet i Horsens Afskrift af stamrullen (1904 - 1904)
Statsfængslet i Horsens Beskadigede fotografier af fanger (1890 - 1929)
Statsfængslet i Horsens Besøgsprotokol (1893 - 1920)
Statsfængslet i Horsens Fangefotos ikke identificeret (1890 - 1929)
Statsfængslet i Horsens Fangeprotokol, cellefanger (1875 - 1896)
Statsfængslet i Horsens Fangeprotokol, fællesfanger (1873 - 1896)
Statsfængslet i Horsens Fangeregister (1914 - 1937)
Statsfængslet i Horsens Forhørsprotokol (1857 - 1945)
Statsfængslet i Horsens Fotografier af fanger (1866 - 1929)
Statsfængslet i Horsens Indsættelsesbog (1906 - 1926)
Statsfængslet i Horsens Kirkebog (1857 - 1884)
Statsfængslet i Horsens Kvartalsrapporter (1905 - 1911)
Statsfængslet i Horsens Lister over fangeplaceringen (1925 - 1928)
Statsfængslet i Horsens Løsladelses- og indsættelsesbog (1853 - 1898)
Statsfængslet i Horsens Løsladelsesbog (1868 - 1957)
Statsfængslet i Horsens Navneregister til fangeprotokol, cellefanger (1879 - 1879)
Statsfængslet i Horsens Navneregister til straffeprotokollen (1853 - 1905)
Statsfængslet i Horsens Navneregister, indsatte fanger (1853 - 1926)
Statsfængslet i Horsens Sager til forhørsprotokollen (1884 - 1892)
Statsfængslet i Horsens Stambog (1853 - 1909)
Statsfængslet i Horsens Statistik fra 1870'erne og 1880'erne (1870 - 1889)
Statsfængslet i Horsens Straffeprotokol (1853 - 1942)
Statsfængslet i Horsens Ældre fotografier af bygninger og interiører (1900 - 1920)
Statsfængslet i Horsens, Fangekolonierne på Heden (Gedhus og Flyndersø) Register over fanger på heden (1899 - 1899)
Statsfængslet i Horsens, Fangekolonierne på Heden (Gedhus og Flyndersø) Register over fanger på heden I (1907 - 1907)
Statsfængslet i Nyborg Charteques gemt til illustration af sagsindhold (1913 - 1947)
Statsfængslet i Nyborg Forhørsprotokoller (1920 - 1965)
Statsfængslet i Nyborg Personlige breve mm. (1914 - 1949)
Statsfængslet i Nyborg Rulleblade (1913 - 1932)
Statsfængslet i Vridsløselille Forhørsprotokoller (1862 - 1982)
Statsfængslet i Vridsløselille Forseelsesprotokol (1860 - 1944)
Statsfængslet i Vridsløselille Navneregister til stamrulle (1859 - 1932)
Statsfængslet i Vridsløselille Stamrulle (1859 - 1932)
Statsfængslet i Vridsløselille Supplement til stamrulle (1863 - 1921)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Actuariatets forhørsprotokol (1813 - 1858)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Akter vedr. mytteriet 25/6 1817 (1817 - 1818)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelse over Actuariatets sager (1836 - 1858)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelse over fanger fra Landmilitair-Etatens Jurisdiction (1833 - 1856)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Fortegnelser over Tugt-, Rasp- og Forbedringshusets fanger (1831 - 1861)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Journal over indkomne fanger, 1810 - 1814 (1810 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer, 1773 - 1806 (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtal over Forbedringshusets lemmer, 1773 - 1790 (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtalsbog for Børne- og Rasphuset, 1772 - 1778 (1772 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Mandtalsbog for Tugt- og Rasphuset (1812 - 1823)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Protokol over mandsfanger (1817 - 1870)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over fanger i Rasphuset (1769 - 1815)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over indkomne fruentimmerfanger i Forbedringshuset (1786 - 1821)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over indkomne mandfolkefanger i forbedringshuset (1787 - 1821)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register over mandsfanger (1841 - 1870)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til journal over indkomne fanger, kvinder (1814 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til journal over indkomne fanger, mænd (1814 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til mandtal over Børne- og Rasphusets lemmer (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til mandtal over Forbedringshusets lemmer (1773 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Register til mandtalsbog for Børne- og Rasphuset mv. (1772 - 1846)
Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn Straffeprotokol vedr. disciplinære straffe (1846 - 1873)
Tønder Købstad Inhafterungs-Protocoll (1812 - 1842)
Viborg Tugthus Bemærkningsprotokol (1865 - 1870)
Viborg Tugthus Dagbog (1812 - 1875)
Viborg Tugthus Fangeprotokol (1763 - 1874)
Viborg Tugthus Fangeprotokol, cellefanger (1862 - 1874)
Viborg Tugthus Fangeprotokol, kvindefanger (1850 - 1870)
Viborg Tugthus Fangeprotokol, mandsfanger (1849 - 1874)
Viborg Tugthus Fortegnelse over fanger (1763 - 1779)
Viborg Tugthus Fortegnelse over fødte børn (1831 - 1835)
Viborg Tugthus Fortegnelse over løsladte (1860 - 1875)
Viborg Tugthus Journal over fødte børn (1813 - 1870)
Viborg Tugthus Løsladelsesbog (1853 - 1874)
Viborg Tugthus Meddelelser vedrørende løsladelse (1868 - 1875)
Viborg Tugthus Recidivprotokol (1865 - 1875)
Viborg Tugthus Register til fangeprotokol, kvindefanger (1850 - 1870)
Viborg Tugthus Register til fangeprotokol, mandsfanger (1849 - 1874)
Viborg Tugthus Register til fangeprotokoller, cellefanger (1862 - 1874)
Viborg Tugthus Register til recidivprotokol (1865 - 1875)
Viborg Tugthus Skifteprotokol (1768 - 1831)
Viborg Tugthus Straffeprotokol for mandsfanger (1770 - 1874)
Viborg Tugthus Sogn Kontraministerialbog (1828 - 1875)
Vridsløselille Fængsels Sogn Kontraministerialbog (1892 - 1893)
Oversigter overindsatte, fangefotos og mange andre arkivalier fra fængslerne.