Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Registraturer - Landsarkivet for Sjælland m.m.

Arkiv Indhold
1. Udskrivningskreds Arkivregistratur, Lægdsruller ca. 1830 - ca. 1930 afleveret af 1. og 2. Udskrivningskreds. Med en indledning af arkivar Knud Rasmussen (1830 - 1930)
Absalons Sogn Arkivregistratur, Absalonskirken (1917 - 1980)
Aldersro Sogn Arkivregistratur, Aldersro Pastorat (1908 - 1981)
Allehelgens Sogn Arkivregistratur, Allehelgens Kirke (1913 - 1985)
Alsønderup Kommune Arkivregistratur for Hillerød Kommune (1842 - 1970)
Amalienborg Palæforvaltning Arkivregistratur, Kongelige Bygningsinspektoratsarkiver afleveret til Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm med et tillæg omfattende enkelte slotsforvalterarkiver 1856-ca.1956 (1856 - 1958)
Andersvænge Arkivregistratur, Andersvænge (1940 - 1991)
Apostelkirkens Sogn Arkivregistratur, Absalonskirken (1898 - 1980)
Asminderød-Grønholt Kommune Arkivregistratur for Asminderød-Grønholt Kommune (1842 - 1970)
Baroniet Guldborgland Arkivregistratur, Oreby-Berritzgård Gods (1983 - 1983)
Baroniet Guldborgland Arkivregistratur, Oreby-Berritzgård Gods. Tillæg til registraturen fra 1983 (1992 - 1992)
Bethlehem Sogn Arkivregistratur, Bethlehems Kirke (1814 - 1979)
Birket Kommune Arkivregistratur for Ravnsborg Kommune (1842 - 1970)
Blindehjemmet i Klerkegade Arkivregistratur, Blindeinstitutioner i Danmark 1858-1970 (1825 - 1980)
Blågårds Sogn Arkivregistratur, Blaagaards Kirke (1904 - 1983)
Bogø Kommune Arkivregistratur for Møn Kommune II (1842 - 1968)
Bornholms Politi Arkivregistratur, Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1972. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. (1919 - 1972)
Bornholms Vester Herred Arkivregistratur, Retsbetjente Bornholm (1674 - 1919)
Borre Kommune Arkivregistratur for Møn Kommune III: Supplement og rettelser (1842 - 1968)
Borup-Kimmerslev Kommune Arkivregistratur for Skovbo Kommune (1842 - 1970)
Brorsons Sogn Arkivregistratur, Brorsons Kirke (1897 - 1980)
Brunhøjskolen, Holbæk Arkivregistratur, Brunhøjskolen (1968 - 1979)
Christiansborg Slots Sogn Arkivregistratur, Christiansborg Slotskirke (1922 - 1963)
Citadels Sogn Arkivregistratur, Citadel Pastorat (1726 - 1961)
Davids Sogn Arkivregistratur, Davidskirken (1900 - 1982)
Den Schou-Beckmannske Stiftelse Arkivregistratur, Den Schou-Beckmanske Stiftelse (1982 - 1982)
Det Classenske Fideicommis Arkivregistratur: Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900 (1973 - 1973)
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Arkivregistratur, Sankt Lukas Stiftelsen (1906 - 1988)
Dragør Sogn Arkivregistratur, Dragør Kirke (1886 - 1986)
Duebrødre Kloster og Hospital Arkivregistratur, Roskilde Duebrødre Kloster (1570 - 2000)
Dyreværneforeningen Svalen Virksom flyver jeg frem. Dyreværnsforeningen Svalens historie, af Karsten Gabrielsen. med registraturer ved Niels Strandsbjerg (1897 - 1985)
Døveskolen i Randersgade Arkivregistratur, Døveskolen i Randersgade (1988 - 1988)
Elias Sogn Arkivregistratur, Absalonskirken (1898 - 1979)
Elmelunde Pastorat Arkivregistratur, Pastoratsarkiver fra Møn og Bogø (1630 - 1985)
Enghave Sogn Arkivregistratur, Enghave Kirke (1921 - 1981)
Fensmark-Rislev Kommune Arkivregistratur for Holmegård Kommune (1842 - 1970)
Ferslev-Vellerup Kommune Arkivregistratur for Skibby Kommune (1987 - 1987)
Finderup Kommune Arkivregistratur for Høng Kommune (1842 - 1973)
Flintholm Sogn Arkivregistratur, Flintholm Kirke (1940 - 1986)
Fredens Sogn (København) Arkivregistratur, Fredens Kirke (1904 - 1980)
Frederiks Pastorat Arkivregistratur, Frederikskirken (1875 - 1976)
Frederiks Tyske Kirke, København Arkivregistratur, Christians Kirke og Frederiks Tyske Kirke (1738 - 1981)
Frederiksberg Slots Sogn Arkivregistratur, Frederiksberg Slotskirke (1920 - 1987)
Frederiksberg Sogn Arkivregistratur, Frederiksberg Sogn (1779 - 1926)
Frederiksborg Amtsråd Arkivregistratur, Stiftamtmænd og Amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970. Med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m., 1970. (1848 - 1970)
Frederiksholm Sogn Arkivregistratur, Frederiksholm Kirke (1922 - 1978)
Frederikssund Kommuneskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Frederikssund Kommune (1838 - 1970)
Frederikssund Købstadskommune Arkivregistratur for Frederikssund Kommune (1842 - 1982)
Frihavns Sogn Arkivregistratur, Frihavnskirken (1904 - 1976)
Førslev Kommune Arkivregistratur for Fuglebjerg Kommune (1842 - 1970)
Gammel Bakkehus Arkivregistratur, Gl. Bakkehus 1855 - ca. 1970 (1855 - 1970)
Garnisons Sogn Arkivregistratur, Garnisons Kirke (1703 - 1974)
Gavnø Gods Arkivregistratur, Gavnø Gods (1458 - 1914)
Gavnø Gods Arkivregistratur, Gavnø Gods, register (1458 - 1914)
Gethsemane Sogn Arkivregistratur, Gethsemane Kirke (1891 - 1994)
Grevskabet Christiansholms Gods Arkivregistratur, Kort og tegninger fra Ålholm Gods (1885 - 1930)
Gribsholm Arkivregistratur, Gribsholm (1942 - 1990)
Hans Egedes Sogn (København) Arkivregistratur, Hans Egede Kirke (1922 - 1978)
Hasle Kommune Arkivregistratur for Hasle Kommune (1842 - 1982)
Hasle-Rutsker Pastorat Arkivregistratur, Hasle-Rutsker Pastorat (1738 - 1964)
Helligkors Sogn Arkivregistratur, Hellig Kors Kirke (1890 - 1979)
Helligånds Sogn Arkivregistratur, Helligånds Kirke (1728 - 1981)
Helsingør Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Frederiksborg Amt II - Helsingør Byfoged (1561 - 1919)
Helsingør Rådstue Arkivregistratur, Rådstuer Frederiksborg Amt I: Helsingør Købstad (1426 - 1868)
Herlufsholm Stiftelse Arkivregistratur, Herlufsholm Stiftelses arkiv (1135 - 1978)
Herslev-Gevninge Kommune Arkivregistratur for Lejre Kommune (1842 - 1972)
Hof- og Slotskirken Arkivregistratur, Hof- og Slotskirken (1686 - 1936)
Holmegård Gods Arkivregistratur, Holmegård Gods (1670 - 1965)
Holmens Sogn Arkivregistratur, Holmens Pastorat (1682 - 1974)
Højby Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Lejre Kommune (1819 - 1980)
Højdevang Sogn Arkivregistratur, Højdevang Kirke (1935 - 1990)
Hørsholm Birk Arkivregistratur, Retsbetjente Frederiksborg Amt I (1649 - 1919)
Hørsholm Kommune Arkivregistratur for Hørsholm Kommune (1842 - 1940)
Islands Brygges Sogn Arkivregistratur, Hans Tausens Kirke (1914 - 1968)
Jomfruens Egede-Lystrup Gods Arkivregistratur, Jomfruens Egede-Lystrup Godser (1514 - 1972)
Kalundborg Rådstue Arkivregistratur, Rådstuer Kalundborg (1395 - 1868)
Kalø Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Sakskøbing Kommune (1809 - 1985)
Karens Minde Arkivregistratur, Karensminde (1880 - 1987)
Karlebo Kommune Arkivregistratur for Karlebo Kommune (1842 - 1970)
Kildevælds Sogn Arkivregistratur, Kildevældskirken (1925 - 1981)
Kjæde-Ordenen "De tre Vise af Østerland" Arkivregistratur, Kjædeordenens blindeforsorg (1814 - 1990)
Knudsker Kommune Arkivregistratur for Rønne Kommune (1842 - 1984)
Knuthenborg Gods Arkivregistratur, Knuthenborg Gods (2002 - 2002)
Kongsted Kommune Arkivregistratur for Rønnede Kommune (1842 - 1977)
Krenkerup Gods Arkivregistratur, Krenkerup Gods (1981 - 1981)
København Sankt Pauls Sogn Arkivregistratur, Sct. Pauls Kirke (1861 - 1972)
København Vor Frelsers Sogn Arkivregistratur, Vor Frelser Kirke (1750 - 1985)
København Vor Frue Sogn Arkivregistratur, Vor Frue Kirke (1729 - 1983)
Københavns Byret Arkivregistratur, Dommere og Domstole (1919 - 1969)
Københavns Byting Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder III: Tinglæsningsarkivalier (1550 - 1927)
Københavns Garverlav Arkivregistratur, Københavnske Lavsarkiver. Udgivet af Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m. København, 1971 (1403 - 1970)
Københavns Overformynderi Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier (1600 - 1919)
Københavns Politi Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder I (1730 - 1946)
Københavns Stokhus Arkivregistratur, Fængselsarkiver København og Møn (1662 - 1919)
Københavns Universitets Gods, I. Godsforvalterdistrikt Arkivregistratur, Universitetets og Kommunitetets Gods (1685 - 1921)
Københavns Valgmenighed Arkivregistratur, Københavns Valgmenighed af 1890 (1890 - 1983)
Køge Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Gl. Roskilde Amt (1587 - 1919)
Køge Rådstue Arkivregistratur, Rådstuer Køge (1377 - 1868)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler "De brune kasser". Administrative tilhørsforhold i København og på Frederiksberg (1976 - 1976)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler "De brune kasser". Administrative tilhørsforhold indenfor amterne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (1976 - 1976)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Brandforsikring på Samsø (1990 - 1999)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger efter 1872 (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, folkeregisterarkivalier i Landsarkivet for Sjælland m.m. (1990 - 1999)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Gymnasieskoler. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Loland-Falster og Bornholm. Udgivet af Arkivaria og Selskabet for Dansk Skolehistorie 1989 (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Klintholm Gods (1999 - 1999)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Lolland-Falsters Stift og Lolland-Falsters Provstearkiver (1930 - 1940)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Pergamenter (1356 - 1809)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Posthuse øst for Storebælt (1995 - 1995)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Rådstuer i Frederiksborg Amt (1971 - 1971)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Sjælland Stifts Bispearkiv (1953 - 1978)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Sjællands Stifts provstearkiver (1940 - 1960)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Sjællands Stiftsøvrighed og Bornholms Kirkekommission (1930 - 1940)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Tryksagssamlingen (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Valgkredsarkiver (1980 - 1990)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Vallø Stifts Gods (1995 - 1995)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver på Møn (1982 - 1982)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Stenlille Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Suså Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Tornved Kommune (1991 - 1991)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Filmfortegnelser LAK, Bind. 1-6 (1983 - 2000)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Filmfortegnelser LAK, Tinglæsningsarkivalier (1990 - 2000)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over seddelregistre udarbejdet i Vridsløselille Fængsel og Staden Københavns Fængsler (1900 - 1910)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Jævnførelsesregister over forsikringsnumres forandring, Købstædernes Brandforsikring (1827 - 1867)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1977 - 1977)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Modelregistratur og stikordsregister for kommunearkiver indtil 1970 (1988 - 1988)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over retsbetjentenes pasprotokoller (2006 - 2006)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Personregister til Bornholm Sønder Herreds gårde (1900 - 1900)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Registratur over skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m.m. Et supplement til Axel Nørlits bog fra 1948. Udarbejdet af Kristian Hvidt 1962 (1962 - 1962)
Langstrup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Asminderød-Grønholt Kommune (1823 - 1980)
Lerchenborg Gods Arkivregistratur, Lerchenborg Gods (1742 - 1981)
Lindevang Sogn Arkivregistratur, Lindevang Kirke (1921 - 1980)
Lokalinstitutionen Evensølund Arkivregistratur, Evensølund (1960 - 1987)
Lokalinstitutionen Rødbygård Arkivregistratur, Rødbygård (1929 - 1980)
Løve Herred Arkivregistratur, Retsbetjente Holbæk Amt (1518 - 1919)
Majbølle Kommune Arkivregistratur for Sakskøbing Kommune (1842 - 1970)
Maria Sogn Arkivregistratur, Maria Kirke (1895 - 1977)
Mariaforbundet Mariaforbundet. En idé bliver til praksis, af Adda Hilden. Udgivet af Mariaforbundet og Arkivaria 2001 (1905 - 1990)
N. Zahles Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Natalie Zahles Skole (1851 - 1978)
Nakskov Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Lolland (1598 - 1919)
Nathanaels Sogn Arkivregistratur, Nathaniels Kirke (1899 - 1974)
Nazareth sogn Arkivregistratur, Nazaret Kirke (1893 - 1974)
Nivå Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Karlebo Kommune (1840 - 1980)
Notarius Publicus i København Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder II. Diverse domstolsarkiver (1550 - 1953)
Nyker Sogn Arkivregistratur, Nyker Pastorat (1753 - 1960)
Nykøbing Falster Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Falster (1629 - 1919)
Nykøbing Falster Hospital og Kloster Arkivregistratur, Nykøbing Falster Hospital og Kloster (1447 - 1991)
Nylarsker Sogn Arkivregistratur, Nylarsker-Vester Marie Pastorat (1738 - 1890)
Nørre Herlev Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Hillerød Kommune (1804 - 1977)
Nørreballe Hospital Arkivregistratur, Nørreballe Hospital (1778 - 1994)
Olsker Kommune Arkivregistratur for Allinge-Gudhjem Kommune (1842 - 1970)
Olsker og Allinge-Sandvig Pastorat Arkivregistratur, Olsker-Allinge Sandvig Pastorat (1721 - 1955)
Ordblindeinstituttet i Københavns Amt Arkivregistratur, Ordblindeinstituttet (1931 - 1987)
Overtoldinspektoratet for København Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 4: Overtoldinspektoratet for København (Københavns Toldkammer) 1715-1970 (1715 - 1970)
Overtoldinspektoratet for Østifterne Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 3: Overtoldinspektoratet for Østifterne (1821 - 1965)
Raklev Kommune Arkivregistratur for Kalundborg Kommune (1842 - 1981)
Ringsted Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Sorø Amt I (1600 - 1919)
Ringsted Købstadskommune Arkivregistratur for Ringsted Kommune (1842 - 1986)
Rosenvængets Sogn (Lutherkirken) Arkivregistratur, Lutherkirken (1912 - 1987)
Roskilde Smedelav Arkivregistratur, Sjællandske og Lolland-Falsterske Lavsarkiver (1491 - 1946)
Rønne Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 2: Toldkamre sammenlagt til Nykøbing Falster, Rødbyhavn, Næstved og Rønne distriktstoldkamre (1600 - 1969)
Rønne-Knudsker pastorat Arkivregistratur, Rønne-Knudsker Pastorat (1740 - 1942)
Sahva Fonden Vanføreforsogen i Danmark gennem 100 år (1872 - 1972)
Sakskøbing Sogns Kirkeinspektion Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 1. bind: De gejstlige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie, 1971 (1574 - 1963)
Samsø Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 1: Toldkamre sammenlagt til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Køge Distirktstoldkamre (1674 - 1969)
Samsø Toldkammer Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne (1632 - 1969)
Sandby-Vrangstrup Kommune Arkivregistratur for Suså Kommune (1842 - 1970)
Sankt Andreas Sogn Arkivregistratur, Sct. Andreas Kirke (1892 - 1985)
Sankt Jakobs Sogn Arkivregistratur, Sct. Jacobs Kirke (1878 - 1978)
Sankt Johannes Sogn Arkivregistratur, St. Johannes Kirke (1861 - 1983)
Sankt Lukas Sogn Arkivregistratur, Skt. Lukas Kirke (1897 - 1987)
Sankt Mariæ Kirkesal Arkivregistratur, Mariæ Kirkesal (1898 - 1909)
Sankt Matthæus Sogn Arkivregistratur, Matthæus Kirke (1880 - 1982)
Sankt Petri Tyske Kirke Arkivregistratur, St. Petri Kirke (1641 - 1980)
Sankt Stefans Sogn Arkivregistratur, Skt. Stefan Kirkearkiv (1872 - 1994)
Sankt Thomas Sogn Arkivregistratur, Skt. Thomas Kirke (1898 - 1971)
Simeons Sogn Arkivregistratur, Simeons Kirke (1902 - 1991)
Simon Peters Sogn Arkivregistratur, Simon Peters Kirke (1927 - 1985)
Sions Sogn Arkivregistratur, Sions Pastorat (1896 - 1966)
Sjællandsfar Landsting Arkivregistratur, Landsting og Kommissionsdomstole (1600 - 1953)
Skamstrup-Frydendal Kommune Arkivregistratur for Tornved Kommune (1842 - 1983)
Skælskør Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Sorø Amt II (1600 - 1919)
Skælskør Rådstue Arkivregistratur, Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland mm. 1967 (1736 - 1965)
Skævinge-Gørløse Kommune Arkivregistratur for Skævinge Kommune (1842 - 1970)
Slagelse Gammel og Ny Kloster Arkivregistratur, Slagelse Hospital og Kloster (1372 - 1989)
Slagelse Latinskole Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 2. bind: De verdslige arkiver, med tillæg omfattende både gejstlige og verdslige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie (1525 - 1971)
Slagslunde-Ganløse Kommune Arkivregistratur for Stenløse Kommune (1842 - 1970)
Solbjerg Sogn (Københavns Amt) Arkivregistratur, Solbjerg Kirke (1898 - 1985)
Spjellerup-Smerup Kommune Arkivregistratur for Fakse Kommune (1842 - 1981)
Statens Høreinstitut i København Arkivregistratur, Statens Høreinstitut i København (1940 - 1983)
Statens Institut for Blinde og Svagsynede i København Arkivregistratur, Det Kongelige Blindeinstitut (1811 - 1993)
Statens Skole for Døve i København Arkivregistratur, Det Kongelige Døvstummeinstitut i København (1807 - 1979)
Stege Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Præstø Amt (1500 - 1919)
Stege Landsogns Kommune Arkivregistratur for Møn Kommune I (1842 - 1968)
Stenlille Kommune Arkivregistratur for Stenlille Kommune (1986 - 1986)
Store Magleby Sogn Arkivregistratur, Store Magleby Pastorat (1737 - 1973)
Sundby Sogn (Københavns Amt) Arkivregistratur, Sundby Kirke (1878 - 1983)
Svaneparken Arkivregistratur, Ebberødgård (1856 - 1994)
Tale- og Høreinstituttet i Københavns Amt Arkivregistratur, Tale- og Høreinstituttet i Københavns Amt (1898 - 2004)
Teestrup Kommune Arkivregistratur for Haslev Kommune (1842 - 1970)
Timotheus Sogn Arkivregistratur, Timotheus Kirke (1884 - 1986)
Toldvæsenets Centrale Oppebørselskontor (TCO) Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 5: Københavnske Distriktstoldkamre 1969-1980 (1967 - 1980)
Trinitatis Sogn Arkivregistratur, Trinitatis Kirke (1736 - 1876)
Tvede Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Ravnsborg Kommune (1822 - 1970)
Tømmerup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Kalundborg Kommune (1845 - 1973)
Tårnborg Kommune Arkivregistratur for Korsør Kommune (1842 - 1982)
Tårnby Birk Arkivregistratur, Retsbetjente Gl. Københavns Amt (1621 - 1919)
Tårnby Sogn Arkivregistratur, Tårnby Kirke (1738 - 1985)
Valby Sogn (København) Arkivregistratur, Jesuskirken (1819 - 1986)
Valbygård Gods Arkivregistratur, Valbygård Gods (1768 - 1850)
Vallensbæk Kommune Arkivregistratur for Vallensbæk Kommune (1842 - 1985)
Vallø Stift Arkivregistratur, Valløpergamenter 1356-1713. Et repertorium (1356 - 1713)
Vartov Valgmenighed Arkivregistratur, Vartov Kirke (1744 - 1978)
Vemmelev Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Korsør Kommune (1804 - 1980)
Vemmetofte Klosters Gods Arkivregistratur, Vemmetofte Klosters Gods (1498 - 1989)
Vesterborg Kommune Arkivregistratur for Højreby Kommune (1842 - 1970)
Vigerslev Sogn (Københavns Amt) Arkivregistratur, Vigerslev Kirke (1938 - 1982)
Vor Frue Kloster Arkivregistratur, Helsingør Almindelige Hospital (1536 - 1989)
Østervold Sogn Arkivregistratur, Esajas Kirke (1903 - 1982)
Østifternes Åndssvageanstalter Arkivregistratur, Østifternes Åndssvageanstalter, Lillemosegård, Gammelmosehus og Forsorgscenter I (1885 - 1992)
Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm nåede at udgive før det blev nedlagt i 2011. En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy. De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.