Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Registraturer - Landsarkivet for Sjælland m.m.

Arkiv Indhold
1. Udskrivningskreds Arkivregistratur, Lægdsruller ca. 1830 - ca. 1930 afleveret af 1. og 2. Udskrivningskreds. Med en indledning af arkivar Knud Rasmussen (1830 - 1930)
Absalons Sogn Arkivregistratur, Absalonskirken (1917 - 1980)
Aldersro Sogn Arkivregistratur, Aldersro Pastorat (1908 - 1981)
Allehelgens Sogn Arkivregistratur, Allehelgens Kirke (1913 - 1985)
Alsønderup Kommune Arkivregistratur for Hillerød Kommune (1842 - 1970)
Amalienborg Palæforvaltning Arkivregistratur, Kongelige Bygningsinspektoratsarkiver afleveret til Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm med et tillæg omfattende enkelte slotsforvalterarkiver 1856-ca.1956 (1856 - 1958)
Andersvænge Arkivregistratur, Andersvænge (1940 - 1991)
Apostelkirkens Sogn Arkivregistratur, Absalonskirken (1898 - 1980)
Asminderød-Grønholt Kommune Arkivregistratur for Asminderød-Grønholt Kommune (1842 - 1970)
Baroniet Guldborgland Arkivregistratur, Oreby-Berritzgård Gods (1983 - 1983)
Baroniet Guldborgland Arkivregistratur, Oreby-Berritzgård Gods. Tillæg til registraturen fra 1983 (1992 - 1992)
Bethlehem Sogn Arkivregistratur, Bethlehems Kirke (1814 - 1979)
Birket Kommune Arkivregistratur for Ravnsborg Kommune (1842 - 1970)
Blindehjemmet i Klerkegade Arkivregistratur, Blindeinstitutioner i Danmark 1858-1970 (1825 - 1980)
Blågårds Sogn Arkivregistratur, Blaagaards Kirke (1904 - 1983)
Bogø Kommune Arkivregistratur for Møn Kommune II (1842 - 1968)
Bornholms Politi Arkivregistratur, Anklagemyndighed og politi på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1919-1972. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. (1919 - 1972)
Bornholms Vester Herred Arkivregistratur, Retsbetjente Bornholm (1674 - 1919)
Borre Kommune Arkivregistratur for Møn Kommune III: Supplement og rettelser (1842 - 1968)
Borup-Kimmerslev Kommune Arkivregistratur for Skovbo Kommune (1842 - 1970)
Brorsons Sogn Arkivregistratur, Brorsons Kirke (1897 - 1980)
Brunhøjskolen, Holbæk Arkivregistratur, Brunhøjskolen (1968 - 1979)
Christiansborg Slots Sogn Arkivregistratur, Christiansborg Slotskirke (1922 - 1963)
Citadels Sogns Menighedsråd Arkivregistratur, Citadel Pastorat (1726 - 1961)
Davids Sogn Arkivregistratur, Davidskirken (1900 - 1982)
Den Schou-Beckmannske Stiftelse Arkivregistratur, Den Schou-Beckmanske Stiftelse (1982 - 1982)
Det Classenske Fideicommis Arkivregistratur: Oversigt over Landsarkivets samling af kort og tegninger indtil ca. 1900 (1973 - 1973)
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen Arkivregistratur, Sankt Lukas Stiftelsen (1906 - 1988)
Dragør Sogn Arkivregistratur, Dragør Kirke (1886 - 1986)
Duebrødre Kloster og Hospital Arkivregistratur, Roskilde Duebrødre Kloster (1570 - 2000)
Dyreværneforeningen Svalen Virksom flyver jeg frem. Dyreværnsforeningen Svalens historie, af Karsten Gabrielsen. med registraturer ved Niels Strandsbjerg (1897 - 1985)
Døveskolen i Randersgade Arkivregistratur, Døveskolen i Randersgade (1988 - 1988)
Elias Sogn Arkivregistratur, Eliaskirken (1898 - 1979)
Elmelunde Pastorat Arkivregistratur, Pastoratsarkiver fra Møn og Bogø (1630 - 1985)
Enghave Sogn Arkivregistratur, Enghave Kirke (1921 - 1981)
Fensmark-Rislev Kommune Arkivregistratur for Holmegård Kommune (1842 - 1970)
Ferslev-Vellerup Kommune Arkivregistratur for Skibby Kommune (1987 - 1987)
Finderup Kommune Arkivregistratur for Høng Kommune (1842 - 1973)
Flintholm Sogn Arkivregistratur, Flintholm Kirke (1940 - 1986)
Fredens Sogn (København) Arkivregistratur, Fredens Kirke (1904 - 1980)
Frederiks Sogns Menighedsråd Arkivregistratur, Frederikskirken (1875 - 1976)
Frederiks Tyske Kirke, København Arkivregistratur, Christians Kirke og Frederiks Tyske Kirke (1738 - 1981)
Frederiksberg Slots Sogn Arkivregistratur, Frederiksberg Slotskirke (1920 - 1987)
Frederiksberg Sogn Arkivregistratur, Frederiksberg Sogn (1779 - 1926)
Frederiksborg Amtsråd Arkivregistratur, Stiftamtmænd og Amtmænd på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm 1848-1970. Med en oversigt over de nye amter og amtskommuner samt kommunesammenlægningerne 1958-70. Embedsetater udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m., 1970. (1848 - 1970)
Frederiksholm Sogn Arkivregistratur, Frederiksholm Kirke (1922 - 1978)
Frederikssund Kommuneskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Frederikssund Kommune (1838 - 1970)
Frederikssund Købstadskommune Arkivregistratur for Frederikssund Kommune (1842 - 1982)
Frihavns Sogn Arkivregistratur, Frihavnskirken (1904 - 1976)
Førslev Kommune Arkivregistratur for Fuglebjerg Kommune (1842 - 1970)
Gammel Bakkehus Arkivregistratur, Gl. Bakkehus 1855 - ca. 1970 (1855 - 1970)
Garnisons Sogn Arkivregistratur, Garnisons Kirke (1703 - 1974)
Gavnø Gods Arkivregistratur, Gavnø Gods (1458 - 1914)
Gavnø Gods Arkivregistratur, Gavnø Gods, register (1458 - 1914)
Gethsemane Sogn Arkivregistratur, Gethsemane Kirke (1891 - 1994)
Grevskabet Christiansholms Gods Arkivregistratur, Kort og tegninger fra Ålholm Gods (1885 - 1930)
Gribsholm Arkivregistratur, Gribsholm (1942 - 1990)
Hans Egedes Sogn (København) Arkivregistratur, Hans Egede Kirke (1922 - 1978)
Hasle Kommune Arkivregistratur for Hasle Kommune (1842 - 1982)
Hasle-Rutsker Pastorat Arkivregistratur, Hasle-Rutsker Pastorat (1738 - 1964)
Helligkors Sogn Arkivregistratur, Hellig Kors Kirke (1890 - 1979)
Helligånds Sogn Arkivregistratur, Helligånds Kirke (1728 - 1981)
Helsingør Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Frederiksborg Amt II - Helsingør Byfoged (1561 - 1919)
Helsingør Rådstue Arkivregistratur, Rådstuer Frederiksborg Amt I: Helsingør Købstad (1426 - 1868)
Herlufsholm Stiftelse Arkivregistratur, Herlufsholm Stiftelses arkiv (1135 - 1978)
Herslev-Gevninge Kommune Arkivregistratur for Lejre Kommune (1842 - 1972)
Hof- og Slotskirken Arkivregistratur, Hof- og Slotskirken (1686 - 1936)
Holmegård Gods Arkivregistratur, Holmegård Gods (1670 - 1965)
Holmens Sogn Arkivregistratur, Holmens Pastorat (1682 - 1974)
Højby Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Lejre Kommune (1819 - 1980)
Højdevang Sogn Arkivregistratur, Højdevang Kirke (1935 - 1990)
Hørsholm Birk Arkivregistratur, Retsbetjente Frederiksborg Amt I (1649 - 1919)
Hørsholm Kommune Arkivregistratur for Hørsholm Kommune (1842 - 1940)
Inkvisitionskommissionen Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder II. Diverse domstolsarkiver (1550 - 1953)
Islands Brygges Sogn Arkivregistratur, Hans Tausens Kirke (1914 - 1968)
Jomfruens Egede-Lystrup Gods Arkivregistratur, Jomfruens Egede-Lystrup Godser (1514 - 1972)
Kalundborg Rådstue Arkivregistratur, Rådstuer Kalundborg (1395 - 1868)
Kalø Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Sakskøbing Kommune (1809 - 1985)
Karens Minde Arkivregistratur, Karensminde (1880 - 1987)
Karlebo Kommune Arkivregistratur for Karlebo Kommune (1842 - 1970)
Kildevælds Sogn Arkivregistratur, Kildevældskirken (1925 - 1981)
Kjæde-Ordenen "De tre Vise af Østerland" Arkivregistratur, Kjædeordenens blindeforsorg (1814 - 1990)
Knudsker Kommune Arkivregistratur for Rønne Kommune (1842 - 1984)
Knuthenborg Gods Arkivregistratur, Knuthenborg Gods (2002 - 2002)
Kongsted Kommune Arkivregistratur for Rønnede Kommune (1842 - 1977)
Krenkerup Gods Arkivregistratur, Krenkerup Gods (1981 - 1981)
København Sankt Pauls Sogn Arkivregistratur, Sct. Pauls Kirke (1861 - 1972)
København Vor Frelsers Sogn Arkivregistratur, Vor Frelser Kirke (1750 - 1985)
København Vor Frue Sogn Arkivregistratur, Vor Frue Kirke (1729 - 1983)
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 1. Afdeling (Indenbys grunde) Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder III: Tinglæsningsarkivalier (1550 - 1927)
Københavns Garverlav Arkivregistratur, Københavnske Lavsarkiver. Udgivet af Københavns Stadsarkiv og Landsarkivet for Sjælland m.m. København, 1971 (1403 - 1970)
Københavns Overformynderi Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder IV: Skifte- og overformynderiarkivalier (1600 - 1919)
Københavns Politi Arkivregistratur, Københavnske Politi- og Domsmyndigheder I (1730 - 1946)
Københavns Stokhus Arkivregistratur, Fængselsarkiver København og Møn (1662 - 1919)
Københavns Universitets Gods, I. Godsforvalterdistrikt Arkivregistratur, Universitetets og Kommunitetets Gods (1685 - 1921)
Københavns Valgmenighed Arkivregistratur, Københavns Valgmenighed af 1890 (1890 - 1983)
Køge Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Gl. Roskilde Amt (1587 - 1919)
Køge Rådstue Arkivregistratur, Rådstuer Køge (1377 - 1868)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler "De brune kasser". Administrative tilhørsforhold i København og på Frederiksberg (1976 - 1976)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler "De brune kasser". Administrative tilhørsforhold indenfor amterne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (1976 - 1976)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Brandforsikring på Samsø (1990 - 1999)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger efter 1872 (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, folkeregisterarkivalier i Landsarkivet for Sjælland m.m. (1990 - 1999)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Gymnasieskoler. Med registraturer over latinskolers, gymnasiers og studenterkursers arkiver i Landsarkivet for Sjælland, Loland-Falster og Bornholm. Udgivet af Arkivaria og Selskabet for Dansk Skolehistorie 1989 (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Klintholm Gods (1999 - 1999)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Lolland-Falsters Stift og Lolland-Falsters Provstearkiver (1930 - 1940)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Pergamenter (1356 - 1809)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Posthuse øst for Storebælt (1995 - 1995)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Rådstuer i Frederiksborg Amt (1971 - 1971)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Sjælland Stifts Bispearkiv (1953 - 1978)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Sjællands Stifts provstearkiver (1940 - 1960)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Sjællands Stiftsøvrighed og Bornholms Kirkekommission (1930 - 1940)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Tryksagssamlingen (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Valgkredsarkiver (1980 - 1990)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur, Vallø Stifts Gods (1995 - 1995)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver på Møn (1982 - 1982)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Stenlille Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Suså Kommune (1986 - 1986)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Arkivregistratur: Skolearkiver, Tornved Kommune (1991 - 1991)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Filmfortegnelser LAK, Bind. 1-15 (1983 - 2000)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Filmfortegnelser LAK, Tinglæsningsarkivalier (1990 - 2000)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over seddelregistre udarbejdet i Vridsløselille Fængsel og Staden Københavns Fængsler (1900 - 1910)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Jævnførelsesregister over forsikringsnumres forandring, Købstædernes Brandforsikring (1827 - 1867)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1977 - 1977)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Modelregistratur og stikordsregister for kommunearkiver indtil 1970 (1988 - 1988)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over retsbetjentenes pasprotokoller (2006 - 2006)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Personregister til Bornholm Sønder Herreds gårde (1900 - 1900)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Registratur over skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m.m. Et supplement til Axel Nørlits bog fra 1948. Udarbejdet af Kristian Hvidt 1962 (1962 - 1962)
Langstrup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Asminderød-Grønholt Kommune (1823 - 1980)
Lerchenborg Gods Arkivregistratur, Lerchenborg Gods (1742 - 1981)
Lindevang Sogn Arkivregistratur, Lindevang Kirke (1921 - 1980)
Lokalinstitutionen Evensølund Arkivregistratur, Evensølund (1960 - 1987)
Lokalinstitutionen Rødbygård Arkivregistratur for Rødbygård (1929 - 1980)
Løve Herred Arkivregistratur, Retsbetjente Holbæk Amt (1518 - 1919)
Majbølle Kommune Arkivregistratur for Sakskøbing Kommune (1842 - 1970)
Maria Sogn Arkivregistratur, Maria Kirke (1895 - 1977)
Mariaforbundet Mariaforbundet. En idé bliver til praksis, af Adda Hilden. Udgivet af Mariaforbundet og Arkivaria 2001 (1905 - 1990)
N. Zahles Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Natalie Zahles Skole (1851 - 1978)
Nakskov Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Lolland (1598 - 1919)
Nathanaels Sogn Arkivregistratur, Nathaniels Kirke (1899 - 1974)
Nazareth Sogn Arkivregistratur, Nazaret Kirke (1893 - 1974)
Nivå Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Karlebo Kommune (1840 - 1980)
Nyker Sogn Arkivregistratur, Nyker Pastorat (1753 - 1960)
Nykøbing Falster Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Falster (1629 - 1919)
Nykøbing Falster Hospital og Kloster Arkivregistratur, Nykøbing Falster Hospital og Kloster (1447 - 1991)
Nylarsker Sogn Arkivregistratur, Nylarsker-Vester Marie Pastorat (1738 - 1890)
Nørre Herlev Centralskole Arkivregistratur: Skolearkiver, Hillerød Kommune (1804 - 1977)
Nørreballe Hospital Arkivregistratur, Nørreballe Hospital (1778 - 1994)
Olsker Kommune Arkivregistratur for Allinge-Gudhjem Kommune (1842 - 1970)
Olsker og Allinge-Sandvig Pastorat Arkivregistratur, Olsker-Allinge Sandvig Pastorat (1721 - 1955)
Ordblindeinstituttet i Københavns Amt Arkivregistratur, Ordblindeinstituttet (1931 - 1987)
Overtoldinspektoratet for København Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 4: Overtoldinspektoratet for København (Københavns Toldkammer) 1715-1970 (1715 - 1970)
Overtoldinspektoratet for Østifterne Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 3: Overtoldinspektoratet for Østifterne (1821 - 1965)
Raklev Kommune Arkivregistratur for Kalundborg Kommune (1842 - 1981)
Retten i Hørsholm Arkivregistratur, Dommere og Domstole (1919 - 1969)
Ringsted Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Sorø Amt I (1600 - 1919)
Ringsted Købstadskommune Arkivregistratur for Ringsted Kommune (1842 - 1986)
Rosenvængets Sogn (Lutherkirken) Arkivregistratur, Lutherkirken (1912 - 1987)
Roskilde Smedelav Arkivregistratur, Sjællandske og Lolland-Falsterske Lavsarkiver (1491 - 1946)
Rønne Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 2: Toldkamre sammenlagt til Nykøbing Falster, Rødbyhavn, Næstved og Rønne distriktstoldkamre (1600 - 1969)
Rønne-Knudsker Pastorat Arkivregistratur, Rønne-Knudsker Pastorat (1740 - 1942)
Sahva Fonden Vanføreforsogen i Danmark gennem 100 år (1872 - 1972)
Sakskøbing Sogns Kirkeinspektion Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 1. bind: De gejstlige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie, 1971 (1574 - 1963)
Samsø Toldkammer Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 1: Toldkamre sammenlagt til Helsingør, Kalundborg, Korsør og Køge Distirktstoldkamre (1674 - 1969)
Samsø Toldkammer Toldarkiver før 1969. Vejledning og nøgle til toldarkiverne i landsarkiverne (1632 - 1969)
Sandby-Vrangstrup Kommune Arkivregistratur for Suså Kommune (1842 - 1970)
Sankt Andreas Sogn Arkivregistratur, Sct. Andreas Kirke (1892 - 1985)
Sankt Jakobs Sogn Arkivregistratur, Sct. Jacobs Kirke (1878 - 1978)
Sankt Johannes Sogn Arkivregistratur, St. Johannes Kirke (1861 - 1983)
Sankt Lukas Sogn Arkivregistratur, Skt. Lukas Kirke (1897 - 1987)
Sankt Mariæ Kirkesal Arkivregistratur, Mariæ Kirkesal (1898 - 1909)
Sankt Matthæus Sogn Arkivregistratur, Matthæus Kirke (1880 - 1982)
Sankt Petri Tyske Kirke Arkivregistratur, St. Petri Kirke (1641 - 1980)
Sankt Stefans Sogn Arkivregistratur, Skt. Stefan Kirkearkiv (1872 - 1994)
Sankt Thomas Sogn Arkivregistratur, Skt. Thomas Kirke (1898 - 1971)
Simeons Sogn Arkivregistratur, Simeons Kirke (1902 - 1991)
Simon Peters Sogn Arkivregistratur, Simon Peters Kirke (1927 - 1985)
Sions Sogn Arkivregistratur, Sions Pastorat (1896 - 1966)
Sjællandsfar Landsting Arkivregistratur, Landsting og Kommissionsdomstole (1600 - 1953)
Skamstrup-Frydendal Kommune Arkivregistratur for Tornved Kommune (1842 - 1983)
Skælskør Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Sorø Amt II (1600 - 1919)
Skælskør Rådstue Arkivregistratur, Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland mm. 1967 (1736 - 1965)
Skævinge-Gørløse Kommune Arkivregistratur for Skævinge Kommune (1842 - 1970)
Slagelse Gammel og Ny Kloster Arkivregistratur, Slagelse Hospital og Kloster (1372 - 1989)
Slagelse Latinskole Arkivregistratur, Oversigt over skolehistorisk materiale I, 2. bind: De verdslige arkiver, med tillæg omfattende både gejstlige og verdslige arkiver. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland m.m. og Institut for Dansk Skolehistorie (1525 - 1971)
Slagslunde-Ganløse Kommune Arkivregistratur for Stenløse Kommune (1842 - 1970)
Solbjerg Sogn (Frederiksberg) Arkivregistratur, Solbjerg Kirke (1898 - 1985)
Spjellerup-Smerup Kommune Arkivregistratur for Fakse Kommune (1842 - 1981)
Statens Høreinstitut i København Arkivregistratur, Statens Høreinstitut i København (1940 - 1983)
Statens Institut for Blinde og Svagsynede i København Arkivregistratur, Det Kongelige Blindeinstitut (1811 - 1993)
Statens Skole for Døve i København Arkivregistratur, Det Kongelige Døvstummeinstitut i København (1807 - 1979)
Stege Byfoged Arkivregistratur, Retsbetjente Præstø Amt (1500 - 1919)
Stege Landsogns Kommune Arkivregistratur for Møn Kommune I (1842 - 1968)
Stenlille Kommune Arkivregistratur for Stenlille Kommune (1986 - 1986)
Store Magleby Sogn Arkivregistratur, Store Magleby Pastorat (1737 - 1973)
Sundby Sogn (Københavns Amt) Arkivregistratur, Sundby Kirke (1878 - 1983)
Svaneparken Arkivregistratur, Ebberødgård (1856 - 1994)
Tale- og Høreinstituttet i Københavns Amt Arkivregistratur, Tale- og Høreinstituttet i Københavns Amt (1898 - 2004)
Teestrup Kommune Arkivregistratur for Haslev Kommune (1842 - 1970)
Timotheus Sogn Arkivregistratur, Timotheus Kirke (1884 - 1986)
Toldvæsenets Centrale Oppebørselskontor (TCO) Arkivregistratur, Toldarkiver Bd. 5: Københavnske Distriktstoldkamre 1969-1980 (1967 - 1980)
Trinitatis Sogn Arkivregistratur, Trinitatis Kirke (1736 - 1876)
Tvede Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Ravnsborg Kommune (1822 - 1970)
Tømmerup Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Kalundborg Kommune (1845 - 1973)
Tårnborg Kommune Arkivregistratur for Korsør Kommune (1842 - 1982)
Tårnby Birk Arkivregistratur, Retsbetjente Gl. Københavns Amt (1621 - 1919)
Tårnby Sogn (Amager) Arkivregistratur, Tårnby Kirke (1738 - 1985)
Valby Sogn (København) Arkivregistratur, Jesuskirken (1819 - 1986)
Valbygård Gods Arkivregistratur, Valbygård Gods (1768 - 1850)
Vallensbæk Kommune Arkivregistratur for Vallensbæk Kommune (1842 - 1985)
Vallø Stift Arkivregistratur, Valløpergamenter 1356-1713. Et repertorium (1356 - 1713)
Vartov Valgmenighed Arkivregistratur, Vartov Kirke (1744 - 1978)
Vemmelev Skole Arkivregistratur: Skolearkiver, Korsør Kommune (1804 - 1980)
Vemmetofte Klosters Gods Arkivregistratur, Vemmetofte Klosters Gods (1498 - 1989)
Vesterborg Kommune Arkivregistratur for Højreby Kommune (1842 - 1970)
Vigerslev Sogn (Københavns Amt) Arkivregistratur, Vigerslev Kirke (1938 - 1982)
Vor Frue Kloster Arkivregistratur, Helsingør Almindelige Hospital (1536 - 1989)
Østervold Sogn Arkivregistratur, Esajas Kirke (1903 - 1982)
Østifternes Åndssvageanstalter Arkivregistratur, Østifternes Åndssvageanstalter, Lillemosegård, Gammelmosehus og Forsorgscenter I (1885 - 1992)
Her kan du finde en del af de registraturer, som Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm nåede at udgive før det blev nedlagt i 2011. En registratur er en detaljeret arkivfortegnelse, der ofte indeholder flere oplysninger end Daisy. De skal dog anvendes med varsomhed. Informationer om de enkelte arkivserier kan være forældede.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.