Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Amter og len

Arkiv Indhold
Aabenraa Amt Lægdsruller (1853 - 1865)
Antvorskov-Korsør amter Forvalter Hans Daases skifteakt (1782 - 1787)
Assens Amtsrådskreds Forhandlingsprotokol (1842 - 1970)
Assens Amtsrådskreds Journalsager (1841 - 1882)
Assens-Hindsgavl Amt Ekstrakt af skifter (1709 - 1737)
Assens-Hindsgavl Amt Journal (1735 - 1809)
Assens-Hindsgavl Amt Navneregister til skifteprotokol I (1783 - 1792)
Assens-Hindsgavl Amt Navneregister til skifteprotokol II (1805 - 1809)
Assens-Hindsgavl Amt Register til skifteprotokol (1709 - 1809)
Assens-Hindsgavl Amt Skifteprotokol (1709 - 1809)
Assens-Hindsgavl Amt Skiftesag efter Hans Simonsen (1768 - 1777)
Assens-Hindsgavl Amt Skiftesag efter Lars Casper Mansfeldt og hustru Marie Sophie Exing (1785 - 1785)
Assens-Hindsgavl Amt Skiftesag efter Vilhelm Stockfeth (1725 - 1727)
Assens-Hindsgavl Amt Skiftesag i amtsforvalter Cimbers sekvestrationsbo (1802 - 1802)
Baroniet Løvenborgs Amtmandskab Journal (1807 - 1849)
Baroniet Løvenborgs Amtmandskab Kopibog over udgående breve (1807 - 1813)
Baroniet Løvenborgs Amtmandskab Skiftesager (1780 - 1823)
Bornholms Amt Arkivregistratur vedr. overleveringsforretning (1809 - 1809)
Bornholms Amt Designationer over indkomne forordninger, reskripter og breve (1597 - 1801)
Bornholms Amt Dok. vedr. stiftamtmandsforretningernes overdragelse til Bornholms amtmand (1704 - 1806)
Bornholms Amt Ekspeditionsprotokol (1740 - 1778)
Bornholms Amt Ekstraktjournal (1816 - 1836)
Bornholms Amt Ekstraktprotokol (1740 - 1780)
Bornholms Amt Ekstraktprotokol, emneinddelt (1779 - 1780)
Bornholms Amt Forskellige konceptbøger (1779 - 1786)
Bornholms Amt Journal (1787 - 1801)
Bornholms Amt Journal (1801 - 1837)
Bornholms Amt Journal (1837 - 1894)
Bornholms Amt Journal (1895 - 1959)
Bornholms Amt Journalregister (1801 - 1815)
Bornholms Amt Journalregister (1895 - 1959)
Bornholms Amt Journalsager (1787 - 1801)
Bornholms Amt Kopibog (1700 - 1721)
Bornholms Amt Kopibog (1780 - 1837)
Bornholms Amt Kopibog (1837 - 1894)
Bornholms Amt Kopibog (1895 - 1961)
Bornholms Amt Register til Bornholms Amts eksekutorboer 1874-1952 (1874 - 1952)
Bornholms Amt Register til ekstraktprotokol (1740 - 1780)
Bornholms Amt Register til konceptbog (1779 - 1780)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Journal over breve angående Lysgård, Hovlbjerg og Sønderlyng herreder (1794 - 1794)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Kgl. reskripter, resolutioner og bevillinger (1707 - 1793)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Kopibog (1730 - 1789)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Kopibog over breve til andre end kollegierne (1789 - 1793)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Kopibog over breve til kollegierne (1789 - 1793)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Kopibog over indkomne breve (1768 - 1789)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Kopibog over udgåede breve ang. Lysgård, Hovelbjerg og Sønderlyng herreder (1793 - 1794)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Kopibog over udgåede breve ang. Vrads herred (1793 - 1794)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Navneregister til kopibog (1730 - 1789)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Register til skifteprotokol (1716 - 1726)
Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter Skifteprotokol for amtmanden (1716 - 1726)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Kollegieprotokol (1704 - 1793)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Korrespondanceprotokol (1747 - 1781)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Navneregister til skifteprotokoller (1699 - 1794)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Oversigt over udskrivningsarkivalier 1700-1788 i Landsarkivet for Nørrejylland. 1. udgave, 3. oplag (1700 - 1788)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Registre over indkommen korrespondance (1764 - 1765)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteakt i boet efter Johanne Nielsdatter (1776 - 1776)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteakt i boet efter kancelliråd Thomas Lund (1777 - 1785)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteakt i boet efter Morten Søe (1776 - 1777)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteakt i boet efter selvejer Peder Espersen (1775 - 1783)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteprotokol (1699 - 1794)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteprotokol for Dueholm amt (1790 - 1791)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteprotokol for Vestervig amt (1790 - 1793)
Dueholm-Ørum-Vestervig Amter Skifteprotokol for Ørum amt (1790 - 1794)
Frederiksborg Amt Dagjournal over korrespondance (1848 - 1873)
Frederiksborg Amt Eksekutorbojournal (1909 - 1933)
Frederiksborg Amt Fortegnelse over arvefæste- og skødebreve på Frederiksborg og Kronborg Distrikter (1788 - 1844)
Frederiksborg Amt Journal (1806 - 1826)
Frederiksborg Amt Journal (1837 - 1851)
Frederiksborg Amt Journal (1852 - 1883)
Frederiksborg Amt Journal (1884 - 1914)
Frederiksborg Amt Journal (1915 - 1959)
Frederiksborg Amt Journal for skolevæsenssager (1808 - 1811)
Frederiksborg Amt Journal over lægdssager (1843 - 1868)
Frederiksborg Amt Journal over tinglæste forordninger mm. (1827 - 1853)
Frederiksborg Amt Journal over udfærdigede separationsbevillinger (1827 - 1842)
Frederiksborg Amt Journal, indenamts (1827 - 1836)
Frederiksborg Amt Journal, udenamts (1827 - 1836)
Frederiksborg Amt Journalregister (1814 - 1826)
Frederiksborg Amt Journalregister (1837 - 1851)
Frederiksborg Amt Journalregister (1852 - 1883)
Frederiksborg Amt Journalregister (1884 - 1912)
Frederiksborg Amt Journalregister (1915 - 1959)
Frederiksborg Amt Købstadsjournal (1805 - 1826)
Frederiksborg Amt Mæglingsprotokol i separations- og skilsmissesager (1858 - 1967)
Frederiksborg Amt Register til Frederiksborg Amts eksekutorboer 1820-1833 (1820 - 1933)
Frederiksborg Amt Register til købstadsjournal (1807 - 1826)
Frederiksborg Amt Registratur over udleverede kgl. bevillinger (1820 - 1863)
Frederiksborg Amt Stempeljournal (1862 - 1956)
Frederiksborg Amt, Amtsskoledirektion Skoleprotokol (1824 - 1826) Ny Skanning i farver
Frederiksborg Amt, Landvæsenskommission Landvæsenskommissionsprotokol for Hørsholm Amt (1798 - 1835)
Frederiksborg Amt, Landvæsenskommission Register til landvæsenskommissionsprotokol (1835 - 1880)
Frederiksborg Amt, Overpolitiretten Overpolitiretsprotokol (1798 - 1848)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Journal (1800 - 1804)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Journal over landvæsensbreve (1779 - 1805)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Kopibog over breve til kongen og kollegierne vedr. Hørsholm Amt (1771 - 1800)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Kopibog over udgående partikulære breve vedr. Hørholm Amt (1771 - 1800)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Protokol for Frederiksborg og Kronborg amters i brandkassen forsikrede bygninger (1793 - 1800)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Register over kammerkollegiebreve og partikulære breve (1804 - 1805)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Register over kammerkollegiebreve vedr. Hørsholm Amt (1792 - 1800)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Register over kgl. reskripter, resolutioner og kancellibreve (1801 - 1805)
Frederiksborg, Kronborg og Hørsholm Amter Registraturer over partikulære breve (1778 - 1800)
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter Arkivregistraturer (1730 - 1758)
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter Fæsteprotokol (1696 - 1704)
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter Register til skifteprotokol (1718 - 1805)
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter Registratur over kammerkollegiebreve (1692 - 1795)
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter Registratur over kgl. befalinger (1592 - 1771)
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter Skifteprotokol (1717 - 1805)
Frederiksborg-Kronborg-Jægerspris Amter Sluttede skifter i Kronborg Amt (1707 - 1805)
Fyens Stiftamt Amtsforvalterens fæsteprotokol (1688 - 1804)
Fyens Stiftamt Amtsforvalterens skifteprotokol (1688 - 1832)
Fyens Stiftamt Amtsforvalterens skifteprotokol - koncept (1722 - 1739)
Fyens Stiftamt Brevkopibog (1709 - 1809)
Fyens Stiftamt Designationer over de i Odense-Rugaard amter sluttede og usluttede skifter (1789 - 1809)
Fyens Stiftamt Indleverede genparter af bevillinger til at hensidde i uskiftet bo (1738 - 1788)
Fyens Stiftamt Journal over forefaldne skifter (1789 - 1798)
Fyens Stiftamt Journal over indkommende skrivelser (1789 - 1808)
Fyens Stiftamt Journal over indkomne Kongelige samt Collegii og andre breve og dokumenter, som alle vedkommer købstæderne Nyborg, Svendborg, Rudkøbing og Faaborg, og som ikke vedkommer stiftamtmandens og biskoppens embede in conjuktum (1793 - 1799)
Fyens Stiftamt Journal over Landmilitievæsenet (1794 - 1804)
Fyens Stiftamt Kopibog over breve til amtmænd og andre landet vedkommende og over breve fra dem, landet vedkommende (1717 - 1736)
Fyens Stiftamt Kopibog over breve til kollegierne (1722 - 1740)
Fyens Stiftamt Kopibog over breve til købstæderne (1717 - 1740)
Fyens Stiftamt Kopibog over breve til og fra Amtmanden (1709 - 1715)
Fyens Stiftamt Kopibog over breve til og fra kollegierne (1705 - 1722)
Fyens Stiftamt Kopibog over breve til Oversekretæren, Overkrigssekretæren, Præsidenten i København og biskoppen, forstanderen for Vor Frelsers Kirke m. fl. (1718 - 1740)
Fyens Stiftamt Kopibog over indkomne breve fra kollegierne (1722 - 1734)
Fyens Stiftamt Kopibog over indkomne kgl. reskripter (1705 - 1734)
Fyens Stiftamt Kopibog over Landmilitievæsenet (1794 - 1803)
Fyens Stiftamt Kopibog over Vor Frue Kirke og Kollegierne (1728 - 1731)
Fyens Stiftamt Odense Amt - Register til skifteprotokol (1706 - 1799)
Fyens Stiftamt Odense Amtsforvalter - Register til skifteprotokol (1688 - 1832)
Fyens Stiftamt Odense Amtsstue - Register til fæsteprotokol (1688 - 1904)
Fyens Stiftamt Protokol samt bilag for kommissionen til behandling af kammerjunker, premierlieutnant H. F. J. von Løvenhielms kreditorers fordringer (1790 - 1806)
Fyens Stiftamt Register til journal over forefaldne skifter (1789 - 1798)
Fyens Stiftamt Register til skifteprotokol for Odense m. fl. amter (1706 - 1799)
Fyens Stiftamt Resolutions- og erklæringsprotokol (1790 - 1811)
Fyens Stiftamt Skiftedokumenter (1760 - 1808)
Fyens Stiftamt Skifteforretning efter Christian Lange til Böttigersholm (1752 - 1780)
Fyens Stiftamt Skifteforretning efter frk. Cathrine Øllgaard v. Holsten (1753 - 1753)
Fyens Stiftamt Skifteforretning efter skræddermester Johannes Møller (1779 - 1808)
Fyens Stiftamt Skifteforretning i skovridder Hans Langsteds bo (1797 - 1805)
Fyens Stiftamt Skifteforretning i stiftlandinspektør Joh. Nic. Bergs bo (1800 - 1813)
Fyens Stiftamt Skifteforretning i vinhandler Thomas Sørensens bo (1779 - 1802)
Fyens Stiftamt Skifteforretning, Andreas Eilskov (1804 - 1807)
Fyens Stiftamt Skifteforretning, Elisabeth Bless (1750 - 1755)
Fyens Stiftamt Skifteforretning, Købmand Jørgen Lorentsen (1803 - 1806)
Fyens Stiftamt Skifteforretninger (1662 - 1759)
Fyens Stiftamt Skifteforretninger (1780 - 1789)
Fyens Stiftamt Skiftekommission efter landsdommer Daniel von Bergens bo (1736 - 1779)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning efter etatsråd Jens Baar og hustrus bo (1760 - 1808)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning efter kammerherre oberst Herluf Trolle til Kjærsgaard (1770 - 1772)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning efter købmand Jørgen Andersen i Stige (1791 - 1800)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning for executorers testamententii efter Christen Sparrevogn (1787 - 1795)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning i generalmajorinde von Nórckenkrones bo (1783 - 1791)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning i jomfru Petronelle Henrikke Ferslerws bo (1790 - 1804)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning i kancelliråd Chr. Mølmarks bo (1782 - 1791)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsforretning i selvejer af Store Padesø Jørgen Eriksen bo (1801 - 1802)
Fyens Stiftamt Skiftekommissionsprotokol i boet efter Mads Larsen, Koelberg (1776 - 1779)
Fyens Stiftamt Skifteprotokol for Odense m. fl. amter (1706 - 1799)
Fyens Stiftamt Skifteprotokol i kammerherre C. Benzons bo (1801 - 1808)
Grevskabet Bregentveds Amtmandskab Justitsråd Nyholms bo (1824 - 1826)
Grevskabet Bregentveds Amtmandskab Register til skifteprotokol for Præstø Amt (1790 - 1850)
Grevskabet Bregentveds Amtmandskab Register til skifteprotokol for Sorø Amt (1790 - 1869)
Grevskabet Bregentveds Amtmandskab Skifteprotokol for Præstø Amt (1790 - 1850)
Grevskabet Bregentveds Amtmandskab Skifteprotokol for Sorø Amt (1790 - 1850)
Grevskabet Christiansholms Amtmandskab Register til skifteprotokol (1799 - 1850)
Grevskabet Christiansholms Amtmandskab Skifteprotokol (1799 - 1850)
Grevskabet Christianssædes Amtmandskab Register til skifteprotokol (1790 - 1847)
Grevskabet Christianssædes Amtmandskab Skifteprotokol (1790 - 1847)
Grevskabet Holsteinborgs Amtmandskab Register til skifteprotokol (1837 - 1850)
Grevskabet Holsteinborgs Amtmandskab Skifteprotokol (1837 - 1850)
Grevskabet Langelands amtmandskab Langeland Amtmandskab - Register til skifteprotokol (1773 - 1850)
Grevskabet Langelands amtmandskab Register til skifteprotokol (1773 - 1850)
Grevskabet Langelands amtmandskab Skifteprotokol (1773 - 1850)
Grevskabet Ledreborgs Amtmandskab Register til Ledreborg Amtmandskabs skifteprotokol 1792-1842 (1792 - 1842)
Haderslev Amt Aufmessungsregister (1776 - 1815)
Haderslev Amt Forarbejder til jordbogen for Frøs og Kalvslund herreder (1706 - 1710)
Haderslev Amt Lægdsruller og lægdsregistre (1750 - 1867)
Haderslev Amt See Rolle (1843 - 1866)
Haderslev Amt, Haderslev Amts Landvæsenskommission Feldaufteilung (1715 - 1868)
Hald og Skivehus amter samt Viborg Stiftamt Indkomne breve m.m. vedrørende Læsø (1790 - 1794)
Hald og Skivehus amter samt Viborg Stiftamt Journal for Nibe Købstad (1793 - 1794)
Hald og Skivehus amter samt Viborg Stiftamt Journalsager for Nibe købstad (1793 - 1794)
Hald og Skivehus amter samt Viborg Stiftamt Kopibog for Nibe (1793 - 1794)
Hald og Skivehus amter samt Viborg Stiftamt Kopibog over indkomne kgl. forordninger, plakater, rescripter og kollegiebreve til Viborg stiftamtmand og Hald amt (1789 - 1793)
Hald og Skivehus amter samt Viborg Stiftamt Kopibog, udgåede breve til kollegierne og andre (1789 - 1789)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Boet efter Maren Pedersdatter, Århus (1792 - 1795)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Boet efter rådmand Johannes Hasselbalch, Århus, skifteforretning (1794 - 1800)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Dokumenter i boet efter C.F. Güldencrone (1789 - 1793)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Dokumenter i boet efter kancellirådinde Steenfeldt (1784 - 1786)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Dokumenter i boet efter Niels Jensen Kieldrup (1789 - 1791)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Dokumenter til Jens Møllers opbudsbo (1793 - 1795)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Dokumenter til skifteprotokol for købmand Wentzel (1793 - 1794)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Kommissionsprotokol for skiftet efter rådmand Nyland (1770 - 1773)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Kommissionsprotokol i opbudsboet efter Niels Nyland (1746 - 1748)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Kommissionsskifteprotokol efter købmand J.J. Wentzel (1793 - 1794)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Opbudsboet efter vinhandler Jens Møller, Århus (1793 - 1795)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Protokol, skiftet efter Bodil Lydichsdatter af Horsens (1736 - 1737)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Protokol, skiftet efter Peter Thomsen Bering og Elisabeth Chatrine Hoffgaard af Horsens (1739 - 1742)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Register til skifteprotokol (1726 - 1797)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Register til skifteprotokol for det højfyrstelige hof i Horsens (1781 - 1807)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Register til skiftet efter Rådmand Nyland (1770 - 1773)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteakt efter Christen Lyngbye af Klags Mølle (1787 - 1788)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteakt efter Hermann Hegelahr i Raarup (1778 - 1780)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteakt i boet efter postmester Christian Weigner i Århus og hustru Johanne Marie Kiersgaard (1767 - 1771)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteakt i generalauditør C. Kallagers fallitbo, Randers (1789 - 1793)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteforretninger (1725 - 1792)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skiftekommissionsprotokol efter C. F. Güldencrone (1789 - 1793)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skiftekommissionsprotokol efter købmand Niels Kieldrup (1789 - 1791)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteprotokol (1726 - 1797)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteprotokol efter Jørgen Koefoed af Horsens (1792 - 1793)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteprotokol efter Kancellirådinde Cathrine M. Steenfeldt (1784 - 1786)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteprotokol efter konferensråd C.A. Charisius (1777 - 1777)
Havreballegaard-Stjernholm Amter Skifteprotokol for det højfyrstelige hof i Horsens (1781 - 1807)
Hjørring Amt Alimentationsjournal (1868 - 1959)
Hjørring Amt Alimentationssager (1868 - 1945)
Hjørring Amt Designationer over udleverede kongelige bevillinger (1812 - 1869)
Hjørring Amt Emneregister til journal (1801 - 1801)
Hjørring Amt Forhandlingsprotokol i stervboet efter fru Elise Hillerup og tidligere afdøde mand Justitsråd Hillerup til Børglumkloster (1835 - 1838)
Hjørring Amt Forhandlingsprotokol i stervboet efter Simon Andersen Brøndums af Skagen (1837 - 1838)
Hjørring Amt Indkomne breve, Rentekammerbreve (1793 - 1801)
Hjørring Amt Indkomne breve, Reskripter og kancellibreve (1793 - 1801)
Hjørring Amt Journal (1801 - 1801)
Hjørring Amt Journal (1868 - 1945)
Hjørring Amt Journal A I (1821 - 1848)
Hjørring Amt Journal A II (1802 - 1868)
Hjørring Amt Journal B (1802 - 1802)
Hjørring Amt Journal B I (1810 - 1820)
Hjørring Amt Journal B II (1821 - 1867)
Hjørring Amt Journal C I (1802 - 1809)
Hjørring Amt Journal C II (1824 - 1826)
Hjørring Amt Journal over indkomne kancelli- og rentekammerbreve (1801 - 1811)
Hjørring Amt Journalsager B I (1802 - 1820)
Hjørring Amt Journalsager C (1802 - 1809)
Hjørring Amt Kommissions-skifteprotokol og dok. i dødsboet efter brigader Villiam Ealling til Dronninglund og Dronninggård (1796 - 1799)
Hjørring Amt Lægdssedler (1793 - 1850)
Hjørring Amt Navneregister til alimentationsjournal (1868 - 1959)
Hjørring Amt Oversigt over faderskabssager - Hjørring Amt (1801 - 1970)
Hjørring Amt Oversigt over journalgrupper - Hjørring Amt (1801 - 1970)
Hjørring Amt Skifteprotokol i by- og herredsfoged Brückmanns stervsbo (1797 - 1798)
Hjørring Amt Skifteprotokol og dok. i dødsboet efter oberst V. Arenfeldt til Sæbygaard (1806 - 1814)
Holbæk Amt Brandtaksationsforretninger for Samsø (1783 - 1800)
Holbæk Amt Eksekutor- og kommissariatsskifter (1702 - 1887)
Holbæk Amt Eksekutorboregister (1850 - 1932)
Holbæk Amt Journal (1772 - 1958)
Holbæk Amt Journal over modtagne og afsendte penge ved Holbæk Amtmandsskab (1848 - 1850)
Holbæk Amt Journalregister (1801 - 1958)
Holbæk Amt Journalregister: Alimentanter (1860 - 1958)
Holbæk Amt Journalsager (1845 - 1958)
Holbæk Amt Konceptskifter (1752 - 1805)
Holbæk Amt Ods Herreds journal (1791 - 1805)
Holbæk Amt Register over kgl. reskripter, kollegie- og kammerbreve mv. (1792 - 1803)
Holbæk Amt Register til Holbæk Amts eksekutorboer 1850-1932 (1850 - 1932)
Holbæk Amt Register til konceptskifter (1752 - 1805)
Holbæk Amt Register til resolutioner i alderdomsunderstøttelsessagerne 1-200 (1891 - 1895)
Holbæk Amt Register til skifteprotokol for Kalundborg, Dragsholm og Sæbygårds Amter (1790 - 1813)
Holbæk Amt Register til skifteprotokol for Kalundborg, Dragsholm og Sæbygårds Amter (1790 - 1813) Fra LAK-film
Holbæk Amt Registreringsforretninger for Dragsholm Amt (1789 - 1790)
Holbæk Amt Sagregister (1921 - 1967)
Holbæk Amt Skifteprotokol for Kalundborg, Dragsholm og Sæbygårds Amter (1790 - 1813)
Holbæk Amt Skifteprotokol for Kalundborg, Dragsholm og Sæbygårds Amter (1790 - 1813) Fra LAK-film
Holbæk Amt Stempeljournal (1862 - 1937)
Holbæk Amt Sørulle og tilgangslister (1809 - 1848)
Holbæk Amt Underdanigst Pro Memoria - Indberetninger til Amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster og Bornholm. Registratur og sagregister udgivet af Arkivaria, 1992. (1720 - 1860)
Holbæk Amt, Overpolitiretten Overpolitiretsprotokol (1832 - 1848)
Holbæk Amts 3. Forligskreds Forhandlingsprotokol (1874 - 1953)
Hørsholm Amt Kopibog over dronning Sophie Magdalenes resolutioner (1730 - 1767)
Hørsholm Amt Kopibog over udgående breve (1738 - 1749)
Jægerspris Amt Korrespondanceprotokol (1731 - 1759)
Jægerspris Amt Protokol over ordrer fra kronprins Christian VI (1729 - 1730)
Jægerspris Amt Register til skifteakter (1732 - 1744)
Jægerspris Amt Skifteakter (1732 - 1744)
Kalø Amt Journal (1777 - 1793)
Kalø Amt Korrespondanceprotokol (1709 - 1793)
Kalø Amt Likvidationsforretning over Henning Bang (1711 - 1711)
Kalø Amt Navneregister til skifteprotokol (1774 - 1793)
Kalø Amt Register til skifteprotokol (1709 - 1775)
Kalø Amt Samfrændeskifte efter Søren Clausen Tram (1752 - 1752)
Kalø Amt Skifteakt efter fru Margrethe Krabbe (1717 - 1717)
Kalø Amt Skifteakt i boet efter kancelliråd Hans Føns (1791 - 1791)
Kalø Amt Skifteakt i boet efter Thorn Thornsen (1789 - 1791)
Kalø Amt Skifteakt og dokumenter i boet efter Thorn Thornsen (1789 - 1791)
Kalø Amt Skifteprotokol (1709 - 1793)
Koldinghus Amt Brudstykke af skifteakt, boet efter krigskommissær N. Nissen (1717 - 1717)
Koldinghus Amt Dokumenter vedr. kommission ang. en trætte mellem borgerne i Vejle og bønderne i Svinholt by (1744 - 1747) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Dokumenter vedr. sagen mod grænsekontrollører (1787 - 1789) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Ekstrakter af landmålingsforretningerne (1760 - 1760) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Forhandlingsprotokol for kommission vedr. grænsekontrollører (1787 - 1789) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Inddelingsprotokol over landeveje fra købstad til købstad (1773 - 1777) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Indholdsfortegnelse til skiftebreve II (1742 - 1775)
Koldinghus Amt Indkomne breve (1676 - 1796) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Journal over indberettede dødsfald til skifters holdelse (1774 - 1787)
Koldinghus Amt Kommissionsdom ang. en trætte mellem borgerne i Vejle og bønderne i Svinholt by om en mark (1744 - 1747) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Kommissionsforretning ang. sognefogedernes bestemmelse (1792 - 1792) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Konceptskifte med bilag (1698 - 1771)
Koldinghus Amt Konceptskifter med bilag II (1771 - 1793) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Konceptskifter med bilag II (1771 - 1793)
Koldinghus Amt Kopi af Koldighus amts herregårde og bønders beskrivelse (1785 - 1785) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Kopibog over breve til kollegierne (1738 - 1796) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Kopibog over indkomne breve fra kollegierne og andre (1733 - 1762) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Kopier af kgl. konfirmationer på testamenter eller bevillinger på at forblive i uskiftet bo (1733 - 1793) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Kreaturtællingslister (1774 - 1783) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Protokol vedr. voldgiftskommissionssag i Vejle (1783 - 1784) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Register til skifteprotokol (1745 - 1794)
Koldinghus Amt Register til skifteprotokol (1745 - 1794) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Registreringsprotokol i Søren Foghs bo ( - )
Koldinghus Amt Skiftebreve I (1695 - 1730)
Koldinghus Amt Skiftebreve II (1742 - 1792)
Koldinghus Amt Skiftebreve II (1742 - 1792) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Skiftekopibog (1790 - 1791)
Koldinghus Amt Skiftekopibog (1790 - 1791) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Skifteprotokol (1745 - 1794)
Koldinghus Amt Skifteprotokol (1745 - 1794) Ny Scanning i farver
Koldinghus Amt Taksationsforretninger (1769 - 1800)
Koldinghus Amt Taksationsprotokol (1779 - 1795)
Københavns Amt Arkivfortegnelse (1670 - 1845)
Københavns Amt Arkivregistratur (1662 - 1819)
Københavns Amt Brandtaksationsforretninger, nyere række (1787 - 1800)
Københavns Amt Ekstraordinære boer (1750 - 1792)
Københavns Amt Fastnummerfortegnelse (1893 - 1957)
Københavns Amt Fattigdirektionsprotokol (1802 - 1842)
Københavns Amt Fattigvæsensprotokol (1751 - 1802)
Københavns Amt Journal (1756 - 1819)
Københavns Amt Journal (1821 - 1957)
Københavns Amt Journal for Ølstykke Herred (1793 - 1801)
Københavns Amt Journal vedr. Gl. Roskilde Amt (1807 - 1819)
Københavns Amt Journal vedr. Gl. Roskilde Amt (1820 - 1875)
Københavns Amt Journal vedr. Roskilde og Køge (1803 - 1819)
Københavns Amt Journalregister (1821 - 1957)
Københavns Amt Konceptdesignationer over brandtaksationsforretninger (1800 - 1800)
Københavns Amt Kopibog over kgl. forordninger og reskripter (1688 - 1733)
Københavns Amt Kopibog over kgl. reskripter og kancellibreve (1713 - 1791)
Københavns Amt Kopibog over rentekammer- og kancellibreve (1740 - 1796)
Københavns Amt Kopibog over udgående breve (1695 - 1935)
Københavns Amt Kopibog over udgående breve vedr. Ølstykke Herred (1793 - 1801)
Københavns Amt Navneregister til journal (1910 - 1944)
Københavns Amt Omvurderingsforretninger for Tårnby sogn (1793 - 1796)
Københavns Amt Overamtsrettens sager (1773 - 1819)
Københavns Amt Realregister over afgået post (1917 - 1949)
Københavns Amt Register over ekstraordinære boer (1750 - 1905)
Københavns Amt Register til journal A (1814 - 1816)
Københavns Amt Register til Journal vedr. Gl. Roskilde Amt (1820 - 1875)
Københavns Amt Register til Københavns Amts ekstraordinære boer (1750 - 1934)
Københavns Amt Register til Københavns Amts skiftebehandlingsprotokol (1781 - 1799)
Københavns Amt Register til skiftebehandlingsprotokol (1774 - 1799)
Københavns Amt Register til skifteprotokol (1730 - 1795)
Københavns Amt Register til skifterepartitionsprotokol (1791 - 1800)
Københavns Amt Registratur over kgl. reskripter m.m. vedr. Ølstykke Herred (1714 - 1800)
Københavns Amt Skiftebehandlingsprotokol (1774 - 1799)
Københavns Amt Skifteprotokol (1730 - 1795)
Københavns Amt Skifterepartitionsprotokol (1791 - 1800)
Københavns Amt Specifikation over reskripter og kancellibreve (1772 - 1791)
Københavns Amt, Overpolitiretten Overpolitiretsprotokol (1792 - 1848)
Københavns Amt, Overpolitiretten Overpolitiretsprotokol vedr. Gl. Roskilde Amt (1800 - 1841)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivernes Informationsserie: Amtmanden var med til det hele. Amtsarkiver og deres brug, af Hans H. Worsøe (1991 - 1991)
Lolland-Falsters Stiftamt Arkivfortegnelse (1811 - 1885)
Lolland-Falsters Stiftamt Brandtaksationsforretninger for Falster land (1769 - 1795)
Lolland-Falsters Stiftamt Brandtaksationsforretninger for købstæderne (1761 - 1791)
Lolland-Falsters Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Rødby (1818 - 1818)
Lolland-Falsters Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Stubbekøbing (1818 - 1818)
Lolland-Falsters Stiftamt Diverse brandtaksationsforretninger (1770 - 1794)
Lolland-Falsters Stiftamt Diverse korrespondancesager vedr. brandforsikring, brandvæsen og brandhjælp (1736 - 1813)
Lolland-Falsters Stiftamt Diverse skifteforretninger (1781 - 1837)
Lolland-Falsters Stiftamt Journal (1799 - 1814)
Lolland-Falsters Stiftamt Koncepter til erklæringer over remitterede supplikker (1735 - 1737)
Lolland-Falsters Stiftamt Kopibog (1741 - 1814)
Lolland-Falsters Stiftamt Kopibog over breve til centraladministrationen (1805 - 1814)
Lolland-Falsters Stiftamt Kopibog over udgående breve (1692 - 1692)
Lolland-Falsters Stiftamt Kopibog over udgående breve og resolutioner (1698 - 1702)
Lolland-Falsters Stiftamt Register til kopibog (1799 - 1807)
Lolland-Falsters Stiftamt Registre over modtagne kgl. breve mm. (1692 - 1814)
Lolland-Falsters Stiftamt Resolutions- og erklæringsprotokol (1782 - 1800)
Løgumkloster Amt Lægdsregister (1737 - 1843)
Løgumkloster Amt Sørulle (1839 - 1839)
Maribo Amt Brevliste (1860 - 1898)
Maribo Amt Forhandlingsprotokol for separations- og skilsmissesager (1858 - 1970)
Maribo Amt Journal (1815 - 1850)
Maribo Amt Journal (1851 - 1959)
Maribo Amt Journalregister (1799 - 1807)
Maribo Amt Journalregister (1851 - 1919)
Maribo Amt Kollegialkopibog (1815 - 1848)
Maribo Amt Koncepter (1850 - 1950)
Maribo Amt Kopibog (1815 - 1850)
Maribo Amt Militær journal (1800 - 1850)
Maribo Amt Militær kopibog (1794 - 1850)
Maribo Amt Ministerialkopibog (1849 - 1850)
Maribo Amt Register til Maribo Amts eksekutorboer 1875-1932 (1875 - 1932)
Maribo Amt Register til militær journal (1800 - 1807)
Maribo Amt Register til militær kopibog (1800 - 1807)
Maribo Amt Registratur over indkomne kollegiebreve (1815 - 1828)
Middelfart Statshospital Register til patientsager (1889 - 1933)
Møns Amt Ekstraktprotokol (1743 - 1783)
Møns Amt Journal A over indkomne sager (1802 - 1803)
Møns Amt Kopibog for Møns Amt (1773 - 1807)
Møns Amt Kopibog med breve til kongen og kollegierne (1704 - 1773)
Møns Amt Kopibog med breve til ridefogeden m.fl. (1704 - 1768)
Møns Amt Protokol med kgl. forordninger og befalinger samt skovruller (1703 - 1771)
Møns Amt Register til skifteprotokol (1770 - 1816)
Møns Amt Registratur over indkomne sager (1783 - 1801)
Møns Amt Skiftedokumenter (Johannes Jydtmann) (1802 - 1802)
Møns Amt Skifteprotokol (1770 - 1831)
Nordborg Amt Justitssager, Retsprotokoller (1700 - 1729)
Nordborg Amt Landvæsenssager (1662 - 1795)
Nordborg Amt Slotte og ladegårde (1692 - 1777)
Nyborg-Tranekær Amt Fæsteprotokol for det kongelige Gods i Nyborg Amt (1682 - 1764)
Nyborg-Tranekær Amt Kommissionsprotokol vedr. boet efter generalmajor Christian Ahlefeldt Laurvig (1793 - 1799)
Nyborg-Tranekær Amt Navneregister til skifteprotokol (1703 - 1811)
Nyborg-Tranekær Amt Nyborg Amtsstue - Register til fæsteprotokol (1682 - 1764)
Nyborg-Tranekær Amt Nyborg-Tranekær/Svendborg Amt - Register til skifteprotokol (1703 - 1811)
Nyborg-Tranekær Amt Register til skifteprotokol (1770 - 1811)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol (1703 - 1811)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol efter Hans Friderich Pultz til Rygaard (1716 - 1718)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol efter Leopold på Løjtved (1774 - 1778)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol, etatsråd Johan Chr. Pingel (1779 - 1780)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol, generalløjtnant Schack Brockdorf til Schelenborg (1731 - 1731)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol, Hans Christoffer Offenberg af Vestergaard (1722 - 1722)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol, kancelliforvalter R. Rasmussens enke Holmelund (1733 - 1734)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol, kancelliråd Lund af Damsbo (1754 - 1754)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol, kaptajn Chr. Corfitz Rosenkrantz af Damsbo (1719 - 1720)
Nyborg-Tranekær Amt Skifteprotokol, Sigvart Uhrne til Juelskov (1713 - 1713)
Nykøbing Falster Amt Journal A over indkomne breve (1803 - 1803)
Nykøbing Falster Amt Kopibog over indkomne breve (1722 - 1751)
Nykøbing Falster Amt Kopibog over udgående breve (1722 - 1803)
Nykøbing Falster Amt Register til skifteprotokol (1723 - 1793)
Nykøbing Falster Amt Registratur over indkomne kammerkollegiebreve (1794 - 1803)
Nykøbing Falster Amt Skifteprotokol (1723 - 1793)
Odense Amt Alimentationsjournal (1867 - 1959)
Odense Amt Diverse skifter (1828 - 1868)
Odense Amt Fortegnelser over de kriminelle fanger (1809 - 1867)
Odense Amt Indkomne sager (1871 - 1959)
Odense Amt Journal (1795 - 1836)
Odense Amt Journal (1809 - 1835)
Odense Amt Journal (1871 - 1959)
Odense Amt Journal over indkomne sager (1809 - 1836)
Odense Amt Journal over indkomne sager (1837 - 1869)
Odense Amt Journal over indkomne sager (1870 - 1870)
Odense Amt Journal over resolutioner ang. opfostringshjælp til uægte børn (1821 - 1836)
Odense Amt Kollegieprotokol over breve til kollegierne (1815 - 1836)
Odense Amt Kommissionsskifte efter fam. Fønss af Hindsgavl (1819 - 1930)
Odense Amt Kopibog (1809 - 1842)
Odense Amt Kopibog (1843 - 1869)
Odense Amt Kopibog (1869 - 1919)
Odense Amt Kopibog over breve, Fyns Stift og Odense Amt vedkommende, fra stiftamtmand Unsgaard under hans ophold i København (1852 - 1856)
Odense Amt Lægdsvæsens Journal (1866 - 1869)
Odense Amt Løbende journal for indkomne sager (1860 - 1869)
Odense Amt Mæglingsprotokol i ægteskabssager (1858 - 1950)
Odense Amt Navneregister til ægteskabsjournal (1906 - 1955)
Odense Amt Protokol over indkomne ansøgninger om kongelige bevillinger m.m. (1827 - 1836)
Odense Amt Protokol over udfærdigede kongl. bevillinger og ekspeditioner (1815 - 1922)
Odense Amt Register til alimentationsjournal (1867 - 1919)
Odense Amt Register til alimentationsjournal (1892 - 1959)
Odense Amt Register til journal over indkomne sager (1809 - 1836)
Odense Amt Register til journal over indkomne sager (1837 - 1869)
Odense Amt Register til journal over indkomne sager (1870 - 1870)
Odense Amt Register til journal over indkomne sager (1871 - 1918)
Odense Amt Register til kopibog over breve, Fyens Stift og Odense Amt vedk., fra stiftamtmand Unsgaard under hans ophold i København (1852 - 1856)
Odense Amt Resolutions- og erklæringsprotokol (1811 - 1836)
Odense Amt Skifteforretninger (1807 - 1828)
Odense Amt Skiftekommission i Wedel-Heinens opbudsbo (1820 - 1825)
Odense Amt Vejprotokol: kopibog (1795 - 1836)
Overvoldgiftsretten for Sorø Amtsrådskreds Voldgiftsbog (1912 - 1968)
Præstø Amt Dagjournal over købstædernes breve (1803 - 1808)
Præstø Amt Erklæringsbog (1808 - 1840)
Præstø Amt Fortegnelser over indkomne breve (1807 - 1808)
Præstø Amt Journal (1824 - 1873)
Præstø Amt Journal (1874 - 1911)
Præstø Amt Journal (1912 - 1959)
Præstø Amt Journal for købstæderne (1809 - 1823)
Præstø Amt Journal for landet (1809 - 1823)
Præstø Amt Journal over ind- og udgående breve (1803 - 1808)
Præstø Amt Journalregister (1824 - 1873)
Præstø Amt Journalregister (1874 - 1911)
Præstø Amt Journalregister (1912 - 1959)
Præstø Amt Journalsager (1824 - 1873)
Præstø Amt Kompagnistamruller (1815 - 1815)
Præstø Amt Kopibog (1807 - 1955)
Præstø Amt Kopibog for amtscirkulærer m.m. (1842 - 1875)
Præstø Amt Kopibog for købstæderne (1803 - 1808)
Præstø Amt Kopibog over aflagte erklæringer (1813 - 1822)
Præstø Amt Kopibog over Amtmandens indberetninger primært til Centraladministrationen (1825 - 1831)
Præstø Amt Protokol over anmeldte dødsfald i Møns Herred (1829 - 1840)
Præstø Amt Skifteregistreringsprotokol for Bogø (1822 - 1830)
Præstø Amt Skifteregistreringsprotokol for Kjeldbymagle Sogn (1803 - 1831)
Præstø Amt Skifteregistreringsprotokol for Stege og Damholte Sogne (1802 - 1830)
Præstø Amt Stempeljournal (1863 - 1969)
Præstø Amt Stempelkopibog (1880 - 1955)
Randers Amt Alimentationsjournal (1912 - 1942)
Randers Amt Eksekutorskifteprotokol efter grevinde Charlotte Lovise Scheel, født von Plessen (1801 - 1807)
Randers Amt Eksekutorskifteprotokol efter kammerherre de Thestrup til Mariager Kloster (1796 - 1800)
Randers Amt Eksekutorskifteprotokol efter konventualinde på Støvringgårds Kloster Frederikke Juliane Sophie bertouch (1832 - 1833)
Randers Amt Eksekutorskifteprotokol efter oberstløjtnant Palle Kragh von Hoff og frue Anne Margrethe Galthen (1799 - 1802)
Randers Amt Eksekutorskifteprotokol i boet efter Mathias Poulsen af Værum (1833 - 1835)
Randers Amt Eksekutorskifteprotokol med vedlagte dokumenter efter Ane Andersdatter af Castrup Lime son (1821 - 1822)
Randers Amt Journal (1851 - 1940)
Randers Amt Journalregister (1851 - 1940)
Randers Amt Konceptbog for landet (1851 - 1911)
Randers Amt Opbudsboet efter apotheker Rose i Hobro (1817 - 1836)
Randers Amt Oversigt over faderskabssager - Randers Amt (1786 - 1969)
Randers Amt Oversigt over journalgrupper - Randers Amt (1777 - 1970)
Randers Amt Protokol for administrationskommissionen over lensgreve kammerherre Jørgen Scheels grevskab (1796 - 1807)
Randers Amt Protokol for kommisarierne i grev Scheels bo (1815 - 1833)
Randers Amt Protokol i boet efter proprietær Ring til Trenderup (1837 - 1841)
Randers Amt Protokol over dokumenter fremlagte i kommissionen for grev Scheels bo (1815 - 1817)
Randers Amt Register til alimentationsjournal (1912 - 1936)
Randers Amt Sagregister til journalen (1851 - 1940)
Randers Amt Skifteakt i dødsboet efter sognedegn i Torsager Hans Christopher Hensemann (1808 - 1810)
Randers Amt Skifteakt over skiftet efter Palle Kragh von Hoff og frue (1799 - 1802)
Randers Amt Skiftekommissionsprotokol i proprietær H.L. Reiningshaus til Katholms opbudsbo (1816 - 1826)
Randers Amt Skifteprotokol generalkrigskommissær i Marcussen til Høegholms bo (1818 - 1825)
Randers Amt Skifteprotokol i boet efter overkrigskommissær Ingerslev til Rugaard (1830 - 1831)
Randers Amt Skifteprotokol i justitsråd Sechers til Schaarupgaards opbudsbo (1820 - 1822)
Randers Amt Skifteprotokol i kaptajn Hansen til Lyngsbechgaards opbudsbo (1819 - 1823)
Reviderede Regnskaber, Amtstueregnskaber Amtsregnskaber, ældre (1648 - 1891)
Ribe Stiftamt Eksekurtorskifte efter Jomfru Cathrine Margrete Pedersdatter Baggers (1751 - 1752)
Ribe Stiftamt Kommissionsskifte efter Rådmand Peder Lauritzen i Ribe og hustru Karen Pedersdatter på Lunderup (1707 - 1709)
Ribe Stiftamt Kommissionsskifteprotokol for stiftamtmand Koefoeds bo (1821 - 1827)
Ribe Stiftamt Konceptskifter, der ikke er indført i skifteprotokollen (1793 - 1796)
Ribe Stiftamt Kopibog for skiftekommissionen i stiftamtmand Koefoeds bo (1821 - 1827)
Ribe Stiftamt Navneregister til skifteprotokol (1730 - 1792)
Ribe Stiftamt Oversigt over faderskabssager - Ribe Amt (1829 - 1970)
Ribe Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Ribe Amt (1731 - 1970)
Ribe Stiftamt Protokol for executores testamenti i kammerråd Søren Foghs bo (1794 - 1808)
Ribe Stiftamt Protokol i købmand Rehhorns opbudsbo (1796 - 1797)
Ribe Stiftamt Register til Riberhus Amts uindførte konceptskifter (1718 - 1796)
Ribe Stiftamt Skiftebrev efter Cathrina Nielsen i Hjerting. Enke efter kontrollør Hans Nielsen (1735 - 1736)
Ribe Stiftamt Skiftebrev efter Jens Ostrup i Hjerting (1734 - 1735)
Ribe Stiftamt Skiftebrev efter Peder Sørensen Holst Lydumgaard (1732 - 1734)
Ribe Stiftamt Skifteprotokol (1730 - 1792)
Ribe Stiftamt Skifteprotokol for eksekutorerne i oberst Schønstrøms dødsbo (1809 - 1819)
Ribe Stiftamt Skifteprotokol for executores testamenti i justitsråd Øllgaard, Bramminge, hans bo (1827 - 1828)
Ribe Stiftamt Skifteprotokol for købmand Hofmanns opbudsbo i Varde (1844 - 1846)
Ribe Stiftamt Strafferegister (1839 - 1904)
Ribe Stiftamt Taksationsforretninger for Andst hrd. (1773 - 1798)
Ribe Stiftamt Taksationsforretninger for Malt hrd. (1785 - 1800)
Ribe Stiftamt Taksationsforretninger for Slavs hrd. (1782 - 1799)
Ribe Stiftamt Uindførte konceptskifter (1718 - 1792)
Ribe Stiftamt, Kommission i sagen Pastor Dalgas kontra Den Reformerte Menighed i Fredericia Dokumenter (1787 - 1787)
Ringkøbing Amt Amtmandens skifteprotokol for Hind og Bølling herreder (1801 - 1804)
Ringkøbing Amt Amtmandens skifteprotokol for Hjerm og Ginding herreder (1794 - 1806)
Ringkøbing Amt Amtmandens skifteprotokol for Hjerm, Ginding, Skodborg og Vandfuld herreder (1792 - 1793)
Ringkøbing Amt Amtmandens skifteprotokol for Nørre herred (1794 - 1804)
Ringkøbing Amt Amtmandens skifteprotokol fra Skodborg og Vandfuld herreder (1803 - 1806)
Ringkøbing Amt Amtmandsskifteprotokol (1790 - 1798)
Ringkøbing Amt Amtmandsskifter for Hammerum herred (1794 - 1805)
Ringkøbing Amt Arveafkald (1769 - 1807)
Ringkøbing Amt Boet efter etatsråd Andreas Charles de Teilmanns stervbo på Nørholm, skifteprotokol (1790 - 1792)
Ringkøbing Amt Boet efter provst Marthurin Endorph i Ringkøbing, kommissionsskifteprotokol (1786 - 1787)
Ringkøbing Amt Dokumenter til Jens Harpøts bo i Ringkøbing (1844 - 1846)
Ringkøbing Amt Eksekutorskifte efter madam Cicilie Kirstine Hiorteburg, sl. Jesper Møllers, på Krogsgård (1794 - 1795)
Ringkøbing Amt Eksekutorskifteprotokol i boet efter jomfru Kirstine Qvistgaard i Sønder Kvistgård i Vejrum sogn (1807 - 1809)
Ringkøbing Amt Eksekutorskifteprotokol i Jens Harpøts bo i Ringkøbing (1844 - 1846)
Ringkøbing Amt Kommissionsskifte efter vicelandsdommer by- og herredsfoged Christen de Leth til Nørre Vosborg (1778 - 1780)
Ringkøbing Amt Navneregister til skifteprotokol for Lundenæs og Bøvling amter (1713 - 1801)
Ringkøbing Amt Oversigt over faderskabssager - Ringkøbing Amt (1806 - 1970)
Ringkøbing Amt Oversigt over journalgrupper - Ringkøbing Amt (1773 - 1970)
Ringkøbing Amt Register til amtmandsskifterne (1790 - 1805)
Ringkøbing Amt Register til skifteprotokoller (1780 - 1792)
Ringkøbing Amt Skiftearkivalier i de nørrejyske amtsarkiver (1690 - 1944)
Ringkøbing Amt Skiftebreve 2 (1755 - 1783)
Ringkøbing Amt Skifteprotokol for Lundenæs og Bøvling amter (1713 - 1801)
Ringkøbing Amt Stervbo-forretning efter Søren Tang til Tinggård (1796 - 1801)
Ringkøbing Statsamt Oversigt over faderskabssager - Ringkøbing Statsamt (1970 - 1979)
Roskilde Amt Journal (1787 - 1803)
Roskilde Amt Journal (1803 - 1806)
Roskilde Amt Journal over indkomne breve vedr. Horns Herred (1793 - 1808)
Roskilde Amt Kopibog over kgl. reskripter og kollegialbreve (1751 - 1803)
Roskilde Amt Kopibog over reskripter og kollegialbreve (1803 - 1808)
Roskilde Amt Kopibog over reskripter og kollegialbreve vedr. Horns Herred (1793 - 1807)
Roskilde Amt Kopibog over reskripter og kollegialbreve vedr. Roskilde og Køge (1803 - 1808)
Roskilde Amt Kopibog vedr. Gl. Roskilde Amt (1729 - 1819)
Roskilde Amt Kopibog vedr. Horns Herred (1793 - 1808)
Roskilde Amt Kopibog vedr. Roskilde og Køge (1803 - 1810)
Roskilde Amt Register til skifteprotokol (1736 - 1796)
Roskilde Amt Reskripter og kollegialbreve vedr. Horns Herred (1793 - 1800)
Roskilde Amt Skifteprotokol (1736 - 1796)
Silkeborg og Mariager amter Konceptskifter (1707 - 1708)
Sjællands Stiftamt Assurancespecifikationer (1770 - 1799)
Sjællands Stiftamt Brandene i Præstø 1750 og 1757 og byens genopførelse (1750 - 1760)
Sjællands Stiftamt Brandregister (1761 - 1787)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationer (1764 - 1800)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsforretninger for Køge (1761 - 1800)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsforretninger for Slangerup og Frederikssund (1781 - 1781)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsforretninger i København og på landet (1761 - 1787)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsforretninger over ejendomme i købstæderne (1736 - 1736)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsforretninger, ældre række (1767 - 1799)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Helsingør (1736 - 1791)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Hillerød (1781 - 1781)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Næstved (1761 - 1791)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Præstø (1761 - 1761)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Stege (1761 - 1781)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Store Heddinge (1761 - 1761)
Sjællands Stiftamt Brandtaksationsprotokol for Vordingborg (1761 - 1781)
Sjællands Stiftamt Designation over protokoller og dokumenter vedr. div. købstæder (1803 - 1803)
Sjællands Stiftamt Designation over protokoller og dokumenter vedr. Sorø Amt (1800 - 1800)
Sjællands Stiftamt Diverse vedr brandforsikring og udbetaling af brandhjælpspenge (1776 - 1794)
Sjællands Stiftamt Ekstraordinære boer (1738 - 1805)
Sjællands Stiftamt Forandringer ved forsikrede ejendomme (1781 - 1791)
Sjællands Stiftamt Ildebrande i Ringsted, Hillerød og Roskilde (Sct. Jørgensbjerg) (1747 - 1760)
Sjællands Stiftamt Journal over reskripter og kollegialbreve vedr. Frederiksborg Amt (1793 - 1805)
Sjællands Stiftamt Kopibog over forestillinger og erklæringer til kongen m.m. (1730 - 1735)
Sjællands Stiftamt Kopibog over indgående breve vedr. Præstø Amt (1793 - 1803)
Sjællands Stiftamt Kopibog over indgående breve vedr. Roskilde og Køge (1793 - 1803)
Sjællands Stiftamt Kopibog over kollegialbreve (1741 - 1802)
Sjællands Stiftamt Kopibog over kollegialbreve vedr. Bornholms købstæder (1793 - 1802)
Sjællands Stiftamt Kopibog over udgående breve vedr. Præstø Amt (1793 - 1803)
Sjællands Stiftamt Kopibog over udgående breve vedr. Roskilde og Køge (1793 - 1803)
Sjællands Stiftamt Kopibog vedr. Frederiksborg Amt (1793 - 1805)
Sjællands Stiftamt Omvurderingsforretninger for Bornholms købstæder (1761 - 1791)
Sjællands Stiftamt Omvurderingsforretninger over Roskilde bys offentlige og private bygninger (1771 - 1791)
Sjællands Stiftamt Roskilde Købstads brandtaksationsforretning 1761 med senere tilføjelser og forandringer (1761 - 1799)
Sjællands Stiftamt Stiftamtmandens kopibog (1730 - 1808)
Skanderborg Amt Ekserskutorskifte efter Mette Kirstine Holm af Skanderborg (1835 - 1836)
Skanderborg Amt Opbudsboet efter købmand I.C. Liisberg i Horsens, protokol (1850 - 1851)
Skanderborg-Åkær amter Eksekutorprotokol i boefter efter P. Herschend (1796 - 1799)
Skanderborg-Åkær amter Kopibog til skifteprotokollen (1785 - 1795)
Skanderborg-Åkær amter Navneregister til skifteprotokol (1702 - 1798)
Skanderborg-Åkær amter Skifteakt i boet efter Johanne Lauritsdatter Møller (1724 - 1725)
Skanderborg-Åkær amter Skifteakt i boet efter jomfru A. Rodsteen (1716 - 1717)
Skanderborg-Åkær amter Skifteakt i boet efter Just Rosemejer på Alrø (1725 - 1725)
Skanderborg-Åkær amter Skifteakt i boet efter oberstløjtnant W.F. von Redder (1728 - 1730)
Skanderborg-Åkær amter Skifteakt i boet efter ritmester F. Esmann (1729 - 1730)
Skanderborg-Åkær amter Skifteprotokol (1702 - 1798)
Skanderborg-Åkær amter Taksationsforretninger (1769 - 1800)
Skivehus Amt Journal over indkomne breve (1773 - 1789)
Skivehus Amt Journal over indkomne forordninger (1749 - 1788)
Skivehus Amt Korrespondanceprotokol (1773 - 1785)
Skivehus Amt Navneregister til skifteprotokol (1751 - 1796)
Skivehus Amt Resolutionsprotokol (1773 - 1789)
Skivehus Amt Skifteprotokoller (1751 - 1796)
Sorø Amt Bondejords behandling (1875 - 1925)
Sorø Amt Brevliste (1903 - 1961)
Sorø Amt Forhandlingsprotokol i separations- og skilsmissesager (1904 - 1991)
Sorø Amt Journal (1800 - 1903)
Sorø Amt Journal (1904 - 1959)
Sorø Amt Journalregister (1904 - 1959)
Sorø Amt Journalsager (1800 - 1903)
Sorø Amt Journalsager (1904 - 1959)
Sorø Amt Kopibog over amtets indberetninger vedr. alderdomsunderstøttelse (1891 - 1923)
Sorø Amt Oversigt over amtmændenes indberetninger (1901 - 1912)
Sorø Amt Protokol over legater (1903 - 1915)
Sorø Amt Sagliste (1905 - 1919)
Sorø Amt Stempeljournal (1862 - 1960)
Sorø Amt Særdrift af rutebiler iht. lov af 1/5 1923 (1924 - 1927)
Sorø Amt, Amtskornnævn Brevliste (1917 - 1919)
Sorø Amt, Amtskornnævn Emneregister til journal (1917 - 1918)
Sorø Amt, Amtskornnævn Journal (1917 - 1918)
Sorø Amt, Mødrehjælpsudvalg Forhandlingsprotokol (1922 - 1926)
Sorø Amt, Nævnet for Sorø Amtsrådskreds vedr. rmellemkommunal refusion af arbejdsløshedsudgifter Forhandlingsprotokol (1935 - 1949)
Sorø Amt, Overpolitiretten Journal (1800 - 1806)
Sorø Amt, Overpolitiretten Overpolitiretsprotokol (1800 - 1848)
Sorø Amt, Oversundhedskommission Forhandlingsprotokol (1905 - 1913)
Sorø-Ringsted Amter Brandtaksationsforretninger (1793 - 1800)
Sorø-Ringsted Amter Journal (1778 - 1799)
Sorø-Ringsted Amter Kopibog (1786 - 1799)
Sorø-Ringsted Amter Registratur over indkomne breve (1766 - 1799)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-bidragsjournal (1859 - 1896)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-II-journal (1902 - 1903)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-II-register (1902 - 1903)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-journal (1873 - 1973)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-register (1873 - 1970)
Statsamtet Overpræsidiet AJ-sager (1873 - 1973)
Statsamtet Overpræsidiet BJ-journal (1891 - 1962)
Statsamtet Overpræsidiet BJ-register (1891 - 1951)
Statsamtet Overpræsidiet Journal over unavngivne børn (1900 - 1975)
Statsamtet Overpræsidiet Kassebog, AJ-bidragsjournal (1886 - 1892)
Statsamtet Overpræsidiet Navneregister til AJ-bidragsjournal (1888 - 1896)
Statsamtet Overpræsidiet Navneregister til NJ-journal (1904 - 1961)
Statsamtet Overpræsidiet NBJ-journal (1903 - 1961)
Statsamtet Overpræsidiet NBJ-register: Gamle navne (1903 - 1926)
Statsamtet Overpræsidiet NBJ-register: Nye navne (1903 - 1959)
Statsamtet Overpræsidiet NJ-journal (1904 - 1961)
Statsamtet Overpræsidiet OJ-journal (1858 - 1989)
Statsamtet Overpræsidiet OJ-register (1858 - 1989)
Statsamtet Overpræsidiet SJ-journal (1858 - 1973)
Statsamtet Overpræsidiet SJ-register (1858 - 1970)
Statsamtet Ribe Oversigt over faderskabssager - Ribe Statsamt (1970 - 1979)
Statsamtet Århus Oversigt over faderskabssager - Århus Statsamt (1970 - 1979)
Svendborg Amt Alimentationsjournal (1841 - 1951)
Svendborg Amt Journal (1821 - 1905)
Svendborg Amt Journal (1821 - 1905) Ny Scanning i farver
Svendborg Amt Journal (1821 - 1905) Ny Skanning i farver
Svendborg Amt Kopibog (1815 - 1905)
Svendborg Amt Mæglingsprotokol i ægteskabssager (1854 - 1970)
Svendborg Amt Register over alimentationsresolutioner (1843 - 1916)
Svendborg Amt Register over barnefædrene (1866 - 1870)
Svendborg Amt Register til alimentationsjournal (1841 - 1911)
Svendborg Amt Skifteprotokol for Tranekær Amt (1797 - 1802)
Svendborg Amt Skiftesager (1801 - 1883)
Søbygård-Gudsgave Len Diverse sager vedrørende Søbygård og Gudsgaves Len på Ærø (1683 - 1729)
Søbygård-Gudsgave Len Hertugelige dekreter, reskripter m.m. vedrørende Søbygårds og Gudsgaves Len på Ærø (1677 - 1715)
Søbygård-Gudsgave Len Regnskaber vedrørende Søbygårds og Gudsgaves Len på Ærø (1677 - 1701)
Sønderborg Amt Udskiftningssager (1745 - 1789)
Sønderborg Amts Landvæsenskommission Landvæsenssager, Slotte, ladegårde og godser (1669 - 1823)
Sønderborg-Nordborg Amter Militærsager: Af- og tilgangslister (1742 - 1867)
Sønderborg-Nordborg Amter Militærsager: Lægdsruller og lægdsregistre (1740 - 1868)
Sønderborg-Nordborg Amter Militærsager: Søruller (1843 - 1868)
Thisted Amt Afgangsbog (1920 - 1969)
Thisted Amt Amtskopibog (1899 - 1908)
Thisted Amt Departementskopibog (1851 - 1908)
Thisted Amt Dokumenter til skiftet efter Anders Griishauge (1837 - 1840)
Thisted Amt Dokumenter til skiftet efter Christen Gadgaard (1818 - 1819)
Thisted Amt Dokumenter til skiftet efter generalauditør Lindahl (1812 - 1812)
Thisted Amt Dokumenter til skiftet efter Hans Chr. Moldrup (1795 - 1803)
Thisted Amt Dokumenter til skiftet efter Kirstine Hou (1840 - 1841)
Thisted Amt Dokumenter til skiftet efter Peter Teiste (1802 - 1803)
Thisted Amt Dokumenter til skiftet efter Poul Ladegaard (1793 - 1796)
Thisted Amt Fortegnelser over udfærdigede blanketbevillinger (1801 - 1833)
Thisted Amt Journal (1793 - 1804)
Thisted Amt Journal (1805 - 1898)
Thisted Amt Journal (1899 - 1939)
Thisted Amt Journal (1912 - 1919)
Thisted Amt Journalregister (1912 - 1938)
Thisted Amt Kollegie- og indberetningsprotokol (1814 - 1843)
Thisted Amt Kollegieprotokol (1793 - 1813)
Thisted Amt Konceptbog over udgåede breve (1804 - 1822)
Thisted Amt Kongelige bevillinger (1861 - 1920)
Thisted Amt Kopibog (1851 - 1897)
Thisted Amt Kopibog over indkomne andragender (1797 - 1830)
Thisted Amt Kopibog over udgåede breve (1814 - 1850)
Thisted Amt Kopibog over udgåede breve til andre end kollegierne (1844 - 1850)
Thisted Amt Korrespondanceprotokol (1781 - 1813)
Thisted Amt Navneregister til konceptbog over udgåede breve (1805 - 1807)
Thisted Amt Navneregister til korrespondanceprotokol (1806 - 1812)
Thisted Amt Oversigt over journalgrupper - Thisted Amt (1793 - 1970)
Thisted Amt Parcelleringsjournal (1788 - 1810)
Thisted Amt Resolutions- og erklæringsprotokol (1794 - 1838)
Thisted Amt Samfrændeskifte efter pastorinde Johanne Rosine Amalie Winther f. Schoth i Hvidbjerg (1830 - 1830)
Thisted Amt Skiftedesignationer (1793 - 1809)
Thisted Amt Skifteprotokol for executores testamenti i boet efter købmand Laurits Grøntoft af Thisted (1805 - 1808)
Thisted Amt Skifteprotokol for købmand i Thisted Christen Hous opbudsbo (1822 - 1823)
Thisted Amt Skifteprotokol for købmand i Thisted Nicolai Schönows opbudsbo (1817 - 1818)
Thisted Amt Skifteprotokol i boet efter Lars Toft Kjærulff (1850 - 1850)
Thisted Amt Skifteprotokol i boet efter Peder Teglbrænder i Teglgaarden. Vestervig sogn (1818 - 1823)
Thisted Amt Skifteprotokol i boet efter Peder Thorum i Østerild (1795 - 1799)
Thisted Amt Skifteprotokol i boet efter prokurator og købmand Niels Broch Thordsen, Thaliasminde (1847 - 1849)
Thisted Amt Stempeljournal (1861 - 1952)
Thisted Amts Sandflugtskommission Indkomne breve til sandflugtskommissær Thagaard (1800 - 1843)
Tryggevælde Amt Skiftebrev, Forpagter Otto Pedersen (1741 - 1743)
Tønder Amt Af- og tilgangslister til lægdsrullen (1802 - 1867)
Tønder Amt Lægdsruller (1770 - 1870)
Tønder Amt Søruller (1813 - 1867)
Tønder Amt, Tønder Amts Landvæsenskommission Udskiftningssager (1741 - 1809)
Vejle Amt Eksekutorskifteprotokol i boet efter Maren Frederiksdatter i Vrigsted (1846 - 1846)
Vejle Amt Eksekutorskifteprotokol, Kammerrådinde Anna Margrethe Bredahl sl. Seestes i Kolding (1796 - 1797)
Vejle Amt Kommissionsskifteprotokol i boet efter grevinde Rantzau på Rosenvold (1843 - 1846)
Vejle Amt Oversigt over faderskabssager - Skanderborg Amt (1804 - 1970)
Vejle Amt Oversigt over faderskabssager - Vejle Amt (1797 - 1969)
Vejle Amt Oversigt over journalgrupper - Skanderborg Amt (1795 - 1970)
Vejle Amt Oversigt over journalgrupper - Vejle Amt (1797 - 1970)
Vejle Amt Skifteprotokol for executorerne i stervboet efter afg. enkefru majorinde v.d. Osten i Kolding (1845 - 1846)
Vejle Amt Skifteprotokol for executores testamenti i boet efter Cathrine Marie Gildberg, f. Waltersdorff, enke efter Høker Jens Sørensen Gildberg i Kolding (1846 - 1848)
Vejle Amt Skifteprotokol i Birkedommer Medens dødsbo i Vejle (1806 - 1810)
Vejle Amt Skifteprotokol i fru de Bryggemanns bo (1821 - 1823)
Vejle Amt Udskrift af Kommissionsprotokollen samt dokumenter vedr. skiftet efter provst Jørgen Hansen Seidelin og hustru i Egtved (1800 - 1806)
Vejle Amtsråd Journalsager (1853 - 1922)
Viborg Stiftamt Dødsanmeldelser (1792 - 1805)
Viborg Stiftamt Erklærings- og resolutionsprotokol (1789 - 1813)
Viborg Stiftamt Fortegnelse over indberetninger til stiftamtet (1840 - 1840)
Viborg Stiftamt Journal (1821 - 1844)
Viborg Stiftamt Journal (1844 - 1852)
Viborg Stiftamt Journal over indkomne breve (1790 - 1820)
Viborg Stiftamt Journal over indkomne breve fra kollegierne (1813 - 1820)
Viborg Stiftamt Journal over rescripter, kollegiebreve og trykte anordninger (1832 - 1849)
Viborg Stiftamt Journal, Alimentationssager (1851 - 1944)
Viborg Stiftamt Journal, Bevillings- og nådessager (1851 - 1944)
Viborg Stiftamt Journal, Justits- og politivæsen (1851 - 1944)
Viborg Stiftamt Journal, Skiftevæsen (1851 - 1944)
Viborg Stiftamt Journal, Told- og postvæsen (1851 - 1944)
Viborg Stiftamt Journalsager, Bevillings- og nådessager (1844 - 1944)
Viborg Stiftamt Journalsager, Separations- og skilsmissesager (1945 - 1959)
Viborg Stiftamt Journalsager, Toldvæsenet (1845 - 1848)
Viborg Stiftamt Kopibog (1844 - 1846)
Viborg Stiftamt Kopibog for Gl. Skivehus amt over udgåede breve til andre end kollegierne (1790 - 1813)
Viborg Stiftamt Kopibog for Hald amt over udgåede breve til andre end kollegierne (1790 - 1813)
Viborg Stiftamt Kopibog for hele amtet over udgåede breve (1809 - 1812)
Viborg Stiftamt Kopibog over breve til andre end kollegierne (1831 - 1844)
Viborg Stiftamt Kopibog over indkomne rescripter og kollegiebreve til Viborg stift, Hald og Skivehus amter (1793 - 1795)
Viborg Stiftamt Kopibog over udgåede breve til kancelliet (1806 - 1813)
Viborg Stiftamt Kopibog over udgåede breve til kollegierne (1790 - 1809)
Viborg Stiftamt Kopibog over udgåede breve til kollegierne og andre (1812 - 1844)
Viborg Stiftamt Kopibog over udgåede breve til rentekammeret (1794 - 1813)
Viborg Stiftamt Navneregister (1836 - 1844)
Viborg Stiftamt Navneregister til journal, alimentationssager (1851 - 1877)
Viborg Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Viborg Amt (1790 - 1970)
Viborg Stiftamt Register over skifteforretninger i Hald og Skivehus amter, senere Viborg amt (1790 - 1809)
Viborg Stiftamt Register til journal (1844 - 1852)
Viborg Stiftamt Register til skifteprotokol (1793 - 1818)
Viborg Stiftamt Skifteforretninger (1790 - 1809)
Viborg Stiftamt Skifteprotokol (1793 - 1818)
Viborg Stiftamt Stempeljournal (1869 - 1944)
Viborg Stiftamt Stempelprotokol (1862 - 1869)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Ekstraktprotokol over kongelige ordrer (1713 - 1719)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Erklærings- og resolutionsprotokol (1755 - 1775)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Kommissionsskifteprotokol i boet efter herredsfoged Hans Jørgen Hetlev og hustru (1789 - 1789)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Kopibog over indkomne andragender og over de derpå afgivne resolutioner og erklæringer (1731 - 1738)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Kopibog over indkomne kgl. forordninger (1731 - 1746)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Kopibog over indkomne kgl. rescripter (1719 - 1722)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Kopibog over udgåede breve til kollegierne og andre (1737 - 1789)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Navneregister til ekstraktprotokol (1713 - 1719)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Navneregister til skifteprotokol (1698 - 1798)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Resolutionsprotokol (1765 - 1771)
Viborg Stiftamt og Hald Amt Skifteprotokol (1698 - 1798)
Viborg Stiftamt, Kommission, oberstløjtnant Braëm Retsakter (1826 - 1829)
Vordingborg Amt Byfoged og tolder Peder Jørgensens bo (1734 - 1735)
Vordingborg Amt Register til skifteprotokol (1720 - 1730)
Vordingborg Amt Skifteprotokol (1720 - 1730)
Vordingborg Amt Tybjerg Herreds fattiges bog (1734 - 1758)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Eksekutorbo efter Prinsesse Lovise Sophie Frederikke (1782 - 1783)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Forseglings- og registreringsprotokol for Vordingborg Amt (1790 - 1808)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Hammer Herreds fattiges bog (1734 - 1802)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Herredsregister til Tryggevælde Amts fattiges bog (1756 - 1763)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Journal over ind- og udgående breve (1794 - 1804)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Konceptskifteprotokol (1756 - 1763)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Kopibog for Tryggevælde Amt (1729 - 1808)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Kopibog for Vordingborg Amt (1719 - 1808)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Register til forseglings- og registreringsprotokol for Vordingborg Amt (1790 - 1808)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Register til konceptskifteprotokol (1756 - 1763)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Register til registreringsprotokol for indsiddere (1794 - 1807)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Register til skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt (1761 - 1805)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Register til skifteprotokol for Tryggevælde Amt (1732 - 1808)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Registreringsprotokol for indsiddere (1794 - 1807)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Skiftebehandlingsprotol for Vordingborg Amt (1761 - 1805)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Skifteforretninger (1756 - 1804)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Skifteprotokol for Tryggevælde Amt (1732 - 1808)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Tryggevælde Amts fattiges bog (1756 - 1763)
Vordingborg-Tryggevælde Amter Udskrifter af Trygevælde Amts fattgies bog (1757 - 1763)
Ålborg Amtsråd Særarkiv jordmoderdistrikt, nedlagte jordmoderdistrikter (1853 - 1970)
Ålborg Stiftamt Ansøgninger til kongen under hans nærværelse i Ålborg (1842 - 1842)
Ålborg Stiftamt Dok. til kommissionskiftet efter byfoged Niels Bassesen i Nibe (1826 - 1827)
Ålborg Stiftamt Dokumenter til eksekutorskifte efter Frederikke Sophie Lund f. Hesselhold (1843 - 1845)
Ålborg Stiftamt Dokumenter til eksekutorskifteprotokollen i boet efter Gedske Marie Thorning (1842 - 1843)
Ålborg Stiftamt Dokumenter til eksekutorskifteprotokollen i boet efter vinhandler i Ålborg Jacob Peter Schünemann og hustru marie Kjeldberg (1857 - 1858)
Ålborg Stiftamt Dokumenter til eksekutorskiftet efter overkrigskommissær Chr. Christensen (1857 - 1859)
Ålborg Stiftamt Dokumenter til kommissionsskifte efter konsul Wiibroe og hustru , Ålborg (1850 - 1852)
Ålborg Stiftamt Dokumenter til kommissionsskifteprotokollen i boet efter købmnad Casper Conrad Valeur i Ålborg og hustru (1854 - 1855)
Ålborg Stiftamt Dokumenter til kommissionsskiftet i Johan Michael de Neergaard til st. Restrups opbudsbo (1822 - 1822)
Ålborg Stiftamt Eksekutor-skifteprotokol i dødsboet eftet obersløjtnantinde Talke V. Hirschnach, født Trap, i Ålborg med bilag (1832 - 1833)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifte efter Chr. Fr. Baron Juel til Lundbæk (1842 - 1842)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifte efter inspektør Christen Bierum på Gunderupgård (1805 - 1808)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifte efter Jomfru Karen Aagaard i Julstrup præstegård (1808 - 1809)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifte efter købmand Diderich Christian Jungling (1799 - 1800)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifte efter mad. Elisabet Kirketerp, født larsen (1818 - 1820)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifte efter præsteenke Hansine Erasmine Rises, f. Heinfranck (1835 - 1836)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifte i jomfru Ide Selgersens dødsbo (1824 - 1826)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifteprot. i madam Ingeborg Larsen sl. Helverschous bo (1824 - 1826)
Ålborg Stiftamt Eksekutorskifter efter værtshusholder Anning Fick i Ålborg (1822 - 1823)
Ålborg Stiftamt Ekstraordinær kopibog (1848 - 1848)
Ålborg Stiftamt Forhandlingsprotokol - skilsmisse-, separations- og ægteskabssager (1858 - 1959)
Ålborg Stiftamt Fortegnelse over meddelte kgl. bevillinger og ekspeditioner (1806 - 1857)
Ålborg Stiftamt Indberetningsjournal (1922 - 1959)
Ålborg Stiftamt Jordemoder- og medicinalvæsen (1829 - 1843)
Ålborg Stiftamt Journal (1825 - 1828)
Ålborg Stiftamt Journal (1857 - 1920)
Ålborg Stiftamt Journal (1920 - 1959)
Ålborg Stiftamt Journal for købstæderne (1848 - 1856)
Ålborg Stiftamt Journal for landet (1848 - 1856)
Ålborg Stiftamt Journal over de sager, der af sessionerne er overdraget amtet til afgørelse (1849 - 1857)
Ålborg Stiftamt Journal over indkomne breve (1829 - 1843)
Ålborg Stiftamt Journal over indkomne sager (1812 - 1815)
Ålborg Stiftamt Journal over indkomne sager (1816 - 1821)
Ålborg Stiftamt Journal over indkomne sager (1822 - 1824)
Ålborg Stiftamt Journal vedr. indfødsretsbeviser (1920 - 1926)
Ålborg Stiftamt Journal, Ålborg Amt (1844 - 1847)
Ålborg Stiftamt Journalsager (1860 - 1920)
Ålborg Stiftamt Kasserede amtsjournaler (1816 - 1819)
Ålborg Stiftamt Kollegial kopibog (1843 - 1846)
Ålborg Stiftamt Kollegiejournal (1844 - 1847)
Ålborg Stiftamt Kommissions-skifte efter afg. Kclr., rådmand Poul Mørch Gleerup (1825 - 1834)
Ålborg Stiftamt Kommissions-skifteprotokol i agent Johan Georg Galsters opbudsbo med bilag (1816 - 1818)
Ålborg Stiftamt Kommissions-skifteprotokol i agent og købmand Niels Borups opbudsbo med bilag (1819 - 1821)
Ålborg Stiftamt Kommissions-skifteprotokol i boet efter estatsr., stiftsfysikus jens Koefoed på Aldershåb (1821 - 1824)
Ålborg Stiftamt Kommissions-skifteprotokol i Johan Michael de Neergaard til Restrups opbudsbo (1822 - 1824)
Ålborg Stiftamt Kommissionskifte efter estatsr. og suspenderet borgmester David Hornsyld i Ålborg (1827 - 1829)
Ålborg Stiftamt Kommissionsskifte efter afg. hospitalsforstander Hans Schou (1823 - 1826)
Ålborg Stiftamt Kommissionsskifteprotokol i købmand Niels Nielsens fallitbo i Nibe (1844 - 1845)
Ålborg Stiftamt Konceptbog (1846 - 1847)
Ålborg Stiftamt Kopibog (1829 - 1847)
Ålborg Stiftamt Kopibog (1860 - 1899)
Ålborg Stiftamt Kopibog (1900 - 1919)
Ålborg Stiftamt Kopibog for landet (1848 - 1859)
Ålborg Stiftamt Kopibog for Ålborg Amts købstæder (1848 - 1856)
Ålborg Stiftamt Kopibog over alle ekspeditioner (1825 - 1828)
Ålborg Stiftamt Kopibog over breve til kollegierne (1793 - 1824)
Ålborg Stiftamt Kopibog over korrespondance (1794 - 1823)
Ålborg Stiftamt Kopibog over resolution (1816 - 1819)
Ålborg Stiftamt Navneregister til journalsager (1900 - 1940)
Ålborg Stiftamt Navneregister til stempeljournal (1912 - 1960)
Ålborg Stiftamt Oversigt over faderskabssager - Ålborg Amt (1798 - 1969)
Ålborg Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Ålborg Amt (1793 - 1970)
Ålborg Stiftamt Protocol over de af det nationale mandskab af Ålborg Amt til Landmilicevæsenets Fordeel betalte Penge (1805 - 1852)
Ålborg Stiftamt Protokol For opbudskommissærerne i købm. og forligskommissær Joseph Nielsens opbudsbo i Ålborg med bilag (1819 - 1820)
Ålborg Stiftamt Protokol over reserven og sølimitten af Ålborg Amt, som med amtspas opholder sig udenfor amtsdistriktet (1820 - 1851) Ny Skanning i farver
Ålborg Stiftamt Protokol til brug for kommissærerne i købmand Frantz Holms opbudsbo i Ålborg med bilag (1818 - 1820)
Ålborg Stiftamt Register til amtsjournal (1890 - 1957)
Ålborg Stiftamt Register til indberetningsjournal (1923 - 1932)
Ålborg Stiftamt Register til journal (1825 - 1828)
Ålborg Stiftamt Register til journal (1857 - 1959)
Ålborg Stiftamt Register til journal over indkomne breve (1829 - 1843)
Ålborg Stiftamt Register til journal over indkomne sager (1819 - 1821)
Ålborg Stiftamt Register til journal over indkomne sager (1822 - 1824)
Ålborg Stiftamt Register til journal vedr. indfødsretsbeviser (1920 - 1926)
Ålborg Stiftamt Register til kasserede amtsjournaler (1816 - 1817)
Ålborg Stiftamt Register til Ålborg Amts journal (1844 - 1847)
Ålborg Stiftamt Registratur over kgl. forordninger, plakater og befalinger samt kollegiale breve m.m. (1793 - 1824)
Ålborg Stiftamt Resolutionsprotokol i alimentationssager (1798 - 1803)
Ålborg Stiftamt Sager, der af sessionerne er overdraget amtet til afgørelse (1849 - 1857)
Ålborg Stiftamt Skifteprotokol i boet efter Fredrikke Sophie Lund, f. Hesselhold efter branddirektør Lund i Ålborg (1843 - 1845)
Ålborg Stiftamt Skifteprotokol i boet efter Gedske Marie Thorning, enke efter købmand Mads Bang i Ålborg (1842 - 1843)
Ålborg Stiftamt Skifteprotokol i boet efter købmand, konsul Wiibroe af Ålborg og hustru Jane Jcobnine F. Winkel (1850 - 1852)
Ålborg Stiftamt Skifteprotokol i boet efter overkrigskommissær Chr. Christensen i Ålborg (1857 - 1859)
Ålborg Stiftamt Stempeljournal (1862 - 1960)
Ålborg Stiftamt, Den i Ålborg Amt nedsatte Kommission til fastsættelse af Vederlaget for de i Krigsårene 1848-1851 ydede militære Fribefordringer Forhandlingsprotokol for kommissionen vedr. militære fribefordringer 1848 ff. (1848 - 1848)
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. ryttergodset i Ålborghus amt (1708 - 1715)
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt Formynderprotokol over de formynderskaber udi Ålborghus amt (1708 - 1712)
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt Opmåling og vurdering af jorderne i Vendelbo stift (1686 - 1687)
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt Skiftebrev efter Niels Benzon til Havnø (1708 - 1712)
Ålborghus Amt og Ålborg Stiftamt Udtagne defekte arkivalier (1686 - 1714)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Alfabetisk register til extrakt af forklaring vedr. overformynderiet (1740 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Amtets koncepter til skiftedesignationer (1773 - 1789)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Amtmandens og biskoppens overtilsyn med fattigvæsnet (1772 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Amtstuekvitteringer for indbetalte førlovspenge (1738 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Angivelser af verdslige embedsmænds indkomster (1768 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Auktionsforretninger over ryttergodet i Vendsyssel m.fl. (1715 - 1721)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Beregning over diverse skatter (1743 - 1743)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Bilag til de i Reventlows tid faldne værgemål (1730 - 1736)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Bilag til forklaring belangende passerede skifter (1736 - 1774)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Bilag til overformynderiprotokol (1773 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Bilag til regnskab og forklaringer over skifter og værgemål (1704 - 1731)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Blandede sager (1724 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Blandede skifte- og overformynderisager (1713 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Brandtaxationer for Nykøbing (1761 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Brandtaxationer for Tisted (1761 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Brandtaxationsforretninger for Løgstør (1770 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra adskillige kollegier, direktioner og kommissioner (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra embedsmænd og private udenfor amtet (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra general landets økonomi og kommercekollegiet (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra general postamtet (1728 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra general-landvæsenskollegiet og dermed beslægtede institutioner (1759 - 1771)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra kommercekollegiet m.fl. (1736 - 1768)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra landetatens generalkommissariat (1717 - 1762)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra politi- og kommercekollegiet (1715 - 1728)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra søetatens generalkommissariat (1714 - 1765)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve fra vestindisk-guineisk rente- samt generaltoldkammerkoll. og generalkommercekollegiet (1760 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Breve til amtmanden og de sessionsdeputerede (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Brevkopibog (1760 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Brudstykke af en protokol i kommissionssagen Jakob Bordier ctr. kommerceråd Hans Glerup (1742 - 1743)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Brudstykke af kommissionsprotokol (1742 - 1742)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Cirkulærer til proprietærer, by- og herredsfogder m.fl. (1734 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt De i henhold til pl. 24. juni 1791 ved hoverikommissionens medvirkning sluttede hoveriforeninger for hoved- og avlsgårde i Ålborg amt (1791 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt De i henhold til pl. af 24. juni 1791 ved mindelig overenskomst mellem proprietærerne og bønderne sluttede hoveriforeninger (1791 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Designation og ekstrakt over værgemål i Thisted (1713 - 1750)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Designation vedr. hoverigørende gods (1773 - 1773)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Designationer over priviligerede kroer i amterne (1711 - 1780)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Diverse breve tilbageførte fra Tisted amt (1762 - 1772)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Diverse dokumenter (1734 - 1789)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Diverse dokumenter (1751 - 1787)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Diverse kollegiers, direktioners og kommissions breve (1712 - 1771)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokument til Kristen Basballes opbudsbo i Fladstrand (1780 - 1780)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokument vedr. proprietærers m.fl. stutterier (1779 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter fremlagte i ekstraskatskommissionen f.s.v. Hjørring amt angår (1764 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i en kommissionssag ang. de af afgangne Hans Hybertsen på Asdal efterladte midler (1721 - 1721)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i kommissionssag angående arv efter Mads Kristensen i Hougård (1734 - 1734)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i kommissionssag jomfru Jytte Katrine Sehested ctr. Henr. Unger til Vogdrup som værge for jomfru Killiane Judithe Margrete Sehested (1737 - 1739)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i kommissionssagen Johannes Meiland Funess af Ålborg ctr. Jens Holt (1759 - 1759)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i kommissionssagen mod de lybske købmænd i Ålborg, Sirck og Güllich (1742 - 1742)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i kommissionssagen procurator Peder Lund til Skivehus som ejer af Sebber kloster ctr. Hans Frederik Bloch, præst til Sebber-Lundby (1783 - 1785)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i kommissionssagen stiftamtmand baron Iver holck ctr. Klavs Edvard Ermandinger til Vrejlev (1750 - 1750)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter i kommissionssagen, nogle af afg. Thomas Svanes arvinger ctr. Ditlev Berings arvinger (1749 - 1749)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til forhandlingsprotokol vedr. aflevering af arkiv (1773 - 1777)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til kommissionsakt (1733 - 1737)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til kommissionssagen købmand Henrik From i Ålborg ctr. skipper Anders Pouelsen (1719 - 1721)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til kommissionssagen, Johannes Friendenreich for begåede defrandationer (1727 - 1727)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til overpolitiretsprotokollen (1793 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol for den vestlige del af Kær Herred (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol for den vestlige del af Vennebjerg og en del af Børglum herreder (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol for Hals Herred (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol for Horns og den østlige del af Vennebjerg herreder (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol for Hornum, Fleskum, Hellum og Hindsted herreder (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol for Øster Han Herred (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol for Års, Slet og Hornum herreder (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter til skifteprotokol i boet efter Jakob Severin (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. brandforsikringen af bygningerne i byer og på landet (1768 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. de danske skoler på landet (1739 - 1741)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. en trætte mellem Nibe og Ålborg (1728 - 1730)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. fastsættelse af taksten på huder og skind (1734 - 1784)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. overbestyrelsen af skolevæsnet på landet (1738 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. repartition af delinkventomkostninger i byerne (1736 - 1790)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. repartition af delinkventomkostninger på landet (1732 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. skiftet efter Ide Anna Rantzau, afg. baron Ove Henrik Juels enke (1739 - 1739)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. skiftet efter kommandant P. von Leth (1792 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. skiftet efter Severin og hustru (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dokumenter vedr. veje og broer i amterne (1715 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Domsakter i justits- og offentlige politisager (1718 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Dødsanmeldelser (1724 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Efterretninger om byer med mere end en lodsejer (1771 - 1771)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Efterretninger om hoveriet til Nørre Elkær (1791 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Eksaminationsprotokol over formynderskaber (1704 - 1730)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Ekstrasessionsruller (1790 - 1790)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Extrakt af forklaring vedr. amternes overformynderi (1740 - 1775)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Extraskatskommissionsprotokol (1764 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Forandringer vedr. brandforsikring (1772 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Forhandlingsprotokol vedr. aflevering af arkiv (1773 - 1777)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Forklaring belangende passerede skifter (1736 - 1774)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Forskellige lister og dokumenter vedr. landindrulleringen (1789 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Fortegnelse over trykte forordninger og skrevne kgl. befalinger (1730 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt General- landøkonomi og kommercekollegiets breve og kreditkasse-direktionens breve, tilbageførte fra Hjørring amt (1778 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt General-hoverireglementsprotokoller (1773 - 1773)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Generalligninger og repartitioner vedr. indkvarteringsbekostninger (1758 - 1781)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Generaltoldkammerbreve m.fl. tilbageførte fra Hjørring Amt (1768 - 1769)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Godsernes overformynderiregnskaber (1790 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Hovedlægdsruller (1793 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Hoveriforeninger for hoved- og avlsgårde i Vennebjerg, Børglum, Jerslev, Hvetbo og Øster Han Hrdr. (1791 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Hoverigørende gods (1773 - 1773)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Hoverireglementer for Burholt, Ormholt og del af Vorgårds godser (1771 - 1771)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indberetninger om bøder (1774 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indberetninger om forbedringer i landvæsnet (1787 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indberetninger om kriminelle fanger (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indberetninger om strandinger (1773 - 1781)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indholdsfortegnelse til reserveruller (1788 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne brev til Jakob Severin og hustrus dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve fra amtmænd og andre udenamts embedsmænd (1748 - 1772)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Fleskum-Hornum herreder (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Hellum-Hindsted herreder (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Hjørring Købstad (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Horns-Vennebjerg og Børglum Jerslev herreder (1715 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Kær-Hvetbo herreder (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Nykøbing (1748 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. repartitionen af indkvarteringshjælpeskatten m.m. (1728 - 1773)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Skagen Købstad (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Sæby Købstad (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. søindrulleringen (1763 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Thisted, Thy, Nykøbing og Mors (1730 - 1747)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Tisted Købstad (1748 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Ø. og V. Han herreder (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Ålborg Købstad (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indkomne breve vedr. Års-Slet herreder (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Indsendte skiftedesignationer fra godserne (1789 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Inkvisitionsforretninger over Limfjordsfiskeriet (1751 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Journal (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kancellibreve (1720 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kancellibreve tilbageførte fra Hjørring Amt (1734 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kancellibreve tilbageførte fra Tisted Amt (1768 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kgl. konfirmation på forlig (1755 - 1755)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Klitkommissionen ang. fredning af klitterne (1793 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsakt vedr. aflevering af arkiv (1733 - 1734)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsdomsakt i sagen herredsfoged Kristen Testrup ctr. Henrik Grotum som familieskatsforpagter (1747 - 1748)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsdomsakt i sagen oberst Ebbe Klavs von Deden ctr. hans broder, obertsløjtnant Klavs Jørgen von Deden til Vorgård (1720 - 1720)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsprotokol (1743 - 1743)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsprotokol i en sag mellem Bendt Jespersen til Holmgård, kancelliråd Benzon til Havnø og Mads Mikkelsen Wilsborg på Stevnshoved (1721 - 1721)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsprotokol i sagen mellem Peder Ilum til Vang på egne og børns vegne og hans broder Frans Ilum til Villerup (1758 - 1759)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsprotokol i sagen Thomas Thomasen, forpagter på Hjermeslevgård ctr. Holger Skeel til stamhuset Birkelse (1748 - 1749)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsprotokol til pådømmelse af, hvem der havde forstrandsrettighed i Nørrejylland (1768 - 1772)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kommissionsprotokol vedr. Limfjorden (1749 - 1749)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Koncepter til amtets overformynderiregnskaber (1774 - 1779)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Koncepter til de af amtmanden indsendte designationer over justitskassens indtægter (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopi-Memorial-Protokol (1776 - 1782)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over breve til private og betjente (1713 - 1718)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over breve til kongen og kollegierne (1712 - 1723)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over de fra landetatens generalkommission og rentekammer ankomne breve (1712 - 1718)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over kollegiebreve (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over modtagne reskripter (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over rentekammerbreve (1718 - 1724)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over udgåede ekspeditioner til kongen, kollegierne, retsbetjente, private (1724 - 1726)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over udgående erklæringer samt resolutioner (1736 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over udgående og ekspederede breve (1792 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog over udstedte certifikater (1776 - 1778)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopibog vedr. det Severinske dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopier af de fra købstæderne indsendte skiftedesignationer (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopier af kgl. bestillinger og bevillinger (1731 - 1790)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Kopskatten og krigsstyren (1717 - 1717)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Korrespondance vedr. Limfjordsfiskeriet (1741 - 1757)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Lister m.m. vedr. de hvervede regimenter afleverede rekrutter (1774 - 1774)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Navneregister til skifteprotokol (1708 - 1756)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Navneregister til skifteprotokol (1773 - 1789)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Navneregister til skifteprotokol (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Navneregister til skifteprotokol for Løgstør By (1748 - 1786)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Notifikationslister (1738 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Oplysninger fra godsejerne om det til deres gårdes drift nødvendige hoveri (1791 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Originale uaffordrede skiftebreve (1714 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Overformynderiprotokol (1773 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Plakater og cirkulærer vedr. udskrivningsvæsnet (1758 - 1780)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Engel Nikolaj Lorentzen i Ålborg ctr. Tomas Holst, Hans Winther og Peder Obel af Tisted (1753 - 1755)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Friherre til Rysensten Owe Henrich Iuel ctr Johan Trellund (1718 - 1721)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Henrik Bjelke til Langholt ctr. generalmajor Henrik Rosenauer (1715 - 1715)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Henrik Sørensen Kierulf ctr. Anders Brønsdorf til Estvadgård (1715 - 1715)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen hr. Keld Nielsen, præst til Sundby og Hvorup, og Anders Nielsen Hørup, indvåner i Ålborg, ctr. Maren Holst (1714 - 1714)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Justits- og kancelliråd Søren Hofman som værge for Langholts umyndige ejere ctr. oberst Laurits de Thura til Børglum kloster ang. Ørum Mose (1751 - 1754)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen kammerråd H.S. Ziervogel ctr. Anders Fildt i Nibe m.fl. (1752 - 1754)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Kirstine Svartzko ctr. hr. Peder Jakob Hvid, præst til Horne og Asdal, med bilag (1714 - 1714)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Niels Larsen Berregaard ctr. Peder Baron af Rodsten (1714 - 1714)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen oberst Jens Poulsen til Børglum kolster ctr. justitsråd Hans Henrik de Lichtenberg til Bidstrup (1760 - 1760)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Ove Henrik Juel baron Ryssensten ctr. Johan Trellund (1715 - 1716)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen stiftamtmand Holger Skeel ctr. Jens Jakobsen Glerup til Dybvad (1750 - 1750)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen Tøger Bentzon til Sohngårdsholm ctr. Bertel Bloch, degn til S. og N. Tranders (1722 - 1723)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol i kommissionssagen, Hillerup ctr. Hillerup (1775 - 1776)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol og dokumenter i kommissionssagen fru Mette Bille mfl. ctr. landstingsskriver Jakob Filstrup (1750 - 1752)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol og dokumenter i kommissionssagen Ove Nielsen Møller i Bonderup ctr. Mads Gregersen Speitzer m.fl. (1751 - 1752)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokol og dokumenter i kommissionssagen prokurator Jens Tranders Steenfeldt ctr. fru kammerrådinde Elisabet Duus af Hals Ladegård (1790 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Protokolang. formynderskaberne i Ålborghus, Åstrup, Børglum og Sejlstrup amter (1721 - 1721)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Register over skifteforretninger (1692 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Register til journal (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Register til regnskab og forklaring over skifter og værgemål (1704 - 1731)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Register til skifteslutningsprotokol (1756 - 1775)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Registratur og ekstrakt over indkomne kgl. forordninger og kollegieskrivelser, samt over erklæringer, memorialer etc. (1719 - 1726)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Regninger og kvitteringer til det Severinske dødsbo (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Regnskab og forklaring over skifter og værgemål (1704 - 1731)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Rentekammerbreve (1714 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Rentekammerbreve tilbageførte fra Hjørring Amt (1714 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Rentekammerbreve tilbageførte fra Thisted Amt (1715 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Reserveruller indsendte af forskellige godser (1788 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Reskripter (1714 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Reskripter tilbageførte fra Hjørring Amt (1721 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Reskripter tilbageførte fra Thisted Amt (1736 - 1787)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Resolutionsprotokol vedr. de danske skoler på landet (1741 - 1746)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Reversal, skifte- og overformynderivæsnet (1793 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Rulle vedr. delmenhorstske infanteriregiment (1775 - 1775)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Rulle vedr. det falsterske infanteriregiment (1775 - 1775)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Rulle vedr. det jyske rytteriregiment (1776 - 1776)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Rulle vedr. dragonregiment (1785 - 1785)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Ruller og lister vedr. søindrulleringen (1733 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Ruller vedr. enkelte godser og strølægderne (1774 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Sessionslister (1775 - 1780)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skagen, Sæby og Hjørring købstæders kommunale regnskaber (1774 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteforretning efter kammerherre Rosenkrantz Leventzau (1787 - 1788)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteforretninger med bilag (1714 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skiftekommissionsprotokol i dødsboet efter Jakob Severin til Dyrlund og hustru Maren Dalager (1753 - 1761)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skiftekommissionsprotokol og dokumenter vedr. skiftet efter stabskaptajn Niels Dorph von Fritzner i Ålborg (1792 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol (1708 - 1756)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol (1773 - 1789)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol efter kammerråd Thyge Thomasen og forhen afg. frue, Gedske Blume, i Ålborg med bilag (1737 - 1741)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for den vestlige del af Kær Herred (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for den vestlige del af Vennebjerg herred og en del af Børglum herred (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for hele amtet (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for Horns og den østlige del af Vennebjerg herreder (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for Hornum, Fleskum, Hellum og Hindsted herreder (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for Løgstør by (1748 - 1786)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for Øsløs, Vesløs, Arup, Tømmerby, Lild, Klim, Torup og Vust sogne (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for Øster Han Herred (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteprotokol for Års, Slet og Hornum herreder (1790 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Skifteslutningsprotokol (1756 - 1775)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Specifikationer over udstedte fæstebreve (1776 - 1777)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Taksationsforretninger (1782 - 1800)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Tingsvidner og kopistævninger (1714 - 1734)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Udskrifter af retsprotokol (1721 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Udtog af Salt-kommissionens protokol (1743 - 1743)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Ujournaliserede indberetninger om afgifter til kongens kasse (1736 - 1767)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Undersøgelsesforretninger over bøndernes stutterier (1781 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Vestindisk-Guineisk rente- samt generaltoldkammers breve (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Vestindisk-guineisk rente- samt generaltoldkammers breve tilbageførte fra Hjørring amt (1761 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Ældre reversaler over Ålbort stifts-, Ålborghus, Børglum, Åstrup og Sejlstrup amter (1736 - 1799)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter og Ålborg Stiftamt Ålborg bys brandforsikrings taxationsprotokol (1761 - 1791)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amters og Ålborg Stiftamts Landvæsenskommission Korrespondance vedr. landvæsenskommissionsforretninger i Kær-Hvetbo herred og herrederne syd for fjorden (1773 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amters og Ålborg Stiftamts Landvæsenskommission Landvæsenskommissionsforretninger med bilag for Ålborghus amt syd for Limfjorden (1776 - 1793)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amters og Ålborg Stiftamts Landvæsenskommission Landvæsenskommissionsforretninger og dokumenter (1771 - 1792)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amters og Ålborg Stiftamts Landvæsenskommission Landvæsenskommissionsprotokol over Vendsyssel (1790 - 1790)
Ålborghus-Åstrup-Børglum-Sejlstrup amters og Ålborg Stiftamts Landvæsenskommission Register til landvæsenskommissionsforretninger (1776 - 1793)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Journal over indkomne kgl. befalinger (1685 - 1735)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Journal over kgl. befalinger m.m. ang. landmilitsen, sessionen m.v. (1701 - 1715)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Kommissariatsskifter (1711 - 1803)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Kopibog over udgående breve og resolutioner (1664 - 1735)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Militær journal (1794 - 1797)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Register til skifteprotokol (1736 - 1797)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Skifteprotokol (1736 - 1797)
Ålholm, Maribo og Halsted Klosters Amter Skiftesager (1708 - 1760)
Århus Stiftamt Boet efter fru Bodil Hoffgaard, etatsråd Lichtenbergs enke (1795 - 1797)
Århus Stiftamt Boet efter ritmester Peter Hovenbech von Pultz (1796 - 1800)
Århus Stiftamt Dokumenter ang. Hids herred (1794 - 1822)
Århus Stiftamt Oversigt over journalgrupper - Århus Amt (1799 - 1970)
Åstrup-Børglum-Sejlstrup amter Skifteforretninger med bilag (1695 - 1711)
Journaler, alimentationsjournaler, kopibøger, skifter, regnskaber og meget andet fra en række amtsarkiver. I journalerne finder du de oplysninger om journalnummer m.v., som skal bruges til at bestille selve sagen frem til brug på læsesalen.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.