Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skiftevæsen - Registre og hjælpemidler

Arkiv Indhold
Aggersvold Gods Register til Aggersvold Gods skifteprotokol 1721-1758 (1721 - 1758)
Anhof gods Glorup-Anhof Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1850)
Antvorskov Gods Register til Antvorskov Gods skifteprotokol 1791-1813 (1791 - 1813)
Assens Byfoged Assens Byfoged - Fortegnelse over skifter uden for skifteprotokol (1702 - 1735)
Assens Byfoged Assens Byfoged - Register til skifteprotokol (1685 - 1822)
Assens-Hindsgavl Amt Assens-Hindsgavl Amt - Register til Skifteprotokol (1709 - 1809)
Baronierne Einsidelsborg og Kørupgård Einsidelsborg Gods - Register til skifteprotokol (1726 - 1850)
Baronierne Einsidelsborg og Kørupgård Kørup Gods - Register til skifteprotokol (1740 - 1850)
Baroniet Brahetrolleborg Brahetrolleborg Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Baroniet Guldborgland Register til Berritsgård Gods skifteprotokol (1719 - 1799)
Baroniet Guldborgland Register til Orebygård Gods skifteprotokol 1761-1811 (1761 - 1811)
Baroniet Holstenshus Holstenshus Gods - Register til skifteprotokol (1737 - 1851)
Baroniet Holstenshus Langesø Gods - Register til skifteprotokol og skiftedokumenter (1700 - 1850)
Baroniet Juellinges Gods Register til Juellinge Gods skifteprotokoller 1830-1850 (1830 - 1850)
Baroniet Løvenborgs Gods Register til Løvenborg Gods skifteprotokol 1756-1822 (1756 - 1822)
Baroniet Sønderkarles Gods Register til Højbygård Gods skifteprotokol 1726-1762 og 1795-1832 (1726 - 1832)
Baroniet Zeuthen Register til Tølløsegård Gods skifteprotokol (1697 - 1850)
Basnæs Gods Register til Basnæs Gods skifteprotokol 1814-1850 (1814 - 1850)
Billeskov Gods Billeskov Gods - Register til skifteprotokol (1740 - 1777)
Biskopstorp gods (Langeland) Biskopstorp Gods (Langeland) - Register til skifteprotokol (1791 - 1806)
Biskopstorp Gods (Vindinge Herred) Biskopstorp Gods (Fyn) - Register til skifteprotokol (1776 - 1814)
Bistrup Gods Register til Bistrup Gods skifteprotokol 1760-1772 (1760 - 1772)
Bjæverskov Herreds Provsti Register til Bjæverskov Herreds gejstlige skifteprotokol 1677-1808 (1677 - 1808)
Bjørnemose Gods Bjørnemose Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1818)
Bogense Byfoged Bogense Byfoged - Register til skifteprotokol (1683 - 1832)
Boltinggård Gods Boltinggård Gods - Register til skifteprotokol (1716 - 1816)
Borgretten Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Bornholms Amt Register til Bornholms Amts eksekutorboer 1874-1952 (1874 - 1952)
Bornholms Nørre Herred Skifteregister, Bornholms Nørre Herred (1793 - 1814)
Brahesborg Gods Brahesborg Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Brahesholm Gods Brahesholm Gods - Register til skifteprotokol (1729 - 1850)
Brahesminde gods Damsbo Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1850)
Brahesminde gods Østrupgård Gods (Sydfyn) - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Bramstrup Godsarkiv Bramstrup Gods - Register til skifteprotokol (1755 - 1820)
Broløkke Gods Broløkke Gods - Register til skifteprotokol (1758 - 1818)
Bubelgård Godsarkiv Bubelgård Gods - Register til skifteprotokol (1750 - 1796)
Båg Herredsfoged Båg Herredsfoged - Register til skifteprotokol (1809 - 1824)
Dallund Gods Dallund Gods - Register til skifteprotokol (1712 - 1850)
Det Fynske Rytterdistrikt Ryttergodset - Register til skifteprotokol (1681 - 1765)
Det fynske Rytterdistrikt, Overinspektøren Overinspektøren for Det Fynske Ryttergods - Register til skifteprotokol (1722 - 1749)
Eilschous godsarkiv Eilschou Gods - Register til skifteprotokol (1752 - 1801)
Elvedgård Godsarkiv Elvedgård Gods - Register til skifteprotokol (1767 - 1817)
Engestofte-Ulriksdal Gods Register til Engestofte Gods skifteprotokol 1719-1774 (1719 - 1774)
Erholm-Søndergårde godsarkiv Erholm-Søndergårde Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1850)
Falsters Sønder Herreds Provsti Register til Falster Herreds Søndre Provstis skifteprotokol 1677-1794 (1677 - 1794)
Fjellebro gods Fjellebro Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1818)
Flenstofte Gods Flenstofte Gods - Register til skifteprotokol (1803 - 1843)
Flintholm Godsarkiv Flintholm Gods - Register til skifteprotokol (1733 - 1817)
Fraugdegård Godsarkiv Fraugdegård Gods - Register til skifteprotokol (1689 - 1817)
Frederiksborg Amt Register til Frederiksborg Amts eksekutorboer 1820-1833 (1820 - 1933)
Frederiksborg Amtstue Register til Frederiksborg Amtstues skifteprotokol 1724-1857 (1724 - 1857) Farvekopi
Frederiksgave gods Frederiksgave Gods - Register til skifteprotokol (1709 - 1850)
Fuglsang-Priorskov Gods Register til Fuglsang-Prierskov godsers skifteprotokol 1812-1838 (1812 - 1838)
Fyens Stift, Fyns Biskop De Kateketiske Skoler - Register til skifteprotokol og skiftedokumenter (1730 - 1808)
Fyens Stift, Fyns Biskop Fyns Bispearkiv - Register til skifteprotokol og skiftedokumenter (1731 - 1806)
Fyens Stiftamt Odense Amt - Register til skifteprotokol (1706 - 1799)
Fyens Stiftamt Odense Amtsforvalter - Register til skifteprotokol (1688 - 1832)
Førslevgård Gods Register til Førslevgård Gods skifteprotokol 1764-1817 (1764 - 1817)
Fårevejle godsarkiv Fårevejle Gods - Register til skifteprotokol (1833 - 1850)
Gjorslev Gods Register til Gjorslev, Søholm og Erikstrup godsers skifteprotokoller I-V 1768-1836 (1768 - 1836)
Grevskabet Langelands amtmandskab Langeland Amtmandskab - Register til skifteprotokol (1773 - 1850)
Grevskabet Langelands Gods Langeland Gods - Register til skifteprotokol (1683 - 1850)
Grevskabet Ledreborgs Amtmandskab Register til Ledreborg Amtmandskabs skifteprotokol 1792-1842 (1792 - 1842)
Gråsten Birk Gråsten Amt - Register til skifteprotokol (1722 - 1814)
Gunderslevholm Gods Register til Gunderslevholm Gods skifteprotokol 1783-1845 (1783 - 1845)
Gyldensten Gods Gyldensten Gods - Register til skifteprotokol (1721 - 1850)
Gyldensten Gods Oregård Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1848)
Harritslevgård Hovedgård Harritslevgård Gods - Register til skifteprotokol (1717 - 1850)
Hellebæk Birk Register til Hellebæk Birks skifteprotokol (1786 - 1908)
Hellerup Gods Hellerup Gods (Odense Amt) - Register til skifteprotokol (1790 - 1850)
Hellerup Gods Hellerup Gods (Svendborg Amt) - Register til skifteprotokol (1790 - 1850)
Helsingør Byfoged Register til Helsingør Byfogeds skifteprotokol (1571 - 1710)
Herlufsholm Skoles Gods Register til Herlufsholm Skoles Gods skifteprotokol 1719-1772 (1719 - 1772)
Hesselagergård Gods Hesselagergård Gods - Register til skifteprotokol (1736 - 1850)
Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk Register til Hillerød Byfogeds skifteprotokol (1710 - 1789)
Hindemae Godsarkiv Hindemae Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1808)
Hindsgavl Godsarkiv Hindsgavl Gods - Register til skifteprotokol (1767 - 1850)
Hindsholm Herredsfoged Kerteminde Byfoged - Register til skifteprotokol og skiftedokumenter (1635 - 1832)
Hjortholm Godsarkiv Hjortholm Gods - Register til skifteprotokol (1775 - 1850)
Holbæk Amt Register til Holbæk Amts eksekutorboer 1850-1932 (1850 - 1932)
Holckenhavn godsarkiv Holckenhavn Gods - Register til skifteprotokol (1707 - 1850)
Hollufgård Godsarkiv Hollufgård Gods - Register til skifteprotokol (1718 - 1816)
Holmegård Gods Register til Holmegård Gods skifteprotokol 1779-1850 (1779 - 1850)
Holsegård godsarkiv Holsegård Gods - Register til skifteprotokol (1743 - 1817)
Holsteinborg Birk Register til Øster Flakkebjerg Herreds skødeprotokol (1819 - 1855)
Humble Sogn Præsteembederne - Register til skifteprotokoller og -dokumenter (1693 - 1817)
Hvededal og Grimmelstrup Godser Register til Grimmelstrup og Hvededals godsers skifteprotokol 1767-1818 (1767 - 1818)
Hverringe Gods Hverringe Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Jerstrup Hovedgård Jerstrup Gods - Register til skifteprotokol (1757 - 1816)
Jungshoved Gods Register til Jungshoved Gods skifteprotokol 1802-1834 (1802 - 1834)
Jungshoved Gods Register til Jungshoved og Oremandsgård Gods skifteprotokol 1761-1804 (1761 - 1804)
Kalundborg Byfoged Register til Kalundborg Købstads skifteprotokol (1804 - 1823)
Katrinebjerg Gods Register til Katrineberg Gods skifteprotokol (1761 - 1815)
Klingstrup gods Klingstrup Gods - Register til skifteprotokol (1790 - 1807)
Knabstrup Gods Register til Knabstrup Gods skifteprotokol 1719-1793 og 1818-1850 (1719 - 1850)
Knuthenborg Gods Register til Knuthenborg Gods skifteprotokol 1846-1857 (1846 - 1857)
Korselitze og Karlsfeldt Godser Register til Korselitze Gods skifteprotokol (1766 - 1850)
Krenkerup Gods Register til Krenkekrup Gods skifteprotokol 1774-1815 (1774 - 1815)
Krogerup Gods Register til Krogerup Gods skifteprotokol 1751-1806 og til Registrerings- og dødsanmeldelsesprotokol for Kronborg Rytterdistrikts Birk 1808-1821 (1751 - 1821)
Kronborg Amtstue Register til Kronborg Amtstues skifteprotokol 1712-1825 (1712 - 1825) Farvekopi
Kronborg Rytterdistrikts Birk Register til Kronborg Rytterdistrikts Birks skifteprotokol (1804 - 1820)
Kronborg Vestre Birk Register til Kronborg Vestre Birks skifteprotokol 1903-1922 (1903 - 1922)
Krumstrup godsarkiv Krumstrup Gods - Register til skifteprotokol (1726 - 1817)
Kærsgård Gods (Odense Amt) Kærsgård Gods - Register til skifteprotokol (1721 - 1826)
Københavns Amt Register til Københavns Amts ekstraordinære boer (1750 - 1934)
Københavns Amt Register til Københavns Amts skiftebehandlingsprotokol 1781-1799 (1781 - 1799)
Københavns Byret Tinglysningsafdeling, Pante- og Brevskriverkontorets 1. Afdeling (Indenbys grunde) Register til Københavns Bytings Afkaldsprotokol (1697 - 1718)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Register til alle behandlingsprotokoller 1715-1771 (1715 - 1771)
Københavns Universitet Kommunitetet, Oeconomus Navneregister til skifteprotokol for Kommunitetets Gods på Sjælland og Falster 1683-1699 (1683 - 1699)
Københavns Universitets Gods, I. Godsforvalterdistrikt Navneregister til skifteprotokol for universitetets gods i Københavns Amt 1750-1850 (1750 - 1850)
Københavns Universitets Gods, II. Godsforvalterdistrikt Navneregister til skifteprotokol for universitetets gods i Holbæk Amt 1815-1850 (1815 - 1850)
Køge Byfoged Register til Køge Købstads skifteprotokoller I-V (1596 - 1663)
Lammehave Godsarkiv Lammehave Gods - Register til skifteprotokol (1776 - 1816)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 2: Nogle aspekter af skifteforvaltningen på landet 1750-1850 belyst ved hjælp af skifteregistrene på Landsarkivet for Fyn (1978 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Egeskov Gods - Register til skifteprotokol (1691 - 1850)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Fåborg Byfoged - Register til skiftedokumenter (1664 - 1821)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Fåborg Byfoged - Register til skifteprotokol (1733 - 1820)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Juulskov Gods - Register til skifteprotokol (1790 - 1817)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Lindved Gods - Register til skifteprotokol (1799 - 1803)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Løjtved Gods - Register til skifteprotokol m.v. (1744 - 1763)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Maegård Gods - Register til skifteprotokol (1812 - 1816)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Margård Gods - Register til skifteprotokol og skiftedokumenter (1720 - 1850)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Odense Katedralskole - Register til skifteprotokol (1781 - 1788)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Odense-Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged - Register til skifteprotokol (1798 - 1813)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Ravnebjerg Herredsfoged - Register til skifteprotokol (1798 - 1804)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Salling Herreds Provsti - Register til gejstlig skifteprotokol og løse skifter (1690 - 1822)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Selleberg Gods - Register til skifteprotokol (1793 - 1808)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Skjoldemose Gods - Register til skifteprotokol (1785 - 1812)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Steensgård Gods (Langeland) - Register til skifteprotokol (1723 - 1829)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Strib Gods - Register til skifteprotokol (1808 - 1817)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Hof- og Borgretten: Register til skifteakter (1681 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Skiftekommission: Register til eksekutor- og kommissariatsskifter 1790-ca.1885 (1790 - 1885)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Skifteret: Register til eksekutorboer, fortegnelse 141-156 (1919 - 1926)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til Halsnæs og Frederiksværk Birks skifteprotokol 1794-1816 (1794 - 1816)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier indtil 1771 (1681 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til Maribo Købstads skifteprotokol (1910 - 1919)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til registreringsprotokol, Korsør Byfoged (1781 - 1787)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til skifteprotokol, Bregentved-Gisselfeldt Birk (1913 - 1921)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til Sorø Amts ekstraordinære boer 1904-1913 (1904 - 1913)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til Vester Flakkebjerg Herreds gejstlige skifteprotokol 1753-1831 (1753 - 1831)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Skifteregister, Slagelse Byfoged (1699 - 1919)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Hovedregister (samlet 1863-1879) til forseglingsprotokoller og hvidebøger (1863 - 1879)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Register til alle forseglingsprotokoller 1771-1797 (1771 - 1797)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Register til ekstraktprotokollerne 1850-1863 (1850 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Register til samfrændeskifter 1771-1810 (1771 - 1810)
Langeland Herredsfoged Langeland Herred - Register til skifteprotokol og -dokumenter (1802 - 1865)
Lehn Godsarkiv Lehn Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1846)
Lehn Godsarkiv Nielstrup Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1759)
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged Lunde-Skam Herredsfoged - Register til skifte- og registreringsprotokol (1798 - 1826)
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged - Register til skifte- og repartitionsprotokol (1812 - 1843)
Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged Skovby Herredsfoged - Register til skifte- og registreringsprotokol (1800 - 1854)
Lundegård Godsarkiv Lundegård Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Lundsgård gods Lundsgård Gods - Register til skifteprotokol (1791 - 1850)
Lykkesholm Gods, Fyn Lykkesholm Gods - Register til skifteprotokol (1722 - 1851)
Løgismose Godsarkiv Løgismose Gods - Register til skifteprotokol (1760 - 1803)
Maribo Amt Register til Maribo Amts eksekutorboer 1875-1932 (1875 - 1932)
Maribo Birk Register til Maribo Birks skifteprotokol 1857-1883 (1857 - 1883)
Maribo Birk Register til Maribo Birks skifteprotokol 1889-1919 (1889 - 1919)
Marienborg Gods Register til Marienborg Gods skifteprotokol 1769-1834 (1769 - 1834)
Merløse-Tuse Herreder Register til Merløse-Tuse Herreders skifteprotokol 1802-1819 (1802 - 1819)
Middelfart Byfoged Middelfart Byfoged - Register til skifteprotokol (1625 - 1826)
Muckadell gods Arreskov-Gelskov Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Muckadell gods Brobygård og Ølstedgård Gods - Register til skifteprotokol (1776 - 1850)
Mullerup Godsarkiv Mullerup Gods - Register til skifteprotokol (1700 - 1849)
Møllegård Godsarkiv Møllegård Gods - Register til skifteprotokol (1721 - 1835)
Nakkebølle Gods Nakkebølle Gods - Register til skifteprotokol (1733 - 1850)
Nedergård Godsarkiv Nedergård Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1849)
Nordskov Godsarkiv Nordskov Gods - Register til skifteprotokol (1710 - 1817)
Nyborg Byfoged Nyborg Byfoged - Register til skifteprotokol og -dokumenter (1631 - 1823)
Nyborg Kirkeinspektion Nyborg Kirkeinspektion - Register til skifteprotokol (1746 - 1818)
Nyborg-Tranekær Amt Nyborg-Tranekær/Svendborg Amt - Register til skifteprotokol (1703 - 1811)
Nyfæstegård Nyfæstegård Gods - Register til skifteprotokol (1795 - 1813)
Nykøbing Sjælland Byfoged Register til Nykøbing Sjælland Købstads skifteprotokol (1736 - 1806)
Næsbyholm og Bavelse Godser Skifteregister og skiftedesignation m.v. (1731 - 1850)
Næstved Byfoged Skifteregister, Næstved Byfoged (1687 - 1786)
Odense Adelige Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster - Register til skifteprotokol (1743 - 1818)
Odense Byfoged Odense Byfoged - Register til skifteprotokol, registreringsprotokol og skiftedokumenter (1626 - 1834)
Odense Gråbrødre Hospital Odense Gråbrødre Kloster - Register til skifteprotokol (1719 - 1816)
Odense Herreds Provsti Odense Herreds Provsti - Register til skifteprotokol (1683 - 1811)
Odense Herredsfoged Odense Herredsfoged - Register til skifte- og registreringsprotokol (1804 - 1827)
Orupgård Gods Register til Orupgård Gods skifteprotokol 1767-1835 (1767 - 1835)
Pejrupgård Pejrupgård Gods - Register til skifteprotokol (1788 - 1804)
Præstø Byfoged Register til Præstø Byfogeds skifteprotokol (1746 - 1806)
Ringsted Herred Register til Ringsted Herreds skifteprotokoller (1880 - 1906)
Roskilde Byfoged Register til Roskilde Købstads skifteprotokol (1729 - 1789)
Rudkøbing Byfoged Rudkøbing Byfoged - Register til skifteprotokol og -dokumenter (1624 - 1843)
Rugaard Gods Rugård Gods - Register til skifteprotokol (1767 - 1769)
Rygård Gods Rygård Gods - Register til skifteprotokol (1694 - 1852)
Rødkilde Gods Rødkilde Gods - Register til skifteprotokol (1762 - 1817)
Rønnebæksholm Gods Register til Rønnebæksholm Gods skifteprotokol 1710-1807 (1710 - 1807)
Rønnemosegård godsarkiv Rønnemosegård Gods - Register til skifteprotokol (1776 - 1810)
Rønningesøgård Godsarkiv Rønningesøgård Gods - Register til skifteprotokol (1721 - 1816)
Rørbæk Godsarkiv Rørbæk Gods - Register til skifteprotokol (1717 - 1816)
Sallinge Herredsfoged Sallinge Herredsfoged - Register til skifteprotokollerne 1803-1827 (1803 - 1827)
Sanderumgaard Sanderumgård Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1829)
Sandholt Gods Sandholt Gods - Register til skifteprotokol (1732 - 1850)
Schelenborg Gods Schelenborg Gods - Register til skifteprotokol og skiftedokumenter (1698 - 1851)
Selsø og Lindholm Godser Register til Selsø Gods skifteprotokol 1719-1801 (1719 - 1801)
Selvejer gods i Voldby Selvejergods - Register til skifteprotokoller (1720 - 1815)
Skam Herreds Provsti Lunde-Skam-Skovby Herredsfoged - Register til skifteprotokol (1736 - 1818)
Skjoldenæsholm Gods Register til Skjoldenæsholm Gods skifteprotokol 1671-1800 (1671 - 1800)
Skovgårde Godsarkiv Skovgårde Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1851)
Skovsbo gods (Langeland) Skovsbo Gods (Langeland) - Register til skifteprotokol (1777 - 1818)
Skovsbo Godsarkiv (Fyn) Skovsbo Gods (Fyn) - Register til skifteprotokol (1719 - 1829)
Skovsgård Godsarkiv (Langeland) Skovsgård Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1820)
Skælskør Byfoged Register til Skælskør Byfogeds skifteprotokol (1904 - 1919)
Skørringe og Nebøllegård Godser Register til Skørringe og Nebbøllegårds skifteprotokol 1812-1850 (1812 - 1850)
Smørum Herreds Provsti Register til Smørum Herreds gejstlige skifteprotokol 1676-1808 (1676 - 1808)
Stamhuset Ahlefeldt Ahlefeldt Gods - Register til skifteprotokol (1755 - 1850)
Stamhuset Broholm Broholm Gods - Register til skifteprotokol (1730 - 1851)
Stamhuset Christiansdal Christiansdal Gods - Register til skifteprotokol (1765 - 1824)
Stamhuset Hofmansgave Hofmansgave Gods - Register til skifteprotokol (1727 - 1850)
Stamhuset Hvedholm Hvedholm Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Stamhuset Hvedholm Steensgård Gods (Fyn) - Register til skifteprotokol (1718 - 1851)
Stamhuset Juelsberg Juelsberg Gods - Register til skifteprotokol (1826 - 1851)
Stamhuset Ravnholt Nislevgård Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Stamhuset Ravnholt Ravnholt Gods - Register til skifteprotokol (1720 - 1850)
Sunds-Gudme Herredsfoged Sunds-Gudme Herredsfoged - Register til skifteprotokol (1803 - 1825)
Svendborg Byfoged Svendborg Byfoged - Register til skiftedokumenter (1713 - 1823)
Svendborg Byfoged Svendborg Byfoged - Register til skifteprotokol (1707 - 1823)
Svenstrup Gods Register til Svenstrup Gods skifteprotokoller 1830-1850 (1830 - 1850)
Søbo Godsarkiv Søbo Gods - Register til skifteprotokol (1790 - 1818)
Søbysøgaard Gods Søbysøgård Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Søvertorp godsarkiv Søvertorp Gods - Register til skifteprotokol (1770 - 1816)
Tiselholt Godsarkiv Tiselholt Gods - Register til skifteprotokol (1739 - 1818)
Torpegård Godsarkiv Torpegård Gods - Register til skifteprotokol (1796 - 1832)
Tybjerg Herred Skifteregister, Tybjerg Herred (1877 - 1890)
Tøjstrup Godsarkiv Tøjstrup Gods - Register til skifteprotokol (1763 - 1816)
Tåsinge Stamhus Tåsinge Gods - Kronologisk register til skifteprotokol (1642 - 1660)
Ulriksholm Gods Ulriksholm Gods - Register til skifteprotokol (1732 - 1815)
Valdemar Slot Tåsinge Gods - Alfabetisk register til skifteprotokol (1642 - 1858)
Valnæsgård Register til Egense Gods skifteprotokol 1766-1807 (1766 - 1807)
Wedellsborg Godsarkiv Billeshave Gods - Register til skifteprotokol (1790 - 1811)
Wedellsborg Godsarkiv Wedellsborg Gods - Register til skifteprotokol (1701 - 1850)
Vejlegård Godsarkiv Vejlegård Gods - Register til skifteprotokol (1760 - 1788)
Vejrupgård Godsarkiv Vejrupgård Gods - Register til skifteprotokol (1721 - 1828)
Vejstrupgård Godsarkiv Vejstrupgård Gods - Register til skifteprotokol (1777 - 1817)
Vemmetofte Klosters Gods Register til Vemmetofte og Højstrup godsers skifteprotokol (1785 - 1819)
Vends herreds provsti Sogneregister til skifteprotokol (1683 - 1817)
Vends Herredsfoged Vends Herredsfoged - Register til skifte- og registreringsprotokol (1809 - 1828)
Vennerslund Gods Register til Vennerslund Gods skifteprotokol 1831-1850 (1831 - 1850)
Vester Flakkebjerg Herred Register til Vester Flakkebjerg Herreds skifteprotokol (1825 - 1919)
Vindinge Herredsfoged Vindinge Herredsfoged - Register til skifteprotokol (1811 - 1829)
Vindinge-Bjerge-Åsum Herredsfoged Vindinge-Bjerge-Åsum Herreder - Register til skifteprotokol (1798 - 1823)
Vordingborg Byfoged Register til Vordingborg Købstads skifteprotokoller I-VI (1570 - 1780)
Ærø Stad- og Landret Søbygård-Gudsgave Len - Register til skifteprotokol m.v. (1731 - 1816)
Ærøskøbing Byfoged Ærøskøbing Byfoged - Register til skifteprotokol og -dokumenter (1625 - 1823)
Ørbæklunde Gods Ørbæklunde Gods - Register til skifteprotokol (1768 - 1850)
Ørritslevgård godsarkiv Ørritslevgård Gods - Register til skifteprotokol (1718 - 1812)
Østergård Godsarkiv (Fyn) Østergård Gods - Register til skifteprotokol (1719 - 1817)
Østrupgård Godsarkiv (Lunde Herred) Østrupgård Gods (nordfyn) - register til skifteprotokol (1719 - 1850)
Åløkkegård Godsarkiv Åløkkegård Gods - Register til skifteprotokol (1765 - 1850)
Åsum herreds provsti Åsum Herreds Provsti - Register til skifte- og justitsprotokol (1685 - 1818)
Her kan du finde navneregistre og andre hjælpemidler hvis du vil finde oplysninger om boet efter en af dine forfædre.