Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Kildesamlinger

Arkiv Indhold
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Nordslesvigske præstearkiver. 101, Ullerup Præstearkiv. C a. 1: Kirkeregnskabsbog 1606-1650 (1997 - 1997)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Fotostaterede håndskriftsprøver (1453 - 1932)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Breve til og fra Kristoffer Gøje og Birgitte Bølle, udgivne ved Gustav Bang 1897-1899 (1897 - 1899)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danmark-Norges Traktater 1523-1750 med dertil hørende aktstykker. Udgivet 1905-1940. (1523 - 1750)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danske Kancelliregistranter 1535-1550 udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup (1881 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over Danmarks breve fra middelalderen med udtog af de hidtil utrykte. Udgivet ved Kr. Erslev (1894 - 1912)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fra Rigsarkivets samlinger. Gengivelser af aktstykker og breve. Udgivet af Rigsarkivet 1936-1953 (1936 - 1953)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Gehejmearkivets årsberetninger (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Historiske aktstykker til Danmarks og Christian II's historie fornemmelig fra årene 1523 til 1532 af Bayerske og nederlandske arkiver, af H.C. Reedtz (1932 - 1932)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Indberetninger fra Charles de Dancay til det franske hof om forholdene i Norden 1567-1573, udgivne ved C. F. Bricka af Rigsarkivet 1901 (1901 - 1901)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Inkvisitionskommissionen af 20. januar 1772. Udvalg af dens papirer og brevsamlinger til oplysning om Struensee og hans medarbejdere (1772 - 1773)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Aktstykker og oplysninger udgivne ved Holger Hansen af Rigsarkivet (1768 - 1772)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold i uddrag. Udgivet af Rigsarkivet 1885-2005. (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, navneregister (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, sagregister (1551 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancelliets brevbøger, stedregister (1646 - 1660)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kongelige kammerregnskaber fra Frederik III's og Christian V's tid udgivne ved Emil Marquard 1918 (1918 - 1918)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kongeloven og dens forhistorie. Aktstykker udgivne af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede arkiver (1886 - 1886)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kronens skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Danmark fra reformationen til nutiden. I uddrag udgivne af Rigsarkivet 1891-1955 (1535 - 1765)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Ministermødeprotokol 1901-1905. Konseilspræsident J.H. Deuntzers referater (1992 - 1992)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Ministermødeprotokol 1905-1908. Konseilspræsident J.C. Christensens referater (1992 - 1992)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Ministermøder 1900-1901. Konseilspræsident Hannibal Sehesteds optegnelser (1992 - 1992)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Regeringsskiftet 1784. Fremstillinger og aktstykker udgivne 1. juni 1888 til minde om den regisring som løste bondens stavnsbånd af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede arkiver (1888 - 1888)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sønderjyske skatte- og jordebøger fra reformationstiden. Udgiven ved F. Falkenstjerne og Anna Hude af Rigsarkivet (1494 - 1544)
Her kan du finde nogle af Rigsarkivets arkivalier udgivet i trykt form. De er som regel nemmere at læse end de originale arkivalier.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.