Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Arkivfaglig litteratur

Arkiv Indhold
Båg herreds provsti Arkivserien nr. 19: Stednavneregister til godsejernes skifteprotokoller til 1850 i Landsarkivet for Fyn (1600 - 1850)
Danmarks Statistik Teknologi. Centraladministrationens behandling af teknologisager (1762 - 1996)
Dyreværneforeningen Svalen Virksom flyver jeg frem. Dyreværnsforeningen Svalens historie, af Karsten Gabrielsen. med registraturer ved Niels Strandsbjerg (1897 - 1985)
Erhvervsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Erhvervsarkivet. Forskningsinstitution og centralarkiv for dansk erhvervsliv af Vagn Dybdahl (1976 - 1976)
Erhvervsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Erhvervsarkivets arkivoversigter (1991 - 2000)
Finansministeriet Den civile Centraladministration 1848-1893. af G.N. Kringelbach. Udgivet af Rigsarkivet 1894 (1848 - 1893)
Fonden ad usus publicos Fonden ad Usus Publicos. Aktmæssige bidrag til belysning af dens virksomhed, udgivne af Rigsarkivet 1897-1947 (1765 - 1842)
Holbæk Amt Underdanigst Pro Memoria - Indberetninger til Amtmænd på Sjælland med Møn, Lolland-Falster og Bornholm. Registratur og sagregister udgivet af Arkivaria, 1992. (1720 - 1860)
Justitsministeriet Justitsministeriet. Organisation og Arkiv, af Niels Petersen. Administrationshistoriske studier nr. 6. Udgivet af Rigsarkivet 1982 (1848 - 1979)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 1: Skattely eller kommune. En administrationshistorisk undersøgelse af oprettelsen og nedlæggelsen af Assens Købstads Landdistrikt 1865-1894 (1978 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 10: Benyttelse af købstadsfattigvæsensarkiver fra perioden 1869-1890. En vejledning belyst med eksempler fra Odense Fattigvæsens arkiv (1980 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 11: Det kongelige Sundhedskollegiums arkiv (1980 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 12: Fynske sognekommunearkiver til 1970 (1980 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 13: Kort vejledning i materiel arkivpleje for lokalhistoriske arkiver. 2. reviderede udgave (1980 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 14: EDB-journalisering (1980 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 15: Mikrofilm. En orientering (1980 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 16: Arkiver i Landsarkivet for Fyn (1981 - 1981)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 17: Jernbanekommissariaterne (1982 - 1982)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 18: Kilder til Landejendommes historie i landsarkiverne (1982 - 1982)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 2: Nogle aspekter af skifteforvaltningen på landet 1750-1850 belyst ved hjælp af skifteregistrene på Landsarkivet for Fyn (1978 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 20: Kilder til købstadsejendomme i landsarkiverne (1983 - 1983)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 21: Brug sognekommunearkiverne! Rapporter fra seminaret på Landsarkivet for Fyn 10/6 1983 om forskning på grundlag af Sognekommunearkiver fra før 1933 (1983 - 1983)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 22: En vejledning til benyttelse af godsregnskabsmateriale ældre end ca. 1800 i landsarkiverne (1983 - 1983)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 3: Vejledning i benyttelse af skolehistorisk materiale vedrørende landsbyskolevæsenet ca. 1814-1841 i Landsarkivet for Fyn (1978 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 4: Kommunale journalsystemer fra 1940'erne til 1970'erne. En analyse af de tre mest almindelige systemer (1978 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 5: Projekt Langeland. Den demografiske database ved Landsarkiver for Fyn (1978 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 6: Lokalhistoriske arkiver (1978 - 1978)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 7: Konsekvenserne af kun at bevare små repræsentative stikprøver af person-enstypesager. Et eksempel på kassationssimulering (1979 - 1979)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivserien nr. 9: Teoretiske og praktiske overvejelser ved registrering af arkiver (1980 - 1980)
Landsarkivet for Fyn, Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Fyn og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1970 - 1970)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Jyllands brevkiste. Landsarkivet for Nørrejylland 1891-1966 (1966 - 1966)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Nørrejylland og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1980 - 1988)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Et landsarkiv og dets opgaver. Nogle erindringsblade fra det sjællandske landsarkiv 1962-1977, af Harald Jørgensen (1962 - 1977)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Fra bogbinderi til konserveringsværksted. Landsarkivets bogbinderi i 100 år (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Gymnasieskoler - En skolehistorisk udstilling i elleve temaer (1989 - 1989)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Hvad er et landsarkiv? Træk af Landsaarkivets virksomhed 1962-1972 (1972 - 1972)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Køge Bys borgere 1753. En kollektiv biografi (1993 - 1993)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets benyttelse (1977 - 1977)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Lokaladministrationen i Danmark. Oprindelse og historisk udvikling indtil 1970. En oversigt af Harald Jørgensen. Administrationshistoriske studier nr. 11. Udgivet af Rigsarkivet 1985 (1985 - 1985)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Præste- og sognearkiver. Forsvundne og bevarede kilder til lokalsamfundet i det 19. århundrede, af Erik Nørr (1983 - 1983)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m.m. Registratur og stednavneregister, af Axel Nørlit (1948 - 1948)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnske domstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919, af Harald Jørgensen. Administrationshistoriske studier. Udgivet af Rigsarkivet 1980 (1980 - 1980)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Ejendomshistorie i Nordslesvig. En kildevejledning (1983 - 1983)
Landsarkivet for Sønderjylland, Arkivskabte Hjælpemidler Ejendomshistorie i Sønderjylland. En arkivvejledning (1996 - 1996)
Rigsarkivet, 1. Afdeling Arkivhænder (1564 - 1967)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Afhandlinger om arkiver ved Rigsarkivets 75-års jubilæum 1964. Udgivet af Rigsarkivet 1964. (1964 - 1964)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Aflevering til Rigsarkivet. Bestemmelser og vejledning 1968 (1968 - 1968)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Aktstykker til oplysning om stavnsbåndets historie (1888 - 1888)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkiv. Tidsskrift for arkivforskning. Udgivet af Rigsarkivet (1967 - 1993)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkiv. Tidsskrift for Arkivforvaltning og Arkivteknik. Udgivet af Statens Arkiver (1996 - 2002)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivbygninger og deres indretning. Arkivforeningens seminar IV, Viborg Gymnastikhøjskole 16.-18. april 1971 (1971 - 1971)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivdannelse og journalsystem. Bestemmelser og vejledning (1976 - 1976)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivering af registre iht. § 9, stk. 4 i Lov om offentlige myndigheders registre (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkiverne og deres benyttelse. Arkivforeningens seminar på Sostrup Slot 11.-13. april 1975. (1976 - 1976)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivhåndbog for Statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier (2005 - 2005)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Arkivoverenskomsten med Tyskland 1933 og dens forhistorie af Hans Kargaard Thomsen (1996 - 1996)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Beretning fra de 14. Nordiske Arkivdage, Ebeltoft 2.-5. august 1984 (1985 - 1985)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Betænkning fra Udvalget vedrørende nummerering af arkivalier (1978 - 1978)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Borgerlig Herold af Poul Bredo Grandjean (1936 - 1936)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Christian 4.s Saltpeterværker, af Ebba Waaben. Studier og kilder bind 8. Udgivet af Rigsarkivet 1995 (1995 - 1995)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danmarks arkiver. Historie, funktioner, fremtid. Udgivet af Rigsarkivet 1982 (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk Arkivbibliografi 1889-1981, af Grethe Ilsø. Udgivet af Rigsarkivet 1984 (1889 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk arkivbibliografi. Tillæg (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk Arkivret, af Inger Dübeck. Udgivet af Rigsarkivet 1980 (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk arkivvæsen. Historie, organisation og virksomhed, af Axel Lindvald. Udgivet 1932. (1932 - 1932)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk Centraladministration i tiden indtil 1848 af Frank Jørgensen og Morten Westrup (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk-norsk bibliografi. Kommenteret bibliografi til dansk-norsk historie 1536-1814 især vedrørende centraladministrationen, af Erik Gøbel og Knut Sprauten. Udgivet af Rigsarkiverne i København og Oslo 1997 (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dansk-tysk arkivudveksling, af Axel Lindvald. Særtryk af Historisk Tidsskrift 10. række IV (1937 - 1937)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Danske gesandter og gesandtskabspersonale indtil 1914 ved Emil Marquard. Udgivet af Rigsarkivet 1952 (1952 - 1952)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler De Hansborgske registranter (1943 - 1949)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler De ældste danske arkivregistraturer udgivne efter besluting af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog efter originaler i Geheimearkivet ved T.A. Becker (1852 - 1910)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Den Landmilitære Centraladministration 1660-1763, af O. Kyhl. Udgivet af Rigsarkivet 1975-1976 (1975 - 1976)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Den landmilitære embedsetat (1763 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Den Landmilitære Embedsetat 1660-1763, af O. Kyhl. Udgivet af Rigsarkivet 1973 (1660 - 1763)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Det danske arkivvæsens personale pr. 1. januar 1965. Udgivet af Rigsarkivet 1965 (1965 - 1965)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Det ministerielle system. Udgivet af Rigsarkivets 2. afdeling (1975 - 1975)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Dommer og administrator. Herredsfogden 1790-1848, af Birgit Løgstrup. Administrationshistoriske studier. Udgivet af Rigsarkivet 1982 (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Forskning i Statens Arkiver 1980-1989. Bibliografi over bøger og afhandlinger skrevet af arkivarer ved Rigsarkivet, landsarkiverne og Erhvervsarkivet i deres forskningstid og udgivet 1908-1989 ved Ole Degn. Udgivet af Statens Arkiver 1991 (1980 - 1991)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Forskning i Statens Arkiver 1990-1996 ved Ole Degn. Udgivet af Statens Arkiver 1998 (1990 - 1998)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fra gammel dansk ret til ny svensk ret. Den retlige forsvenskning i de tabte territorier 1645-1683, af Inger Dübeck. Udgivet af Rigarkivet 1987 (1645 - 1683)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fra kapitulationsdagene 1945. Wehrmachtsbefehlshaber Dänemark kriegstagebuch, af Johan Hvidtfeldt. Udgivet af Rigsarkivet 1985 (1985 - 1985)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Frederik II's enke Dronning Sophies kopibøger. Udgivne af Svend Thomsen. (1937 - 1937)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Gehejmearkivets årsberetninger (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Highlights fra Statens Arkivers samlinger (2012 - 2012)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Hvis de skulle reddes. Indberetninger om arkivundersøgelser ved de lokale embeder 1880-1883. Studier og kilder bd. 7 (1992 - 1992)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Hærens Arkiv. Dets historie, dets placering, inddeling og opgaver af Carl F. Kohl (1946 - 1946)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768-1772. Aktstykker og oplysninger udgivne ved Holger Hansen af Rigsarkivet (1768 - 1772)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancellisystemet. Udarbejdet på Rigsarkivets 2. afdeling til undervisningsbrug af Niels Petersen (1973 - 1973)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kassationer i Rigsarkivet og landsarkiverne, af Johan Hvidtfeldt 1969 (1969 - 1969)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kassationsspørgsmålet, af Axel Lindvald 1953 (1953 - 1953)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kasssation og Bevaring i Kommunearkiver. En vejledning. Udgivet af Rigsarkivet 1981-1986 (1981 - 1986)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Katalog over Karen Brahes Bibliotek i Landsarkivet for Fyn ved Anne Riising. Udgivet af Rigsarkivet 1956 (1956 - 1956)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kilder til dansk historie i engelske arkiver, af Jens Engberg. Udgivet af Rigsarkivet 1968 (1968 - 1968)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kong Valdemars jordebog. Et håndskrifts historie af Erik Kroman. Udgivet af Rigsarkivet 1936 (1936 - 1936)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kongeloven og dens forhistorie. Aktstykker udgivne af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede arkiver (1886 - 1886)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kultusministeriet. Organisation og Arkiv, af Niels Petersen. Administrationshistoriske studier nr. 10. Udgivet af Rigsarkivet 1984 (1848 - 1916)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849, af Lotte Dombernowsky. Administrationshistoriske studier nr. 8. Udgivet af Rigsarkivet 1983 (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Love, bekendtgørelser og cirkulærer m.m. vedrørende landsarkiverne (1965 - 1965)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Love, bekendtgørelser og cirkulærer m.m. vedrørende Rigsarkivet (1978 - 1978)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Meddelelser angående Det kongelige Gehejmearkiv og det dermed forenede Kongerigets Arkiv (1883 - 1888)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Meddelelser om landsarkiverne (1921 - 1955)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Meddelelser om Rigsarkivet (1890 - 1955)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Meddelelser om Rigsarkivet og landsarkiverne (1955 - 1975)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnefortegnelse til Borgerlig Herold ved Ole Rostock (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Noreg. Tværregistratur over norgesrelevant materiale i Rigsarkivet i København, af Erik Gøbel. Udgivet af Rigsarkiverne i København og Oslo år 2000 (1388 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdeling. Udgivet af Rigsarkivet 1977 (1977 - 1977)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over mønthistorien med særligt hensyn til regneenhederne af Dr. Phil Erik Kroman (1964 - 1964)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Personale i Rigsarkivet og Landsarkiverne januar 1990. Udgivet af Rigsarkivet 1990 (1990 - 1990)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Pfarrer und Administrator. Die Funktionen des Gemeindpfarrers in der ländlichen Lokalverwaltung 1800-1841. Deutsche Zusammenfassung (1984 - 1984)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Primula. Værker og fortryk til brug for Rigsarkivets 1. afdeling. Udgivet af Rigsarkivet 1969-1975 (1969 - 1975)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Præst og administrator. Sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til 1841, af Erik Nørr. Administrationshistoriske studier. Udgivet af Rigsarkivet 1981 (1981 - 1981)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Regeringer og ministre i Danmark 1848-1978. Udgivet af Rigsarkivets 2. afdeling 1978 (1978 - 1978)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse I. Centraladministrationen indtil 1848 (1983 - 1983)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse II. Centraladministrationen efter 1848 (1848 - 1990)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse III. Forsvarets Arkiver (1984 - 1984)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse IV: Privatarkiver (1984 - 1999)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse. En oversigt, af Kr. Erslev. Udgivet af Rigsarkivet 1923 (1923 - 1923)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Rigsarkivets tjenestemænd 1889-1953, af Harald Jørgensen. Udgivet af Rigsarkivet 1954 (1889 - 1953)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Samling af bestemmelser om føring af ministerialbøger (1967 - 1967)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Samling af de for Det danske Rigsarkiv gældende bestemmelser 1891 (1891 - 1891)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Samspillet mellem organisationer og stat (1987 - 1987)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Skrifter udgivet af Rigsarkivet 1852-1968 (1968 - 1968)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Sources of the history of North Africa, Asia and Oceania in Denmark. Compiled by C. Rise Hansen (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Spor. Afhandlinger tilegnet Niels Petersen på 65-årsdagen den 23. august 1987. Studier og kilder bind 4. Udgivet af Rigsarkivet 1987 (1987 - 1987)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Statens Arkivers årsberetninger (1996 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Statsmagt og arkiver. Det offentliges ret til arkivalier, af Inger Dübeck (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Stiftamtmænd og amtmænd i kongeriget Danmark og Island, af J. Bloch. Udgivet af Rigsarkivet (1895 - 1895)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udenlandske gesandter i Danmark indtil 1914. Udarbejdet af Emil Marquard (1648 - 1914)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udkast til en skildring af forretningsgangen og bogføringen ved Danske Kancelli 1670-1848, af P.A. Heiberg. Udgivet af Rigsarkivet 1977 (1977 - 1977)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730, af Birgit Bjerre Jensen. Administrationshistoriske studier nr. 12. Udgivet af Rigsarkivet 1987 (1987 - 1987)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udsigt over de danske rigsarkivers historie af A.D. Jørgensen (1884 - 1884)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vagn Dybdahl: 99 biografier. Studier og kilder bind 5. Udgivet af Rigsarkivet 1988 (1988 - 1988)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledning i arkivheuristik (1976 - 1976)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vejledning til til at opsøge og udnytte arkivalierne om afløsning af tienden in natura og om tiendekonstatering. Særtryk af meddelelser fra Det danske Rigsarkiv (1903 - 1903)
Socialministeriet Den civile Centraladministration 1914-1935. Udgivet af Rigsarkivet ved Harald Jørgensen 1936 (1914 - 1935)
Bøger og tidsskrifter udgivet af Rigsarkivet. De kan hjælpe og inspirere dig, når du bruger arkiverne.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.