Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Forsvarets arkiver - Registre og hjælpemidler

Arkiv Indhold
Finansmin., 3. Departement, Enkeforsørgelseskontoret Navnelister til Hædersgaven 1864 (1990 - 1990)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 12, gammel registratur ( - )
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 12: Geografiske kort, ny registratur (1585 - 1964)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 13: Militære kort (1670 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 6-11: Krigshistoriske kort (1500 - 1945)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: Feignets samling 1 (1600 - 1761)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: Feignets samling 2 (1600 - 1761)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: G XII, Danske ældre og yngre kort (1572 - 1993)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: G XIV, Kort over Færøerne (1950 - 1989)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-14: Topografiske og krigshistoriske atlas m.v. (1523 - 1945)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-16: Skibs- og maskintegninger (1923 - 1964)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-17: Tegninger af flyvemaskiner (1900 - 1940)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-18: Tegninger af flyvemaskinemotorer (1900 - 1940)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-19 (1900 - 1958)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-20 (1900 - 1958)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-21: Militærgeografisk Tegningsarkiv (1951 - 1987)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-22: Landkadettegninger (1746 - 1861)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-23: Tyske militære kort og tegninger, minefelter i Vestjylland (1945 - 1945)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H-24: Artilleritegninger (1771 - 1950)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Berliens kartotek over danske og norske officerer (1679 - 1721)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Berliens kartotek over Den Danske Landarmé 1660- (1850 - 1950)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler C. F. Schiöpffes Samling: Fortegnelse over Varia (1815 - 1965)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler C. F. Schiöpffes Samling: Kartotek til Danske som officerer i fremmed krigstjeneste I: Sorteret på navn (1815 - 1965)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler C. F. Schiöpffes Samling: Kartotek til Danske som officerer i fremmed krigstjeneste II: Sorteret på nummer (1815 - 1965)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler C. F. Schiöpffes Samling: Kartotek til Danske som officerer i fremmed krigstjeneste III: Sorteret på stednavn eller emne (1815 - 1965)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske armeofficerer 1848-1850 og 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2003 - 2003)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske officerer ved den aktive armé 1864. Udarbejdet af E. Borgstrøm (1988 - 1988)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske soldater i preussisk og østrig-ungarsk fangeskab 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000 - 2000)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Danske soldater i slesvig-holstensk krigsfangeskab 1848-1850. Udarbejdet af Robert Lemming (2003 - 2003)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over tegninger til Københavns Landbefæstning (1870 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Generalregistratur for Forsvarets arkiver (2006 - 2006)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over civile personer (1888 - 1907)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over danske og norske officerer (1648 - 1814)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over regimenter (1888 - 1907)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hirsch' kartotek over våbentegninger (1888 - 1907)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hædersgaven til veteraner fra krigen 1848-1850. Fortegnelse over modtagere (1848 - 1850)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Hærens garnisoner og regimenters navne ( - )
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Indstillinger og dekorationer fra 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2002 - 2002)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over ansøgere til told- og andre stillinger (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artilleriets Underofficerer (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artilleriets Underofficerer, Frisedler (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artilleriets Underofficerer, Frisedler før 1842 (1700 - 1841)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Artillerikadetter, stykjunkere og officersaspiranter (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Bøssemagere, Arsenalbetjente og Sadelmagere (1750 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Centralkorporalskolen, Kommandoskoler, Artillerikadetter, Stykjunkere (1848 - 1868)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Drabantgarden (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i 1848-50 og 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i Istedslaget (1850 - 1850)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i krigen 1864, Hærens folk (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over faldne i krigen 1864, Marinen (1864 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Feltpræster (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Fodfolkets underofficerer (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Fodfolkets underofficerer og spillemænd (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Frivillige 1848 og 1864 herunder også skandinaviske frivillige (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over fæstningers justitsprotokoller (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Generalinspektoratet for Artilleriet: Personelle arkiver i Bryghuset (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Grenaderkorpsets justitsprotokol (1712 - 1763)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Hæderstegnet for Slaget på Reden (1801 - 1802)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Justitsarkivet, Frisedler (1650 - 1850)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over justitsprotokol, 1.- 3. Slesvigske Kyrasserregiment (1781 - 1842)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over kadetattester (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Kirurger, Feltskærere, Dyrlæger og Kursmede (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Kommandoskolen (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens Justitsprotokol nr. 4 (1684 - 1687)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens Justitsprotokol nr. I-VI (1680 - 1696)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Livgardens musikarkiv (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Marinekorpset 1803 (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Medaljesager, Veteraner søgt efter 1884 (1884 - 1924)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Menige og civile (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Officerer (1600 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Officerer, hvis sager findes i Rigsarkivet (1600 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over militære skiftesager: Underofficerer (1600 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over mønstringer i Rendsborg (1748 - 1748)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over navnelister, Overkrigssekretærens håndbreve (1744 - 1744)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over notater om Artilleriofficerer (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Officerer, der har stået i nr. ved 6. Regiment (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over personelsager i Carl af Hessens arkiv (1889 - 1975)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Raket-, Sappeur- og Ingeniørkorpsets Underofficerer (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Reserveofficersaspirantskolen (1861 - 1868)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over ruller i Rigsarkivet (1675 - 1763)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer, 2. Dragonregiment (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer, forstærkninger og reserver (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Rytteriets Underofficerer, Nyt kartotek (1700 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Skandinaviske frivillige 1848-1849, der hverken er nævnt hos Schöldström eller Anker (1848 - 1849)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Skandinaviske frivillige i krigen 1864 (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek over Slesvigske Gendarmerikorps (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1. Dragonregiments Justitsprotokol nr. 1 (1813 - 1843)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1. Feltartilleriregiments justitsprotokoller (1794 - 1812)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 1.- 4. Dragonregiments Justitsprotokoller II-IV (1800 - 1900)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 2. Dragonregiments Justitsprotokoller nr. 1 - 2 + 4 (1802 - 1829)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 3. Dragonregiments Justitsprotokol nr. 1 (1782 - 1794)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 4. Dragonregiments justitsprotokoller 1-2 (1731 - 1751)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til 4. Dragonregiments Justitsprotokoller 1-3 (1731 - 1754)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Holstenske Infanteriregiments edsprotokol (1779 - 1789)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Holstenske Infanteriregiments officerer efter conduitelisterne 1808 og 1814 (1808 - 1814)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Justitsprotokoller, C.L.L. von Cohl (1700 - 1800)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Justitsprotokoller, C.L.L. von Cohl, diverse enheder (1950 - 1960)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Livgardens Justitsbilag (1723 - 1723)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Kilderegister til 15. Bataillons officersfortegnelse (1778 - 1902)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Lütkens kartotek over personalia for artilleriofficerer (1965 - 1965)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Militære rejserapporter (2000 - 2000)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Navnelister til Hædersgaven 1864, enker (1914 - 1990)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Norske, svenske og finske frivillige officerer og læger i den danske hær og flåde i krigene 1848-1850 og 1864 af Kaptajn Hector Boeck (1848 - 1864)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Oversigt over Søværnets skibsjournaler 1900-1969 (1995 - 1995)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Preussere faldet i 1864 (1978 - 1978)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Register over døde i krigen 1864 (1997 - 1997)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Registratur over Forsvarets Billedarkiv 1570-1976 (1570 - 1976)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Rockstrohs kartotek over erhverv i Københavns garnisons journaler (1663 - 1671)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Rockstrohs kartotek over navne i Københavns garnisons journaler (1663 - 1671)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sagregister til personelsager i Carl af Hessens arkiv (1889 - 1975)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sct. Helena Medaljen, fortegnelse (1857 - 1859)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sct. Helena Medaljen, navnekartotek (1857 - 1859)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Svenske statsborgere i krigen 1848-1850 (1998 - 1998)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Svenske statsborgere i krigen 1864 (1996 - 1996)
Forsvarets Arkiver, Arkivskabte Hjælpemidler Sårede danske soldater 1864. Udarbejdet af Robert Lemming (2000 - 2001)
Generalhvervekommissionen Navnekartotek over Generalhvervekommissionens arkiv (1774 - 1810)
Ingeniørkorpset 3. Afdelings folioregistratur bd. 1000 H 1-5: Fæstningskort (1684 - 1980)
Kommissionen for Holmens Hæderstegn Holmens hæderstegn indstiftet 29. januar 1801. Fortegnelse over modtagere 1801-1950 (1801 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Den landmilitære embedsetat (1763 - 1848)
Her kan du bl.a. finde navnekartoteker med oplysninger om Forsvarets mandskab og med henvisninger til arkivalier fra Forsvarets Arkiver.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.