Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Registre, diverse

Arkiv Indhold
Dansk Folkemindesamling, Afdeling I Sagstypologisk register til Viborg Landstings dombøger (1569 - 1805)
Dansk Folkemindesamling, Afdeling I Supplement til sagstypologisk register til Viborg Landstings dombøger (1569 - 1805)
Dansk Folkemindesamling, Afdeling I Udskudt, del af sagstypologisk register til Viborg Landstings dombøger (1569 - 1805)
Danske Kancelli Alfabetisk register over naturalisationspatenterne (1776 - 1847)
Danske Kancelli Navnekartotek over embedsudnævnelser i Danske Kancelli (1660 - 1848)
Danske Kancelli Navnekartotek over færøske, grønlandske og islandske embedsudnævnelser i Danske Kancelli 1660-1799 (1660 - 1799)
Danske Kancelli Register over person- og stednavne i Danske Kancelli: Indlæg til registranterne samt henlagte sager (1481 - 1660)
Danske Kancelli Seddelkartotek over udgående breve fra Danske Kancelli vedrørende Højesteret (1660 - 1848)
Danske Kancelli, 3. Departement Navnekartotek til Danske Kancellis Testamenter (1710 - 1810)
Den Almindelige Enkekasse Register over indskyderne i Landmilitæretatens Pensionskasse og den Almindelige Enkekasse (1739 - 1846)
Den Almindelige Forsørgelsesanstalt af 1795 Navnekartotek til Den almindelige Forsørgelsesanstalt (1795 - 1843)
Den Almindelige Pensionskasse på Livstid Navnekartotek over Den almindelige Pensionskasses interessenter (1760 - 1847)
Den Kongelige Kommissarius ved Provinsialstænderne for Østifterne og Nørrejylland Emnekartotek til Roskilde og Viborg Stænderforsamlinger (1835 - 1848)
Den Kongelige Kommissarius ved Provinsialstænderne for Østifterne og Nørrejylland Navnekartotek til Roskilde Stænderforsamling (1835 - 1848)
Den Kongelige Kommissarius ved Provinsialstænderne for Østifterne og Nørrejylland Navnekartotek til Viborg Stænderforsamling (1835 - 1848)
Det Kgl. Ostindiske Guvernement Larsen, Kay: Dansk-Ostindisk personalia og data (1600 - 1912)
Det Kongelige Teater og Kapel Brevskriverkartotek til Det kongelige Teaters ujournaliserede breve (1794 - 1859)
Finanskassedirektionen, Assignationskt., Dansk Norske Afdeling Navnekartotek over embedsudnævnelser i Finanskollegiet, Direktionen for Statsgælden og Den Synkende Fond, Statsgældkontoret, Statsaktivkontoret og Pensionskassedirektionen (1771 - 1848)
Frederikssund Toldkammer Register over skibsbemandingslisterne i toldkammerarkiverne (1900 - 1969)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Navnekartotek over embedsudnævnelser i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet (1816 - 1848)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Navnekartotek over embedsudnævnelser i Generaltoldkammeret (1760 - 1816)
Generaltoldkammeret, Toldkammerkancelli og Sekretariat Navnekartotek til Generaltoldkammerets ansøgninger om toldembeder (1775 - 1848)
Højesteret Registratur over Højesterets domssager (1794 - 1900)
Indenrigsministeriet, 1. Kontor Register over rigsdagsjournalsager (1848 - 1920)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Diverse vedr. registrene til Krigskancelliets indkomne breve 1679-1699 (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Emnekartotek til Krigskancelliets indkomne sager (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Emnekartotek til Krigskancelliets refererede sager (1701 - 1714)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Krigskancelliets indkomne sager (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Krigskancelliets memorialer (1699 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Krigskancelliets supplikationer (1680 - 1697)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navnekartotek til Overkrigssekretærens indkomne breve (1679 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Navneregister til Krigskancelliets supplikationer (1680 - 1697)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Personregister til Krigskancelliets indkomne sager 1679-1699 (1679 - 1699)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Register til Krigskancelliets indkomne breve (1660 - 1678)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Register til Krigskancelliets memorialer 1699-1763 (1699 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Register til Overkrigssekretærens indkomne breve (1679 - 1763)
Krigskollegiet, Krigskancelliet Sagregister til Krigskancelliets indkomne sager (1679 - 1699)
Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Alfabetisk register over petita til juridiske og statsvidenskabelige embedseksaminer (1736 - 1899)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Sogneregister til skøde- og servitutgenparter (1927 - 1994)
Landsarkivet for Nørrejylland, Arkivskabte Hjælpemidler Stedregister til nørrejyske godsarkiver (2000 - 2000)
Min. for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 1. Kontor Register til ansøgninger om gejstlige embeder (1853 - 1915)
Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig Person- og stedregister til Hertugdømmet Slesvigs forestillingsprotokoller (1851 - 1865)
Rentekammeret Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret (1660 - 1848)
Rentekammeret Register til person- og stednavne i Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Rentekammeret Rentekammerets kongelige resolutioner (1660 - 1719)
Rentekammeret Rentekammerets kongelige resolutioner (1720 - 1812)
Rentekammeret, Tyske Afdeling Navnekartotek over embedsansøgninger til Rentekammeret, Tyske Afdeling (1700 - 1848)
Rigsarkivet, 2. Afdeling Fremvisningsnøgle til Vestindisk journal (1982 - 1982)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Alfabetisk stednavneregister til kortsamlingen (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Embedsudnævnelser under Rentekammeret (1660 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Emnekartotek til kongelige resolutioner fra Rentekammeret (1660 - 1687)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Fortegnelse over journalnumrenes placering i Kultusministeriets 3. Kontor (1848 - 1856)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Indbyggere på de Dansk-vestindiske Øer 1650-1825 af Hugo Ryberg (1650 - 1825)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til Københavnske gadenavne, der er blevet forandret efter år 1800 samt gader, der efter samme år er nedlagt (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kartotek til vestindiske skifter (1719 - 1882)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kilder til dansk kunsthistorie i Rigsarkivet af Henny Glarbo (1939 - 1939)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet I: Fagkartotek til belønnede prisopgaver (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet I: Fagkartotek til ubelønnede prisopgaver (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet I: Navnekartotek til belønnede prisopgaver (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet I: Navnekartotek til skolelæreransøgninger (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet II: Navnekartotek over petita til teologisk embedseksamen (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet III: Navnekartotek over petita til juridiske eksaminer (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet IV: Navnekartotek over petita til kirurgisk eksamen (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet V: Navnekartotek over petita til medicinske eksaminer m.v. (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet VI: Navnekartotek over petita til filologisk-historiske skoleembedseksaminer (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet VII: Navnekartotek til Eksamen Artium, privatister (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Universitet VIII: Navnekartotek til Eksamen Artium, petitaskolerne (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsansøgninger til Slesvigske Ministerium (1850 - 1864)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Danske Kancelli (1800 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Det Kongelige Partikulærkammer (1731 - 1770)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Direktionen for Universitetet og De Lærde Skoler samt Patronen for Københavns Universitet (1794 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Generalvejkommissionen og Vejkontoret (1778 - 1815)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Kommercekollegiet (1735 - 1816)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over embedsudnævnelser i Landvæsenskommissioner og Generallandvæsenskollegiet (1757 - 1771)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over grønlandske og færøske embedsudnævnelser (1855 - 1865)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over indlæg til udfærdigede håndbreve (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Den Thottske samling (1900 - 1910)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til inskriptionsprotokol for livrentesocieteterne 1757 (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til inskriptionsprotokol for Livrentesocietetet af 1747 (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Krigskancelliets refererede sager (1701 - 1714)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Overkrigssekretærens udfærdigede håndbreve (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til partikulære personer i Rentekammeret (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til præstehustruer i Arends "Gejstligheden i Slesvig og Holsten" (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Rigsarkivets journal (1906 - 1963)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Skattemandtal 1743, København (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Skattemandtal 1743, Købstæder og amter (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Skattemandtal 1762, København (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek til Topsøe-Jensen og Marquards Søetaten (1950 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navneregister over alle rangspersoner 1730 af N. Møller (1730 - 1730)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navneregister til dansk indfødsret 1850-1915 (1850 - 1915)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Patenter udtagne i Danmark (1864 - 1897)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Personregister til ekstraskattemandtallet for København 1743 (1980 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register over toldvæsenets personaleakter (1848 - 1934)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til "Vielser i de danske landsogne 1661-1792", navnlig over de viede kvinder (1661 - 1792)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1611 - 1667)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1668 - 1739)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Københavns Universitets matrikel (1740 - 1829)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til Livrentesocieteternes ekstraktprotokol og ujournaliserede sager (1795 - 1845)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Register til opsnappede svenske breve (1997 - 1997)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Reitzels register (1954 - 1958)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Roedes fortegnelseskartotek over Hofetaten (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Roedes registerkartotek over Hofetaten (1900 - 1950)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Seddelregister til Finansdeputationens rejseunderstøttelser (1842 - 1847)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Stikordsregister til Centraladministrationens ressortforhold 1848-1960'erne (1996 - 1996)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske embedsudnævnelser under Tyske Kancelli (1730 - 1737)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Udnævnelser inden for kirke, højere skoler og universitetet (1661 - 1980)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Vielser i de danske landsogne 1661-1792 ved Holger Malling. Alfabetisk register til betalte kopulationspenge (1661 - 1792)
Sønderjyske Fyrstearkiver, Hans den Ældre Seddelregistratur 69: Register til Hansborgregistrant over lukkede breve (1543 - 1559)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Alfabetisk register over bestallinger gennem Tyske Kancelli, registreret af C.M.A. Matthiessen (1660 - 1724)
Tyske Kancelli, Slesvig-Holsten-Lauenburgske Kancelli Navneregister til indkomne breve i Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling (1515 - 1670)
Her kan du finde en bred samling af registre og kartoteker, der kan hjælpe dig med at finde det du søger i Rigsarkivets samlinger.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.