Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tinglysning

Arkiv Indhold
Ning og Hasle m.fl. Herreders Ret, Ning og Hasle m.fl. Herreders Ret Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1956)
Randers Byret, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade, afdeling A (1927 - 1993)
Randers Byret, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade, afdeling A (1927 - 1994)
Retten for Sønderborg Købstad, Tinglysningen Nøgle fra bind/blad til matrikelnummer, Sønderborg Retskreds (1881 - 1955)
Retten i Brædstrup, Tinglysningen Diverse omskrevne tingbogsblade (1970 - 1971)
Retten i Brædstrup, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1966)
Retten i Fjerritslev, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1970)
Retten i Grenå, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1995)
Retten i Grenå, Tinglysningen i Ebeltoft Matrikelnummerfortegnelse (1919 - 1950)
Retten i Grenå, Tinglysningen i Ebeltoft Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1994)
Retten i Grindsted, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade II (1960 - 1967)
Retten i Hammel, Tinglysningen Ejerregister (1931 - 1932)
Retten i Hammel, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade (1927 - 1973)
Retten i Hammel, Tinglysningen Matrikukulsfortegnelse for Frijsenborg Skovbrug (1945 - 1973)
Retten i Hammel, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1945 - 1973)
Retten i Holstebro, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade (1927 - 1967)
Retten i Holstebro, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1979)
Retten i Kjellerup, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade (1927 - 1973)
Retten i Kjellerup, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1947 - 1958)
Retten i Kjellerup, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1968 - 1995)
Retten i Kjellerup, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade, Almind Sogn (1958 - 1973)
Retten i Nibe, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1958 - 1972)
Retten i Nibe, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1973 - 1983)
Retten i Nibe, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade, Gislum, Vesterbølle og Vognsild sogne (1967 - 1973)
Retten i Nibe, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade, Nibe Bygrunde og Markjorder (1948 - 1968)
Retten i Nykøbing Mors, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1937 - 1955)
Retten i Nykøbing Mors, Tinglysningen Tillæg til realregistre (1884 - 1963)
Retten i Ribe, Tinglysningen Grundbog for Kalvslund sogn (1921 - 1937)
Retten i Ringkøbing, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1963)
Retten i Ringkøbing, Tinglysningen Personregister til tingbøger (1927 - 1972)
Retten i Terndrup, Tinglysningen Supplementsregister til realregistre (1900 - 1956)
Retten i Thisted, Tinglysningen Fortegnelse over pantebreve (1919 - 1942)
Retten i Thisted, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1943 - 1956)
Retten i Thisted, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1957 - 1999)
Retten i Varde, Tinglysningen Koncepter til realregistre for Ø. og V. Horne (1923 - 1935)
Retten i Varde, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1967)
Retten i Varde, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1967 - 1983)
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen Navneregister til realregistre, Rougsø-Sønderhald Hrdr. (1910 - 1950)
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen Navneregister til tingbøger, Rougsø-Sønderhald Hrdr. (1936 - 1939)
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade, afdeling B (1927 - 1993)
Rougsø/Randers Herredsret, Tinglysningen Realregister, Rougsø-Sønderhald Hrdr. (1910 - 1950)
Silkeborg Civilret, Tinglysningen Henvisningsblade til omskrevne tingbogsblade (1989 - 1993)
Silkeborg Kbst., Birk og Hids Hrd., Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1953 - 1994)
Viborg Civilret, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1927 - 1956)
Viborg Civilret, Tinglysningen Omskrevne tingbogsblade (1973 - 1995)
Tinglysningsmateriale mm. vedr. ejendomme