Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Færøerne

Arkiv Indhold
Dahlerup, Carl Emil Dokumenter og sager vedr. Amtmand og Herredsfoged Carl Emil Dahlerup, emneopdelt (1861 - 1894)
Danmarks Statistik Folketælling 1850, Færøerne (1850 - 1850)
Danmarks Statistik Folketælling 1855, Færøerne (1855 - 1855)
Danmarks Statistik Folketælling 1860, Færøerne (1860 - 1860)
Danmarks Statistik Folketælling 1870, Færøerne (1870 - 1870)
Danmarks Statistik Folketælling 1880, Færøerne (1880 - 1880)
Danmarks Statistik Folketælling 1890, Færøerne (1890 - 1890)
Danmarks Statistik Folketælling 1901, Færøerne (1901 - 1901)
Danmarks Statistik Folketælling 1906, Færøerne (1906 - 1906)
Danmarks Statistik Folketælling 1911, Færøerne (1911 - 1911)
Danmarks Statistik Folketælling 1916, Færøerne (1916 - 1916)
Danmarks Statistik Folketælling 1921, Færøerne (1921 - 1921)
Danmarks Statistik Folketælling 1925, Færøerne (1925 - 1925)
Danmarks Statistik Folketælling 1925, Sognelister (samt Færøerne) (1925 - 1925)
Danske Kancelli Diverse dokumenter og regnskaber ang. Færøerne, Island og Grønland (1640 - 1798)
Danske Kancelli Indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1642)
Danske Kancelli Indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danske Kancelli Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager (Færøerne, Island og Grønland) (1583 - 1648)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1660)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Norske tegnelser vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1648 - 1658)
Danske Kancelli Koncepter til Norske registre vedr. Bohuslen, Island, Færøerne og Grønland (1572 - 1648)
Danske Kancelli Koncepter til Norske tegnelser vedr. Bohuslen og Færøerne (1584 - 1608)
Danske Kancelli Navnekartotek over færøske, grønlandske og islandske embedsudnævnelser i Danske Kancelli 1660-1799 (1660 - 1799)
Danske Kancelli Norske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Norske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Norske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Norske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1572 - 1660)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1699 - 1771)
Danske Kancelli Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819) Norske Afdeling
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danske Kancelli Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848) Norske Afdeling
Danske Kancelli Register til Norske registre (1572 - 1660)
Danske Kancelli Register til Norske registre (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Norske registre (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Norske registre (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (1588 - 1660)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (1660 - 1699)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (1773 - 1799)
Danske Kancelli Register til Norske tegnelser (brevmodtager) (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819)
Danske Kancelli Register til Præstekaldsbog for Danmark, Norge, Island og Færøerne (1699 - 1819) Norske Afdeling
Danske Kancelli Register til Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848)
Danske Kancelli Register til Præstekaldsbog for Norge, Island og Færøerne (1660 - 1848) Norske Afdeling
Danske Kancelli Seddelregistratur 20: Danske Kancelli. Indkomne breve og indlæg vedr. Norge, Island, Færøerne og Grønland (1524 - 1660)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Akkordt-protokol (1837 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Alfabetisk register til brev-kopibogen (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Alfabetisk Register til Referat-Journalen (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Auktions-konditioner (1851 - 1858)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Auktions-protokol (1847 - 1858)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Bog over løbende indbetalinger for returvarer (1834 - 1840)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Brev-kopibog (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Cargaison-Connossementer (1854 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Cassa-Contra-Noteringsbog (1846 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Conto-courant for købere af færøske returvarer (1831 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Den færøiske Handel vedk. Kvitteringer, Gældsbeviser m.m. (1828 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Fortegnelse over skibe ekspederede til og fra Færøerne (1833 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Fortegnelser over post til og fra Færøerne (1827 - 1855)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Handels-Regnskaber (1805 - 1850)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Handels-Taxter (1817 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Handelsregnskaber for Etablissementet (1836 - 1850)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbog (1797 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger (1799 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger (ubetegnede) (1853 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger for Indbyggernes, Kirkernes og Stiftelsernes Gjæld fra Udgangen af 1850 (1850 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedbøger for Kirkerne og de øvrige Stiftelser paa Færøerne (1847 - 1852)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedjournal (1797 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Hovedkassebog Torshavn (1855 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebog (1810 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebog (1838 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebog over Hovedkassens Konto (1831 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Kassebøger (1831 - 1857)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Obligationsbog (1827 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Postbog (1851 - 1857)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Referat-journal (1777 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Akkordt-protokol (1837 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Conto-courant for købere af færøske returvarer (1831 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til hovedbog (1804 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Hovedbog for indbyggernes, kirkernes og stiftelsernes gæld (1850 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til hovedbøger (1797 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til hovedbøger (ubetegnede) (1853 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Hovedbøger for kirkerne og de øvrige stiftelser (1847 - 1852)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Register til Obligationsbog (1827 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Regnskaber for Toldintraderne ved det priviligerede Oplag paa Færøerne (1786 - 1790)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Regnskabs-Antegnelser og Decisioner m.v. (1805 - 1841)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Regnskabs-Oversigter, Balancer m.v. Færøske Handels Regnskaber vedk. (1841 - 1860)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Retour-Connossementer (1854 - 1856)
Den Administrerende Direktion for den Kgl. Færøske Handel Sager til Journalen (1777 - 1860)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Amts-Breve (1831 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Breve fra Forskjellige (1836 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Breve vedr. Færø Amts Fattigvæsen (1840 - 1853)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Cargaison Bog over indkomne Laster og Udskibninger (1790 - 1801)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Direktionens Breve (1796 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Diverse Dokumenter (1802 - 1854)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Instrux og Brevskaber (1836 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kgl. Forordninger og Deslige (1790 - 1855)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kopibog for breve til faktoren i Klaksvig (1852 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kopibog for Breve til Faktoren i Tveraae (1852 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Kopibøger (1831 - 1847)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Lister over Breve fra København til Færøerne (1827 - 1843)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Lister over Breve som er afsendte med Handelsskibene fra Færøerne til Kbh. (1827 - 1851)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Lister over Sendingsgods fra Færøerne til København (1805 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Proclamaer i Dødsboer (1832 - 1856)
Den Færøske Handelskommission, Handelsforvalteren i Torshavn Protokol over de til Danmark afsendte Breve (1851 - 1856)
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Indgående korrespondance: Island, Grønland og Færøerne - Indberetninger om vaccination (1829 - 1848)
Det færøske Hvalfangerselskab A/S Forhandlingsprotokoller (1927 - 1933)
Det færøske Hvalfangerselskab A/S Statusbog (1928 - 1933)
Det kongelige Søkortarkiv Færøerne: Koordinatlister (1942 - 1942)
Det kongelige Søkortarkiv Materiale vedr. opmåling af Færøerne og Island (1890 - 1932)
DFDS, Hovedbogholderiet Dampskibsreskontri for indenrigsafdelingen (1882 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, eksportafdelingen (1900 - 1904)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, Nordsø- og Østersølinierne (1925 - 1953)
DFDS, Hovedbogholderiet Forretningsgang for skibe, udenlandsk afdeling (1903 - 1949)
DFDS, Hovedbogholderiet Hovedbøger for levende konti, Indenlandsafdelingen (1883 - 1903)
DFDS, Hovedbogholderiet Hovedbøger for levende konti, Indland og Skandinavien (1904 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Månedlige opgørelser af indtjeningen på forskellige destinationer (1915 - 1944)
DFDS, Hovedbogholderiet Opgørelser ifølge reskontro for indenrigsafdelingen (1867 - 1950)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til dampskibsreskontri for indenrigsafdelingen (1867 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til forretningsgang for skibe, eksportafdelingen (1900 - 1904)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til forretningsgang for skibe, Nordsø- og Østersølinierne (1925 - 1953)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til hovedbøger for levende konti, Indenlandsafdelingen (1883 - 1903)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til hovedbøger for levende konti, Indland og Skandinavien (1904 - 1952)
DFDS, Hovedbogholderiet Registre til opgørelser ifølge reskontro for indenrigsafdelingen (1867 - 1944)
DFDS, Hovedbogholderiet Råbalance for Nordsøkontinent- og Østersølinierne (1909 - 1912)
DFDS, Hovedbogholderiet Ugerapporter vedr. Indenlandsk Afdeling (1914 - 1944)
DFDS, Indenlandske Afdeling Anmeldt gods til Island og Færøerne (1926 - 1938)
DFDS, Indenlandske Afdeling Avisudklip, Island-Færøerne (1918 - 1953)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fartplaner, Island-Færøerne (1898 - 1973)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragtjournaler, Island-Færøerne (1932 - 1945)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragtrapporter, Island-Færøerne (1908 - 1934)
DFDS, Indenlandske Afdeling Fragttakster, Island-Færøerne (1884 - 1939)
DFDS, Indenlandske Afdeling Register til fragtrapporter, Island og Færøerne (1908 - 1916)
DFDS, Indenlandske Afdeling Statistik vedr. sejladsen på Island og Færøerne (1898 - 1962)
DFDS, Sekretariatet Scrapbøger (1888 - 1947)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Færøiske og grønlandske sager (1853 - 1866)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Kontrolbøger for færøske, islandske og grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Postbog for færøske, islandske og grønlandske sager (1859 - 1877)
Finansmin.,1. Revisionsdepartement, 2. Revisionskontor Register til kontrolbøger for færøske, islandske & grønlandske regnskaber (1837 - 1876)
Færøske kirker Regnskabsbog (1694 - 1789)
Islandske Departement, Revisionskontor Erindringsprotokol for færøske, islandske og grønlandske sager (1842 - 1856)
Islandske Departement, Revisionskontor Tegnebog, journal og kopibog for den grønlandske og færøske handels hovedrevisor (1846 - 1859)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Diverse Færø- og Grønlandsjournalsager uden nummer (1852 - 1855)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø- og Grønlandsjournalsager (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø-journal (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færø-journalsager (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøsk brevbog (1853 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøsk brevregister (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske bestallinger (1855 - 1865)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske forestillinger (1849 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Færøske konceptforstillinger (1849 - 1857)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Kontrolbog for færøske sager (1900 - 1906)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til Færø-journal (1862 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til færøske bestallinger (1855 - 1865)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Register til færøske forestillinger (1849 - 1935)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Registre til Færø- og Grønlandsjournaler I - III (1849 - 1862)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Regnskabsbog (Færø) (1872 - 1879)
Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor Revisionskommission ifølge lov af 29.03.1867, §4 angående en ny skyldsætning af jordene på Færøerne. Forhandlingsprotokoller (1876 - 1877)
Kongehuset, Arvesuccessionen og suveræniteten Enevoldsarveregeringsakter, Norge, Island og Færøerne (1661 - 1662)
Kongehuset, Arvesuccessionen og suveræniteten Enevoldsarveregeringsakter, Norge, Island og Færøerne (1661 - 1662) Norske Afdeling
Matrikeldirektoratet Færøsager (1926 - 1940)
Meteorologisk Institut Klimatabeller (1760 - 1988)
Min. for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 2. Kontor Færøske skolesager (1848 - 1874)
Panum, Peder Ludvig, og hustru Hortense Susanne Panum, født Hagen Forskellige sager (1845 - 1884)
Regnskaber 1559-1660, Forpagtningsregnskaber fra Færøerne Forpagtningsregnskaber for Færøerne (1614 - 1651)
Rentekammeret Afskrifter af eller koncepter til forestillinger vedr. Færøerne og Grønland (1773 - 1848)
Rentekammeret Afskrifter af reskripter og kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1821 - 1836)
Rentekammeret Bilag til gældsbog (1739 - 1757)
Rentekammeret Breve vedr. den færøske strømpefabrikation og strømpernes afsættelse til regimenter (1710 - 1728)
Rentekammeret Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Rentekammeret Designationer over %-afgifter og andre afgifter på Færøerne (1820 - 1826)
Rentekammeret Designationer over protokoller og dokumenter vedrørende Island, Grønland og Færøerne (1718 - 1846)
Rentekammeret Diverse breve og dokumenter vedr. Færøerne og den færøske handel (1682 - 1847)
Rentekammeret Dokumenter vedr. handelens og jordebogens forpagtning på Færøerne (1724 - 1724)
Rentekammeret Dokumenter vedr. indtægt og udgift af Færøernes handel og besejling (1719 - 1726)
Rentekammeret Forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1689 - 1770)
Rentekammeret Fortegnelse over de til H.M. kongens fæstegårde på Færøerne hørende inventariehuse samt præstegårde og embedsboligerne (1835 - 1835)
Rentekammeret Fortegnelse over kgl. resolutioner m.v. ang. Island, Grønland og Færøerne (1712 - 1779)
Rentekammeret Færøske konceptbreve (1718 - 1771)
Rentekammeret Færøske sager (1710 - 1740)
Rentekammeret Færøske sager til journal B (1769 - 1771)
Rentekammeret Færøske sager udtagne af Islandske og færøske breve (1741 - 1771)
Rentekammeret Gældsbog for [Nordenfjeldske renteskriverkontor] (m. reg.) (1741 - 1847)
Rentekammeret Handelstakster for Færøerne (1825 - 1840)
Rentekammeret Indkomne breve fra overkøbmand Jørgen Chr. Klein (1709 - 1713)
Rentekammeret Indkomne breve fra stiftsbefalingsmand over Færøerne Peter Raben (1720 - 1726)
Rentekammeret Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1781)
Rentekammeret Journaler for Færøerne og Grønland, ltr. A - F (m. reg.) (1771 - 1848)
Rentekammeret Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1741 - 1771)
Rentekammeret Koncepter til anmeldelser om ud- og indbetalinger på Zahlkammeret (1752 - 1768)
Rentekammeret Koncepter til breve vedr. Færøerne og Grønland (1774 - 1841)
Rentekammeret Koncepter til forklaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1771 - 1802)
Rentekammeret Koncepter til forlaringer over norske, islandske, grønlandske og færøske regnskabers tilstand (1765 - 1770)
Rentekammeret Kopibøger for Færøerne og Grønland (m. reg.) (1771 - 1848)
Rentekammeret Kopibøger for sager vedr. Island og Færøerne (m. reg.) (1683 - 1771)
Rentekammeret Kopier af kgl. reskripter og resolutioner vedr. Grønland og Færøerne, tildels m. bilag (1721 - 1770)
Rentekammeret Kopier af kgl. resolutioner vedr. Færøerne og Grønland (1772 - 1838)
Rentekammeret Matrikler og jordebøger over Færøerne og fortegnelser over kongens jorder sammesteds (1688 - 1723)
Rentekammeret Navneregister til Gældsbog for...(Island og Færøerne) (1741 - 1847)
Rentekammeret Navneregister til Islandske, finmarkske, færøske og grønlandske forestillinger og resolutioner (1773 - 1776)
Rentekammeret Navneregister til Tegnebøger (1731 - 1770)
Rentekammeret Nogle Bemærkninger om Landboevæsen paa Færøe af landfoged J.A.Lunddahl (1843 - 1843)
Rentekammeret Oversigt over register til journaler for Færøerne og Grønland (1805 - 1848)
Rentekammeret Oversigt over register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Papirer ang. skansen på Færøerne (1724 - 1728)
Rentekammeret Protokol over udstedte islandske, algierske, færøske, og grønlandske søpas (1787 - 1841)
Rentekammeret Register over islandske, færøske og grønlandske forestillinger (1773 - 1781)
Rentekammeret Register til Debitationsprotocol for Island og Færøerne (1828 - 1848)
Rentekammeret Register til journaler for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Register til Journaler over de indkomne sager vedr. Island og Færøerne (1741 - 1759)
Rentekammeret Register til kopibog. Island og Færøerne (1706 - 1771)
Rentekammeret Register til kopibøger for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Register til Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Rentekammeret Registratur over de indkomne islandske og færøske breve (1732 - 1733)
Rentekammeret Registratur over de til [Nordenfjeldske renteskriverkontor] henlagte regnskabers tilstand (1729 - 1769)
Rentekammeret Regninger og breve i anl. af de færøske stenkul (1777 - 1784)
Rentekammeret Regnskab for stenkulsbrud på Hvalbø, Færøerne (1783 - 1790)
Rentekammeret Regnskabs- og revisionssager vedr. Færøerne (1709 - 1771)
Rentekammeret Regnskabssager vedr. Island, Færøerne og Bornholm (1770 - 1850)
Rentekammeret Revisions - og regnskabssager vedr. Færøerne (1772 - 1840)
Rentekammeret Sager til journal for Færøerne og Grønland (1771 - 1848)
Rentekammeret Sager vedr. de færøske stenkul (1723 - 1725)
Rentekammeret Sager vedr. den fhv. koloniinspektør Johs. West 1831 overdragne revision af ældre færøske og islandske regnskaber (1795 - 1835)
Rentekammeret Sager vedr. foreningen af den kgl. færøske handel med den kgl. islandske og finmarkske handel i h.t. kgl. resol. af 1775 13. april (1774 - 1778)
Rentekammeret Sager vedr. handelstaksten for Færøerne af 1684, instruktioner og bevillinger (1683 - 1768)
Rentekammeret Sager vedr. stenkulsgruberne på Færøerne (1757 - 1806)
Rentekammeret Sager vedr. undersøgelser og opmålinger af Færøernes kyster og havne samt vedr. øernes forsvar (1778 - 1803)
Rentekammeret Tegnebog for det grønlandske, islandske, finmarkske og færøske kontor (1784 - 1828)
Rentekammeret Tegnebøger (m. reg.) (1731 - 1770)
Rentekammeret Ujournaliserede indkomne breve vedr. Færøerne (1741 - 1750)
Rentekammeret Danske Afdeling, Dansk-Norsk Tabelkontor Folketælling 1801, Færøerne (1801 - 1801)
Rentekammeret Danske Afdeling, Dansk-Norsk Tabelkontor Tabeller over viede, fødte og døde på Færøerne og Island (1803 - 1820)
Rentekammeret Danske Afdeling, Danske Kammerkancelli Kopier af forestillinger, betænkninger, ansøgninger m.v. til oplysning bl.a. om den indiske handel, Island, Færøerne, Grønland og Nordlandene, særlige bevillinger, erstatning for fund af danefæ, m.m. (1776 - 1786)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1834, Færøerne (1834 - 1834)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1840, Færøerne (1840 - 1840)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1845, Færøerne (1845 - 1845)
Rentekammeret, Rentekammeret Norske Afdeling Journaler over norske (samt færøske og islandske) dokumenter udlånte fra Kamrenes forenede Arkiv (1772 - 1817) Norske Afdeling
Reviderede Regnskaber, Den færøske handel på Færøerne Regnskaber (1709 - 1848)
Reviderede Regnskaber, Den færøske handel til og fra Færøerne Regnskaber (1709 - 1776)
Reviderede Regnskaber, Ekstra- og rangskatteregnskaber for Færøerne Ekstra- og rangskatteregnskaber for Færøerne (1765 - 1785)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Antegnelser til den færøske handels regnskaber (1848 - 1854)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Decisioner (1841 - 1850)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Defensionsværket på Færøerne (1849 - 1915)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Designationer over %-afgift af arv (1842 - 1862)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne (1869 - 1872)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne og Island (1848 - 1860)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Diverse regnskaber vedr. Færøerne, Island og Grønland (1860 - 1866)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Ekstrakter af Færøernes jordebogskasse (1858 - 1929)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Ekstrakter af Færøernes kirke-, skole- m.m. regnskaber (1859 - 1861)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færø amt og provstis regnskaber (1863 - 1925)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøerne Handelsregnskaber (1843 - 1861)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes epidemiregnskab (1908 - 1926)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes jordebogskasse (1848 - 1928)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes jordebogskasse, overførte sager (1839 - 1929)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes kapitelstakster (1856 - 1882)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes Overformynderi, Præstegæld (1873 - 1878)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes repartitionsfond (1837 - 1849)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøernes spiritusafgift (1892 - 1929)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøske bevillinger (1895 - 1923)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Færøske overformynderiregnskaber (1848 - 1950)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Islandske regnskaber vedr. diverse sysler (1842 - 1861)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Register til returvareregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Register til udredningsregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskab for Færø Amts økonomiske fond (1845 - 1850)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskab over 4%- og ½%-afgift på Færøerne (1862 - 1872)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskab over kgl. bevillinger og ekspeditioner (1847 - 1895)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Regnskabsforklaringer vedr. Færøerne, Island og Grønland (1847 - 1862)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Returvareregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Sejlmagerregnskaber (1849 - 1855)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Solgte skolebøger ved Islands lærde skole (1841 - 1856)
Reviderede Regnskaber, Færøerne samt visse islandske og grønlandske regnskaber Udredningsregnskab for den færøske handel (1849 - 1857)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Navnekartotek over grønlandske og færøske embedsudnævnelser (1855 - 1865)
Sjællands Stifts Bispeembede Kopier af kirkeregnskaber vedr. Færøerne (1727 - 1798)
Sjællands Stifts Bispeembede Regnskab for Færø Latinskole (1738 - 1831)
Sjællands Stiftsøvrighed Indkomne kommunesager (1675 - 1820)
Sjællands Stiftsøvrighed Kirkeregnskaber for de færøske kirker (1751 - 1889)
Statsgældsdirektionen, Kontoret for de Kongelige Aktivfordringer Den færøske handels generalbalancer (1813 - 1841)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister til Færøjournal 1935-1949 (1935 - 1949)
Statsministeriet Statsministeriet. Fremvisningslister til Færøjournal 1955-1961 (1950 - 1955)
Sundhedsstyrelsen Dødsattester, Færøerne (1879 - 1971)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Færøerne (1817 - 1910)
Arkivmateriale til belysning af den færøske historie samt den danske relation til Færøerne.
Læs mere om Færøerne

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.