Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Fæstemateriale fra Kirken

Arkiv Indhold
Aggersborg Pastorat Fæsteprotokol (1805 - 1847)
Albæk-Voer Pastorat Fæstebreve (1800 - 1859)
Albæk-Voer Pastorat Fæsteprotokol for Albæk Præstegårds gods (1803 - 1843)
Allerup Sogn Fæstebreve (1819 - 1825)
Andst-Gesten Pastorat Fæstebreve og lejekontrakter (1697 - 1845)
Asmild Kloster Fæstebreve (1741 - 1813)
Asperup Sogn Fæsteprotokol (1768 - 1854)
Assens Kirkeinspektion Fæstebreve på stolestader (1776 - 1856)
Assens Kirkeinspektion Skiftebreve efter skolens fæstere i Køng (1737 - 1763)
Aunslev Sogn Fæstebreve (1784 - 1825)
Aunslev Sogn Fæsteprotokol (1811 - 1862)
Balslev Sogn Fæstebreve (1824 - 1874)
Barløse Sogn Fæsteprotokol (1806 - 1868)
Birkende Sogn Fæstebreve (1792 - 1849)
Bjerreby Sogn Fæstebreve og synsforretninger over fæstehuse (1827 - 1859)
Borbjerg-Ryde Pastorat Fæstebreve og forpagtningskontrakt vedr. annexgodset i Ryde (1662 - 1827)
Borris-Faster Pastorat Dokumenter til fæsterprotokollen (1748 - 1810)
Borris-Faster Pastorat Fæsteprotokol (1759 - 1810)
Brudager Sogn Fæstebrev vedr. Hans Mortensen (1843 - 1843)
Bøstrup Sogn Fæstebreve (1721 - 1858)
Bøstrup Sogn Fæsteprotokol (1781 - 1873)
Dalum Sogn Fæstebreve (1767 - 1818)
Dalum Sogn Fæsteprotokol (1719 - 1795)
Darum-Bramminge Pastorat Fæsteprotokol (1779 - 1895)
Egense Sogn Fæstebreve (1805 - 1851)
Ejlby Sogn Fæstebreve (1760 - 1861)
Ellested Sogn Fæstebreve (1754 - 1890)
Espe Sogn Fæstebreve (1763 - 1763)
Espe Sogn Fæsteprotokol (1811 - 1860)
Fjelsted Sogn Fæstebrev for Jens Rasmussen (1857 - 1857)
Flemløse Sogn Fæstebreve (1800 - 1847)
Flemløse Sogn Fæsteprotokol (1845 - 1879)
Frørup Sogn (Svendborg Amt) Fæsteprotokol (1803 - 1856)
Fyens Stift, Fyns Biskop Bispeembedet - Register til fæsteprotokol (1798 - 1880)
Fyens Stift, Fyns Biskop De Kateketiske Skoler - Register til fæsteprotokol og fæstebreve (1729 - 1889)
Fyens Stift, Fyns Biskop De kateketiske skolers fæstebreve (1762 - 1869)
Fyens Stift, Fyns Biskop Fæsteprotokol (1798 - 1880)
Fyens Stift, Fyns Biskop Fæsteprotokol for de kateketiske skoler (1809 - 1889)
Føvling-Holsted Pastorat Fæsteprotokol for annex- og mensalgodset (1811 - 1909)
Hammer-Horsens Pastorat Fæsteprotokol for mensalgodset (1800 - 1851)
Harring-Stagstrup Pastorat Fæsteprotokol for Rosholm Præstegård (1820 - 1849)
Hassing-Villerslev pastorat Fæsteprotokol for embedets anneks- og mensalgods (1801 - 1854)
Hejnsvig-Grindsted Pastorat Fæstebreve (1735 - 1802)
Hunstrup-Østerild-Hjardemål Pastorat Fæsteprotokol - Hundstrup (1805 - 1852)
Hvidbjerg-Lyngs Pastorat Fæstebreve m.m. (1819 - 1850)
Hvidbjerg-Lyngs Pastorat Fæsteprotokol for Hvidbjerg præstegårds mensalgods (1831 - 1849)
Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup Pastorat Fæsteprotokol (1805 - 1845)
Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup Pastorat Register til skifte- og fæstebreve (1777 - 1838)
Ingstrup-Hjermeslev-Alstrup Pastorat Skifte- og fæstebreve (1777 - 1838)
Kalundborg Vor Frue Pastorat Fæsteprotokol for Kalundborg Sognekalds Mensalgods (1781 - 1853)
Kalundborg Vor Frue Pastorat Fæsteprotokol for mensalgodset Nyrup (1754 - 1809)
Kalundborg Vor Frue Pastorat Fæsteprotokol, skøder og fæstebreve vedr. mensalgodset (1793 - 1852)
Karlby-Voldby Pastorat Fæstebreve m.m. (1757 - 1836)
København Vor Frelsers Sogn Protokol over gravfæstede i liniejord (1920 - 1924)
Marie Magdalene-Koed Pastorat Fæstebreve (1779 - 1798)
Marvede-Hyllinge Pastorats Gods Skifte- og fæsteprotokol for den Marvede præstekald tillagte annexgård i Hyllinge (1799 - 1806)
Nors-Tved Pastorat Fæsteprotokol (1802 - 1846)
Nyborg Kirkeinspektion Fæsteprotokol (1746 - 1867)
Nyborg Kirkeinspektion Nyborg Kirkeinspektion - Register til fæsteprotokol (1746 - 1867)
Nøvling-Sinding Pastorat Fæstebreve (1772 - 1810)
Odense Gråbrødre Hospital Fæsteprotokol (1679 - 1859)
Odense Gråbrødre Hospital Odense Gråbrødre Hospital - Register til fæsteprotokol (1679 - 1859)
Provst i Lunde Herred Selvejergods - Register til fæstebreve (1719 - 1734)
Ribe Domkirke Kirkeinspektion Domkirkens indtægter af fæstegårde, tiender m.m. (1780 - 1792)
Ribe Domkirke Kirkeinspektion Fæstebreve (1719 - 1843)
Ribe Domkirke Kirkeinspektion Salg af fæstegårde (1808 - 1889)
Ribe Domsogns kapellani-Seem Kompastorat Fæstebreve m.m. (1691 - 1796)
Ribe Hospital Fæstebreve, aftægtskontrakter mv. (1723 - 1791)
Ribe Sct. Catharinæ Sogns Pastorat Fæstebreve m.m. (1701 - 1787)
Sjørring-Torsted Pastorat Fæstebreve (1797 - 1853)
Sjørring-Torsted Pastorat Fæsteprotokol (1797 - 1849)
Skarrild-Arnborg Pastorat Fæstebreve (1756 - 1804)
Slagelse Sankt Peders Kirkeinspektion Fæstebreve, synsforretninger og korrespondance vedrørende Skt. Peders kirkes mensalgods (1780 - 1851)
Stenløse Sogn (Odense Amt) Fæstebreve (1793 - 1835)
Store Fuglede-Lille Fuglede Pastorats Gods Fæsteprotokol for Store Fuglede annex- og mensalgods (1751 - 1854)
Stubberup Sogn Fæstebreve (1823 - 1862)
Svallerup Pastorats Gods Fæsteprotokol for Svallerup præstegårds beneficerede gods (1800 - 1920)
Svallerup Pastorats Gods Register til fæsteprotokol for Svallerup præstegårds beneficerede gods (1800 - 1920)
Sønder Gørding-Vejrup Pastorat Fæsteprotokol for annex- og mensalgodset (1809 - 1864)
Søndre Pastorat Skifte- og fæstebreve (1774 - 1848)
Torslev-Lendum Pastorat Fæsteprotokol (1826 - 1847)
Trige-Ølsted Pastorat Fæsteprotokol (1792 - 1852)
Udby Pastorats Gods Fæsteprotokol for Udby præstekalds mensalgods (1776 - 1843)
Ugilt-Tårs Pastorat Fæsteprotokol (1734 - 1852)
Vang-Torup Pastorat Fæsteprotokol for annex- og mensalgodset (1830 - 1843)
Vartov Hospitals Gods Fæsteprotokol (1677 - 1804)
Veggerslev-Villersø Pastorat Fæstebreve m.m. (1782 - 1849)
Vemmetofte Klosters Gods Fæstebreve og lejekontrakter (1719 - 1854)
Vemmetofte Klosters Gods Fæstebreve og lejekontrakter (1770 - 1919)
Vemmetofte Klosters Gods Fæsteprotokol for Højstrup Gods (1680 - 1919)
Vemmetofte Klosters Gods Fæsteprotokol for Vemmetofte Gods (1704 - 1921)
Vemmetofte Klosters Gods Register til Højstrup gods fæsteprotokol 1680-1869 (1680 - 1869)
Vemmetofte Klosters Gods Register til Vemmetofte Gods fæsteprotokol (1704 - 1882)
Vends Herreds Provsti Fæsteprotokol for godset under Vends herreds provsti (1804 - 1838)
Vester Nykirke-Fåborg Pastorat Fæstebreve (1771 - 1828)
Vildbjerg-Timring-Nøvling Pastorat Fæstebreve (1825 - 1855)
Vilsted-Vindblæs Pastorat Fæste- og skifteprotokol (1757 - 1812)
Vilsted-Vindblæs Pastorat Navneregister til fæste- og skifteprotokol (1757 - 1812)
Visby-Heltborg Pastorat Fæstebreve (1712 - 1786)
Visby-Heltborg Pastorat Fæsteprotokol for menslagodset (1725 - 1871)
Vorbasse-Hejnsvig Pastorat Fæsteprotokol for annexgården i Heinsvig (1830 - 1841)
Vrendsted-Tise Pastorat Fæsteprotokol (1783 - 1847)
Øland Pastorat Fæsteprotokol for embedsgodset (1805 - 1847)
Ørre-Hodsager Pastorat Fæstedokumenter (1775 - 1843)
Øster og Vester Assels Pastorat Fæsteprotokol pastoratets annexgods (1812 - 1849)
Ålsø-Hod Pastorat Fæstebreve (1801 - 1846)
Her finder du fæstemateriale fra Kirken.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.