Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Politimyndighed, 1919-

Arkiv Indhold
Assens Politikreds Navneregister til lægdsruller X-A (1950 - 1954)
Bornholms Politi Det borgerlige vielsesritual (1919 - 1921)
Bornholms Politi Hovedjournal (1919 - 1952)
Bornholms Politi Journalplan (1919 - 1944)
Bornholms Politi Politiprotokol (1919 - 1965)
Dronninglund Herredsfoged Protokol over borgerlige vielser for Sæby Købstad og Dronninglund Herred (1886 - 1922)
Esbjerg Politi Navneregister til strafferegister (1919 - 1940)
Frederiksberg Politi Alimentationsjournal (1927 - 1933)
Frederiksberg Politi Alimentationsprotokol (1904 - 1935)
Frederiksberg Politi Hovedjournal (1920 - 1952)
Frederiksberg Politi Journal over ikke fast journaliserede alimentationssager (1947 - 1951)
Frederiksberg Politi Journalplan (1920 - 1952)
Frederiksberg Politi Register til hovedjournal (1920 - 1952)
Frederiksberg Politi Register til journal over ikke fast journaliserede alimentationssager (1947 - 1951)
Frederikshavn Politi Navneforandringsprotokol (1903 - 1961)
Frederikssund Politi Alimentationsjournal (1919 - 1949)
Frederikssund Politi Register til alimentationsjournal (1919 - 1949)
Grenå Politi Protokol for borgerlige vielser (1919 - 1922)
Hasle m.fl. Herreders Politi Mæglingsprotokol (1916 - 1924)
Helsingør Politi, Hørsholm Politistation Hovedjournal (1919 - 1927)
Herning Politi Navneregister til strafferegister I-IV (1897 - 1937)
Hjørring Kommune, Giftefoged Protokol for borgerlige vielser (1919 - 1922)
Hjørring Politi Navneregister over straffede (1923 - 1931)
Hjørring Politi Oversigt over forhandlere af gift (1919 - 1932)
Hjørring Politi Protokol over borgerlige vielser (1919 - 1922)
Hjørring Politi, Motorkontoret, Hjørring Køretilladelser (1919 - 1938)
Holbæk Politi, Afdelingskontoret i Nykøbing Sjælland Hovedjournal (1920 - 1946)
Holbæk Politi, Afdelingskontoret i Nykøbing Sjælland Journalplan (1920 - 1946)
Holstebro Politi Næringsprotokol (1900 - 1977)
Hurup Politi Protokol for borgerlige vielser (1919 - 1922)
Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret Pådømte sager (1845 - 1919)
Københavns Politi Journal og protokol over offentlige fruentimmer (1828 - 1862)
Københavns Politi Observationsprotokol (1843 - 1868)
Københavns Politi Register til Journal og protokol over offentlige fruentimmer (1828 - 1862)
Københavns Politi Register til observationsprotokol (1850 - 1868)
Københavns Politi Udtagne sager. E. Korrespondancesager vedr. klubber, selskaber og foreninger (1816 - 1863)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling A Journalsager vedr. overbefolkede lejligheder (1863 - 1870)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling A Protokol over skadelige næringsbrug. F. (1863 - 1933)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling A Register til skadelige næringsbrug. F. Ang. røg- og lugtgener (1863 - 1933)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling B Politirapporter om offentlige fruentimmere (1863 - 1867)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling B Sager vedr. indskrivning af offentlige fruentimmere (1867 - 1906)
Københavns Politi, 1. Politiinspektorat Diverse udtagne journalsager. Sagligt ordnet. (1892 - 1937)
Københavns Politi, 2. Politiinspektorat Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere (1880 - 1880)
Københavns Politi, 2. Politiinspektorat Meddelelser om anarkister modtaget fra udlandet (1899 - 1911)
Københavns Politi, 2. Politiinspektorat Protokol over personer der udvandrede med bistand fra Kbh. Politi (1864 - 1905)
Københavns Politi, 2. Politiinspektorat Register over personer der udvandrede med bistand fra politiet (1864 - 1905)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Alfabetisk register til udvandrerprotokol (1868 - 1868)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Journal over udvandringssager (1868 - 1927)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Oversigter og synsdokumenter (1896 - 1920)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Protokol over udvandringsagenter og deres befuldmægtigede (1871 - 1899)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Register over udvandrere. Direkte (1869 - 1940)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Register over udvandrere. Indirekte (1869 - 1935)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Register til journal over udvandringssager (1868 - 1914)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Sager vedr. udvandringsagenter. Alfabetisk ordnet (1871 - 1930)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Statistik over udvandrere (1886 - 1900)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Statistik over udvandrere i oversigtsform (1868 - 1934)
Københavns Politi, 3. Politiinspektorat Udvandrerprotokol (1868 - 1868)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Hovedjournal (1793 - 1964)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Register til hovedjournal (1793 - 1964)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. 1. Maj-demonstrationen (1890 - 1922)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. demonstrationer og møder af fagforeninger, arbejdsløse m.m. (1919 - 1927)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. den ungsocialistiske og syndikalistiske bevægelse (1903 - 1919)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. diverse politiske møder (1934 - 1935)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. kommunistiske møder (1932 - 1934)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. socialdemokratiske møder (1915 - 1935)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. syndikalistmøder (1918 - 1920)
Middelfart Politikreds Arrestprotokol (1905 - 1963)
Nakskov Politi Straffeakter (1919 - 1977)
Nibe Politi Hovedaktregister (1912 - 1969)
Ringsted Politi Afsoningsjournal for militære personer (1914 - 1939)
Ringsted Politi Handelsregister (1889 - 1963)
Ringsted Politi Navneforandringsprotokol (1903 - 1960)
Ringsted Politi Pasprotokol (1916 - 1922)
Rudkøbing og Ærø Politi, Rudkøbing og Ærøskøbing Politi; afdelingen i Ærøskøbing Protokol over næringsbeviser (1914 - 1946)
Statspolitiet Sager vedrørende ministeriet Zahles afgang og truslen om generalstrejke (1920 - 1920)
Svendborg Politikreds, Svendborg Arrest Journal for arrestforvalteren ved Svendborg Arresthus (1916 - 1932)
Svendborg Politikreds, Svendborg Arrest Register til Arrestjournal (1916 - 1932)
Tilsynet med Udlændinge Anholdelsesprotokol (1914 - 1957)
Tilsynet med Udlændinge Forhørsprotokoller (1913 - 1953)
Tilsynet med Udlændinge Forhørssager (1913 - 1939)
Tilsynet med Udlændinge Fremmedjournal (1920 - 1925)
Tilsynet med Udlændinge Fremmedjournalsager (1920 - 1925)
Tilsynet med Udlændinge Observationsjournaler (1914 - 1938)
Tilsynet med Udlændinge Observationssager (1914 - 1935)
Tilsynet med Udlændinge Opholdsbogssager (1914 - 1940)
Tilsynet med Udlændinge Opholdsbogssager, register til (sortering efter bognummer) (1914 - 1940)
Tilsynet med Udlændinge Opholdsbogssager, register til (sortering efter navn) (1914 - 1940)
Tilsynet med Udlændinge Register til anholdelsesprotokol (1914 - 1957)
Tilsynet med Udlændinge Register til forhørsprotokol (1913 - 1953)
Tilsynet med Udlændinge Register til observationsjournal (1914 - 1938)
Vejle Politi Paternitetssager, ligsyn m.v. (1921 - 1926)
Vordingborg Politi, Afdelingskontoret i Stege Hovedjournal (1919 - 1973)
Århus Byfoged Pasprotokol (1842 - 1920)
Århus Politi Pasprotokol (1920 - 1946)
Århus Politi, Motorkontoret Navneregister til pasprotokol (1927 - 1946)
Her finder du oplysninger om den danske politimyndighed efter 1919. Det danske politi har siden 1938 været statsligt organiseret i et rigspoliti, der omfatter ordens- og kriminalpoliti. Kriminalpolitiet uden for København blev statsligt i 1911, og fra 1919 var kriminalpolitiet i hele landet statslig (statspoliti). Ordenspolitiet forblev kommunalt indtil 1938. Herunder hører sager vedrørende kriminalsager og politisager.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.