Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Politimyndighed, 1919-

Arkiv Indhold
Assens Politikreds Navneregister til lægdsruller X-A (1950 - 1954)
Esbjerg Politi Navneregister til strafferegister (1919 - 1940)
Frederikshavn Politi Navneforandringsprotokol (1903 - 1961)
Grenå Politi Borgerlige vielser, Grenå (1919 - 1922)
Hasle m.fl. Herreders Politi Mæglingsprotokol (1916 - 1924)
Herning Politi Navneregister til strafferegister I-IV (1897 - 1937)
Hjørring Politi Borgerlige vielser udenfor anerkendte trossamfund (1919 - 1922)
Hjørring Politi Navneregister over straffede (1923 - 1931)
Hjørring Politi Oversigt over forhandlere af gift (1919 - 1932)
Hjørring Politi Protokol over borgerlige vielser (1919 - 1922)
Hjørring Politi, Motorkontoret, Hjørring Køretilladelser (1919 - 1938)
Holstebro Politi Næringsprotokol (1900 - 1977)
Hurup Politi Ægteskabsjournal, borgerlige vielser (1919 - 1922)
Københavns Kriminal- og Politiret, Justitskontoret Pådømte sager (1845 - 1919)
Københavns Politi Journal over indskrevne offentlige fruentimmer (1828 - 1862)
Københavns Politi Observationsprotokol (1843 - 1868)
Københavns Politi Register til Journal og protokol over offentlige fruentimmer (1828 - 1862)
Københavns Politi Register til observationsprotokol (1850 - 1868)
Københavns Politi Udtagne sager. E. Korrespondancesager vedr. klubber, selskaber og foreninger (1816 - 1863)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling A Journalsager vedr. overbefolkede lejligheder (1863 - 1870)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling A Protokol over skadelige næringsbrug. F. (1863 - 1933)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling A Register til skadelige næringsbrug. F. Ang. røg- og lugtgener (1863 - 1933)
Københavns Politi 3. Politiinspektorat, Afdeling B Sager vedr. indskrivning af offentlige fruentimmere (1867 - 1906)
Københavns Politi, 1. Politiinspektorat Diverse udtagne journalsager. Sagligt ordnet. (1892 - 1937)
Københavns Politi, 2. Politiinspektorat Fotografiportrætter af offentlige og andre løsagtige fruentimmere (1880 - 1880)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. 1. Maj-demonstrationen (1890 - 1922)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. demonstrationer og møder af fagforeninger, arbejdsløse m.m. (1919 - 1927)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. den ungsocialistiske og syndikalistiske bevægelse (1903 - 1919)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. diverse politiske møder (1934 - 1935)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. kommunistiske møder (1932 - 1934)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. socialdemokratiske møder (1915 - 1935)
Københavns Politi, Politidirektørens Sekretariat Udtagne sager. J. Korrespondancesager vedr. syndikalistmøder (1918 - 1920)
Middelfart Politikreds Arrestprotokol (1905 - 1963)
Nakskov Politi Straffeakter (1919 - 1977)
Nibe Politi Aktregister (1912 - 1969)
Ringsted Politi Afsoningsjournal for militære personer (1914 - 1939)
Ringsted Politi Handelsregister (1889 - 1963)
Ringsted Politi Navneforandringsprotokol (1903 - 1960)
Ringsted Politi Pasprotokol (1916 - 1922)
Rudkøbing og Ærø Politi, Rudkøbing og Ærøskøbing Politi; afdelingen i Ærøskøbing Fortegnelse over næringsbeviser på udskænkning og handel med stærke drikke, udstedt på åremål, Ærøskøbing købstad og Ærø herred (1914 - 1946)
Statspolitiet Sager vedrørende ministeriet Zahles afgang og truslen om generalstrejke (1920 - 1920)
Svendborg Politikreds, Svendborg Arrest Journal for arrestforvalteren ved Svendborg Arresthus (1916 - 1932)
Svendborg Politikreds, Svendborg Arrest Register til Arrestjournal (1916 - 1932)
Sæby Politi Protokol over borgerlige vielser for Sæby og Dronninglund (1917 - 1922)
Vejle Politi Paternitetssager, ligsyn m.v. (1921 - 1926)
Her finder du oplysninger om den danske politimyndighed efter 1919. Det danske politi har siden 1938 været statsligt organiseret i et rigspoliti, der omfatter ordens- og kriminalpoliti. Kriminalpolitiet uden for København blev statsligt i 1911, og fra 1919 var kriminalpolitiet i hele landet statslig (statspoliti). Ordenspolitiet forblev kommunalt indtil 1938. Herunder hører sager vedrørende kriminalsager og politisager.