DK-flag UK-flag

Sønderjysk tinglysning

Arkiv Indhold
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Kontraktprotokol (1773 - 1871)
Amtsgericht zu Apenrade Grundbog (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Apenrade Navneregister til Grundbog (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Hadersleben Alfabetiske registre til biprotokollerne 27-29 (1867 - 1873)
Amtsgericht zu Hadersleben Forskellige registraturer vedr. grundbogssager (1893 - 1903)
Amtsgericht zu Hadersleben General-Grundakter (1885 - 1890)
Amtsgericht zu Hadersleben Generalakter vedr. realbyrdeafløsninger (1876 - 1913)
Amtsgericht zu Hadersleben Nachweisung sämmtlicher Grundstücke Dritter ins Bezirk des Amtsgerichts Hadersleben, an welche dem Domainen- bezw. Forst-Fiskus dingliche Rechte zustehen, die der Eintragung im das Grundbuch bedürfen. (1884 - 1920)
Amtsgericht zu Hadersleben Notarialprotokol for stadssekretariatet i Haderslev by (1862 - 1875)
Amtsgericht zu Hadersleben Realbyrdeafløsningssager (1875 - 1913)
Amtsgericht zu Hadersleben Register til notarialprotokol for stadssekretariatet i Haderslev (1862 - 1875)
Amtsgericht zu Hadersleben Tagebücher (1881 - 1919)
Amtsgericht zu Lügumkloster Kontraktprotokol (1863 - 1871)
Amtsgericht zu Rödding Flurbücher (1875 - 1920)
Amtsgericht zu Rödding Forskellige akter (1881 - 1919)
Amtsgericht zu Rödding Gebäudesteuerrolle (1880 - 1900)
Amtsgericht zu Rödding Grundakter (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Rödding Grundbog (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Rödding Journal for grundbogsfører (1904 - 1920)
Amtsgericht zu Rödding Navneregister til Grundbog (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Rödding Sager ang. realbyrdeafløsning (1875 - 1920)
Amtsgericht zu Rödding Sager vedr. anlæggelse af grundbogssager (1876 - 1885)
Amtsgericht zu Rödding Udskrifter af Gørding-Malt herreders skøde- og panteprotokoller ang. de dele, der er udskilte af herrederne og afstået til Slesvig (1878 - 1878)
Amtsgericht zu Rödding Udskrifter af Ribe herreds skøde- og panteprotokoller ang. de til Frøs- og Kalvslunds herreder overgåede distrikter (1865 - 1877)
Amtsgericht zu Rödding Verfahren in grundbuchsachen (1881 - 1920)
Amtsgericht zu Sonderburg Notarialprotokol (1862 - 1887)
Amtsgericht zu Sonderburg Register til ind- og udskrivning i skyld- og panteprotokol (1882 - 1883)
Amtsgericht zu Toftlund Diverse grundakter (1878 - 1888)
Amtsgericht zu Toftlund Grundakter (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Toftlund Grundbog (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Toftlund Navneregister til Grundbog (1881 - 1955)
Amtsgericht zu Tondern Kontraktprotokol (1871 - 1878)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Alfabetisk register til skyld- og panteprotokol (1747 - 1779)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotocoll zu denen beeden Lehnen Augustenburg und Rumorshoff (1747 - 1778)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Schuld- und Pfandprotocoll zu denen beeden Lehnen Augustenburg und Rumorshoff (1747 - 1779)
Augustenborg Sønder Herred Tingprotokol for Augustenborg Sønder Herred (1764 - 1853)
Ballegårds Birkedommer Register til skifte-, delings og kontraktprotokol (1737 - 1857)
Ballegårds Birkedommer Skifte-, delings- og kontraktprotokol (1737 - 1857)
Blansgård Birkedommer Register til rets-, delings- og kontraktprotokol (1792 - 1815)
Blansgård Birkedommer Rets-, delings- og kontraktprotokol (1792 - 1815)
Frederikskog Bibog til Fredr.-Kogs Jordebog (1803 - 1857)
Frederikskogs Retsbetjente Auktions- og kontraktprotokol (1786 - 1869)
Frederikskogs Retsbetjente Bibog til gjælds- og panteprotokol (1724 - 1873)
Frederikskogs Retsbetjente Haupt Pfand Protocol (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Kogs- og citationsprotokol (1699 - 1717)
Frederikskogs Retsbetjente Konkursbo- og skiftesager (1765 - 1831)
Frederikskogs Retsbetjente Register over panteprotokol, Frederikskog (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Retsprotokol og bilag til retsprotokol (1693 - 1737)
Frederikskogs Retsbetjente Skifte- og konkurssager samt andre retsarkivalier (1698 - 1736)
Frederikskogs Retsbetjente Skifteprotokol for Frederikskog (1793 - 1852)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Bibøger til skyld- og panteprotokoller (1746 - 1885)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Contractprotocol (1820 - 1849)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Ekstrakt-udskrift af Løgumkloster skøde & panteprotokol (Hygum sogn) (1868 - 1868)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Obligationer, købekontrakter, auktions-, udstyknings og fæstesager (1793 - 1867)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Panteregister angående de fra Ribe herred til Frøs og Kalvslund herreder overgåede distrikter (1831 - 1885)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Personregistre til skyld- og panteprotokol (1747 - 1875)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Skyld- panteprotokol (1747 - 1885)
Gammelgård Birkedommer Skyld- og panteprotokol for de tre len Gammelgård, Augustenborg og Rumohrsgård (1776 - 1786)
Gammelgård Birkedommer Tingretsprotokol (1754 - 1853)
Gram Herred Biprotokol til skyld- og panteprokotol (1737 - 1887)
Gram Herred Register til skyld- og panteprotokol (1730 - 1826)
Gram Herred Register til skyld- og panteprotokol (1805 - 1874)
Gram Herred Skyld- og panteprotokol (1730 - 1887)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Auktionssager (1748 - 1848)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kiøbe, Afstaaelses- og Overladelses Contracter (1778 - 1794)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Gl. Gram (1719 - 1779)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Ny Gram (1719 - 1779)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Nybøl Gods (1761 - 1781)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontraktprotokol for Gram og Nybøl Godser (1799 - 1877)
Gråstenske Godsers Birkedommer Alfabetisk register til skyld- og panteprotokollen for de graastenske godser (1765 - 1885)
Gråstenske Godsers Birkedommer Kontraktprotokol (1709 - 1855)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til kontrakprotokol (1765 - 1855)
Gråstenske Godsers Birkedommer Skyld- og panteprotokol for de graastenske godser (1765 - 1885)
Haderslev Byfoged Auktionsprotokol (1766 - 1863)
Haderslev Byfoged Bibog til skyld og panteprotokol (1698 - 1884)
Haderslev Byfoged Bilag til biprotokol (1835 - 1865)
Haderslev Byfoged Skyld- og panteprotokol (1698 - 1884)
Haderslev Byfoged Skøder (1633 - 1850)
Haderslev Herredsfoged Bibog til skyld- og panteprotokol (1737 - 1887)
Haderslev Herredsfoged Bilag til skyld- og panteprotokol (1782 - 1868)
Haderslev Herredsfoged Kontraktbog - kontrakter og forlig (1658 - 1704)
Haderslev Herredsfoged Kontrakter og obligationer (1746 - 1831)
Haderslev Herredsfoged Navnefortegnelse til skyld- og panteprotokol (1677 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Register til skyld- og panteprotokol (1677 - 1852)
Haderslev Herredsfoged Skyld- og panteprotokol (1677 - 1886)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Register til skyld- og panteprotokoller for Hviding og Nr. Rangstrup herred (1737 - 1874)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Skyld- og panteprotokoller for Hviding og Nr. Rangstrup herreder (1737 - 1888)
Højer Birk og Herred Kontraktprotokol (1742 - 1876)
Ladegård Gods Birkedommer Kontrakter (1765 - 1846)
Ladegård Gods Birkedommer Kontraktprotokol (1810 - 1864)
Ladegård Gods Birkedommer Register til kontraktprotokol for Ladegård Gods (1810 - 1864)
Lundtoft Herredsfoged Kontraktprotokoller (1806 - 1876)
Lundtoft Herredsfoged Register til skyld- og panteprotokol (1698 - 1892)
Lundtoft Herredsfoged Registre til kontraktprotokol (1806 - 1873)
Lundtoft Herredsfoged Skyld- og panteprotokol for Aabenraa amtsret II (aut. 18.8. 1873) (1825 - 1884)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol (1853 - 1863)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for Birk og fogderier (1767 - 1853)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for de 6 fogderier (1838 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Skyld- og panteprotokol (1718 - 1885)
Nybøl Herredsfogderi Kontraktprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontraktprotokoller (1791 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til kontraktprotokol (1791 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til kontraktprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Skyld- og panteprotokol for Nybøl Herred (1747 - 1885)
Reventlow grevskabs Birkedommer Kontraktprotokol (1788 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Købebrev og overladelseskontrakt på en gård i Dybbøl (1788 - 1810)
Reventlow grevskabs Birkedommer Register til kontraktprotokol (1788 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Skyld- og panteprotokol (1788 - 1885)
Ribe Herredsfoged Bibog til panteregisteret ang. de til Ribe herred henlagte tidligere slesvigske distrikter (1865 - 1867)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Skyld- og panteprotokoller for Rise og Sdr. Rangstrup herreder (1700 - 1884)
Rønhave og Ladegård Birkedommer Ting- og retsprotokol (1747 - 1754)
Sankt Jørgens Hospitals Birkedommer Bibog til skyld- og panteprotokol (1803 - 1885)
Sankt Jørgens Hospitals Birkedommer Skyld- og panteprotokol (1811 - 1885)
Slogs Herredsfoged Kontraktprotokol (1773 - 1867)
Solvigs Retsbetjente Bibog til skyld- pg panteprotokollen (1734 - 1758)
Stoltelund Gods Birkedommer Schuld- und Pfandprotocoll für die zum Kirchspiel Tingleff gehörende Eingesessenen des Guts Stoltelund (1786 - 1892)
Stoltelund Gods Birkedommer Skyld- og panteprotokol (1786 - 1870)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Kontraktbog for Søgaard og Årtoft (1735 - 1739)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Kontraktprotokol (1806 - 1857)
Sønderborg Amtsret Kontraktprotokol (1787 - 1863)
Sønderborg Amtsret Skyld- og panteprotokol (1734 - 1886)
Sønderborg Amtsret, Amtsgericht Abtheilung I zu Sonderburg Ind- og omskrivning i skyld- og panteprotokol (1882 - 1886)
Sønderborg byfoged Diverse obligationer (1818 - 1866)
Sønderborg byfoged Koncepter til kontrakter om faste ejendomme (1853 - 1867)
Sønderborg byfoged Register til skyld- og panteprotokol (1735 - 1885)
Sønderborg byfoged Skyld- og panteprotokol (1735 - 1885)
Tyrstrup Herredsfoged Skyld- og panteprotokol (1669 - 1887)
Tønder Herred Kontraktprotokol (1746 - 1879)
Tønder Købstads Byfoged Kontraktprotokol over kirkestole og begravelser (1846 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Sagregister til licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Varnæs Birkedommer Bibog for Varnæs birk (1820 - 1858)
Skyld- og panteprotokollerne blev ført af retsbetjentene, dvs. by- og herredsfogederne samt birkedommere og justitiarer på godserne. De indeholder fortegnelser over den enkelte mands gæld og hæftelser, der hvilede på hans ejendom, svarende til nutidens tingbøger. En ensartet udformning af skyld- og panteprotokollerne blev fastlagt i 1734, og systemet fungerede uændret frem til 1881, hvor de blev afløst af det preussiske grundbogssystem, der - som noget nyt - blev anlagt på ejerlavsniveau. I grundbogen fik hver ejendom et grundbogsblad med oplysninger om artikelnummer, beliggenhed, størrelse, grundskatnettoudbytte, til- og fraskrivninger, ejere og adkomster, servitutter, hæftelser med meget mere. Selve dokumenterne, der lå til grund for grundbogens oplysninger, blev samlet i en tilhørende grundakt. Efter tinglysningsloven i 1926 faldt grundakterne imidlertid bort, men grundbøgerne blev videreført som tingbøger. Grundbøgerne blev omskrevet til moderne tingbøger i midten af 1950'erne.