Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Skifter fra København

Arkiv Indhold
Borgretten Borgretten: Fortegnelse over konceptskifter og skiftebreve (1682 - 1771)
Københavns Byret, Skifteretten Anmeldelser til protokol B (1929 - 1964)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Konceptskifter (1681 - 1776)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Københavns Skiftekommission: Register til behandlingsprotokol 1715-1771 (1715 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Register til forseglingsprotokol 1720-1771 (1720 - 1771)
Københavns Byting, Københavns Skiftekommission Register til Københavns Bytings Afkaldsprotokol (1697 - 1718)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Hof- og Borgretten: Register til skifteakter (1681 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Skiftekommission: Register til konceptskifter, skiftebreve, samfrænde- og kommissarieskifter samt inventarier indtil 1771 (1681 - 1771)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Københavns Skifteret: Register til eksekutorboer, fortegnelse 141-156 (1919 - 1926)
Landsarkivet for Sjælland m.m., Arkivskabte Hjælpemidler Register til forseglingsprotokol 1709-1719 (1709 - 1719)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Behandlingsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Behandlingsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Decisionsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Dødsanmeldelsesprotokol for børn og hospitalslemmer [1861-1920, arkivnr. 1-34] (1861 - 1964)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Eksekutorboer (1790 - 1979)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Ekstraktprotokol (1822 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Forseglings- og Registreringsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Forseglingsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Generalregister (1798 - 1855)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Gældbog (1792 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Hovedbog (1846 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Hvidebog (1792 - 1929)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Kassebog (1846 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Kopibog over udgående breve (1798 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Kvitteringsbog (1794 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Københavns Skiftekommission: Alfabetisk fortegnelse til hovedregistrene 1863-1879 (1863 - 1879)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Københavns Skiftekommission: Register til eksekutor- og kommissariatsskifter 1790-ca.1885 (1790 - 1885)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Københavns Skiftekommission: Register til ekstraktprotokollerne 1850-1863 (1850 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Københavns Skiftekommission: Register til forseglingsprotokol 1771-1797 (1771 - 1797)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Københavns Skiftekommission: Register til samfrændeskifter 1771-1810 (1771 - 1810)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til anmeldelser af børnedødsfald (1861 - 1964)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til behandlingsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til behandlingsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til decisionsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til ekstraktprotokol (1822 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1863 - 1943)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til forseglingsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til Gældsbog (1792 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til hovedbog (1846 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til hvidebog (1792 - 1929)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til kopibog over udgående breve (1798 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til registreringsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til repartitionsprotokol (1792 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister til repartitionsprotokol (1863 - 1926)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Navneregister: Hovedregister (1862 - 1970)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Register over eksekutorboer, fortegnelse nr. 65-140 (1885 - 1926)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Registreringsprotokol (1771 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Repartitionsprotokol (1798 - 1863)
Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission Repartitionsprotokol (1863 - 1926)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Behandlingsprotokol (1872 - 1920)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Behandlingsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til behandlingsprotokol (1872 - 1920)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til behandlingsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1969)
Sø- og Handelsretten, Det insolvensretlige område Navneregister til konkursboer (1872 - 1932)
Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, 2. Afdeling Forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1897)
Sø- og Handelsretten, Skifteafdelingen, 2. Afdeling Navneregister til forseglings- og registreringsprotokol (1872 - 1897)
Forskellige typer af skiftearkivalier fra København frem til ca. 1919. Skiftevæsenet i København var meget anderledes end i resten af landet.
Læs mere om Skifter fra København