Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Sønderjyske Lokalarkiver

Arkiv Indhold
2ten Angler District Correspondenz in Districts-Deputations-Angelegenheiten (1802 - 1808)
2ten Angler District Journal über eingegangene Rescripte, Verordnungen und sonstige Districts-Deputations-Sachen (1804 - 1818)
2ten Angler District Militærsager og fortegnelser (1801 - 1821)
2ten Angler District Militærsager, Lægdsruller (1804 - 1806)
4. Udskrivningsdistrikt Sørulle (1857 - 1865)
Aabenraa Amt Lægdsruller (1853 - 1865)
Aabenraa Amtstue Arkiv, forvaltning og administrationsområde (1605 - 1709)
Aabenraa Amtstue Erdbuch (1781 - 1810)
Aabenraa Amtstue Hauptbuch (1790 - 1865)
Aabenraa Amtstue Setzregister (1704 - 1736)
Aabenraa byfoged Aabenraa bys tingprotokoller (1603 - 1641)
Aabenraa byfoged Auktionssager (1681 - 1866)
Aabenraa byfoged Diverse sager (kriminalsager m.m.) (1605 - 1839)
Aabenraa byfoged Forskellige retsarkivalier (1633 - 1864)
Aabenraa byfoged Protocolla judicialia (1671 - 1852)
Aabenraa byfoged Rådsretsprotokol (1640 - 1640)
Aabenraa herredsfogderi Forsikringssager (1883 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Forskellige sager (1859 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Herredsfogderikontorsager (1867 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Journaler (1870 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Kommunesager (1867 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Militærsager (1864 - 1888)
Aabenraa herredsfogderi Politisager (1865 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Skattesager. Realbyrdeafløsning (1869 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Statsborgersager (1879 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Vej- og jernbanesager (1865 - 1889)
Aabenraa Købstad Borger- og enkekassen (1739 - 1850)
Aabenraa Købstad Borgerregister (1801 - 1867)
Aabenraa Købstad Brandforsikringsprotokol (1776 - 1870)
Aabenraa Købstad Brandsachen (1610 - 1868)
Aabenraa Købstad Brandtaksationsprotokol (1744 - 1899)
Aabenraa Købstad Bürgerprotokoll (1723 - 1920)
Aabenraa Købstad Duplikat af Ægteskabsbog (1923 - 1970)
Aabenraa Købstad Embeds- og bestillingsmænd (1572 - 1867)
Aabenraa Købstad Fattigvæsenssager, Journal (1851 - 1873)
Aabenraa Købstad Forpagtningsjorder (1608 - 1850)
Aabenraa Købstad Handel, industri og næringsvæsen (1618 - 1873)
Aabenraa Købstad Hebeliste über directen neuen Steuern in der Ortschaft Apenrade (1867 - 1867)
Aabenraa Købstad Håndværkersager (1496 - 1496)
Aabenraa Købstad Journal over udstedte Attester til Ægteskab (1923 - 1969)
Aabenraa Købstad Justitsvæsen (1771 - 1853)
Aabenraa Købstad Kirkesager (1542 - 1608)
Aabenraa Købstad Klassensteuerrolle der Stadt Apenrade (1868 - 1869)
Aabenraa Købstad Klassesteuer Zu- und Abgangsliste das Stadt Apenrade (1868 - 1868)
Aabenraa Købstad Kørselssager (1801 - 1845)
Aabenraa Købstad Landmilitærsager (1714 - 1864)
Aabenraa Købstad Landmilitærsager, Indkvarteing (1644 - 1867)
Aabenraa Købstad Lægdsrulle for Aabenraa Amts 80. Lægd Aabenraa By (1860 - 1867)
Aabenraa Købstad Medicinalsager (1614 - 1845)
Aabenraa Købstad Oppebørselsregister og indbyggerfortegnelser (1609 - 1869)
Aabenraa Købstad Oppebørselsregister, Realskatter (1857 - 1860)
Aabenraa Købstad Oppebørselssager, Husskat, Af- og tilgangsliste (1856 - 1867)
Aabenraa Købstad Oppebørselssager, Husskatregister (1805 - 1868)
Aabenraa Købstad Oppebørselssager, Kopskat, Af- og tilgangsliste (1785 - 1845)
Aabenraa Købstad Oppebørselssager, Toldvæsenssager (1609 - 1848)
Aabenraa Købstad Politi, Håndværker- og tyendefortegnelse (1822 - 1843)
Aabenraa Købstad Politi, Ind- og udvandringssager (1644 - 1869)
Aabenraa Købstad Politi, Pas- og vandrebogsprotokol (1833 - 1852)
Aabenraa Købstad Politi, Pas- og vandrebogssager (1818 - 1866)
Aabenraa Købstad Politi, Pasfortegnelser (1802 - 1831)
Aabenraa Købstad Politi, Vandrebogsprotokol (1831 - 1866)
Aabenraa Købstad Scharfrichter und Abdecker (1641 - 1807)
Aabenraa Købstad Schulsacen (1626 - 1912)
Aabenraa Købstad Seerolle der Stadt Apenrade (1716 - 1865)
Aabenraa Købstad Skibslister og søfolk (1713 - 1869)
Aabenraa Købstad Steuerliste der Personsteuer (1859 - 1868)
Aabenraa Købstad Søindrulleringssager (1676 - 1865)
Aabenraa Købstad Søpas og certifikater (1705 - 1856)
Aabenraa Købstad Taxations-Register und Veränderungs-Verzeichnisse (1765 - 1848)
Aabenraa og Løgumkloster Provsti Visitatsprotokol (1835 - 1845)
Aabenraa Provsti Visitatsberetninger (1835 - 1920)
Aabenraa Skyttelaug Lavsprotokol (1734 - 1865)
Aarup Godsarkiv Korrespondance-Journal (1886 - 1894)
Aarup Godsarkiv Korrespondancesager (1867 - 1890)
Aarup Godsarkiv Sager og skrivelser, Årup Gods (1859 - 1895)
Als Nørre Herreds Provsti Embeds-Bog ved Provstiet i Nørre Herred paa Alsøe, hvori indføres Beretning om de foretagende Syns-Forretninger over Præstegaardenes Vedligeholdelse (1795 - 1848)
Als Nørre Herreds Provsti Justiz-Protocoll for Alsöe-Nørre-Herreds Provstie (1791 - 1870)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Konkurs- og forligssager (1853 - 1866)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Kontraktprotokol (1773 - 1871)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Retsprotokol for Egen og Als Nørre Herreder (1847 - 1867)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Skifteprotokol for Als Nørre Herred (1730 - 1872)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Skiftesager (1797 - 1866)
Als Sønder Herreds Provsti Auctions-Protocoll for Alsöe Sönder Herreds geistlige Jurisdiction (1797 - 1828)
Als Sønder Herreds Provsti Justitz-Protocoll for Alsöe Sönder Herreds geistlige Jurisdiction (1797 - 1864)
Als Sønder Herreds Provsti Skifte-Protocoll for Alsöe Sønder Herreds geistlige Jurisdiction (1689 - 1834)
Als Sønder Herreds Provsti Skiftesager (1793 - 1834)
Als Sønder Herreds Provsti Synsprotokol (1839 - 1868)
Amtsgericht zu Hadersleben Generalakter vedr. realbyrdeafløsninger (1876 - 1913)
Amtsgericht zu Hadersleben Realbyrdeafløsningssager (1875 - 1913)
Amtsgericht zu Hadersleben Tagebücher (1881 - 1919)
Amtsgericht zu Rödding Flurbücher (1875 - 1920)
Amtsgericht zu Rödding Forskellige akter (1881 - 1919)
Amtsgericht zu Rödding Gebäudesteuerrolle (1880 - 1900)
Amtsgericht zu Rödding Journal for grundbogsfører (1904 - 1920)
Amtsgericht zu Rödding Sager ang. realbyrdeafløsning (1875 - 1920)
Amtsgericht zu Rödding Sager vedr. anlæggelse af grundbogssager (1876 - 1885)
Amtsgericht zu Rödding Verfahren in grundbuchsachen (1881 - 1920)
Amtstube Tondern Oppebørselsregister og sager for Geestherrederne (1647 - 1867)
Apenrade und Lügumklostersche Consistorium Consistorial Protocollum (1743 - 1847)
Augustenborg Herredsfogderi "K. Jurisdiktionens Retsforfatning, Thing- og Arrestvæsen, Bestillingsmænd, Sportelvæsen m.m. vedkommende (1854 - 1864)
Augustenborg Herredsfogderi Retsprotokol (1853 - 1867)
Augustenborg Herredsfogderi Skiftebreve (1747 - 1839)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Gerichtsprotokol derer zu Hause (d.v.s. hos herredsfogden, ikke på tinget) abgehandelten Sachen (1752 - 1782)
Augustenborg Sønder Herred Tingprotokol for Augustenborg Sønder Herred (1764 - 1853)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Retsprotokol (1790 - 1867)
Ballum Birk Auktionsprotokol (1825 - 1867)
Ballum Birk Tingbøger (1665 - 1778)
Broager Herredsfogderi Journaler (1868 - 1888)
Broager Oppebørselsstue Erdbuch (1748 - 1793)
Broager Oppebørselsstue Landauftheilungssachen (1767 - 1867)
Broager Sogn Udskiftningsakt for Broager og Mølmark byer (1773 - 1775)
Consistorii Hadersleben Berichte und Rescripte in Consistorialsachen (1779 - 1839)
Consistorii Hadersleben Consistorial-Journal und Decreten-Verzeichniss (1796 - 1802)
Consistorii Hadersleben Konsistorial- og forvaltningssager (1689 - 1828)
Consistorii Hadersleben Konsistorialsager (1755 - 1849)
Consistorii Hadersleben Protocoll des königl. Consistorii in Hadersleben (1650 - 1850)
Consistorii Hadersleben Protocollum Consistorii examinatorii (1737 - 1777)
Consistorii Sonderburgensis Protocollum Consistorii Sonderburgensis (1745 - 1745)
Consistorium der Probstei Tondern Consistorial-Gerichts-Protocoll der Amt Tondern (1671 - 1850)
Consistorium der Probstei Tondern Konsistorialprotokol over ægteskabssager (1826 - 1840)
De Gråstenske Godser Erdbuch oder Hebungs-register der sämtliche Gravensteinischen Provenüen (1736 - 1846)
De Gråstenske Godser General-Untersuchungsprotokol (1709 - 1709)
De Gråstenske Godser Jordebøger og ejendomsbeskrivelser (1709 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender E 2 Traktater (1700 - 1879)
Der königliche Landrat zu Apenrade Das deutsche Reich. Reichstagswahlen (1869 - 1919)
Der königliche Landrat zu Hadersleben Alfabetiske lister (1847 - 1899)
Der königliche Landrat zu Hadersleben Militærsager (1842 - 1919)
Der königliche Landrat zu Hadersleben Reichstagswahl (1878 - 1907)
Der königliche Landrat zu Hadersleben Stamruller (1893 - 1899)
Der königliche Landrat zu Sonderburg Alphabetische Listen (1875 - 1898)
Der königliche Landrat zu Sonderburg Journal til militærsager (1913 - 1919)
Der königliche Landrat zu Sonderburg Militärsachen (1842 - 1920)
Der königliche Landrat zu Sonderburg Reichstagswahlen (1877 - 1907)
Der königliche Landrat zu Tondern Det tyske rige, rigsdagsvalg (1867 - 1912)
Der königliche Landrat zu Tondern Militærvæsen, hær, flåde (1842 - 1920)
Flecke Höyer Erdbuch (1613 - 1876)
Frederikskog Bibog til Fredr.-Kogs Jordebog (1803 - 1857)
Frederikskog Erdbuch (1727 - 1854)
Frederikskog Oppebørselsregister (1779 - 1862)
Frederikskogs Retsbetjente Auktions- og kontraktprotokol (1786 - 1869)
Frederikskogs Retsbetjente Bibog til gjælds- og panteprotokol (1724 - 1873)
Frederikskogs Retsbetjente Haupt Pfand Protocol (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Kogs- og citationsprotokol (1699 - 1717)
Frederikskogs Retsbetjente Konkursbo- og skiftesager (1765 - 1831)
Frederikskogs Retsbetjente Register over panteprotokol, Frederikskog (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Retsprotokol og bilag til retsprotokol (1693 - 1737)
Frederikskogs Retsbetjente Skifte- og konkurssager samt andre retsarkivalier (1698 - 1736)
Frederikskogs Retsbetjente Skifteprotokol for Frederikskog (1793 - 1852)
Frederikskogs Retsbetjente Skyld- og panteprotokol for Frederikskog (1696 - 1740)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Koncepter og bilag til tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1717 - 1785)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1691 - 1867)
Graasten herredsfogderi Journaler (1872 - 1889)
Graasten herredsfogderi Landvæsenssager (1736 - 1889)
Graasten herredsfogderi Militærsager (1864 - 1889)
Graasten herredsfogderi Plejebørnssager (1875 - 1889)
Gram Herred Fæstebreve på krongods (1738 - 1843)
Gram Herred Registre til tingprotokol (1850 - 1867)
Gram Herred Sager ang. udskiftningen og afgørelse af stridigheder i den anledning i henh. til kgl. forordning af 26. jan. 1770 (1779 - 1787)
Gram Herred Tingprotokol (1657 - 1867)
Gram og Nybøl Godser Administrations- og forvaltningssager (1718 - 1880)
Gram og Nybøl Godser Arkivsager og registraturer (1754 - 1926)
Gram og Nybøl Godser Brandforsikringssager (1755 - 1861)
Gram og Nybøl Godser Brandskadesager (1752 - 1865)
Gram og Nybøl Godser Brandtaksationsprotokol (1810 - 1844)
Gram og Nybøl Godser Brandtaksationssager (1772 - 1905)
Gram og Nybøl Godser Ejendomssager, Gram Slot (1739 - 1859)
Gram og Nybøl Godser Ejendomssager, inventarier og adkomstdokumenter (1585 - 1895)
Gram og Nybøl Godser Ekspeditionsprotokol (1721 - 1844)
Gram og Nybøl Godser Fattigvæsenssager (1721 - 1909)
Gram og Nybøl Godser Fattigvæsenssager (1814 - 1908)
Gram og Nybøl Godser Fattigvæsenssager, Grevinde Anna Sophie Schack's Legat (1771 - 1799)
Gram og Nybøl Godser Fæste- og kontraktregistre (1750 - 1898)
Gram og Nybøl Godser Fæste- og livegenskabssager (1664 - 1872)
Gram og Nybøl Godser Fæstesager, Hoveri og ægter (1664 - 1881)
Gram og Nybøl Godser Godsregnskaber og bilag (1664 - 1900)
Gram og Nybøl Godser Handels- og håndværkssager (1714 - 1915)
Gram og Nybøl Godser Herskabs- og husholdningssager (1606 - 1838)
Gram og Nybøl Godser Jordebøger og ejendomsbeskrivelser (1625 - 1635)
Gram og Nybøl Godser Journal (1825 - 1920)
Gram og Nybøl Godser Kirkesager, Gram og Nybøl Godser (1703 - 1900)
Gram og Nybøl Godser Kirkesager, Kirkebygninger og kirkegårde (1760 - 1918)
Gram og Nybøl Godser Kirkesager, Præster og degne (1518 - 1913)
Gram og Nybøl Godser Kopibog (1711 - 1914)
Gram og Nybøl Godser Korrespondancer, Godsadministrationen (1760 - 1771)
Gram og Nybøl Godser Korrespondancer, Godsforvalter H. Hinrichsen (1770 - 1804)
Gram og Nybøl Godser Korrespondancer, Godsinspektør J. H. Lorenzen (1803 - 1839)
Gram og Nybøl Godser Korrespondancer, Grev Fr. Chr. Schack (1772 - 1790)
Gram og Nybøl Godser Korrespondancer, Grev K. B. Brockenhuus-Schack (1848 - 1890)
Gram og Nybøl Godser Korrespondancer, Grev Knud Bille Schack (1797 - 1820)
Gram og Nybøl Godser Korrespondancer, Grevinde Anna Sophie Schack (1719 - 1759)
Gram og Nybøl Godser Landsbyfællesskabssager (1671 - 1839)
Gram og Nybøl Godser Landsbyvedtægter (1689 - 1742)
Gram og Nybøl Godser Landvæsen, Udstykninger af bøndergodset (1751 - 1872)
Gram og Nybøl Godser Landvæsenssager, Bøndergodsets drift (1664 - 1885)
Gram og Nybøl Godser Landvæsenssager, Hovedgårdenes drift og forpagtning (1641 - 1914)
Gram og Nybøl Godser Landvæsenssager, Inderstefortegnelse og sager (1782 - 1900)
Gram og Nybøl Godser Medicinalsager (1753 - 1876)
Gram og Nybøl Godser Militær- og lægdsrullesager (1692 - 1880)
Gram og Nybøl Godser Militærsager (1807 - 1896)
Gram og Nybøl Godser Militærsager, Landmilitærsessionsprotokol i ekstrakt (1809 - 1864)
Gram og Nybøl Godser Militærsager, Lægdsruller (1761 - 1869)
Gram og Nybøl Godser Militærsager, Lægdsruller og sessionslister (1802 - 1857)
Gram og Nybøl Godser Militærsager, Ruller, registre og fortegnelser over mandskab (1786 - 1850)
Gram og Nybøl Godser Militærsager, Til- og afgangslister til lægdsruller (1809 - 1864)
Gram og Nybøl Godser Møllesager (1699 - 1914)
Gram og Nybøl Godser Politi- og justitssager (1715 - 1873)
Gram og Nybøl Godser Politi- og justitssager, Afbrugte pas (1803 - 1843)
Gram og Nybøl Godser Politi- og justitssager, Pas- og vandrebogssager (1743 - 1847)
Gram og Nybøl Godser Politi- og justitsvæsenssager (1632 - 1696)
Gram og Nybøl Godser Politisager, Moralske forhold, dagligliv og fester (1725 - 1865)
Gram og Nybøl Godser Sager (1661 - 1903)
Gram og Nybøl Godser Skolesager, Gram og Nybøl Godser (1720 - 1907)
Gram og Nybøl Godser Udskiftningssager (1713 - 1852)
Gram og Nybøl Godser Valgsager, Stændervalg (1834 - 1854)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Auktionssager (1748 - 1848)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Formynderi-sager (1734 - 1846)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Justits- og retsprotokol for Gram og Nybøl godser (1712 - 1853)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kiøbe, Afstaaelses- og Overladelses Contracter (1778 - 1794)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontraktprotokol for Gram og Nybøl Godser (1799 - 1877)
Gram Sogns Fattigkommission Fattigvæsensregnskabsbilag (1903 - 1907)
Gram Sogns Fattigkommission Forhandlingsprotokol (1869 - 1892)
Gram Sogns Fattigkommission Kopibog (1879 - 1885)
Gråstenske Godsers Birkedommer Kontraktprotokol (1709 - 1855)
Gråstenske Godsers Birkedommer Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Protokol over skudsmålsbøger (1841 - 1874)
Gråstenske Godsers Birkedommer Retsprotokol for de graastenske godser (1812 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Retsprotokol for Graasten og Søgaard godser m.m. (1687 - 1688)
Haderslev Amt Feldaufteilung (1715 - 1868)
Haderslev Amt Forarbejder til jordbogen for Frøs og Kalvslund herreder (1707 - 1710)
Haderslev Amt Lægdsruller og lægdsregistre (1750 - 1867)
Haderslev Amt See Rolle (1843 - 1866)
Haderslev Amtstue Erdbuch (1690 - 1777)
Haderslev Amtstue Jordebog (1580 - 1721)
Haderslev Byfoged Auktionsprotokol (1766 - 1863)
Haderslev Byfoged Bøderegister med bilag (1761 - 1858)
Haderslev Byfoged Formynderregnskabsbog (1720 - 1867)
Haderslev Byfoged Formynderskabsprotokol (1672 - 1870)
Haderslev Byfoged Forskellige formynderskabssager (1718 - 1857)
Haderslev Byfoged Konkurssager (1675 - 1848)
Haderslev Byfoged Politiretsprotokoller (1839 - 1867)
Haderslev Byfoged Procesakter (1697 - 1813)
Haderslev Byfoged Retsprotokol (1629 - 1867)
Haderslev Byfoged Skifteprotokol (1716 - 1822)
Haderslev Byfoged Skiftesager (1729 - 1867)
Haderslev Byfoged Tingbog (1633 - 1837)
Haderslev Herredsfoged Formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Forskellige sager (1761 - 1833)
Haderslev Herredsfoged Fæstebreve på krongods (1764 - 1837)
Haderslev Herredsfoged Kontrakter og obligationer (1746 - 1831)
Haderslev Herredsfoged Politi- og kriminaljournal (1853 - 1854)
Haderslev Herredsfoged Retsprotokol (1837 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Skifte- og formynderisager (1763 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Tingprotokol (1720 - 1867)
Haderslev Købstad Borgervæbninger og skyttegilder (1842 - 1845)
Haderslev Købstad Brandsager og forsikring (1759 - 1867)
Haderslev Købstad Bürgerbuch (1630 - 1864)
Haderslev Købstad Byfoged- og politisager (1638 - 1881)
Haderslev Købstad Folketællingssager (1835 - 1860)
Haderslev Købstad Fremmedbog (1811 - 1847)
Haderslev Købstad Handel og håndværk (1838 - 1866)
Haderslev Købstad Handelsmændsprotokol (1846 - 1867)
Haderslev Købstad Medicinalsager (1660 - 1864)
Haderslev Købstad Militærsager og lægdsruller (1826 - 1866)
Haderslev Købstad Pensions- og enkekassesager (1739 - 1858)
Haderslev Købstad Politi, Pasprotokol (1802 - 1870)
Haderslev Købstad Register til Politi, pasprotokol (1802 - 1813)
Haderslev Købstad Vandrebogsprotokol (1830 - 1866)
Haderslev Købstad Ægteskabssager (1650 - 1836)
Haderslev Skattekasse Lagerbuch (1867 - 1890)
Haderslev Vesteramtstue Festeregister (1752 - 1862)
Haderslev Vesteramtstue Festesachen (1753 - 1867)
Haderslev Vesteramtstue Hauptbuch vom Westertheils des Amts Hadersleben (1741 - 1867)
Haderslev Vesteramtstue Haussteuer und Landsteuer (1802 - 1867)
Haderslev Vesteramtstue Landgilde (1754 - 1828)
Haderslev Østeramtstue Setzungs-Register (1765 - 1844)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Ang. koncessioner til håndværkere, høkere m.fl. (1763 - 1819)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Forhørsprotokoller (1815 - 1838)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formynderbøger (1820 - 1870)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Forskellige jutitssager (1735 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Koncepter til Hviding herreds tingprotokol (1792 - 1846)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Koncepter til Nr. Rangstrup herreds tingprotokol (1790 - 1849)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Retsprotokoller for Hviding og Nr. Rangstrup herreder (1838 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Skiftesager (1696 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Testamenter (1768 - 1863)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Hviding herred (1716 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Nr. Rangstrup herred (1716 - 1867)
Højer Birk og Herred Besigtigelsesprotokol (1775 - 1853)
Højer Birk og Herred Formynderprotokol (1775 - 1867)
Højer Birk og Herred Forskellige sager (1762 - 1864)
Højer Birk og Herred Kontraktprotokol (1742 - 1876)
Højer Birkedommer Retsprotokol (1716 - 1867)
Højer Herred Retsprotokol (1715 - 1867)
Højerkog Hebungs-Register (1778 - 1900)
Højerkog Jordebog og opmålingsregister (1621 - 1705)
Højerkog Jordfordelingsinstrument (1780 - 1780)
Kreisstadt Sonderburg Flurbuch (1883 - 1883)
Kreisstadt Sonderburg Gewerbesteuer (1865 - 1875)
Kreisstadt Sonderburg Hebungs-Journal (1871 - 1874)
Kreisstadt Sonderburg Liste über einberufend Reservisten und Landwehr-Männer (1870 - 1871)
Kreisstadt Sonderburg Politisager, Arbejdsanvisningsprotokol (1888 - 1901)
Kreisstadt Sonderburg Politisager, Pasfortegnelse (1868 - 1889)
Kreisstadt Sonderburg Protokoll über ausgefertigte und vorgezeigte Gesinde-Dientsbücher (1841 - 1919)
Kreisstadt Sonderburg Volksschulsachen: Besoldungsverhältniss pp. Lehrpersonen (1871 - 1921)
Kufer- und Böttcher-Amt zu Apenrade Zünft-Buch (1825 - 1889)
Ladegaard Godsarkiv Hebungs-Buch und Protocoll des Adliche Gut's Laygaard (1841 - 1917)
Ladegård Gods Birkedommer Kontraktprotokol (1810 - 1864)
Landsarkivet for Sønderjylland, Melderegistre Politisager, Melderegister (1892 - 1909)
Lundtoft Herredsfoged Formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Kontraktprotokoller (1806 - 1876)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Udskrift af matrikulen 1844 for Døstrup, Randerup, Visby, Ballum, Mjolden og Brede sogne, samt nogle matr.nr. i Emmerlev og Skast sogne, alt i Ribe amts blandede distrikter (1858 - 1858)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Udskrift af matrikulen 1844 for Schackenborg bøndergods med fortegnelse over parcelleringerne 1847-1863 (1847 - 1863)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Justitsakter fra Lø Herred m.v. Herredsting (1581 - 1828)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Lø Herreds tingbog (1607 - 1700)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Skiftesager (1675 - 1858)
Lø-Møgeltønder Provsti Synsprotokol over Ribe Amts söndre Provsti (1823 - 1922)
Løgumkloster Amt Lægdsregister (1737 - 1843)
Løgumkloster Amtstue Erdbuch (1607 - 1723)
Løgumkloster Amtstue Hauptbuch (1761 - 1761)
Løgumkloster Amtstue Hebungsregister (1631 - 1868)
Løgumkloster Birk Gerichts-Protocoll (1814 - 1863)
Løgumkloster Birk Retsprotokol for mindre sager i henhold til kgl. forordning af 25/7 1781 (1781 - 1867)
Løgumkloster Birk Tingbog (1631 - 1815)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1746 - 1841)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1822 - 1868)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol (1853 - 1863)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for Birk og fogderier (1767 - 1853)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for de 6 fogderier (1838 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Retsprotokol for fogderiernes fogedi (1781 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Taksations- og auktionsprotokol (1804 - 1844)
Løgumkloster herredsfogderi Auktionsprotokoller (1869 - 1876)
Løgumkloster herredsfogderi Brandpolitisager (1868 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Erhvervspolitisager (1869 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Forvaltningssager (1865 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Fæste- og udstykningssager (1869 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Ind- og udvandringssager (1867 - 1888)
Løgumkloster herredsfogderi Journal (1863 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Kommunalsager (1867 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Kredsdagsvalgsager (1868 - 1886)
Løgumkloster herredsfogderi Landvæsens- og vandløbssager (1868 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Mark-, jagt- og fiskeripolitisager (1870 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Medicinalsager (1870 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Militærsager (1863 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Næringssager (1867 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Realbyrdeafløsningssager (1874 - 1888)
Løgumkloster herredsfogderi Rets- og politisager (1866 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Sager vedr. politisk politi og skolevæsen (1872 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Skattesager (1867 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Valgsager (1868 - 1888)
Løgumkloster herredsfogderi Vejsager (1842 - 1890)
Løgumkloster herredsfogderi Veterinærsager (1868 - 1889)
Møgeltønder Birk Tingbog (1669 - 1803)
Møller, Fr. Brevskriveliste, trafikchef Fr. Møller (1828 - 1913)
Nordborg Amt Justitssager, Retsprotokoller (1700 - 1729)
Nordborg Amt Landvæsenssager (1665 - 1795)
Nordborg Amt Slotte og ladegårde (1692 - 1777)
Nybøl Herredsfogderi Dekretprotokoller (1851 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nybøl Herredsfogderi Forskellige processager (1853 - 1868)
Nybøl Herredsfogderi Konkursprotokol (1823 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontraktprotokoller (1791 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Retsprotokol (1780 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Skiftesager (1837 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Terminprotokol (1857 - 1867)
Nybøl herredsråd Forhandlingsprotokol (1861 - 1891)
Reifer-Amt zu Apenrade Lavsartikler (1751 - 1880)
Reventlow grevskabs Birkedommer Kontraktprotokol (1788 - 1867)
Rigsarkivet, Arkivfunktionen for samlinger af kopier dannet af Rigsarkivet Mormonfilm, Landsarkivet for Sønderjylland (1500 - 1972)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Rise herreds tingbog (1685 - 1688)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Bibog til skyld- og panteprotokol (1734 - 1873)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Bilag til kontraktprotokol (1840 - 1855)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Kontraktprotokol for Rudbøl Kog (1733 - 1855)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Register til skyld- og panteprotokol (1734 - 1892)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Retsprotokol (1747 - 1852)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Skyld- og panteprotokol (1734 - 1892)
Rudbølkog Ab- und Zugangs-Register zum Erdbuchs der Neuen-Ruttebüller Kooges (1822 - 1879)
Rudbølkog Erdbuch (1724 - 1849)
Rudbølkog Jordebogsbilag (1719 - 1862)
Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg Protokoll des Schmiede- und Schlosser-Zwangs-Innung zu Sonderburg (1899 - 1920)
Slogs Herredsfoged Auktionssager (1808 - 1845)
Slogs Herredsfoged Bilag til tingprotokol (1722 - 1842)
Slogs Herredsfoged Folke- og kvægtællinger (1864 - 1867)
Slogs Herredsfoged Forskellige enkeltsager (1570 - 1822)
Slogs Herredsfoged Inkvisitionssager nr. 1-6 og 50 (1699 - 1795)
Slogs Herredsfoged Koncepter til kontrakter (1728 - 1771)
Slogs Herredsfoged Konkurs- og professionssager (1809 - 1845)
Slogs Herredsfoged Kontraktprotokol (1773 - 1867)
Slogs Herredsfoged Overformynderiprotokol (1822 - 1871)
Slogs Herredsfoged Retsprotokol (1841 - 1867)
Slogs Herredsfoged Tingprotokol (1716 - 1867)
Slogs Herredsfoged Uafhentede kontrakter og koncepter til kontrakter (1809 - 1850)
Stadt Apenrade Gewerbesteuerrolle (1869 - 1869)
Stadt Apenrade Politi, Pasprotokol (1853 - 1917)
Stadt Hadersleben Gebäudesteuerrolle (1881 - 1896)
Stadt Hadersleben Gewerbesteuer (1873 - 1873)
Stadt Hadersleben Gewerbesteuer - Rollen der Stadt Hadersleben (1867 - 1892)
Stadt Hadersleben Nachweise-Liste über die Invaliditäts- und Alters-Versicherung (1890 - 1914)
Stadt Hadersleben Rekrutierungs-Stammrolle (1847 - 1899)
Stadt Hadersleben Stamrolle der auszubürgernden Fahnenflüchtigen (1870 - 1917)
Stadt Tondern Bekendtgørelser (1900 - 1911)
Stadt Tondern Borgmesterembedet (1868 - 1910)
Stadt Tondern Bürgeliches Brauhaus (1910 - 1910)
Stadt Tondern Bürger-Rolle der Stadt Tondern (1869 - 1914)
Stadt Tondern Bygningsvæsen, Indberetning om gamle bygninger og monumenter (1879 - 1880)
Stadt Tondern Communal-Steuer-Cataster (1873 - 1892)
Stadt Tondern Elværket (1910 - 1910)
Stadt Tondern Fattigvæsen, Foreningen til betleriets afskaffelse (1879 - 1881)
Stadt Tondern Forhandlingsprotokol for bykollegierne (1869 - 1922)
Stadt Tondern Forlystelser og forlystelsesafgiftsregister (1895 - 1911)
Stadt Tondern Forvaltningsberetninger (1865 - 1890)
Stadt Tondern Gasværket (1863 - 1876)
Stadt Tondern Gewerbescheine (1868 - 1872)
Stadt Tondern Gewerbesteuer (1867 - 1902)
Stadt Tondern Hochzeit des Prinzen Wilhelms (1880 - 1880)
Stadt Tondern Klassensteuer (1867 - 1892)
Stadt Tondern Kommissioner og udvalg (1901 - 1915)
Stadt Tondern Militærsager, Fritagelse for militærtjeneste (1871 - 1889)
Stadt Tondern Militærsager, Krigen 1870-1871 (1870 - 1871)
Stadt Tondern Militærsager, Stamruller (1842 - 1855)
Stadt Tondern Mutterrolle (1898 - 1926)
Stadt Tondern Næringsvæsen, Mål og vægt (1865 - 1887)
Stadt Tondern Oppebørsel, Skatte- og restancelister (1864 - 1874)
Stadt Tondern Protocoll über unterstützte Reisende (1880 - 1891)
Stadt Tondern Regnskabs- og økonomisager, Forskudskonto (1876 - 1893)
Stadt Tondern Rekrutirungs-Stamm-Rolle der Stadt Tondern (1867 - 1911)
Stadt Tondern Skattesager, Kredsskat (1870 - 1874)
Stadt Tondern Skattesager, Nyordning af de direkte skatter (1867 - 1882)
Stadt Tondern Skattesager, Real- og personskatregister (1872 - 1888)
Stadt Tondern Skattesager, Realbyrdeafløsning (1869 - 1889)
Stadt Tondern Statistiske efterretninger (1874 - 1883)
Stadt Tondern Valgsager, Landdagsvalg (1867 - 1885)
Stadt Tondern Valgsager, Rigsdagsvalg (1867 - 1887)
Stadt Tondern Valgsager, Valglister og protokoller (1870 - 1912)
Stadt Tondern Vandværket (1898 - 1902)
Stadt Tondern Verhandlungsprotokoll der Magistrat der Stadt Tondern (1869 - 1967)
Særligt Stillede Landskaber og Unionsriger D 1 Slesvig (1460 - 1842)
Søgaard Gods Adkomstdokumenter og skøder (1344 - 1344)
Søgaard Gods Brandvæsenssager (1829 - 1867)
Søgaard Gods Fæste-, forpagtnings- og overdragelsessager (1649 - 1890)
Søgaard Gods Fæste-, forpagtnings- og overdragelsessager (1736 - 1874)
Søgaard Gods Fæste-, hoveri- og livegenskabssager (1694 - 1872)
Søgaard Gods Fæstebreve (1710 - 1874)
Søgaard Gods Fæsteprotokol (1710 - 1873)
Søgaard Gods Fæstesager, Appunktionsprotokol (1827 - 1875)
Søgaard Gods Gods- og kontributionsregnskaber (1726 - 1875)
Søgaard Gods Godsregnskaber, Prioriteter og forrentning (1835 - 1891)
Søgaard Gods Godsregnskabsbilag (1815 - 1867)
Søgaard Gods Godsregnskabsrapporter i afskrift (1815 - 1817)
Søgaard Gods Hebungs-Journal (1743 - 1866)
Søgaard Gods Kirkeregnskabsbog i afskrift (1607 - 1906)
Søgaard Gods Kirkesager (1704 - 1881)
Søgaard Gods Korrespondancejournal (1815 - 1838)
Søgaard Gods Korrespondancer (1742 - 1881)
Søgaard Gods Medicinal- og veterinærsager (1851 - 1871)
Søgaard Gods Militærsager (1741 - 1869)
Søgaard Gods Møllesager (1701 - 1896)
Søgaard Gods Næringsvæsenssager (1730 - 1880)
Søgaard Gods Oppebørsel, Ekstra- og kopskattemandtaller (1762 - 1769)
Søgaard Gods Oppebørsel, Hovedskyldbøger (1805 - 1868)
Søgaard Gods Oppebørsel, Kongelige og herskabelige afgifter (1815 - 1870)
Søgaard Gods Oppebørsel, Kontributionsregnskaber (1759 - 1807)
Søgaard Gods Oppebørsel, Kopskattemandtaller (1781 - 1848)
Søgaard Gods Oppebørsel, Repartitionslister for Søgård Gods (1765 - 1870)
Søgaard Gods Oppebørsel, Restanceregister (1726 - 1765)
Søgaard Gods Oppebørsel, Skatte- og afgiftsinddrivelsessager (1784 - 1871)
Søgaard Gods Oppebørsel, Skatte- og afgiftssager (1759 - 1875)
Søgaard Gods Oppebørsel, Skattesager og kvitteringer (1753 - 1894)
Søgaard Gods Politisager (1741 - 1875)
Søgaard Gods Politisager, Pasprotokol (1831 - 1867)
Søgaard Gods Ridderskabet og de adelige godser og klostre (1762 - 1868)
Søgaard Gods Skolesager (1723 - 1886)
Søgaard Gods Skov-, mose-, jagt- og fiskerisager (1556 - 1557)
Søgaard Gods Søgård og Årtoft Hovedgårde (1726 - 1881)
Søgaard Gods Søgård Teglværk, Regnskaber (1854 - 1868)
Søgaard Gods Udskiftningssager (1703 - 1863)
Søgaard Gods Vej- og brosager (1733 - 1872)
Søgaard Gods XIV. Landvæsenssager (1745 - 1836)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Justitsakter (1737 - 1858)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Skiftesager (1734 - 1849)
Sønderborg Amt Landvæsenssager, Slotte, ladegårde og godser (1669 - 1823)
Sønderborg Amt Udskiftningssager (1745 - 1789)
Sønderborg Amtsret Diverse sager (1768 - 1867)
Sønderborg Amtsret Kontraktprotokol (1787 - 1863)
Sønderborg Amtsret Skyld- og panteprotokol (1734 - 1886)
Sønderborg Amtsret Testamentesager (1823 - 1869)
Sønderborg Amtsret Tingbog for Als Sønder Herred med Kegnæs Birk (1788 - 1867)
Sønderborg byfoged Formynderisager (1718 - 1867)
Sønderborg byfoged Fuldmagter og koncepter til fuldmagter (1781 - 1864)
Sønderborg byfoged Indkomne skrivelser med indlæg vedr. testamenter, overformynderi- og skiftesager (1853 - 1865)
Sønderborg byfoged Koncepter til kontrakter om faste ejendomme (1853 - 1867)
Sønderborg byfoged Retsprotokol (1735 - 1867)
Sønderborg byfoged Skiftesager (1815 - 1867)
Sønderborg byfoged Testamentesager (1717 - 1867)
Sønderborg byfoged Udsigelsessager (1801 - 1866)
Sønderborg Købstad Armen-Protokoll (1801 - 1883)
Sønderborg Købstad Borgerbog (1831 - 1867)
Sønderborg Købstad Borgerskabssager (1706 - 1867)
Sønderborg Købstad Borgervæbningen (1740 - 1848)
Sønderborg Købstad Brandkataster (1851 - 1868)
Sønderborg Købstad Deputeretkollegiet (1733 - 1878)
Sønderborg Købstad Embeds- og bestillingsmænd (1698 - 1878)
Sønderborg Købstad Fattigvæsenssager (1737 - 1867)
Sønderborg Købstad Fattigvæsenssager, Fattigskat (1824 - 1864)
Sønderborg Købstad Haussteuer (1802 - 1849)
Sønderborg Købstad Hospitalssager, Patientprotokol (1849 - 1856)
Sønderborg Købstad Hospitalssager, Åndsvageanstalten i Sønderborg (1859 - 1872)
Sønderborg Købstad Kirkesager (1602 - 1873)
Sønderborg Købstad Magistraten (1672 - 1872)
Sønderborg Købstad Medicinal- og veterinærsager (1749 - 1866)
Sønderborg Købstad Militærsager, Af- og tilgangsliste til lægdsrullen (1853 - 1858)
Sønderborg Købstad Militærsager, Indkvarteringssager (1804 - 1865)
Sønderborg Købstad Militærsager, Landmilitærsessionssager (1850 - 1864)
Sønderborg Købstad Militærsager, Landsoldat- og reservistfortegnelse (1821 - 1848)
Sønderborg Købstad Militærsager, Lægdsrulle (1850 - 1868)
Sønderborg Købstad Militærsager, Værnepligtssager (1849 - 1866)
Sønderborg Købstad Mühlen-Sachen (1719 - 1868)
Sønderborg Købstad Næringsvæsenssager, Handels- og industrisager (1787 - 1848)
Sønderborg Købstad Næringsvæsenssager, Håndværkersager (1596 - 1866)
Sønderborg Købstad Næringsvæsenssager, Koncessionssager (1849 - 1862)
Sønderborg Købstad Oppebørselssager, Kop- og rangskat (1762 - 1860)
Sønderborg Købstad Politisager (1724 - 1884)
Sønderborg Købstad Politisager, Pasprotokol (1842 - 1886)
Sønderborg Købstad Politisager, Vandrebogsfortegnelse (1846 - 1869)
Sønderborg Købstad Politisager, Vandrebogsprotokol (1847 - 1869)
Sønderborg Købstad Skolesager (1827 - 1872)
Sønderborg Købstad Søenrulleringssager, Søruller (1827 - 1864)
Sønderborg Købstad Søfartssager (1779 - 1923)
Sønderborg Købstad Søindrulleringssager (1833 - 1865)
Sønderborg Købstad Søpas- og mønstringssager (1825 - 1883)
Sønderborg Købstad, Understøttelsesforeningen for Kunstnere og Håndværkere Kopibog (1837 - 1857)
Sønderborg Købstad, Understøttelsesforeningen for Kunstnere og Håndværkere Medlemsfortegnelse (1837 - 1908)
Sønderborg Provsti Dybølles Special Kirkevisitations Protokol (1851 - 1878)
Sønderborg Provsti Kekenisser Kirchen Protocoll (1853 - 1878)
Sønderborg Provsti Protocoll über die Special Kirchen- und Schul-Visitationen in Nybel (1836 - 1878)
Sønderborg Provsti Protocoll über die Special Schul- und Kirchenvisitationen in Broacker (1836 - 1878)
Sønderborg Provsti Protocoll über die Special-, Kirchen- und Schul-Visitationen in Satrup (1836 - 1878)
Sønderborg Provsti Protocoll über die Special-, Kirchen- und Schul-Visitationen in Ulderup (1836 - 1878)
Sønderborg Provsti Visitationsberetninger over Adsbøl-Gråsten Sogn (1851 - 1863)
Sønderborg Provsti Visitationsprotokol og sager over generalvisitationer (1759 - 1795)
Sønderborg Provsti Visitationsprotokoller i ekstrakt (1851 - 1878)
Sønderborg Provsti Visitationssager, Diverse (1831 - 1835)
Sønderborg-Nordborg Amter Militærsager, Af- og tilgangslister (1742 - 1867)
Sønderborg-Nordborg Amter Militærsager, Lægdsruller og lægdsregistre (1740 - 1868)
Sønderborg-Nordborg Amter Militærsager, Søruller (1843 - 1868)
Trøjborg Godsarkiv Brosager (1670 - 1819)
Trøjborg Godsarkiv Erdbuch (1577 - 1663)
Trøjborg Godsarkiv Feste- und Bröcke-Register (1581 - 1665)
Trøjborg Godsarkiv Fæste- og hoverisager (1600 - 1828)
Trøjborg Godsarkiv Fæstebreve (1661 - 1858)
Trøjborg Godsarkiv Fæsteprotokol (1695 - 1854)
Trøjborg Godsarkiv Godsregnskaber, Koncepter og dubletter (1685 - 1743)
Trøjborg Godsarkiv Jagt- og fiskerisager (1577 - 1790)
Trøjborg Godsarkiv Kopibog (1773 - 1830)
Trøjborg Godsarkiv Material-Rechnung (1679 - 1758)
Trøjborg Godsarkiv Militærsager (1700 - 1846)
Trøjborg Godsarkiv Militærsager, Lægdsruller (1746 - 1842)
Trøjborg Godsarkiv Oppebørselsregister og mandtaller, Ekstraskatten (1765 - 1812)
Trøjborg Godsarkiv Oppebørselsregister, Kassebog for Trøjborg Gods (1844 - 1853)
Trøjborg Godsarkiv Oppebørselsregister, Skatte-Hovedbog (1856 - 1863)
Trøjborg Godsarkiv Oppebørselsregister, Skattemandtaller og protokoller for Lø Herred (1809 - 1812)
Trøjborg Godsarkiv Oppebørselssager (1679 - 1823)
Trøjborg Godsarkiv Rechnung der Einnahme und Ausgabe des Gutes Troyborg (1603 - 1758)
Trøjborg Godsarkiv Skiftesag, Amtsforvalter Peder Povelsen til Estrupgård i Malt Sogn (1712 - 1712)
Trøjborg Godsarkiv Udskiftningssager (1699 - 1828)
Trøjborg Godsarkiv Vejsager (1748 - 1825)
Trøjborg Godsarkiv Wischen-Register (1601 - 1650)
Tyrstrup Herredsfoged Formynderbog (1802 - 1873)
Tyrstrup Herredsfoged Retsprotokol (1854 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Skiftesager (1839 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Tingprotokol (1723 - 1867)
Tønder Amt Militærsager, Af- og tilgangslister (1802 - 1867)
Tønder Amt Militærsager, Lægdsruller (1770 - 1870)
Tønder Amt Militærsager, Søruller (1813 - 1867)
Tønder Herred Audienz-Protocoll (1836 - 1854)
Tønder Herred Formynderprotokol (1735 - 1871)
Tønder Herred Kontraktprotokol (1746 - 1879)
Tønder Herred Tingprotokol (1729 - 1867)
Tønder Kirkevisitatorium Visitationsprotokol (1798 - 1862)
Tønder Kirkevisitatorium Visitatsberetninger (1836 - 1875)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Indkvarterings- og rekvisitionslister (1864 - 1864)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Indkvarterings- og rekvisitionssager (1864 - 1868)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Indkvarterings- og rekvisitionssager, Krigen 1848-1850 (1849 - 1853)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Journal (1864 - 1864)
Tønder Købstad, Einquartirungs- und Reqvisitions-Commission der Stadt Tondern Rechnungen und Beilage (1848 - 1853)
Tønder Købstads Byfoged Auktionsprotokol, auktionsoppebørselsregister og forskelligt vedr. auktionsvæsenet (1834 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Bilag til dekretprotokol (1861 - )
Tønder Købstads Byfoged Dekretprotokoller (1782 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Formynderbog (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige formyndersager (1817 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Kautionsbeviser, købekontrakter, licitationer m.m. (1845 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Koncepter til protocollum judiciale (1722 - 1722)
Tønder Købstads Byfoged Licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Licitationsprotokol over grundejendomme (1855 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Lovbydningsprotokol over solgte immobilier (1786 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocolla judicialia (1573 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Skiftesager (1653 - 1857)
Tønder og Højer Herreder Dekretprotokol (1855 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Kirke, skole og fattigsager i de blandede distrikter. Rubr. VI (1670 - 1815)
Tønder og Højer Herreder Sager ang. Kogsbøl og Søndergårde (1686 - 1686)
Tørninglen Provsti Spezialkirchenvisitationen (1874 - 1891)
Udenrigsministeriet E 4 Traktater (1901 - 1920)
Visby herredsfogderi Armen- und Pflege-Polizei (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Baupolizei (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Brandpolizei (1862 - 1889)
Visby herredsfogderi Distriktsbeamte (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Domainensachen (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Entwässerungswesen (1861 - 1889)
Visby herredsfogderi Förderung der Landwirtschaft (1860 - 1889)
Visby herredsfogderi Gesundheitspolizei (1866 - 1897)
Visby herredsfogderi Handel, Gewerbe, Industrie (1865 - 1889)
Visby herredsfogderi Jagdpolizei, Fischerei (1868 - 1889)
Visby herredsfogderi Journal (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Landschafts- und Kirchspielssachen (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Militairsachen (1866 - 1889)
Visby herredsfogderi Ordnungspolizei (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Ortsgemeinden (1841 - 1890)
Visby herredsfogderi Pass- und Fremdenpolizei. Verdächtige Individuen, Bettler und Landstreicher (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Schiffahrt (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Sonstiges (1865 - 1889)
Visby herredsfogderi Staatsangehörigkeitssachen (1866 - 1889)
Visby herredsfogderi Standesamtsachen (1874 - 1889)
Visby herredsfogderi Steuersachen (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Strand- und Dünenschutz (1859 - 1889)
Visby herredsfogderi Strandsachen (1866 - 1889)
Visby herredsfogderi Wegesachen (1864 - 1889)
Et stort antal sønderjyske arkivalier fra lokaladministrationen fra perioden 1500 - ca. 1920 er scannet fra film, og første del tilgængeliggøres nu på Arkivalieronline.