Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Generalsuperintendenten

Arkiv Indhold
Generalsuperintendenten for Slesvig stift Visitatsberetninger og protokoller (1741 - 1884)
Institution i tilknytning til Tyske Kancelli. Slesvig by nævnes første gang som sæde for en biskop i 948. Efter reformationen blev titlen biskop afskaffet, og både i kongeriget og i Sønderjylland fik man i stedet superintendenter. I Sønderjylland benyttede man sig selv i nyere tid af denne betegnelse. 1544 - 1713 var Slesvig stift del op i en kongelig og en gottorps del med hver sin generalsuperintendant. I 1848 blev embedet påny delt op i to med en generalsuperintendant for den danktalende og en for den tysktalende del af stiftet.