Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Tyske Kancelli - udenrigske afdeling

Arkiv Indhold
Amtsvorsteher des Amtsbezirk Hörup Akthefter, Fag I-IV (1877 - 1920)
Berlin, diplomatisk repræsentation og militærmission Afleveringsfortegnelser, Berlin, diplomatisk repræsentation og militærmission (1711 - 1991)
Berlin, diplomatisk repræsentation og militærmission Akter vedr. likvidationen af de preussiske krav for forplejning af det danske auxiliærkorps i 1814 (1814 - 1816)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakt af russiske acta (1631 - 1644)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstrakter af svenske acta (1575 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Engelske acta (1670 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Franske acta (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hollandske sager (1670 - 1676)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Instruksbog og udenlandssager i almindelighed, undtagen svenske og russiske (1613 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejserlige acta (1671 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncept til register til Svenske akter (1657 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til instruksbog 1613-1669 samt indlæg til ikke indførte ekspeditioner (1618 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til kopibøgerne (1670 - 1690)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til russiske acta (1632 - 1668)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kopibog i udenlandske sager (1541 - 1660)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polske akter (1673 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til Svenske akter (1637 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Russiske Acta (1631 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Danske Kancellis Udenrigske Afdeling (1571 - 1698)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske acta (1670 - 1675)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske acta (1571 - 1674)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Svenske indlæg (1663 - 1669)
Danske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tyske akter (1670 - 1672)
Dep. for de udenlandske anliggender, Kommissionen vedr. arvefølgesagen Gruppeordnede sager: Arvefølgesagen: Korrespondance, sager og betænkninger vedrørende arvefølgen i Slesvig, Holsten og Lauenburg (1837 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Diverse sager (1770 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Sager vedrørende forholdet til Algier (1771 - 1838)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Sager vedrørende fredsbruddet med Algier (1769 - 1778)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Algier: Sager vedrørende presenter til deyen i Algier (1772 - 1824)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende ekspeditioner til Barbareskerne (1783 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende forholdet til Barbareskerne (1771 - 1835)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende opbragte danske skibe (1779 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne i almindelighed: Sager vedrørende udveksling af presenter med Barbareskerne (1773 - 1855)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Barbareskerne: Akter vedrørende striden med Algier 1770 (1769 - 1771)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Breve fra udenrigsministrene (1788 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender E 2 Traktater (1700 - 1879)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Engelske postsager (1795 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Juridisk betænkning af professor J. F. W. Schlegel om opbragte danske handelsskibe (1800 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Materiale vedrørende diverse traktater (1788 - 1793)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Materiale vedrørende fredsbruddet med England i 1807 (1807 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart (1793 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende beslaglagt engelsk ejendom under krigen 1807-1814 (1796 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende danske erstatningssager m.v. for opbragte skibe (reklamationer) i England (1782 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne (1811 - 1812)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i Dublin (1781 - 1786)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i London (1740 - 1740)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende den engelske besættelse og tilbagelevering af Anholt (1811 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende det hollandske skib "de Herstelder" (1795 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande (1820 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende erstatning for de af englænderne opbragte skibe og andre beslaglæggelser (1799 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende forholdsregler mod englændere og engelsk ejendom under krigen 1807-1814 (1807 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende fredsbruddet med England i 1801 (1800 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende fredsbruddet med England i 1801 (1800 - 1801) Farvescanning
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende fregatten Freyas opbringelse (1800 - 1800)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende greve J. Bernstorffs sendelse til London i 1813 vedrørende påtænkte fredsforhandlinger (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende Helgolands afståelse til England (1814 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende optagelse af et statslån (1824 - 1827)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende tilbagegivelsen af de Dansk-Vestindiske Øer (1801 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender England: Sager vedrørende tilbageleveringen af de danske kolonier i Ost- og Vestindien efter fredsslutningen 1814 (1814 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Forestillinger (1770 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankfurt am Main: Sager vedrørende Carlsbader konferencen 1819 om pressecensur (1819 - 1819)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankfurt am Main: Sager vedrørende den politiske bevægelse i Tyskland (1834 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankfurt am Main: Sager vedrørende den tyske forbundshærs krigsberedskab (1846 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Diverse sager (1771 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Paris, E. F. Walterstorff, under dennes rejse med kejser Napoleon (1811 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Wien, grev Christian Bernstorff, under dennes sendelse til de allierede magters hovedkvarter (1815 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra F. J. Kaas på dennes sendelse til kejser Napoleons hovedkvarter i Dresden (1813 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Indberetninger fra kommissæren hos fyrsten af Pontecorvo, kammerjunker J. Godsche Levetzau (1808 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Korrespondance med de franske fyrster (1771 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Korrespondance vedrørende gesandtskabets arkiv og kapel (1787 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Korrespondance vedrørende kammerjunker J. Godsche Levetzaus sendelse til fyrsten af Pontecorvo som dansk kommissær (1808 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Materiale vedrørende forhandlinger om og indgåelse af alliancetraktater med Frankrig (1807 - 1818)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Materiale vedrørende handels- og søfartstraktater (1798 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende betaling for den danske del af de allieredes okkupationshær i Frankrig (1815 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske fordringer på den franske regering for de franske troppers ophold i Danmark, leverancer til de franske hære i Königsberg, påtvungne fragtrejser, m.m. (1807 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske søfolks tjeneste i den franske flåde (1808 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer i Frankrig på opbragte skibe (reklamationer) (1793 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende danske undersåtters fordringer på de franske myndigheder for de i 1813 i Hamburg beslaglagte varer (1813 - 1826)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark (1808 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende det danske hjælpekorps i Frankrig (1814 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende det franske toldvæsen ved den danske grænse (1807 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende forfatningsændringer i Frankrig (1791 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende franske myndigheders standsning af skibsfarten på Elben og Trave (1807 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig (1811 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Frankrig 1814 (1814 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende kolonialvarers udførsel fra Holsten og andre varers ud- og indførsel fra og til Danmark (1808 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende Lauenburgske undersåtters krav på den franske regering for troppers indkvartering m.m. (1813 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Sager vedrørende overordentlige sendelser til Frankrig (1810 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Frankrig: Salpeter, skyts og krudt, overladt af den franske regering til Danmark, og forlangende om tilladelse til at udføre et kvantum klumpebly (1808 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gehejmeregistratur ført i Wien (1814 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: A: Diverse (litra A) (1770 - 1836)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Arkiver: Sager vedrørende adgang til, eftersøgning af og udlevering af arkivalier m.v. (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Augustenborg: Sager vedrørende den Augustenborgske hertugfamilie (1772 - 1838)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: B: Diverse sager (litra B) (1781 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Bernstorff: Greverne Bernstorff og deres afgang 1810 (1796 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Bernstorff: Korrespondance mellem greverne Bernstorff og medlemmer af det danske og andre fyrstehuse (1772 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Bernstorff: Materiale fra A. P. Bernstorffs dødsbo (1764 - 1797)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Blokade: Sager vedrørende forskellige magters blokader af havne, floder, byer m.v. (1798 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Dampskibe: Sager vedrørende diverse dampskibsruter og dampskibe (1828 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Dueller: Sager vedrørende dueller (1776 - 1819)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Ecclesiastica: Sager vedrørende kirkelige forhold (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Eskadrer: Sager vedrørende eskadrebesøg (1771 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed (1773 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Finans: Sager vedrørende statslån, statsgæld, statsafgifter, bankvæsen m.v. (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Fængsler: Sager vedrørende fængslers indretning (1841 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Gehejmestatskonseillet: Diverse korrespondance vedrørende Gehejmestatskonseillet og Gehejmestatsrådet (1771 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Grønland: Diverse sager vedrørende sejlads på Grønland (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Guinea: Diverse sager vedrørende diverse forhold på Guineakysten (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Handelssager: Sager vedrørende handel og skibsfart (1779 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Hertugdømmerne: Diverse korrespondance vedrørende styrelsen af Hertugdømmerne (1834 - 1837)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: I: Diverse (litra I) (1795 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Indfødsret: Sager vedrørende ansøgninger om opnåelse af dansk indfødsret (1782 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island (1741 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Jagt: Sager vedrørende jagt- og forstvæsen (1803 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Jernbane: Jernbanesager (1840 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Juridica: Korrespondance vedrørende lovgivningsspørgsmål og gældende retsgrundlag (1817 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Jøder: Sager vedrørende jøder og jødiske menigheder (1778 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: K: Diverse sager (litra K) (1776 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kabinetsordrer: Sager vedrørende indsendelse af kabinetsordrer (1772 - 1784)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kaper: Sager vedrørende opbringelse af skibe og kaperier (1779 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kongehuset: Diverse sager vedrørende tiltrædelser, bryllupper, rejser og arvefølgen m.v. i kongehuset (1770 - 1853)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer (1779 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Korn: Sager vedrørende udførsel af korn (1773 - 1812)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Kunst: Sager vedrørende understøttelse af kunstnere, indhold af kunst m.v. (1789 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Licenser: Sager vedrørende licenser og lejebreve for skibsfarten (1809 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Litteraria: Sager vedrørende boganskaffelser (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Medaljer: Sager vedrørende medaljer (1816 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: N: Diverse sager (litra N) (1782 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Naturalisationer: Sager vedrørende indfødsret (1776 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Neutralitet: Sager vedrørende Danmarks og andre staters neutralitet, skibsfart og handel (1756 - 1806)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Officerer: Sager vedrørende danske officerer i fremmed tjeneste (1771 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Patenter: Sager vedrørende patenter og privilegier (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Politi: Sager vedrørende mindre lovovertrædelser og deres politimæssige behandling (1817 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Post: Postsager (1772 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Prisesager (1771 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico (1767 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Reklamationer: Korrespondance vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte skibe (1794 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: S: Diverse sager (litra S) (1758 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Skibsfart: Sager vedrørende pas, certifikater samt afgifter (lastepenge) for skibsfarten (1771 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Slavehandelens undertrykkelse: Korrespondance vedrørende slavehandelens undertrykkelse (1792 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold til Danmark (1844 - 1844)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Stænderforfatning: Diverse betænkninger, beretninger m.v. vedrørende stænderforfatninger og -forsamlinger (1814 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Telegrafi: Sager vedrørende telegrafi (1812 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Territorialkrænkelser: Sager vedrørende territorialkrænkelser (1779 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Thygeson: Sag vedrørende en eventuel sammensværgelse mellem stiftamtmand Thygeson og et par norske stortingsmænd (1821 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Tidender: Sager vedrørende trykkefrihed, pressecensur, aviser og tidsskrifter (1797 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Toldsager: Korrespondance vedrørende toldsager (1778 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Tortolianske kaperier: Prisesager, behandlede af prisedomstolen på øen Tortola (1771 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Udvandring: Sager vedrørende håndværkersvendes udvandring (1783 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Universiteter: Sager vedrørende universiteter og universitetsansatte (1791 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Veje: Vejsager (1815 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Beretninger fra Guvernementet i Vestindien (1778 - 1834)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Sager vedrørende Vestindien (1775 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Vestindien: Udtagne sager fra Vestindien (1764 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Våben: Sager vedrørende det danske rigsvåben, det lauenburgske våben m.v. (1816 - 1841)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Øresund: Sager vedrørende Øresundstold (1771 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Østersøen: Sager vedrørende Østersøens lukning (1781 - 1801)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Gruppeordnede sager: Østindien: Sager vedrørende de ostindiske kolonier Trankebar, Nicobarøerne og Frederiksnagore (1779 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sag vedrørende en eventuel forandring af retningen for landevejene mellem Hamburg og Lübeck (1831 - 1841)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende anlæg af en jernbane fra Hamburg til Lübeck gennem Lauenburg (1840 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende efterlysninger af og erstatningskrav for opbragte hanseatiske og lybske skibe og varer (reklamationer) (1807 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende forhandlinger med Hamburg om toldspørgsmål (1786 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hamburg: Sager vedrørende Hamburgs klager over udvidelse af Altonas havn (1821 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hansestæderne: Sager vedrørende stridigheder med Hamburg og Lübeck om transittolden i Holsten (1825 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Hessen-Kassel: Brevveksling mellem fyrstehusene (1771 - 1807)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Afhandlinger (betænkninger) vedrørende den Plönske og Glücksborgske hjemfaldsret til linjen Holsten-Beck (1755 - 1828)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Holstenske investitursager (1763 - 1792)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Korrespondance vedrørende det holstenske ridderskabs klage til Forbundsdagen i Frankfurt om Holstens forfatning (1817 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Materiale vedrørende Holstens indlemmelse i kongeriget Danmark (1806 - 1806)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Materiale vedrørende indførelsen af stænderforfatning i Slesvig og Holsten (1832 - 1834)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Materiale vedrørende konstitutionens indførelse i det Tyske Forbunds stater, især Holsten (1814 - 1824)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende greverne af Limburg-Stirums arvekrav på Holsten (1768 - 1791)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionen omhandlende den yngre holsten-gottorpske gæld (1768 - 1792)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende Likvidationskommissionerne omhandlende den ældre og den yngre hertugelige gottorpske gæld (1768 - 1790)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Holsten: Sager vedrørende mageskiftet af 1. juni 1773 af Oldenburg og Delmenhorst mod den gottorpske del af Holsten (1773 - 1777)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Depecher omhandlende forhandlingerne med Hannover (1815 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende den Lauenburgske Likvidationskommission af 1817 (1817 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende Elbskibsfart, Elbtold m.m. (1823 - 1832)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende likvidationen af den lauenburgske gæld (1816 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende samt repertorium over til Danmark afleverede lauenburgske arkivalier (1319 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende underhandlinger om Lauenburgs overdragelse til Danmark i stedet for Pommern (1702 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lauenburg: Sager vedrørende vejanlæg i Lauenburg (1825 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Lybske postsager (1697 - 1811)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck (1799 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende mageskifte af noget jord, tilhørende lybske stiftslandsbyer i Holsten (1773 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Lübeck: Sager vedrørende underhandlinger med Lübeck om dens enklavers optagelse i det holstenske toldsystem (1842 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Marokko: Sager vedrørende ophævelse af den årlige tribut til Marokko (1843 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Marokko: Sager vedrørende presenter til Marokko (1772 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Materiale vedrørende handels- og skibsfartstraktaten af 21. marts 1841 (1822 - 1841)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Materiale vedrørende Oldenburgs optagelse i det nye holstenske toldsystem (1836 - 1843)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende de hertugelige oldenburgske fideikommisgodser (1774 - 1856)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende diverse traktater og konventioner med Oldenburg (1775 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende grænseregulering med Oldenburg (1803 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Oldenburg: Sager vedrørende Likvidationskommissionen vedrørende mageskiftet mellem den storfyrstelige del af Holsten og Oldenburg-Delmenhorst (1773 - 1786)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Polen: Depecher (1771 - 1793)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Portugal: Sager vedrørende opbragte danske skibe og erstatningskrav m.v. (reklamationer) (1807 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Brevveksling mellem det danske og det preussiske kongehus (1771 - 1807)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Materiale og sager vedrørende handelstraktat med Preussen af 17. juni 1818 og dens fornyelse (1817 - 1827)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende afslutningen af en handelstraktat med Preussen (1781 - 1783)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende anlæg af jernbanen Hamburg-Berlin (1840 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende betalingen for forplejning af danske tropper i Preussen 1814-1816 (1816 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende erstatningskrav m.v. (reklamationer) angående opbragte skibe (1808 - 1830)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende forhandlinger med Preussen om udlevering af forbrydere (kartelkonvention) (1818 - 1822)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende fornyelsen af handelstraktaten af 17. juni 1818 (1838 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende fredsbruddet med Preussen 1813 og fredsforhandlinger 1814 (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende hemmelige underhandlinger med Preussen om militære foranstaltninger m.v. (1799 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Preussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m. (1785 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Realregister over samlede sager (1784 - 1866)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Register over samlede sager (1784 - 1866)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Register til forestillinger (1770 - 1790)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Beretninger m.v. fra kaptajn P. Løvenørns rejse til Sankt Petersborg (1787 - 1787)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Brevveksling mellem fyrstehusene (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale m.v. vedrørende søfartskonvention af 9. juli 1780 om frihed for den neutrale handel og skibsfart mellem Danmark og Rusland (1779 - 1782)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale og forhandlinger med Rusland vedrørende handelstraktaten af 8. oktober 1782 (1782 - 1804)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser med elefantordenen (1808 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser om mægling over for England (1813 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende det russiske korps i Holsten i 1814 (1814 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Materiale vedrørende grænserne mellem Norge og Rusland (1771 - 1813) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende danske og russiske erstatningskrav (reklamationer) (1779 - 1821)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til det kejserlig russiske hovedkvarter i Tyskland (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Rusland: Sager vedrørende krigen mellem Rusland og Frankrig samt Sveriges oprustning (1812 - 1812)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Seddelregistratur 42: Departementet for Udenrigske Anliggender, Almindelig del (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Seddelregistratur 43: Departementet for Udenrigske Anliggender, Speciel del (1770 - 1848)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Diverse sager vedrørende grænsen mellem Norge og Sverige (1776 - 1808)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Diverse sager vedrørende grænsen mellem Norge og Sverige (1776 - 1808) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Forskellige betænkninger vedrørende det politiske forhold til Sverige (1771 - 1774)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med amtmand H. Lachmann vedrørende svenske anliggender og spiontjenesten i Sverige (1774 - 1787)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med amtmand H. Lachmann vedrørende svenske anliggender og spiontjenesten i Sverige (1774 - 1787) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med det danske konsulat i Göteborg (1788 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Korrespondance med og om det svenske kongehus (1771 - 1844)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Marinerapporter fra krigsskibschefer og fra Admiralitetet (1794 - 1796)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale og korrespondance vedrørende forhandlingerne med Sverige om Norges afståelse (1814 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale vedrørende den dansk-svenske søvæbningskonvention mod Marokko af 15. februar 1845 (1844 - 1845)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale vedrørende gesandt N. Rosenkrantzs sendelse til fredsforhandlingerne i Jönköping (1809 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale vedrørende konventionen af 1. september 1819 om Norges andel i monarkiernes fælles statsgæld (1819 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Materiale, anekdoter m.v. fra og vedrørende det svenske hof (1773 - 1798)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Protokol over udveksling mellem Danmark og Norge af effekter, dokumenter m.m. i henhold til konventionen af 1. september 1819 (1819 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Rapporter m.v. vedrørende den svenske hærs oprustning og bevægelser (1784 - 1784)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende arkivafleveringer til Norge (1814 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende baron G. M. Armfelts pågribelse (1794 - 1794)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende betaling til undersåtter i Slesvig og Holsten for leverancer til den svenske hær i henhold til Kielertraktaten (1814 - 1826)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende danske og svenske forbrydere og desertører (1772 - 1829)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende danske skibe, opbragte af svenskerne (1788 - 1796)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende de af russerne på Bornholm anbragte svenske krigsfanger (1789 - 1791)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske handel og skibsfart (1782 - 1863)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 16. marts 1832 (1814 - 1832)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 17. september 1847 (1847 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den danske afbrydelse af handelsforbindelsen med Norge og Norges kornforsyning (providering) (1814 - 1818)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den specielle og endelige opgørelse med Norge i forlængelse af konventionen af 1. september 1819, sluttet 20. april 1820 (1815 - 1826)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende den svenske konges besøg i København fra den 29. oktober til den 5. november 1787 (1787 - 1788)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende det danske felttog i Sverige 1788 (1774 - 1817)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende det påtænkte attentat mod den russiske flåde i København 1789 (1789 - 1796)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende det påtænkte ægteskab mellem kong Gustav IV Adolph af Sverige og prinsesse Louise Charlotte af Mecklenburg-Schwerin (1795 - 1797)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende forhandlinger med repræsentanter for de allierede magter om Norges forening med Sverige (1814 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende forhandlinger med Sverige efter freden i 1814 (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende forholdet til Sverige og fredsbruddet 1813 (1812 - 1813)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende generaladjudant K. F. Juels sendelse til kronprinsen af Sverige (1814 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende gesandtskabsarkivet i Stockholm (1810 - 1846)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende kammerherre Edmund Bourkes diplomatiske sendelse til det svenske hovedkvarter i anledning af fredsforhandlingerne (1813 - 1814)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende karantænevæsenet (1805 - 1822)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende kommandørkaptajn C. A. Rothes sendelse til Norge for at modtage de dér stationerede krigsfartøjer, der i henhold til Kielertraktaten skulle udleveres (1815 - 1818)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende konventionen af 27. marts 1794 mellem Sverige og Danmark om beskyttelse af den neutrale handel og skibsfart (1794 - 1797)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende krigen med Sverige, freden i Jönköping m.m. (1790 - 1790)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende og indberetninger fra generaladjudant H. Kaas' ekspeditioner til Sverige og andre efterretninger fra Sverige (1790 - 1792)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende pensioner til svenskere (1774 - 1809)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende post og postgangen mellem Danmark og Sverige-Norge (1721 - 1751)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende salget af grevskabet Laurvig i 1817 (1815 - 1839)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske emissærer i Norge (1790 - 1791)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske emissærer i Norge (1790 - 1791) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende svenske skibe, opbragte af danske kapere (1807 - 1827)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende sølvtransport gennem Sverige fra Norge (1782 - 1784)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende toldbehandling af norske skibe i Danmark (1814 - 1824)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse (1741 - 1771)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse (1741 - 1771) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende tronfølgen i Sverige og valgrigsdagen i Örebro (1810 - 1810)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende underhandlinger mellem danske og svensk-norske kommissærer om Kielertraktatens opfyldelse (1815 - 1819)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager vedrørende ændring i konventionen af 28. februar 1828 om postbesørgelse mellem Danmark og Norge (1846 - 1847)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige-Norge: Sager, materiale m.v. vedrørende konventionen af 8. november 1822 om betalinger i henhold til konventionen af 1819 med Norge (1822 - 1823)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Sverige: Tømmerflødning v. den sv.-no. grænse (1772 - 1782) Norske Afdeling
Departementet for de Udenlandske Anliggender Tripolis: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Tripolis (1796 - 1798)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Tripolis: Sager vedrørende presenter til Tripolis (1771 - 1805)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Tunis: Sager vedrørende presenter til Tunis (1772 - 1799)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathilde og Struensee (1771 - 1775)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Udenrigsdepartementets sager vedrørende dronning Caroline Mathildes efterladenskaber (1766 - 1766)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Depecher fra departementschef N. Rosenkrantz i Wien til gehejmestatsminister H. E. Schimmelmann (1814 - 1815)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Hemmelig beretning fra gesandt J. Bernstorff i Wien om Spaniens hemmelige démarche over for Begge Sicilier samt reaktioner herpå (1822 - 1822)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Sager vedrørende Danmarks adgang til Wienerkongressen og freden i Paris (1814 - 1820)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Sager vedrørende udgifter til departementschef N. Rosenkrantzs rejse med kongen til Wienerkongressen (1814 - 1816)
Departementet for de Udenlandske Anliggender Østrig: Sager vedrørende underhandlinger og traktat med Preussen om Lauenburgs overdragelse til Danmark i stedet for Pommern (1815 - 1815)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Forhandlingsprotokol for den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1820)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Journal for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1823)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Kopibøger for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1823)
Dept. f. Udenl. Anligg., Den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten Sverige-Norge: Sager til journalen for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertraktaten (1815 - 1823)
Det Kongelige Statholderskab i Livland Indkomne breve til det Kongelige Statholderskab og andre akter og dokumenter dette vedrørende (1560 - 1578)
Gesandtskabet på Forbundsdagen i Frankfurt a.M. Diverse sager (1815 - 1848)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Korrespondancesager vedr. mageskiftet mellem den storfyrstelige del af Holsten og Oldenburg-Delmenhorst (1768 - 1778)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabet i Regensburg: Afskrifter af relationer med bilag fra gottorpsk kansler, dr. Adam Tratziger fra Rigsdagen i Speyer (1570 - 1571)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabet i Regensburg: Diarier fra Regensburg (1630 - 1641)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabet i Regensburg: Sager vedrørende Rigsdagen og Rigskammerretten, alfabetisk ordnet (1660 - 1770)
Gesandtskabet på Rigsdagen i Regensburg Rigsdagen og Rigskammerretten: J. H. E. Bernstorffs gesandtskabsarkiv: Akter vedrørende Bernstorffs sendelse til Frankfurt (1741 - 1743)
Grevskabet Oldenburg Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende traktaten af 1. juli 1653 om adskillelse af allodium og len i grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst (1483 - 1668)
Grevskabet Oldenburg, Grev Anton Günther af Oldenburg og Delmenhorst Blandede Oldenburgske akter (1589 - 1621)
Grevskabet Oldenburg, Grev Anton I af Oldenburg og Delmenhorst Indkomne breve m.v. (1536 - 1572)
Grevskabet Oldenburg, Grev Christoph af Oldenburg og Delmenhorst Indkomne breve, bestallinger m.v. (1547 - 1565)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Frederik Günthers gesandtskabsarkiver (1618 - 1644)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Jacob Ulfeldts og Holger Rosenkrantzs gesandtskabsarkiv (1621 - 1621)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Josias van Vosbergens gesandtskabsarkiv (1626 - 1627)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Palle Rosenkrantzs gesandtskabsarkiv (1628 - 1628)
Haag, diplomatisk repræsentation Nederlandene: Peder Charisius' gesandtskabsarkiv (1650 - 1669)
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu Glückstadt Brevveksling mellem Regeringskancelliet i Glückstadt og den hannoverske regering i Stade om retslige anliggender vedr. de respektive undersåtter (1713 - 1757)
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu Glückstadt Diverse vedrørende Oldenburg og Delmenhorst (1592 - 1728)
Kongehuset Christian 3. Hertug Magnus, Den hertugelige regering i Livland Indkomne og udgåede breve samt andre akter og dokumenter (1560 - 1569)
Kongehuset, Vilhelm, landgreve og prins af Hessen-Kassel, officer Breve til landgrev Vilhelm fra søstrene Marie og Auguste (1805 - 1867)
London, diplomatisk repræsentation Korrespondancesager (1801 - 1846)
Madrid, diplomatisk repræsentation Spanien: Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv (1640 - 1641)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Akter vedr. embedsreglementet for de tidl. gottorpske dele af Hertugdømmerne (1714 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Originale kgl. reskripter og resolutioner (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Register til Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Relationsprotokol og brevbog (1713 - 1716)
Overretten på Gottorp, Interimskommissionen af 4.11.1713 (Overretten) på Gottorp. Rentekammerafdeling Schleswigsches Commissions Protocoll (1713 - 1714)
Pommern Protocollum Commissionis et Taxationis über die Güther Zürkewitz, Woldenitz und Lanken cum pertinentiis (1722 - 1722)
Regeringskancelliet i Stralsund Ekspeditionsjournal (1717 - 1720)
Regeringskancelliet i Stralsund Protocolla worinnen die eingebrachte Supplicata und Schriften angeführet sind, wie auch Journal wegen derer expedirten Rescriptorum, Bescheide etc. (1716 - 1720)
Regeringskancelliet i Stralsund Supplikprotokol (1716 - 1721)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til forestillingsprotokol (1786 - 1816)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Bilag til resolutionsprotokol (1703 - 1772)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Designation über die königl. Resolutionen (1705 - 1705)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Kgl. resolutioner, ikke indført i resolutionsprotokollen (1700 - 1753)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Register til Rentekammerets tyske resolutioner (1703 - 1797)
Rentekammeret Tyske Afdeling, Tyske Kammerkancelli Resolutions Protocoll (1703 - 1848)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Kancellisystemet. Udarbejdet på Rigsarkivets 2. afdeling til undervisningsbrug af Niels Petersen (1973 - 1973)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske embedsudnævnelser under Tyske Kancelli (1730 - 1737)
Rigsarkivet, Arkivskabte Hjælpemidler Tyske Kancellis Udenrigske afdeling mv. Filmfortegnelser nr. 1 (1975 - 1975)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Akter vedr. Kielerfreden og dens opfyldelse (1814 - 1819)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Korrespondancesager vedr. Øresundstolden (1840 - 1842)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Hannibal Sehesteds gesandtskabsarkiv (1660 - 1660)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Jens Juels gesandtskabsarkiv (1664 - 1669)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Overordentlig ambassadør Tage Thotts gesandtskabsarkiv (1635 - 1635)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident og gesandt Peder Juels gesandtskabsarkiv: Brevregister med kort angivelse af brevenes indhold (1649 - 1654)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident og gesandt Peder Juels gesandtskabsarkiv: Generalkopibog (1639 - 1639)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident Peder Juels og Mogens Høegs gesandtskabsarkiver: Ekstraktprotokol over relationer, indlæg og andre udgående skrivelser, med indholdsfortegnelse (1647 - 1649)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident Peder Juels og Mogens Høegs gesandtskabsarkiver: Ordrer og breve m.m. (1648 - 1655)
Stockholm, diplomatisk repræsentation Sverige: Resident Peder Vibes gesandtskabsarkiv (1635 - 1643)
Svensk Pommern, Regeringskancellierne i Stettin og Wolgast Akter vedrørende forholdet mellem Svensk-Pommern og Polen (1641 - 1660)
Svensk Pommern, Regeringskancellierne i Stettin og Wolgast Kopibog over ind- og udgående korrespondance (1638 - 1659)
Svensk Pommern, Regeringskancellierne i Stettin og Wolgast Miscellanea zu der Rubrique von Pommern gehörig (1639 - 1676)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Aachen stad: Breve fra Magistraten i Aachen til kong Christian V vedrørende eventuel fredskongres i Aachen (1694 - 1696)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Akter og dokumenter vedr. kong Christian III's gravmonument i Roskilde domkirke (1573 - 1575)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Akter og dokumenter, afleverede af etatsråd v. Esmarck til Departementet i 1768 (1659 - 1758)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Amtmand over Flensborg amt Ditlev Ahlefeldts arkiver fra hans sendelser og andre offentlige hverv (1662 - 1668)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Anhalt: Brevveksling mellem fyrstehusene (1549 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Arenberg: Breve, med koncepter til besvarelse, fra hertug Karl af Arenberg til kong Frederik V (1755 - 1755)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Auersperg: Breve fra fyrst Johann Weikhard af Auersperg til kong Frederik III (1653 - 1666)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Augsburg stad: Indkomne breve fra Magistraten og borgerskabet samt andre akter vedrørende personer fra Augsburg (1529 - 1705)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Augsburg stad: Korrespondance med og angående huset Fugger og andre handelshuse i Augsburg, deres kontrakter med de danske konger, privilegier i Danmark, samt deres faktorer m.m. betræffende (1525 - 1600)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Augsburg Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra biskopper af Augsburg til medlemmer af det danske kongehus (1730 - 1766)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ausländische Schreiben und deren Beantwortung (1623 - 1625)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Baden: Brevveksling mellem fyrstehusene (1561 - 1771)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bamberg Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra biskopper af Bamberg og biskopper af Bamberg og Würzburg til danske konger (1693 - 1757)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Barbareskerne: Akter vedrørende kongelige undersåtter, som holdtes fangne i Algier (1616 - 1752)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Barbareskerne: Akter vedrørende konsulatet i Algier (1747 - 1751)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Barby og Mühlingen: Breve, til dels med bilag, fra greverne af Barby og Mühlingen til danske konger (1560 - 1598)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Barth stad: Kvittering for modtagelse af et brev fra kong Christian IV til rådet i Barth (1611 - 1611)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bayern: Brevveksling mellem fyrstehusene (1579 - 1771)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bayern: Malte Juuls relation om hans rejse til kurfyrsten (1643 - 1643)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bodenwerder stad: Brev fra borgmester og råd til kong Christian IV med beretning om Tillys troppebevægelser i omegnen og anmodning om råd og hjælp (1625 - 1625)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Boizenburg stad: Brev fra borgmester og råd til kong Christian IV med bøn om befrielse for troppeindkvartering (1627 - 1627)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Ansbach: Brevveksling mellem fyrstehusene (1587 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Ansbach: Diverse (1462 - 1462)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Bayreuth: Brevveksling mellem fyrstehusene (1595 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Kulmbach: Brevveksling mellem fyrstehusene (1699 - 1731)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Kulmbach: Diverse (1515 - 1552)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Preussen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Brandenburg (1504 - 1701)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Preussen: Breve til storkansler Conrad Reventlow fra envoyé extraordinaire Hans Henrik von Ahlefeldt og legationssekretærerne Franz von Hagen og Johann Gottfried Masius (1699 - 1706)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Preussen: Brevveksling mellem fyrstehusene (1511 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Preussen: Duplikata af gesandtskabsrelationer med bilag (1704 - 1768)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Preussen: Gesandtskabsrelationer med bilag (1556 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Preussen: Landråd Ditlev von Ahlefeldts gesandtskabsarkiv: Fortegnelse over kongelige ordrer (1657 - 1680)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brandenburg-Preussen: Landråd Ditlev von Ahlefeldts gesandtskabsarkiv: Kongelige ordrer med bilag (1657 - 1680)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Calenberg: Breve fra hertugerne m.fl. (1520 - 1578)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Grubenhagen: Breve fra hertugerne af Grubenhagen (1561 - 1583)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Lüneburg: Akter og dokumenter vedrørende afslutningen af ægteskabskontrakten mellem prins Frederik, ærkebiskop af Bremen, og prinsesse Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg (1642 - 1683)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Lüneburg: Breve fra hertuger og hertuginder (1521 - 1692)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Lüneburg: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1544 - 1692)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Wolfenbüttel: Akter og dokumenter vedrørende forhandlingerne i Nordhausen om overhøjheden over Hohnstein Amt (1608 - 1608)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Wolfenbüttel: Breve fra hertugerne af Wolfenbüttel m.fl. (1522 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig-Wolfenbüttel: Usikre bilag til breve fra hertug Friedrich Ulrich af Wolfenbüttel og hans gemalinde Anna Sofie (1570 - 1570)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til de forskellige braunschweigske hertugdømmer (1519 - 1713)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Braunschweig: Breve fra staden Braunschweig (1546 - 1646)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Afskrifter (1522 - 1644)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Akter og dokumenter angående udvælgelsen af hertug Frederik (III), Christian IV's søn, til koadjutor og successor i Bremen Stift (1614 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende Christian IV's søn hertug Frederiks anerkendelse som successor i stifterne Bremen og Verden m.v. (1630 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i stiftet (1521 - 1646)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende en strid mellem ærkebiskop Frederik (III) og staden Bremen angående genindførelsen af gudstjeneste efter den Augsburgske Konfession i domkirken i Bremen m.v. (1636 - 1636)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende udvælgelsen af Christian III's broder hertug Frederik til koadjutor og tilkommende ærkebiskop i Bremen (1544 - 1555)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Akter og dokumenter vedrørende uenigheden mellem Kapitlet, stænderne og Landskabet Bremen om valget af Johann Friedrich af Schleswig-Holstein-Gottorf til ærkebiskop og vedrørende den dansk-mecklenburgsk-gottorpske mægling (1490 - 1490)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Breve fra Domkapitlet i Bremen til danske konger (1545 - 1660)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Breve fra ærkebiskop Frederik (III) til Christian IV (1634 - 1648)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Breve fra ærkebiskop Johann Friedrich von Schleswig-Holstein-Gottorf til Christian IV (1596 - 1627)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Breve fra ærkebiskopperne Christoph, Georg og Heinrich til danske konger (1519 - 1583)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Bremen Stift: Breve fra ærkedegn dr. Joachim Hinck til Frederik II (1563 - 1579)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Breslau stad: Breve, hvoraf et enkelt med bilag, fra rådet til kongerne Frederik II, Christian IV og Frederik III (1560 - 1650)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Breslau Stift: Brev med bilag fra biskop Kaspar von Logau til kong Frederik II (1563 - 1563)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Breve fra udenlandske adelige m.fl. (1550 - 1700)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Breve fra udenlandske universiteter og lærde mænd (1530 - 1690)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Breve med bilag fra engelsk præst Johannes Duræus til kong Christian IV og tysk kansler Ditlev Reventlow samt koncept til et brev fra Jesper Brochmand til kongen (1634 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Brudstykker af registranter om ekspeditioner vedr. udenlandske sager (1650 - 1666)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Büdingen: Brev fra grev Wolfgang af Isenburg-Büdingen til kong Frederik II (1559 - 1559)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Budissin stad: Brev fra borgmester og råd til kong Christian IV vedrørende forlænget orlov for bøssemester på Kronborg Anton Röhrscheidt (1595 - 1595)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Buxtehude stad: Breve fra borgmestre og råd til kongerne Christian IV og Frederik III (1621 - 1649)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Calbe flække: Brev fra samtlige borgere og indvånere til kong Christian IV vedrørende troppeindkvarteringen (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Calvörde stad: Brev fra borgmester og menighed til kong Christian IV vedrørende troppeindkvarteringen (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Cantzley register mein Georg Corpern, darinne etliche briue vnd hendel registrirt furneme sachen (1537 - 1538)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Castell: Breve, med koncepter til besvarelse, fra medlemmer af grevehuset til kong Christian VI (1735 - 1744)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Chiffer (1670 - 1709)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Conrad Biermanns kopibog over udgående skrivelser til danske ministre i udlandet (1675 - 1675)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Croy: Breve, til dels med bilag, fra medlemmer af hertughuset til danske konger (1634 - 1682)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Danica, Allemannica, Gallica, Polonica, Svecica, Brandenburgica, Belgica (1658 - 1660)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Danzig: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Danzig (1533 - 1698)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Danzig: Breve fra borgmestre og råd (1524 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Danzig: Relationer fra sekretærer, agenter, kommissærer, konsuler og residenter i Danzig (1566 - 1737)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Dohna: Breve fra borggrever og grever af Dohna til danske konger (1559 - 1607)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling E 1 Forholdet til udlandet. Pergamentsbreve (1454 - 1751)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling E 1 Forholdet til udlandet. Pergamentsbreve (1454 - 1751) Farvescanning
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling E 1 Traktater (1454 - 1699)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Eichstätt Stift: Breve fra biskop Marquard II Schenk von Castell til kong Christian V (1676 - 1680)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Einbeck stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV med anmodning om entledigelse af Hans Schwartzkopf fra dansk tjeneste, så han atter kunne varetage sit embede som Einbecks stadskaptajn (1627 - 1627)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstraktprotokol over indkomne relationer (1736 - 1760)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ekstraktregister til udenlandske sager i almindelighed (1657 - 1698)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Elbing stad: Breve fra borgmestre og råd til kong Christian IV (1611 - 1644)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til England (1401 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Akter og dokumenter vedrørende søfart og handel, særlig gensidige besværinger over anholdte skibe og lignende (1432 - 1621)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Breve fra forskellige engelske stats- og hofembedsmænd samt andre til kong Christian IV, prins Christian og til de to kanslere Christen Friis til Borreby og Christen Friis til Kragerup samt til dr. Jonas Charisius (1588 - 1644)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Breve fra kong Henry VI til kong Erik af Pommern (1435 - 1439)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Breve, til dels med bilag og afskrifter af eller koncepter til svarskrivelser, fra kongerne Henry VIII og Edward VI samt dronningerne Mary og Elizabeth til kongerne Hans, Christian III, Frederik II og Christian IV samt til Rigsrådet (1510 - 1510)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Breve, til dels med bilag og koncepter til svarskrivelser, fra medlemmer af huset Stuart til medlemmer af det danske kongehus og enkelte andre (1602 - 1714)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Breve, til dels med bilag, fra Oliver og Richard Cromwell og fra Parlamentet til kong Frederik III (1613 - 1689)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Forskellige akter og dokumenter, fornemlig afskrifter (1535 - 1756)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling England: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag og andre beretninger (1653 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Englische Acta (1664 - 1666)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Erbach: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grever af Erbach til medlemmer af det danske kongehus (1694 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Erfurt stad: Brev med PS fra byfogden og assessorerne ved den kurfyrstelig Mainziske verdslige domstol i Erfurt til kong Christian V vedrørende den af kongen forlangte udlevering af Hoyer, som udgav sig for Friedrich von Hagenau, og hans papirer (1698 - 1698)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Essen stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd til kong Frederik III vedrørende strid med abbedissen af Essen om Essens status som fri rigsstad (1669 - 1669)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Esslingen stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian V med anmodning om støtte til stadens ansøgning om nedslag i stadens rigsskatter (1686 - 1686)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ferrara og Modena: Breve fra hertug Ercole II af Ferrara og Modena (1549 - 1550)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Frankfurt am Main: Breve fra borgmestre og råd, til dels med indlæg og koncepter til svar (1641 - 1760)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Frankrig: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Frankrig (1512 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Frankrig: Akter og dokumenter vedrørende handelstraktaten af 14. februar 1663 og alliancetraktaten af 3. august 1663 (1662 - 1663)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Frankrig: Akter og dokumenter vedrørende opbragte skibe (1537 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Frankrig: Breve, til dels med bilag og koncepter til svarskrivelser, fra medlemmer af det franske kongehus og enkelte andre til medlemmer af det danske kongehus (1512 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Frankrig: Gesandtskabsrelationer, for en stor del med bilag, samt indberetninger fra agenter og korrespondenter (1625 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Fulda Stift: Breve med koncepter til besvarelse fra abbeder og biskopper af Fulda til danske konger (1737 - 1759)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Fürstenberg: Brev med bilag fra fyrst Frobein Ferdinand af Fürstenberg-Möskirch til kong Frederik IV (1719 - 1719)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Fürstenberg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af fyrstehuset til medlemmer af det danske kongehus (1740 - 1762)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Fürstenberg: Usikkert bilag, mærket litra C, angående greverne Egon og Wilhelm af Fürstenberg (1658 - 1658)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Gandersheim Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra abbedisser af Gandersheim til medlemmer af det danske kongehus (1626 - 1768)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Gehejmeregistratur (1676 - 1847)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Gelnhausen stad: Brev fra borgmestre og råd samt gejstligheden i rigsstaden Gelnhausen til kong Christian V med anmodning om kollekt i Danmark-Norge til fordel for genopførelsen af stadens brandlidte kirke (1670 - 1699)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Giech: Brev fra grev Christian Friedrich Carl af Giech til kong Frederik V (1759 - 1759)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Goslar stad: Afskrifter af privilegie- og andre breve vedrørende Goslar (1390 - 1422)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Goslar stad: Brev fra rådet i Goslar til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Greifswald og Anklam stæder: Kreditiv for stædernes gesandter Hieronymus Westphal og licentiat Georg Götzsche, m.m. (1611 - 1611)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Greifswald stad: Breve fra borgmestre og råd til kong Christian IV (1621 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Greifswald stad: Breve fra borgmestre og råd til kong Frederik I vedrørende Søren Norby og hans udliggere (1526 - 1526)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Grev Lynars relationer ved mæglingen i Kloster-Zewen (1757 - 1758)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Grevesmühlen stad: Brev fra borgmestre, råd og borgere til kong Christian V vedrørende troppeindkvartering (1675 - 1675)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Guastalla: Breve fra medlemmer af hertughuset (1714 - 1753)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Güstrow stad: Breve fra borgmestre og råd og fra de fyrstelig Mecklenburgske tilforordnede bygherrer ved opførelsen af en skole i Güstrow til kong Frederik II med anmodning om finansiel støtte til skolens opførelse (1579 - 1579)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Göttingen stad: Korrespondance vedrørende krigshandlingerne, troppeindkvartering m.m. (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hagenau stad: Brev fra borgmestre og råd og den lutherske menighed i Hagenau til kong Christian V med anmodning om en kollekt til fordel for stadens genopbygning efter krigshandlingerne (1680 - 1680)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Halberstadt Stift: Akter og dokumenter fra politiske forhandlinger (1615 - 1615)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Halle stad: Pergamentsbrev (1575 - 1575)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hamburg: Afskrift af manuskript til dr. Adam Tratzigers Hamburgkrønike samt diverse afskrifter (0377 - 1625)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hamburg: Akter og dokumenter vedrørende højheden over Elbstrømmen og Elbtolden (1580 - 1727)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hamburg: Akter og dokumenter, især korrespondancesager vedrørende dansk-norske og hamburgske undersåtters anliggender (1523 - 1732)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hamburg: Breve fra borgmestre og råd m.fl. til medlemmer af det danske kongehus, til dels med bilag og koncepter til svar (1521 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hamburg: Brudstykke af undersøgelse af spørgsmålet om kongens og det fyrstelig gottorpske hus' overhøjhed over Hamburg (1621 - 1660)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hamburg: Gesandtskabsrelationer med bilag (1634 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hameln og Hannover stæder: Afskrifter af en citation fra general Tilly og af korrespondance desangående mellem stæderne og med hertug Friedrich Ulrich af Braunschweig-Wolfenbüttel (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hanau: Breve fra grever af Hanau-Lichtenberg til danske konger (1587 - 1673)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hannover stad: Breve, hvoraf et enkelt med bilag, fra rådet til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering og andre forhold i forbindelse med krigshandlingerne, m.m. (1623 - 1632)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hansestæderne: Afskrifter af akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Hansestæderne (1369 - 1507)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hansestæderne: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Hansestæderne (1510 - 1700)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hansestæderne: Breve, til dels med bilag, fra forskellige Hansestæder til danske konger (1509 - 1606)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hansestæderne: Breve, til dels med bilag, fra Hansestæderne i fællesskab til danske konger (1540 - 1705)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hansestæderne: Forskellige akter og dokumenter samt afskrifter (1330 - 1651)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hansestæderne: Privilegier for enkelte Hansestæder (1202 - 1624)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hansestæderne: Privilegier for flere Hansestæder under ét (1250 - 1530)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hardegg: Breve fra grever af Hardegg til kong Frederik II (1560 - 1581)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hatzfeld: Breve fra medlemmer af greve- og fyrstehuset Hatzfeld til danske konger (1719 - 1749)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Helmstedt stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Henneberg: Breve fra grev Georg Ernst af Henneberg(-Schleusingen) til kong Frederik II (1562 - 1568)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Herford stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre, Schöffen og råd til kong Christian IV (1607 - 1627)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Herford Stift: Brev til Christian IV fra hertug Alexander af Slesvig-Holsten-Sønderborg, hertug Georg af Braunschweig-Lüneburg-Kalenberg og greverne af Schwarzburg-Arnstadt vedrørende strid om valg af ny abbedisse af Herford (1621 - 1621)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Herford Stift: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, om og fra abbedisser i Herford til danske konger (1765 - 1765)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen under dansk besættelse: Ansøgninger fra ridderskabet og fra stæderne Stade og Buxtehude samt aftryk af patenter m.m. (1712 - 1715)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen under dansk besættelse: Indberetninger fra den kongelige regering i hertugdømmerne Bremen og Verden, med indlæg (1712 - 1715)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen under dansk besættelse: Indberetninger fra kammerdirektør i hertugdømmerne Bremen og Verden, etatsråd Andreas Weyse, med indlæg (1712 - 1715)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i hertugdømmerne Bremen og Verden (1649 - 1676)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen: Diverse (1604 - 1604)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen: Gesandtskabsrelationer fra Godske von Buchwald, Paul von Klingenberg, Georg Lincker og Frederik Gersdorff (1677 - 1678)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen: Paul von Klingenbergs, Wilhelm Heespens, Godske von Buchwalds og Georg Linckers gesandtskabsarkiver (1676 - 1678)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen: Relationer fra Paul von Klingenberg og Wilhelm Heespen angående forhandlinger om Bremen og Verdens immediatet og om delingen af disse hertugdømmer (1677 - 1677)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen: Relationer med bilag fra Gustav Adolf Baudissin, Wilhelm Heespen og Paul von Klingenberg (1675 - 1676)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hertugdømmet Bremen: Sø- og handelssager: Brev fra den svenske regering i Bremen og Verden angående en sag vedrørende tolden i Elsfleth (1692 - 1692)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hessen-Darmstadt: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af det Hessen-Darmstadtske fyrstehus til medlemmer af det danske kongehus (1598 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hessen-Kassel: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af det Hessen-Kasselske fyrstehus til medlemmer af det danske kongehus og enkelte andre (1558 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hessen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til de forskellige hessiske landgrevskaber (1528 - 1749)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hessen: Breve, til dels med bilag, fra landgrev Philipp I til danske konger samt enkelte andre (1527 - 1560)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hessen: Diverse akter og dokumenter (1528 - 1764)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hessen: Løse bilag til breve fra landgrev Philipp I (1525 - 1548)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hildesheim: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Hildesheim Stift (1551 - 1640)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hildesheim: Brev fra biskop Jobst Edmund von Brabeck til Frederik IV (1700 - 1700)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hildesheim: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd til Christian IV, Christian V og Frederik IV (1595 - 1705)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hildesheim: Breve, til dels med bilag, fra hertug Frederik af Slesvig-Holsten, udvalgt biskop af Hildesheim, til Christian III (1550 - 1558)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hohenems: Brev fra feltmarskal grev Franz Rudolf af Hohenems til kong Frederik V, med tilhørende sagsakter (1751 - 1751)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hohenlohe-Neuenstein: Breve fra medlemmer af grevehuset til medlemmer af det danske kongehus (1590 - 1683)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hohenlohe: Hohenlohe-Bartenstein, Hohenlohe-Kirchberg, Hohenlohe-Langenburg, Hohenlohe-Schillingsfürst og Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af fyrstehuset til danske konger (1740 - 1767)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hohenlohe: Hohenlohe-Ingelfingen, Hohenlohe-Kirchberg, Hohenlohe-Öhringen og Hohenlohe-Weikersheim: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af grevehuset til danske konger og deres ministre (1730 - 1756)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Holsten: Afskrifter vedrørende forleningen med Holsten (1625 - 1817)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hoya: Akter og dokumenter vedrørende en strid mellem grev Jost II af Hoya og Bruchhausen og Franz von Holle til Rinteln (1524 - 1542)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Hoya: Beretning om forholdet mellem Gustav Vasa og grev Johan af Hoya og dennes søn Johannes, biskop af Osnabrück (1560 - 1574)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Indkomne breve (1513 - 1675)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Indkomne breve (1676 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Jülich-Kleve-Berg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Jülich-Kleve-Berg (1543 - 1611)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Jülich-Kleve-Berg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra hertug Wilhelm af Jülich, Kleve og Berg til Christian III og Frederik II (1538 - 1586)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Jülich-Kleve-Berg: Diverse afskrifter (1543 - 1596)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Acter og documenter betreffende den Holstenske Thronbelehning tilligemed den over Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst og det dertil hørende Elsfliether toldregale (1650 - 1752)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Akter angående det kejserlige gesandtskabskapel i København (1757 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til kejseren (1474 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Akter vedrørende forhandlingerne om lensmodtagelsen af Holsten (1474 - 1674)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Akter vedrørende freden i Lübeck 1629 (1627 - 1629)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Brevveksling mellem fyrstehusene (1522 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Diverse (1556 - 1760)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Gesandtskabsrelationer med bilag (1521 - 1696)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Memorialer og breve fra kejserlige afsendinge i København og Hamburg (1700 - 1727)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kejseren: Relationer med bilag fra kongelige agenter (residenter) (1620 - 1695)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kempten Stift: Korrespondance vedrørende fyrstabbeden af Kemptens rekurs imod Rigskammerrettens afgørelse i en sag mellem fyrstabbeden og rigsstaden Kempten (1749 - 1749)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kgl. undersåtters anliggender ved fremmede hoffer og på fremmede steder (1751 - 1766)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kolberg stad: Breve fra borgmestre og råd i Kolberg til danske konger (1525 - 1611)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter og indlæg til akter, som er registrerede i Franske akter eller sandsynligvis har været det (1664 - 1667)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter til breve og kancelliekspeditioner vedr. udenlandske sager, påtegnede: 'Registreret', men forgæves eftersøgt i kancelliets nu eksisterende registranter (1538 - 1675)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter til breve og kancelliekspeditioner vedr. udenlandske sager, som ikke er indført i kancelliets nu eksisterende registranter (1509 - 1676)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter til brudstykker af registranter over ekspeditioner vedr. udenlandske sager (1651 - 1666)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter til latinske ekspeditioner, som ikke ses at være registrerede (1662 - 1669)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter til regeringsråders kopibog (1611 - 1613)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter til resolutioner, beskeder, recepisser, kvitteringer samt ratifikationer, bestallinger m.m., med og uden påtegning: Registreret (1544 - 1675)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Koncepter til skrivelser fra Conrad Biermann (1675 - 1676)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kong Hans' brevbog (1506 - 1512)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kopibog Latina (1563 - 1661)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kopibog over udgåede skrivelser fra de i København hjemmeladte regeringsråder (1611 - 1613)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kopibog over udgåede skrivelser på tysk vedrørende udlandet (1540 - 1756)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Korrespondance om vandkunsten på Kronborg (1577 - 1584)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Korrespondancesager m.v. ang. indenlandske og udenlandske privatpersoners forhold (1519 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Korrespondancesager vedr. Tyske Kancellis personale samt danske og fremmede gesandters og konsulers anliggender (1583 - 1792)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kurland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Kurland (1562 - 1711)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kurland: Akter og dokumenter vedrørende overdragelsen af Kurland Stift til kong Stefan af Polen 28. februar 1585 (1593 - 1593)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kurland: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra medlemmer af hertughuset til medlemmer af det danske kongehus og enkelte andre (1562 - 1737)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Kurland: Forskellige akter og afskrifter (1223 - 1762)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Köln: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Köln ærkestift og kurfyrstendømme (1538 - 1761)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Köln: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra ærkebiskopperne og kurfyrsterne af Köln til konger af Danmark-Norge (1554 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Königsberg stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Königsberg til kong Frederik I vedrørende fejden med Søren Norby (1525 - 1525)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Königsberg stad: Breve og memorialer, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Königsberg og fra de forordnede kurfyrstelig Brandenburgske regeringsråder i Preussen til kongerne Frederik II og Christian IV (1569 - 1640)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Köslin stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd til kong Frederik II vedrørende forliset af et dansk orlogsskib, ført af Thomas Bagge (1569 - 1569)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Landet Hadeln og Otterndorf stad: Brev fra Schulzen, Schöffen, borgmestre, råd og samtlige indvånere i Landet Hadeln og staden Otterndorf til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1627 - 1627)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Leipzig stad: Brev fra Rådet i Leipzig til kurfyrst August af Sachsen vedrørende hemmelige danske soldaterhvervninger (1563 - 1563)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Leipzig stad: Breve, til dels med bilag, fra Rådet og Stadsretten i Leipzig til kongerne Christian IV og Christian V (1601 - 1698)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lemgow stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV vedrørende frigivelse af beslaglagte varer tilhørende forskellige borgere i Lemgow (1625 - 1625)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lindau stad: Brev fra borgmestre og råd i Lindau til kong Christian V med anmodning om støtte i stadens strid med det adelige stift i Lindau (1693 - 1693)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Livland (1228 - 1560)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Akter og dokumenter vedrørende godset Kolk (1527 - 1544)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i staden Riga til Christian III, Frederik II og Christian IV (1536 - 1647)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Breve, til dels med bilag, fra den Tyske Ordens landmestre i Livland til Christian III og Frederik II samt enkelte andre (1534 - 1562)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Breve, til dels med bilag, fra hertug Magnus, biskop af Øsel, Wiek og Kurland samt administrator af Reval Stift, til Frederik II og enkelte andre (1559 - 1578)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Breve, til dels med bilag, fra Wilhelm af Brandenburg, ærkebiskop af Riga, til Christian III og Frederik II samt enkelte andre (1533 - 1565)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Forskellige akter og dokumenter, mest afskrifter (1214 - 1721)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Livland: Indkomne breve, til dels med bilag, fra myndigheder, stænder og indbyggere på Øsel samt andre akter vedrørende forholdene på øen (1686 - 1686)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lothringen: Breve fra medlemmer af fyrstehuset til danske konger og koncepter til breve fra danske konger til medlemmer af fyrstehuset (1547 - 1736)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck Stift: Akter og dokumenter vedrørende tilfangetagelsen af biskoppen af Lübeck Balthasar Rantzau ved Martin von Waldenfels (1534 - 1549)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck Stift: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra biskopper og domkapitel (1524 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck: Afskrifter og tryksager (1350 - 1760)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til staden Lübeck (1523 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck: Akter og dokumenter vedrørende staden Lübecks besiddelse af øen Bornholm (1525 - 1577)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd m.fl. til medlemmer af det danske kongehus, Rigsrådet og enkelte andre (1523 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck: Gesandtskabsrelationer med bilag (1519 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lübeck: Privilegier, forordninger m.v. (1250 - 1663)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lüneburg stad: Breve fra borgmestre og råd i Lüneburg til kong Frederik I (1523 - 1532)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Lüneburg stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd, stadssekretæren med flere i Lüneburg til danske konger samt statholder Henrik Rantzau med flere (1546 - 1667)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Magdeburg: Afskrifter af breve til administratorerne i ærkebispedømmet Magdeburg (1546 - 1625)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Magdeburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til stiftet Magdeburg (1563 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Magdeburg: Breve, til dels med bilag, fra administratorer i ærkebispedømmet Magdeburg til danske konger (1568 - 1665)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Magdeburg: Breve, til dels med bilag, fra staden Magdeburg til danske konger (1548 - 1668)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Magdeburg: Gesandtskabsrelationer (1625 - 1681)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mainz: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra ærkebiskopper af Mainz til danske konger og enkelte andre (1548 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mansfeld: Breve, til dels med bilag, fra greverne Albrecht, Oluf og Christian Friedrich samt enkegrevinde Margareta af Mansfeld (1537 - 1653)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mantova: Breve fra hertuger af Mantova (1629 - 1708)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende det danske kongehus' ejendomme i Mecklenburg og fordringer på hertughuset sammesteds (1619 - 1665)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Mecklenburg (1523 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende hertug Christophs fangenskab i Polen og løsladelse (1567 - 1569)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende hertug Johann Albrecht I's og markgrev Hans af Küstrins fordægtige rustninger (1565 - 1566)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende stridigheder mellem hertugerne Johann Albrecht I og Ulrich III (1555 - 1556)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem hertug Christoph af Mecklenburg og prinsesse Dorothea, Frederik I's datter (1565 - 1608)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem hertug Magnus III af Mecklenburg-Schwerin og Frederik I's datter, prinsesse Elisabeth, samt mellem denne og hertug Ulrich III af Mecklenburg (1542 - 1556)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra hertuger af Mecklenburg-Schwerin til danske konger og dronninger samt enkelte andre (1520 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra Rostocks borgmestre og råd samt enkelte andre til danske konger (1538 - 1730)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra hertug Ulrich III af Mecklenburg til danske konger og enkelte andre (1553 - 1624)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra hertuginde Elisabeth, hertug Ulrich III's første gemalinde. til danske konger og enkelte andre (1544 - 1586)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra Wallenstein som hertug af Mecklenburg til Christian IV (1629 - 1634)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Breve, til dels med bilag, fra Wismars borgmestre og råd til danske konger, formynderregeringen, hertug Ulrich III af Mecklenburg og statholder Henrik Rantzau (1545 - 1624)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mecklenburg: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1545 - 1712)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Memmingen stad: Brev fra borgmestre og råd i Memmingen til kong Frederik IV med anmodning om tilladelse for stadens kollektant Johann Georg Mohndahl til at indsamle bidrag til opførelse af en luthersk kirke med præstegård og skole i Diettersried (1716 - 1716)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Minden og Paderborn Stifter: Akter vedrørende dr. Heinrich Stallmeisters og Frederik Günthers hverv (1619 - 1622)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Minden stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Minden til kongerne Frederik II og Christian IV (1582 - 1643)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Modena: Breve fra medlemmer af hertughuset (1673 - 1761)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Mühlhausen stad: Breve fra borgmestre og råd i Mühlhausen til danske konger med flere (1688 - 1730)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Münster Stift: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra biskopper, administratorer, statholdere, domkapitel og magistrat til danske konger og andre (1517 - 1718)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Navneregister til Ausländisch Registrant (1540 - 1542)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Neckarsteinach stad: Memorialer fra den lutherske menighed i Neckarsteinachs udsending Johann Hornbläser med anmodning om støtte imod stedets katolske herskab, friherrerne af Metternich-Müllenarck (1753 - 1753)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nederlandene: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Nederlandene (1519 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nederlandene: Akter og dokumenter vedrørende og protokol over forhandlingerne i Stade mellem danske og nederlandske sendemænd angående toldpålæggene i Norge og i Øresund (1641 - 1641)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nederlandene: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra Generalstaterne til danske konger og enkelte andre (1582 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nederlandene: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra statholderne og medlemmer af huset Oranien til medlemmer af det danske kongehus m.fl. (1556 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nederlandene: Breve, til dels med bilag, fra nederlandske stæder til danske konger og enkelte andre (1524 - 1705)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nederlandene: Gesandtskabsrelationer og indberetninger, til dels med bilag, samt breve fra forskellige (1608 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nederlandene: Trykte bilag til gesandtskabsrelationer (1692 - 1752)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Niederwesel stad: Breve, hvoraf et med bilag, fra borgmestre, Schöffen og råd til kong Frederik II (1564 - 1577)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Northeim stad: Breve fra rådet i Northeim og fra Paul Bohnsack i Northeim til hertugen af Braunschweig-Calenberg-Göttingens kansler og råd i Münden vedrørende Bohnsacks på Øsel beslaglagte varer og penge (1568 - 1568)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Northeim stad: Breve, til dels med bilag, fra rådet i Northeim til kong Christian IV vedrørende krigshandlingerne og troppeindkvartering (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nürnberg stad: Afhandling om borgen Nürnbergs historie (1000 - 1427)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Nürnberg stad: Breve fra Nürnberg (1548 - 1610)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oebisfelde stad: Breve, hvoraf et med bilag, fra borgmestre, råd og borgerskab i Oebisfelde til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter om og fra konferencen i Uetersen 1648 og i Rendsburg 1649 om successionen i Oldenburg og Delmenhorst (1648 - 1651)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende arvedelingen og arvestriden mellem greverne Johann XVI, og efter ham hans søn Anton Günther af Oldenburg, og Anton II af Delmenhorst samt striden mellem grev Johann XVI og grev Enno III af Ostfriesland (1594 - 1616)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende biskoppen af Münsters og domkapitlet i Bremens fordring på grevskabet Delmenhorst (1520 - 1520)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende den af hertug Joachim Ernst af Plön og de øvrige hertuger af det Sønderborgske hus nedlagte protest mod aftalen om successionen i grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst (1641 - 1641)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst (1513 - 1669)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende forhandlingerne med huset Braunschweig-Lüneburg om forleningen med Stadt- og Butjadingerland (1648 - 1653)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende lensinvestituren på grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst 1531 samt de Frederik II og hertugerne Hans og Adolf samt deres efterkommere meddelte ekspektancer på disse (1531 - 1664)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter og dokumenter vedrørende stridigheder mellem grev Johann XVI af Oldenburg og greverne Edzard II og Enno III af Ostfriesland (1587 - 1600)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Akter vedrørende Wesertolden (1111 - 1624)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra greverne af Oldenburg til danske konger m.fl. (1512 - 1667)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Breve, til dels med bilag, fra forskellige fyrstelige personer til danske konger (1580 - 1698)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oldenburg: Oldenburgske forlig og overenskomster, væsentlig afskrifter (1633 - 1664)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Olmütz Stift: Notifikationsskrivelse til kong Frederik IV fra Wolfgang Hannibal von Schrattenbach, ærkebiskop af Olmütz, om dennes ophøjelse til kardinal (1712 - 1712)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Oplysningsbog vedr. hertugdømmerne Slesvig og Holsten (og grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst) (1326 - 1661)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Originale, delvis uafgåede, ekspeditioner (1534 - 1674)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Osnabrück: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Osnabrück Stift og stad (1564 - 1653)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Osterode stad: Breve fra borgmestre og råd i Osterode til kong Christian IV vedrørende tildeling og overholdelse af kongelige beskærmelsesbreve (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ostfriesland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Ostfriesland (1507 - 1778)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ostfriesland: Breve, til dels med bilag, fra grever og grevinder af Ostfriesland til danske konger m.fl. (1701 - 1701)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Papirer, hidrørende fra den politiske efterretningstjeneste (1742 - 1763)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Parma og Piacenza: Breve fra hertugerne Francesco og Antonio af Parma og Piacenza (1690 - 1727)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Passau Stift: Brev til kong Frederik III fra Karl Joseph af Østrig, biskop af Passau, Olmütz og Breslau, stormester for den Tyske Orden (1663 - 1663)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Passau Stift: Breve til kong Frederik IV fra kardinal Johann Philipp, greve af Lamberg, fyrstbiskop af Passau, i dennes egenskab af kejserlig proncipalkommissær ved den stedsevarende Rigsdag i Regensburg (1702 - 1706)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pavestaten: Korrespondance med paver, kardinaler, pavelige nuntier og verdslige fyrster (1513 - 1714)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Peder Schumachers håndbog (1541 - 1667)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Petershagen stad: Breve fra borgmestre og råd i Petershagen til kong Christian IV vedrørende fri passage for fødevarer til staden (1625 - 1625)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pfalz: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Pfalz (1535 - 1718)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pfalz: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra kurfyrster og hertuger af Pfalz og fra pfalzgrever til danske konger og dronninger m.fl. (1535 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Afskrifter af forskellige akter og dokumenter (1514 - 1759)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Polen (1419 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Akter vedrørende handel og søfart (1563 - 1774)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Bilag til gesandtskabsrelationer (1764 - 1764)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra polske konger, dronninger og prinser til danske konger og dronninger (1526 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Duplicata af gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1704 - 1768)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Gesandtskabsrelationer og -beretninger, til dels med bilag, fra gesandter, korrespondenter og andre (1645 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Polen: Tryksager (1673 - 1766)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pommern: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Pommern (1530 - 1642)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pommern: Akter og dokumenter vedrørende grænsestridigheder mellem de fyrstelige huse Pommern og Mecklenburg og deres bilæggelse (1269 - 1577)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pommern: Akter og dokumenter vedrørende Rügens forhold til Roskilde Stift og særlig de Ralswickske godser (1431 - 1646)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pommern: Akter og dokumenter vedrørende stridigheder mellem Danmark og Pommern om Reinfeld Klosters i Pommern beliggende godser (1537 - 1555)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pommern: Breve, til dels med bilag, fra hertugerne af Pommern til danske konger m.fl. (1512 - 1650)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Pommern: Forskellige akter og dokumenter vedrørende godser m.v. (1559 - 1665)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Portugal: Breve, til dels med koncepter til svar, fra medlemmer af det portugisiske kongehus til danske konger (1546 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Preussen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Preussen (1516 - 1605)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Preussen: Blandede akter, særlig vedrørende forholdet mellem Preussen og Polen (1525 - 1643)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Preussen: Brevveksling mellem fyrstehusene (1526 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Preussen: Gesandtskabsrelationer (1556 - 1567)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Quedlinburg Stift: Breve, til dels med bilag, koncepter til besvarelse og anden korrespondance, fra abbedisser og konvent i Quedlinburg til danske konger, m.m. (1730 - 1756)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rathenow stad: Brev fra borgmestre og rådmænd i Rathenow til kong Christian IV vedrørende kongens forråd af mel i staden (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ratzeburg Stift: Akter vedrørende Ratzeburg Stift (1554 - 1627)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ratzeburg: Akter og dokumenter vedrørende den påtænkte udvælgelse af kong Frederik II's søn hertug Ulrik til koadjutor i Ratzeburg Stift (1591 - 1603)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ravensburg stad i Schwaben: Brev fra borgmestre og råd i Ravensburg til kong Christian V med anmodning om kongens støtte til nedsættelse af stadens bidrag til rigsskatterne (1692 - 1693)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Realia (1255 - 1550)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Regensburg stad: Breve fra Magistraten i Regensburg til kong Frederik IV (1703 - 1720)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til Ausländisch Registrant (1576 - 1745)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til gehejmeregistraturen (1676 - 1774)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til Georg Corpers kopibog (1537 - 1538)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til kopibog Latina (1563 - 1661)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Register til kopibog over skrivelser m.v. vedr. krigen (1658 - 1660)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Registrant 63A - register til registrant 63, lærde mænds breve m.m. (1530 - 1690)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Registrant nr. 63 - lærde mænds breve m.m. (1530 - 1690)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Registrantbog over udlændiske sager i almindelighed (1673 - 1698)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Registrerede og uregistrerede koncepter til udenlandske sager, som ikke er indført i nogen nu eksisterende kopibog (1754 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Reutlingen: Breve med bilag fra Magistraten i Reutlingen med flere til kong Frederik IV med anmodning om kirkekollekt i Danmark-Norge til fordel for den brandlidte stad (1726 - 1728)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Akter fra rigsdagen i Regensburg og kurfyrstekollegiet i Nürnberg (1630 - 1652)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Akter fra rigsdagen i Worms (1544 - 1545)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Aktstykker fra rigsdagen i Regensburg (1640 - 1641)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Forskellige tyske anliggender vedkommende (1539 - 1704)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1544 - 1771)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Protokol holdt i Rigsdagens Fyrsteråd (1640 - 1641)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Protokol holdt på rigsdagen i Regensburg (1594 - 1608)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigs- og kredsdagsafskede m.v. (1540 - 1557)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigsdagsakter (1546 - 1582)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigsdagsakter (1653 - 1654)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigsdagen og Rigskammerretten: Rigsdeputationskonventet i Frankfurt am Main (1655 - 1657)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigskammerretten: Korrespondanceakter m.m. vedrørende Rigskammerretten i Speyer (1545 - 1685)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigskammerretten: Procesakter (1521 - 1521)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rigskredsene: Nedersachsiske Kreds: Nedersachsiske kredsakter (1544 - 1684)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rostock stad: Brev fra borgmestre og råd i Rostock til kong Frederik I vedrørende krigen mod Søren Norby (1527 - 1527)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rostock stad: Forskellige breve fra og vedrørende Rostock (1604 - 1689)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rügenwalde stad: Brev fra borgmestre og råd i Rügenwalde til kong Christian IV vedrørende omstrejferen Andres Thies (1639 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Rusland: Vedr. grænserne i Lapland (1593 - 1730) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen-Altenburg: Breve fra hertugerne af Sachsen-Altenburg (1586 - 1668)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen-Lauenburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sachsen-Lauenburg (1533 - 1699)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen-Lauenburg: Akter og dokumenter vedrørende hertug Magnus II's arrestation i Danmark i 1572 og hans senere strid med Frederik II i anledning af hans optræden i Livland (1571 - 1579)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen-Lauenburg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af hertughuset til danske konger m.fl. (1524 - 1684)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen-Lauenburg: Forskellige akter og dokumenter (1565 - 1635)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen-Lauenburg: Protokol fra mødet i Lüneburg til mægling mellem hertugerne Magnus II og Franz II, med dertil hørende bilag (1581 - 1582)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Akter og dokumenter fra forhandlingerne om prinsesse Magdalene Sibylle, den udvalgte prins Christians enkes livgeding og tilbagebetaling af hendes medgift (1647 - 1653)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende den dansk-brandenburgske forligsmægling mellem kurfyrst August og hertug (forhen kurfyrst) Johann Friedrich I og markgrev Albrecht Alchibiades (1553 - 1554)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sachsen (1525 - 1768)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem den udvalgte prins Christian og hertuginde Magdalene Sibylle, datter af kurfyrst Johann Georg I af Sachsen (1633 - 1633)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem hertug (senere kurfyrst) August af Sachsen og prinsesse Anna af Danmark, kong Christian III's datter (1548 - 1554)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem kurfyrst Christian II af Sachsen og prinsesse Hedvig af Danmark, kong Frederik II's datter (1602 - 1651)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Breve, til dels med bilag og koncepter til svarskrivelser, fra kurfyrster af Sachsen til danske konger m.fl. (1520 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Forskellige akter og dokumenter (1555 - 1764)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sachsen: Gesandtskabsrelationer med bilag (1557 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Salzburg Stift: Skrivelser fra kardinal Guidobald, greve af Thun og Hohenstein, ærkebiskop af Salzburg og biskop af Regensburg, til kong Frederik III (1667 - 1667)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Salzwedel stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og rådmænd i Salzwedel til danske konger (1552 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Savoyen: Breve fra medlemmer af hertughuset (1662 - 1724)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schaaken: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra prinsesse Henriette af Waldeck, abbedisse af Schaaken, til dronning Juliane Marie (1756 - 1759)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schaumburg-Lippe-Alverdissen: Akter vedrørende eksekutionen af det af afdøde enkegrevinde Dorothea Amalie af Schaumburg-Lippe-Alverdissen, født hertuginde af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, oprettede testamente (1728 - 1729)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schaumburg-Lippe-Alverdissen: Brev fra grev Philipp Ernst II af Schaumburg-Lippe-Alverdissen til kong Christian VII (1769 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schaumburg-Lippe-Bückeburg: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grevinder af Schaumburg-Lippe-Bückeburg til danske konger (1665 - 1749)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schaumburg-Lippe-Bückeburg: Korrespondanceakter vedrørende greven af Schaumburg-Lippe-Bückeburgs successionsstrid med greven af Lippe-Detmold for Rigshofrådet i Wien, m.v. (1734 - 1740)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schaumburg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Schaumburg (1559 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schlesien: Breve fra medlemmer af hertughuset til medlemmer af det danske kongehus (1553 - 1676)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schwarzburg: Akter vedrørende kong Frederik II's påtænkte ægteskab med prinsesse Juliane af Nassau og de deraf opståede misforståelser mellem kongen og grev Günther XLI af Schwarzburg-Blankenburg (1569 - 1573)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schwarzburg: Breve, til dels med bilag, fra greverne af Schwarzburg til kong Frederik II m.fl. (1650 - 1650)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schwarzenberg: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra medlemmer af friherre-, greve- og fyrstehuset til danske konger (1563 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schweiz: Breve fra stæder og andre (1598 - 1764)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schwerin Stift: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Schwerin Stift, særlig udvælgelsen af kong Christian IV's yngre sønner, hertugerne Frederik og Ulrik til administratorer (1611 - 1638)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schwerin Stift: Breve, til dels med bilag, fra administratorer og domkapitel til kong Christian IV og enkelte andre (1593 - 1633)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Schwerin Stift: Forskellige akter og dokumenter vedrørende Schwerin Stift og de derunder liggende godser (1584 - 1624)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Almindelig del (1900 - 1950)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Seddelregistratur 37: Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling, Speciel del (1214 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Skotland: Afskrifter og ekstrakter af akter vedrørende Orkney, øernes pantsættelse og forhandlingerne om deres tilbagegivelse (1266 - 1661)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Skotland: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Skotland (1491 - 1640)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Skotland: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem James VI af Skotland og Frederik II's datter, prinsesse Anna (1589 - 1593)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Skotland: Breve fra konger og dronninger i Skotland samt skotske regeringsmyndigheder til danske konger samt til det danske Rigsråd (1487 - 1619)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Skotland: Forskellige akter (1859 - 1859)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Skrivelser, til dels med bilag, fra kansler Anders Barby til kong Christian III (1551 - 1559)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Solms: Breve, til dels med bilag, fra grever af Solms til danske konger og enkelte andre (1587 - 1727)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanien: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Spanien (1557 - 1768)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanien: Akter og dokumenter vedrørende handel og søfart (1585 - 1769)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanien: Breve, til dels med koncepter til svar, fra spanske konger og dronninger til danske konger (1550 - 1771)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanien: Gesandtskabsrelationer, til dels med bilag (1640 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske Nederlande: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til de Spanske Nederlande (1447 - 1447)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske Nederlande: Akter og dokumenter vedrørende handel og søfart (1316 - 1594)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske Nederlande: Akter og dokumenter vedrørende statholder i hertugdømmerne Slesvig og Holsten Henrik Rantzaus fordring på staden Antwerpen (1570 - 1606)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske Nederlande: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra regenter og statholdere til danske konger og dronninger (1508 - 1693)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske Nederlande: Forskellige akter og dokumenter (1535 - 1653)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Spanske Nederlande: Gesandtskabsrelationer og indberetninger, til dels med bilag, fra forskellige gesandter og kommissærer (1590 - 1697)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Speyer stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Speyer til danske konger (1550 - 1718)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Speyer Stift: Breve fra biskopper af Speyer til danske konger (1662 - 1716)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stade stad: Akter og dokumenter vedrørende en strid mellem Magistrat og borgerskab i Stade og den i denne anledning stedfundne mægling fra dansk side (1619 - 1620)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stade stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd samt individuelle borgere i Stade til danske konger og andre (1545 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stade stad: Kreditiver for og memorialer fra stadens afsendinge til den danske konge og regering, til dels med bilag (1613 - 1648)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Staden Bremen: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i staden Bremen (1532 - 1759)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Staden Bremen: Breve fra Bremens borgmestre og råd til medlemmer af det danske kongehus m.fl. (1537 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stadthagen stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Stadthagen til den Holsten-Schauenburgske regering i Bückeburg vedrørende den danske konges hærs ultimatum om troppeindkvartering (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stendal og Tangermünde stæder: Akter vedrørende tre bedragere, som var undveget til København (1597 - 1597)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stendal stad: Brev fra borgmestre og råd til kong Christian IV vedrørende troppeindkvartering (1626 - 1626)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stettin stad: Akter og dokumenter vedrørende staden Stettins besværinger over krænkelser af deres privilegier i Skåne og på Dragør, hvorom der forhandledes med de danske afsendinge til freden i Stettin (1452 - 1548)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stettin stad: Akter og dokumenter vedrørende staden Stettins gesandter til kong Frederik II, rådmand Ambrosius Hademar og sekretær Elias Schlecker, til forhandlinger om Sundtolden (1566 - 1568)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stettin stad: Breve, til dels med bilag, fra borgmestre og råd i Stettin til danske konger og til regeringsråderne under kong Christian IV's mindreårighed (1545 - 1640)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stolberg-Gedern: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af greve- og fyrstehuset til medlemmer af det danske kongehus (1696 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stolberg-Gedern: Notarielt bekræftet afskrift af grev Ludwig Christians testamente (1699 - 1699)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stolberg-Stolberg: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grever af Stolberg-Stolberg til danske konger (1739 - 1766)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stolberg-Wernigerode: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra grev Christian Ernst af Stolberg-Wernigerode til danske konger og dronninger og til oversekretærerne, samt korrespondance med danske gesandter vedr. grevehusets anliggender (1735 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stolberg: Breve fra grever af Stolberg til danske konger (1586 - 1603)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stralsund stad: Brev fra borgmestre og råd i Stralsund til kong Frederik I vedrørende fejden med Søren Norby (1525 - 1525)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Stralsund stad: Breve fra borgmestre og rådmænd med flere i Stralsund til danske konger (1545 - 1616)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Strassburg stad: Brev fra professor ved Universitetet i Strassburg, dr.jur. Gerhard von Stöcken til kong Christian V med tak for udnævnelsen til kongelig råd (1681 - 1681)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Strassburg stad: Breve, til dels med bilag, fra Magistraten i Strassburg til kongerne Frederik II og Christian IV (1587 - 1647)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Strassburg Stift: Breve fra biskopperne og andre akter vedrørende Strassburg Stift (1612 - 1685)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Suhl stad: Brev fra Schultheiss, borgmestre og råd i Suhl til kong Frederik II med Suhl-borgeren Claus Tammermitts fuldmagt til sønnen Wilhelm Tammermitt til at retsforfølge sønnen Jörg Tammermitts morder i København (1568 - 1568)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Summarisk beretning om forholdet til Moskva og efterretning om de laplandske grænseforhold (1493 - 1675)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige-Norge: Sager, materiale m.v. vedrørende den dansk-svenske postkonvention af 16. april 1814 (1735 - 1751)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende danske private og deres ejendomme i de til Sverige ved traktaterne i Roskilde og København afståede lande m.m. (1658 - 1746)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sverige (1400 - 1412)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Sverige (1400 - 1412) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende forhandlingerne i Kalmar om en forbundstraktat (1540 - 1540)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende freden i Stettin 13. december 1570 (1507 - 1569)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende fredsmøderne i Roskilde (1568) og Knærød (1569) (1568 - 1570)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende fredsmødet i Rostock (1563 - 1564)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende grænsemøderne ved Knærød og Flakkebæk (1602 - 1603)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende handel og søfart (1600 - 1701)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende Lübecks deltagelse i fredsforhandlingerne i Roskilde (oktober-november 1568) (1567 - 1570)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende mødet i Nyløse (1541 - 1541)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende påtænkte fredsmøder i Kalmar (september 1566) og i Falkenberg (25. januar 1567) samt fredsmødet i Stralsund (maj 1567) (1565 - 1567)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende sagerne mellem grev Johann af Hoyas arvinger og Gustaf I, staden Lübeck og Gustaf I samt Bernhard von Mehlen og Gustaf I, hvori Christian III søgte at mægle (1536 - 1544)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Akter og dokumenter vedrørende ægteskabet mellem kong Karl XI af Sverige og prinsesse Ulrikke Eleonora, Frederik III's datter (1679 - 1680)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Brev fra C. Rantzau ang. grænseregulering i Bohus og Akershus len (1739 - 1739) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Breve, til dels med bilag og koncepter til eller afskrifter af svarskrivelser, fra medlemmer af det svenske kongehus til medlemmer af det danske (1534 - 1771)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Breve, til dels med koncepter til svar, fra det svenske Rigsråd til det danske (1472 - 1657)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: De befuldmægtigede kommissærer til grænsemødet ved Brømsebro rigshofmester Corfitz Ulfeld, kansler Christen Thomesen Sehested og rigsråderne Christoffer Urne og Jørgen Seefelds gesandtskabsarkiv (1644 - 1645)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: De overordentlige ambassadører og befuldmægtigede kommissærer ved traktaterne i Lund grev Anton af Aldenburg, baron Jens Juel og gehejmestatssekretær Conrad Biermanns gesandtskabsarkiv (1676 - 1676)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Forskellige akter og dokumenter (1276 - 1752)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Forskellige svenske breve (1501 - 1521)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Gensidige klager fra befolkningen v. grænsen ml. Sverige og Norge (1615 - 1615) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Indberetninger fra forskellige agenter og residenter (1622 - 1639)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Kontrakter, overenskomster og skøder samt jordebog over jordegods i Skåne, der skulle afstås som vederlag for Bornholm (1661 - 1661)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Kopibog med bilag vedrørende det politiske forhold til Sverige (1563 - 1567)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Kopibog over Charles Dançays forhandlinger for at få sluttet fred mellem Danmark og Sverige (1563 - 1570)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Kopibog over forskellige forhandlinger og traktater mellem Danmark og Sverige (1524 - 1532)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Memorialer og breve, til dels med indlæg, fra feltmarskal, grev Magnus Stenbock, og enkelte breve til ham samt andre akter vedrørende ham (1712 - 1717)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Om lappernes skatskyldighed (1591 - 1592) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Om sejlads nord om Norge til Rusland (1582 - 1592) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Relationer, indberetninger og breve, til dels med bilag, fra forskellige afsendinge (1645 - 1660)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Sammenhæftede afskrifter af akter fra fredsforhandlingerne i Stettin (1570 - 1570)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Vedr. et bjergværk i Nordlandene (1636 - 1638) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Vedr. Finmarken og dens grænser (1610 - 1740) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Vedr. grænsereg. ml. Bohus len og de beholdne len (1660 - 1661) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Vedr. grænseregulering ml. Sverige og Norge (1658 - 1658) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Vedr. grænseregulering og grænsestridigheder, særlig træfældning og tømmerflødning, ml. Sverige og Norge (1733 - 1766) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Vedr. grænserne i Finmarken (1607 - 1609) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Sverige: Vedr. regulering af den svensk-norske grænse ved Skurven (1690 - 1690) Norske Afdeling
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tartariet: Breve fra tartarkhanen på Krim og andre, med oversættelser og koncepter til svar (1655 - 1682)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tartariet: Tartariske breve (1660 - 1677)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tecklenburg: Brev med bilag fra grevinde Charlotte, grev Johann Adolf af Bentheim-Tecklenburgs gemalinde, til kong Christian V (1683 - 1683)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Teschen: Breve fra hertuger af Teschen til danske konger (1576 - 1598)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Thurn und Taxis: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af fyrstehuset til danske konger (1731 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Thurn: Brev fra grev Franz af Thurn-Valsassina til hertug Magnus (1562 - 1562)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Toscana: Breve, til dels med bilag og koncepter til svar, fra medlemmer af det storhertugelige hus i Toscana til medlemmer af det danske kongehus (1590 - 1745)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Treptow an der Rega stad. Brev med bilag fra borgmestre og råd i Treptow i Pommern til den danske formynderregering med kreditiv for stadens afsendinge til forhandling om fornyelse af Treptow Skånefarerkompagnis privilegier i Dragør (1591 - 1591)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Treptow an der Rega stad: Brev fra rådmændene i Neuen Treptow an der Rega til kong Frederik I vedrørende fejden mod Søren Norby (1526 - 1526)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Trier: Breve, til dels med bilag, fra kurfyrsterne af Trier til danske konger (1560 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Tyske Orden: Breve fra stormestre og ordensregeringen til danske konger (1665 - 1761)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Udenlandske privatsager (1723 - 1766)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ulm stad: Afskrift af brev fra kejseren til staden Ulm vedrørende stadens krig mod markgrev Albrecht af Brandenburg (1552 - 1552)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ulm stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Ulm til kong Frederik IV med anmodning om støtte til stadens ansøgning til Rigsdagen i Regensburg om moderation i Ulms bidrag til rigsskatterne (1716 - 1716)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ungarn og Valakiet: Breve fra fyrsterne af Siebenbürgen (1528 - 1630)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Uregistrerede koncepter, opsatte af gehejmeråd v. Ehrenschild og oversekretær v. Jessen (1679 - 1699)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Waldeck: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af greve- og fyrstehuset til danske konger (1574 - 1765)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wallbrunn: Promemoria af J. E. Freiherr von Wallbrunn vedrørende den Württembergske religionssag (1741 - 1741)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Vejledende Arkivregistratur XI. Tyske Kancelli II (1214 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Vejledende Arkivregistratur XVI. Danish Department of Foreign Affairs until 1770 (1214 - 1770)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Verden Stift: Afskrifter (1529 - 1618)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Verden Stift: Akter og dokumenter vedrørende de politiske forhold i stiftet (1555 - 1555)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Verden Stift: Breve fra biskopperne og Domkapitlet til kongerne Frederik II og Christian IV (1567 - 1642)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wetzlar stad: Brev fra borgmestre, rådmænd og den evangeliske menighed i Wetzlar an der Wetterau til kong Frederik III med anmodning om økonomisk støtte til opførelsen af en luthersk kirke i staden (1669 - 1669)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wied: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra grever af Wied til danske konger (1754 - 1754)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wied: Breve, til dels med bilag, fra grev Johann Friedrich Alexander af Wied-Neuwied som direktør for det Westfalske Rigsgrevekollegium til kong Frederik V (1752 - 1758)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Windsheim stad: Brev fra borgmestre og råd i Windsheim i Franken til kong Christian VI med anmodning om støtte til stadens ansøgning om befrielse for rigsskatter på grund af en omfattende brand (1734 - 1734)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Virmont: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra greveparret til kong Christian VI (1732 - 1744)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wismar stad: Breve fra borgmestre og råd i Wismar til kong Frederik I vedrørende fejden mod Søren Norby m.m. (1526 - 1526)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wittenberg stad: Brev med bilag fra borgmestre og råd i Wittenberg til den danske formynderregering vedrørende Herman Lippert af Københavns studiegæld i Wittenberg (1595 - 1595)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wittstock stad: Brev med bilag fra borgmester og råd i Wittstock til markgrev Georg Friedrich af Baden-Durlach, den danske konges generaloberstløjtnant, med forbøn for den sindsforvirrede Georg Dolle, der var arresteret som kejserlig agent (1627 - 1627)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wolfstein: Breve, til dels med koncepter til besvarelse, fra grev Christian Albrecht af Wolfstein til kong Christian VI og oversekretær Johan Sigismund von Schulin samt en redegørelse (species facti) vedrørende forholdene efter den mandlige linjes uddøen (1730 - 1738)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Wolfstein: Korrespondanceakter og dokumenter vedrørende det af kong Christian VI til grev Christian Albrecht af Wolfstein den 1. november 1735 ydede lån af 30.000 rigsdaler (1735 - 1735)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Worms stad: Breve, til dels med bilag, fra Stättmeister, borgmestre og råd i Worms til danske konger og embedsmænd (1555 - 1735)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Worms stad: Korrespondanceakter vedrørende en strid mellem staden Worms og Worms stift angående den biskoppelige Hofret og vedrørende nedsættelse i staden Worms' matrikulærbidrag (1750 - 1751)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Württemberg: Akter og dokumenter vedrørende det politiske forhold til Württemberg (1621 - 1767)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Württemberg: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af hertughuset til medlemmer af det danske kongehus (1540 - 1768)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Würzburg Stift: Brev til grev Schulin fra Zacharias Fränckels arvinger i Fürth angående en proces med det fyrstelige Hofkammer i Würzburg (1748 - 1748)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Würzburg Stift: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra biskopper af Würzburg til danske konger (1755 - 1755)
Tyske Kancelli, Udenrigske Afdeling Ysenburg-Büdingen: Breve, til dels med bilag og koncepter til besvarelse, fra medlemmer af greve- og fyrstehuset til danske konger og oversekretærer i Tyske Kancelli (1635 - 1675)
De fleste arkivalier vedrørende Danmarks udenrigspolitik i tiden indtil 1770 er registreret i Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkiv. I tilknytning hertil er også registreret arkivalier af samme art fra Danske Kancellis arkiv indtil omkring 1676, hvor behandlingen af de udenlandske sager helt og holdent blev Tyske Kancellis forretningsområde. Udskillelsen af en særlig udenrigsk afdeling fra Tyske Kancellis øvrige organisation ser ud til at være sket omkring 1670, men i første omgang uformelt. Først fra 1736 er der utvetydige vidnesbyrd om eksistensen af et "Udenlandsk Departement". Foruden Tyske Kancellis Udenrigske Afdelings arkivalier omfatter arkivet også store mængder arkivalier fra danske gesandtskaber i udlandet og gesandtskabsregnskaber. Endelig omfatter arkivet protokoller m.m. fra forhandlingerne i Gehejmekonseilet, som fra 1670 var den forsamling - kongens "hemmelige råd" - hvor ikke mindst de udenrigske anliggender blev drøftet.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.