Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsbetjente indtil 1889, Sønderjylland

Arkiv Indhold
Aabenraa Byfoged Aabenraa bys tingprotokoller (1603 - 1641)
Aabenraa Byfoged Auktionssager (1681 - 1866)
Aabenraa Byfoged Byfoged-Protocoller (1815 - 1872)
Aabenraa Byfoged Das über sämtliche Güter und Effekten des deputirten Bürges Hr. Rudolph Rudbecks zu Apenrade gehaltenen Auctions-Protocoll (1768 - 1768)
Aabenraa Byfoged Diverse sager (kriminalsager m.m.) (1605 - 1839)
Aabenraa Byfoged Formynderregnskaber (1737 - 1789)
Aabenraa Byfoged Formyndersager (1846 - 1847)
Aabenraa Byfoged Forskellige retsarkivalier (1633 - 1864)
Aabenraa Byfoged Forskellige sager, der stammer fra by- og delefogdens arkiv (1739 - 1809)
Aabenraa Byfoged Konkurssag (1836 - 1836)
Aabenraa Byfoged Notarial-Protocol for byen Aabenraa (1863 - 1867)
Aabenraa Byfoged Obrigkeitliche Attestata u. Zeugnisse (1664 - 1722)
Aabenraa Byfoged Polizeiamtsprotocoll u. Consulatsprotocoll der Stadt Apenrade (1850 - 1852)
Aabenraa Byfoged Protocolla judicialia (1671 - 1852)
Aabenraa Byfoged Protocollum votorum atque sententiarum cum rationibus decidendi (1697 - 1700)
Aabenraa Byfoged Protokol over anmeldte dødsfald (1851 - 1862)
Aabenraa Byfoged Register til byfoged-protocoller (1815 - 1861)
Aabenraa Byfoged Register til protocolla judicialia (1701 - 1709)
Aabenraa Byfoged Rådsretsprotokol (1640 - 1640)
Aabenraa Byfoged Sag mellem provst Ahrenkiel og magistraten på den ene side og amtmand Günderoth på den anden side om et grundstykke (1698 - 1698)
Aabenraa Byfoged Skiftesager (1800 - 1864)
Aabenraa Byfoged Testamente (1862 - 1862)
Aabenraa Byfoged Vollmachten (1668 - 1722)
Aabenraa Herredsfogderi Fattigsager (1864 - 1885)
Aabenraa Herredsfogderi Forsikringssager (1883 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Forskellige sager (1859 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Herredsfogderikontorsager (1867 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Journaler (1870 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Kommunesager (1867 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Militærsager (1864 - 1888)
Aabenraa Herredsfogderi Politisager (1865 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Skattesager. Realbyrdeafløsning (1869 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Statsborgersager (1879 - 1889)
Aabenraa Herredsfogderi Vej- og jernbanesager (1865 - 1889)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Konkurs- og forligssager (1853 - 1866)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Kontraktprotokol (1773 - 1871)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Register til skifteprotokol for Als Nørre Herred (1778 - 1872)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Retsprotokol for Egen og Als Nørre Herreder (1847 - 1867)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Skifteprotokol for Als Nørre Herred (1730 - 1872)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Skiftesager (1797 - 1866)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Testamenter (1795 - 1863)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Udsigeakter (1803 - 1867)
Augustenborg Herredsfogderi "K. Jurisdiktionens Retsforfatning, Thing- og Arrestvæsen, Bestillingsmænd, Sportelvæsen m.m. vedkommende (1854 - 1864)
Augustenborg Herredsfogderi Bilag til professionsprotokol (1844 - 1868)
Augustenborg Herredsfogderi Dokumenter ang. de augustenborgske godsforhold m.v. (1740 - 1851)
Augustenborg Herredsfogderi Formynderbeskikkelsesprotokol (1865 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Kassebog for depositiovæsenet (1853 - 1868)
Augustenborg Herredsfogderi Overformynderprotokol (1764 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Register til den augustenborgske retsprotokol (1830 - 1851)
Augustenborg Herredsfogderi Register til retsprotokol (1788 - 1830)
Augustenborg Herredsfogderi Retsprotokol (1853 - 1867)
Augustenborg Herredsfogderi Sager ang. smedehåndværket (1774 - 1857)
Augustenborg Herredsfogderi Sager til overformynderprotokol (1771 - 1777)
Augustenborg Herredsfogderi Skiftebreve (1747 - 1839)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Alfabetisk register til skyld- og panteprotokol (1747 - 1779)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Herredsfogedens justitsprotokol (1752 - 1782)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotocoll zu denen beeden Lehnen Augustenburg und Rumorshoff (1747 - 1778)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Retsprotokol (1778 - 1867)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Schuld- und Pfandprotocoll zu denen beeden Lehnen Augustenburg und Rumorshoff (1747 - 1779)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Skiftesager (1747 - 1871)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Testamenter (1753 - 1867)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Tingretsprotokol (1754 - 1853)
Augustenborg Sønder Herred Tingprotokol (1764 - 1853)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Overformynderprotokol (1796 - 1850)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Register til formynderprotokol (1796 - 1850)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Retsprotokol (1790 - 1867)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Skiftesager (1850 - 1850)
Ballegårds Birkedommer Register til skifte-, delings og kontraktprotokol (1737 - 1857)
Ballegårds Birkedommer Retsprotokol (1764 - 1790)
Ballegårds Birkedommer Skifte-, delings- og kontraktprotokol (1737 - 1857)
Ballum Birk Auktionsprotokol (1825 - 1867)
Ballum Birk Pantebog (1732 - 1817)
Ballum Birk Register til skifteprotokol (1817 - 1851)
Ballum Birk Skifteprotokol (1817 - 1851)
Ballum Birk Tingbog (1665 - 1778)
Ballum Birk Tingbog (uddrag) (1747 - 1757)
Broager Herredsfogderi Aktfortegnelser (1886 - 1889)
Broager Herredsfogderi Journal (1868 - 1888)
Bøjskov Birkedommer Kontrakt-, skifte- og delingsprotokol (1784 - 1867)
Bøjskov Birkedommer Register til kontrakt-, skifte- og delingsprotokol (1784 - 1867)
Fanø Birkedommer Forligsklager m.m. (1795 - 1835)
Fanø Birkedommer Navneregister til skifteprotokol (1796 - 1876)
Fanø Birkedommer Navneregister til skøde- og panteprotokoller (1749 - 1887)
Fanø Birkedommer Navneregister, panteobligationer, udstedere (1720 - 1931)
Fanø Birkedommer Skifteprotokol (1796 - 1905)
Fanø Birkedommer Skøde- og panteprotokol (1684 - 1927)
Frederikskogs Retsbetjente Auktions- og kontraktprotokol (1786 - 1869)
Frederikskogs Retsbetjente Bibog til gjælds- og panteprotokol (1724 - 1873)
Frederikskogs Retsbetjente Haupt Pfand Protocol (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Kogs- og citationsprotokol (1699 - 1717)
Frederikskogs Retsbetjente Konkursbo- og skiftesager (1765 - 1831)
Frederikskogs Retsbetjente Register over panteprotokol, Frederikskog (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Retsprotokol og bilag til retsprotokol (1693 - 1737)
Frederikskogs Retsbetjente Skifte- og konkurssager samt andre retsarkivalier (1698 - 1736)
Frederikskogs Retsbetjente Skifteprotokol for Frederikskog (1793 - 1852)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Auszug aus dem Vormunderbuche der vormaligen Gram Harde, enthaltend die im Kirchspiele Jels vorhandenen Vormundschaften (1867 - 1867)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Koncepter og bilag til tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1717 - 1785)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Register til formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Skiftesager (1839 - 1862)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Stævninger til Frøs herredsting (1696 - 1697)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1691 - 1867)
Gammelgård Birkedommer Skyld- og panteprotokol for de tre len Gammelgård, Augustenborg og Rumohrsgård (1776 - 1786)
Gammelgård Birkedommer Tingretsprotokol (1754 - 1853)
Graasten Herredsfogderi Håndværks- og industrisager (1867 - 1889)
Graasten Herredsfogderi Journal (1872 - 1889)
Graasten Herredsfogderi Landvæsenssager (1736 - 1889)
Graasten Herredsfogderi Militærsager (1864 - 1889)
Graasten Herredsfogderi Plejebørnssager (1875 - 1889)
Graasten Herredsfogderi Sager vedr. mål og vægt (1873 - 1889)
Graasten Herredsfogderi Statsborgersager (1865 - 1889)
Gram Herred Bilag til tingprotokol (1677 - 1845)
Gram Herred Formynderbog (1771 - 1868)
Gram Herred Fæstebreve på krongods (1738 - 1843)
Gram Herred Notarialprotokol for actuaren (1863 - 1869)
Gram Herred Register over formynderne (1771 - 1836)
Gram Herred Registre til tingprotokol (1850 - 1867)
Gram Herred Sager ang. udskiftningen og afgørelse af stridigheder i den anledning i henh. til kgl. forordning af 26. jan. 1770 (1779 - 1787)
Gram Herred Skiftesager (1743 - 1867)
Gram Herred Tingprotokol (1657 - 1867)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Auktionssager (1748 - 1848)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Formynderi-sager (1734 - 1846)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Justits- og retsprotokol for Gram og Nybøl godser (1712 - 1853)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kiøbe, Afstaaelses- og Overladelses Contracter (1778 - 1794)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Gl. Gram (1719 - 1779)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Ny Gram (1719 - 1779)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Nybøl Gods (1761 - 1781)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontraktprotokol for Gram og Nybøl Godser (1799 - 1877)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Protokol over formynderregnskaber (1816 - 1843)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Retsprotokol for Nybøl gods (1810 - 1839)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Schift- und Theilungs Protocoll (1818 - 1821)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Skiftesager (1675 - 1871)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Vormünder-Buch für die Güter Gram und Nübbel (1792 - 1814)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Gods Register til skifteprotokol (1829 - 1850)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Gods Skifteprotokol (1829 - 1850)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Vestre Distrikts Birk Skøde- og panteprotokol (1826 - 1857)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk Justitsprotokol (1664 - 1865)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk Navneregister i skøde- og panteprotokol: Hardenberg-Reventlows Østre Birk (1733 - 1869)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk Skøde- og panteprotokoll: Hardenberg-Reventlows Østre Birk (1733 - 1865)
Gråsten Birk Diverse retssager (1714 - 1747)
Gråsten Birk Gråsten Amt - Register til skifteprotokol (1722 - 1814)
Gråsten Birk Hertugelige åbne breve, reskripter og resolutioner (1676 - 1749)
Gråsten Birk Jordebøger og regnskaber for Gråsten Amt (1663 - 1710)
Gråstenske Godsers Birkedommer Alfabetisk register til skyld- og panteprotokollen for de graastenske godser (1765 - 1885)
Gråstenske Godsers Birkedommer Fortegnelse over udstedte tjenestebøger (1841 - 1874)
Gråstenske Godsers Birkedommer Gravensteinisches Vormünder-Protocoll (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Kontraktprotokol (1709 - 1855)
Gråstenske Godsers Birkedommer Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til formynderprotokol (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til kontrakprotokol (1765 - 1855)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Retsprotokol for de graastenske godser (1812 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Retsprotokol for Graasten og Søgaard godser m.m. (1687 - 1688)
Gråstenske Godsers Birkedommer Skiftesager (1640 - 1852)
Gråstenske Godsers Birkedommer Skyld- og panteprotokol for de graastenske godser (1765 - 1885)
Haderslev Byfoged Auktionsprotokol (1766 - 1863)
Haderslev Byfoged Bibog til skyld og panteprotokol (1698 - 1884)
Haderslev Byfoged Bilag til biprotokol (1835 - 1865)
Haderslev Byfoged Bilag til retsprotokol (1634 - 1821)
Haderslev Byfoged Bøderegister med bilag (1761 - 1858)
Haderslev Byfoged Ekstrakt af politiretsprotokol over mindre overtrædelser (1837 - 1863)
Haderslev Byfoged Formynderregnskabsbog (1720 - 1867)
Haderslev Byfoged Formynderskabsprotokol (1672 - 1870)
Haderslev Byfoged Forskellige formynderskabssager (1718 - 1857)
Haderslev Byfoged Fortegnelser over kriminaltilfælde (1830 - 1857)
Haderslev Byfoged Koncept til tingbogen for Haderslev by (1797 - 1798)
Haderslev Byfoged Konkurssager (1675 - 1848)
Haderslev Byfoged Nævningebøger (1773 - 1837)
Haderslev Byfoged Politiretsprotokoller (1839 - 1867)
Haderslev Byfoged Procesakter (1697 - 1813)
Haderslev Byfoged Register til (1762 - 1773)
Haderslev Byfoged Register til formynderskabsprotokol (1762 - 1870)
Haderslev Byfoged Register til politiretsprotokol (1839 - 1851)
Haderslev Byfoged Register til retsprotokol (1763 - 1867)
Haderslev Byfoged Retsprotokol (1629 - 1867)
Haderslev Byfoged Skifteprotokol (1716 - 1822)
Haderslev Byfoged Skiftesager (1729 - 1867)
Haderslev Byfoged Skyld- og panteprotokol (1698 - 1884)
Haderslev Byfoged Skøder (1633 - 1850)
Haderslev Byfoged Testamenter (1744 - 1813)
Haderslev Byfoged Tingbog (1633 - 1837)
Haderslev Herredsfoged Auktionsprotokol (1765 - 1815)
Haderslev Herredsfoged Bilag til tingprotokol (1784 - 1845)
Haderslev Herredsfoged Diverse (1762 - 1847)
Haderslev Herredsfoged Formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Forskellige sager (1761 - 1833)
Haderslev Herredsfoged Fæstebreve på krongods (1764 - 1837)
Haderslev Herredsfoged Kontraktbog - kontrakter og forlig (1658 - 1704)
Haderslev Herredsfoged Kontrakter og obligationer (1746 - 1831)
Haderslev Herredsfoged Notarialprotokol for actuariatet (1863 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Notarialprotokol for herredsfogeden (1862 - 1871)
Haderslev Herredsfoged Politi- og kriminaljournal (1853 - 1854)
Haderslev Herredsfoged Protocollum Manuale über die Kinder Gelder in der Haderslebener-Harde (1721 - 1750)
Haderslev Herredsfoged Register over fæste- og ejendomsstæder i de såkaldte udsatte sogne og distrikter i Haderslev herred (1856 - 1856)
Haderslev Herredsfoged Register til formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Register til protokol over børnepenge (1721 - 1750)
Haderslev Herredsfoged Retsprotokol (1837 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Skifte- og formynderisager (1763 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Testamenter (1791 - 1859)
Haderslev Herredsfoged Tingprotokol (1720 - 1867)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Bøderegister (1801 - 1832)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Politisager (1820 - 1833)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Skiftesager (1812 - 1820)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Tingprotokol (1801 - 1834)
Hjørring Byfoged Ekstrarets- og gæsteretsprotokol (1793 - 1852)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Ang. koncessioner til håndværkere, høkere m.fl. (1763 - 1819)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Ang. politiske politisager (1864 - 1865)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Auktionssager (1739 - 1863)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Forhørsprotokoller (1815 - 1838)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formynderbøger (1820 - 1870)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formyndersager (1798 - 1851)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Forskellige jutitssager (1735 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Koncepter til Hviding herreds tingprotokol (1792 - 1846)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Koncepter til Nr. Rangstrup herreds tingprotokol (1790 - 1849)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Register til forhørsprotokoller (1819 - 1826)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Retsprotokoller for Hviding og Nr. Rangstrup herreder (1838 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Sager vedr. militærvæsenet (sessionsprotokoller m.v.) (1852 - 1864)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Skiftesager (1696 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Testamenter (1768 - 1863)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Hviding herred (1716 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Nr. Rangstrup herred (1716 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Vormünder-Protocoll der Norder-Rangstrup Harde (1835 - 1843)
Højer Birk og Herred Besigtigelsesprotokol (1775 - 1853)
Højer Birk og Herred Formynderprotokol (1775 - 1867)
Højer Birk og Herred Forskellige sager (1762 - 1864)
Højer Birk og Herred Kontraktprotokol (1742 - 1876)
Højer Birk og Herred Register til formynderprotokol (1775 - 1867)
Højer Birkedommer Delingsprotokol (1734 - 1861)
Højer Birkedommer Inquisitionssprotokol (1791 - 1791)
Højer Birkedommer Retsprotokol (1716 - 1867)
Højer Herred "Hevr Harder Schuld Protocol" (1698 - 1734)
Højer Herred Afskrift af Højer herreds tingbog, tome I (1684 - 1685)
Højer Herred Delingsprotokol (1725 - 1828)
Højer Herred Inquisitionsprotokol (forhørsprotokol) (1796 - 1812)
Højer Herred Register til "Hevr Harder Schuld Protocol" (1698 - 1734)
Højer Herred Retsprotokol (1715 - 1867)
Kreisstadt Sonderburg Flurbuch (1883 - 1883)
Kreisstadt Sonderburg Gewerbesteuer (1865 - 1875)
Kreisstadt Sonderburg Hebungs-Journal (1871 - 1874)
Kreisstadt Sonderburg Liste über einberufend Reservisten und Landwehr-Männer (1870 - 1871)
Kreisstadt Sonderburg Politisager, Arbejdsanvisningsprotokol (1888 - 1901)
Kreisstadt Sonderburg Politisager, Pasfortegnelse (1868 - 1889)
Kreisstadt Sonderburg Protokoll über ausgefertigte und vorgezeigte Gesinde-Dientsbücher (1841 - 1919)
Kreisstadt Sonderburg Volksschulsachen: Besoldungsverhältniss pp. Lehrpersonen (1871 - 1921)
Ladegård Gods Birkedommer Auktionssager (1798 - 1805)
Ladegård Gods Birkedommer Formynderbøger (1818 - 1866)
Ladegård Gods Birkedommer Kontrakter (1765 - 1846)
Ladegård Gods Birkedommer Kontraktprotokol (1810 - 1864)
Ladegård Gods Birkedommer Register til formynderbøger (1818 - 1866)
Ladegård Gods Birkedommer Register til kontraktprotokol for Ladegård Gods (1810 - 1864)
Ladegård Gods Birkedommer Skiftesager (1779 - 1848)
Lange, Jens Udskrift af Skifteretsprotokollen i Jens Langes bo (1791 - 1791)
Lundtoft Herredsfoged Formynder- og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Fortegnelse over personer, der har kommission til at drive et håndværk eller anden borgerlig næring (1855 - 1855)
Lundtoft Herredsfoged Kontraktprotokoller (1806 - 1876)
Lundtoft Herredsfoged Lundtoft Harder Schuld Protocoll (1698 - 1734)
Lundtoft Herredsfoged Lægdsrulle for Varnæs Birk og Lundtoft Herred (1853 - 1858)
Lundtoft Herredsfoged Register til Formynder og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Register til formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Register til skyld- og panteprotokol (1698 - 1892)
Lundtoft Herredsfoged Registre til kontraktprotokol (1806 - 1873)
Lundtoft Herredsfoged Skifte- og testamentesager (1825 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Skyld- og panteprotokol for Aabenraa amtsret II (aut. 18.8. 1873) (1825 - 1884)
Lundtoft Herredsfoged Vormünder-Buch der freigekauften Grüngrifft Hufler in Tombüll (1778 - 1823)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Dødsmelderegister (1851 - 1855)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Hovedbog til skifteforvalteren (1851 - 1874)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Overformynderiprotokol (1851 - 1866)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Register til skifteprotokol (1851 - 1859)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Skifteprotokol (1851 - 1868)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Tiendeprotokol (1864 - 1864)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Udskrift af matrikulen 1844 (1858 - 1858)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Udskrift af matrikulen 1844 for Schackenborg bøndergods (1847 - 1863)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birkers Landvæsenskommission Landvæsenskommissionsprotokol (1860 - 1867)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Justitsakter fra Lø Herred m.v. Herredsting (1581 - 1828)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Lø Herreds tingbog (1607 - 1700)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Register til skifteprotokol (1816 - 1850)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Skifteprotokol (1698 - 1850)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Skiftesager (1675 - 1858)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Skøde- og panteprotokol (1699 - 1884)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker To blade af (koncept til?) Lø Herreds tingbog (1648 - 1648)
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret Provste-Protokoll (1696 - 1871)
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret Skiftesag (1813 - 1813)
Løgumkloster Birk Gerichts-Protocoll (1814 - 1863)
Løgumkloster Birk Protocoll über Polizey- und geringfügige Sachen (1821 - 1839)
Løgumkloster Birk Register til formynderprotokol for Løgumkloster Birk (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk Retsprotokol for mindre sager i henhold til kgl. forordning af 25/7 1781 (1781 - 1867)
Løgumkloster Birk Tingbog (1631 - 1815)
Løgumkloster Birk Vormünder-Protocollum des Bircks Lügum-Closter (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1746 - 1841)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1822 - 1868)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Fortegnelse over arveafgifter, dødsfald m.m. (1864 - 1867)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol (1853 - 1863)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for Birk og fogderier (1767 - 1853)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for de 6 fogderier (1838 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Notarialprotokol (1863 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1746 - 1821)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1852 - 1868)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Retsprotokol for fogderiernes fogedi (1781 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Skiftesager (1666 - 1810)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Skyld- og panteprotokol (1718 - 1885)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Taksations- og auktionsprotokol (1804 - 1844)
Løgumkloster Herredsfogderi Auktionsprotokoller (1869 - 1876)
Løgumkloster Herredsfogderi Brandpolitisager (1868 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Byggetilladelser (1868 - 1884)
Løgumkloster Herredsfogderi Erhvervspolitisager (1869 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Folkeregistersager (1874 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Forvaltningssager (1865 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Fæste- og udstykningssager (1869 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Ind- og udvandringssager (1867 - 1888)
Løgumkloster Herredsfogderi Journal over indgåede skrivelser (1863 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Kommunalsager (1867 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Kommuneskattesager (1869 - 1887)
Løgumkloster Herredsfogderi Kredsdagsvalgsager (1868 - 1886)
Løgumkloster Herredsfogderi Landvæsens- og vandløbssager (1868 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Mark-, jagt- og fiskeripolitisager (1870 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Medicinalsager (1870 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Militærsager (1863 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Næringssager (1867 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Realbyrdeafløsningssager (1874 - 1888)
Løgumkloster Herredsfogderi Rets- og politisager (1868 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Sager vedr. politisk politi og skolevæsen (1872 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Sager vedr. statistik og tællinger (1867 - 1887)
Løgumkloster Herredsfogderi Sager vedr. statsborgerskaber (1867 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Skattesager (1867 - 1889)
Løgumkloster Herredsfogderi Valgsager (1868 - 1888)
Løgumkloster Herredsfogderi Vejsager (1868 - 1890)
Løgumkloster Herredsfogderi Veterinærsager (1868 - 1889)
Møgeltønder Birk Auktionsprotokol (1834 - 1867)
Møgeltønder Birk Register til auktionsprotokol (1834 - 1867)
Møgeltønder Birk Register til skifteprotokol (1820 - 1851)
Møgeltønder Birk Skifteprotokol (1696 - 1851)
Møgeltønder Birk Tingbog (1669 - 1803)
Møgeltønder Birk og Højer Provsti Protocol for Møgeltønder Birk og Höyer Herreds Provsteret (1720 - 1771)
Nordborg Amt Justitssager, Retsprotokoller (1700 - 1729)
Nordborg Herredsfogderi Aktfortegnelse (1867 - 1889)
Nybøl Herredsfogderi Civilprocessager. Mortifikationsproklamata (1850 - 1866)
Nybøl Herredsfogderi Dekretprotokoller (1851 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nybøl Herredsfogderi Forskellige processager (1853 - 1868)
Nybøl Herredsfogderi Inventarieprotokol (1824 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Konkursprotokol (1823 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Konkurssager (1851 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontrakprotokol for den i Nybøl herred indlemmede del af de forhenværende gravenstenske godser (1854 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontraktprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontraktprotokoller (1791 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Manual-delingsprotokol (1823 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Notarialprotokol (1863 - 1863)
Nybøl Herredsfogderi Professionsprotokol (1824 - 1859)
Nybøl Herredsfogderi Protokol over summarisk behandlede sager i små stridigheder, politianliggender, vagabond- og andre anliggender (1853 - 1857)
Nybøl Herredsfogderi Register til formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nybøl Herredsfogderi Register til kontraktprotokol (1791 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til kontraktprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til protokol over summariske justitssager (1847 - 1852)
Nybøl Herredsfogderi Register til retsprotokol (1780 - 1858)
Nybøl Herredsfogderi Register til terminprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til testamentprotokol (1858 - 1868)
Nybøl Herredsfogderi Retsprotokol (1780 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Retsprotokol for de i Nybøl herred indlemmede dele af de forhenværende graastenske godser (1853 - 1857)
Nybøl Herredsfogderi Skiftesager (1837 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Skyld- og panteprotokol for Nybøl Herred (1747 - 1885)
Nybøl Herredsfogderi Terminprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Testamenter (1835 - 1858)
Nybøl Herredsfogderi Testamentprotokoller (1858 - 1868)
Reventlow grevskabs Birkedommer Kontraktprotokol (1788 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Købebrev og overladelseskontrakt på en gård i Dybbøl (1788 - 1810)
Reventlow grevskabs Birkedommer Register til kontraktprotokol (1788 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Register til retsprotokol (1851 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Register til skifte- og delingsprotokol (1788 - 1825)
Reventlow grevskabs Birkedommer Retsprotokol (1810 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Skifte- og delingsprotokol (1788 - 1825)
Reventlow grevskabs Birkedommer Skiftesager og testamentsager (1844 - 1853)
Reventlow grevskabs Birkedommer Skyld- og panteprotokol (1788 - 1885)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Notarialprotokol for herredsfogeden (1863 - 1867)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Register til Retsprotokol (1795 - 1802)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Retsprotokol (1795 - 1802)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Rise herreds tingbog (1685 - 1688)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Skiftesager og testamenter (1823 - 1867)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Sønder Rangstrup herreds tingbog (1685 - 1688)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Retsprotokol (1747 - 1852)
Rødding Herredsfogderi Akter vedrørende Gram og Nybøl godser (1784 - 1895)
Rømø og Lists retsbetjente Register til skifteprotokol (1825 - 1860)
Rømø og Lists retsbetjente Skifteprotokol (1825 - 1860)
Rønhave og Ladegård Birkedommer Ting- og retsprotokol (1747 - 1754)
Skovbølgård Gods Retsbetjente Skiftesager (1829 - 1862)
Slogs Herredsfoged "Fasciculus II Papirer fra den fyrstelige regeringstid" (1641 - 1720)
Slogs Herredsfoged Audiensprotokol (1813 - 1837)
Slogs Herredsfoged Auktionssager (1808 - 1845)
Slogs Herredsfoged Bilag til tingprotokol (1722 - 1842)
Slogs Herredsfoged Folke- og kvægtællinger (1864 - 1867)
Slogs Herredsfoged Forskellige enkeltsager (1570 - 1822)
Slogs Herredsfoged Fortegnelse over helligdagsfogeder, kvæg- og brandsynsmænd (1776 - 1790)
Slogs Herredsfoged Inkvisitionssager nr. 1-6 og 50 (1699 - 1795)
Slogs Herredsfoged Koncepter til kontrakter (1728 - 1771)
Slogs Herredsfoged Konkurs- og professionssager (1809 - 1845)
Slogs Herredsfoged Kontraktprotokol (1773 - 1867)
Slogs Herredsfoged Notarialprotokol for herredsfogeden (1863 - 1867)
Slogs Herredsfoged Notarialprotokol for tingskriver Jessen i Tønder (1863 - 1865)
Slogs Herredsfoged Overformynderiprotokol (1822 - 1871)
Slogs Herredsfoged Register over myndlingene (1833 - 1863)
Slogs Herredsfoged Register til tingprotokol (1773 - 1789)
Slogs Herredsfoged Registrerings- og skifteprotokol (Taxation- und Theilungsprotocoll) (1783 - 1830)
Slogs Herredsfoged Retsprotokol (1841 - 1867)
Slogs Herredsfoged Skiftesager (1791 - 1848)
Slogs Herredsfoged Synsforretninger og lignende foretaget af rettens betjente sammen med sandemænd nr. 1-63 (1723 - 1828)
Slogs Herredsfoged Tingprotokol (1716 - 1867)
Slogs Herredsfoged Uafhentede kontrakter og koncepter til kontrakter (1809 - 1850)
Solvigs Retsbetjente Bibog til skyld- pg panteprotokollen (1734 - 1758)
Solvigs Retsbetjente Skyldprotokol (1706 - 1870)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Formyndersager (1767 - 1803)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Justitsakter (1737 - 1858)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Kontraktbog for Søgaard og Årtoft (1735 - 1739)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Kontraktprotokol (1806 - 1857)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Retsprotokol (1769 - 1787)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Skiftesager (1734 - 1849)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Testamente-, auktions- og konkurssager (1754 - 1836)
Sønderborg Amtsret Bilag til retsprotokollen (1735 - 1836)
Sønderborg Amtsret Tingbog for Als Sønder Herred med Kegnæs Birk (1788 - 1867)
Sønderborg Byfoged Auktionssager (1859 - 1867)
Sønderborg Byfoged Bilag til kæmnerretsprotokol (1826 - 1855)
Sønderborg Byfoged Bilag til retsprotokol (1851 - 1852)
Sønderborg Byfoged Bürgermeister-Protocoll zu Sonderburg (1781 - 1863)
Sønderborg Byfoged Diverse fortegnelser over formynderskaber, arvedelinger, konkurs- og kriminalssager samt behandlede og uafgjorte justits- og politisager (1849 - 1863)
Sønderborg Byfoged Diverse obligationer (1818 - 1866)
Sønderborg Byfoged Formynderisager (1718 - 1867)
Sønderborg Byfoged Formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg Byfoged Fuldmagter og koncepter til fuldmagter (1781 - 1864)
Sønderborg Byfoged Indkomne skrivelser med indlæg vedr. testamenter, overformynderi- og skiftesager (1853 - 1865)
Sønderborg Byfoged Koncepter til kontrakter om faste ejendomme (1853 - 1867)
Sønderborg Byfoged Konkurssager (1851 - 1867)
Sønderborg Byfoged Kontrakter og koncepter til kontrakter om køb af skibe (1836 - 1864)
Sønderborg Byfoged Kämmerey-Gerichts Protocoll der Stadt Sonderburg (1834 - 1863)
Sønderborg Byfoged Register til formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg Byfoged Register til skyld- og panteprotokol (1735 - 1885)
Sønderborg Byfoged Retsprotokol (1735 - 1867)
Sønderborg Byfoged Skifte- og testamentesager udt. af Sønderborg byarkiv (1822 - 1866)
Sønderborg Byfoged Skiftesager (1815 - 1867)
Sønderborg Byfoged Skyld- og panteprotokol (1735 - 1885)
Sønderborg Byfoged Testamentesager (1717 - 1867)
Sønderborg Byfoged Udsigelsessager (1801 - 1866)
Toftlund Herredsfogderi Akthæfter (1868 - 1894)
Tyrstrup Herredsfoged Bilag til tingprotokol (1845 - 1857)
Tyrstrup Herredsfoged Formynderbog (1802 - 1873)
Tyrstrup Herredsfoged Justitssager fra Tyrstrup herred (1631 - 1755)
Tyrstrup Herredsfoged Notarialprotokol for actuaren (1863 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Notarialprotokol for herredsfogden (1863 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Retsprotokol (1854 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Skiftesager (1839 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Skyld- og panteprotokol (1669 - 1887)
Tyrstrup Herredsfoged Tingprotokol (1723 - 1867)
Tønder Herred Audienz-Protocoll (1836 - 1854)
Tønder Herred Besigtigelsesprotokol (1761 - 1860)
Tønder Herred Formynderprotokol (1735 - 1871)
Tønder Herred Inquisitions-protokol (Forhørsprotokol) (1772 - 1777)
Tønder Herred Professionsprotokol (1761 - 1771)
Tønder Herred Register til Audienz-Protocoll (1836 - 1854)
Tønder Herred Taxations- og delingsprotokol (1700 - 1713)
Tønder Herred Tingprotokol (1729 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Auktionsprotokol, auktionsoppebørselsregister og forskelligt vedr. auktionsvæsenet (1834 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Betr. in der Stadt Tondern ausgestellte Uhrfehden (1593 - 1635)
Tønder Købstads Byfoged Bilag til dekretprotokol (1861 - )
Tønder Købstads Byfoged Bilag til retsprotokol og tingbog (1595 - 1732)
Tønder Købstads Byfoged Consulat-Protocolle (1812 - 1866)
Tønder Købstads Byfoged Dekretprotokoller (1782 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Formynderbog (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige formyndersager (1817 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige købekontrakter (1765 - 1845)
Tønder Købstads Byfoged Forskelligt (testamenter, kontrakter m.m.) (1778 - 1840)
Tønder Købstads Byfoged Fortegnelse over umyndiges midler under Tønder købstad, som årlig skal indsendes til den slesvigske overret (1771 - 1871)
Tønder Købstads Byfoged Kautionsbeviser, købekontrakter, licitationer m.m. (1845 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Koncepter til protocollum judiciale (1722 - 1722)
Tønder Købstads Byfoged Konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Kontraktprotokol over kirkestole og begravelser (1846 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Købe- og overladelseskontrakter (1592 - 1798)
Tønder Købstads Byfoged Lachbietungs-Protocoll (1754 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Licitationsprotokol over grundejendomme (1855 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Lovbydningsprotokol over solgte immobilier (1786 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Notarialprotokol for byskriveren (1862 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocolla judicialia (1573 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocollum votorum (1721 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Register over formynderne (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Register til forligsprotokol (1812 - 1858)
Tønder Købstads Byfoged Register til konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Register til retsprotokol (1785 - 1856)
Tønder Købstads Byfoged Register zu Konkurs-Protocollum (1655 - 1775)
Tønder Købstads Byfoged Sagregister til licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Skiftesager (1653 - 1857)
Tønder Købstads Byfoged Testamenter (1725 - 1790)
Tønder og Højer Herreder "Haupt-Protocoll der Vormundschaften in Tonder und Hoyer-Harden in soweit die Vormündere einige Pupillen Gühter zu administriren haben" (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Dekretprotokol (1855 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Fortegnelse over de bestaltede formyndere (1824 - 1831)
Tønder og Højer Herreder Kirke, skole og fattigsager i de blandede distrikter. Rubr. VI (1670 - 1815)
Tønder og Højer Herreder Notarialprotokol (1857 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Register til hovedformynderprotokol vedr. formynderskab af gods (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Retsprotokol (1854 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Sager ang. Kogsbøl og Søndergårde (1686 - 1686)
Tønder og Højer Herreder Vormünder-Protocoll über die von den Vormündern in Tondern und Hoyer-Harden ausgestellten Versicherungen (1778 - 1811)
Visby Herredsfogderi Aktregistrant (1889 - 1889)
Visby Herredsfogderi Armen- und Pflege-Polizei (1867 - 1889)
Visby Herredsfogderi Baupolizei (1864 - 1889)
Visby Herredsfogderi Brandpolizei (1862 - 1889)
Visby Herredsfogderi Distriktsbeamte (1867 - 1889)
Visby Herredsfogderi Domainensachen (1864 - 1889)
Visby Herredsfogderi Entwässerungswesen (1861 - 1889)
Visby Herredsfogderi Förderung der Landwirtschaft (1860 - 1889)
Visby Herredsfogderi Gesundheitspolizei (1866 - 1897)
Visby Herredsfogderi Grenzsachen (1876 - 1884)
Visby Herredsfogderi Handel, Gewerbe, Industrie (1865 - 1889)
Visby Herredsfogderi Jagdpolizei, Fischerei (1868 - 1889)
Visby Herredsfogderi Journal (1867 - 1889)
Visby Herredsfogderi Krankenversicherung (1883 - 1887)
Visby Herredsfogderi Kreissachen (1868 - 1886)
Visby Herredsfogderi Landschafts- und Kirchspielssachen (1864 - 1889)
Visby Herredsfogderi Militairsachen (1866 - 1889)
Visby Herredsfogderi Ordnungspolizei (1867 - 1889)
Visby Herredsfogderi Ortsgemeinden (1841 - 1890)
Visby Herredsfogderi Pass- und Fremdenpolizei. Verdächtige Individuen, Bettler und Landstreicher (1867 - 1889)
Visby Herredsfogderi Rekrutteringsstamruller (1876 - 1881)
Visby Herredsfogderi Schiffahrt (1867 - 1889)
Visby Herredsfogderi Sicherheitspolizei (1866 - 1889)
Visby Herredsfogderi Sonstiges (1865 - 1889)
Visby Herredsfogderi Staatsangehörigkeitssachen (1866 - 1889)
Visby Herredsfogderi Standesamtsachen (1874 - 1889)
Visby Herredsfogderi Steuersachen (1864 - 1889)
Visby Herredsfogderi Strand- und Dünenschutz (1859 - 1889)
Visby Herredsfogderi Strandsachen (1866 - 1889)
Visby Herredsfogderi Wegesachen (1864 - 1889)
Retsbetjentene indtil 1867 (herredsfogederne indtil 1889) havde mange opgaver, og her kan du finde en bred vifte af oplysninger om både personer og steder og meget andet.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.