Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsbetjente indtil 1889, Sønderjylland

Arkiv Indhold
Aabenraa Byfoged Aabenraa bys tingprotokoller (1603 - 1641)
Aabenraa Byfoged Auktionssager (1681 - 1866)
Aabenraa Byfoged Byfoged-Protocoller (1815 - 1872)
Aabenraa Byfoged Das über sämtliche Güter und Effekten des deputirten Bürges Hr. Rudolph Rudbecks zu Apenrade gehaltenen Auctions-Protocoll (1768 - 1768)
Aabenraa Byfoged Diverse sager (kriminalsager m.m.) (1605 - 1839)
Aabenraa Byfoged Formynderregnskaber (1737 - 1789)
Aabenraa Byfoged Formyndersager (1846 - 1847)
Aabenraa Byfoged Forskellige retsarkivalier (1633 - 1864)
Aabenraa Byfoged Forskellige sager, der stammer fra by- og delefogdens arkiv (1739 - 1809)
Aabenraa Byfoged Konkurssag (1836 - 1836)
Aabenraa Byfoged Notarial-Protocol for byen Aabenraa (1863 - 1867)
Aabenraa Byfoged Obrigkeitliche Attestata u. Zeugnisse (1664 - 1722)
Aabenraa Byfoged Polizeiamtsprotocoll u. Consulatsprotocoll der Stadt Apenrade (1850 - 1852)
Aabenraa Byfoged Protocolla judicialia (1671 - 1852)
Aabenraa Byfoged Protocollum votorum atque sententiarum cum rationibus decidendi (1697 - 1700)
Aabenraa Byfoged Protokol over anmeldte dødsfald (1851 - 1862)
Aabenraa Byfoged Register til byfoged-protocoller (1815 - 1861)
Aabenraa Byfoged Register til protocolla judicialia (1701 - 1709)
Aabenraa Byfoged Rådsretsprotokol (1640 - 1640)
Aabenraa Byfoged Sag mellem provst Ahrenkiel og magistraten på den ene side og amtmand Günderoth på den anden side om et grundstykke (1698 - 1698)
Aabenraa Byfoged Skiftesager (1800 - 1864)
Aabenraa Byfoged Testamente (1862 - 1862)
Aabenraa Byfoged Vollmachten (1668 - 1722)
Aabenraa herredsfogderi Fattigsager (1864 - 1885)
Aabenraa herredsfogderi Forsikringssager (1883 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Forskellige sager (1859 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Herredsfogderikontorsager (1867 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Journaler (1870 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Kommunesager (1867 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Militærsager (1864 - 1888)
Aabenraa herredsfogderi Politisager (1865 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Skattesager. Realbyrdeafløsning (1869 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Statsborgersager (1879 - 1889)
Aabenraa herredsfogderi Vej- og jernbanesager (1865 - 1889)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Konkurs- og forligssager (1853 - 1866)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Kontraktprotokol (1773 - 1871)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Register til skifteprotokol for Als Nørre Herred (1778 - 1872)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Retsprotokol for Egen og Als Nørre Herreder (1847 - 1867)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Skifteprotokol for Als Nørre Herred (1730 - 1872)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Skiftesager (1797 - 1866)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Testamenter (1795 - 1863)
Als Nørre og Egen Herredsfogderi Udsigeakter (1803 - 1867)
Augustenborg Herredsfogderi "K. Jurisdiktionens Retsforfatning, Thing- og Arrestvæsen, Bestillingsmænd, Sportelvæsen m.m. vedkommende (1854 - 1864)
Augustenborg Herredsfogderi Bilag til professionsprotokol (1844 - 1868)
Augustenborg Herredsfogderi Dokumenter ang. de augustenborgske godsforhold m.v. (1740 - 1851)
Augustenborg Herredsfogderi Formynderbeskikkelsesprotokol (1865 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Formynderprotokol (1764 - 1870)
Augustenborg Herredsfogderi Kassebog for depositiovæsenet (1853 - 1868)
Augustenborg Herredsfogderi Register til den augustenborgske retsprotokol (1830 - 1851)
Augustenborg Herredsfogderi Register til retsprotokol (1788 - 1830)
Augustenborg Herredsfogderi Retsprotokol (1853 - 1867)
Augustenborg Herredsfogderi Sager ang. smedehåndværket (1774 - 1857)
Augustenborg Herredsfogderi Sager til formynderprotokollen (1771 - 1777)
Augustenborg Herredsfogderi Skiftebreve (1747 - 1839)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Alfabetisk register til skyld- og panteprotokol (1747 - 1779)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Gerichtsprotokol derer zu Hause (d.v.s. hos herredsfogden, ikke på tinget) abgehandelten Sachen (1752 - 1782)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Nebenbuch zum Schuld- und Pfandprotocoll zu denen beeden Lehnen Augustenburg und Rumorshoff (1747 - 1778)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Retsprotokol (1778 - 1867)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Schuld- und Pfandprotocoll zu denen beeden Lehnen Augustenburg und Rumorshoff (1747 - 1779)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Skiftesager (1747 - 1871)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Testamenter (1753 - 1867)
Augustenborg og Rumohrsgård Godsers Birkedommer Tingretsprotokol (1754 - 1853)
Augustenborg Sønder Herred Tingprotokol for Augustenborg Sønder Herred (1764 - 1853)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Formynderprotokol (1796 - 1850)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Register til formynderprotokol (1796 - 1850)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Retsprotokol (1790 - 1867)
Ballegård og Bøjskovs Birkedommer Skiftesager (1850 - 1850)
Ballegårds Birkedommer Register til skifte-, delings og kontraktprotokol (1737 - 1857)
Ballegårds Birkedommer Retsprotokol (1764 - 1790)
Ballegårds Birkedommer Skifte-, delings- og kontraktprotokol (1737 - 1857)
Ballum Birk Auktionsprotokol (1825 - 1867)
Ballum Birk Pantebog (1732 - 1817)
Ballum Birk Register til skifteprotokol (1817 - 1851)
Ballum Birk Skifteprotokol (1817 - 1851)
Ballum Birk Tingbøger (1665 - 1778)
Ballum Birk Uddrag af tingbog nr. 2399 (1747 - 1757)
Broager Herredsfogderi Arkivfortegnelser (1886 - 1889)
Broager Herredsfogderi Journaler (1868 - 1888)
Bøjskov Birkedommer Kontrakt-, skifte- og delingsprotokol (1784 - 1867)
Bøjskov Birkedommer Register til kontrakt-, skifte- og delingsprotokol (1784 - 1867)
Fanø Birkedommer Forligsklager m.m. (1795 - 1835)
Fanø Birkedommer Navneregister til skifteprotokoller (1796 - 1876)
Fanø Birkedommer Navneregister til skøde- og panteprotokoller (1749 - 1887)
Fanø Birkedommer Navneregister, panteobligationer, udstedere (1720 - 1931)
Fanø Birkedommer Skifteprotokol (1796 - 1905)
Fanø Birkedommer Skøde- og panteprotokol (1684 - 1927)
Frederikskogs Retsbetjente Auktions- og kontraktprotokol (1786 - 1869)
Frederikskogs Retsbetjente Bibog til gjælds- og panteprotokol (1724 - 1873)
Frederikskogs Retsbetjente Haupt Pfand Protocol (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Kogs- og citationsprotokol (1699 - 1717)
Frederikskogs Retsbetjente Konkursbo- og skiftesager (1765 - 1831)
Frederikskogs Retsbetjente Register over panteprotokol, Frederikskog (1735 - 1892)
Frederikskogs Retsbetjente Retsprotokol og bilag til retsprotokol (1693 - 1737)
Frederikskogs Retsbetjente Skifte- og konkurssager samt andre retsarkivalier (1698 - 1736)
Frederikskogs Retsbetjente Skifteprotokol for Frederikskog (1793 - 1852)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Auszug aus dem Vormunderbuche der vormaligen Gram Harde, enthaltend die im Kirchspiele Jels vorhandenen Vormundschaften (1867 - 1867)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Koncepter og bilag til tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1717 - 1785)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Register til formynder-protokol for Frøs og Kalvslund herreder (1838 - 1869)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Skiftesager (1839 - 1862)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Stævninger til Frøs herredsting (1696 - 1697)
Frøs og Kalvslund Herredsfoged Tingbog for Frøs og Kalvslund herreder (1691 - 1867)
Gammelgård Birkedommer Skyld- og panteprotokol for de tre len Gammelgård, Augustenborg og Rumohrsgård (1776 - 1786)
Gammelgård Birkedommer Tingretsprotokol (1754 - 1853)
Graasten herredsfogderi Håndværks- og industrisager (1867 - 1889)
Graasten herredsfogderi Journaler (1872 - 1889)
Graasten herredsfogderi Landvæsenssager (1736 - 1889)
Graasten herredsfogderi Militærsager (1864 - 1889)
Graasten herredsfogderi Plejebørnssager (1875 - 1889)
Graasten herredsfogderi Sager vedr. mål og vægt (1873 - 1889)
Graasten herredsfogderi Statsborgersager (1865 - 1889)
Gram Herred Bilag til tingprotokol (1677 - 1845)
Gram Herred Formynderbog (1771 - 1868)
Gram Herred Fæstebreve på krongods (1738 - 1843)
Gram Herred Notarialprotokol for actuaren (1863 - 1869)
Gram Herred Register over formynderne (1771 - 1836)
Gram Herred Registre til tingprotokol (1850 - 1867)
Gram Herred Sager ang. udskiftningen og afgørelse af stridigheder i den anledning i henh. til kgl. forordning af 26. jan. 1770 (1779 - 1787)
Gram Herred Skiftesager (1743 - 1867)
Gram Herred Tingprotokol (1657 - 1867)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Auktionssager (1748 - 1848)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Formynderi-sager (1734 - 1846)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Justits- og retsprotokol for Gram og Nybøl godser (1712 - 1853)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kiøbe, Afstaaelses- og Overladelses Contracter (1778 - 1794)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Gl. Gram (1719 - 1779)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Ny Gram (1719 - 1779)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontrakt-, skifte- og auktionsprotokol for Nybøl Gods (1761 - 1781)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Kontraktprotokol for Gram og Nybøl Godser (1799 - 1877)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Protokol over formynderregnskaber (1816 - 1843)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Retsprotokol for Nybøl gods (1810 - 1839)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Schift- und Theilungs Protocoll (1818 - 1821)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Skiftesager (1675 - 1871)
Gram og Nybøl Godsers Retsbetjente Vormünder-Buch für die Güter Gram und Nübbel (1792 - 1814)
Grevskabet Hardenberg-Reventlow Gods Register til skifteprotokol (1828 - 1850)
Grevskabet Hardenberg-Reventlow Gods Skifteprotokol (1829 - 1850)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Vestre Distrikts Birk Skøde- og panteprotokol (1826 - 1857)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk Justitsprotokol (1664 - 1865)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk Navneregister i skøde- og panteprotokol: Hardenberg-Reventlows Østre Birk (1733 - 1869)
Grevskabet Hardenberg-Reventlows Østre Distrikts Birk Skøde- og panteprotokoll: Hardenberg-Reventlows Østre Birk (1733 - 1865)
Gråsten Birk Diverse retssager (1714 - 1747)
Gråsten Birk Gråsten Amt - Register til skifteprotokol (1722 - 1814)
Gråsten Birk Hertugelige åbne breve, reskripter og resolutioner (1676 - 1749)
Gråsten Birk Jordebøger og regnskaber for Gråsten Amt (1663 - 1710)
Gråstenske Godsers Birkedommer Alfabetisk register til skyld- og panteprotokollen for de graastenske godser (1765 - 1885)
Gråstenske Godsers Birkedommer Gravensteinisches Vormünder-Protocoll (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Kontraktprotokol (1709 - 1855)
Gråstenske Godsers Birkedommer Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Protokol over skudsmålsbøger (1841 - 1874)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til formynderprotokol (1770 - 1863)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til kontrakprotokol (1765 - 1855)
Gråstenske Godsers Birkedommer Register til Protocoll worin die Verpflichtung der bestellten Vormünder und Curatoren enthalten (1832 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Retsprotokol for de graastenske godser (1812 - 1853)
Gråstenske Godsers Birkedommer Retsprotokol for Graasten og Søgaard godser m.m. (1687 - 1688)
Gråstenske Godsers Birkedommer Skiftesager (1640 - 1852)
Gråstenske Godsers Birkedommer Skyld- og panteprotokol for de graastenske godser (1765 - 1885)
Haderslev Byfoged Auktionsprotokol (1766 - 1863)
Haderslev Byfoged Bilag til retsprotokol (1634 - 1821)
Haderslev Byfoged Bøderegister med bilag (1761 - 1858)
Haderslev Byfoged Ekstrakt af politiretsprotokol over mindre overtrædelser (1837 - 1863)
Haderslev Byfoged Formynderregnskabsbog (1720 - 1867)
Haderslev Byfoged Formynderskabsprotokol (1672 - 1870)
Haderslev Byfoged Forskellige formynderskabssager (1718 - 1857)
Haderslev Byfoged Fortegnelser over kriminaltilfælde (1830 - 1857)
Haderslev Byfoged Koncept til tingbogen for Haderslev by (1797 - 1798)
Haderslev Byfoged Konkurssager (1675 - 1848)
Haderslev Byfoged Nævningebøger (1773 - 1837)
Haderslev Byfoged Politiretsprotokoller (1839 - 1867)
Haderslev Byfoged Procesakter (1697 - 1813)
Haderslev Byfoged Register til (1762 - 1773)
Haderslev Byfoged Register til formynderskabsprotokol (1762 - 1870)
Haderslev Byfoged Register til politiretsprotokol (1839 - 1851)
Haderslev Byfoged Register til retsprotokol (1763 - 1867)
Haderslev Byfoged Retsprotokol (1629 - 1867)
Haderslev Byfoged Skifteprotokol (1716 - 1822)
Haderslev Byfoged Skiftesager (1729 - 1867)
Haderslev Byfoged Testamenter (1744 - 1813)
Haderslev Byfoged Tingbog (1633 - 1837)
Haderslev Herredsfoged Auktionsprotokol (1765 - 1815)
Haderslev Herredsfoged Bilag til tingprotokol (1784 - 1845)
Haderslev Herredsfoged Diverse (1762 - 1847)
Haderslev Herredsfoged Formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Forskellige sager (1761 - 1833)
Haderslev Herredsfoged Fæstebreve på krongods (1764 - 1837)
Haderslev Herredsfoged Kontraktbog - kontrakter og forlig (1658 - 1704)
Haderslev Herredsfoged Kontrakter og obligationer (1746 - 1831)
Haderslev Herredsfoged Notarialprotokol for actuariatet (1863 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Notarialprotokol for herredsfogeden (1862 - 1871)
Haderslev Herredsfoged Politi- og kriminaljournal (1853 - 1854)
Haderslev Herredsfoged Protocollum Manuale über die Kinder Gelder in der Haderslebener-Harde (1721 - 1750)
Haderslev Herredsfoged Register over fæste- og ejendomsstæder i de såkaldte udsatte sogne og distrikter i Haderslev herred (1856 - 1856)
Haderslev Herredsfoged Register til formynderbog (1773 - 1870)
Haderslev Herredsfoged Register til protokol over børnepenge (1721 - 1750)
Haderslev Herredsfoged Retsprotokol (1837 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Skifte- og formynderisager (1763 - 1867)
Haderslev Herredsfoged Testamenter (1791 - 1859)
Haderslev Herredsfoged Tingprotokol (1720 - 1867)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Bøderegister (1801 - 1832)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Politisager (1820 - 1833)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Skiftesager (1812 - 1820)
Haderslev Slotsgrunds herredsfoged Tingprotokol (1801 - 1834)
Hjørring Byfoged Ekstrarets- og gæsteretsprotokol (1793 - 1852)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Ang. koncessioner til håndværkere, høkere m.fl. (1763 - 1819)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Ang. politiske politisager (1864 - 1865)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Auktionssager (1739 - 1863)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Forhørsprotokoller (1815 - 1838)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formynderbøger (1820 - 1870)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Formyndersager (1798 - 1851)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Forskellige jutitssager (1735 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Koncepter til Hviding herreds tingprotokol (1792 - 1846)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Koncepter til Nr. Rangstrup herreds tingprotokol (1790 - 1849)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Register til forhørsprotokoller (1819 - 1826)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Retsprotokoller for Hviding og Nr. Rangstrup herreder (1838 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Sager vedr. militærvæsenet (sessionsprotokoller m.v.) (1852 - 1864)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Skiftesager (1696 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Testamenter (1768 - 1863)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Hviding herred (1716 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Tingbøger for Nr. Rangstrup herred (1716 - 1867)
Hviding og Nørre Rangstrup Herreder Vormünder-Protocoll der Norder-Rangstrup Harde (1835 - 1843)
Højer Birk og Herred Besigtigelsesprotokol (1775 - 1853)
Højer Birk og Herred Formynderprotokol (1775 - 1867)
Højer Birk og Herred Forskellige sager (1762 - 1864)
Højer Birk og Herred Kontraktprotokol (1742 - 1876)
Højer Birk og Herred Register til formynderprotokol (1775 - 1867)
Højer Birkedommer Delingsprotokol (1734 - 1861)
Højer Birkedommer Inquisitionssprotokol (1791 - 1791)
Højer Birkedommer Retsprotokol (1716 - 1867)
Højer Herred "Hevr Harder Schuld Protocol" (1698 - 1734)
Højer Herred Afskrift af Højer herreds tingbog, tome I (1684 - 1685)
Højer Herred Delingsprotokol (1725 - 1828)
Højer Herred Inquisitionsprotokol (forhørsprotokol) (1796 - 1812)
Højer Herred Register til "Hevr Harder Schuld Protocol" (1698 - 1734)
Højer Herred Retsprotokol (1715 - 1867)
Kreisstadt Sonderburg Flurbuch (1883 - 1883)
Kreisstadt Sonderburg Gewerbesteuer (1865 - 1875)
Kreisstadt Sonderburg Hebungs-Journal (1871 - 1874)
Kreisstadt Sonderburg Liste über einberufend Reservisten und Landwehr-Männer (1870 - 1871)
Kreisstadt Sonderburg Politisager, Arbejdsanvisningsprotokol (1888 - 1901)
Kreisstadt Sonderburg Politisager, Pasfortegnelse (1868 - 1889)
Kreisstadt Sonderburg Protokoll über ausgefertigte und vorgezeigte Gesinde-Dientsbücher (1841 - 1919)
Kreisstadt Sonderburg Volksschulsachen: Besoldungsverhältniss pp. Lehrpersonen (1871 - 1921)
Ladegård Gods Birkedommer Auktionssager (1798 - 1805)
Ladegård Gods Birkedommer Formynderbøger (1818 - 1866)
Ladegård Gods Birkedommer Kontrakter (1765 - 1846)
Ladegård Gods Birkedommer Kontraktprotokol (1810 - 1864)
Ladegård Gods Birkedommer Register til formynderbøger (1818 - 1866)
Ladegård Gods Birkedommer Register til kontraktprotokol for Ladegård Gods (1810 - 1864)
Ladegård Gods Birkedommer Skiftesager (1779 - 1848)
Lange, Jens Udskrift af Skifteretsprotokollen i Jens Langes bo (1791 - 1791)
Lundtoft Herredsfoged Formynder- og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Fortegnelse over personer, der har kommision til at drive et håndværk eller anden borgerlig næring (1855 - 1855)
Lundtoft Herredsfoged Kontraktprotokoller (1806 - 1876)
Lundtoft Herredsfoged Lundtoft Harder Schuld Protocoll (1698 - 1734)
Lundtoft Herredsfoged Register til Formynder og Curatel Protocol (1847 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Register til formynderprotokol (1793 - 1871)
Lundtoft Herredsfoged Register til skyld- og panteprotokol (1698 - 1892)
Lundtoft Herredsfoged Registre til kontraktprotokol (1806 - 1873)
Lundtoft Herredsfoged Skifte- og testamentesager (1825 - 1867)
Lundtoft Herredsfoged Skyld- og panteprotokol for Aabenraa amtsret II (aut. 18.8. 1873) (1825 - 1884)
Lundtoft Herredsfoged Sø- og Lægdsruller (1853 - 1864)
Lundtoft Herredsfoged Vormünder-Buch der freigekauften Grüngrifft Hufler in Tombüll (1778 - 1823)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Dødsmelderegister (1851 - 1855)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Hovedbøger til skifteforvalteren (1851 - 1874)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Landvæsenskommissionsprotokol (1860 - 1867)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Overformynderiprotokol (1851 - 1866)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Register til skifteprotokol (1851 - 1859)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Skifteprotokol (1851 - 1868)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Tiendeprotokol (1864 - 1864)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Udskrift af matrikulen 1844 for Døstrup, Randerup, Visby, Ballum, Mjolden og Brede sogne, samt nogle matr.nr. i Emmerlev og Skast sogne, alt i Ribe amts blandede distrikter (1858 - 1858)
Lø Herred, Møgeltønder og Ballum Birker Udskrift af matrikulen 1844 for Schackenborg bøndergods med fortegnelse over parcelleringerne 1847-1863 (1847 - 1863)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Justitsakter fra Lø Herred m.v. Herredsting (1581 - 1828)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Lø Herreds tingbog (1607 - 1700)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Register til skifteprotokol (1816 - 1850)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Skifteprotokol (1698 - 1850)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Skiftesager (1675 - 1858)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker Skøde- og panteprotokol (1699 - 1884)
Lø Herred, Trøjborg Gods, Møgeltønder og Ballum Birker To blade af (koncept til?) Lø Herreds tingbog (1648 - 1648)
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret Provste-Protokoll (1696 - 1871)
Lø Herreds og Ballum Birks Provsti, Lø Herreds Provsteret Skiftesag (1813 - 1813)
Løgumkloster Birk Gerichts-Protocoll (1814 - 1863)
Løgumkloster Birk Protocoll über Polizey- und geringfügige Sachen (1821 - 1839)
Løgumkloster Birk Register til formynderprotokol for Løgumkloster Birk (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk Retsprotokol for mindre sager i henhold til kgl. forordning af 25/7 1781 (1781 - 1867)
Løgumkloster Birk Tingbog (1631 - 1815)
Løgumkloster Birk Vormünder-Protocollum des Bircks Lügum-Closter (1745 - 1793)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1746 - 1841)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Formynderprotokol (1822 - 1868)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Fortegnelse over arveafgifter, dødsfald m.m. (1864 - 1867)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol (1853 - 1863)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for Birk og fogderier (1767 - 1853)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Kontraktprotokol for de 6 fogderier (1838 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Notarialprotokol (1863 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1746 - 1821)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Register til formynderprotokol (1852 - 1868)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Retsprotokol for fogderiernes fogedi (1781 - 1864)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Skiftesager (1666 - 1810)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Skyld- og panteprotokol (1718 - 1885)
Løgumkloster Birk og de 6 Fogderier Taksations- og auktionsprotokol (1804 - 1844)
Løgumkloster herredsfogderi Auktionsprotokoller (1869 - 1876)
Løgumkloster herredsfogderi Brandpolitisager (1868 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Byggetilladelser (1868 - 1884)
Løgumkloster herredsfogderi Erhvervspolitisager (1869 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Folkeregistersager (1874 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Forvaltningssager (1865 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Fæste- og udstykningssager (1869 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Ind- og udvandringssager (1867 - 1888)
Løgumkloster herredsfogderi Journal (1863 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Kommunalsager (1867 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Kommuneskattesager (1869 - 1887)
Løgumkloster herredsfogderi Kredsdagsvalgsager (1868 - 1886)
Løgumkloster herredsfogderi Landvæsens- og vandløbssager (1868 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Mark-, jagt- og fiskeripolitisager (1870 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Medicinalsager (1870 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Militærsager (1863 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Næringssager (1867 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Realbyrdeafløsningssager (1874 - 1888)
Løgumkloster herredsfogderi Rets- og politisager (1866 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Sager vedr. politisk politi og skolevæsen (1872 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Sager vedr. statistik og tællinger (1867 - 1887)
Løgumkloster herredsfogderi Skattesager (1867 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Statsborgersager (1867 - 1889)
Løgumkloster herredsfogderi Valgsager (1868 - 1888)
Løgumkloster herredsfogderi Vejsager (1842 - 1890)
Løgumkloster herredsfogderi Veterinærsager (1868 - 1889)
Møgeltønder Birk Auktionsprotokol (1834 - 1867)
Møgeltønder Birk Register til auktionsprotokol (1834 - 1867)
Møgeltønder Birk Register til skifteprotokol (1820 - 1851)
Møgeltønder Birk Skifteprotokol (1696 - 1851)
Møgeltønder Birk Tingbog (1669 - 1803)
Møgeltønder Birk og Højer Provsti, Møgeltønder Birk og Højer Herreds Provsteret Protocol for Møgeltønder Birk og Höyer Herreds Provsteret (1720 - 1771)
Nordborg Amt Justitssager, Retsprotokoller (1700 - 1729)
Nordborg Herredsfogderi Aktfortegnelse (1867 - 1889)
Nybøl Herredsfogderi Civilprocessager. Mortifikationsproklamata (1850 - 1866)
Nybøl Herredsfogderi Dekretprotokoller (1851 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nybøl Herredsfogderi Forskellige processager (1853 - 1868)
Nybøl Herredsfogderi Inventarieprotokol (1824 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Konkursprotokol (1823 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Konkurssager (1851 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontrakprotokol for den i Nybøl herred indlemmede del af de forhenværende gravenstenske godser (1854 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontraktprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Kontraktprotokoller (1791 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Manual-delingsprotokol (1823 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Notarialprotokol (1863 - 1863)
Nybøl Herredsfogderi Professionsprotokol (1824 - 1859)
Nybøl Herredsfogderi Protokol over summarisk behandlede sager i små stridigheder, politianliggender, vagabond- og andre anliggender (1853 - 1857)
Nybøl Herredsfogderi Register til formynderiprotokol (1820 - 1869)
Nybøl Herredsfogderi Register til kontraktprotokol (1791 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til kontraktprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til protokol over summariske justitssager (1847 - 1852)
Nybøl Herredsfogderi Register til retsprotokol (1780 - 1858)
Nybøl Herredsfogderi Register til terminprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Register til testamentprotokol (1858 - 1868)
Nybøl Herredsfogderi Retsprotokol (1780 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Retsprotokol for de i Nybøl herred indlemmede dele af de forhenværende graastenske godser (1853 - 1857)
Nybøl Herredsfogderi Skiftesager (1837 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Skyld- og panteprotokol for Nybøl Herred (1747 - 1885)
Nybøl Herredsfogderi Terminprotokol (1857 - 1867)
Nybøl Herredsfogderi Testamenter (1835 - 1858)
Nybøl Herredsfogderi Testamentprotokoller (1858 - 1868)
Reventlow grevskabs Birkedommer Kontraktprotokol (1788 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Købebrev og overladelseskontrakt på en gård i Dybbøl (1788 - 1810)
Reventlow grevskabs Birkedommer Register til kontraktprotokol (1788 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Register til retsprotokol (1851 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Register til skifte- og delingsprotokol (1788 - 1825)
Reventlow grevskabs Birkedommer Retsprotokol (1810 - 1867)
Reventlow grevskabs Birkedommer Skifte- og delingsprotokol (1788 - 1825)
Reventlow grevskabs Birkedommer Skiftesager og testamentsager (1844 - 1853)
Reventlow grevskabs Birkedommer Skyld- og panteprotokol (1788 - 1885)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Notarialprotokol for herredsfogeden (1863 - 1867)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Register til Retsprotokol (1795 - 1802)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Retsprotokol (1795 - 1802)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Rise herreds tingbog (1685 - 1688)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Skiftesager og testamenter (1823 - 1867)
Rise og Sønder Rangstrup Herreder Sønder Rangstrup herreds tingbog (1685 - 1688)
Rudbøl Kogs Retsbetjente Retsprotokol (1747 - 1852)
Rødding herredsfogderi Akter vedrørende Gram og Nybøl godser (1784 - 1895)
Rømø og Lists retsbetjente Register til skifteprotokol (1825 - 1860)
Rømø og Lists retsbetjente Skifteprotokol (1825 - 1860)
Rønhave og Ladegård Birkedommer Ting- og retsprotokol (1747 - 1754)
Skovbølgård Gods Retsbetjente Skiftesager (1829 - 1862)
Slogs Herredsfoged "Fasciculus II Papirer fra den fyrstelige regeringstid" (1641 - 1720)
Slogs Herredsfoged Audiensprotokol (1813 - 1837)
Slogs Herredsfoged Auktionssager (1808 - 1845)
Slogs Herredsfoged Bilag til tingprotokol (1722 - 1842)
Slogs Herredsfoged Folke- og kvægtællinger (1864 - 1867)
Slogs Herredsfoged Forskellige enkeltsager (1570 - 1822)
Slogs Herredsfoged Fortegnelse over helligdagsfogeder, kvæg- og brandsynsmænd (1776 - 1790)
Slogs Herredsfoged Inkvisitionssager nr. 1-6 og 50 (1699 - 1795)
Slogs Herredsfoged Koncepter til kontrakter (1728 - 1771)
Slogs Herredsfoged Konkurs- og professionssager (1809 - 1845)
Slogs Herredsfoged Kontraktprotokol (1773 - 1867)
Slogs Herredsfoged Notarialprotokol for herredsfogeden (1863 - 1867)
Slogs Herredsfoged Notarialprotokol for tingskriver Jessen i Tønder (1863 - 1865)
Slogs Herredsfoged Overformynderiprotokol (1822 - 1871)
Slogs Herredsfoged Register over myndlingene (1833 - 1863)
Slogs Herredsfoged Register til tingprotokol (1773 - 1789)
Slogs Herredsfoged Registrerings- og skifteprotokol (Taxation- und Theilungsprotocoll) (1783 - 1830)
Slogs Herredsfoged Retsprotokol (1841 - 1867)
Slogs Herredsfoged Skiftesager (1791 - 1848)
Slogs Herredsfoged Synsforretninger og lignende foretaget af rettens betjente sammen med sandemænd nr. 1-63 (1723 - 1828)
Slogs Herredsfoged Tingprotokol (1716 - 1867)
Slogs Herredsfoged Uafhentede kontrakter og koncepter til kontrakter (1809 - 1850)
Solvigs Retsbetjente Bibog til skyld- pg panteprotokollen (1734 - 1758)
Solvigs Retsbetjente Skyldprotokol (1706 - 1870)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Formyndersager (1767 - 1803)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Justitsakter (1737 - 1858)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Kontraktbog for Søgaard og Årtoft (1735 - 1739)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Kontraktprotokol (1806 - 1857)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Retsprotokol (1769 - 1787)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Skiftesager (1734 - 1849)
Søgård og Årtoft Godsers Birkedommer Testamente-, auktions- og konkurssager (1754 - 1836)
Sønderborg Amtsret Bilag til retsprotokollen (1735 - 1836)
Sønderborg Amtsret Tingbog for Als Sønder Herred med Kegnæs Birk (1788 - 1867)
Sønderborg byfoged Auktionssager (1859 - 1867)
Sønderborg byfoged Bilag til kæmnerretsprotokol (1826 - 1855)
Sønderborg byfoged Bilag til retsprotokol (1851 - 1852)
Sønderborg byfoged Bürgermeister-Protocoll zu Sonderburg (1781 - 1863)
Sønderborg byfoged Diverse fortegnelser over formynderskaber, arvedelinger, konkurs- og kriminalssager samt behandlede og uafgjorte justits- og politisager (1849 - 1863)
Sønderborg byfoged Diverse obligationer (1818 - 1866)
Sønderborg byfoged Formynderisager (1718 - 1867)
Sønderborg byfoged Formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg byfoged Fuldmagter og koncepter til fuldmagter (1781 - 1864)
Sønderborg byfoged Indkomne skrivelser med indlæg vedr. testamenter, overformynderi- og skiftesager (1853 - 1865)
Sønderborg byfoged Koncepter til kontrakter om faste ejendomme (1853 - 1867)
Sønderborg byfoged Konkurssager (1851 - 1867)
Sønderborg byfoged Kontrakter og koncepter til kontrakter om køb af skibe (1836 - 1864)
Sønderborg byfoged Kämmerey-Gerichts Protocoll der Stadt Sonderburg (1834 - 1863)
Sønderborg byfoged Register til formynderprotokol (1743 - 1870)
Sønderborg byfoged Register til skyld- og panteprotokol (1735 - 1885)
Sønderborg byfoged Retsprotokol (1735 - 1867)
Sønderborg byfoged Skifte- og testamentesager udt. af Sønderborg byarkiv (1822 - 1866)
Sønderborg byfoged Skiftesager (1815 - 1867)
Sønderborg byfoged Skyld- og panteprotokol (1735 - 1885)
Sønderborg byfoged Testamentesager (1717 - 1867)
Sønderborg byfoged Udsigelsessager (1801 - 1866)
Toftlund herredsfogderi Akthefter (1853 - 1894)
Tyrstrup Herredsfoged Bilag til tingprotokol (1845 - 1857)
Tyrstrup Herredsfoged Formynderbog (1802 - 1873)
Tyrstrup Herredsfoged Justitssager fra Tyrstrup herred (1631 - 1755)
Tyrstrup Herredsfoged Notarialprotokol for actuaren (1863 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Notarialprotokol for herredsfogden (1863 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Retsprotokol (1854 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Skiftesager (1839 - 1867)
Tyrstrup Herredsfoged Skyld- og panteprotokol (1669 - 1887)
Tyrstrup Herredsfoged Tingprotokol (1723 - 1867)
Tønder Herred Audienz-Protocoll (1836 - 1854)
Tønder Herred Besigtigelsesprotokol (1761 - 1860)
Tønder Herred Formynderprotokol (1735 - 1871)
Tønder Herred Inquisitions-protokol (Forhørsprotokol) (1772 - 1777)
Tønder Herred Professionsprotokol (1761 - 1771)
Tønder Herred Register til Audienz-Protocoll (1836 - 1854)
Tønder Herred Taxations- og delingsprotokol (1700 - 1713)
Tønder Herred Tingprotokol (1729 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Auktionsprotokol, auktionsoppebørselsregister og forskelligt vedr. auktionsvæsenet (1834 - 1850)
Tønder Købstads Byfoged Betr. in der Stadt Tondern ausgestellte Uhrfehden (1593 - 1635)
Tønder Købstads Byfoged Bilag til dekretprotokol (1861 - )
Tønder Købstads Byfoged Bilag til retsprotokol og tingbog (1595 - 1732)
Tønder Købstads Byfoged Consulat-Protocolle (1812 - 1866)
Tønder Købstads Byfoged Dekretprotokoller (1782 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Formynderbog (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige formyndersager (1817 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Forskellige købekontrakter (1765 - 1845)
Tønder Købstads Byfoged Forskelligt (testamenter, kontrakter m.m.) (1778 - 1840)
Tønder Købstads Byfoged Fortegnelse over umyndiges midler under Tønder købstad, som årlig skal indsendes til den slesvigske overret (1771 - 1871)
Tønder Købstads Byfoged Kautionsbeviser, købekontrakter, licitationer m.m. (1845 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Koncepter til protocollum judiciale (1722 - 1722)
Tønder Købstads Byfoged Konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Kontraktprotokol over kirkestole og begravelser (1846 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Købe- og overladelseskontrakter (1592 - 1798)
Tønder Købstads Byfoged Lachbietungs-Protocoll (1754 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Licitationsprotokol over grundejendomme (1855 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Lovbydningsprotokol over solgte immobilier (1786 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Notarialprotokol for byskriveren (1862 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocolla judicialia (1573 - 1867)
Tønder Købstads Byfoged Protocollum votorum (1721 - 1786)
Tønder Købstads Byfoged Register over formynderne (1725 - 1870)
Tønder Købstads Byfoged Register til forligsprotokol (1812 - 1858)
Tønder Købstads Byfoged Register til konkursprotokol (1766 - 1783)
Tønder Købstads Byfoged Register til retsprotokol (1785 - 1856)
Tønder Købstads Byfoged Register zu Konkurs-Protocollum (1655 - 1775)
Tønder Købstads Byfoged Sagregister til licitations- og kontraktprotokol (1809 - 1880)
Tønder Købstads Byfoged Skiftesager (1653 - 1857)
Tønder Købstads Byfoged Testamenter (1725 - 1790)
Tønder og Højer Herreder "Haupt-Protocoll der Vormundschaften in Tonder und Hoyer-Harden in soweit die Vormündere einige Pupillen Gühter zu administriren haben" (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Dekretprotokol (1855 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Fortegnelse over de bestaltede formyndere (1824 - 1831)
Tønder og Højer Herreder Kirke, skole og fattigsager i de blandede distrikter. Rubr. VI (1670 - 1815)
Tønder og Højer Herreder Notarialprotokol (1857 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Register til hovedformynderprotokol vedr. formynderskab af gods (1768 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Retsprotokol (1854 - 1867)
Tønder og Højer Herreder Sager ang. Kogsbøl og Søndergårde (1686 - 1686)
Tønder og Højer Herreder Vormünder-Protocoll über die von den Vormündern in Tondern und Hoyer-Harden ausgestellten Versicherungen (1778 - 1811)
Visby herredsfogderi Arkivregistrant (1889 - 1889)
Visby herredsfogderi Armen- und Pflege-Polizei (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Baupolizei (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Brandpolizei (1862 - 1889)
Visby herredsfogderi Distriktsbeamte (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Domainensachen (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Entwässerungswesen (1861 - 1889)
Visby herredsfogderi Förderung der Landwirtschaft (1860 - 1889)
Visby herredsfogderi Gesundheitspolizei (1866 - 1897)
Visby herredsfogderi Grenzsachen (1876 - 1884)
Visby herredsfogderi Handel, Gewerbe, Industrie (1865 - 1889)
Visby herredsfogderi Jagdpolizei, Fischerei (1868 - 1889)
Visby herredsfogderi Journal (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Krankenversicherung (1883 - 1887)
Visby herredsfogderi Kreissachen (1868 - 1886)
Visby herredsfogderi Landschafts- und Kirchspielssachen (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Militairsachen (1866 - 1889)
Visby herredsfogderi Ordnungspolizei (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Ortsgemeinden (1841 - 1890)
Visby herredsfogderi Pass- und Fremdenpolizei. Verdächtige Individuen, Bettler und Landstreicher (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Rekrutteringsstamruller (1876 - 1881)
Visby herredsfogderi Schiffahrt (1867 - 1889)
Visby herredsfogderi Sicherheitspolizei (1866 - 1889)
Visby herredsfogderi Sonstiges (1865 - 1889)
Visby herredsfogderi Staatsangehörigkeitssachen (1866 - 1889)
Visby herredsfogderi Standesamtsachen (1874 - 1889)
Visby herredsfogderi Steuersachen (1864 - 1889)
Visby herredsfogderi Strand- und Dünenschutz (1859 - 1889)
Visby herredsfogderi Strandsachen (1866 - 1889)
Visby herredsfogderi Wegesachen (1864 - 1889)
Retsbetjentene indtil 1867 (herredsfogederne indtil 1889) havde mange opgaver, og her kan du finde en bred vifte af oplysninger om både personer og steder og meget andet.