Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Sundhed (Vestindien)

Arkiv Indhold
Den Kongelige Kokoppeindpodningsanstalt i København Skrivelser vedrørende Sct. Thomas og Sct. Croix (1855 - 1909)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Diverse vestindiske efterretninger ved. missionsskole- og hospitalsvæsen (1746 - 1830)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Samlinger af sager vedr. hospitalet i Christiansted, specielt dets finansiering (1790 - 1817)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 9. Sociale og kulturelle forhold (1744 - 1911)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Røde Kors, bl.a. vedr. udsendelse af sygeplejersker til Vestindien (1903 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sundhedsvæsen (1848 - 1915)
Kommissionen for Det Guineiske Kompagnis Sagers Afgørelse Sygejournaler (1768 - 1775)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer Lorentz Grundels hovedbog (1754 - 1759)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer Lorentz Grundels lægehovedbog (1755 - 1760)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer Søren Johs. Keutsch' hovedbog (1811 - 1818)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer Søren Johs. Keutsch' lægehovedbog (1808 - 1808)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer Søren Johs. Keutsch' lægehovedbog (1812 - 1813)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer Uidentificeret lægedagbog (1821 - 1824)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Hospitalet på Petersfarm Journaler over syge (1819 - 1825)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Hospitalet på Petersfarm Regnskabsbog (1820 - 1822)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Hospitalet på Petersfarm Regnskabsprotokol for ekstraforplejning (1823 - 1825)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Hospitalet på Petersfarm Rekvisitions- og regnskabsprotokol for ekstraforplejning (1823 - 1825)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Hospitalet på Petersfarm Underkirurgens journal (1821 - 1841)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Fortegnelse over Landfysikus G.F. Bochs papirer (1827 - 1827)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Hovedbog (1815 - 1815)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Indkomne breve og koncepter til udgåede skrivelser (1753 - 1854)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Journaler mm. (1834 - 1852)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Koncepter til medicinalindberetninger (1830 - 1853)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Vaccinationsjournaler (1829 - 1839)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Vaccinationslister (1824 - 1853)
Medicinalvæsenet på de vestindiske øer, Landfysikus Vaccinationsprotokoller (1820 - 1853)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Hospitalskommission Forhandlingsprotokoller (1862 - 1895)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Hospitalskommission Korrespondanceprotokoller (1874 - 1900)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Karantænekommission Forhandlingsprotokoller (1850 - 1893)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Karantænekommission Korrespondanceprotokoller (1848 - 1903)
Sundhedsstyrelsen Medicinalberetninger, Vestindien (1823 - 1910)
Vestindiske Regering, Karantænekommissionerne i Christiansted og Frederiksted Forhandlingsprotokol (1816 - 1850)
Vestindiske Regering, Karantænekommissionerne i Christiansted og Frederiksted Materiale (1865 - 1868)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 31/5 1780 til undersøgelse af hospitalerne i Christiansted og Frederiksted Materiale (1780 - 1791)
Vestindiske Regering, St. Croix Hospitalskommission Journal (1850 - 1853)
Vestindiske Regering, St. Croix Hospitalskommission Korrespondance- og mødeprotokol (1815 - 1823)
Vestindiske Regering, St. Croix Hospitalskommission Korrespondanceprotokol (1832 - 1842)
Her finder du oplysninger om sundhedsvæsenet i Dansk Vestindien. Materialet vedrører bl.a. hospitaler, karantæne, vaccination, apoteker, jordemødre, landfysikus (distriktslægen), garnisonskirurger og medicinalindberetninger.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.