Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Sociale forhold (Vestindien)

Arkiv Indhold
Den Vestindiske Rekruttering Afskedsdusører. Pensioner og understøttelser (1856 - 1919)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Diverse fuldmagter vedr. pension (1884 - 1885)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (9.) - Sociale og kulturelle forhold (1755 - 1916)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: St. Croix landkasse (1831 - 1849)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 8. Offentlige arbejder (1744 - 1911)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 9. Sociale og kulturelle forhold (1744 - 1911)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Arbejdsforhold (1848 - 1907)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Diverse bevillinger til personer (1848 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Erindringskalender for indbetaling af præmier til livsforsikrings- og forsørgelsesanstalten af 1871 (1871 - 1911)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Immigration af arbejdere (1855 - 1918)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Landkasser og kolonialkasser (1828 - 1897)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Livsforsikrings- og enkeforsørgelsessager (1830 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Pensioner udbetalt i udlandet (1886 - 1938)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Pensioner, enkelte personer (1849 - 1937)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Røde Kors, bl.a. vedr. udsendelse af sygeplejersker til Vestindien (1903 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Understøttelser (1769 - 1917)
Kommissionen for Christiansted fattigvæsen Forhandlingsprotokol (1821 - 1843)
Specialkommissariatet Kopibog for skrivelser til børneplejestationerne (1917 - 1918)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Diverse Landkassebilag (1820 - 1850)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Hovedbog for Landkassen (1801 - 1849)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kasseblade for Landkassen (1820 - 1823)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kassebog for Landkassen (1836 - 1836)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kassejournal for Landkassen (1801 - 1824)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kopibog (1819 - 1822)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kopibog for landkasseekstrakter indsendt til regeringen (1825 - 1843)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Kopibog over indkomne skrivelser (1819 - 1822)
St. Croix Borgerråd, St. Croix bogholder Regningskopibog og restancebog (1821 - 1825)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Landkasseregnskaber (1859 - 1875)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Tjenesteudygtighedskommissionen Forhandlingsprotokol (1833 - 1850)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Tjenesteudygtighedskommissionen Materiale (1828 - 1832)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Bogholder og Kasserer samt Auktionsdirektør i København Fattiges regnskabsbog (1708 - 1744)
Vestindiske Regering, Arbejdskommissionen af 11/7 1871 på St. Croix Materiale (1871 - 1871)
Vestindiske Regering, Arbejdsregulativkommissionen af 6/10 1871 på St. Croix Materiale (1871 - 1872)
Vestindiske Regering, Den af 5. oktober 1878 nedsatte standret på Christiansværn fort vedrørende Oktoberoprøret Justitsprotokol (1878 - 1878)
Vestindiske Regering, Den Militære Standret i Frederiks Fort Justitsprotokol (1848 - 1848)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 15/9 1855 vedrørende landarbejderne på St. Croix Materiale (1855 - 1855)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 25/10 1878 vedrørende Oktoberoprøret på St. Croix Justitsprotokoller (1878 - 1880)
Vestindiske Regering, Skattekommissionen Fortegnelse over den vurderede indkomst for indbyggerne på St. Thomas og St. Jan (1880 - 1880)
Her finder du oplysninger om socialvæsenet i Dansk Vestindien. Materialet vedrører fattighjælp, understøttelse, arbejdsforhold, forsorg og pensioner.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.