Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Slaver (Vestindien)

Arkiv Indhold
Christiansted Byfoged Fogedprotokoller (1744 - 1896)
Christiansted Byfoged Fortegnelse over plakater, kgl. reskripter mm. (1757 - 1821)
Christiansted Byfoged Politijournaler (1798 - 1846)
Christiansted Byfoged Register til fogedprotokoller (1807 - 1816)
Den til at afgive Betænkning over adskillige de danske vestindiske Øer vedkommende Genstande allernådigst nedsatte Kommission Originale forestillinger fra kommissionen ang. negrenes stilling i Vestindien med resolutioner (1834 - 1843)
Generalguvernementet Plakatbøger (1733 - 1882)
Generalguvernementet Referatprotokoller B (1820 - 1848)
Generalguvernementet Sagen mod Kierulff, Fugl og Sarauw vedr. mishandlingen af negerdrengen Charles (1833 - 1833)
Generalguvernementet, Kommissionen af 1837 ang. de ufries forhold Sager (1832 - 1842)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Akter vedk. slaveemancipationen (1834 - 1847)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Diverse dokumenter vedk. slaveemancipationen og den ældre sag om de frikulørte (1826 - 1838)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Afskrifter af plakater, anordninger mv. fra Vestindien (1740 - 1845)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Anmærkninger ved forslaget til negerloven som findes i 1. hæfte pag. 89. Tilligemed supplement, grunde og analogi for samme (1783 - 1787)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Befolkningen på de dansk vestindiske øer, Negervæsen (1755 - 1840)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Brudstykker af en samling indeholdende diverse plakater fra den dansk-vestindiske regering og generalguvernørembedet (1775 - 1788)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Det engelske parlaments forhandlinger og dokumentationsmateriale ang. slavers transport til Amerika (1789 - 1789)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Dokumenter vedr. Kommissionen for Negerhandelens bedre indretning (1783 - 1806)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Genpart af adskillige anmærkninger og plakater ang. slaver samt udkast til slavelov (1672 - 1787)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kolonialplakater m.m. (1740 - 1798)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Negerhandlens afskaffelse betræffende. Korrespondance med kommissionen etc. (1788 - 1847)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register over forslag til negerloven (1783 - 1787)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Udkast og betænkninger ang. negerloven (med bilag) (1783 - 1789)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 9. Sociale og kulturelle forhold, Matrikelskemaer (1772 - 1821)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Erstatninger i anledning af slaveemancipationen (1853 - 1872)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Negeremancipationen efter reskript af 27. juli 1847 (1847 - 1853)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Om vederlag i anledning af de ufries emancipation, lov af 23. juli 1853 (1853 - 1853)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Brevkoncepter (1793 - 1800)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Diverse ujournaliserede skrivelser (1793 - 1807)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Indkomne ansøgninger til Negerlånet af 11. juni 1800 (1800 - 1800)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Indkomne ansøgninger til referat- og ansøgningsprotokol (1793 - 1803)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Indkomne skrivelser til Kopi- og ekstraktprotokol for korrespondance med Gældslikvidationskommissionen, St. Thomas (1793 - 1800)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Kopi- og ekstraktprotokol for korrespondance med gældslikvidationskommissionen på St. Thomas (1793 - 1800)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Kopibog for korrespondance med Gældslikvidationskommissionen på St. Thomas Gældlikvidationsdirektionen samt enkeltpersoner (1793 - 1804)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Kopibog for korrespondance med kollegierne og Gældslikvidationsdirektionen i København (1792 - 1804)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Negerlånsobligationer (1793 - 1819)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Referat- og ansøgningsprotokol (1793 - 1803)
Kommissionen på St. Croix for Den til Planternes understøttelse bestemte Fond af 30/8 1793 Sager vedr. vurderingsforretninger over behovet for negre (1792 - 1803)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1841, Vestindien (1841 - 1841)
Rentekammeret Danske Afdeling, Tabelkommissionen Folketælling 1846, Vestindien (1846 - 1846)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kopier og ekstrakter af generalguvernør von Prøcks egne samt regeringens og de sekrete råds plakater, ordrer, resolutioner, permissioner vedk. de for St. Croix toldintrader fra 16. august 1756 til maj 1759 aflagte toldregnskaber (1756 - 1759)
Reviderede Regnskaber, Vestindiske Regnskaber Byen Christiansteds habitanter og slaver (1755 - 1755)
St. Croix Overformynderi Diverse trykte og utrykte forordninger og plakater (1804 - 1848)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Fogedprotokoller (1748 - 1866)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournaler (1829 - 1892)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Almindelige kopibøger (1786 - 1853)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Beregninger over terminerne til forskellige lån (1793 - 1814)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Bilag til forhandlingsprotokol (1808 - 1815)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Breve fra direktionen i København (1787 - 1807)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Designationer over debitorernes tilbagebetalinger af det ter Borchske lån (1790 - 1796)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Dokumenter vedr. bortforpagtning af de kgl. plantager (1833 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fakturaer med korrespondance vedr. vareudsendelser fra Danmark (1828 - 1838)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Forbudslister (1825 - 1836)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Forhandlingsprotokoller (1779 - 1840)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Forpagtningskontrakter vedr. de kgl. plantager (1830 - 1844)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelse over ter Borchske lån, forvaltet af Arnoldus Finman (1780 - 1787)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelser over indbetalinger i likvidationskassen (1829 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelser over låneres kontokuranter (1792 - 1816)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Fortegnelser over sukker, der har passeret de kgl. vejerboder på St. Croix (1815 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Generalindberetninger over debitorer (1793 - 1826)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Hovedbog for plantagernes hæftelser (1813 - 1813)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Hovedbog over debitorers gæld og afdrag (1807 - 1813)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Indkomne sager til referatprotokollen (1786 - 1849)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kassebilag (1825 - 1826)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kgl. reskripter samt skrivelser fra Finanskollegiet og direktionen i København (1786 - 1790)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Koncepter til alm. breve (1788 - 1848)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Koncepter til breve til direktionen i København (1787 - 1830)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Koncepter til obligationer, henlagt på navn A-Q (1790 - 1790)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kopibøger for breve til direktionen i København (1786 - 1849)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Kvitteringer mm. (1786 - 1788)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Lister over St. Croix' debitorer (1767 - 1785)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Memorialer ang. veksler (1790 - 1805)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Navneregister til kopibøger for breve til direktionen i København (1815 - 1827)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Plantageregnskaber (1829 - 1845)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Protokol for kgl. reskripter og ordrer samt breve fra kollegierne og direktionen i København (1789 - 1800)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Rapporter fra Advocatus Regius (1803 - 1807)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Referatprotokoller (1789 - 1849)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Remisselister (1788 - 1805)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager fra bogholderkontoret vedr. skrivemateriale og ordrer (1820 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager og rapporter vedr. de enkelte plantager på St. Croix (1787 - 1847)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. agent Arnoldus Finmann (1784 - 1793)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. de kgl. plantager (1833 - 1844)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. debitorboer (1821 - 1845)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. det ter Borchske lån (1773 - 1787)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. fuldmægtig Reumerts børn (1836 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Georg Biggs bo (1766 - 1835)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. handelshuset Selby, Duncan og Thompsons transporterede regninger (1786 - 1792)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. indkøbte og hjemremitterede veksler (1836 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Johannes Woods gæld (1781 - 1793)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. Joost van Hemmert og sønner (1789 - 1826)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. obligationer (1785 - 1836)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Sager vedr. prokurist H.G. Hoffmanns gæld (1823 - 1837)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Skifteretssager med Borgerrådet som debitor (1816 - 1841)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Taksationsforretninger (1786 - 1788)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Ugentlige rapporter fra plantagerne (1842 - 1845)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Ujournaliserede breve (1787 - 1846)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Thomas og St. Jan Kontobøger over debitorer på St. Thomas og St. Jan (1834 - 1848)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Thomas og St. Jan Regnskaber over debitorer til gylden- og negerlån (1806 - 1816)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Indsendte beregninger over slaver, solgt på St. Thomas (1724 - 1739)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Rapporter om kompagniets mark- og håndværksnegres arbejde (1751 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopi-, ordre- og plakatbøger (1702 - 1736)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Ordre-, brev- og plakatbøger med ægteskabsbevillinger for St. Thomas og St. Jan (1724 - 1740)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Plakatbøger fra St. Thomas (1688 - 1736)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet på St. Croix Brev-, ordre- og plakatbøger for St. Croix (1737 - 1744)
Vestindiske Regering, Den Militære Standret i Frederiks Fort Justitsprotokol (1848 - 1848)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 1806 til undersøgelse af visse negeres tyverier og mordbrand på St. Thomas Materiale (1806 - 1807)
Her finder du oplysninger om slavernes forhold i Dansk Vestindien. Materialet i samlingen er udvalgt, fordi det indeholder særlig mange informationer om slaver og slaveri. Da slaver var en integreret del af samfundet i Dansk Vestindien indtil 1848, vil du også kunne finde informationer om slaver i mange andre arkivserier, end de her nævnte. Samlingen indeholder f.eks. slavelovgivning, folketællinger af slaver og plantagerapporter.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.