Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Retsvæsen og lovgivning (Vestindien)

Arkiv Indhold
Advocatus Regius på St. Croix Designationer over dokumenter (1773 - 1785)
Advocatus Regius på St. Croix Hovedbog (1798 - 1798)
Advocatus Regius på St. Croix Indkomne skrivelser (1785 - 1796)
Advocatus Regius på St. Croix Regeringens ordre og resolutioner til Advocatus Regius (1771 - 1783)
Christiansted Byfoged Afsluttede boer (skiftesager), kronologisk ordnet (1848 - 1887)
Christiansted Byfoged Alfabetiske registre til kopiskiftebreve (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Antagelser til fogedregnskaber (1781 - 1785)
Christiansted Byfoged Auktionsforvalterens hovedbog over modtagne salærer (1822 - 1832)
Christiansted Byfoged Auktionsprotokoller (1736 - 1899)
Christiansted Byfoged Byfogedens kopibøger (1838 - 1848)
Christiansted Byfoged Byfogedens protokol (1818 - 1828)
Christiansted Byfoged Byfogedens protokol over landkassens udgifter til arrestanter (1824 - 1826)
Christiansted Byfoged Byfogedens sager (1755 - 1800)
Christiansted Byfoged Byfogedens sporteljournaler (1822 - 1847)
Christiansted Byfoged Bytingsprotokol (1734 - 1921)
Christiansted Byfoged Bytingsprotokol for underdommerembedet (1907 - 1911)
Christiansted Byfoged Diverse kopiskiftebreve (1835 - 1868)
Christiansted Byfoged Diverse lister og fortegnelser (1766 - 1800)
Christiansted Byfoged Diverse retssager (1761 - 1821)
Christiansted Byfoged Diverse sager for Notarius Publicus (1761 - 1764)
Christiansted Byfoged Diverse sager vedr. forlig (1761 - 1824)
Christiansted Byfoged Diverse sager vedr. skiftevæsenet (1805 - 1870)
Christiansted Byfoged Dokumenter til uskiftede boer (1802 - 1849)
Christiansted Byfoged Domprotokol (1756 - 1887)
Christiansted Byfoged Domprotokol for kriminalsager (1868 - 1892)
Christiansted Byfoged Domprotokol for politiretten (1849 - 1906)
Christiansted Byfoged Dødsanmeldelser til skifterretten (1803 - 1847)
Christiansted Byfoged Eksekutorboer (1817 - 1887)
Christiansted Byfoged Eksekutorerklæringer (1810 - 1814)
Christiansted Byfoged Ekstrakt af panteprotokolregistre (1788 - 1795)
Christiansted Byfoged Ekstrakt af skiftebehandlingssager for borgere og plantere (1812 - 1822)
Christiansted Byfoged Ekstraktprotokoller (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Ekstraretsprotokoller (1804 - 1869)
Christiansted Byfoged Embedsarkiver for byfogeden (1756 - 1828)
Christiansted Byfoged Fogedprotokoller (1744 - 1896)
Christiansted Byfoged Forligskommissionsprotokoller (1763 - 1887)
Christiansted Byfoged Forligsmæglingsprotokoller (1799 - 1813)
Christiansted Byfoged Forligsmæglingsprotokoller for Ekstraretten (1799 - 1860)
Christiansted Byfoged Fortegnelse over domme (1813 - 1817)
Christiansted Byfoged Fortegnelse over plakater, kgl. reskripter mm. (1757 - 1821)
Christiansted Byfoged Fortegnelser til registrerings- og vurderingsprotokoller (1843 - 1878)
Christiansted Byfoged Gældskommissionsprotokoller (1755 - 1827)
Christiansted Byfoged Gæsteretsprotokoller (1758 - 1810)
Christiansted Byfoged Indberetninger om offentlige og beneficierede sager (1823 - 1835)
Christiansted Byfoged Indkomne sager (1783 - 1786)
Christiansted Byfoged Journal (1857 - 1859)
Christiansted Byfoged Kapersager (1805 - 1806)
Christiansted Byfoged Kassebog for skifteretten i Christiansted (1814 - 1819)
Christiansted Byfoged Kopiskiftebreve, kronologisk ordnede (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Kriminalprotokoller (1811 - 1892)
Christiansted Byfoged Kronologisk fortegnelse over skifter (1781 - 1843)
Christiansted Byfoged Notarialprotokoller (1746 - 1884)
Christiansted Byfoged Panteprotokoller (1736 - 1844)
Christiansted Byfoged Politijournaler (1798 - 1846)
Christiansted Byfoged Politikammerets ekstraktbøger (1826 - 1841)
Christiansted Byfoged Politikammerets journaler over ankommende og bortrejsende personer (1794 - 1847)
Christiansted Byfoged Politikammerets kopibog (1826 - 1855)
Christiansted Byfoged Politikammerets referatprotokol (1892 - 1903)
Christiansted Byfoged Politimesterens sporteljournaler (1822 - 1845)
Christiansted Byfoged Politiretsprotokol (1756 - 1892)
Christiansted Byfoged Politiretsprotokol for private sager (1901 - 1920)
Christiansted Byfoged Protokol for udstedelse af pas, borgerbrev og bevillinger (1755 - 1779)
Christiansted Byfoged Pådømte sager (1746 - 1849)
Christiansted Byfoged Rapportbog for politivagten i Christiansværns Fort (1909 - 1910)
Christiansted Byfoged Register til domprotokol (1914 - 1917)
Christiansted Byfoged Register til ekstratprotokollerne. Litra A-D (1841 - 1841)
Christiansted Byfoged Register til fogedprotokoller (1807 - 1816)
Christiansted Byfoged Registre til panteprotokoller (1765 - 1855)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokol for underoff., soldater og tjenestefolk m.fl. (1782 - 1798)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for alle stænder (1800 - 1878)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for borgere og plantere (1747 - 1799)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for kgl. betjente (1755 - 1800)
Christiansted Byfoged Regningsopgørelsesprotokol (1822 - 1841)
Christiansted Byfoged Regnskabsjournaler for byskriverembedet (1775 - 1778)
Christiansted Byfoged Rekvisitioner (1810 - 1815)
Christiansted Byfoged Sager til ekstraktprotokollerne (1800 - 1847)
Christiansted Byfoged Sager vedr. arrest- og eksekutionsforretninger (1758 - 1822)
Christiansted Byfoged Sagliste (1884 - 1916)
Christiansted Byfoged Sagsliste over domme (1876 - 1882)
Christiansted Byfoged Sagsliste til ekstraretsprotokoller (1827 - 1830)
Christiansted Byfoged Skatteudpantningsprotokoller (1818 - 1855)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokol for underofficerer, soldater og tjensteydende samt løse og ledige personer og frinegre (1786 - 1792)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokoller for borgere og plantere (1736 - 1790)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokoller for kgl. betjente (1734 - 1797)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens almindelige embedskopibog (1803 - 1807)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens kopibøger vedr. skifter (1812 - 1832)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens korrespondance (1805 - 1827)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens sporteljournaler (1831 - 1842)
Christiansted Byfoged Skifteregulationer (1800 - 1887)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for borgere og plantere (1747 - 1883)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for kgl. betjente (1759 - 1863)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for underofficerer, soldater og tjensteydende samt løse og ledige personer og frinegre (1781 - 1833)
Christiansted Byfoged Skifterettens kontokuranter med Borgerrådet (1800 - 1841)
Christiansted Byfoged Skiftesager på enkeltpersoner (1748 - 1857)
Christiansted Byfoged Skiftesager, alfabetisk ordnet (1847 - 1889)
Christiansted Byfoged Sporteljournaler for byskriveren og Notarius Publicus (1829 - 1847)
Christiansted Byfoged Særregister til panteprotokoller, litra H-W (1801 - 1801)
Christiansted Byfoged Testamentprotokoller (1740 - 1845)
Christiansted Byfoged Tingsvidneprotokoller (1758 - 1845)
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1671 - 1699) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1699 - 1771) Farvekopi fra Vestindienprojektet
Danske Kancelli Koncepter og indlæg til Vestindiske sager (1773 - 1799) Sort/hvid-kopi fra M-film
Danske Kancelli Register til Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Register til Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Register til Vestindiske Sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1671 - 1699)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1699 - 1771)
Danske Kancelli Vestindiske sager (1773 - 1799)
Danske Kancelli Vestindiske sager angående (1700 - 1746)
Danske Kancelli, 3. Departement Kriminalindberetninger fra Vestindien (1834 - 1850)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Register til Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807)
Danske Kancelli, Fællesafdeling for samtlige departementer Vestindiske testamentprotokol (1802 - 1807)
Den Vestindiske Rekruttering Register til straffeprotokol (1870 - 1892)
Den Vestindiske Rekruttering Stamlister A (Straffelister) (1884 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Stamlister B (Straffelister) (1871 - 1916)
Den Vestindiske Rekruttering Straffelister (1831 - 1883)
Den Vestindiske Rekruttering Straffeprotokol (1870 - 1892)
Den Vestindiske Rekruttering Straffeprotokol 2 (1890 - 1893)
Det Guineiske Kompagni, Guvernementet på Guineakysten Justitsprotokol (1767 - 1774)
Det Guineiske Kompagni, Kompagniretten Forhørsprotokol ved kompagniets ret i København (1769 - 1770)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Domprotokol i kriminelle sager (1849 - 1850)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Forhørs- og domsakter (1845 - 1850)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Justitsprotokol (1794 - 1813)
Det Kongelige Guvernement på Guineakysten Møde- og forhørsprotokollater (1811 - 1816)
Det Vestindiske Gendarmerikorps, Hovedstyrken i Christiansted, St Croix Straffebog for Gendarmerikorpset (1915 - 1917)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Diverse retssager m.v. (1785 - 1818)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen i København Sager ang. debitorer (1781 - 1811)
Det Vestindiske Handelsselskab, Afdelingen på St. Thomas Dokumenter til diverse retssager (1783 - 1788)
Frederiksted Byfoged Auktionsprotokoller (1760 - 1892)
Frederiksted Byfoged Bytingsprotokoller (1848 - 1890)
Frederiksted Byfoged Diverse rapporter og regnskabsbilag (1745 - 1745)
Frederiksted Byfoged Diverse sager vedr. Notarialembedet (1800 - 1800)
Frederiksted Byfoged Diverse ældre skiftesager (1761 - 1832)
Frederiksted Byfoged Domprotokol for den kriminelle ekstraret (1868 - 1898)
Frederiksted Byfoged Domprotokol for kriminelle og civile sager (1848 - 1869)
Frederiksted Byfoged Domprotokoller for politiretten (1849 - 1899)
Frederiksted Byfoged Ekstrakt af skifteretssessionsprotokollerne (1844 - 1860)
Frederiksted Byfoged Fogedprotokoller (1848 - 1891)
Frederiksted Byfoged Forligskommissionens protokol (1843 - 1854)
Frederiksted Byfoged Kopibøger (1850 - 1896)
Frederiksted Byfoged Kopibøger for Skifteretten (1871 - 1889)
Frederiksted Byfoged Kriminalekstraretsprotokoller (1848 - 1896)
Frederiksted Byfoged Kriminalfogedprotokoller (1848 - 1887)
Frederiksted Byfoged Notarialprotokol (1848 - 1878)
Frederiksted Byfoged Registre til registreringsprotokoller A og B (1848 - 1876)
Frederiksted Byfoged Registreringsprotokoller (1848 - 1876)
Frederiksted Byfoged Regulationsprotokoller (1837 - 1879)
Frederiksted Byfoged Retsbog for F. Holm og A. Nørager som sættedommere (1777 - 1782)
Frederiksted Byfoged Skifteprotokol for borgere og plantere (1760 - 1794)
Frederiksted Byfoged Skifteprotokol for militære, tyende samt løse og ledige personer (1781 - 1800)
Frederiksted Byfoged Skifteprotokoller for kgl. betjente (1776 - 1792)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokol for kgl. betjente (1781 - 1801)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokol for plantageforvalter Thomas Clarkes bo (1849 - 1849)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokol for underofficerer, soldater, tyende, samt løse og ledige (1781 - 1801)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for alle indbyggere (1844 - 1881)
Frederiksted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for borgere og plantere (1760 - 1793)
Frederiksted Byfoged Skiftesager (1859 - 1903)
Frederiksted Byfoged Skrivelser fra Guvernementet (1845 - 1845)
Generalguvernementet Guvernementsbefalinger (1815 - 1900)
Generalguvernementet Kgl. reskripter (1716 - 1806)
Generalguvernementet Plakatbøger (1733 - 1882)
Generalguvernementet Reskriptprotokoller (1755 - 1846)
Generalguvernementet Sagen mod Jean Jayet de Beaupre m.fl. vedr. sørøveri (1828 - 1829)
Generalguvernementet Sagen mod Kierulff, Fugl og Sarauw vedr. mishandlingen af negerdrengen Charles (1833 - 1833)
Generalguvernementet Sagen vedr. Md. d'Arnaud (1767 - 1769)
Generalguvernementet Sager vedr. sørøveri (1818 - 1825)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (1.) Lovgivning og administration (1710 - 1908)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Gruppeordnede sager (3.) Retsvæsen (1711 - 1876)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Kopibog for bekendtgørelser, cirkulærer og befalinger (1825 - 1846)
Generalguvernementet, Det sekrete råd/ Sekreterådet Korrespondance vedr. retssager (1764 - 1769)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den borgerlige milits i Christiansted (1838 - 1853)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den militære afdeling i Christiansted (1876 - 1898)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den militære afdeling i Frederiksted (1872 - 1892)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for den militære jurisdiktion på St Croix (1817 - 1904)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Justitsprotokol for garnisonsauditoriatet på St. Croix (1898 - 1917)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Kopibog for garnisonsauditoratet mm. (1899 - 1917)
Generalguvernementet, St. Croix militære jurisdiktion Sager vedr. den militære jurisdiktion (1865 - 1917)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Auktionsprotokol (1802 - 1807)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Bilag til krigsforhør (1774 - 1777)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Justitsprotokol for St. Thomas og St. Jan borgervæbning (1823 - 1829)
Generalguvernementet, St. Thomas militære jurisdiktion Justitsprotokoller fra St. Thomas og St. Jan (1769 - 1914)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Den Vestindiske Borgerrådsinstitution (1803 - 1855)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Forordningen af 6. juni 1833 med senere bestemmelser angående handelen og søfarten på St. Croix (1833 - 1833)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Militærreglement (1838 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Overformynderisager (1820 - 1848)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Trykt toldforordning af 1. maj 1838 (1838 - 1838)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Indisk Kontor Vestindiske kongelige resolutioner (1817 - 1839)
Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Kolonial- og Handelskontoret Sag om mulig revision af den vestindiske lokallovgivning (1844 - 1845)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Afskrifter af plakater, anordninger mv. fra Vestindien (1740 - 1845)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Anmærkninger ved forslaget til negerloven som findes i 1. hæfte pag. 89. Tilligemed supplement, grunde og analogi for samme (1783 - 1787)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Brudstykker af en samling indeholdende diverse plakater fra den dansk-vestindiske regering og generalguvernørembedet (1775 - 1788)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Det engelske parlaments forhandlinger og dokumentationsmateriale ang. slavers transport til Amerika (1789 - 1789)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Dokumenter ang. en sag mellem kommandant på St. Thomas, oberstløjtnant U.W. Roepstorff og generalguvernør Peder Clausen (1767 - 1770)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Dokumenter vedr. Kommissionen for Negerhandelens bedre indretning (1783 - 1806)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Genpart af adskillige anmærkninger og plakater ang. slaver samt udkast til slavelov (1672 - 1787)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kgl. resolutioner om summen til bygningsvæsenet og andre ubestemte udgifter (1780 - 1816)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kolonialplakater m.m. (1740 - 1798)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Negerhandlens afskaffelse betræffende. Korrespondance med kommissionen etc. (1788 - 1847)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register med kronologisk ordnede henvisninger til for Vestindien relevante bestemmelser (1755 - 1790)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Register over forslag til negerloven (1783 - 1787)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Retsvæsen og retssager, skiftevæsen, sportelvæsen (1765 - 1851)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Sager vedr. borgerrådene (1772 - 1861)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Udkast og betænkninger ang. negerloven (med bilag) (1783 - 1789)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Vestindiske (og guineiske) kongelige resolutioner (1754 - 1816)
Guvernementets St. Croix Afdeling Breve fra Danske Kancelli (1770 - 1847)
Guvernementets St. Croix Afdeling Ekstraktprotokoller for breve til Danske Kancelli (1759 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 1. Lovgivning, regler og administration (1733 - 1911)
Guvernementets St. Croix Afdeling Gruppeordnede sager 3. Retsvæsen (1756 - 1907)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kongelige reskripter (1755 - 1827)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibog for breve til Danske Kancelli o.a. (1756 - 1786)
Guvernementets St. Croix Afdeling Kopibøger for breve til Danske Kancelli (1775 - 1848)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol A (1802 - 1811)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Datoliste i Scholtens sag (1773 - 1851)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Dokumenter og korrespondance fremlagt som beviser i sagen (1829 - 1851)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Domsakt (1850 - 1851)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Forhandlingsprotokol (1850 - 1851)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Forhørsprotokol m. ekstrakter af sagen (1773 - 1850)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Kammerråd Nyegaards indlæg (1850 - 1850)
Justitsministeriet, Kommissionen af 23.12.1849 vedrørende Generalguvernør Scholtens Forhold under Negeropstanden i Vestindien 1848 Liebenbergs indlæg (1850 - 1850)
Koloniernes Centralbestyrelse Ekstraktfortegnelse over kgl. resolutioner vedr. Vestindien og Guinea (1754 - 1919)
Koloniernes Centralbestyrelse Register til Ekstraktfortegnelse over kgl. resolutioner vedr. Vestindien (1754 - 1919)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Afdøde militæres efterladenskaber (1852 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Finans- og tillægsbevillingslove (1907 - 1919)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Hjemstedsbeviser og indfødsret (1832 - 1908)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Love og anordninger, fortegnelse, udkast m.v. (1803 - 1912)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Om vederlag i anledning af de ufries emancipation, lov af 23. juli 1853 (1853 - 1853)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Oprøret 1878 (1878 - 1879)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Rigsdagskommissionen af 30.9.1916 ang. De dansk-vestindiske Øer (1916 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Sager vedr. forfatning (1849 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Straffefangers benådning (1849 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Strafudståelser (1849 - 1917)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Ægteskabssager (1849 - 1916)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Øernes afhændelse (1799 - 1929)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Alfabetisk register til pådømte sager (1806 - 1906)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Bilag til justitsprotokoller (1806 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Certifikatserklæringer (1806 - 1820)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Certifikatsprotokol (1806 - 1833)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Domprotokoller (1806 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Inkaminations- og domregister (1805 - 1888)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Justitsprotokoller (1806 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Justitssekretærens regnskabsprotokoller (1806 - 1816)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Kendelsesbøger (1806 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Korrespondancesager 1806 (1806 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Korrespondancesager vedr. plantagehæftelsen (1841 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Stævningsprotokoller (1805 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Tinglæsningsbøger (1807 - 1907)
Landsoverretten for De Vestindiske Øer Voteringsprotokoller (1806 - 1857)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Bilag til ekstraretsstævningsbøger og -protokoller (1794 - 1804)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Bilag til justitsprotokoller (1792 - 1805)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Certifikatserklæringer (1793 - 1805)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Certifikatsprotokoller (1792 - 1805)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Domprotokoller (1760 - 1806)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Ekstraretsprotokoller (1782 - 1792)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Ekstraretsstævningsbog (1801 - 1806)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Gæsteretsprotokoller (1765 - 1806)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Justitsprotokol (1736 - 1806)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Korrespondancesager (1779 - 1804)
Landsoverretten, Landstinget, St. Croix Udskrifter af afsagte domme (1757 - 1800)
Landsoverretten, Landstinget, St. Thomas og St. Jan Bilag til justitsprotokoller (1797 - 1805)
Landsoverretten, Landstinget, St. Thomas og St. Jan Certifikatsprotokol (1767 - 1778)
Landsoverretten, Landstinget, St. Thomas og St. Jan Domprotokol (1796 - 1809)
Landsoverretten, Landstinget, St. Thomas og St. Jan Justits- og domprotokol i sagen Md. d'Arnaud contra generalguvernør v. Roepstorff (1773 - 1773)
Landsoverretten, Landstinget, St. Thomas og St. Jan Justitsprotokoller (1747 - 1809)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kommunikeret kgl. resolution vedr. justitien, politiet, gejstligheden og handelen i de danske kolonier i Amerika og på kysten af Guinea (1755 - 1755)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kopier og ekstrakter af generalguvernør von Prøcks egne samt regeringens og de sekrete råds plakater, ordrer, resolutioner, permissioner vedk. de for St. Croix toldintrader fra 16. august 1756 til maj 1759 aflagte toldregnskaber (1756 - 1759)
St. Croix Overformynderi Diverse trykte og utrykte forordninger og plakater (1804 - 1848)
St. Jan Stadshauptmand Journal (1830 - 1856)
St. Jan Stadshauptmand Kopibog (1835 - 1855)
St. Jan Stadshauptmand Sager til journalen (1830 - 1858)
St. Thomas Byfoged Auktionsprotokoller (1774 - 1898)
St. Thomas Byfoged Byfogedens regnskaber (1793 - 1867)
St. Thomas Byfoged Bytings- og notarialprotokoller (1755 - 1755)
St. Thomas Byfoged Bytingsprotokoller (1743 - 1901)
St. Thomas Byfoged Diverse sager (1750 - 1850)
St. Thomas Byfoged Diverse skiftebreve (1749 - 1780)
St. Thomas Byfoged Diverse skiftesager (1758 - 1778)
St. Thomas Byfoged Domprotokoller (1776 - 1893)
St. Thomas Byfoged Dødsanmeldelsesprotokoller for skifteretten (1866 - 1887)
St. Thomas Byfoged Eksekutorskifter (1778 - 1868)
St. Thomas Byfoged Ekstraretsprotokoller (1818 - 1891)
St. Thomas Byfoged Emneregistre til notarialprotokoller (1815 - 1856)
St. Thomas Byfoged Fogedprotokoller (1754 - 1909)
St. Thomas Byfoged Koncepter til skiftedesignationer (1862 - 1875)
St. Thomas Byfoged Koncepter til skiftedesignationer m.v. (1815 - 1861)
St. Thomas Byfoged Kopibog over ind- og udgåede skrivelser (1859 - 1888)
St. Thomas Byfoged Kopibøger (1832 - 1901)
St. Thomas Byfoged Kopier af stævninger for Højesteret (1805 - 1807)
St. Thomas Byfoged Kriminalprotokoller (1820 - 1890)
St. Thomas Byfoged Mønsterrulleprotokol (1829 - 1833)
St. Thomas Byfoged Navne- og emneregister til notarialprotokoller (1861 - 1870)
St. Thomas Byfoged Notarialprotokol for søprotester (1783 - 1815)
St. Thomas Byfoged Notarialprotokoller (1713 - 1888)
St. Thomas Byfoged Protokoller for forligskommissionen (1769 - 1894)
St. Thomas Byfoged Protokoller for gældskommissionen (1755 - 1828)
St. Thomas Byfoged Referatprotokoller (1871 - 1901)
St. Thomas Byfoged Register til referatprotokol (1859 - 1867)
St. Thomas Byfoged Registre til dødsanmeldelsesprotokoller for skifteretten (1866 - 1887)
St. Thomas Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller (1736 - 1891)
St. Thomas Byfoged Repartitionsprotokoller (1868 - 1890)
St. Thomas Byfoged Retslister for det ordinære byråd (1867 - 1895)
St. Thomas Byfoged Sager til bytingsprotokoller (1765 - 1860)
St. Thomas Byfoged Sager til ekstraretsprotokoller (1833 - 1862)
St. Thomas Byfoged Sager til kriminalprotokoller (1833 - 1861)
St. Thomas Byfoged Sager til skifteretssessionsprotokoller (1815 - 1893)
St. Thomas Byfoged Sager vedr. Md. d'Arnauds retssag (1768 - 1773)
St. Thomas Byfoged Samfrændeskifter (1820 - 1847)
St. Thomas Byfoged Skiftebrevsprotokoller for betjente og indbyggere (1800 - 1814)
St. Thomas Byfoged Skiftedesignationer (1824 - 1876)
St. Thomas Byfoged Skifteretsprotokoller og fortegnelser over landbreve mm. (1755 - 1755)
St. Thomas Byfoged Skifteretssessionsprotokol (1736 - 1893)
St. Thomas Byfoged Sportelregnskaber for Notarius Publicus (1822 - 1842)
St. Thomas Byfoged Testamentprotokoller for Notarius Publicus (1755 - 1827)
St. Thomas Byfoged Testamentprotokoller for skifteretten (1787 - 1874)
St. Thomas Byfoged Tingsvidneprotokoller (1796 - 1849)
St. Thomas Byfoged Udlægssedler (1831 - 1849)
St. Thomas Byfoged Vidimata af skibsskøder (1799 - 1800)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Domprotokoller (1849 - 1899)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Eksterne politiretsprotokoller (1869 - 1894)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Fortegnelse til politiretsprotokol for private sager (1859 - 1883)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Fortegnelse til politiretsprotokoller (1854 - 1898)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Pasprotokoller for bortrejsende (1810 - 1895)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politiretsprotokoller (1788 - 1896)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politiretsprotokoller for private sager (1832 - 1892)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Kriminalsøforhøret over Andreas de Mazuri m.fl. Forhørsprotokol (1828 - 1828)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Kriminalsøforhøret over Andreas de Mazuri m.fl. Materiale (1828 - 1829)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Auktionsprotokoller (1753 - 1868)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Bekendtgørelse om sluttede boer (1820 - 1823)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Bilag til auktionsprotokoller (1826 - 1859)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Bilag til landsretsprotokol (1790 - 1845)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Diverse korrespondancesager (1851 - 1870)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Diverse politisager (1829 - 1852)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Eksekutorskiftet efter planter Abraham Chatwell Hill (1819 - 1828)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Eksekutorskiftet efter Svend Nielsen Kaas (1791 - 1791)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Fogedprotokoller (1748 - 1866)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Fogedregnskaber (1817 - 1845)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Gældsretsprotokol (1862 - 1885)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Indberetninger mm. til Guvernementet om landfogderiets indtægter (1827 - 1845)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journal for St. Jans politivagt (1844 - 1847)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journal for udgåede skrivelser til guvernementet, St. Thomas (1824 - 1831)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journal for udgåede skrivelser til Rådet, St. Thomas (1824 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journaler for ind- og udgående skrivelser (1898 - 1910)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journaler for indkomne skrivelser fra Rådet, St. Thomas (1824 - 1853)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kassebog for dommeren, skriveren, politimesteren og postmesteren (1869 - 1869)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopibog (1910 - 1910)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier af/koncepter til afsendte skrivelser til generalguvernøren/guvernøren (1849 - 1856)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier af/koncepter til udgåede skrivelser til Guvernementet/præsidentskabet på St. Thomas (1824 - 1856)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier og koncepter til udgåede skrivelser til Rådet, St. Thomas (1824 - 1848)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kopier og koncepter til udgåede skrivelser til Rådet, St. Thomas (1857 - 1910)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Landsretsprotokoller (1741 - 1899)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Patruljerapportbog for St. Jans politivagt (1845 - 1847)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournal for plantagen L'Esperance (1840 - 1840)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournaler (1829 - 1892)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politiretsprotokoller (1818 - 1904)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politiretssager (1788 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Rapportbog (1860 - 1861)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Rapporter fra betjentene (1862 - 1879)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Register over boer (1872 - 1872)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller (1763 - 1882)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Reglementer for sportelvæsenet (1833 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager ang. politi- og pasvæsen (1837 - 1848)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager til journaler for indkomne skrivelser fra Kommandantskabet/Guvernementet på St. Thomas (1788 - 1854)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager til journaler for indkomne skrivelser fra Rådet, St. Thomas (1815 - 1853)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager vedr. fogedforretninger (1790 - 1845)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager vedr. politivagten (1845 - 1850)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager vedr. skatterestancer (1839 - 1880)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager vedr. udstedte rejsepas (1829 - 1831)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Samfrændeskifte (1825 - 1838)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Signalementer over eftersøgte og landsforviste personer (1818 - 1828)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skiftebreve (1783 - 1806)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skiftedokumenter (1778 - 1859)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skifteretsprotokoller (1741 - 1823)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Skifteretssessionsprotokoller (1758 - 1799)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sporteljournal for landfogeden (1822 - 1890)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Statistiske oversigter over sager ved politiretten (1850 - 1850)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Testamente- og skifteretssessionsprotokoller (1836 - 1859)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Toldfortegnelser (1845 - 1873)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Udtagne sager (1819 - 1870)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Ugentlige rapporter vedr. statsplantagerne Adrian og Herman Farm (1870 - 1871)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Thomas Bygningsinspektør, Stadskonduktør (civilingeniør) og Landmåler Protokol over plakater og instrukser for bygningsinspektøren (1685 - 1818)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Undersøgelseskommissionen vedrørende en række personer mistænkt for sørøveri Forhandlingsprotokol (1827 - 1828)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, Undersøgelseskommissionen vedrørende et sørøverkomplot Forhandlingsprotokoller (1824 - 1825)
St. Thomas og St. Jan Overformynderi Arkivdesignation for St. Jans Overformynderi (1774 - 1833)
St. Thomas og St. Jan Overformynderi Kopibøger for St. Jan (1834 - 1850)
St. Thomas og St. Jan Overformynderi Kopibøger for St. Thomas (1822 - 1849)
St. Thomas og St. Jan Overformynderi Overformynderisager (1831 - 1837)
St. Thomas og St. Jan Overformynderi Sessionsprotokol for Overformynderiet (1809 - 1834)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Afskrift af Rigsdagens forhandlinger 8-11. marts 1902 (1916 - 1916)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Forhandlingsprotokol for afhøringer (1916 - 1916)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Journal (1916 - 1917)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Koncepter til mødereferater (1916 - 1916)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Korrespondancesager (1916 - 1917)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Mødeprotokol (1916 - 1916)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Regnskaber og diverse akter (1916 - 1917)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Stenografiske mødereferater (1916 - 1916)
Statsministeriet, Rigsdagskommissionen af 30.09.1916 vedrørende De Vestindiske Øer Udgående breve (1916 - 1917)
Valgbestyrelse for valg til Borgerråd på St. Thomas og St. Jan Forhandlingsprotokol (1852 - 1865)
Valgbestyrelse for valg til Borgerråd på St. Thomas og St. Jan St. Jans forhandlings- og valgprotokol for valg til Borgerådet (1856 - 1857)
Valgbestyrelse for valg til Borgerråd på St. Thomas og St. Jan Valghandlingsprotokoller (1852 - 1865)
Valgbestyrelsen for valg til Kolonialrådet på St. Thomas og St. Jan Forhandlingsprotokol (1852 - 1896)
Valgbestyrelsen for valg til Kolonialrådet på St. Thomas og St. Jan Forhandlingsprotokol, St. Jan (1852 - 1905)
Valgbestyrelsen for valg til Kolonialrådet på St. Thomas og St. Jan Valghandlingsprotokoller (1852 - 1864)
Valgbestyrelsen for valg til Kolonialrådet på St. Thomas og St. Jan Valgprotokol, St. Jan (1852 - 1905)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Akter vedr. sager med generalkrigskommissær v. Beverhoudt, McEvoy, P. Rogers, de Bretton, H. Herbert og W.H. Kruse (1787 - 1804)
Vestind. Gælds Likvidationsdirektion, Vestindiske gælds Likvidationskommission for St. Croix Domsakter vedr. Peter Heyligers bo contra agenterne for de ter Borchske lån (1787 - 1788)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Den Særlige Ret i Sagen mod Fhv. Guvernør Frans Boye Retsprotokol (1717 - 1718)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Ordinære Råd på St. Thomas Justits- og domprotokoller (1724 - 1737)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Ordinære Råd på St. Thomas Justitsprotokol (1706 - 1706)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på Guineakysten Justitsprotokol (1718 - 1719)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Det Sekrete Råd på St. Thomas Justitsprotokoller (1703 - 1711)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Dokumenter vedk. diverse københavnske retssager (1674 - 1753)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Forhørs- og domsakter fra Guinea (1717 - 1746)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Forhørs- og domsakter m.v. fra Vestindien (1709 - 1752)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Forordninger og instrukser ang. justitskassen (1684 - 1790)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopi af oktroj og reglement (1671 - 1671)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kopibog af oktrojer og privilegier (1732 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Kronologiske samling af offentlige aktstykker vedk. de dansk vestindiske øer og særlig negernes forfatning betræffende (1733 - 1788)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Oktrojer, reglementer og andre særlige anordninger og bestemmelser (1671 - 1747)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Register over de fra de vestindiske øer udstedte kgl. anordninger, plakater, reskripter samt kollegiernes, generalguvernørens og lokalregeringens missiver og breve (1625 - 1832)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Samlinger af skrevne love for øen St. Thomas (1672 - 1806)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Direktionen Ældre koloniale plakater, bekendtgørelser og befalinger for St. Thomas og St. Jan (1672 - 1842)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopi-, ordre- og plakatbøger (1702 - 1736)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Kopibog over kgl. reskripter og anbefalinger (1683 - 1743)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Pas-, certifikats-, attest- og borgerbrevprotokol (1710 - 1712)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Guvernementet for St. Thomas og St. Jan Plakatbøger fra St. Thomas (1688 - 1736)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kompagniretten Dokumenter vedk. diverse for kompagniretten indstævnede, men ikke udførte sager (1716 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kompagniretten Kompagniets justitsprotokol (1704 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kompagniretten Kompagnirettens domssager (1687 - 1755)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, Kompagniretten Sagslister og korrespondance kompagniretten vedk. (1725 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, St. Thomas Byfoged Pantebøger (1741 - 1754)
Vestindisk-Guineisk Kompagni, St. Thomas Byfoged Skifteprotokol (1750 - 1750)
Vestindiske Regering, Den af 5. oktober 1878 nedsatte standret på Christiansværn fort vedrørende Oktoberoprøret Justitsprotokol (1878 - 1878)
Vestindiske Regering, Den Militære Standret i Frederiks Fort Justitsprotokol (1848 - 1848)
Vestindiske Regering, Kommission af 3/1 1817 til undersøgelse af adskillige frikulørtes forhold i slagsmål og opløb m.v. Materiale (1817 - 1817)
Vestindiske Regering, Kommission af 8. december 1864 vedrørende smuglerier ved St. Croix Forhandlingsprotokol (1864 - 1865)
Vestindiske Regering, Kommission til undersøgelse af baron F. de Brettons forhold Forhørsprotokol (1807 - 1807)
Vestindiske Regering, Kommission til undersøgelse af mordet på plantageforvalter Peter Machin Forhandlingsprotokol (1832 - 1832)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 12. september 1835 i sagen med skifteforvalter i Frederiksted, major Didrichsen Materiale (1835 - 1839)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 13. marts 1837 til undersøgelse af landfoged på St. Jan J. M. Magens embedsførelse Materiale (1837 - 1837)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 1806 til undersøgelse af visse negeres tyverier og mordbrand på St. Thomas Materiale (1806 - 1807)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 22. oktober 1822 i sagen med overkrigskommissær Rosenfeldt og prokurator Kierulff Materiale (1822 - 1822)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 25/10 1878 vedrørende Oktoberoprøret på St. Croix Justitsprotokoller (1878 - 1880)
Vestindiske Regering, Kommissionen af 4/11 1809 til undersøgelse af mordet på mesterknægt Michael Sivers Protokol (1809 - 1809)
Vestindiske Regering, Kommissionen for undersøgelse af utilladelig handel Forhandlingsprotokol (1759 - 1759)
Vestindiske Regering, Kommissionssagen mod major Charles Texier de Chabert Materiale (1829 - 1829)
Vestindiske Regering, Krigsretssagen mod major V. Castonier Akter og dom (1854 - 1859)
Vestindiske Regering, Tamperretten Retsprotokol (1792 - 1798)
Her finder du oplysninger om retsvæsenet i Dansk Vestindien. Materialet både civil- og kriminalret, samt den gældende lovgivning for øerne (hhv. lokalt og centralt bestemt) og udarbejdelsen af samme lovgivning. Herunder vedrører materialet alle de forskellige retsinstanser relateret til øerne: politiretten, skifteretten, gæsteretten, kompagniretten osv.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.