Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Politi, fængsler og brandvæsen (Vestindien)

Arkiv Indhold
Christiansted Brandkommission Forhandlingsprotokoller (1818 - 1846)
Christiansted Byfoged Byfogedens protokol over landkassens udgifter til arrestanter (1824 - 1826)
Christiansted Byfoged Domprotokoller for kriminalsager (1868 - 1892)
Christiansted Byfoged Domprotokoller for politiretten (1849 - 1901)
Christiansted Byfoged Kriminalprotokoller (1811 - 1892)
Christiansted Byfoged Politijournaler (1798 - 1846)
Christiansted Byfoged Politikammerets ekstraktbøger (1826 - 1841)
Christiansted Byfoged Politikammerets journaler over ankommende og bortrejsende personer (1794 - 1847)
Christiansted Byfoged Politikammerets kopibøger (1826 - 1846)
Christiansted Byfoged Politimesterens sporteljournaler (1822 - 1845)
Christiansted Byfoged Politiretsprotokoller (1756 - 1841)
Det kgl. guvernement på Guineakysten, Kolonien Frederikssted Gældbog for kolonien Frederiksted (1793 - 1795)
Generalguvernementet Kopibøger B (1829 - 1849)
Generalguvernementet Rapporter fra Christiansteds politikammer (1776 - 1787)
Generalguvernementet Rapporter fra Frederiksteds politikammer (1776 - 1787)
Generalguvernementet Referatprotokoller B (1820 - 1848)
Generalguvernementet Sager til referatprotokol B (1821 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Sager til Vestindisk journal: Diverse (1772 - 1850)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol A (1802 - 1811)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fængsler og fængselsvæsen (1848 - 1905)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: Regnskaber for St. Jan og St. Thomas politifond (1865 - 1868)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Milice og brandkorps (1851 - 1907)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Munderingssager for politiet (1866 - 1902)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kommunikeret kgl. resolution vedr. justitien, politiet, gejstligheden og handelen i de danske kolonier i Amerika og på kysten af Guinea (1755 - 1755)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Dokumenter udtaget af pasprotokoller (1810 - 1885)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Domprotokoller (1849 - 1899)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Eksterne politiretsprotokoller (1869 - 1894)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Fortegnelse til politiretsprotokol for private sager (1859 - 1883)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Fortegnelse til politiretsprotokoller (1854 - 1898)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Gældsprotokoller (1852 - 1905)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Navne- og emneregister til politijournalen (1836 - 1838)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Pasprotokoller for bortrejsende (1810 - 1895)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politijournaler (1804 - 1891)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politikammerets sager (1815 - 1849)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politiretsprotokoller (1788 - 1896)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politiretsprotokoller for private sager (1832 - 1892)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Protokol over fødselsanmeldelser (1865 - 1868)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Protokoller for viseringer af fremmede rejsende (1856 - 1873)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Protokoller over ankommende rejsende (1805 - 1899)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Referatprotokoller (1860 - 1892)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Register til referatprotokol (1858 - 1860)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Regnskabsprotokoller (1820 - 1846)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Regskabsprotokol over sportler (1825 - 1855)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Diverse politisager (1829 - 1852)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journal for St. Jans politivagt (1844 - 1847)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kassebog for dommeren, skriveren, politimesteren og postmesteren (1869 - 1869)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Patruljerapportbog for St. Jans politivagt (1845 - 1847)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournal for plantagen L'Esperance (1840 - 1840)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournaler (1829 - 1892)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politiretsprotokoller (1818 - 1904)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politiretssager (1788 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager ang. politi- og pasvæsen (1837 - 1848)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager vedr. politivagten (1845 - 1850)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Statistiske oversigter over sager ved politiretten (1850 - 1850)
Her finder du oplysninger om politi, fængsler og brandvæsen i Dansk Vestindien. Herunder hører sager vedrørende fængsler, arrestanter, politiretten, kriminalsager og politisager.