Arkivalieronline
DK-flag UK-flag

Politi, fængsler og brandvæsen (Vestindien)

Arkiv Indhold
Christiansted Brandkommission Forhandlingsprotokoller (1818 - 1846)
Christiansted Byfoged Afsluttede boer (skiftesager), kronologisk ordnet (1848 - 1887)
Christiansted Byfoged Alfabetiske registre til kopiskiftebreve (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Antagelser til fogedregnskaber (1781 - 1785)
Christiansted Byfoged Arrestantregister (1877 - 1884)
Christiansted Byfoged Auktionsforvalterens hovedbog over modtagne salærer (1822 - 1832)
Christiansted Byfoged Auktionsprotokoller (1736 - 1899)
Christiansted Byfoged Byfogedens kopibøger (1838 - 1848)
Christiansted Byfoged Byfogedens protokol (1818 - 1828)
Christiansted Byfoged Byfogedens protokol over landkassens udgifter til arrestanter (1824 - 1826)
Christiansted Byfoged Byfogedens sager (1755 - 1800)
Christiansted Byfoged Byfogedens sporteljournaler (1822 - 1847)
Christiansted Byfoged Bytingsprotokol (1734 - 1921)
Christiansted Byfoged Bytingsprotokol for underdommerembedet (1907 - 1911)
Christiansted Byfoged Diverse kopiskiftebreve (1835 - 1868)
Christiansted Byfoged Diverse lister og fortegnelser (1766 - 1800)
Christiansted Byfoged Diverse retssager (1761 - 1821)
Christiansted Byfoged Diverse sager for Notarius Publicus (1761 - 1764)
Christiansted Byfoged Diverse sager vedr. forlig (1761 - 1824)
Christiansted Byfoged Diverse sager vedr. skiftevæsenet (1805 - 1870)
Christiansted Byfoged Dokumenter til uskiftede boer (1802 - 1849)
Christiansted Byfoged Domprotokol (1756 - 1887)
Christiansted Byfoged Domprotokol for kriminalsager (1868 - 1892)
Christiansted Byfoged Domprotokol for politiretten (1849 - 1906)
Christiansted Byfoged Dødsanmeldelser til skifterretten (1803 - 1847)
Christiansted Byfoged Eksekutorboer (1817 - 1887)
Christiansted Byfoged Eksekutorerklæringer (1810 - 1814)
Christiansted Byfoged Ekstrakt af panteprotokolregistre (1788 - 1795)
Christiansted Byfoged Ekstrakt af skiftebehandlingssager for borgere og plantere (1812 - 1822)
Christiansted Byfoged Ekstraktprotokoller (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Ekstraretsprotokoller (1804 - 1869)
Christiansted Byfoged Embedsarkiver for byfogeden (1756 - 1828)
Christiansted Byfoged Fogedprotokoller (1744 - 1896)
Christiansted Byfoged Forligskommissionsprotokoller (1763 - 1887)
Christiansted Byfoged Forligsmæglingsprotokoller (1799 - 1813)
Christiansted Byfoged Forligsmæglingsprotokoller for Ekstraretten (1799 - 1860)
Christiansted Byfoged Fortegnelse over domme (1813 - 1817)
Christiansted Byfoged Fortegnelse over plakater, kgl. reskripter mm. (1757 - 1821)
Christiansted Byfoged Fortegnelser til registrerings- og vurderingsprotokoller (1843 - 1878)
Christiansted Byfoged Gældskommissionsprotokoller (1755 - 1827)
Christiansted Byfoged Gæsteretsprotokoller (1758 - 1810)
Christiansted Byfoged Indberetninger om offentlige og beneficierede sager (1823 - 1835)
Christiansted Byfoged Indkomne sager (1783 - 1786)
Christiansted Byfoged Journal (1857 - 1859)
Christiansted Byfoged Kapersager (1805 - 1806)
Christiansted Byfoged Kassebog for skifteretten i Christiansted (1814 - 1819)
Christiansted Byfoged Kopiskiftebreve, kronologisk ordnede (1800 - 1855)
Christiansted Byfoged Kriminalprotokoller (1811 - 1892)
Christiansted Byfoged Kronologisk fortegnelse over skifter (1781 - 1843)
Christiansted Byfoged Notarialprotokoller (1746 - 1884)
Christiansted Byfoged Panteprotokoller (1736 - 1844)
Christiansted Byfoged Politijournaler (1798 - 1846)
Christiansted Byfoged Politikammerets ekstraktbøger (1826 - 1841)
Christiansted Byfoged Politikammerets journaler over ankommende og bortrejsende personer (1794 - 1847)
Christiansted Byfoged Politikammerets kontraktbog (1903 - 1920)
Christiansted Byfoged Politikammerets kopibog (1826 - 1855)
Christiansted Byfoged Politikammerets referatprotokol (1892 - 1903)
Christiansted Byfoged Politimesterens sporteljournaler (1822 - 1845)
Christiansted Byfoged Politiretsprotokol (1756 - 1892)
Christiansted Byfoged Politiretsprotokol for private sager (1901 - 1920)
Christiansted Byfoged Protokol for udstedelse af pas, borgerbrev og bevillinger (1755 - 1779)
Christiansted Byfoged Protokol over handlende, slagtere, bagere samt ejere af heste og vogne (1874 - 1877)
Christiansted Byfoged Pådømte sager (1746 - 1849)
Christiansted Byfoged Rapportbog for politivagten i Christiansværns Fort (1909 - 1910)
Christiansted Byfoged Register til domprotokol (1914 - 1917)
Christiansted Byfoged Register til ekstratprotokollerne. Litra A-D (1841 - 1841)
Christiansted Byfoged Register til fogedprotokoller (1807 - 1816)
Christiansted Byfoged Registre til panteprotokoller (1765 - 1855)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokol for underoff., soldater og tjenestefolk m.fl. (1782 - 1798)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for alle stænder (1800 - 1878)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for borgere og plantere (1747 - 1799)
Christiansted Byfoged Registrerings- og vurderingsprotokoller for kgl. betjente (1755 - 1800)
Christiansted Byfoged Regningsopgørelsesprotokol (1822 - 1841)
Christiansted Byfoged Regnskabsjournaler for byskriverembedet (1775 - 1778)
Christiansted Byfoged Rekvisitioner (1810 - 1815)
Christiansted Byfoged Sager til ekstraktprotokollerne (1800 - 1847)
Christiansted Byfoged Sager vedr. arrest- og eksekutionsforretninger (1758 - 1822)
Christiansted Byfoged Sagliste (1884 - 1916)
Christiansted Byfoged Sagsliste over domme (1876 - 1882)
Christiansted Byfoged Sagsliste til ekstraretsprotokoller (1827 - 1830)
Christiansted Byfoged Skatteudpantningsprotokoller (1818 - 1855)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokol for underofficerer, soldater og tjensteydende samt løse og ledige personer og frinegre (1786 - 1792)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokoller for borgere og plantere (1736 - 1790)
Christiansted Byfoged Skiftebrevsprotokoller for kgl. betjente (1734 - 1797)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens almindelige embedskopibog (1803 - 1807)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens kopibøger vedr. skifter (1812 - 1832)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens korrespondance (1805 - 1827)
Christiansted Byfoged Skifteforvalterens sporteljournaler (1831 - 1842)
Christiansted Byfoged Skifteregulationer (1800 - 1887)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for borgere og plantere (1747 - 1883)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for kgl. betjente (1759 - 1863)
Christiansted Byfoged Skifteretssessionsprotokoller for underofficerer, soldater og tjensteydende samt løse og ledige personer og frinegre (1781 - 1833)
Christiansted Byfoged Skifterettens kontokuranter med Borgerrådet (1800 - 1841)
Christiansted Byfoged Skiftesager på enkeltpersoner (1748 - 1857)
Christiansted Byfoged Skiftesager, alfabetisk ordnet (1847 - 1889)
Christiansted Byfoged Sporteljournaler for byskriveren og Notarius Publicus (1829 - 1847)
Christiansted Byfoged Særregister til panteprotokoller, litra H-W (1801 - 1801)
Christiansted Byfoged Testamentprotokoller (1740 - 1845)
Christiansted Byfoged Tingsvidneprotokoller (1758 - 1845)
Det kgl. guvernement på Guineakysten, Kolonien Frederikssted Gældbog for kolonien Frederiksted (1793 - 1795)
Generalguvernementet Kopibøger B (1829 - 1849)
Generalguvernementet Rapporter fra Christiansteds politikammer (1776 - 1787)
Generalguvernementet Rapporter fra Frederiksteds politikammer (1776 - 1787)
Generalguvernementet Referatprotokoller B (1820 - 1848)
Generalguvernementet Sager til referatprotokol B (1821 - 1848)
Generaltoldkammeret, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Sager til Vestindisk journal: Diverse (1772 - 1850)
Guvernementets St. Croix Afdeling Sager til referatprotokol A (1802 - 1811)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Fængsler og fængselsvæsen (1848 - 1905)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Gruppesager til Vestindisk journal: Regnskaber for St. Jan og St. Thomas politifond (1865 - 1868)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Milice og brandkorps (1851 - 1907)
Koloniernes Centralbestyrelse, Vestindisk Kontor Munderingssager for politiet (1866 - 1902)
Rentekammeret Danske Afdeling, Vestindisk-Guineisk Renteskriverkontor Kommunikeret kgl. resolution vedr. justitien, politiet, gejstligheden og handelen i de danske kolonier i Amerika og på kysten af Guinea (1755 - 1755)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Dokumenter udtaget af pasprotokoller (1810 - 1885)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Domprotokoller (1849 - 1899)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Eksterne politiretsprotokoller (1869 - 1894)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Fortegnelse til politiretsprotokol for private sager (1859 - 1883)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Fortegnelse til politiretsprotokoller (1854 - 1898)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Gældsprotokoller (1852 - 1905)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Navne- og emneregister til politijournalen (1836 - 1838)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Pasprotokoller for bortrejsende (1810 - 1895)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politijournaler (1804 - 1891)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politikammerets sager (1815 - 1849)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politiretsprotokoller (1788 - 1896)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Politiretsprotokoller for private sager (1832 - 1892)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Protokol over fødselsanmeldelser (1865 - 1868)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Protokoller for viseringer af fremmede rejsende (1856 - 1873)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Protokoller over ankommende rejsende (1805 - 1899)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Referatprotokoller (1860 - 1892)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Register til referatprotokol (1858 - 1860)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Regnskabsprotokoller (1820 - 1846)
St. Thomas Byfoged, St. Thomas Politikontor Regskabsprotokol over sportler (1825 - 1855)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Diverse politisager (1829 - 1852)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Journal for St. Jans politivagt (1844 - 1847)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Kassebog for dommeren, skriveren, politimesteren og postmesteren (1869 - 1869)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Patruljerapportbog for St. Jans politivagt (1845 - 1847)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournal for plantagen L'Esperance (1840 - 1840)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politijournaler (1829 - 1892)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politiretsprotokoller (1818 - 1904)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Politiretssager (1788 - 1836)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager ang. politi- og pasvæsen (1837 - 1848)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Sager vedr. politivagten (1845 - 1850)
St. Thomas og St. Jan Guvernement, St. Jan Landfoged Statistiske oversigter over sager ved politiretten (1850 - 1850)
Her finder du oplysninger om politi, fængsler og brandvæsen i Dansk Vestindien. Herunder hører sager vedrørende fængsler, arrestanter, politiretten, kriminalsager og politisager.

Andre søgemuligheder

DaisyI arkivdatabasen Daisy kan du søge i Rigsarkivets arkiver og bestille materiale til brug på en læsesal.

Søg i samlingerne Her finder du en samlet søgeindgang til indtastningsportalen, Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy.

Søg efter digitalt skabte arkivalier Du kan søge i metadata for digitalt skabte data (administrative og forskningsdata). Du kan downloade frit tilgængelige data samt bestille ikke umiddelbare tilgængelige data.

Dansk demografisk database Her kan du søge i indtastede arkivalier som folketællinger, kirkebøger og udvandringsprotokoller.